dr. sc. Dorjana Širola viši asistent


Obrazovanje

1.1.1999. - 1.1.2005. DPhil Comparative Philology and General Linguistics University of Oxford
1.1.1997. - 1.1.1998. MPhil English and Applied Linguistics University of Cambridge
1.1.1991. - 1.1.1996. diplomirani opći lingvist i anglist opća lingvistika i engleski jezik i književnost Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2009. - 1.1.2013. ECTS/Erasmus koordinator Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Viši asistent Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2006. Library Assistant Sackler Library, University of Oxford
1.1.1998. - 1.1.2002. Znanstveni novak Odsjek za opću lingvistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu

Članstva

1.1.2005. - British Epigraphy Society
1.1.2001. - The Philological Society

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - 1.1.2014. Britanska kultura i civilizacija
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82.5
1.1.2010. - 1.1.2011. Seminar završnog rada
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 22.5
1.1.2009. - 1.1.2014. Engleski kao globalni jezik
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 41.25
1.1.2008. - 1.1.2014. Fonetika i fonologija
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2008. - 1.1.2013. Povijest pisma
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - 1.1.2012. Prijevodne vježbe 3
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2009. - 1.1.2013. - ECTS/Erasmus koordinator Odsjeka
Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet