Jasna Arrigoni prof.

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

e-pošta : arrigoni@ufri.hr
mobitel : 091/5910223
prostorija : 377

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.1980. - 1.1.1984. dipl.pedagog-profesor Pedagogija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.1987. - 1.1.2010. školski pedagog - Unaprjeđivanje kvalitete nastave - rad s djecom s posebnim potrebama, - rad s roditeljima - stručno usavršavanje učitelja - pedagoška organizacija rada škole Osnovna škola Gornja vežica, Rijeka

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost za akdemsku 2016/2017. godinu.
Napredovanje u zvanju pedagog-mentor u osnovnoj školi (MZOS)

Članstva

1.1.1997. - Udruga Centar za poticanje darovitosti, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Obiteljska pedagogija
Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2018. - Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2017. - Školska praksa I, II, III, IV
Integrirani predidplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2016. - Poticanje darovitih
Učiteljski studij, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2013. - 1.10.2016. Odgoj i obrazovanje darovitih
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2013. - Poticanje darovitih
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2013. - Opća pedagogija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2012. - Opća pedagogija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - 30.9.2018. Obiteljska pedagogija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - Strategije aktivnog učenja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2010. Odgoj i obrazovanje darovitih
Učiteljski studij
Visoka učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
-Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pejić Papak, Petra ; Vujičić, Lidija ; Arrigoni, Jasna
Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences1
Journal of Education & Social Policy 2 20-29 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759739

Pozvana predavanja

1. dr.sc. Jasna Arrigoni
OBRAZOVANJE UČITELJA – JEDAN OD KLJUČNIH PREDUVJETA U RAZVIJANJU SUSTAVNE BRIGE ZA DAROVITE
Beograd, Srbija - 31.7.2018.
2. dr.sc. Jasna Arrigoni
Projekt prilagodbe i standardizacije EPoC testa potencijalne kreativnosti: hrvatska iskustva
Rijeka - 13.1.2018.
3. dr.sc. Jasna Arrigoni
PREPARED AND TRAINED TEACHERS ARE IMPORTANT. SHOULD WE CHANGE THEIR EDUCATION SO THAT GIFTED CHILDREN COULD ADVANCE ALONGISIDE THEM OR IS THERE FEAR OF THE DEVELOPMENT OF THE GIFTED?
Portorož, Slovenija - 28.10.2017.
4. dr.sc. Jasna Arrigoni
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA U KONTEKSTU INKLUZIVNOG PRISTUPA OBRAZOVANJU DAROVITIH
Split - 28.8.2017.
5. dr.sc.Jasna Arrigoni Danijela Blanuša-Trošelj
Potencijalno darovita djeca i njihove obitelji na prijelazu iz vrtića u školu
Zadar - 25.2.2016.
6. Danijela Blanuša Trošelj Jasna Arrigoni
POTENCIJALNO DAROVITA DJECA I NJIHOVE OBITELJI NA PRIJELAZU IZ VRTIĆA U ŠKOLU POTENTIALLY GIFTED CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN TRANSITION FROM KINDERGARTEN TO SCHOOL
Zadar - 25.2.2016.

Kongresna priopćenja

1.
dr.sc. Jasna Arrigoni
PRIMJENA EPOC TESTA POTENCIJALNE KREATIVNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ Priopćenje Darovitost, obrazovanje i razvoj Beograd, Srbija - 1.8.2018.
2.
dr.sc. Jasna Arrigoni
PREPARED AND TRAINED TEACHERS ARE IMPORTANT. SHOULD WE CHANGE THEIR EDUCATION SO THAT GIFTED CHILDREN COULD ADVANCE ALONGISIDE THEM OR IS THERE FEAR OF THE DEVELOPMENT OF THE GIFTED? pozvano predavanje TALENT EDUCATION Portorož, Slovenija - 28.10.2017.
3.
doc.dr.sc. Petra Pejić Papak dr.sc. Jasna Arrigoni Željka Ivković, asistent
RELATIONSHIP BETWEEN ENCOURAGING EXCELLENCE IN PUPILS AND TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE – AN EXAMPLE FROM CROATIA priopćenje TALENT EDUCATION Portorož, Slovenija - 27.10.2017.
4.
Jasna Arrigoni, prof. doc.dr.sc. Sanja Tatalović Vorkapić
STUDENTS' ATTITUDES TOWARD EDUCATION OF GIFTED AND THEIR COMPETENCES AS A FUTURE TEACHERS: IS THERE AN IMPLICATION FOR STUDY PROGRAM MODIFICATION? Our study was conducted as part of the project ˝The Culture of Educational Institutions as a Factor in the Co-Construction of Knowledge˝, which was financed by the research support fund of the University of Rijeka (no.13.10.2.2.01) Papers 14.conference of European Council for High Ability (ECHA): Re:Thinking Giftedness:Giftedness in the Digital Age Ljubljana, Slovenija - 17.9.2014. www.echa2014.info
5.
Jasna Arrigoni, doc.dr.sc. Petra Pejić Papak
OVERVIEW OF TEACHER EDUCATION TO WORK WITH TALENTED CHILDREN IN CROATIA AND WORLDWIDE Our study was conducted as part of the project ˝The Culture of Educational Institutions as a Factor in the Co-Construction of Knowledge˝, which was financed by the research support fund of the University of Rijeka   (no.13.10.2.2.01) Papers ‘Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice’ Zagreb, RH - 16.5.2014.

Znanstveni skupovi

1. 26.10.2017. - 28.10.2017.
International Scientific Conference on Talent Education Portorož, Slovenija pozvano plenarno predavanje
2. - 17.5.2014.
TEPE2014 (Teacher Education Policy in Europe) - Faculty of Teacher Education, University of Zagreb and Institute for Social Research in Zagreb "Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice" Zagreb, RH aktivni sudionik - izlagač
3. - 18.10.2008.
Međunarodna znanstvena konferencija "Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja" Mostar, BiH U koautorstvu sa Suzanom Puškarić, dipl. učiteljicom (tadašnjom studenticom Učiteljskog fakulteta u Rijeci) pripremila rad na temu "Daroviti učenici i razvijanje znanstvene pismenosti" - aktivni sudionik - izlagač

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
METODOLOGIJA IZRADE VOĐENJA UČENIČKIH ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA”
Agencija za odgoj i obrazovanje  
sudjelovanje u projektu kao jedan od realizatora dijela programa

Stručna aktivnost

1.
27.6.2018. - 27.6.2018.
Sudjelovanje na stručnom skupu pod nazivom "Perspektive i izazovi u pružanju organizirane podrške darovitim i visoko motiviranim učenicima u Varaždinskoj županiji" koji se provodio u okviru projekta "Daroviti osnovnoškolsci@digitalna fabrikacija" izlaganjem na temu "Dinamički modeli u procesu identifikacije darovitih (i visokomotivirnaih) učenika i suvremene metode podučavanja"
Elektrostrojarska škola, Varaždin   predavač na stručnom ksupu
2.
12.9.2017. - 12.9.2017.
Predavanje na Učiteljskom vijeću Osnovne škole Gornja Vežica, Rijeka
Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka   predavač na temu "Model (okvir) rada s darovitima, Izrada individualiziranog programa (ili plana)? za potencijalno darovitog učenika
3.
28.8.2017. - 29.8.2017.
Sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji "PROFESIONALNI RAZVOJ ZA INKLUZIVNU ODGOJNO-OBRAZOVNU PRAKSU"
HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR OGRANAK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE   Pozvano plenarno predavanje na temu "PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA U KONTEKSTU INKLUZIVNOG PRISTUPA OBRAZOVANJU DAROVITIH
4.
1.1.2012. -
Predavanje i radionica u okviru 4. modula "Razvoj emocionalne kompetencije odgajatelja u funkciji razvoja emocionalne inteligencije kod djece"
Agencija za odgoj i obrazovanje (odgajatelji Dječjeg vrtića Rijeka)   - Član tima koji je realizirao nekoliko modula s odgajateljima na temu "Razvijanje profesionalnih kompetencija odgojitelja u suvremenom dječjem vrtiću"
5.
4.5.2011. -
Predavanje i radionica u okviru 4. modula "Razvoj emocionalne kompetencije odgajatelja u funkciji razvoja emocionalne inteligencije kod djece"
Agencija za odgoj i obrazovanje (za tri županije)   - član tima koji je realizirao nekoliko modula s odgajateljima na temu "Razvijanje profesionalnih kompetencija odgojitelja u suvremenom dječjem vrtiću"
6.
1.1.2011. -
Predavanje "Škola-daroviti učenici - društvo"
Agencija za odgoj i obrazovanje, Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskog jezika osnovnih škola grada Zagreba   Predavač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 21.3.2017. - Dan darovitih 2017
Kao voditelj Centra za poticanje darovitosti, Rijeka bila suorganizator u pripremanju programa uz obilježavanje Dana darovitih 2017. godine. Više o tome na web stranicama Centra za poticanje darovitosti www.czpd.hr
Rijeka
2. 21.3.2016. - Dan darovitih 2016
Kao voditelj Centra za poticanje darovitosti, Rijeka bila suorganizator u pripremanju programa uz obilježavanje Dana darovitih 2016. godine. Više o tome na web stranicama Centra za poticanje darovitosti www.czpd.hr.
Rijeka
3. 21.3.2015. - Dan darovitih 2015
Kao voditelj Centra za poticanje darovitosti, Rijeka bila suorganizator u pripremanju programa uz obilježavanje Dana darovitih 2015. godine. Više o tome na web stranicama Centra za poticanje darovitosti www.czpd.hr
Rijeka
4. 1.1.2014. - Dan darovitih 2014
Kao voditelj Centra za poticanje darovitosti, Rijeka bila suorganizator u pripremanju programa uz obilježavanje Dana darovitih 2014. godine. Više o tome na web stranicama Centra za poticanje darovitosti www.czpd.hr
Rijeka
5. 1.1.2008. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
6. 1.1.2007. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Uredništvo

1. - - facebook stranica Centra za poticanje darovitosti
Rijeka

Medijski nastupi

1. 22.3.2017. - Darovitost - prepoznajemo li darovite i na koji način im nudimo podršku u društvu
Emisija "Učionica" na Kanalu Ri; https://youtu.be/T3duNIMMUIo
Rijeka
2. 22.3.2017. - Darovita djeca: ne smijemo se umoriti odgovarati na pitanja - uz Dan darovitih 2017
Radio Rijeka http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/darovita-djeca-ne-smijemo-se-umoriti-odgovarati-na-pitanja/141460/
Osnovna škola Ivan Zajc, Rijeka
3. 1.1.2015. - Detalji
Dnevne novine "Novi list"
Rijeka
4. 25.6.2014. - O darovitoj djeci i njihovim karakteristikama
Emisija "Svijet oko nas" u okviru Hrvatskog radio Otočca
5. 1.1.2013. - Detalji
Televizija, Ri-TV
Rijeka
6. 1.5.2012. - Detalji
Televizija - prilog u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska"
Rijeka