dipl. oec. Damir Magaš

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Stručni suradnik za rad na projektima
Korisnik nema dostupan javni profil!