dr. sc. Irvin Lukežić red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 711
e-pošta : ilukezic2@ffri.hr
mobitel : 091 79 79 538

Obrazovanje

1.1.1994. - 1.1.1996. doktor književnosti doktorski studij književnosti Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1990. - 1.1.1992. magistar književnosti postdiplomski studij književnosti Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1979. - 1.1.1983. profesor hrvatskog jezika i književnosti HJK Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada Općine Jelenje za 1994. za knjigu "Grobnički biografski leksikon"
Nagrada grada Rijeke za 2006. godinu za poseban doprinos izučavanju kulturne povijesti grada
Nagrada Sveučilišta u Rijeci za stručni rad iz područja lingvistike (antroponimija)
Nagrada Sveučilišta u Rijeci za područje povijesti umjetnosti

Članstva

1.1.2013. - Društvo hrvatskih književnika

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Irvin Lukežić
ADONISOVA SJENA
Posebna izdanja Anita Šikić Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb - 2012.
2. Autor knjige
Irvin Lukežić
FLUMINENSIA SLOVENICA
Prijevod na slovenski jezik Marjana Mirković Vlasta Hrvatin-Smetko Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2011.
3. Autor knjige
Irvin Lukežić
FERRUCCIO BUSONI. FAUST IZ TOSCANE
Posebna izdanja Eugenia Ehgartner Leykam International Zagreb - 2011.
4. Autor knjige
Irvin Lukežić
ROBERT WHITEHEAD - ENGLESKI TVORNIČAR TORPEDA IZ RIJEKE
Posebna izdanja Vlasta Hrvatin-Smetko Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2010.
5. Autor knjige
Irvin Lukežić
KNJIŽEVNO-POVIJESNE VEDUTE
Biblioteka časopisa Istra Boris Domagoj Biletić DHK Pula - 2010.
6. Autor knjige
Irvin Lukežić
RIJEČKI KVARTET
Biblioteka časopisa Fluminensia Ines Srdoč Konestra Filozofski fakultet Rijeka Rijeka - 2008.
7. Autor knjige
Irvin Lukežić
FLUMINENSIA SLOVENICA
Posebna izdanja Vlasta Hrvatin-Smetko Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2007.
8. Urednik knjige

GROBNIČKI ZBORNIK 8
Irvin Lukežić Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka - 2007.
9. Urednik knjige
Rikard Lenac Riječanin
RIJEČKI ILIRSKI TRIPTIHON I DRUGI OGLEDI
Posebna izdanja Irvin Lukežić Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2007.
10. Autor knjige
Irvin Lukežić
OGLEDALO BAŠĆINSKO
Posebna izdanja Vlasta Hrvatin-Smetko Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2006.
11. Autor knjige
Irvin Lukežić Lovorka Ruck
GLAZBA TRSAT 1906.-2006.
Posebna izdanja Vlasta Hrvatin-Smetko Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2006.
12. Autor knjige
Irvin Lukežić
NEBO NAD KVARNEROM
Posebna izdanja Ljubomir Stefanović Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2005.
13. Urednik knjige

GROBNIČKI ZBORNIK 7
Irvin Lukežić Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka - 2005.
14. Autor knjige
Irvin Lukežić
RIJEČKE GLOSE
Posebna izdanja Ervin Dubrović Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 2004.
15. Autor knjige
Irvin Lukežić
POVIJEST RIJEČKIH KONZULATA
Posebna izdanja Franjo Butorac Adamić Rijeka - 2004.
16. Urednik knjige

GROBNIČKI ZBORNIK 6
Irvin Lukežić Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka - 2004.
17. Urednik knjige

RIJEKA I MAĐARSKA KULTURA
Zbornik radova s međunarodnoga skupa Irvin Lukežić Filozofski fakultet Rijeka Rijeka - 2004.
18. Autor knjige
Irvin Lukežić
KNJIGA BRAŠĆINE SV. MARIJE TEPAČKE U GROBNIKU
Posebna izdanja Grobničkog zbornika Iva Lukežić Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka - 2002.
19. Autor knjige
Irvin Lukežić
LIBURNIJSKI TORZO
Knjižnica APS Milorad Stojević Libellus Rijeka - 1999.
20. Autor knjige
Irvin Lukežić
GRADIŠĆANSKOHRVATSKA KNJIŽEVNOST
Privlačica Martin Grgurovac Riječ Vinkovci Vinkovci - 1998.
21. Urednik knjige

GROBNIČKI ZBORNIK 5
Irvin Lukežić Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka - 1998.
22. Autor knjige
Irvin Lukežić
PROZA U GRADIŠĆANSKIH HRVATA
Biblioteka IGH Joško Vlašić Znanstveni Institut Gradišćanskih Hrvata Eisenstadt/Željezno - 1997.
23. Autor knjige
Irvin Lukežić
IVAN FIAMIN
Knjižnica APS, knj. 5 Milorad Stojević Libellus Rijeka - 1996.
24. Autor knjige
Irvin Lukežić
MARIO SCHITTAR
Knjižnica APS, knj. 3 Milorad Stojević Libellus Rijeka - 1995.
25. Autor knjige
Irvin Lukežić
GROBNIČKI BIOGRAFSKI LEKSIKON
Posebna izdanja Milorad Stojević Libellus Rijeka - 1994.
26. Autor knjige
Irvin Lukežić
FIJUMANSKE PRIČE
Posebna izdanja, knjiga 100 Ljubomir Stefanović Izdavački Centar Rijeka Rijeka - 1991.
27. Urednik knjige

DOKUMENTI I SJEĆANJA
Irvin Lukežić KUD Ante Kamenar Grobnik Rijeka - 1990.
28. Urednik knjige

Grobnički zbornik 1
Posebna izdanja Irvin Lukežić Rijeka - 1988.

Pozvana predavanja

1. Irvin Lukežić
Na poziv Gradišćanskih Hrvata u Republici Mađarskoj predavanje o hrvatsko-mađarskim kulturnim prožimanjima
Visoka učiteljska škola u Sambotelu (Szombathély) - 1.10.1998.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2002. - 1.1.2007.
STOLJEĆE RIJEČKE PERIODIKE; glavni istraživač-voditelj; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
2. 1.1.1992. - 1.1.1996.
PET STOLJEĆA GRADIŠĆANSKOHRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, voditelj dr. Milorad Stojević; mladi istraživač-suradnik; MZOŠ; ;
3. 1.1.1989. - 1.1.1992.
HRVATSKA KNJIŽEVNOST ISTRE U 19. I NA POČETKU 20. STOLJEĆA, voditelj dr. Mirjana Strčić; mladi istraživač-suradnik; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2003. -
Međunarodni znanstveni skup RIJEKA I MAĐARSKA KULTURA Rijeka organizator skupa
2. 1.1.1996. - 1.1.2013.
Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI Rijeka član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - 1.1.2014. VJESNIK DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI, član uredništva

2. 1.1.2005. - 1.1.2008. Biblioteka časopisa Fluminensia, urednik izdanja

3. 1.1.1993. - 1.1.2014. SUŠAČKA REVIJA, član uredništva

4. 1.1.1989. - 1.1.2013. FLUMINENSIA, časopis za filološka istraživanja, član uredništva, tajnik i glavni urednik u jednom mandatu (od 1996)

5. 1.1.1988. - 1.1.1994. RIVAL, časopis za književnost, član uredništva


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.1992. -
Dramski tekst "Ptice" u izvedbi riječkih studenata glume u prostoru Kluba Palach
 
Pisac dramskoga teksta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2008. -
OBITELJ FRANKOPAN (dokumentarni film) u režiji Bernardina Modrića
Istra film Rijeka   pisac scenarija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2002. - 1.1.2004. - pročelnik
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta
2. 1.1.1997. - 1.1.1999. - predstojnik
Katedra za opće filološke predmete Odsjeka za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2014. - član Upravnog vijeća
Sveučilišna knjižnica Rijeka