prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : f-337
e-pošta : mlat@ffri.hr
mobitel : 0989080257

ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 497 11 14
ResearchID 174 7

Obrazovanje

1.1.1998. - doktor društvenih znanosti, polje psihologija psihologija Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1988. - 1.1.1990. magistar psihologije psihologija Filozofski fakultet u Ljubljani
1.1.1981. - 1.1.1986. diplomirani psiholog - profesor psihologija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - redoviti profesor u trajnom zvanju Voditeljica predmeta Biološka psihologija, Klinička neuropsihologija, Uvod u psihologiju, Funkcionalna organizacija kore mozga, Biološke osnove ponašanja i doživljavanja. Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.2010. - 1.1.2016. redoviti profesor Voditeljica predmeta Biološka psihologija, Klinička neuropsihologija, Uvod u psihologiju, Funkcionalna organizacija kore mozga, Biološke osnove ponašanja i doživljavanja. Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.2005. - 1.1.2010. izvanredni profesor Voditeljica predmeta Biološka psihologija, Klinička neuropsihologija, Uvod u psihologiju; Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.2000. - 1.1.2005. docent voditeljica predmeta Neuropsihologija, Uvod u psihologiju i Primijenjeni nacrti istraživanja u psihologiji; Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.1999. - 1.1.2000. viši asistent Sudjelovanje u nastavi iz predemta Neuropsihologija, Uvod u psihologiju, Praktikum istraživanja u psihologiji I i II, Primijenjeni nacrti istraživanja u psihologiji Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.1988. - 1.1.1999. mladi istraživač - asistent sudjelovanje u nastavi iz predmeta Neuropsihologija i Praktikum istraživanja u psihologiji I i II Pedagoški fakultet u Rijeci, zavod za psihologiju

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost u akad. 2016./ 2017. g. Sveučilišta u Rijeci
25.6.2014. Godišnja državna nagrada za znanost - za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti, za popularizaciju psihologije kao znanosti i promicanje njezina položaja u društvu
7.4.2011. Psihologijska nagrada "Zoran Bujas" za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine
1.10.2004. Diploma za visoku razinu inovativne djelatnosti za program "Obiteljska astma škola" na 6. izložbi inovacija iz medicine i ekologije u sklopu 21. međunarodnog sjevernojadranskog sajma. Autori programa: Mladenka Tkalčić, Vesna Bartoniček Valačić, Sanja Smojver-Ažić i Ivanka Živčić-Bećirević
29.8.2001. 1st Price for an outstanding presentation during the 16th World Congress on Psychosomatic Medicine in Goteborg, Sweden

Članstva

1.1.2012. - European Association of Psychosomatic Medicine
1.1.2002. - Hrvatsko društvo za neuroznanost
1.1.1986. - Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Biološka psihologija
preddiplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120 sati
- Biološke osnove ponašanja i doživljavanja
preddiplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Uvod u psihologiju
preddiplomski studiji C segment
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Odabrana poglavlja iz neuropsihologije
diplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Funkcionalna organizacija kore mozga
diplomski studij psihologije i biotehnologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Psihoneuroimunologija
doktorski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

12.11.2017. - Odnos dobi, spola i moralnog odlučivanja
Petra Šoletić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2017. - Utjecaji socijalne isključenosti na doživljaj boli, raspoloženje i zadovoljenost osnovnih potreba
Lea Pancun
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
14.12.2016. - Povezanost hormona štitne žlijezde i anksioznosti kod osoba s tiroidnom disfunkcijom
Iva Dugalić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.12.2016. - Efekt faza menstrualnog ciklusa na točnost prepoznavanja emocija iz izraza lica
Marija Krželj
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2016. - Odnos meditacije i kognitivno-emocionalne fleksibilnosti
Silvija Šikić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Diferencijacija kognitivnih obrazaca sindroma frontalnog režnja u pozitivnoj i negativnoj simptomatologiji shizofrenije
Paola Medved
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2012. - Ispitivanje hemisferne lateralizacije smislenih i besmislenih riječi dihaptičkim zadatkom
Nina Radović
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
11.6.2012. - Efekti psihološkog stresa i progresivne mišićne relaksacije na kratkoročno i dugoročno pamćenje neutralnih i emocionalnih riječi
Mirta Zelenika
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
7.7.2011. - Pamćenje, jezične i vizuokonstruktivne sposobnosti te izvršne funkcije osoba oboljelih od demencije i komparabilne skupine
Matea Ivanković
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2011. - Poteškoće u identifikaciji mirisa i kognitivni status pacijenata s demencijom Alzheimerovog tipa, ostalim oblicima demencija u usporedbi s komparabilnom skupinom
Nika Spasić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2010. - Spolne razlike u anksioznosti, depresiji, neuroticizmu, težini bolesti i specifičnoj kvaliteti života kod pacijenata sa sindromom iritabilnog crijeva
Maja Runac
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.2010. - Usmjerenost pažnje kod osoba s upalnim bolestima crijeva i sindromom iritabilnog crijeva
Andrea Rubčić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.4.2010. - Depresivnost, anksioznost i kvaliteta života kod oboljelih od Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa
Vesna Lukić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
31.3.2010. - Povezanost osjećaja ljutnje, doživljaja boli, zadovoljstva vlastitim izgledom i motorike s menstruacijskim ciklusom i predmenstruacijskim simptomima
Sandra Dadasović
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
11.9.2009. - Biološki i psihološki čimbenici kod funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva
Nina Grabar
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
2.7.2009. - Emocionalna inteligencija: kvaliteta života kao prediktori anksioznosti hospitaliziranih trudnica
Emina Simunić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
15.9.2008. - Razlike u sadržaju snova kod studentica neposredno prije ispita i tijekom praznika
Kristina Božić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
21.5.2008. - Hemisferna lateralizacija emocija gađenja, ljutnje straha i tuge kod desnorukih muškaraca
Olivera Birta
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.4.2008. - Povezanost stresa, crta ličnosti i suočavanja sa stresom s razinom kortizola i L-amilaze u slini
Đurđica Šmit
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
19.12.2007. - Doprinos depresivnosti, anksioznosti i kliničkih obilježja napadaja objašnjenju kvalitete života osoba s epilepsijom
Marijana Rajčević
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.2007. - Hemisferna lateralizacija u procjeni koordinatnih i kategorijalnih prostornih odnosa
Anita Zec
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.2006. - Spavanje i učenje kod studenata
Hajdi Milivojević
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2006. - Funkcionalna hemisferna lateralizacija pri uočavanju Thompsonove iluzije na licu
Martina Vasilj
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.6.2004. - Neke determinante odnosa s roditeljima i psihodomatski simptomi srednjoškolaca
Hana Rižovski
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
12.11.2003. - Efekt učenja na izvođenje besmislenih kretnji
Daša Bosanac
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
4.7.2003. - Hemisferna asimetrija imenica i glagola
Ksenija Baždarić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
25.3.2003. - Povezanost predmenstruacijske simptomatologije, raspoloženja te kvalitete i zadovoljstva životom
Sanja Đević
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
29.10.2002. - Odnos dimenzija perfekcionizma, akademske prokrastinacije, depresivnosti i anksioznosti
Iva Kalajžić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2002. - Razlike u stavovima heteroseksualnih osoba prema lezbijkama i homoseksualcima
Sanja Božić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
2.7.2002. - Percepcija stresa kod medicinskih sestara
Adriana Duras
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2002. - Samokontrola kod oboljelih od šećernih bolesti tipa I
Nikolina Ivošević
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
13.3.2002. - Mentalne imaginacije slijepih osoba: uloga pasivnog i aktivnog vizuo-spacijalnog procesiranja
Edita Mucić
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
13.2.2002. - Stresni životni događaji, intenzitet doživljaja stresa, suočavanje sa stresom i roditeljsko prezaštićivanje od stresa kod ovisnika o heroinu i marihuani
Smiljana Hrvatin
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2001. - Teorije snova
Zoran Baljak
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2001. - Povezanost zahtjeva posla, suočavanja sa stresom i socijalne podrške sa subjektivnim osjećajem zdravlja
Mladen Župan
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2001. - Glavobolja u dječjoj dobi: prisutnost glavobolja i povezanost s anksioznošću, depresivnim simptomima i tjelesnim (somatskim) simptomima
Barbara Vlaše
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
21.2.2000. - Hemisferna asimetrija kao funkcija dominacije ruke - percepcija afektivnih podražaja
Sanja Brajković
psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

3.10.2016. - 9.10.2016. Biological Fundamentals of Psyche (Biološke osnove ponašanja i doživljavanja)
preddiplomski studij psihologije
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Riga, Latvia
gostujući nastavnik
Norma sati: 36 norma sati
- 15.11.2009. Odabrana poglavlja iz psihoneuroimunologije
diplomski studij psihologije
Department of Psychology, Umea University, Švedska
voditelj
Norma sati: 12
- Biološka psihologija
preddiplomski studij psihologije
Sveučilište u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60

Osobni razvoj

1.2.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 20 sati
1.7.2003. - Salzburg Seminar: The Cultural, Civic and Economic Purposes of Higher Education


Norma sati:
1.3.2002. - Aktivno učenje studenata


Norma sati: 6 sati
1.10.2001. - Getting and using student feedback


Norma sati: 6 sati
1.6.2001. - Methods for assessing learning


Norma sati: 6 sati
1.12.1989. - Uspješna komunikacija na predavanjima i seminarima


Norma sati: 12 sati
- 30.6.2016. Ljetna neuroimunološka škola


Norma sati: 60 sati
- 22.9.2000. The Acting Brain


Norma sati:
- Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Izdavaštvo

1.1.2010. - Biološka psihologija

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanda Pletikosić Tončić, Mladenka Tkalčić, Goran Hauser
Brain-Gut Miscommunication: Biopsychosocial Predictors of Quality of Life in Irritable Bowel Syndrome
Psychological Topics 27 91-114 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294537

Q4

2. Alessandra Pokrajac Bulian, Miljana Kukić, Sanja Klobučar Majanović, Mladenka Tkalčić
Body Weight and Psychological Functioning in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Preliminary Study
Psychological Topics 27 55-72 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294533

Q4

3. Pletikosić Tončić, S. i Tkalčić, M.
A Measure of Suffering in relation to Anxiety and Quality of Life in IBS Patients: Preliminary Results
BioMed Research International 2017 7 stranica - 2017. https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/2387681/

Q2
WOS

4. Domagoj Švegar, Ronald Antulov, Mladenka Tkalčić, Igor Antončić
Lesions of Left Basal Ganglia and Insula Structures Impair Executive Functions but not Emotion Recognition: A Case Report
Brain Impairment 17 233-241 - 2016. https://www.cambridge.org/core/journals/brain-impairment/article/lesions-of-left-basal-ganglia-and-insula-structures-impair-executive-functions-but-not-emotion-recognition-a-case-report/44AC035C2B312BEF04F48368BC8A0FBD

5. Sanda Pletikosić, Mladenka Tkalčić
The Role of Stress in IBS Symptom Severity
Psihologijske teme (Psychological Topics) 25 29-43 - 2016. http://www.pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/317

A1

6. Ljerka Ostojić, Mladenka Tkalčić, Nicola S. Clayton
Are owners’ reports of their dogs’ ‘guilty look’ influenced by the dogs’action and evidence of the misdeed?
Behavioural Processes 111 97-100 - 2015. http://authors.elsevier.com/a/1QKo71LenLyM4A.open

WOS

7. Sanda Pletikosić, Ivana Plavšić, Goran Hauser, Mladenka Tkalčić
Fecal Calprotectin and serum chromogranin A as potential biomarkers of irritable bowel syndrome symptom severity
Medical Hypotheses - 2015. doi:10.1016/j.mehy.2015.06.008

WOS

8. Daniela Malnar, Juraj Arbanas, Mladenka Tkalčić
I mozak ima spol
Medicina Fluminensis 51 440-447 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=218109

9. Hauser, G., Pletikosić, S., Tkalčić, M.
Cognitive behavioral approach to understanding irritable bowel syndrome
World Journal of Gastroenterology 20 6744-6758 - 2014.

Q2
WOS

10. Tkalčić, M., Domijan, D., Pletikosić, S., Šetić, M., Hauser, G.
Attentional biases in irritable bowel syndrome patients
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 38 621–628 - 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210740114000461

WOS

11. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ambrosi-Randić, Neala;
Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease
Maturitas 74 352-356 - 2013. http://bib.irb.hr/datoteka/612501.Binge_eating_as_a_determinant_of_emotional_state_in_overweight_and_obese_males.pdf

WOS

12. Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina; Štimac, Davor
Erythrocyte sedimentation rate – Possible role in determining the existence of the low grade inflammation in Irritable Bowel Syndrome patients
Medical hypotheses (0306-9877) 78 818-820 - 2012.

WOS

13. Tkalčić, Mladenka; Spasić, Nika; Ivanković, Matea; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša
Odor identification and cognitive abilities in Alzheimer's disease
Translational Neuroscience (2081-6936) 2 233-240 - 2011.

WOS

14. Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor
Differences in the health-related quality of life, affective status and personality between Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Disease patients
European Journal of Gastroenterology & Hepatology (0954-691X) 22 862-867 - 2010.

WOS

15. Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Štimac, Davor
Personality in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases
Clujul Medical Revistă de Medicină şi Farmacie (1222-2119) 82 577-580 - 2009.

16. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana
Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja
Društvena istraživanja (1330-0288) 18 111-128 - 2009.

17. Zec, Anita; Tkalčić, Mladenka
Hemisferna lateralizacija u procjeni koordinatnih i kategorijalnih prostornih odnosa
Psihologijske teme (1332-0742) 18 37-54 - 2009.

18. Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran
Upalni i funkcionalni crijevni poremećaji: Somatske, psihološke i socijalne karakteristike
Društvena istraživanja (1330-0288) 91-110 - 2009.

19. Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Bašić-Marković, Nina; Crnčević-Orlić, Željka; Ćorić, Slavica; Štimac, Davor
Medical and psychological parameters in overweight and obese persons seeking treatment
Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 601-606 - 2008.

20. Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Biopsychosocial aspects of obesity: transtheoretical model of behaviour change
Cogniţie, creier, comportament (1224-8398) 10 53-67 - 2006.

21. Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Tkalčić, Mladenka; Gruber, Franjo
Folliculitis decalvans in a 16-year old patient after an emotional stress
Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 220-224 - 2006.

22. Brajac, Ines; Tkalčić, Mladenka; Malnar-Dragojević, Daniela; Gruber, Franjo
Važnost psihosocijalnih čimbenika u nastanku alopecije areate
Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 204-209 - 2006.

23. Bezinović, Petar; Tkalčić, Mladenka
Psihosocijalni aspekti homoseksualnih osjećaja kod adolescenata u Hrvatskoj
Review of Psychology: International Journal of Croatian Psychological Association (1330-6812) 12 23-30 - 2005.

24. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Guina, Tina; Štimac, Davor
Primjena transteorijskog modela u ispitivanju procesa promjene u pretilih osoba
Psihologijske teme (1332-0742) 14 29-40 - 2005.

25. Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Krznarić Zrnić, Irena; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Psychosocial aspects of inflammatory bowel disease
Neurogastroenterology: from basic knowledge to clinical practice/Dumitrascu, L Dan ; Nedelcu, Laurentiu (ur.). - Cluj, Rumunjska: Editura Medicala Universitaria 190-194 - 2005.

26. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Čorić, Slavica; Bašić-Marković, Nina; Komadina-Gačić, Jadranka; Guina, Tina; Crnčević-Orlić, Željka; Štimac, Davor
Motivation to control weight in obese persons
International Symposium on Neurogastroenterology: from basic knowledge to clinical practice : Conference proceedings / Dumitrascu, L. Dan ; Nedelcu, Laurentiu (ur.). - Cluj, Rumunjska : Editura Medicala Universitaria (ISBN: 2-345-67890-5). 209-213 - 2005.

27. Bosanac, Daša; Tkalčić, Mladenka
Efekt učenja na točnost izvođenja besmislenih kretnji
Psihologijske teme (1332-0742) 13 3-17 - 2004.

28. Brajac, Ines; Bilić-Zulle, Lidija; Tkalčić, Mladenka; Lončarek, Karmen; Gruber, Franjo
Acne vulgaris: myths and misconceptions among patients and family physicians
Patient education and counseling (0738-3991) 54 21-25 - 2004.

29. Brajac, Ines; Tkalčić, Mladenka; Dragojević Malnar, Daniela; Gruber, Franjo
Roles of stress, stress perception and trait-anxiety in the onset and course of alopecia areata
Journal of Dermatolgy (0385-2407) 30 871-878 - 2003.

30. Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Tomić, Zoran
Procjena kognitivnog statusa pacijenata s demencijom
Psihologijske teme (1332-0742) 55-62 - 2003.

31. Bezinović, Petar; Tkalčić, Mladenka
Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca
Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 143 279-290 - 2002.

32. Tkalčić, Mladenka; Malnar Dragojević, Daniela; Brajac, Ines
Psychoneuroimmunological perspective of alopecia areata:A preliminary report
Studia Psychologica (0039-3320) 43 275-285 - 2001.

33. Mucić, Edita; Tkalčić, Mladenka
Mentalne imaginacije slijepih osoba: Uloga pasivnog i aktivnog vizuospacijalnog procesiranja
Psihologijske teme (1332-0742) 10 63-76 - 2001.

34. Tkalčić, Mladenka; Brajković, Sanja
Hemisferne razlike u kategorizaciji emocionalnih izraza lica kod ljevorukih i desnorukih muškaraca i žena
Psihologijske teme (1332-0742) 109-127 - 2000.

35. Bartoniček Valačić, Vesna; Tkalčić, Mladenka; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka
Obiteljski astma program: Medicinsko-psihološki pristup astmatičnoj djeci i njihovim roditeljima
Paediatria Croatica (1330-1430) 33-35 - 2000.

36. Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko
Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije
Psihologijske teme (1332-0742) 105-114 - 1998.

37. Brdar, Ingrid; Tkalčić, Mladenka; Bezinović, Petar
Womens' cosmetic use and self-concept
Studia Psychologica (0039-3320) 38 45-54 - 1996.

38. Bezinović, Petar; Martinac, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci
Godišnjak Odsjeka za psihologiju (1330-108X) 99-106 - 1996.

39. Tkalčić, Mladenka; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Bartoniček-Brgić, Vesna; Manestar, Darko
Psihoneuroimunološki aspekti astme i alergija u dječjoj dobi - novi pristupi liječenju
Godišnjak Odsjeka za psihologiju (1332-0742) 77-83 - 1996.

40. Hudek-Knežević, Jasna; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor
The relationship between gender, sex-role orientation, vocational interests and leisure activity preferences
Studia Psychologica (0039-3320) 325-334 - 1995.

41. Tkalčić, Mladenka
Psihoneuroimunologija
Godišnjak Zavoda za psihologiju (1332-0742) 143-150 - 1993.

42. Ivana Plavšić, Goran Hauser, Mladenka Tkalčić, Sanda Pletikosić i Nenad Salkić
Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome: Role of Potential Biomarkers.
Gastroenterology Research and Practice http://dx.doi.org/10.1155/2015/490183

WOS

Znanstvene knjige

1. koautor poglavlja
Tkalčić, M., Chudy, H., Bilić, B., Babić Leko, M., Radoš, M., Šimić, G.
Uvod u neuroznanost učenja i pamćenja
Pregled najvažnijih fenomena povezanih s učenjem i pamćenjem Goran Šimić Ljevak Zagreb - 2019. https://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-22669-uvod-u-neuroznanost-ucenja-i-pamcenja
2. koautor poglavlja
Babić Leko, M., Tkalčić, M., Šimić, G.
Uvod u neuroznanost učenja i pamćenja
Stanični i molekularni mehanizmi učenja i pamćenja Goran Šimić Ljevak Zagreb - 2019. https://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-22669-uvod-u-neuroznanost-ucenja-i-pamcenja
3.
Tkalčić Mladenka
Transteorijski model promjene ponašanja
Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja Pokrajac-Bulian Alessandra; Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.
4.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor
Motivacija za promjenu težine u pretilih osoba u tretmanu intragastričnim balonom
Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja Pokrajac-Bulian Alessandra; Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.
5.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka
Opća rasprava i zaključak
Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja Pokrajac-Bulian Alessandra; Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.
6.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Dalle Grave, Riccardo; Marchesini Reggiani, Giulio
Motivacija i očekivanja od gubitka težine u pretilih
Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja Pokrajac-Bulian Alessandra; Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.
7.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor
Slika o tijelu, samoefikasnost i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnog balona
Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja Pokrajac-Bulian Alessandra; Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.

Pozvana predavanja

1. Mladenka Tkalčić
Mikrobiota - glavni regulator moždanih funkcija i ponašanja
Pula - 22.11.2019. http://www.hgd.hr/aploads/files/2_%20Simpozij%20Znacaj%20crijevne%20mikrobiote%20u%20dig_%20medicini.pdf
2. Mladenka Tkalčić
Psihologija u neurogastroenterologiji
Vinkovci - 14.9.2019. http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/studij/tecajevi-trajne-edukacije/1905-najucestaliji-funkcijski-poremecaji-probavnog-sustava-u-hrvatskoj
3. Mladenka Tkalčić
Mjesto i Uloga psihologa u funkcijskim poremećajima
Vinkovci - 14.9.2019. http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/studij/tecajevi-trajne-edukacije/1905-najucestaliji-funkcijski-poremecaji-probavnog-sustava-u-hrvatskoj
4. Mladenka Tkalčić
Demografski, biopsihosocijalni i multikulturalni aspekti funkcijskih poremećaja probavnog sustava
Osijek - 1.12.2018. https://www.kbsd.hr/sites/default/files/Gastro/program-tecaja-fpps-osijek-1-12-18.pdf
5. Mladenka Tkalčić
Mjesto i uloga psihologa u funkcijskim poremećajima
Osijek - 1.12.2018. https://www.kbsd.hr/sites/default/files/Gastro/program-tecaja-fpps-osijek-1-12-18.pdf
6. Mladenka Tkalčić
Psihobiologija stresa
Rijeka - 30.10.2018.
7. Mladenka Tkalčić
Crijevo-mozak: nova poveznica
Split - 12.10.2018. http://www.hgd.hr/aploads/files/8%20kongres%20SPLIT%20en_hr%20WEB.pdf
8. Mladenka Tkalčić
Uloga ravnatelja u primjeni neuroznanstvenih spoznaja
Opatija - 20.3.2018. http://www.azoo.hr/index.php?view=details&id=5061%3Auloga-ravnatelja-u-unapreivanju-kvalitete-rada-kolskedomske-ustanove&option=com_eventlist
9. Mladenka Tkalčić
Pogled u mozak: povezanost neuroznanstvenih spoznaja i obrazovnog procesa
Split - 16.2.2018. http://www.azoo.hr/index.php?view=details&id=5055%3Asuvremene-metode-pouavanja-i-uenja&option=com_eventlist&Itemid=389
10. Mladenka Tkalčić
Crijevna mikrobiota i mozak - nova poveznica
Sv. Martin na Muri - 24.11.2017. http://www.esnm.eu/fileadmin/user_upload/documents/Endorsed_Events/2017/MAKRO_druga.pdf
11. Mladenka Tkalčić
Pogled u mozak: Od Andreasa Vesaliusa do Sebastiana Seunga
Rijeka - 4.5.2017. http://ffri.hr/spiri/
12. Mladenka Tkalčić
Neuroznanost i obrazovanje
Vodice - 29.4.2014.
13. Mladenka Tkalčić
Od frenologije do konektoma
Roč - 7.6.2013.
14. Mladenka Tkalčić i Daniela Malnar
Jesu li zaista žene s Venere, a muškarci s Marsa?
Rijeka - 26.4.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=629092
15. Mladenka Tkalčić
Put u središte uma
Rijeka - 21.2.2012.
16. Mladenka Tkalčić
Psihoneuroimunologija - jučer, danas, sutra
Zadar - 30.5.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=364256

Kongresna priopćenja

1.
Tkalčić Mladenka, Pletikosić Tončić Sanda, Hauser Goran, Troskot Perić Rozana
Behavioral and affective determinants of suffering in IBS patients – preliminary results usmena prezentacija Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health Tilburg, Nizotemska - 16.10.2019. https://www.eiseverywhere.com/ehome/emotions2019/751307/
2.
Pokrajac-Bulian, A., Klobučar-Majanović, S., Kukić, M., Tkalčić, M.
Gender differences in psychological functioning and causal beliefs in type 2 diabetes mellitus patients izlaganje u sklopu simpozija 6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italija - 28.6.2018.
3.
Mladenka Tkalčić
Biopsihosocijalni pristup funkcionalnim poremećajima na primjeru sindroma iritabilnog crijeva: teorijski okvir i relevantni nalazi usmena prezentacija u kslopu simpozija 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja Opatija - 11.11.2016.
4.
Igor Bajšanski i Mladenka Tkalčić
Nesvjesni um i ograničenja introspekcije usmeno izlaganje Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Svijest - otvaranje suvremenog interdisciplinarnog poliloga" Rijeka - 21.10.2016.
5.
Petar Bezinović i Mladenka Tkalčić
Iskustva sa školom i mentalno zdravlje srednjoškolaca usmeno izlaganje 3. Dani obrazovnih znanosti Zagreb - 20.10.2016.
6.
Pletikosić, S.; Tkalčić, M.; Hauser, G.
Prediktori težine simptoma i kvalitete života kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva usmeno izlaganje 22. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd - 1.1.2016.
7.
Sanda Pletikosić, Mladenka Tkalčić i Goran Hauser
The role of daily mood in the stress-symptom relationship in IBS patients usmena prezentacija u sklopu simpozija The Fourth Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Lulea, Švedska - 1.1.2016.
8.
Mladenka Tkalčić, Sanda Pletikosić i Goran Hauser
The role of stress in IBS symptom severity usmena prezentacija u sklopu simpozija The Fourth Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Lulea, Švedska - 1.1.2016. http://eapm2016.com/conference/wp-content/uploads/2016/06/EAPM-2016-Abstracts.pdf
9.
Hauser, G., Pletikosić, S., Tkalčić, M.
Psychological treatments: Early intervention or crisis response? predavanje 23rd United European Gastroenterology Week Barcelona - 1.10.2015.
10.
Pletikosić, S., Tkalčić, M. i Hauser, G.
The role of mood in irritable bowel syndrome symptom severity and quality of life poster European Society of Neorogastroenterology and Motility, NeuroGastro 2015 Istambul - 1.6.2015.
11.
Švegar D., Antulov R., Tkalčić M., Antončić I.
Lesions of left basal ganglia and insula structures impair executive functions but not emotion recognition: A case report poster 5th Croatian Neuroscience Congress Split - 1.1.2015. http://www.hiim.unizg.hr/images/ostalo/5th_Croatian_Neuroscience_Congress_2015_3rd_ann.pdf
12.
Sanda Pletikosic, Mladenka Tkalcic, Goran Hauser
The role of mood in irritable bowel syndrome symptom severity and quality of life usmeno izlaganje u sklopu simpzija Third Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Nurnberg, Njemačka - 1.1.2015. doi:10.1016/j.jpsychores.2015.03.105
13.
Marin Trošelj, Maja Matetić, Mladenka Tkalčić, Marija Brkić, Pavao Pahljina
Development of an Online Multimedia Course predavanje MIPRO 2014 - International Convention on Information and Communication Tecnhology, Electronic and Microelectronics Opatija - 1.1.2014. https://www.researchgate.net/publication/262688522_Development_of_an_Online_Multimedia_Course
14.
Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Hauser, Goran
Biological and psychological determinants of health related quality of life in irritable bowel syndrome pozvano predavanje u sklopu simpozija The Second Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Sibiu, Rumunjska - 1.1.2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704374
15.
Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka
Determinants of health related quality of life in irritable bowel syndrome patients poster United Gastroenterology Week Berlin, Njemačka - 12.10.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663931
16.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen; Miletić, Irena
Binge eating symptoms as mediator between self-efficacy, alexithymia, anger, and anxiety in overweight and obese patients with cardiovascular disease usmeno izlaganje 43rd Annual Congress - European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Marrakech, Maroko - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=645673
17.
Tkalčić, Mladenka; Domijan, Dražen; Pletikosić, Sanda; Šetić, Mia; Hauser, Goran
Attention in IBS patients usmena prezentacija 22nd World Congress on Psychosomatic Medicine Lisabon, Portugal - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643999
18.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen
Samoefikasnost u kontroli težine, prejedanje i simptomi anksioznosti i ljutnje kod pretilih pacijenata s kardiovaskularnim smetnjama usmeno izlaganje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=627127
19.
Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Domijan, Dražen; Hauser, Goran
Pažnja u pacijenata sa sindromom iritabilnog crijeva usmeno izlaganje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=629066
20.
Pletikosić, Sanda; Tkalčić, Mladenka; Tončić, Marko
Cirkadijurni obrazac mjera varijabiliteta srčanog rada i raspoloženja usmeno izlaganje 18. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 10.2.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571067
21.
Tkalčić, Mladenka; Rubčić, Andrea; Domijan, Dražen; Šetić, Mia; Pletikosić, Sanda; Hauser, Goran; Štimac, Davor
Altered Visual Attention in IBS and IBD Patients usmena prezentacija 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) Aarhus, Danska - 1.1.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586250
22.
Pletikosić, Sanda; Tkalčić, Mladenka; Tončić, Marko
Cirkadijurni obrazac raspoloženja i gastrointestinalnih simptoma kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva usmeno izlaganje 18. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 1.1.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582648
23.
Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Ivanković, Matea
Kognitivno funkcioniranje oboljelih od demencije i zdravih starijih osoba različite dobi i obrazovanja usmena prezentacija 6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Primošten, Hrvatska - 1.1.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598041
24.
Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Rubčić, Andrea; Vuković, Iris; Štimac, Davor
Role of perception direction in patients with inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome poster ECCO Congress Dublin, Irska - 25.2.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531614
25.
Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Mijandrušić-Sinčić, Brankica; Štimac, Davor
Can duration and severity of chronic bowel disease influence patients' psychosocial functioning? poster 18th UEGW Barcelona, Španjolska - 24.10.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531612
26.
Tkalčić, Mladenka
Psihosomatski aspekti funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva – pregled područja i rezultata istraživanja usmeno izlaganje 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska - 13.10.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548420
27.
Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Galić, Slavka; Smojver-Ažić, Sanja
Usporedba kognitivnog statusa oboljelih od demencije Alzheimerova tipa i ostalih demencija te zdravih starijih osoba poster 5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti Zadar, Hrvatska - 23.9.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=488849
28.
Tkalčić, Mladenka; Rubčić, Andrea; Domijan, Dražen; Šetić, Mia; Pletikosić, Sanda; Hauser, Goran
Usmjerenost pažnje kod osoba s upalnim bolestima crijeva i sindromom iritabilnoga crijeva usmeno izlaganje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 28.5.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472629
29.
Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor
Do we take sufficient care of the quality of life in IBD patients in remission? poster 5th Annual Congress of ECCO Prague, Czech Republic - 1.1.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455850
30.
Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, S; Grabar, N; Štimac, Davor
Biological and psychosocial status of patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease poster European bridging meeting in gastroenterology & EAGE Postgraduate course Berlin, Njemačka - 1.1.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=501980
31.
Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina; Hauser, Goran; Štimac, Davor
Biological and psychosocial status of patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases usmena prezentacija Health in context” : 24th Annual Conference of the European Health Psychology Society Cluj-Napoca, Rumunjska - 1.1.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492795
32.
Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor; Zoretić-Maljevac, Nataša
Differences in the health related quality of life, affective status and personality in IBS and IBD patients poster Congress of ECCO Hamburg, Njemačka - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=392282
33.
Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Štimac, Davor
Personality in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases poster 20th World Congress on Psychosomatic Medicine Torino, Italija - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428026
34.
Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Differences in general and specific health-related quality of life, anxiety and depression between women and men with IBD poster 5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=434059
35.
Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Psychological status and specific health-related quality of life in patients with inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome poster United European Gastroenterology Week Beč, Austrija - 24.10.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=372444
36.
Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor
General and disease-specific health related quality of life of patients with inflammatory and functional bowel disease poster 27th European Conference on Psychosomatic Research Zaragoza, Španjolska - 26.6.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=363631
37.
Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Krznarić Zrnić, Irena; Guina, Tina; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Levels of depression and anxiety in the patients with IBD poster ECCO Congress Innsbruck, Austria - 1.3.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341414
38.
Pokrajac-Bulian, Alessandra, Kukić, Miljana, Tkalčić, Mladenka, Štimac, Davor
Intragastric balloon as a treatment of obesity: preliminary analysis of some psychological aspects pozvano predavanje 2nd International Symposium of Neurogastroenterology Cluj-Napoca, Rumunjska - 1.1.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=308636
39.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Guina, Tina; Štimac, Davor
Transtheoretical model of behaviour change in obese usmena prezentacija The 26th European Conference on Psychosomatic Research Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska - 28.9.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348713
40.
Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor
Measuring motivation to change, decisional balance and self-efficacy in Croatian overweight and obese sample poster The 26th European Conference of Psychosomatic Research Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=356050
41.
Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka; Pokrajac Bulian, Alessandra; Krznarić Zrnić, Irena; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Importance of depression, anxiety and stressful life events in people with inflammatory bowel diseases poster Falk Symposium 154 - Inflammatory Bowel Disease-Diagnostic and Therapeutic Strategies Moskva, Rusija - 1.1.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=432456
42.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Čorić, Slavica; Bašić-Marković, Nina; Komadina-Gačić, Jadranka; Guina, Tina; Crnčević-Orlić, Željka; Štimac, Davor
Motivation to control weight in obese persons usmeno izlaganje International Symposium on Neurogastroenterology : from basic knowledge to clinical practice Brasov, Rumunjska - 23.9.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=218043
43.
Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Krznarić Zrnić, Irena; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Psychosocial aspects of inflammatory bowel disease usmeno izlaganje International Symposium on Neurogastroenterology : from basic knowledge to clinical practice Brasov, Rumunjska - 23.9.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=214833
44.
Tkalčić, Mladenka; Bezinović, Petar
Stres u školi i zdravlje učenika usmeno izlaganje XV. Dani Ramira Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103481

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2018.
Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; 1. godina 22.000,00 Kn, 2. godina 20.814,95 Kn; https://portal.uniri.hr/project/bps_ibs
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Psihosocijalni aspekti pretilosti; suradnik; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Psihosomastki aspekti kroničnih funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva; voditelj; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
4. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Understanding role of dendrites in cortical information processing; suradnik; Bial Foundation, Portugal; ;
5. 1.1.2003. - 1.1.2016.
Psihosomatska medicina; suradnik; CEEPUS; ;
6. 1.1.2003. - 1.1.2004.
Samovrednovanje u funkciji unaprijeđenja škola; suradnik; Ministarstvo prosvjete i sporta Republike Hrvatske; ; http://free-ri.htnet.hr/zile/ciro/projekti/projekti.htm
7. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Psihoneuroimunološki aspekti bolesti alopecia areata i lichen ruber planus; suradnik; MZOS; ;
8. 1.1.2000. - 1.1.2002.
Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku dermatoza; suradnik; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 27.3.2015. -
Sanda Pletikosić; Doktorat Biološke i psihosocijalne odrednice zdravstvenih ishoda kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva; Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Sveučilišta u Zagrebu; 27. ožujka 2015.;
2. 27.5.2013. -
Delia Lupu; Factori psihologici asociaţi cu sindromul metabolic. Evaluarea inflamaţiei în sindromul metabolic; kliničke medicinske znanosti; ;
3. 30.11.2010. -
Goran Hauser; Usporedba psihološkog profila bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva i funkcionalnim bolestima gastrointestinalnog trakta; biomedicina; ;

Znanstveni skupovi

1. 27.6.2018. - 30.6.2018.
6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italija voditeljica simpozija "The body, the mind and the gut: psychosomatic approach to digestive diseases
2. 30.6.2016. - 3.7.2010.
28th European Conference on Psychosomatic Research Innsbruck, Austrija član međunarodnog znanstvenog odbora
3. - 28.6.2014.
The Second Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Sibiu, Rumunjska pozvano predavanje u sklopu simpozija; član međunarodnog znanstvenog odbora
4. - 14.9.2013.
22nd World Congress on Psychosomatic Medicine Lisabon, Portugal pozvano predavanje u sklopu simpozija
5. - 30.6.2012.
29th European Conference on Psychosomatic Research Aarhus, Danska član međunarodnog znanstvenog odbora
6. - 4.7.2008.
Europska konferencija pozitivne psihologije Opatija član programskog odbora konferencije
7. - 28.6.2008.
27th European Conference on Psychosomatic Research Zaragoza, Španjolska član međunarodnog znanstvenog odbora
8. - 30.9.2006.
26th European Conference of Psychosomatic Research Cavtat predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. Psihologijske teme
http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/
2. 1.1.2007. - gost-urednik posebnog broja časopisa Psihologijske teme, 16(2)
http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/clanci_2007_16_2.htm
3. 1.1.2004. - Suvremena psihologija
http://www.nakladaslap.com/suvremena-psihologija.aspx
4. 1.1.2004. - Acta Medico-Historica Adriatica
https://hrcak.srce.hr/amha
5. - Psihologijske teme
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16099

Recenzije

1. 2004. Prikaz knjige "Reite, M., Ruddy, J. I Nagel, K. (2003). Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja. Jstrebarsko: Naklada Slap." Prikaz je objavljen u časopisu Suvremena psihologija, 1, 2004.
2. 2002. Prikaz knjige "Pinel, J. P. J. (2002). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap". Prikaz je objavjen u časopisu Suvremena psihologija, 2, 2002. godine.
3. 1998. Recenzirala sam velik broj radova za sljedeće časopise: Psihologijske teme, Suvremena psihologija, Review of Psychology, Acta Medico-Historica Adriatica, Romanian Journal of Gastroenterology, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Paediatria Croatica, JAHR (Annual of Department of Social Sciences and Medical Humanities at Rijeka University Medical School), Društvena istraživanja. Recenzirala sam prijedlog programa jednog poslijediplomskog specijalističkog i jednog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija. Recenzirala sam jedan znanstveni projekt kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Samovrednovanje škola u funkciji unapređivanja kvalitete obrazovanja
Ministarstvo prosvjete i sporta Republike Hrvatske  
suradnica
2.
-
Obiteljska astma škola
  donacije
suvoditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
1.11.2004. -
12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci   članica programskog odbora
2.
1.4.1999. -
stručni tečaj "Introduction to person-centred therapy"
University of Stratchlyde, Counselling Unit, Glasgow, Velika Britanija   polaznica tečaja
3.
1.11.1996. -
4. godišnja konferencija hrvatskih psihologa
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci   članica organizacijskog odbora
4.
1.10.1995. -
Tečaj uporabe interneta, Motovun
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci   polaznica tečaja
5.
1.1.1994. -
stručni skup Elektronska računala i psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci   članica organizacijskog odbora
6.
-
bazični tečaj "Kognitivno-bihevioralne terapije" Rijeka
Društvo za kognitivno-bihevioralne terapije   polaznica tečaja
7.
-
Neuropsihologijska rehabilitacija odraslih osoba nakon oštećenja mozga
Hrvatsko psihološko društvo   polaznica edukacije

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 28.7.2015. - Detalji
Summer School of Science
Višnjan
2. 22.11.2013. - Detalji
Tribina u organizaciji Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 22.4.2010. - Detalji
javna tribina u sklopu Festivala znanosti
Gradska vijećnica Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.9.2019. - Predavanje: Čovjek, svjetlost i boje
Baltazar na Gradini
Rijeka
2. 8.4.2019. - Uloga svjetlosti i boja u našim životima: od percepcije do emocija i natrag
Festival znanosti
Rijeka
3. 20.2.2019. - interaktivno predavanje "Glazba i mozak"
Rijeka psihologije
Rijeka, Filozofski fakultet
4. 13.4.2011. - Detalji
Festival znanosti
HKD, Rijeka
5. 1.4.2004. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
6. 1.3.2004. - Detalji
Tjedan mozga
Filozofski fakultet u Rijeci
7. 1.3.2003. - Detalji
Tjedan mozga
Medicinski fakultet u Rijeci
8. 1.3.2002. - Predavanje: Spolne razlike u mozgu
Tjedan mozga
Medicinski fakultet u Rijeci
9. - Detalji
jednogodišnji tečaj za građanstvo "Psihologija u službi čovjeka"
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci
10. - Detalji
Sveučilište za treću dob
Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

1. 1.1.1998. - članica Inherweel club-a Rijeka, dobrotvornoga društva
Rijeka

Medijski nastupi

1. 30.9.2014. - Detalji
TV (RiTV) - emisija "Naše zdravlje"
Rijeka
2. 17.11.2013. - Detalji
radio emisija "Akademskih pola ure"
Rijeka
3. 16.5.2013. - Detalji
RiTV, emisija 24/7
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2014. - - pročelnica
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
2. 1.1.2004. - 1.1.2009. - prodekanica za reformu i uvođenje novih studijskih programa
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2002. - 1.1.2004. - pročelnica
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
4. - - voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog studija
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2012. - predsjednica
Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa
2. 1.1.2009. - 1.1.2015. - članica
Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - članica
Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
2. 1.1.2012. - 1.1.2015. - članica
Stručno povjerenstvo za podjelu državnih nagrada za znanost iz područja društvenih znanosti