dr. sc. Julija Lozzi Barković red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

e-pošta : lozzi@ffri.hr

ORCID
Researcher ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2000. - doktorat znanosti Doktorski studij iz humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - magisterij znanosti Poslijediplomski studij iz humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu
1.1.1983. - diploma Diplomski studij likovnih umjetnosti Odsjek za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

19.11.2013. - Zaposlena kao redoviti profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Nositelj obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija, Muzejska pedagogija, te izbornog kolegija na diplomskom studiju: Graditeljska industrijska baština. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Vanjska suradnica na poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju Zdravstveni turizam na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci Nositelj izbornog kolegija Kupališna baština i zdravstveni turizam Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Vanjska suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru. Mentor u izradi magistarskih i doktorskih radova, član povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova na istom sveučilištu. Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru
1.1.2008. - 1.1.2013. Zaposlena kao izvanredni profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nositelj obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija, Muzejska pedagogija, te izbornih kolegija na diplomskom studiju: Graditeljska industrijska baština, Arhitektura riječke regije 19. stoljeća u europskom kontekstu, Arhitektura riječke regije 20. stoljeća u europskom kontekstu Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2008. Vanjska suradnica na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća i Umjetnost danas. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - Vanjska suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mentorica u izradi magistarskih i doktorskih radova, član povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova na istom Odsjeku. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2003. - 1.1.2007. Zaposlena kao docent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2003. Zaposlena kao viši predavač na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća i Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1997. Zaposlena kao predavač na Odsjeku za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća i Umjetnost 20. stoljeća. Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci.
1.1.1989. - U dopunskom radnom odnosu kao asistent za povijest umjetnosti na Odsjeku za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Asistent na obaveznim kolegijima Umjetnost 19. stoljeća i Umjetnost 20. stoljeća Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Nagrade i priznanja

14.6.2016. Godišnja nagrada grada Rijeke za doprinos istraživanju međuratne arhitekture Rijeke
11.5.2016. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske "Radovan Ivančević" za 2015. godinu za istaknuti prinos na području povijesti umjetnosti
Brončana medalja Societa di studi Fiumani Roma za doprinos u organizaciji i sudjelovanju na međunarodnom znanstvenom skupu Rijeka u stoljeću velikuh promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti
Dvije povelje Grada Rijeke za doprinos u organizaciji i sudjelovanju u programu znanstvenog skupa povodom Dana sv. Vida.

Članstva

19.2.2013. - 19.2.2017. AZVO, Područno vijeće za hunanističke znanosti
1.1.2011. - 1.1.2012. Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke
1.1.2009. - 1.1.2013. Međunarodna mreža secesijskih gradova Réseau Art Nouveau Network (RANN)
1.1.2007. - TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage
1.1.2007. - DOCOMOMO-a International working party for Documentation and Conservation of buildings and neighbourhoods of the Modern Movement
1.1.2006. - 1.1.2010. Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke
1.1.2005. - 1.1.2007. Umjetničkog savjeta galerije Državnog arhiva u Rijeci
1.1.2003. - Upravnog odbora Pro-torpedo Rijeka - udruge za promociju i očuvanje riječke industrijske baštine
1.1.1995. - Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja
1.1.1990. - Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Kupališna baština i zdravstveni turizam
Poslijediplomski specijalistički studij Zdravstveni turizam
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2009. Umjetnost 19. stoljeća
Likovna kultura
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2009. Umjetnost 20. stoljeća
Likovna kultura
Akademija primijenjenih umjetnosti
voditelj
Norma sati:
- Umjetnost danas
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Graditeljska industrijska baština
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Muzeologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Muzejska pedagogija
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Seminar završnog rada
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Umjetnost 19. stoljeća
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Umjetnost 20. stoljeća
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Metodologija znanstvenog istraživanja
Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

21.9.2013. - Automatizam kao metoda u likovnoj umjetnosti, od dadaizma i nadrealizma do apstraktnog ekspresionizma
Jelena Poturić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21.9.2013. - La Defense - urbanistički i arhitektonski razvoj
Marko Smoljan
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
17.9.2013. - Vila Ružić - primjer elitne stambene izgradnje iz razdoblja međuratnog Sušaka
Marina Koprivnikar
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
17.9.2013. - Usporedba zagrebačke i riječke stambene arhitekture secesije
Renata Filčić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
17.9.2013. - Hrvatsko ekspresionističko slikarstvo
Luka Zovko
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
17.9.2013. - Fotografija na prijelazu iz 19. u 20. soljeće: hrvatski i europski kontekst
Ana-Marija Petričević
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.7.2013. - Bratstvo prerafaelita - jedinstvo slike i riječi na primjerima književnih ostvarenja W. Shakespearea, J. Keatsa i A. Lord Tennysonna
Karla Mazzarolli
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8.4.2013. - Arhitektura secesije u Opatiji Prilog istraživanju reprezentativnih vila s početka 20. stoljeća
Andrea Vojvodić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Varaždinsko groblje
Marija Cesar
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
25.9.2012. - Arhitektura secesije u Hrvatskoj (Split, Rijeka, Zagreb, Osijek)
Sara Moser
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21.9.2012. - Đakovačka katedrala - arhitektura, slikarstvo i skulptura
Vedrana Matanović
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21.9.2012. - Riječki slikari 19. stoljeća
Jasmina Raković
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21.9.2012. - Art Nouveau u Parizu
Lidija Strika
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21.9.2012. - završni rad
Danijela Pintur
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
28.9.2011. - Dante u djelima umjetnika hrvatske moderne: Bela Čikoš Sesija, Mirko Rački i Ivan Meštrović
Nina Matković
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
28.9.2011. - Poslijeratna lirska apstrakcija na tragu gestualnog, akcijskog slikarstva
Nikola Njavro
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
20.9.2011. - Secesijska arhitektura opatijske rivijere
Marko Španjol
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
16.9.2011. - Hrvatski đaci na Münchenskoj akademiji u 19. i 20 stoljeću
Ana Grgić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14.9.2011. - Vlaho Bukovac u Zagrebu
Petra Jalšovec
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
25.1.2011. - Genius Loci u skandinavskoj arhitekturi i dizajnu 20. stoljeća
Iva Kirinčić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2010. - Sinteza likovnih umjetnosti-Exat 51
Marija Vasović
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5.10.2010. - Reprezentativna stambena arhitektura Rijeke i Sušaka u doba historicizma
Tina Fabijančić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15.7.2010. - Vinko Matković - riječki kipar
Marijana Matejčić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2010. - Kazimir Ostrogović i zagrebačka škola arhitekture
Vanja Čavlina
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.2010. - "Sinteza likovnih umjetnosti" Exat 51 i nove tendencije
Tonka Kavran
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.2.2010. - Digitalna umjetnost
Monika Štitić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.2.2010. - Emilio Ambrosini
Deborah Pustišek
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.12.2009. - Traganje za zaboravljenim stvaralaštvom
Zana Dragičević
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.6.2009. - Ukiyo-e i japonizmi
Ivona Mijolović
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.6.2009. - Opatijske vile
Maja Brajković
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.1.2009. - Hrvatska fotografija na prijelazu stoljeća
Tina Bošković
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.10.2008. - Balerine u djelima Edgara Degasa – likovni i društveno problemski pristup
Maja Kereš
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
20.10.2008. - Prerafaelitska vizija žene u kontekstu viktorijanskog društva
Iva Rožić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
20.10.2008. - Zagrebačka moderna i privatne vile 30-ih godina
Mirela Horvat
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
20.8.2008. - Fellner i Helmer i njihova uloga u razvoju kazališta u Hrvatskoj
Antonela Maračić
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5.10.2005. - Ivan Meštrović i njegovo stvaralaštvo između dva rata (1918-1939)
Irena Radola
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.1.2005. - Turistička arhitektura u Istri
Marina Pacenti
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.1.2005. - Kiparstvo Rijeke u XIX. i početkom XX. stoljeća
Larisa Čučković
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.12.2004. - Moderna i postmoderna arhitektura u Istri
Monika Petrović
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.11.2004. - Slobodan, Braco Dimitrijević
Korana Lukić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.11.2004. - Pioniri geometrijske apstrakcije
Barbara Kancilja
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.11.2004. - Svjetski muzeji kao arhitektonska dostignuća (1960-2000)
Živa Kutnjak
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.10.2004. - Bogomil Karlavaris
Smiljana Frlan
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2004. - Hrvatski umjetnici na bienalu u Veneciji (1895-2003)
Ivana Maradin
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.5.2004. - Hrvatske slikarice XIX i prve polovice XX stoljeća
Adraijana Šuran
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.5.2004. - Paul Gauguin i grupa iz Pont-Avena
Aleksandar Posavac
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.4.2004. - "Richard Long i Land Art"
Emanuela Santini
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.4.2004. - Umberto Nordio između Rijeke i Trsta
Sanja Benčić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2003. - Moderna na groblju "Kozala" i Crkva sv. Romualda
Saša Frlan
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.7.2003. - Politička karikatura u Hrvatskoj i Evropi od 1830. do 1918.
MiaKalogjera
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.1.2003. - Dvorac Mailath u Donjem Miholjcu
Mirna Černoga
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.1.2003. - Utjecaj japanske kaligrafije na umjetnost poslije 1945. godine
Kristina Bin
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.12.2002. - Giacomo Zammattio u Rijeci
Ana Grubić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.11.2002. - Slikarstvo XIX stoljeća u Zadru
Pavle Samek
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.11.2002. - Hrvatski slikar 20. stoljeća Oskar Herman
Danijela Milanović
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.10.2002. - Grupa Zemlja
Tihana Milak
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2002. - David Hockney
Majda Pletenac
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2002. - Konceptualna umjetnost u Hrvatskoj
Darko Lukić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.7.2002. - Informel i slikarstvo materije u Hrvatskoj
Tina Radetić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.4.2002. - Marcel Duchamp - život i djelo
Alida Blašković-Vale
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.3.2002. - Vincet van Gogh - uzori i dostignuća
Momir Glišić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2001. - Joan Miro
Iva Gašparić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.10.2001. - Vlaho Bukovac - umjetnost s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće
Iva Balen
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2001. - Mediteranski pejsaž u Hrvatskoj u XIX i XX stoljeću
Lea Ljuba
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2001. - Arhitekt Le Corbusier (život, djelo, utjecaji)
Renata Pentek-Šimoković
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2001. - Geometrijska apstrakcija u Hrvatskoj
Tanja Petković-Maračić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.6.2001. - Antonio Canova
Dragana Palčić
l
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.4.2001. - Porečki likovni anale (1961 - 2000.)
Ivana Premuž
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.2.2001. - Europska skulptura XIX stoljeća
Alenka Goldner
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.1.2001. - Wassily Kandinsky
Diana Žigo
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2000. - Andy Warhol - prva pop zvijezda u svijetu umjetnosti
Danijela Stipčić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2000. - Ekspresionizam - neoekspresionizam
Zlatko Kozina
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2000. - Secesija i djelo Ivana Meštrovića
Milodarka Braletić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2000. - Impresionizam između realizma i moderne umjetnosti
Ljiljana Krulj
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.6.2000. - Lički likovni anale
Ivan Golac
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.5.2000. - Antoni Gaudi i art nouveau
Belinda Rožić
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.4.2000. - Emanuel Vidović
Eva Močibob
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.4.2000. - Emanuel Vidović
Eva Močibob
Likovna kultura
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izdavaštvo

1.1.2013. - Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Financiranje: Adamić
1.1.2011. - Secesijska arhitektuira, vodič kroz Rijeku

Financiranje: Društvo povjesničara Rijeke
1.1.2010. - Secesija u arhitekturi Rijeke

Financiranje: Izdavački centar Rijeka
1.1.2009. - Kvarnerska kupališna baština

Financiranje: Hrvatski muzej turizma, Državni arhiv Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Julija Lozzi Barković
Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau a Fiume
Art nouveau & écologie. Mélanges/ Art Nouveau & Ecology. Miscellany, Ministry of Brussels-Capital Region, Bruxelles-Brussel 1 250-256 - 2015.

2. Julija Lozzi Barković, Tina Fabijančić, Ivana Hrebak
Tvornica UKOD u Sušaku
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva - zbornik radova, Pro Torpedo Rijeka, 2014. 505-516 - 2014.

3. Julija Lozzi Barković
Rijeka – prvi hrvatski grad u Réseau Art Nouveau Networku
Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti 163-170 - 2013.

4. Julija Lozzi Barković, Boris Barković
Lovranski mandrać na prijelomu 19.i 20. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 2 119-140 - 2012.

5. Julija Lozzi Barković, Ketrin Miličević Mijošek
Koromačno-tvornica cementa: prvi planirani industrijski grad u Labinštini
IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i brodograđevno naslijeđe: jučer - danas – sutra, Rijeka 2010. 715-728 - 2012.

6. Julija Lozzi Barković
Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau di Rijeka
on-line: www.artnouveau-net.eu: Historical Labs Proceedings. - 2011.

7. Julija Lozzi Barković
Razvoj riječke industrijske zone s naglaskom na značajnijim pogonskim kompleksima
II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka grad na vodi i moru, Rijeka 2005. 263-274 - 2010.

8. Julija Lozzi Barković
Građevine povijesno-prometnog značenja u Sušaku-važnome prometnom raskrižju u razdoblju između dvaju ratova
III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe, Rijeka 2007. 227-238 - 2010.

9. Julija Lozzi Barković
Andrea Palladio kao uzor i inspiracija u djelima arhitekata iz razdoblja kasnog historicizma u Rijeci,
Renesansa renesanse u umjetnosti Hrvatske - Zbornik radova sa znanstvenih skupova Dani Cvita Fiskovića održanih 2003. i 2004. godine 451-460 - 2008.

10. Julija Lozzi Barković
Moderna između očuvanja i preobrazbe
Zbornik 2. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti 349-362 - 2007.

11. Julija Lozzi Barković
Mogućnosti i dosezi međuratnoga sakralnog graditeljstva u Sušaku na primjeru pregradnje crkve Presvetoga Srca Isusova
Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 15 67-79 - 2007.

12. Julija Lozzi Barković
Il patrmonio industriale nell' offerta turistica e culturale della citta di Fiume
on-line: www.ticcihcongress2006.net/papers_4.html. - 2006.

13. Julija Lozzi Barković
Hrvatski kulturni dom u Sušaku – prilog istraživanju i valorizaciji
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 287-306 - 2005.

14. Julija Lozzi Barković
Javno graditeljstvo Sušaka između dva svjetska rata s osvrtom na dosadašnja istraživanja
Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti 167-174 - 2004.

15. Julija Lozzi Barković
Najamne stambene zgrade međuratnog Sušaka
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 348-365 - 2004.

16. Julija Lozzi Barković
Stambeno-najamno graditeljstvo Rijeke između dva svjetska rata
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 171-191 - 2002.

17. Julija Lozzi Barković
Secesija u graditeljstvu Rijeke/ La secessione nell'edilizia fiumana
Rijeka u stoljeću velikih promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti 104-108 - 2000.

18. Julija Lozzi Barković
Boren Emili
Sušačka revija VII 71-82 - 1999.

19. Julija Lozzi Barković
Socijalne i zdravstvene ustanove na Sušaku
Sušačka revija VI 73-80 - 1998.

20. Julija Lozzi Barković
Tradicionalno i moderno, dvije bankovne zgrade u Sušaku
Sušačka revija VI 63-70 - 1998.

21. Julija Lozzi Barković
Paolo Grassi i regulacijski plan Rijeke iz 1904. godine - Prilog istraživanju urbanističkog razvoja Rijeke s početka XX. stoljeća
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 40 157-183 - 1998.

22. Julija Lozzi Barković
Čovjek koji je izgradio pola Sušaka
Sušačka revija VI 91-100 - 1998.

23. Julija Lozzi Barković
Via della Salute, panoramska ulica s reprezentativnim primjerima secesijskog graditeljstva u Rijeci
Sv. Vid, Zbornik radova 157-166 - 1997.

24. Julija Lozzi Barković
Carinska skladišta u Sušaku
Sušačka revija V 81-86 - 1997.

25. Julija Lozzi Barković
Genius loci riječkog secesijskog graditeljstva na primjerima značajnijih stambeno-najamnih zgrada
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 39 241-283 - 1997.

26. Julija Lozzi Barković
Pročelna ornamentika secesijskog graditeljstva u Rijeci
Sveti Vid, Zbornik radova 131-146 - 1997.

27. Julija Lozzi Barković
Kupalište i hotel Jadran
Sušačka revija IV 87-90 - 1996.

28. Julija Lozzi Barković
Javna gradska kupališta
Sušačka revija IV 69-74 - 1996.

29. Julija Lozzi Barković
Sanatorij Pećine-Hotel Park
Sušačka revija IV 73-78 - 1996.

30. Julija Lozzi Barković
Prilog istraživanju renesansnih spomenika u Dobrinju i Klimnu na otoku Krku
Zbornik o Dobrinjštini 2 77-83 - 1996.

31. Julija Lozzi Barković
Secesija u stambenom graditeljstvu Rijeke
Sveti Vid, Zbornik radova 163-177 - 1995.

32. Julija Lozzi Barković
Šumarija, jedinstveni primjer mađarske secesije u Sušaku
Sušačka revija III 15-20 - 1995.

33. Julija Lozzi Barković
Regulacioni plan Sušaka
Sušačka revija III 29-38 - 1995.

34. Julija Lozzi Barković
Župna crkva sv. Ćirila i Metoda u Sušaku, od zamisli do kompromisnig rješenja
Sušačka revija II 15-22 - 1994.

35. Julija Lozzi Barković
Sušačka željeznička postaja
Sušačka revija II 17-22 - 1994.

36. Julija Lozzi Barković
Poliklinika i bolnica
Sušačka revija II 33-38 - 1994.

37. Julija Lozzi Barković
Carlo Pergoli i riječka komunalna arhitektura
Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka 35 221-236 - 1993.

38. Julija Lozzi Barković
Arhitektura Rijeke na početku XX. stoljeća u srednjeeuropskom kontekstu
Dometi I 47-59 - 1993.

39. Julija Lozzi Barković
Gradska vijećnica u Sušaku
Sušačka revija I 29-36 - 1993.

40. Julija Lozzi Barković
Secesija i riječke vile
Fluminensia IV 95-104 - 1992.

41. Julija Lozzi Barković
Secesija i stambeno graditeljstvo na primjerima radničkih kuća u Rijeci
Vjesnik Povjesnog arhiva Rijeka 33-34 123-134 - 1991.

42. Julija Lozzi Barković
Secesija na riječkim hotelima
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci XXXII 211-221 - 1990.

43. Julija Lozzi Barković
Slikarstvo i oltarna plastika venecijanskih majstora na otoku Krku
Dometi XIX 43-70 - 1986.

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Julija Lozzi Barković
Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje
Adamić Rijeka - 2015.
2.
Julija Lozzi Barković
Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje
Adamić Rijeka - 2015.
3.
Lozzi-Barković, Julija
Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje
Adamić ; Filozofski fakultet - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339947
4.
Lozzi-Barković, Julija
Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje
Adamić ; Filozofski fakultet - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339947
5.
Lozzi-Barković, Julija
Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje
Adamić ; Filozofski fakultet - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339947
6. Autor knjige
Daina Glavočić, Julija Lozzi-Barković, Jasna Rotim Malvić
Secesijska arhitektura, vodič kroz Rijeku
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja Rijeka - 2011.
7. Autor knjige
Julija Lozzi Barković
Secesija u arhitekturi Rijeke
Izdavački centar Rijeka Rijeka - 2010.
8. Autor knjige
Mirjana Kos Nalis, Julija Lozzi Barković
Kvarnerska kupališna baština
Hrvatski muzej turizma, Državni arhiv u Rijeci Opatija-Rijeka - 2009.
9. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Casa del Balilla/ Casa del Partigiano a Rijeka
Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso Sveučilište u Trstu Trst - 2008.
10. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Casa di Sokol/ Casa del Partigiano a Sušak
Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso Sveučilište u Trstu Trst - 2008.
11. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Sviluppo urbano di Sušak
Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso Sveučilište u Trstu Trst - 2008.
12. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Casa della cultura a Sušak
Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso Sveučilište u Trstu Trst - 2008.
13. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Arhitektura secesije u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri
Secesija u Hrvatskoj Anđelka Galić, Miroslav Gašparović Muzej za umjetnost i obrt Zagreb - 2004.
14. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Arhitektura historicizma u Sušaku
Arhitektura historicizma u Rijeci Ljubica Dujmović Kosovac, Daina Glavočić, Milica Đilas,Olga Magaš Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka Rijeka - 2001.
15. Autor poglavlja u knjizi
Julija Lozzi Barković
Arhitektura historicizma u Hrvatskom primorju i Istri
Historicizam u Hrvatskoj Vladimir Maleković Muzej za umjetnost i obrt Zagreb - 2000.

Pozvana predavanja

1. Julija Lozzi Barković
Rekreacijske strukture-riječka javna kupališta.
Rijeka - 29.9.2012.
2. Julija Lozzi Barković
Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau di Rijeka
Milano - 19.11.2011.
3. Julija Lozzi Barković
Arhitektura secesije u Rijeci
Rijeka - 24.9.2011.
4. Julija Lozzi Barković
L'architettura di Fiume e Sušak nel periodo fra le due guerre mondiali con il particolare riferimento ai due edifici abitativi e d'affari –Il Palazzo Albori e la Casa croata di cultura
Trst - 8.12.2005.
5. Julija Lozzi Barković
Crkva Presvetoga Srca Isusova na Sušaku, spomenik trajniji od mjedi
Rijeka - 1.6.2005.
6. Julija Lozzi Barković
Secesija u graditeljstvu Rijeke/ La secessione nell'edilizia fiumana
Rijeka - 24.4.1999.

Kongresna priopćenja

1.
Julija Lozzi Barković, Ivana Golob
Center za industrijsko dediščino na Reki usmeno izlaganje 6. Mednarodni posvet Varovanje dediščine industrijalizacije v Sloveniji: stanje in perspektive, Ljubljana - 25.9.2014.
2.
Julija Lozzi Barković, Ema Aničić
Centar za industrijsku baštinu u Rijeci usmeno izlaganje 6. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini „Čovjek i industrija“ Rijeka - 1.1.2014.
3.
Julija Lozzi Barković
Rekreacijske strukture-Riječka javna kupališta. usmeno priopćenje Esperienze portuali a Fiume e Trieste tra ‘700 e ‘900 – letteratura, storia, architettura, tecnica Rijeka - 29.9.2012.
4.
Julija Lozzi Barković
Koromačno - the first cement factory and the first planned industrial settlement in Istria (Croatia) during the period between the two world wars usmeno priopćenje International Conference of the Company Towns Project Padova - 1.1.2012.
5.
Julija Lozzi Barković, Tina Fabijančić, Ivana Hrebak
Tvornica Ukod u Sušaku usmeno priopćenje V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i industrijsko graditeljsko nasljeđe pod motom: Baština arhitekture i građevinarstva, Rijeka 2012. Rijeka - 1.1.2012.
6.
Julija Lozzi Barković
Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau di Rijeka usmeno priopćenje Réseau Art Nouveau Network "Art Nouveau & Ecology": Historical Lab 3: Nature, Creativity and Production at the time of Art Nouveau Milano - 19.11.2011.
7.
Julija Lozzi Barković
Arhitektura secesije u Rijeci usmeno priopćenje Architettura e arte a Fiume e Trieste tra '800 e '900/ Arhitektura i umjetnost u Rijeci i Trstu krajem XIX. i početkom XX. stoljeća Rijeka - 24.9.2011.
8.
Julija Lozzi Barković, Boris Barković
Lovranski mandrać na prijelomu 19. i 20. stoljeća usmeno priopćenje Lovranski stari grad, prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran - 16.4.2011.
9.
Julija Lozzi Barković, Ketrin Miličević Miošek
Koromačno-tvornica cementa-prvi planirani industrijski grad u Labinštini. usmeno priopćenje IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i brodograđevno naslijeđe: jučer - danas – sutra Rijeka - 22.4.2010.
10.
Julija Lozzi Barković
Rijeka – prvi hrvatski grad u Réseau Art Nouveau Networku usmeno priopćenje 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb - 1.1.2010.
11.
Julija Lozzi Barković
Građevine povijesno-prometnog značenja u Sušaku-važnome prometnom raskrižju u razdoblju između dvaju ratova usmeno priopćenje III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe Rijeka - 1.1.2007.
12.
Julija Lozzi Barković
Il patrimonio industriale nell'offerta turistica e culturale della citta di Fiume usmeno priopćenje TICCIH 2006. The XIII International Congress of The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage Terni, Rim - 1.1.2006.
13.
Julija Lozzi Barković
Crkva Presvetoga Srca Isusova na Sušaku, spomenik trajniji od mjedi usmeno priopćenje Znanstveni kolokvij povodom proslave Stoljetnice života i rada milosrdnih sestara Svetog Križa na Sušaku Rijeka - 29.10.2005.
14.
Julija Lozzi Barković
Moderna između očuvanja i preobrazbe. usmeno priopćenje 2. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb - 1.1.2005.
15.
Julija Lozzi Barković
Razvoj riječke industrijske zone s naglaskom na značajnijim pogonskim kompleksima. usmeno priopćenje II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka grad na vodi i moru Rijeka - 1.1.2005.
16.
Julija Lozzi Barković
Andrea Paladio kao uzor i inspiracija u djelima arhitekata iz razdoblja kasnog historicizma u Rijeci usmeno priopćenje Dani Cvita Fiskovića Renesansa renesanse Dubrovnik - 1.1.2004.
17.
Julija Lozzi Barković
Javno graditeljstvo Sušaka između dva svjetska rata s osvrtom na dosadašnja istraživanja usmeno priopćenje 1. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb - 1.1.2001.
18.
Julija Lozzi Barković
Secesija u graditeljstvu Rijeke/ La secessione nell'edilizia fiumana usmeno priopćenje Convegno internazionale Rijeka u stoljeću velikih promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti Rijeka - 1.1.1999.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2016.
Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs: povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije; partner; Sveučilište u Rijeci; 20 000 kn godišnje;
2. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Company Towns in the World: Origins, Evolution and Rehabilitation (16th-20th centuries); suradnik; Sveučilište u Padovi; ; http://companytown.storia.unipd.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Moderna i postmoderna arhitektura riječke regije u europskom kontekstu; voditelj projekta; MZOS; 20.000 kn godišnje ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2008.
Itineraries through the places of the Modern. Strategies for the “construction of the identity” of Italy-Yugoslav border, in between and after the two world wars. Itineraries of the Modern through the places of the memory, the work and the dwelling; suradnik; Sveučilište u Trstu; ;
5. 1.1.2005. - 1.1.2006.
Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, komparacija ; voditelj projekta; MZOS; ;
6. 1.1.2004. -
Plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije; suradnik; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Tajana Putrih; Sakralna arhitektura Rijeke u prvoj polovici 20. stoljeća ; Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru; ;
2. 1.1.2011. -
Jasna Rotim Malvić ; Secesija u Puli, povijesno-kulturno određenje i vitalnost stila na periferiji Austro-Ugarske Monarhije ; Poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; ;
3. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Jasna Rodin; Belizar Bahorić – život i djelo ; Poslijediplomski (znanstveni) studij povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu; 21. 6. 2012. ;
4. 1.1.2010. -
Zana Dragičević ; Socrealističke manifestacije i apstraktna konstanta u umjetnosti Vojina Bakića; Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru; ;
5. 1.1.2010. -
Lidija Butković ; Arhitektura i urbanizam grada Rijeke od 1945.-1990.; Poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; ;
6. 1.1.2008. - 1.1.2010.
Branko Metzger-Šober; Arhitektonski opus Emilija Ambrosinija u Rijeci od 1903. do 1912. ; Poslijediplomski doktorski studij Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 8. prosinca 2010. ;
7. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Antonija Mlikota ; Obnova i izgradnja stare gradske jezgre u Zadru nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu; Poslijediplomskom doktorskom studiju na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; 27. 9. 2013.;

Znanstveni skupovi

1. 24.9.2011. -
Architettura e arte a Fiume e Trieste tra '800 e '900/ Arhitektura i umjetnost u Rijeci i Trstu krajem XIX. i početkom XX. stoljeća Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora
2. - 29.9.2012.
Esperienze portuali a Fiume e Trieste tra ‘700 e ‘900 – letteratura, storia, architettura, tecnica Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora
3. - 27.9.2012.
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe pod motom: Baština arhitekture i građevinarstva Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora
4. - 23.4.2010.
IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i brodograđevno naslijeđe: jučer-danas-sutra Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora
5. - 13.10.2007.
III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora
6. - 8.12.2005.
Il Moderno tra Conservazione e Trasformazione Dieci Anni di Docomomo-Italia: Bilanci e Prospettive. Trst Član znanstvenog odbora
7. - 15.10.2005.
II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka grad na vodi i moru Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora
8. - 24.4.1999.
Međunarodni kongres/ Convegno internazionale: Rijeka u stoljeću velikih promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - VI. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Čovjek i industrija s naglaskom na povijesno iskustvo o čovjeku u industriji, Rijeka, 24 - 25. travnja 2014., Zbornik radova, Pro torpedo Rijeka, 2015. ISSN 1848-4794

Recenzije

1. 2015. Četrnaest arhitektonskih i urbanističkih vizija povijesne jezgre Zadra nastalih 1953. godine
2. 2014. Arhitektura župne crkve sv. Lucije u Kostreni, autorica Nane Palinić i Olge Magaš
3. 2014. Selman Selmanagić - balkanski Le Corbusier
4. 2013. Riječka kazališta/ Nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada
5. 2013. Radnička naselja u Rijeci - od kraja 19. stoljeća do poslijratnog razdoblja (1945.)
6. 2013. RIJEKA, MORE, GRAD - južni pol Srednje Europe
7. 2013. Giovanni Rubinich
8. 2013. Povijest židovske zajednice u Opatiji - prilozi
9. 2013. Arhitektonski opus Alfreda Kellera na Kvarneru
10. 2013. Ada Felice-Rošić i Nada Šilović, ženski trag u arhitekturi Rijeke
11. 2011. Zgrada Željpoha u Zagrebu – rasprave o arhitektonskoj interpolaciji
12. 2010. Ladislao de Gaus
13. 2009. Ivi Maroeviću baštinici u spomen

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2007. - 1.1.2010.
Objektna kupališta kvarnerskog bazena: Opatijska rivijera, Riječki zaljev, Crikveničko-vinodolska rivijera, Velebitski kanal, kvarnerski otoci
Državni arhiv Rijeka, Hrvatski muzej turizma u Opatiji  
Suradnik
2.
1.1.2002. -
Povijesni pregled uređenja javnih prostora centra Rijeke - od Mlake do Piramide
Grad Rijeka  
Voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 28.2.2013. - Detalji

Rijeka
2. 19.5.2011. - Detalji

Rijeka
3. 27.5.2004. - Detalji
Predavanje i obilazak Tvornice papira Rijeka/ Dani tvorenih vrata riječkoga industrijskog naslijeđa
Rijeka
4. 14.4.2004. - Detalji

Zagreb
5. 17.10.2001. - Detalji

Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2009. - Detalji
Inicijator i član radne grupe za sudioništvo Rijeke u mreži koja okuplja gradove bogatoga secesijskog naslijeđa, u čijim aktivnostima surađuje (izložbe, kolokvije, publikacije).
Rijeka-Bruxelles
2. 1.1.2003. - Detalji
javne tribine, razgovori, javna predavanja, organizacija skupova, inventarizacija industrijske baštine, edukacija, formiranje podmlatka
Rijeka
3. - Detalji
Odsjek za povijest umjetnosti i Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke kroz zajedničke aktivnosti (vodstva, predavanja, tribine) promovira struku povijesti umjetnosti u široj javnosti, surađujući s ustanovama u kulturi grada Rijeke.
Rijeka

Intervjui

1. 27.6.2010. - Detalji
Novi List, Mediteran
Rijeka
2. 15.12.2007. - Detalji
Novi List
Rijeka
3. 15.6.2003. - Detalji
Novi List
Rijeka
4. 31.8.2001. - Detalji
Novi List
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2011. - Detalji
Coup de fouet, The Art Nouveau European Route magazine
Barcelona
2. 16.11.2008. - Detalji
Novi List, Mediteran/ Tjedni kulturni prilog, XIV, br. 691
Rijeka
3. 26.8.2007. - Detalji
Novi List, Mediteran, XIII/ 630
Rijeka
4. 22.10.2006. - Detalji
Novi List, XII/588
Rijeka
5. 1.1.2006. - Detalji
Sušačka revija, XIV/56
Rijeka
6. 1.1.2006. - Detalji
Sušačka revija, XIV/54-55
Rijeka
7. 1.1.2003. - Detalji
Sušačka revija, XI/ 41
Rijeka
8. 1.1.2003. - Detalji
Sušačka revija, XI/44
Rijeka
9. 1.1.2002. - Detalji
Sušačka revija, X/38-39
Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2003. - - Sušačka revija, glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Predstojnik
Sveučilište u Rijeci/ Centar za industrijsku baštinu
2. 1.1.2012. - 1.1.2013. - Pročelnik
Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2007. - 1.1.2009. - Pročelnik
Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - 1.1.2017. - Član Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti
Agencija za znanost i visokoobrazovanje/ Nacionalno vijeće za znanost