Doc. dr. sc. Nina Pereza dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku
Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku

prostorija : Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
e-pošta : nina.pereza@medri.uniri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 235 10 11

Obrazovanje

11.7.2017. - Viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
2.4.2014. - 10.7.2017. Znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.1.2012. - Certificate of Proficiency in English University of Cambridge
1.1.2009. - 1.1.2013. Doktor znanosti Doktorski studij Biomedicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2009. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2017. - Docentica Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - 31.10.2017. Znanstveni novak - viši asistent Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.11.2009. - 31.1.2013. Znanstveni novak - asistent Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nacionalova Top stipendija za Top studente
Stipendija "European Society of Human Genetics" za sudjelovanje na 23rd Course in Medical Genetics
Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Rijeka
Nagrada za najbolju mladu znanstvenicu Medicinskog fakulteta u Rijeci za temeljne medicinske znanosti

Članstva

- Hrvatsko društvo za humanu genetiku
- Hrvatsko društvo za rijetke bolesti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Stanična i molekularna biologija
Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Biologija
Izvanredni preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Klinička genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska citogenetika u praksi
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska biologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Stanična biologija s genetikom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Biologija
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Biologija
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Biologija
Preddiplomski izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Osnove kliničke genetike
Poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska genetika
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Umijeće raščlanjivanja i sastavljanja u znanosti: izrada konferencijskih priopćenja i sažetaka znanstvenih članaka
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditeljica
Norma sati:
- Medical biology
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medical studies in English
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Insercijsko/delecijski polimorfizam u intronu 16 gena za angiotenzin I konvertirajući enzim u žena s idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima
Matea Zdravčević
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Varijabilnost gena za vaskularni endotelni čimbenik rasta A kao čimbenik podložnosti za idiopatske ponavljajuće spontane pobačaje
Anamarija Smirčić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Polimorfizmi gena za čimbenik nekroze tumora alfa u žena sa spontanim prijevremenim porodom
Katarina Mance
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2016. - Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave) ( Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska)


Norma sati:
1.1.2014. - 3. hrvatski simpozij i nacionalna konferencija o rijetkim bolestima (Hrvatsko društvo za rijetke bolesti, Zagreb, Hrvatska)


Norma sati:
1.1.2011. - 4th European Course in Clinical Dysmorphology (Istituto di Genetica medica dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore, Rim, Italija)


Norma sati:
1.1.2010. - 37. škola biološke antropologije (Hrvatsko Antropološko Društvo i Institut za Antropologiju, Zagreb, Hrvatska)


Norma sati:
1.1.2010. - 36. škola biološke antropologije (Hrvatsko Antropološko Društvo i Institut za Antropologiju, Zagreb, Hrvatska)


Norma sati:
1.1.2010. - 23rd Course in Medical Genetics (European Genetics Foundation i University of Bologna, Bologna, Italija)


Norma sati:
1.1.2009. - 3rd European Course in Clinical Dysmorphology (Istituto di Genetica medica dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore, Rim, Italija)


Norma sati:
1.1.2006. - Višestruka stručna usavršavanja (molekularne-genetičke tehnike, reproduktivna genetika) (Institut za medicinsku genetiku Univerzitetnog kliničkog centra u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2009. - 1.1.2018. Medicinska biologija i genetika – vježbe i seminari za studente medicine i stomatologije

Financiranje: Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
- Radni materijali iz Medicinske biologije

Financiranje: Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
- Medicinska biologija: metodički priručnik za studente prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskih studija Medicina

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
- Medical biology: methodical handbook for students of the first year of integrated undergraduate and graduate study of Medicine

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
- Medical biology: methodical handbook for students of the first year of integrated undergraduate and graduate study of Medicine

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nina Pereza, Saša Ostojić, Matea Zdravčević, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Insertion/deletion polymorphism in intron 16 of ACE gene in idiopathic recurrent spontaneous abortion: case-control study, systematic review and meta-analysis
Reproductive Biomedicine Online 32 237-46 - 2016.

Q1
WOS

2. Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Genetika ponavljajućih spontanih pobačaja: napredci i prijepori
Medicina Fluminensis 52 203-10 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=233755

Q3

3. Nina Pereza, Borut Peterlin, Marija Volk, Miljenko Kapović, Saša Ostojić
A critical update on endothelial nitric oxide synthase gene variations in women with idiopathic recurrent spontaneous abortion: genetic association study, systematic review and meta-analyses.
Molecular Human Reproduction 21 466-78 - 2015.

Q1
WOS

4. Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba Dekanić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Cornelia de Lange syndrome caused by heterozygous deletions of chromosome 8q24: Comments on the article by Pereza et al. [2012].
American Journal of Medical Genetics A 167 1426-7 - 2015.

Q3
WOS

5. Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion
Journal of Assisted Reproduction and Genetics 32 1789-94 - 2015.

Q3
WOS

6. Saša Ostojić, Nina Pereza
Medicina Fluminensis na razmeđu polustoljetnog djelovanja – promjene i vizija za novo doba
Medicina Fluminensis 50 4-6 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=175136

Q3

7. Nina Pereza, Ivana Pleša, Ana Peterlin, Žiga Jan, Nataša Tul, Miljenko Kapović, Saša Ostojić, Borut Peterlin
Functional polymorphisms of matrix metalloproteinase 1 and 9 genes in women with spontaneous preterm birth
Disease Markers 2014 171036 - 2014. http://www.hindawi.com/journals/dm/2014/171036/

Q2
WOS

8. Nina Pereza, Marija Volk, Nikolina Zrakić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić
Genetic variation in tissue inhibitors of metalloproteinases as a risk factor for idiopathic recurrent spontaneous abortion
Fertility and sterility 99 1923-9 - 2013.

Q1
WOS

9. Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Alena Buretić-Tomljanović
Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility
Journal of Reproductive Medicine 58 132-6 - 2013.

Q4
WOS

10. Nina Pereza, Ksenija Črnjar, Alena Buretić-Tomljanović, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić
Y chromosome azoospermia factor region microdeletions are not associated with idiopathic recurrent spontaneous abortion in Slovenian population: association study and literature review
Fertility and Sterility 99 1663-7 - 2013.

Q1
WOS

11. Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Matrix metalloproteinases 1, 2, 3 and 9 functional single-nucleotide polymorphisms in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Reproductive biomedicine online 24 567-75 - 2012.

Q1
WOS

12. Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
The insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism and idiopathic recurrent spontaneous abortion.
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 25 429-31 - 2012.

Q3
WOS

13. Milena Kabalin, Branko Kolarić, Vanja Vasiljev Marchesi, Nina Pereza, Saša Ostojić, Tomislav Rukavina, Miljenko Kapović
Body Mass Index, Waist Circumference and Waist-to-Hip Ratio: Which Anthropometric Indicator is Better Predictor for the Hypertension Development in Women Population of the Island Cres
Collegium antropologicum 36 363-8 - 2012.

Q3
WOS

14. Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba Dekanić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Third case of 8q23.3-q24.13 deletion in a patient with Langer-Giedion syndrome phenotype without TRPS1 gene deletion
American journal of medical genetics. Part A 158A 659-63 - 2012.

Q3
WOS

15. Nina Pereza, Irena Barbarić, Saša Ostojić, Neven Čače, Miljenko Kapović
Recurrent achalasia in a child with Williams-Beuren syndrome
Collegium Antropologicum 35 941-4 - 2011.

Q3
WOS

16. Nina Pereza, Alena Buretić-Tomljanović, Saša Ostojić, Jadranka Vraneković, Nenad Bićanić, Miljenko Kapović
Izodicentrični X kromosom i složeni mozaicizam 45, X/46, X, idic(X)(q28)/46, XX u bolesnice sa sekundarnom amenorejom, visokim rastom i pretilošću
Medicina fluminensis 47 107-14 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98870

Q3

17. Nina Pereza, Alena Buretić-Tomljanović, Jadranka Vraneković, Saša Ostojić, Miljenko Kapović
Sindrom prstenastog kromosoma 18
Medicina fluminensis 46 208-13 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=81212

Q3

18. Nina Pereza, Saša Ostojić, Ljiljana Zergollern-Čupak, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Borut
Klinička dismorfologija i razvojne anomalije
Medicina 46 5-18 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75285

Q3

19. Igor Medica, Saša Ostojić, Nina Pereza, Andrej Kastrin, Borut Peterlin
Association between genetic polymorphisms in cytokine genes and recurrent miscarriage – a meta-analysis
Reproductive biomedicine online 19 406-14 - 2009.

Q1
WOS

20. Nina Pereza, Neven Čače, Harry Nikolić
Ekstrofija mokraćnog mjehura – epispadija kompleks s atrijskim septalnim defektom: prikaz rijetkog slučaja i pregled literature
Medicina 45 180-6 - 2009.

Q3

21. Nina Pereza, Ljiljana Zergollern-Čupak, Saša Ostojić
Elektroničke baze podataka humanih genetičkih poremećaja: osnove diferencijalne dijagnostike u kliničkoj genetici
Medicina 45 22-37 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54929

Q3

22. Saša Ostojić, Nina Pereza, Louisa M. Pedri
The Importance of Progressive Evolution of Medical Genetics and Genetic Counselling
Formosan journal of medical humanities 10 46-72 - 2009.

23. Saša Ostojić, Nina Pereza, Miljenko Kapović
A Current Genetic and Epigenetic View on Human Aging Mechanisms
Collegium antropologicum 33 687-99 - 2009.

Q3
WOS

24. Nina Pereza, Saša Ostojić
Funkcionalna nejednakost roditeljskih genoma u etiologiji gestacijskih trofoblastičnih bolesti
Medicina 44 22-37 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40961

Q3

25. Saša Ostojić, Nina Pereza, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Genetic Predisposition to Idiopathic Recurrent Spontaneous Abortion : Contribution of Genetic Variations in IGF-2 and H19 Imprinted Genes
American journal of reproductive immunology 60 111-7 - 2008.

Q3
WOS

26. Saša Ostojić, Nina Pereza
Genetički pogled na teorije starenja
Medicina 42 4-14 - 2006.

Q3

27. Anita Barišić, Sanja Dević Pavlić, Saša Ostojić, Nina Pereza
Matrix metalloproteinase and tissue inhibitors of metalloproteinases gene polymorphisms in disorders that influence fertility and pregnancy complications: A systematic review and meta-analysis
Gene 647 48-60

Q3
WOS

28. Andrej Belančić, Damir Vučinić, Nina Pereza, Saša Ostojić
Studentska sekcija časopisa Medicina Fluminensis – jamstvo za svijetlu budućnost
Medicina fluminensis 54 4-5

Q3

29. Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Systematic review and meta-analysis of genetic association studies in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Fertility and Sterility 107 150-9.e2 http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(16)62924-2/fulltext

Q1
WOS

30. Barišić A, Pereza N, Hodžić A, Kapović M, Peterlin B, Ostojić S
Functional single nucleotide polymorphisms of matrix metalloproteinase 7 and 12 genes in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Journal of Assisted Reproduction and Genetics 34 365-71

Q2
WOS

31. Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Saša Ostojić, Borut Peterlin
A single nucleotide polymorphism of DNA methyltransferase 3B gene is a risk factor for recurrent spontaneous abortion
American Journal of Reproductive Immunology 78

Q2
WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Saša Ostojić, Nina Pereza.
Genetički i epigenetički čimbenici pobačaja.
Genetičko informiranje u praksi. Vida Čulić, Jasminka Pavelić, Maja Radman Medicinska naklada Zagreb - 2015.

Pozvana predavanja

1. Nina Pereza, Borut Peterlin, Miljenko Kapović, Saša Ostojić
Direct and potential (epi)genetic causes of recurrent spontaneous abortion: advances and controversies
10th Balkan congress of human genetics and 2nd Alpe Adria meeting of human genetics. Bled, Slovenia
2. Saša Ostojić, Nina Pereza, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Current view on genetics and epigenetics of recurrent spontaneous abortion
Peti hrvatski kongres humane genetike. Bol, Brač.

Kongresna priopćenja

1.
Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Borut Peterlin, Saša Ostojić
A single nucleotide polymorphism of DNA methyltransferase 3B gene is a potential risk factor for recurrent spontaneous abortion Poster prezentacija 10th ISABS conference on forensic and anthropologic genetics and Mayo clinic lectures in individualized medicine Dubrovnik, Hrvatska - 19.6.2017.
2.
Nina Pereza, Maja Kolak, Ana Peterlin, Nataša Tul, Borut Peterlin, Saša Ostojić
Gene polymorphisms of DNA methyltransferases in women with spontaneous preterm birth Poster prezentacija 10th ISABS conference on forensic and anthropologic genetics and Mayo clinic lectures in individualized medicine Dubrovnik, Hrvatska - 19.6.2017.
3.
Milena Gašparović-Krpina, Ana Peterlin, Nataša Tul, Borut Peterlin, Saša Ostojić, Nina Pereza
The FokI polymorphism in vitamin D receptor gene in women with spontaneous preterm birth influences new-born birth weight Poster prezentacija 10th ISABS conference on forensic and anthropologic genetics and Mayo clinic lectures in individualized medicine Dubrovnik, Hrvatska - 19.6.2017.
4.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion. Poster prezentacija 11th Balkan Congress of Human Genetics Beograd, Srbija - 1.1.2015.
5.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin.
Insercijsko-delecijski polimorfizmi ACE, NOS3 i VEGFA gena u žena s idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima. Poster prezentacija Šesti hrvatski kongres humane genetike Split, Hrvatska - 1.1.2015.
6.
Nina Pereza, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić
Single nucleotide polymorphisms of tissue inhibitors of metalloproteinases genes in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion Poster prezentacija 10th Balkan congress of human genetics and 2nd Alpe Adria meeting of human genetics Bled, Slovenia - 1.1.2013.
7.
Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
A rare case of 8q23.3-q24.13 microdeletion in a patient with Langer-Giedion syndrome without TRPS1 gene deletion Poster prezentacija The seventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine i Peti hrvatski kongres humane genetike Bol, Brač, Hrvatska - 1.1.2011.
8.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Functional single nucleotide polymorphisms in promoter region of matrix metalloproteinase -1, -2, -3 and -9 as risk factors for recurrent spontaneous abortion Usmena prezentacija The seventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine i Peti hrvatski kongres humane genetike Bol, Brač, Hrvatska - 1.1.2011.
9.
A Blatnik, Marija Volk, Saša Ostojić, Nina Pereza, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Genetics of recurrent miscarriage Usmena prezentacija The Second International Scientific Symposium - Molecular genetics research today and it's application possibilities Tuzla, BiH - 1.1.2010.
10.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion. Poster prezentacija 1oth Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology. „The Secret Life of Biomolecules“ Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
11.
Saša Ostojić, Nina Pereza, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Genetic predisposition to idiopathic recurrent spontaneous abortion: Igf2 and H19 gene polymorphisms Poster prezentacija IV. Kongres Humane Genetike Malinska, Krk, Hrvatska - 1.1.2007.
12.
Borut Peterlin, Saša Ostojić, Igor Medica, Marija Volk, Nina Pereza, Miljenko Kapović
Genetic polymorphisms in RSA susceptibility – a systematic review of immunity-related genes Poster prezentacija Xth International Congress Of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.
13.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Igf2 and H19 gene polymorphisms in couples with recurrent spontaneous abortion Poster prezentacija Xth International Congress Of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.
14.
Saša Ostojić, Marija Volk, Igor Medica, Helena Meden-Vrtovec, Nina Pereza, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Polymorphisms in the Interleukin-12 and IL-18 Genes and Recurrent Spontaneous Abortion Poster prezentacija Xth International Congress Of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.
15.
Anita Barišić, Nina Pereza, Saša Ostojić, Borut Peterlin, Alenka Hodžić
Single nucleotide polymorphisms of vitamin D receptor and recurrent pregnancy loss Poster prezentacija 52nd European Human Genetics Conference Milano, Italija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2017. -
Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu (br. 16.06.2.1.02); Voditeljica; Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; ;
2. 1.1.2017. -
Biobanka TransMedRi - Banka biouzoraka u sklopu istraživanja prijevremenih poroda ; Članica tima; EU-FP7 Regpot-2010-5, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
3. 1.1.2014. -
Genetski čimbenici u eitologiji učestalih spontanih pobačaja (br. 13.06.1.3.32); Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/project/genetika_spontanih_pobacaja
4. 1.1.2012. -
Biobanka TransMedRi - Banka biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinski indiciranih pobačaja; Članica tima; EU-FP7 Regpot-2010-5, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
5. 1.1.2009. - 1.1.2014.
Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja (br. 062-0000000-3548); Istraživač; MZOŠ RH; ;
6. 1.1.2009. - 1.1.2014.
Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa (br. 062-1962766-0309); Znanstveni novak; MZOŠ RH; ;
7. -
Genska varijabilnost i epigenetički čimbenici u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu (br. 17.07.2.1.04); Voditeljica; Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2012. -
Domaći tečaj prve kategorije: Test opterećenja u ordinaciji medicine rada i sporta Članica Organizacijskog odbora
2. 1.1.2011. -
Peti hrvatski kongres iz humane genetike Bol, Brač, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora
3. 1.1.2011. -
Domaći tečaj prve kategorije: EKG učilica – od početnika do profesionalca Članica Organizacijskog odbora
4. -
First International Biomedical Student Congress Rijeka (BRIK) Rijeka, Hrvatska Članica Znanstvenog odbora
5. -
MEDRI znanstveni PIKNIK 2017. Rijeka, Hrvatska Predsjednica Znanstvenog odbora
6. -
Radionica „Kako napisati dobar prikaz slučaja?“ Rijeka, Hrvatska Predsjednica Organizacijskog odbora i voditeljica radionice

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Austin Gynecology Case Reports (Članica Uredničkog odbora)
http://austinpublishinggroup.com/gynecology-case-reports/editorialBoard.php
2. 1.1.2014. - Medicina fluminensis (Izvršna urednica)
http://hrcak.srce.hr/medicina
3. 1.1.2008. - 1.1.2014. Medicina fluminensis (Izvršna urednica za internet izdanje i članica Uredničkog odbora)
http://hrcak.srce.hr/medicina
4. - EC Gynaecology (članica Uredničkog odbora)
https://www.ecronicon.com/gynaecology-editorial-panel.php

Recenzije

1. 2016. Balkan Journal of Medical Genetics
2. 2016. Journal of Genital System & Disorders
3. 2016. Immunobiology
4. 2016. Systems Biology in Reproductive Medicine
5. 2016. Clinical Genetics
6. 2016. Gynecologic and Obstetric Investigation
7. 2015. Gene
8. 2015. Journal of Clinical Laboratory Analysis
9. 2015. Gene
10. 2015. Current Pediatric Reviews
11. 2014. Journal of Neurological Sciences
12. 2008. Medicina Fluminensis (recenzija većeg broja radova kao članica Uredničkog odbora i Izvršna urednica)
13. BMC Genetics
14. Current Molecular Medicine
15. PLOS ONE
16. Human Fertility
17. Internation Journal of Women’s Health
18. Reproduction, Fertility and Development
19. Journal of Reproductive Medicine, Gynaecology & Obstetrics
20. EC Gynecology
21. Journal of Assisted Reproduction and Genetics
22. Royal Society Open Access
23. Reproductive BioMedicine Online
24. Estonian Research Council
25. Human Reproduction

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
Izrada Priručnika za kvalitetu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 3.10.2007. - San o besmrtnosti – zašto starimo?

Poliklinika RI-Dent, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 21.4.2016. - Umjetnost u medicinskoj biologiji i genetici
Festival znanosti
Rijeka, Hrvatska
2. 28.4.2006. - San o besmrtnosti – zašto starimo?
Festival znanosti
Rijeka, Hrvatska
3. - Radionica Kako napisati dobar prikaz slučaja? (voditeljica i autorica)
Edukativna i kreativna radionica
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
4. - Radionica Kako napisati dobar prikaz slučaja? (voditeljica i autorica)
Edukativna i kreativna radionica
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Novinski članci

1. 1.1.2011. - Priča o iksu i ipsilonu
Narodni zdravstveni list
Rijeka
2. 1.1.2010. - U zatvorenom svijetu nevidljivih bolesti (povodom 28.veljače, Međunarodnog dana rijetkih bolesti)
Narodni zdravstveni list
Rijeka
3. - predstavljen novi broj i studentska sekcija znanstvenog časopisa Medicina fluminensis
Teklić, https://www.teklic.hr/aktualno/aktualno-hrvatska/svecano-predstavljen-novi-broj-i-studentska-sekcija-znanstvenog-casopisa-medicina-fluminensis/113852/
4. - Prof.dr.sc. Dragan Primorac održao nadahnuto predavanje na Medicinskom fakultetu
Teklić, https://www.teklic.hr/featured/prof-dr-sc-dragan-primorac-odrzao-nadahnuto-predavanje-na-medicinskom-fakultetu/120707/
5. - Promocija studentskog broja časopisa Medicina Fluminensis začinjena “Znanstvenim koktelom”
Teklić, https://www.teklic.hr/featured/promocija-studentskog-broja-casopisa-medicina-fluminensis/133294/
6. - Predstavljen studentski broj Medicina Fluminesis – Iskorak u popularizaciji studentske znanosti
Teklić, https://www.teklic.hr/featured/predstavljen-studentski-broj-medicina-fluminesis-iskorak-u-popularizaciji-studentske-znanosti/133519/
7. - Kad spojiš Nikolu Teslu, dobre koktele i odličnu mjuzu u riječkom tunelu, moraš doći!
Teklić, https://www.teklic.hr/featured/popularizacija-studentske-znanosti-znanstveni-koktel-medicinskog-fakulteta-rijeka-i-medicine-fluminensis-u-tuneluri/133722/
8. - Izuzetan uspjeh kreativne radionice “Kako napisati dobar prikaz slučaja?”
Teklić, https://www.teklic.hr/lifestyle/izuzetan-uspjeh-kreativne-radionice-kako-napisati-dobar-prikaz-slucaja/117281/

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - -
Povjerenstvo za izborne predmete (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
2. 1.1.2014. - -
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
3. - -
Radna skupina Studija medicine na engleskom jeziku (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)