Izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

e-pošta : istimac@uniri.hr

google znalac
BIB

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2006. doktorica tehničkih znanosti - Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu
1.1.1997. - 1.1.2003. magistrica tehničkih znanosti poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (smjer: konstrukcije) Građevinski fakultet u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1996. dipl.ing.građ. opći Građevinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - izvanredna profesorica dekanica 1.10.1025- Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. docentica Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2010. asistentica Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1996. direktorica Drvopromet d.o.o. Kastav

Članstva

28.6.2017. - Članica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija – Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 28.6.2017
7.3.2017. - Članica povjerenstva za nagrade Hrvatske komore inženjera građevinarstva
18.3.2016. - dopredsjednica Društva građevinskih inženjera Rijeka
10.3.2016. - ovlaštena inženjerka građevinarstva (Hrvatska komora građevinskih inženjera)
1.10.2015. - 20.2.2017. Predsjednica Uruge hrvatskih građevinskih fakulteta
1.10.2015. - članica Skupštine udruge Hrvatskih građevinksih fakulteta
1.10.2015. - članica presjedništva Društava građevinskih inženjera Rijeka
1.1.2013. - 1.1.2015. Voditeljica evidencije Stručnog usavršavanja na GF Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2011. Voditeljica referade stručnog usavršavanja Građevisnkog fakulteta u Rijeci
1.1.2006. - Tehnički odbor HZN/TO 548/PO1
- članica Skuštine Hrvatske komore građevinskih inženjera

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

16.7.2015. - Valorizacija i poboljšanje dinamičkog pješačkog modela baziranog na nepokretnoj pulsirajućoj sili za provjeru graničnog stanja uporabljivosti pješačkih mostova
Sandra Baltić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Određivanje faktora redukcije između amplitude pokretne i stacionarne pulsirajuće sile u modelima dinamičkog pješačkog opterećenja
Nikola Berić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Usporedba dinamičkog odziva jednorasponskog pješačkog mosta za različite modele dinamičkog pješačkog opterećenja za grupu pješaka i kontinuirani pješački tok
Andrea Škarić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
11.9.2014. - Usporedba različitih modela dinamičkog pješačkog opterećenja pješačkog mosta za grupu pješaka i kontinuirani pješački tok
Ivana Nekoksa
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
9.7.2014. - Usporedba najvećih ubrzanja rasponskog sklopa mosta primjenom eksperimentalnih i normativnih modela dinamičke pješačke sile
Dario Jakovljević
diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
27.9.2013. - Plutajući mostovi
Marin Mikelić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
6.9.2013. - Oblikovanje potpora mosta
Ivica Brezetić
preddiplomski sveučilišni
Grasđevinski fakultet u Rijeci
6.9.2013. - Valoriziranje različitih roštiljnih proračunskih modela na temelju provedenih terenskih ispitivanja podvožnjaka Vrata 1
Ardalić Zoran
dodiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet
30.9.2011. - Idejno rješenje pješačkog mosta u parku Maksimir
Jerko Grgurica
dodiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
30.9.2011. - Mostovi na Rječini i Mrtvom Kanalu
Lucija Kuželički
dodiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet
22.9.2011. - Oblikovanje pješačkih mostova
Ivana Pranjić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
20.7.2011. - DIMENZIONIRANJE RASPONSKE KONSTRUKCIJE KOSOG PLOČASTOG MOSTA
Igor Galić
dodiplomski sveučilišni
Grasđevinski fakultet u Rijeci
18.7.2011. - ODREĐIVANJE SUDJELUJUĆE ŠIRINE POPREČNOG NOSAČA REBRASTOG GREDNOG MOSTA IZ 2D PRORAČUNSKOG MODELA
Goran Brezac
dodiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
18.7.2011. - RADOVI NA ODRŽAVANJU I SANACIJI KRČKOG MOSTA
Nikola Kosanović
dodiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
18.7.2011. - ODREĐIVANJE DINAMIČKOG KOEFICIJENTA NA MOSTU PREKO RIJEKE DRAVE U OSIJEKU
Renata Mužić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
15.7.2011. - Proračun graničnog stanja vibracija na pješačkim mostovima
Jug Drobac
diplomski sveučilišni
Građevinski fakutet u Rijeci
6.7.2011. - Mostovi u izvanrednim okolnostima
daniela Nežić
preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
30.6.2011. - ANALIZA POSTOJEĆEG MOSTA PREKO MRTVOG KANALA KOD KAZALIŠTA U RIJECI
Marina Supičić
dodiplomski sveučilišni
Grasđevinski fkaultet u Rijeci
4.3.2011. - Valoriziranje različitih roštiljnih proračunskih modela na temelju provedenih terenskih ispitivanja podvožnjaka Vrata 1 /
Zoran Ardalić
dodiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
14.10.2010. - Poboljšani proračunski roštiljni model mosta temeljen na rezultatima statičkih ispitivanja
Iva Strelec
dodiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet u Rijeci
13.10.2010. - Usporedba glavnih nosača rebrastog grednog mosta dimenzioniranih za različita granična stanja rastlačenja
Petra Vale
diplomski sveučilišni
Građevinksi fakultet u Rijeci
24.9.2010. - DIMENZIONIRANJE GLAVNIH NOSAČA REBRSATOG GREDNOG MOSTA UZ VARIRANJE TORZIJSKIH KRUTOSTI
Danko Junašević
dpilomski sveučilišni
Gradđevinski fakultet u Rijeci
10.9.2010. - Parametarska analiza opterećenja vjetrom pločastog rasponskog sklopa mosta
Ana Ivančić
preddiplomski sveučilišni
Grafđevinski fakultet u Rijeci

Obrazovni projekti

1.6.2015. - 1.9.2016. Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera

Financiranje: Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
1.6.2008. - 1.6.2009. Ishodi učenja u obrazovanju građevinskih inženjera - IGI, suradnik na projektu

Financiranje: Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Čepić, Nina.
Simplified procedure for maximum acceleration determination on simple bridge structures
Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018 87-93 - 2018.

WOS

2. Štimac Grandić, Ivana; Franković, Tomislav; Šćulac, Paulo; Komadina, Toni
OPERACIONALNA MODALNA ANALIZA NATHODNIKA MALONJI
Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) XX 141-157 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=297058

3. Bjelanović, Adriana; Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor
Nerazorna ispitivanja u ocjeni stanja i razredbi novog i ugrađenog konstrukcijskog drva
Zbornik radova GNP 2016 775-782 - 2016.

4. Bjelanović, Adriana; Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor
Mehanička svojstva i razredba konstrukcijskog drva – primjena nerazornih i razornih testova
Zbornik radova GNP-2016 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Podgorica : Građevinski fakultet, Univerzitet u Podgorici 33-40 - 2016.

5. Štimac Grandić, Ivana; Baltić, Sandra
VREDNOVANJE POJEDNOSTAVLJENOG MODELA PJEŠAČKOG OPTEREĆENJA ZA PROVJERU GSU NA JEDNOSTAVNIM PJEŠAČKIM MOSTOVIMA
Zbornik radova GNP-2016 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Podgorica : Građevinski fakultet, Univerzitet u Podgorici 289-296 - 2016.

6. Štimac Grandić, Ivana
Serviceability verification of pedestrian bridges under pedestrian loading
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 22 527-537 - 2015.

Q2
WOS

7. Grandić, Davor; Šćulac, Paulo; Štimac Grandić, Ivana
Shear resistance of reinforced concrete beams in dependence on concrete strength in compressive struts
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 22 925-934 - 2015.

Q2
WOS

8. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana
Evaluation of Torsional Stiffness in Beam and Slab Bridge Decks Based on Load Testing
International Journal of Civil Engineering 13 255-266 - 2015.

Q2
WOS

9. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Berić, Nikola
Parameters affecting the reduction factor in pedestrian load models based on pulsating stationary force
Journal of Applied Engineering Science 13 178-184 - 2015.

Q2

10. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor
DAMAGE QUANTIFICATION RELIABILITY IN BEAMS USING INCOMPLETE STATIC INFORMATION
Machines, Technologies, Materials 3-7 - 2014.

11. Štimac Grandić, Ivana; Jakovljević, Dario; Grandić, Davor
Impact of omitting the static component form the design dynamic models of pedestrian load
Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS 11-21 - 2014.

12. Štimac Gradnić, I.
INFLUENCE OF SAMPLING INTERVAL ON DEFLECTION-INFLUENCE-LINE-BASED DAMAGE DETECTION IN BEAMS
Journal of Applied Engineering Science 12 69-74 - 2014.

Q2

13. Štimac Grandić, Ivana; Drobac, Jug; Grandić, Davor
Proračun vertikalnih ubrzanja na pješačkom mostu prema različitim modelima pješačkog dinamičkog opterećenja
ZBORNIK RADOVA GNP 2014 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet 855-862 - 2014.

14. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Mužić, Renata
Određivanje dinamičkog koeficijenta na mostovima
e-gfos Elektronički častois građevinskog fakulteta Osijek 6 23-33 - 2013.

15. Štimac Grandić, Ivana; Kuželički, Lucija
Mostovi u gornjem toku Rječine
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 313-332 - 2013.

16. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Strelec, Iva
Verification and Improvement of the Continuous Ribbed Bridge Deck Grillage Model Based on Field Testing
Tehnicki Vjesnik -Technical Gazette 19 611-616 - 2012.

Q2
WOS

17. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Štimac Grandić, Ivana
Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci
Građevinar 63 1-10 - 2011.

Q3
WOS

18. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana
Comparison of techniques for damage identification based on influence line approach
Machines, Technologies, Materials 7 9-13 - 2011.

19. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Brezac, Goran
Određivanje proračunske širine T-presjeka poprečnog nosača rebrastog grednog mosta
e-GFOS 3 39-52 - 2011.

20. Štimac Grandić, Ivana; Ivančić, Ana; Liker, Bojan
Parametric analysis of wind action on slab bridge deck
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 31 45-54 - 2011.

21. Štimac Grandić, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, Ivica
Otkrivanje oštećnja ploča usporedbom zakrivljenosti utjecajnih ploha progiba
Građevinar 61 231-241 - 2009.

Q3
WOS

22. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica; Mihanović, Ante
Otkrivanje oštećenja greda s pomoću utjecajnih linija progiba
Građevinar 59 1053-1066 - 2007.

Q3

23. Štimac, Ivana; Meštrović, Darko; Kožar, Ivica
Analiza mostovnih konstrukcija pobuđenih pokretnim opterećenjem
Građevinar 56 347-353 - 2004.

Q4

24. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor
ESTIMATION OF DAMAGE SEVERITY USING SPARSE STATIC MEASUREMENT
Journal of Civil Engineering and Management 23 213-221

Q1
WOS

25. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica; Mihanović, Ante
INFLUENCE OF NEOPRENE BEARINGS ON DAMAGE DETECTION IN BEAM STRUCTURES
Fifth International Congress, Mechanical Engineering tecgnologies´06 (Volume 3) / Prof. Dr. Kamen Veselinov (ur.). - Varna : Scientific-Technical Union of mechanical Engineering , 2006. 38-41.

26. Štimac Grandić, Ivana; Pecak, Tatjana
IMPROVEMENT OF STRAIN ENERGY DAMAGE DETECTION METHOD BY USING INTERPOLATION FUNCTION
GNP 2010 - Treći internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa", zbornik radova, knjiga 1Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2010. 138-188 (ISBN: 978-86-82707-18-9).

27. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica, Mihanović, Ante
Detection of structural damage in beam structures by changes in strains
Book of Abstracts / Koštial, Pavol (ur.). - Puchov : UKC ZSVTS , 2007. 38-38 (ISBN: 798-80-969728-0-7).

28. Štimac, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, Ivica
Damage Detection from Analysis of Displacement Influence Lines
Bridges : proceedings of the International Conferences on Bridges / Radić, Jure (ur.). - Zagreb : Secon HDGK , 2006. 1001-1008 (ISBN: 953-95428-0-4).

29. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica
Damage Detection from Displacement-in-time Function
Proceding of the 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics (YSESM) / Freddi, Alessandro (ur.). - Bologna :

30. Štimac, Ivana; Meštrović, Darko; Rak, Mladenko
Dynamic Analysis of Loads Moving Over Structures
Proceedings of the 3rd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics / Freddi, Alessandro (ur.). - Bologna : Bologna University , 2004. 85-86.

31. Kožar, Ivica; Štimac, Ivana
Numerical Modelling of Beam Wave Equation
1. Simpozij Računalstvo u graditeljstvu : povodom 40. obljetnice računalstva na Građevinskom fakultetu : zbornik radova = 1st Symposium Computing in Engineering : celebrating 40th anniversary of computing at the Faculty of Civil Engineering : proceedings / Herman, Krešimir (ur.). - Zagreb : Građevinski fakultet , 2003. 33-40 (ISBN: 9536272113).

32. Štimac Grandić, Ivana; Ferenčić, Daniela; Grandić, Davor; Šculac, Paulo
Utjecaj oblikovanja stupova mostova na njihovo vjetrovno opterećenje( Influence of design on wind action on bridge piers )
Graditeljstvo - poluga razvoja / Lakušić, Stjepan (ur.). - Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera , 2012. 299-310 (ISBN: 978-953-6686-12-4).

33. Kožar, Ivica; Štimac, Ivana
Dynamic Analysis of Loads Moving Over Structures
4th International Congress of Croatian Society of Mechanics (ICCSM) : Extended Abstracts / Matejiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2003. 107-108 (ISBN: 953-96243-4-7).

34. Štimac Grandić, Ivana; Ardalić, Zoran; Šćulac, Paulo
Valorization of various grillage models of underpass based on field test
Zbornik radova GNP 2012 / Knežević, Miloš ; Šćepanović, Biljana (ur.). - Žabljak : Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet , 2012. 361-366 (ISBN: 978-86-82707-21-9).

35. Grandić, Davor; Bjegović, Dubravka; Štimac Grandić Ivana
Deflection of reinforced concrete beams simultaneously subjected to sustained load and reinforcement corrosion
Congress Papers ; Paper No 177 / G. C. Giuliani (ur.). - Milano : SEWC , 2011. 1-12.

36. Grandić, Davor; Štimac Grandić, Ivana; Latić, Vildana
Experimental Determination of Torsional Stiffness in Ribbed Bridge Deck
Road and Rail Infrastructure / Lakušić, Stjepan (ur.). - Zagreb : Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb , 2010. 489-494 (ISBN: 978-953-6272-37-2).

37. Štimac, Ivana; Kožar, Ivica
Dynamic Analysis of Beam-like Bridge Structures Due to Moving Loads
5th International Conference of PHD Students / Lehoczky, Laszlo ; Kalmar, Laszlo (ur.). - Miskolc : University of Miskolc , 2005. 193-198.

38. Štimac, Ivana; Mihanović, Ante; Kožar, Ivica
Uporaba utjecajnih linija progiba za otkrivanje oštećenja na grednim konstrukcijama( Damage Detection of the Beam Construction from the Deflection Influence Lines )
Prvi sabor hrvatskih mostograditelja / Radić, Jure (ur.). - Zagreb : Secon, HDGK , 2005. 747-754.

39. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor
Evaluation of Structural Damage in Beam Structures using the Strain Energy Method
Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology (CST 2010) ; Paper No 62 / Topping, B.H.V. ; Adam, J.M. ; Pallarés, F.J. ; Bru, R. ; Romero, M.L. (ur.). - Stirlingshire : Civil-Comp Press , 2010. 1-11 (ISBN: 978-1-905088-37-9).

Pozvana predavanja

1. Štimac Grandić, Ivana
Vibracije konstrukcija i konstrukcijskih elemenata
IPA Adriatic –HUB project: Workshop Dynamics nad Control, Tehnički fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska - 28.11.2014.

Znanstveni projekti

1. 1.11.2013. - 30.6.2016.
Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija; suradnica i voditeljica od1.10.2015 - 30.06.2016.; Sveučilište u Rijeci; 239.000 kn; https://portal.uniri.hr/Projekti/630?controler=projekti

Znanstveni skupovi

1. - 21.2.2014.
Peti internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo-nauka i praksa" Žabljak, Crna Gora članica znanstvenog odbora
2. - 24.2.2012.
Četvrti internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo-nauka i praksa" Žabljak, Crna Gora članica znanstvenog odbora
3. - 21.9.2011.
VIII International Congres: Machines, Technologies, Materials 2011 Varna, Bugarska članica organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - News in engineering (Sci-pub)
http://www.sci-pub.com/technology/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2010. - 1.1.2012.
Glavni projekt - projekt konstrukcije građevine: Autobusni terminal „Zapadna Žabica“
Grad Rijeka  
konzultantica
2.
1.1.2010. -
Idejni projekt - projekt konstrukcije obiteljske kuće Z u Samoboru
Sandra Žaja, Zrinsko Frankopanska 30, 10430 Samobor  
suradnica
3.
1.1.2010. -
Idejni projekt - projekt konstrukcije Pješačkog mosta 2 u Zoološkom vrtu Maksimir u Zagrebu
Zoološki vrt grada Zagreba  
suradnica
4.
1.1.2010. -
Idejni projekt - projekt konstrukcije Pješačkog mosta 1 u Zoološkom vrtu Maksimir u Zagrebu
Zoološki vrt grada Zagreba  
suradnica
5.
1.1.2008. -
Elaborat o postojećem stanju s načelnim prijedlogom sanacije armiranobetonskih konstrukcija bazenskog kompleksa u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“  
suradnica
6.
1.1.2008. -
Glavni projekt stambene građevine (Građevinski projekt – Projekt drvene montažne konstrukcije ) na k.č. 1806, K.O. Marčelji
Zrinka Barešić, Petra Jurčevića 7, Rijeka i Elena Dejanović, Save Vukelića 21, Rijeka,  
suradnica
7.
1.1.2008. -
Elaborat o postojećem stanju stropnih ploča i projekt ojačanja stropnih ploča, slobodnostojeća gospodarska građevina „AUTOPAR“, k.č. 4828, k.o. Stupnik,
„AUTOPAR“, Stupnik  
suradnica
8.
1.1.2004. -
Elaborat sanacije napuknutih zidova trafostanice (TS-5)
Promet-trans d.o.o. Pazin  
suradnica
9.
1.1.2003. -
Idejni projekt izgradnje pješačke staze na mostu preko Bogdanice na RC 2815 Gospić - Karlobag u Gospiću (Kaniža)
Grad Gospić  
suradnica

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. - 1.1.2015.
vođenje evidencije stručnog usavršavanja
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci   voditeljica evidencije stručnog usavršavanja
2.
1.1.2008. - 1.1.2011.
vođenje referade Stručnog usavršavanja
Građevinksi fakultet, Sveučilište u Rijeci   Voditeljica referade Stručnog usavršavanja
3.
1.1.2006. -
Rad u pododboru PO1 – Djelovanja na konstrukcije, pri Tehničkom odboru HZN/TO 548 – Konstrukcijski Eurokodovi
Hrvatski zavod za norme   Predstavnica je Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (član Hrvatskog zavoda za norme RH)

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.1.2016. - Mostovi na Rječini
Sveučilište za 3. dob - Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 7.6.2013. - Mostovi na Mrtvom Kanalu i Rječini
Fiumare - Kvarnerski festival mora
Rijeka, Hrvatska

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2015. - - Dekanica
Građevinski fakultet