doc. dr. sc. Ivan Marović dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

prostorija : G-119
mobitel : +385981764484
e-pošta : ivan.marovic@uniri.hr
konzultacije : srijedom od 14 do 16
telefon : +38551265921

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 192 6 3
Web of Science (Citation Report) 78 4

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2013. Dr.sc. Poslijediplomski studij Sveučilište u Zagrebu / Građevinski fakultet
1.1.2000. - 1.1.2006. dipl.ing.građ. Sveučilišni dodiplomski studij Sveučilište u Splitu / Građevinsko-arhitektonski fakultet
1.1.1996. - 1.1.2000. SSS Opća gimnazija IV gimnazija Marko Marulić, Split

Radno iskustvo

1.1.2016. - Docent Građevinski fakultet
1.1.2013. - 1.1.2016. Viši asistent Građevinski fakultet
1.1.2007. - 1.1.2013. Asistent Građevinski fakultet

Nagrade i priznanja

19.12.2017. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2017. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci.
10.4.2017. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2016. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci.
24.1.2017. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015. u kategoriji "Mladi znanstvenici" - područje interdisciplinarne znanosti za posebne zasluge u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju i razvoj akademske i šire zajednice
11.5.2016. Nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske mladom znanstveniku "Vera Johanides" za 2015. godinu u znak priznanja za ostvareni zamjetan osobni znanstveni i stručni napredak te zapaženi doprinos u području koje istražuje tijekom proteklih pet godina
18.12.2013. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2013. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci.
19.11.2013. Nagrada Hrvatskog saveza građevinskih inženjera za najbolji doktorski rad iz područja građevinarstva u 2013. godine (smjer: Organizacija građenja)

Članstva

11.10.2016. - Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMCA-FA)
3.10.2013. - Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI)
14.5.2007. - član Hrvatske udruge za organizaciju građenja (HUOG)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Ekonomika građenja
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Organizacija i tehnologija građenja
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Stučna praksa
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Terenski rad
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Stučna praksa
Stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Upravljanje projektima
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Tehnologija građenja
Stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Organizacija i tehnologija građenja
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Organizacija građenja
Stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Ekonomika građenja
Stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Građevinska regulativa
Stručni studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Građevinska regulativa
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Upravljanje projektima
Stučni specijalistički studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Tehnologija građenja
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Građevinska regulativa
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Građevinska regulativa
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Organizacija građenja
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Metodologija znanstveno-istraživačkog rada
Sveučilišni poslijediplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

26.6.2013. - Uspostava modela vrednovanja projekata u javnoj upravi
Zlatko Hrvatin
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci (svojstvo: komentor)
18.6.2013. - Prilagodba lokalne samouprave financiranju iz fondova Europske unije na slučaju grada Labina
Masimo Hrvatin
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
18.6.2013. - Upravljanje ljudskim resursima u građevinarstvu
Lea Avdalović
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
18.6.2013. - Analiza utjecaja projektnog financiranja i stakeholdera na oblikovanje projekta - primjer: projekt "Istarski ipsilon"
Igor Štimac
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- Analiza pojave i mogućnosti smanjenja rizika u građevinskim projektima
Mateo Jerbić
Sveučilišni diplomski studij - Urbano inženjerstvo
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Izrada ponude za izvođenje radova za odabrani objekt niskogradnje
Matei Peričić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Usporedba dviju tehnologija pri zamjeni željezničkih skretnica
Nenad Mihaljević
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Usporedba dviju tehnologija izvedbe objekta visokogradnje
Ante Dražić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt visokogradnje
Marko Bulić
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Tehnologije iskopa u stijeni s mjerenjem i normiranjem rada
Ana Berljafa
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Projekt organizacije građenja zgrade Doma zdravlja Drenova
Marko Milošević
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za ogranak A-K4 kanalizacijske mreže Općine Matulji
Matea Demark
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt visokogradnje
Luka Đorđević
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Praćenje troškovnih i vremenskih aspekata projekta Kalvarija i usporedba s planiranim vrijednostima
Ivica Filipović
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Odabir najbolje lokacije lukobrana južne gradske luke Rovinj višekriterijalnom analizom
Nina Garić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Analiza uzroka i vjerojatnosti troškovnih odstupanja u projektima visokogradnje
Marko Mlađen
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Implementacija hibridne Agile organizacijske strukture u jedinice lokalne samouprave
Goran Bulatović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Odabir varijantnog rješenja revitalizacije Degijeve kuće u Delnicama primjenom višekriterijalne analize
Sandra Čunko
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Izrada ponude za odabrani objekt visokogradnje
Filip Deltin
Stručni preddiplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
- Utjecaj roka povrata investicije na racionalno upravljanje projektima
Bernard Kontić
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)
- Metodologija prijave infrastrukturnih projekata za ostvarivanje prava na sredstva europskih fondova
Ivan Ribić
Stručni specijalistički studij
Građevinski fakultet u Rijeci (svojstvo: komentor)

Cjeloživotno obrazovanje

15.6.2016. - 29.6.2016. Program edukacije iz Upravljanja projektima za djelatnike Primorsko-goranske županije
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 13
20.3.2016. - 19.4.2013. Upravljanje projektima za službenike Primorsko-goranske županije
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Osobni razvoj

6.5.2019. - 8.5.2019. Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities


Norma sati:
29.6.2015. - Radionica "Neuronske mreže za predviđanje i klasifikaciju"


Norma sati: 2
10.11.2014. - 11.11.2014. Teaching Professionals to Teach (TP2T)


Norma sati:
3.6.2014. - Figures: Creating Figures for Scientific Publications


Norma sati:
22.5.2014. - Javni nastup i prezentacijske vještine


Norma sati:
11.6.2013. - Kako dobiti investiciju za svoj startup


Norma sati:
9.5.2013. - Strategija na A4


Norma sati:
22.11.2012. - 23.11.2012. Kako osmisliti i napisati projekt za programe Europske unije


Norma sati:
17.11.2011. - Metode i politike određivanja cijena


Norma sati:
10.11.2010. - Planiranje korištenja zemljišta i dozvole za gradnju


Norma sati:
26.10.2010. - 27.10.2010. Upravljanje projektima


Norma sati:
1.3.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
5.9.2007. - 3.10.2007. Pretraživanje online baza podataka Current Contents


Norma sati:
- Izrada multimedijalnih obrazovnih sadržaja


Norma sati: 8
- Napredna razina rada u sustavu za upravljanje učenjem Moodle


Norma sati: 8
- Pregovaračke vještine


Norma sati: 3
- Delegiranje u projektnim timovima


Norma sati: 3
- Radionica za mentorstvo doktorandima


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Androjić, Ivica ; Marović, Ivan
Analysis of influential factors on heat accumulation in structural elements of road underpasses
Solar energy 155 25-34 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881128

WOS

2. Androjić, Ivica ; Marović, Ivan
Development of artificial neural network and multiple linear regression models in the prediction process of the hot mix asphalt properties
Canadian journal of civil engineering 44 994-1004 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=887865

3. Marović, Ivan ; Hanak, Tomaš
Selection of adequate site location during early stages of construction project management: A multi-criteria decision analysis approach
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 251 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=901487

WOS

4. Biolek, Vojtech ; Hanak, Tomaš ; Marović, Ivan
Data Flow in Relation to Life-Cycle Costing of Construction Projects in the Czech Republic
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 1-9 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903421

5. Marović, Ivan ; Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka
Development of ANN model for wind speed prediction as a support for early warning system
Complexity 2017 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908956

6. Rajić, Bernard ; Peroli, Gabrijel ; Cindrić, Marija ; Car-Pušić, Diana ; Marović, Ivan
BIM Awareness and Education Preliminary Results among Students of Graduate Study Program in Construction Industry
502-511 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894101

7. Sušanj, Ivana ; Ožanić, Nevenka ; Marović, Ivan
Methodology for Developing Hydrological Models Based on an Artificial Neural Network to Establish an Early Warning System in Small Catchments
Advances in Meteorology 9125219-1-9125219-14 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790640

WOS

8. Grbac, Sandro ; Malnar, Leo ; Vorkapić, Andrej ; Car- Pušić, Diana ; Marović, Ivan
Preliminary analysis of the spatial attributes affecting students’ quality of life at the University of Rijeka
109-117 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847039

9. Kostelac, Dražen ; Marović, Ivan ; Jajac, Nikša
Strategy management control thorugh the balanced scorecard model
379-389 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822393

10. Tijanić, Ksenija ; Car-Pušić, Diana ; Marović, Ivan
Managing cost and time in projects of public-use facilities by using the S-curve
185-196 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847062

11. Ružić, Igor ; Benac, Čedomir ; Marović, Ivan ; Ilić, Suzana
A stability assessment of coastal cliffs using digital imagery
Acta Geotechnica Slovenica 12 25-35 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=716100

WOS

12. Hanak, Tomaš ; Marović, Ivan ; Aigel, Petr
Perception of residential environment in cities: a comparative study
Procedia Engineering 117 500-506 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=773532

13. Car-Pušić, Diana ; Marović, Ivan ; Gudac, Ivona ; Medvedec, Dario
Prioritization of public investment projects: Case study of GSC portfolio
196-208 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756620

14. Gudac, Ivona ; Marović, Ivan ; Gudac, Martina
Key Quality Indicators for Performance Based Building of Educational Facilities
112-121 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783801

15. Marović, Ivan ; Car-Pušić, Diana ; Jajac, Nikša
Integration of Multi-criteria Analysis into the Evaluation Process of Student Papers
343-355 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=774173

16. Marović, Ivan; Završki, Ivica; Jajac, Nikša
Ranking zones model - a multicriterial approach to the spatial management of urban areas
Croatian Operational Research Review 6 91-103 - 2015.

A1

17. Jajac, Nikša; Marović, Ivan; Hanak, Tomaš
Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinama ( Decision support for management of urban transport projects )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (0350-2465) 67 131-141 - 2015. http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE_67_2015_2_3_2.pdf

Q3

18. Car-Pušić, Diana ; Marović, Ivan ; Gudac, Ivona
Comparison of budget and PPP model in financing public structures in post-transition environment
90-99 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704445

19. Gudac, Ivona ; Marović, Ivan ; Car-Pušić, Diana
Establishing the database of standards for educational system facilities
177-183 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704448

20. Marović, Ivan ; Bošković, Dražen ; Car-Pušić, Diana
Prioritization of student project proposals : a multicriteria approach
732-740 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746398

21. Marović, Ivan; Bošković, Dražen
Neglected Marine Structures – Miami Marine Stadium vs. Rijeka Torpedo Launch Pad Station
Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - Baština arhitekture i građevinarstva / Rijeka and the industrial building heritage - Architecture and Civil Engineering Heritage / Palinić, Nana ; Rotim Malvić, Jasna ; Đekić, Velid (ur.). - Rijeka : PRO TORPEDO Rijeka , 2014. V 347-359 - 2014.

22. Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Hanak, Tomaš
Sustainable optimization of winter road maintenance services under real-time information
Creative Construction Conference 2014 / Hajdu, Miklos ; Skibniewski, Miroslaw J. (ur.). - Budapest : Diamond Congress Ltd. (ISBN: 978-963-269-434-4) 452-457 - 2014.

23. Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Hrvatin, Zlatko
Establishing a model to evaluate public administration projects
e-GFOS (1847-8948) 5 56-66 - 2014.

A1

24. Hanak, Tomaš; Marović, Ivan; Pavlović, Strahinja
Preliminary identification of residential environment assessment indicators for sustainable modelling of urban areas
International journal for engineering modelling (1330-1365) 27 61-68 - 2014.

Q4

25. Ružić, Igor; Marović, Ivan; Benac, Čedomir; Ilić, Suzana
Coastal cliff geometry derived from structure- from-motion photogrammetry at Stara Baška, Krk Island, Croatia
Geo-marine letters (0276-0460) 34 555-565 - 2014. http://link.springer.com/article/10.1007/s00367-014-0380-4

Q1

26. Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Hanak, Tomaš
Sustainable optimization of winter road maintenance services under real-time information
Procedia Engineering 85 183-192 - 2014.

27. Jajac, Nikša; Marović, Ivan
Management of urban road infrastructure projects - Decision support concept to maintenance planning
International Review of Civil Engineering 5 156-162 - 2014.

A1

28. Marović, Ivan; Jajac, Nikša
Decision support concept to management of student project proposals
International Review of Civil Engineering 5 124-129 - 2014.

A1

29. Jajac, Nikša; Marović, Ivan; Mladineo, Marko
Planning support concept to implementation of sustainable parking development projects in ancient Mediterranean cities
Croatian Operational Research Review 5 345-359 - 2014.

A1

30. Jajac, Nikša; Marović, Ivan; Baučić, Martina
Decision support concept for managing the maintenance of city parking facilities
e-GFOS 5 60-69 - 2014.

A1

31. Marović, Ivan; Hanak, Tomaš
Identifikacija utjecaja indikatora na vrednovanje stambenog okruženja (Identification of indicator influence in residential environment assessment)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) XVI 113-127 - 2013.

32. Hanak, Tomaš; Marović, Ivan
Benchmarking concept of small sized construction company
Journal of Applied Engineering Science (1451-4117) 11 177-184 - 2013.

Q3

33. Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Mavrić, Leo
Upravljanje građevinskom ugovornom dokumentacijom – procesni pristup (Construction contract management – process approach)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XV 183-202 - 2012.

34. Polić, Andrej; Bošković, Dražen; Marović, Ivan
Upravljanje projektom gradnje energetski učinkovitih stanova za iznajmljivanje (Energy Efficient Rental Housing Project Management)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 223-247 - 2012.

35. Medvedec, Dario; Bošković, Dražen; Marović, Ivan
Upravljanje javnim infrastrukturnim projektima financiranim iz EU fondova u jedinicama lokalne samouprave (Public Infrastructure Project Management in Local Government Units Financed by EU Founds)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 203-222 - 2012.

36. Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Bošković, Dražen
Specificities of Croatian Construction Contract Management Practice in Progress Billings and Payments Sub-process
People, Buildings and Environment 2012 / Hanak, Tomaš (ur.). - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering (ISBN: 978-80-214-4617-5) 137-146 - 2012.

37. Marović, Ivan; Bošković, Dražen, Gudac, Ivona
Process approach in modelling Croatian construction contract management practice
International journal for engineering modelling (1330-1365) 25 19-26 - 2012.

Q4

38. Marović, Ivan; Žic, Elvis; Jajac, Nikša
Application of Snapback Chronometry Method in Calculation of Regulation
Journal of Civil Engineering and Architecture 5 273-277 - 2011.

39. Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Turina, Nataša; Car- Pušić, Diana; Čuljak, Karmela
Usporedba primjene uobičajenih i specijaliziranih softvera u upravljanju građevinskim projektima (Comparison of common and specialized software application in construction project management)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 14 209-228 - 2011.

40. Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan; Gudac, Ivona
Važnost projekta organizacije građenja u pripremi izvođenja građevinskih radova (Significance of Construction Management Plan within Construction Work Preparation)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XIII 225-243 - 2010.

41. Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Gudac, Ivona
Implementation of E-learning Tools in Teaching Process of Field Work Course at the Faculty of Civil Engineering in Rijeka
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM (ISBN: 978-80-7204-705-5) 600-605 - 2010.

42. Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Car-Pušić, Diana; Žic, Elvis
Significance of making construction management plan - Croatian experiences
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM (ISBN: 978-80-7204-705-5) 200-205 - 2010.

43. Marović, Ivan; Žic, Elvis
Real Estate Value Assessment
Građevinarstvo - nauka i praksa / Lučić, Duško (ur.). - Beograd : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet (ISBN: 978-86-82707-19-6) 1757-1762 - 2010.

44. Žic, Elvis; Marović, Ivan; Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana
The throughput of the drainage-retaining channel Botonega in Istria, Croatia
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM (ISBN: 978-80-7204-705-5) 455-461 - 2010.

45. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Vranješ, Mijo; Marović, Ivan
Geomorfološke karakteristike odvodno-obuhvatnog kanala Botonega u Istri( Geomorfologic Characteristics of Drainage-Retaining Botonega Canal in Istria (Croatia) )
Građevinarstvo - nauka i praksa / Lučić, Duško (ur.). - Beograd : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet (ISBN: 978-86-82707-19-6) 1641-1646 - 2010.

46. Jajac, Nikša; Knezić, Snježana; Marović, Ivan
Decision Support System to Urban Infrastructure Maintenance Management
Organization, Technology & Management in Construction 1 72-79 - 2009.

47. Buha, Lana; Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan
Procjena troškova uklanjanja postojeće i izvedbe nove armiranobetonske konstrukcije lansirne rampe za ispitivanje torpeda u Rijeci (Cost Estimation of Removal of Existing and New Reinforced Concrete Rijeka Torpedo Launch Pad Station Construction)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XII 217-230 - 2009.

48. Marović, Ivan; Jajac, Nikša; Žic, Elvis
Snapback Chronometry Method – Way to Achieve Greater Work Performance
People, Buildings and Environment 2009 / Aigel, Petr ; Foltynova, Lucie ; Hanak, Tomaš ; Hromadka, Vit (ur.). - Brno : Akademicke nakladatelstvi Cerm (ISBN: 978-80-7204-660-7) 244-247 - 2009.

49. Marović, Ivan; Završki, Ivica; Car-Pušić, Diana
Battle with time - Rijeka's torpedo launch pad station
XIIth International Scientific Conference, section 7, Civil Engineering Management / Hanak, Tomaš ; Pazdera, Luboš (ur.). - Brno : Brno University of Technology (ISBN: 978-80-7204-629-4) 103-106 - 2009.

50. Marović, Ivan; Završki, Ivica; Car-Pušić, Diana
Rijeka's Torpedo Launch Pad Station Preservation
Construction facing worldwide challenges / Cerić, Anita ; Radujković, Mladen (ur.). - Zagreb : Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb (ISBN: 978-953-6272-35-8) 446-453 - 2009.

51. Marović, Pavao; Bertolino, Marko; Marović, Ivan
Experimental static and dynamic testing of the Dabar Bridge near Šibenik
Proceedings of the 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics / Eichlseder, Wilfried (ur.). - Leoben : MontanUniversitaet (ISBN: 978-3-902544-02-5) 143-144 - 2009.

52. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Marović, Ivan
Management of butoniga Accumulation in Istria (Croatia)
People, Buildings and Environment 2009 / Aigel, Petr ; Foltynova, Lucie ; Hanak, Tomaš ; Hromadka, Vit (ur.). - Brno : Akademicke nakladatelstvi Cerm (ISBN: 978-80-7204-660-7) 159-162 - 2009.

53. Jajac, Nikša; Knezić, Snježana; Marović Ivan
Decision Support System to Urban Infrastructure Maintenance Management
Construction facing worldwide challenges / Cerić, Anita ; Radujković, Mladen (ur.). - Zagreb : Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb (ISBN: 978-953-6272-35-8) 825-834 - 2009.

54. Car-Pušić, Diana; Husić, Fadil; Marović, Ivan
Analiza učinaka standardne građevinske mehanizacije na izgradnji ceste Vodnjan-Pula (Analysis of Standard Construction Equipment Efficiency in Construction of the Vodnjan-Pula Road)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI 175-188 - 2008.

55. Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Završki, Ivica
Application of Chronometry Method Towards Calculation of Regulation
8th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction / Radujković, Mladen ; Mlinarić, Vjeran (ur.). - Zagreb - 2008.

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige

Zbornik sažetaka / Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji" ( Proceeding of the second conference of young researchers in the field of civil engineering and related engineering sciences "Common Foundations" )
Ivana Sušanj, Ivan Marović Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014. http://www.gradri.uniri.hr/files/knjiznica/Zbornik_usb.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Medvedec, Dario
Prioritization of public investment projects: Case study of GSC portfolio Prezentacija 34th International Conference on Organizational Science Development Portorož, Slovenija - 1.1.2015.
2.
Marović, Ivan; Ružić, Igor; Kalajžić, Duje
Construction heritage documenting based on close-range photogrammetry Prezentacija VI. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka - 25.4.2014.
3.
Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Performance concept in cost-effective construction management of educational facilities Prezentacija 15th International Conference on Operational Research KOI 2014 Osijek - 1.1.2014.
4.
Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan; Gudac, Ivona
Comparison of budget and PPP model in financing public structures in post-transition environment Prezentacija People, Buildings and Environment 2014 Kromeriz, Republika Češka - 1.1.2014.
5.
Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Establishing the database of standards for educational system facilities Prezentacija People, Buildings and Environment 2014 Kromeriž, Republika Češka - 1.1.2014.
6.
Marović, Ivan; Bošković, Dražen; Car-Pušić, Diana
Prioritization of student project proposals : a multicriteria approach Prezentacija People, Buildings and Environment 2014 Kromeriz, Republika Češka - 1.1.2014.
7.
Ružić, I.; Marović, I.; Vivoda, M.; Dugonjić Javančević, S.; Kalajžić, D.; Benac, Č.; Ožanić, N.
Application of ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry for erosion processes monitoring, Mošćenička Draga example Prezentacija 4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia" Split - 12.12.2013.
8.
Marović, Ivan
Strateško odlučivanje - odabir investicijskog projekta iz portfelja javne uprave (Strategic decision making - choosing the investment project out of public administration portfolio) Prezentacija Zajednički temelji Split - 1.1.2013.
9.
Gudac, Ivona; Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan
'Performance concept' - razvoj i implementacija u graditeljstvu (Performance concept - research and development in building) Prezentacija Zajednički temelji Split - 1.1.2013.
10.
Marović, Ivan; Bošković, Dražen
Neglected Marine Structures – Miami Marine Stadium vs. Rijeka Torpedo Launch Pad Station Prezentacija V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka - 26.5.2012.
11.
Marović, Ivan; Završki, Ivica; Car-Pušić, Diana
Battle with time - Rijeka's torpedo launch pad station Prezentacija XIIth International Scientific Conference, section 7, Civil Engineering Management Brno - 1.1.2009.
12.
Marović, Ivan; Završki, Ivica; Car-Pušić, Diana
Rijeka's Torpedo Launch Pad Station Preservation Prezentacija Construction facing worldwide challenges Dubrovnik - 1.1.2009.
13.
Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Marović, Ivan
Management of butoniga Accumulation in Istria (Croatia) Prezentacija People, Buildings and Environment 2009 Brno - 1.1.2009.
14.
Jajac, Nikša; Knezić, Snježana; Marović Ivan
Decision Support System to Urban Infrastructure Maintenance Management Prezentacija Construction facing worldwide challenges Dubrovnik - 1.1.2009.
15.
Marović, Ivan; Jajac, Nikša; Žic, Elvis
Snapback Chronometry Method – Way to Achieve Greater Work Performance Prezentacija People, Buildings and Environment 2009 Brno - 1.1.2009.
16.
Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Završki, Ivica
Application of Chronometry Method Towards Calculation of Regulation Prezentacija 8th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction Umag - 1.1.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2014.
Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (voditelj: prof. dr. sc. Nevenka Ožanić); Suradnik; Japanska agencija za znanost i tehnologiju, Japanska agencija za međunarodnu suradnju, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa; ;
2. 1.1.2009. - 31.12.2011.
Optimizacija produktivnosti u projektno usmjerenim sustavima u građevinarstvu (voditelj: prof.dr.sc. Ivica Završki); Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. -
Istraživanje industrijske građevinske baštine Rijeke i okolice (voditelj: prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš); suradnik; Zaklada Sveučilišta u Rijeci; ;
4. -
Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance" konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima (voditelj: prof. dr. sc. Diana Car-Pušić); suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. - 17.10.2014.
PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 Kroměříž, Republika Češka član znanstvenog odbora
2. - 5.9.2014.
The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC 2014) član recenzentskog odbora
3. - 13.6.2014.
The 2nd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2014) Zilina, Slovakia član znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.12.2017. - Zbornik radova, knjiga XX, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (član uredničkog odbora)

Recenzije

1. 2018. Trust repair after opportunistic behaviors in the Chinese construction projects (Review ID: 316505) - časopis: Sustainability
2. 2018. A framework of leadership sustainability rating system (LSRS) for future construction projects managers (Review ID: 306384) - časopis: Sustainability
3. 2018. How does transformational leadership promote innovation in construction? The mediating role of innovation climate and the multilevel moderation role of project requirements (Review ID: 300503) - časopis: Sustainability
4. 2018. Causes of construction delay in petrochemical projects in KSA (Review ID: 293813) - časopis: Buildings
5. 2018. Using certification as a tool to develop Sustainability in Project Management (Review ID: 287596) - časopis: Sustainability
6. 2018. The role of BIM in delivering sustainable selection of material and assembly measure for building projects (Review ID: OTMCJ-D-18-00005) - časopis: Organization, Technology and Management in Construction - An International Journal
7. 2017. Cooperating to Compete in the Global Air Cargo Industry: The Case of the DHL Express and Lufthansa Cargo A.G. Joint Venture Airline “AeroLogic” (Review ID: 252128) - časopis: Infrastructures
8. 2017. The use of BIM in Brazil Public Construction Supervision (Review ID: OTMCJ-D-17-00016) - časopis: Organization, Technology and Management in Construction - An International Journal
9. 2017. Survey of accomplishments in bim's implementation in Croatia, Czech Republic, Germany and Slovenia (Review ID: 153) - časopis: e-GFOS
10. 2017. Troškovi građenja i uporabe tradicionalne i suvremene obiteljske kuće (Review ID: RMLV9) - časopis: Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
11. 2017. Overheating phenomena induced by fully-glazed facades: investigation of a sick building in Italy and assessment of the benefits achieved via fuzzy control of the AC system (Review ID: SE-D-17-01387) - časopis: Solar Energy
12. 2017. Comparison of ANN and SVM models for estimation of recycling capacity of multi-storey building structures (Review ID: 3862643.v1) - časopis: Complexity
13. 2017. A State-of-the Art Review of Built Environment Information Modelling (BEIM) (Review ID: OTMC-2016-1-25) - časopis: Organization, Technology and Management in Construction - An International Journal
14. 2016. Interval Type-1 Fuzzy DEMATEL Method for Analyzing Occupational Risks in Construction Industry (Review ID: 4549) - časopis: Croatian Operational Research Review
15. 2016. Application of „Einstein's riddle“ in solving construction machine allocation problems (Review ID: 129) - časopis: e-GFOS
16. 2016. Decision support concept for the construction project design – selection of the glass facade type (Review ID: 4532) - časopis: Croatian Operational Research Review
17. 2016. Financial and socio-economic analysis of major investment (Review ID: 1874-2016) - časopis: Građevinar
18. 2016. A novel robust and multi-attribute approach to critical chain buffer allocation in construction projects (Review ID: 1473-2015) - časopis: Građevinar
19. 2016. Projekt unaprjeđenja sustava dostave u središtu grada Rijeke (Review ID: ZBXVIII-8) - časopis: Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
20. 2015. Determinants of Brand Image in Social Media (Review ID: JZ0104) - časopis: International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning
21. 2014. The importance of crisis communication in crisis management of construction projects (Review ID: 14173) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
22. 2014. The system of management of minor mechanization (hand tools) (Review ID: 14175) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
23. 2014. Mapping of real estate prices using software tools (Review ID: 14120) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
24. 2014. Electre methods in selection of optimal investment in residential facilities (Review ID: 14147) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
25. 2014. Perceptive Power Training for Future Civil Engineers (Review ID: 14129) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
26. 2014. Investment Costs of the Building Envelope Reconstructions - časopis: YBL Journal of Built Environment
27. 2014. Choice of site and ranking elementary watershed for hydraulic equipment used fot the irrigation applications to the territory of the Wilaya of Mostaganem Algeria (Review ID: 1111-2014) - časopis: Građevinar
28. 2014. The social and economic background of management in construction (Review ID: 14128) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
29. 2014. Operational act of management in civil engineering (Review ID: 14130) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
30. 2014. A lean approach to h&s management Systems for M/S construction firms (Review ID: 14155) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
31. 2014. A research on the transformation of the risk disaster areas and urban renewal in Turkey (Review ID: 14178) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
32. 2014. Design and build system in Polish public sector - case study (Review ID: 14140) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
33. 2014. Utilisation ICT as a part of inovative trends in the frame of economic education for technically oriented students (Review ID: 14406) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
34. 2014. Injuries in construction industry of Serbia – source, type and severity of injury (Review ID: 14113) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
35. 2014. The seismic behaviour of the RC frames with infill walls strengthened with precast panels (Review ID: 14408) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2014
36. 2013. A Hybrid Optimal Model for Daily Reservoir Regulation Problem under Fuzzy Random Environment (Review ID: 2433) - časopis: International Journal of Civil Engineering
37. 2012. Sustainability in building construction (Review ID: 192) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2012
38. 2012. Possibilities and opportunities of construction waste disposal in the life cycle of construction (Review ID: 219) - međunarodni znanstveni skup: People, Buildings and Environment 2012

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
18.6.2015. - 1.10.2016.
Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“ (broj ugovora: HR.3.1.15-0025)
Europski socijalni fond   2.992.281,59 kn
suradnik u dvije radne skupine (Organizacija građenja i Stručna praksa)
2.
1.5.2014. -
Studija obalnog područja naselja Baška
Općina Baška  
suradnik
3.
-
Uspostava modela za upravljanje nekretninama u portfelju Goranskog sportskog centra d.o.o.
Goranski sportski centar d.o.o.  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.5.2015. -
Studija obalnog područja naselja Baška
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci za Općinu Baška   suradnik
2.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Izrada nalaza i mišljenja za potrebe sudskog postupka
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci za Općinski sud u Delnicama   suradnik
3.
1.11.2006. -
Izrada dinamičkog plana za rekonstrukciju hotela "Adriana" u Hvaru
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
4.
1.6.2005. -
Izvještaj o izvršenom probnom opterećenju i ispitivanju vijadukta Protege u sklopu Autoceste Zagreb-Split, Dionica: Šibenik-Vrpolje
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
5.
1.6.2005. -
Izvještaj o izvršenom probnom opterećenju i ispitivanju mosta Žrnovnica preko rijeke Žrnovnice na Obilaznici Splita - Desni (južni) most
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
6.
1.6.2005. -
Izvještaj o izvršenom probnom opterećenju i ispitivanju mosta Žrnovnica preko rijeke Žrnovnice na Obilaznici Splita - Lijevi (sjeverni) most
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
7.
1.6.2005. -
Izvještaj o izvršenom probnom opterećenju i ispitivanju mosta Dabar u sklopu Autoceste Zagreb-Split, Dionica: Šibenik-Vrpolje
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
8.
1.6.2005. -
Izvještaj o izvršenom probnom opterećenju i ispitivanju vijadukta Mokrice u sklopu Autoceste Zagreb-Split, Dionica: Pirovac-Skradin
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
9.
1.6.2005. -
Izvještaj o izvršenom probnom opterećenju i ispitivanju podvožnjaka DC Šibenik-Knin u km 78+657 u sklopu Autoceste Zagreb-Split, Dionica: Šibenik-Vrpolje
Građevinsko-arhitektornski fakultet, Sveučilište u Splitu   suradnik
10.
1.4.2004. -
Probno opterećenje i ispitivanje podvožnjaka Mejaši-Dragovode na Vukovarskoj ulici u Splitu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu   suradnik
11.
1.7.2003. -
Probno opterećenje i ispitivanje nadvožnjaka Križice preko državne ceste D1 na dionici Split-Sinj
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu   suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2013. - Detalji
Program znanstvenih i nastavnih sustreta - Građevinski fakultet
Rijeka
2. 1.1.2013. - Detalji
ERASMUS 2013: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Brno
3. 1.1.2013. - Detalji
ERASMUS 2013: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Brno
4. 1.1.2013. - Detalji
Program znanstvenih i nastavnih sustreta - Građevinski fakultet
Rijeka
5. 1.1.2013. - Detalji
Program znanstvenih i nastavnih sustreta - Građevinski fakultet
Rijeka
6. 1.1.2010. - Detalji
Program znanstvenih i nastavnih sustreta - Građevinski fakultet
Rijeka
7. 1.1.2008. - Detalji
Program znanstvenih i nastavnih sustreta - Građevinski fakultet
Rijeka
8. 1.1.2007. - Detalji
Program znanstvenih i nastavnih sustreta - Građevinski fakultet
Rijeka

Novinski članci

1. 1.11.2014. - Detalji
Građevinar (ISSN: 0350-2465)
http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE_66_2014_11_11_Kongresi-i-skupovi.pdf

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 12.4.2018. - - zamjenik člana iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju
Građevinski fakultet u Rijeci / Stegovno povjerenstvo za provedbu postupaka stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika na Građevinskom fakultetu u Rijeci
2. 30.10.2014. - 22.12.2016. - predstavnik suradnika
Građevinski fakultet u Rijeci / Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Građevinskog fakulteta
3. 2.6.2011. - 15.2.2018. - član
Građevinski fakultet u Rijeci / Stegovno povjerenstvo
4. 1.10.2008. - - evaluator
Zaklada Sveučilišta u Rijeci