Prof. dr. sc. Ljerka Cerović

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

prostorija : 56/III
e-pošta : cerovic@efri.hr
telefon : ++38551355147

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 66 4 1
Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
ORCID ID
Researcher ID

Obrazovanje

1.7.2005. - Doktor znanosti Poslijediplomski doktorski studij Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.7.2000. - Magistar znanosti Poslijediplomski magistarski studij Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.1.1990. - Diplomirani ekonomist Sveučilišni studij Vanjske trgovine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1985. Svjedodžba Srednjoškolsko obrazovanje Ekonomska srednja škola „Mijo Mirković“, Rijeka
1.1.1975. - 1.1.1981. Svjedodžba Osnovnoškolsko obrazovanje OŠ „Andrija Mohorovičić“, Matulji, Republika Hrvatska
1.1.1973. - 1.1.1975. Svjedodžba Osnovnoškolsko obrazovanje OŠ „Tegelbergschule“, Baden-Württemberg, SR Njemačka

Radno iskustvo

22.9.2015. - Nastavnik u znanstveno nastavnom zvanju „Redoviti profesor" Nastavna, znanstvena, stručna djelatnost, javno djelovanje, administrativna djelatnost Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.6.2011. - 21.9.2015. Nastavnik u znanstveno nastavnom zvanju „Izvanredni profesor“ Nastavna, znanstvena, stručna djelatnost, javno djelovanje, administrativna djelatnost Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.12.2005. - 12.6.2011. Nastavnik u znanstveno nastavnom zvanju „Docent“ Nastavna, znanstvena, stručna djelatnost, javno djelovanje, administrativna djelatnost Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2000. - 26.12.2005. Suradnik u suradničkom zvanju „Asistent“ Nastavna, znanstvena, stručna djelatnost, javno djelovanje, administrativna djelatnost Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1995. - 26.9.2000. Suradnik u suradničkom zvanju „Mlađi asistent“ Nastavna, znanstvena, stručna djelatnost, javno djelovanje, administrativna djelatnost Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1990. - 31.8.1995. Profesor ekonomske grupe predmeta Odgojno obrazovna djelatnost Ekonomska srednja škola „Mijo Mirković“, Rijeka

Članstva

1.1.2015. - Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ekonomskog fakulteta u Rijeci: član od listopada 2015.
1.1.2007. - 1.1.2014. Stegovni sud „Udruge računovođa i financijskih djelatnika“ Rijeka (član)
1.1.2007. - 1.1.2013. Savjetodavni ured za studente Ekonomskog fakulteta u Rijeci (član)
1.1.2007. - Sud časti Udruge „Hrvatski računovođa“ Zagreb: član 2007.-2014.
1.1.2006. - Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ Rijeka (član)
1.1.2005. - Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci „ALUMNI EFRI“ Rijeka (član)
1.1.1997. - Glavni odbor Udruge „Hrvatski računovođa“ Zagreb (član)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2017. - Filozofija ekonomske znanosti te uloga mikro i makro ekonomije
Združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomika javnog sektora
Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet za upravu Ljubljana
Sunositelj
Norma sati: 30
1.1.2017. - Mikroekonomija
Razlikovni kolegij za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Nositelj
Norma sati: Puna
1.1.2017. - Mikroekonomija
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
Nositelj
Norma sati: Puna
1.1.2012. - 1.1.2017. Mikroekonomija 2
diplomski studij Poslovna ekonomija
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin
Nositelj
Norma sati: Puna
1.1.2012. - Mikroekonomija 1
Razlikovni kolegij za upis na diplomski studij Poslovna ekonomija
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin
Nositelj
Norma sati: Puna
- Mikroekonomska teorija i primjena
Poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: puna
- Napredna mikroekonomija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: puna
- Mikroekonomija 2
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: puna
- Mikroekonomija 1
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: puna
- Mikroekonomija za menadžment
Poslijediplomski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: puna
- Mikroekonomija
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: puna
- Računovodstvo
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: puna
- Upravljačko računovodstvo
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: puna
- Ekonomska grupa predmeta
Srednjoškolski program
Ekonomska srednja škola „Mijo Mirković“, Rijeka
voditelj
Norma sati: puna

Mentor u završnim radovima

23.9.2013. - Ekonomski učinci zdravstvene pismenosti
Bukovac Ivana
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2011. - Agencijska teorija: Izračun i analiza agencijskih troškova u poduzećima RH
Zaninović Vinko
Diplomski/integralni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.5.2011. - Tržište rada u Republici Hrvatskoj
Mikić Marin
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.11.2010. - Balanced scorecard u funkciji uspješnijeg upravljanja poslovanjem
Burić Ozren
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.10.2010. - Specifičnosti, značaj i posljedice oligopola
Modrić Dajana
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2010. - Tržište igraćih karata
Drakulić Bojan
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2010. - Ponuda i potražnja u tržišnoj ravnoteži
Seljanac Jasmina
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.7.2010. - Specifičnosti teorije indiferencije kao teorije ponašanja potrošača
Blažeković Marijana
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.5.2010. - Usporedba obilježja i specifičnosti monopola i savršene konkurencije
Mičić Tomo
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.4.2010. - Specifičnosti monopolske pozicije Hrvatske elektroprivrede
Kušić Sanja
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.2.2010. - Važnost regulacije eksternalija kao izvora tržišnog neuspjeha
Šišejković Nikol
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.2.2010. - Stanje na svjetskom tržištu nafte i analiza tržišnog udjela OPEC-a
Miočić Marko
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.10.2009. - Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Ćorić Deni
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.5.2009. - Društvena odgovornost Hrvatskih šuma
Dubroja Bojana
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.5.2009. - Društvena odgovornost poduzeća kao osnova konkurentnosti poslovanja
Vičević Marina
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.3.2009. - Analiza elektroenergetskog tržišta Republike Hrvatske
Tadić Ivana
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2009. - Specifičnosti, značaj i posljedice monopola
Crnokrak Jelena
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.12.2008. - Poslovna etika u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća
Živković Josipa
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.12.2008. - Utjecaj tržišnih struktura na izbor potrošača
Praprotnik Dijana
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2008. - Društvena odgovornost poduzeća u Republici Hrvatskoj
Šišić Mirela
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2008. - Analiza potražnje Falkensteiner Hotels & Resorts Borik, Zadar
Barešić Petra
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2008. - Konkurentnost radne snage u Republici Hrvatskoj
Dabo Peranić Iva
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2008. - Proces privatizacije na primjeru poduzeća INA - Industrija nafte d.d. Zagreb
Majdandžić Mirela
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.6.2008. - Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Kalčić Dunja
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.3.2008. - Fleksibilnost tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Ladika Morena
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.3.2008. - Konkurencija na tržištu plinskih turbina
Kozlovac Natalija
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.1.2008. - Analize tržišta vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj na primjeru komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
Šarlija Iva
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.7.2007. - Društvena odgovornost poduzeća prehrambene industrije
Gerbin Ani
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.7.2007. - Tržište električne energije i regulacija
Delić Snježana
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.7.2007. - Oligopolsko tržište mobilnih telekomunikacija u Hrvatskoj
Petković Srđan
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.3.2007. - Obilježja proizvodnih faktora poduzeće Solaris d.o.o.
Poleksić Jelena
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.2.2007. - Poduzetnici u svijetu elektroničkog poslovanja
Vujasinović Violeta
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.1.2007. - Analize tržišta ambalažog otpada na primjeru "Arcus" d.o.o.
Tomljanović Maja
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2006. - Otvaranje novih radnih mjesta i fleksibilnost tržišta rada
Kruhović Andreja
Dodiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2007. - -
Jean Monnet ljetna škola "International Environment and European Integration"
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
član organizacijskog odbora
Norma sati: Puna
1.1.2006. - 1.1.2009. -
Ovlašteni računovođa
Udruga "Hrvatski računovođa", Zagreb
voditelj
Norma sati: Puna
- Računovodstvo u poslovnom okruženju
Ovlašteni računovođa
Udruga "Hrvatski računovođa", Zagreb
suradnik
Norma sati: Puna
- -
Jean Monnet ljetna škola "International Environment and European Integration"
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: Puna
- -
Ovlašteni računovođa
Udruga "Hrvatski računovođa", Zagreb
voditelj
Norma sati: Puna
- -
Ovlašteni računovođa
Udruga "Hrvatski računovođa", Zagreb
voditelj
Norma sati: Puna
- Modul 1-osnovni program
Mikroekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: Puna
- Mikroekonomija
Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja i kompetencija za upis na diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: Puna
- Napredna Mikroekonomija
Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: Puna

Osobni razvoj

1.1.2016. - 1.1.2016. Implementacija i korištenje EDUNETA sustava


Norma sati:
1.1.2015. - 1.1.2015. Tečaj "Priprema virtualnog predavanja-webinara"


Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2013. Modul "Kvalitetno obrazovanje"


Norma sati:
1.1.2011. - Radionica „Statistical Analysis of Financial Data“


Norma sati:
1.1.2008. - Program „Osnove analize varijance i regresijske analize“


Norma sati:
1.1.2007. - Program stjecanja zvanja „Ovlašteni računovođa“: Certifikat „Ovlašteni računovođa“


Norma sati:
1.1.2007. - Seminar u okviru Tempus projekta „Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme“ (CROmEU): Certifikat „Certified European Project Manager“


Norma sati:
1.1.2006. - Program „Primjena statističkih postupaka u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika“


Norma sati:
1.1.2002. - Radionica „Korištenje informacijskih tehnologija u obrazovanju“ organizirana u okviru programa „Unapređivanje kvalitete visokoškolske nastave“


Norma sati:
1.1.1997. - CEEPUS program


Norma sati:
1.1.1995. - Radionica „Strategije pri međunarodnom Know - how transferu“


Norma sati:
1.1.1993. - Program dopunskog pedagoško - psihološkog obrazovanja za odgojno obrazovni rad u institucijama odgoja i obrazovanja: Nastavnička licenca za odgojno obrazovni rad u institucijama odgoja i obrazovanja


Norma sati:

Izdavaštvo

24.11.2011. - 25.11.2011. Agency costs and principal control mechanisms (Zajedno s Zaninović, V.)

Financiranje: Bukovyna State Finance Academy, Chernivtsi
24.11.2011. - 25.11.2011. The price movement of natural gas in the Republic of Croatia: Brief historical review (zajedno s Marković, I.)

Financiranje: Bukovyna State Finance Academy, Chernivtsi
25.3.2010. - 26.3.2010. Externalities as a source of market failure (zajedno s Šišejković, N.)

Financiranje: Bukovyna State Finance Academy, Chernivtsi
25.3.2010. - 26.3.2010. Externalities arising from differences on cruising tourism: Case study of the Republic of Croatia (Zajedno s N. Šišejković)

Financiranje: Bukovyna State Finance Academy, Chernivtsi
1.1.2009. - Konta, knjiženja i protuknjiženja (Accounts, bookkeeping entries and re-entries) (zajedno s M. Cerović; S. Janković; M. Kulušić; V. Maravić; Z. Ružić)

Financiranje: Verlag Dashofer, d.o.o.
6.11.2008. - 7.11.2008. Measures of Business Policy of the Croatian Electro Energetic Sector upon Entrance in the EU with an Overview on Price Increment of Electricity and Monopoly Price Discrimination (zajedno s Nenadić, I. i Ercegović, Š.)

Financiranje: Bukovyna State Finance Academy, Chernivtsi
1.1.2008. - Konta, knjiženja i protuknjiženja (Accounts, bookkeeping entries and re-entries) (zajedno s M. Cerović; S. Janković; M. Kulušić; V. Maravić; Z. Ružić)

Financiranje: Verlag Dashofer, d.o.o.
1.1.2004. - "Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja" (zajedno s Mrša, J.)

Financiranje: TEB d.o.o., Zagreb
1.1.2001. - "Računovodstveni standardi u malim poduzećima" (zajedno s Mrša, J.)

Financiranje: TEB d.o.o., Zagreb
1.1.2000. - "Izračun zarada po dionici" (zajedno s Mrša, J.)

Financiranje: RRIF-plus d.o.o., Zagreb
1.1.1998. - "Prezentiranje financijskih izvještaja u skladu s novim MRS 1" (zajedno s Mrša, J.)

Financiranje: Informator d.d., Zagreb
1.1.1996. - "Perspektiva razvoja međunarodnih računovodstvenih standarda" (zajedno s Mrša, J.)

Financiranje: RRIF-plus d.o.o., Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jadreškić, Ornella; Cerović, Ljerka; Maradin, Dario
The Application of Game Theory in Energetics – Relationship between Poland and Russia
Research Bulletins of the Faculty of Economic Sciences 1 89-102 - 2018. http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/98/57

A2

2. Šegota, Alemka; Cerović Ljerka; Maradin Dario
Efficiency of municipal service providers in the Republic of Croatia
Croatian Operational Research Review 8 537-562 - 2017. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/crorr/article/view/5023

A1

3. Cerović, Ljerka; Dukić Samaržija, Nikolina; Brkić, Marko
Balancing between Efficiency and Equity in Publicly Funded Health Systems
International Public Administration Review 15 33-49 - 2017. http://www.fu.uni-lj.si/fileadmin/usr-files/MRJU/MRJU-2017-1-Marec-20170508-ZaTisk.pdf

A1

4. Cerović, Ljerka; Suljić Nikolaj, Stella; Maradin, Dario
Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking : Importance of Market Regulation
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 26 241-263 - 2017. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=270638

A1

5. Maradin, Dario; Cerović, Ljerka; Mjeda, Trina
Economic Effects of Renewable Energy Technologies
Naše gospodarstvo 63 49-59 - 2017. http://bib.irb.hr/datoteka/883056.Nase_gospodarstvoOur_economy_Economic_Effects_of_Renewable_Energy_Technologies.pdf

A1

6. Bujan, Ivana; Cerović, Ljerka; Dukić Samaržija, Nikolina
Socio Demographic Determinants of Financial Literacy of the Citizens of the Republic of Croatia
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 67 206-226 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239193

A1

7. Cerović, Ljerka; Rubinić, Ivan; Matić, Robert
Povrat investicije u ljudski kapital: studija slučaja na primjeru redovitih studenata ekonomije u Republici Hrvatskoj
Poslovna izvrsnost 10 27-43 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=251857

A1

8. Grudić Kvasić, Sanda; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
Online Corporate Social Responsibility Reporting in the Croatian Banking Sector
International Public Administration Review 14 9-26 - 2016. http://ipar.fu.uni-lj.si/index.php/IPAR/article/view/328

A1

9. Bujan, Ivana; Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina
Determinants of Financial Literacy of the Citizens of the Republic of Croatia
7th International Scientific Conference „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“ 20-20 - 2015.

10. Kos Kavran Andrijana; Cerović Ljerka, Jelušić, Adriana
Socially Responsible Consumer Behaviour
4th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth” 703-712 - 2015.

11. Cerović, Ljerka; Arbula Blecich, Andrea; Štambuk, Ana
Relevant Areas and Indicators of Quality in Higher Education Institutions: Evaluating the System of Higher Education in Economics
Management: Journal of Contemporary Management Issues 19 89-116 - 2014.

12. Cerović, Ljerka; Maradin, Dario; Čegar, Saša
From the Restructuring of the Power Sector to Diversification of Renewable Energy Sources: Preconditions for Efficient and Sustainable Electricity Market
International Journal of Energy Economics and Policy 4 599-609 - 2014. http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/876

13. Cerović, Ljerka; Drpić, Danijel; Milojica, Vedran
The Possibilities for Repositioning of the Opatija Riviera's Tourism Offer
UTMS Journal of Economics 5 121-130 - 2014. http://www.utmsjoe.mk/files/Vol.%205%20No.%201/1-11-Cerovic-Drpic-Milojica_-_CRO.pdf

14. Maradin, Dario; Cerović, Ljerka
Possibilities of Applying the DEA Method in the Assessment of Efficiency of Companies in the Electric Power Industry: Review of Wind Energy Companies
International Journal of Energy Economics and Policy 4 320-326 - 2014. http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/805/455

15. Cerović, Ljerka; Drpić, Danijel; Milojica, Vedran
Renewable Energy Sources in the Function of Sustainable Business in Tourism and Hospitality Industry
International Scientific Journal Turizam 18 130-139 - 2014. http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1803_3.pdf

16. Dukić, Nikolina; Arbula Blecich, Andrea; Cerović, Ljerka
Economic Implications of Insufficient Health Literacy
Ekonomska istraživanja 26 117-132 - 2013.

17. Cerović, Ljerka; Maradin, Dario; Ilijašić Veršić, Ivana
Croatia and the SET-Plan: Intents and Results
China-USA Business Review 12 833-844 - 2013. http://www.davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=1648

18. Juretić, Sandra; Cerović, Ljerka; Galović, Tomislav
Optimal Analytical Instruments in the Function of Estimation of Total Traffic in the Port of Rijeka
Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research 27 265-277 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=166104

19. Cerović, Ljerka; Maradin, Dario; Marković, Ivan
Historical review and influential factors of the electricity price movement for selected countries of the European Union and the Republic of Croatia
Journal of International Scientific Publication: Economy & Business 6 71-80 - 2012.

20. Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina; Horvat, Tijana
The agency problem in healthcare and the importance of incentives
Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2012 61-68 - 2012.

21. Cerović, Ljerka; Bašić, Hrvoje
Optimizacija strukture morskih vezova u nautičkoj marini na Viru( Optimization of the structure of sea berths in the nautical marina at Vir )
Poslovna izvrsnost 6 29-58 - 2012.

22. Denona Bogović, Nada; Cerović, Ljerka; Maradin, Dario
The security of electricity supply as the determinant of sustainable development
Marketing and Management of Innovations 3 254-265 - 2012.

23. Cerović, Ljerka; Arbula, Andrea
Razumne granice vrednovanja sustava visokog ekonomskog obrazovanja (Reasonable limits for the evaluation of higher education in economics)
Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra 38-40 - 2012.

24. Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina; Jaković, Evica
Public good and free riders: A case study on the example of parks for children in the City of Rijeka
8th International Scientific Conference "The Function of Management in Increasing Tourism Consumption" 99-108 - 2012.

25. Cerović, Ljerka; Drpić, Danijel; Milojica, Vedran
Green Technologies and Sustainable Development: Factors of Competitiveness in Tourism and Hospitality Industry
10th International Conference on Knowledge, Economy and Management 1852-1865 - 2012.

26. Cerović, Ljerka; Lekavski, Mateja; Maradin, Dario
Liberalization of the electricity sector of the Republic of Croatia: Could mistakes in the reform of electricity sector of Germany be avoided in Croatia?
Journal of International Scientific Publications: Economy & Business 5 4-20 - 2011.

27. Cerović, Ljerka; Maradin, Dario
Knowledge-based economy: a requirement of modern society
Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2011 587-591 - 2011.

28. Crnković-Stumpf, Branka; Crnković, Jana; Cerović, Ljerka
Competitiveness of small and medium enterprises in Western Balkan Countries: What can they learn from EU area?
Economic Integrations, Competition and Cooperation 1-15 - 2011.

29. Cerović, Ljerka; Zaninović, Vinko; Dukić, Nikolina
Utjecaj vlasničke i kapitalne strukture na kretanje agencijskih troškova: studija slučaja vlasnički nisko koncentriranih poduzeća Republike Hrvatske( The impact of ownership and capital structure on the movement of agency costs: case study of low concentrated ownership companies of the Republic of Croatia )
Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilista u Dubrovniku 10 419-442 - 2011.

30. Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina
E-health as a tool for narrowing information asymmetry in health care
3rd International Scientific Conference “Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2011” 517-521 - 2011.

31. Bezić, Heri; Cerović, Ljerka; Galović, Tomislav
Changes in the competitive advantages of Croatia's manufacturing industry
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Bussines 29 465-487 - 2011.

32. Cerović, Ljerka; Milojica, Vedran; Drpić, Danijel
Renewable energy sources in the function of achieving competitive advantages and sustainable development of the Republic of Croatia as a tourist destination: analysis of European experiences
Journal of International Scientific Publications Economy & Business 5 306-321 - 2011.

33. Cerović, Ljerka; Ilijašić Veršić, Ivana
Energy efficiency and environment preservation as prerequisite for sustainable development and Croatian accession to EU
8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation" 1-15 - 2011.

34. Cerović, Ljerka; Maravić, Vedrana, Mihoković, Aleksandar
Microsoft – Anti Trust Case
33rd International Convention MIPRO 2010: Computers in education 4 170-174 - 2010.

35. Cerović, Ljerka; Simić, Marko; Maravić, Vedrana
Gas cartels on the EU energy market: The case of E.ON and GDF SUEZ
Journal of International Scientific Publications: Economy & Business 4 407-424 - 2010.

36. Cerović, Ljerka; Stašić, Sandra; Galović, Tomislav
Contemporary Demand Theory and Ethical Consumer
Journal of International Scientific Publications: Economy & Business 3 723-733 - 2009.

37. Cerović, Ljerka; Donadić, Marko; Galović, Tomislav
Liberalization of EU Gas Sector: Impacts and Perspectives of Future Development
Poslovna izvrsnost 3 77-93 - 2009.

38. Cerović, Ljerka; Bašić, Hrvoje
Analiza i prognoza ponude i potražnje na tržištu svjetskoga tankerskog brodarstva( Analysis and prognosis for supply and demand on the world tanker shipping trade market )
Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilista u Dubrovniku 17 29-46 - 2008.

39. Cerović, Ljerka; Mudrić, Sanja; Gerbin, Ani
Corporate social responsibility in the food industry with an overview of the Republic of Croatia
Journal of International Scientific Publications Economy & Business 2 347-363 - 2008.

40. Cerović, Ljerka; Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Significance of Clusters in the Process of Connecting Small and Medium Companies in Croatia
Journal of International Scientific Publications Economy & Business 1 264-279 - 2007.

41. Cerović, Ljerka
Ocjena kvalitete informacija financijskih izvješća inozemnih društava razvijenog tržišta kapitala i društava Republike Hrvatske( Quality assessment of financial statements' information for foreign companies quoted on developed capital markets and for Croatian companies )
Računovodstvo kao podrška poslovnoj izvrsnosti : zbornik referata = Accounting as a support to business excellence 51-74 - 2007.

42. Cerović, Ljerka; Uroda, Ivan; Vujasinović, Violeta
Education of the participants of the electronic banking in the Erste & Steiermärkische bank Inc., Rijeka system of social responsibility
30th Jubilee International Convention: Computers in education MIPRO 273-276 - 2007.

43. Cerović, Ljerka; Crnković Stumpf, Branka
Manipulation of the Company's Performance Reports Information and the Question of the Function Holder's Ethics
4th International Scientific Conference on Management, Economics and Business Development in the New European Conditions 1-10 - 2006.

44. Cerović, Ljerka; Mrša, Josipa; Stanković, Sanjin
Mathematical Model for Evaluating the Quality of Company's Performance Reports
4th International Scientific Conference on Management, Economics and Business Development in the New European Conditions 1-9 - 2006.

45. Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Basic Prerequisites for Development of Entrepreneurship in Republic of Croatia
Proceeding of International Science Conference Human Development in the EU Accession Countries 36-40 - 2003.

46. Cerović, Ljerka
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja - MSFli uz međunarodne računovodstvene standarde - MRSeve( International Financial Reporting Standards - IFRS's beside International Accounting Standards -IAS's )
Poduzetništvo, financije i računovodstvo : Hrvatska, kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji 139-153 - 2002.

47. Cerović, Ljerka; Mrša, Josipa
The Just In Time Inventory Policy Effects on Company's Financial Statements
International Scientific Conference MicroCAD 2002 77-82 - 2002.

48. Cerović, Ljerka
Učinci JIT politike zaliha u financijskim izvješćima( The "Just in Time" Effects of Inventories Policy in Financial Statements )
Hrvatska - pridružena članica Europske unije : razvoj gospodarstva, računovodstva i financija 327-346 - 2001.

49. Mrša, Josipa; Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Adoption of calculating company's current assets for data processing
Proceeding of International Computer Science Conference MicroCAD 2000. 179-184 - 2000.

50. Maradin, Dario; Ponikvar, Nina; Cerović, Ljerka
Renewable Electricity in Croatia and Slovenia from the Aspect of the EU Energy and Climate Targets for 2020
Economic Integrations, Competition and Cooperation 602-614

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Maradin, Dario; Ponikvar, Nina; Cerović, Ljerka
Renewable Electricity in Croatia and Slovenia from the Aspect of the EU Energy and Climate Targets for 2020
Economic Integrations, Competition and Cooperation : Accession of the Western Balkan Countries to the European Union : research monograph = Integrations economiques, concurrence et cooperation : Adhesion des pays des Balkans occidentaux a L’Union europeenne : monographie de recherche Kandžija, Vinko; Kumar, Andrej University of Rijeka, Faculty of Economics Rijeka - 2014. http://oliver.efri.hr/~euconf/2013/euconf_2013.pdf
2. Autor poglavlja u knjizi
Pappas, N.
Scientific Contribution of the Holistic Concepts of Benedikt Kotruljević to the European and Global Economic Thought
History and Culture: Essays on the European Past Pappas, N. Athens Institute for Education and Research Atena - 2012. http://www.atiner.gr/docs/2012HIS-INTRO.pdf
3. Autor poglavlja u knjizi
Kandžija, V., Kumar, A.
Croatian Innovation Policy Regarding the European Commission Framework Programmes
50 Years of European Union Kandžija, V., Kumar, A. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka, Hrvatska - 2008. http://oliver.efri.hr/~euconf/2007/Impressum.html

Kongresna priopćenja

1.
Velić, Ismar; Cerović, Ljerka; Maradin, Dario
Monopolistic Exploitation and Rent-Seeking as an Inevitability of Capital Concentration Usmena prezentacija 8th International Scientific Conference: Future World by 2050 Pula - 2.6.2017. https://www.fet.unipu.hr/images/50019230/Future%20World%202050%20Book%20of%20abstracts.pdf
2.
Maradin, Dario; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
The Role of "Green" Electrictiy Generation Incentives Usmena prezentacija 6th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" Osijek - 26.5.2017. https://www.dropbox.com/s/gpkdqlirbhv9hqx/Zbornik%202017.pdf?dl=0
3.
Jadreškić, Ornella; Cerović, Ljerka; Šegota, Alemka
Game Theory and its Application in Analysis of Relationship Between Educational System and Labour Market Usmena prezentacija 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society Zagreb - 9.12.2016. http://www.esd-conference.com/index.php?page=past-conferences
4.
Cerović, Ljerka
Pregled društveno odgovornih aktivnosti najvećih banaka hrvatskog bankarskog tržišta Usmena prezentacija 5th International Conference “Vallis Aurea” Focus on: Research & Innovation Požega - 23.9.2016.
5.
Cerović, Ljerka; Šegota, Alemka; Maradin, Dario
Društvena odgovornost u hrvatskom bankarskom sektoru Usmena prezentacija 5th International Conference “Vallis Aurea” Focus on: Research & Innovation Požega - 23.9.2016.
6.
Cerović, Ljerka; Dukić Samaržija, Nikolina; Prša, Lidija
Preventive Healthcare and its Economic Implications Usmena prezentacija 5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" Osijek - 3.6.2016. https://www.dropbox.com/s/r18pmbfg8utnumn/GIH%202016.pdf?dl=0#
7.
Maradin, Dario; Cerović, Ljerka; Olgić Draženović, Bojana
Willingness to Pay for "Green" Electricity Usmena prezentacija 5th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" Osijek - 3.6.2016. https://www.dropbox.com/s/r18pmbfg8utnumn/GIH%202016.pdf?dl=0#
8.
Jadreškić, Ornella; Cerović, Ljerka; Crnković Stumpf, Branka
Application of Game Theory on the Example of the Constituents of the University of Rijeka Usmena prezentacija The 4th International Scientific Congress "International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism - ICON BEST 2015" Skopje - 10.10.2015. http://iconbest.utms.edu.mk/images/Icon_Best_2015/Icon_Best_2015.pdf
9.
Jadreškić, Ornella; Cerović, Ljerka; Crnković Stumpf, Branka
Game Theory and its Application in Higher Education : Doctoral Studies in Economics and Business at the University of Rijeka Usmena prezentacija International Conference on Economic and Social Studies - Regional Economic Development Sarajevo - 23.5.2015.
10.
Kos Kavran, Andrijana; Cerović, Ljerka; Jelušić, Adriana
Socially Responsible Consumer Behaviour Usmena prezentacija 4th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth” Osijek - 22.5.2015. https://www.dropbox.com/s/3p3faxftpxf00sd/Zbornik%202015.pdf?dl=0
11.
Cerović, Ljerka; Drpić, Danijel; Milojica, Vedran
Renewable Energy Sources in the Function of Sustainable Business in Tourism and Hospitality Industry Usmena prezentacija The Third Romanian- Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference "Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube” Veliko Gradište, Srbija - 18.9.2014.
12.
Cerović, Ljerka; Drpić, Danijel; Milojica, Vedran
The Possibilities for Repositioning of the Opatija Riviera's Tourism Offer Usmena prezentacija 3rd International Scientific Congress "International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism - ICON BEST 2013” Skopje, Makedonija - 4.10.2013.
13.
Maradin, Dario; Ponikvar, Nina; Cerović, Ljerka
Renewable Electricity in Croatia and Slovenia from the Aspect of the EU Energy and Climate Targets for 2020 Usmena prezentacija 9th International Conference „Economic Integrations, Competition and Cooperation“ Opatija, Republika Hrvatska - 17.4.2013. https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/euconf_2013.pdf
14.
Dukić, Nikolina; Arbula Blecich, Andrea; Cerović, Ljerka
Economic implications of insufficient health literacy Usmena prezentacija International Conference "The Changing Economic Landscape : Issues, Implications and Policy Options" Pula - 1.1.2013.
15.
Cerović, Ljerka; Arbula, Andrea
Razumne granice vrednovanja sustava visokog ekonomskog obrazovanja (Reasonable limits for the evaluation of higher education in economics) Usmena prezentacija Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra Zagreb, Republika Hrvatska - 29.11.2012.
16.
Cerović, Ljerka; Maradin, Dario; Marković, Ivan
Historical review and influential factors of the electricity price movement for selected countries of the European Union and the Republic of Croatia Usmena prezentacija 11th International Symposium “Economy & Business: Economic Development and Growth” Sunny Beach, Bulgaria - 1.9.2012. http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2012-4.pdf
17.
Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina; Jaković, Evica
Public good and free riders: A case study on the example of parks for children in the City of Rijeka Usmena prezentacija 8th International Scientific Conference "The Function of Management in Increasing Tourism Consumption" Opatija, Republika Hrvatska - 3.5.2012.
18.
Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina; Horvat, Tijana
The agency problem in healthcare and the importance of incentives Usmena prezentacija 4th International Scientific Conference “Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2012” Celje, Republika Slovenija - 1.1.2012.
19.
Cerović, Ljerka; Drpić, Danijel; Milojica, Vedran
Green Technologies and Sustainable Development: Factors of Competitiveness in Tourism and Hospitality Industry Usmena prezentacija 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management Istambul, Turska - 1.1.2012.
20.
Bezić, Heri; Cerović, Ljerka; Galović, Tomislav
Changes in the competitive advantages of Croatia's manufacturing industry Usmena prezentacija Znanstveni okrugli stol “Gospodarsko-socijalni razvitak hrvatskog društva tijekom proteklih 20 godina samostalnosti: Uspjesi, zablude i pogreške” Rijeka, Republika Hrvatska - 16.12.2011.
21.
Cerović, Ljerka; Milojica, Vedran; Drpić, Danijel
Renewable energy sources in the function of achieving competitive advantages and sustainable development of the Republic of Croatia as a tourist destination: analysis of European experiences Usmena prezentacija 10th International Symposium "Economy & Business : Economic Development and Growth" Sunny Beach, Bulgaria - 3.9.2011. http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2011-2.pdf
22.
Cerović, Ljerka; Lekavski, Mateja; Maradin, Dario
Liberalization of the electricity sector of the Republic of Croatia: Could mistakes in the reform of electricity sector of Germany be avoided in Croatia? Usmena prezentacija 10th International Symposium “Economy & Business: Economic Development and Growth Sunny Beach, Bulgaria - 3.9.2011. http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2011-3.pdf
23.
Cerović, Ljerka; Dukić, Nikolina
E-health as a tool for narrowing information asymmetry in health care Usmena prezentacija 3rd International Scientific Conference “Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2011” Celje, Republika Slovenija - 17.4.2011.
24.
Cerović, Ljerka; Ilijašić Veršić, Ivana
Energy efficiency and environment preservation as prerequisite for sustainable development and Croatian accession to EU Usmena prezentacija 8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation" Opatija, Republika Hrvatska - 6.4.2011.
25.
Cerović, Ljerka; Maradin, Dario
Knowledge-based economy: a requirement of modern society Usmena prezentacija 3rd International Scientific Conference “Knowledge and Business Challenges of Globalisation in 2011” Celje, Republika Slovenija - 1.1.2011.
26.
Crnković-Stumpf, Branka; Crnković, Jana; Cerović, Ljerka
Competitiveness of small and medium enterprises in Western Balkan Countries: What can they learn from EU area? Usmena prezentacija 8th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation" Opatija, Republika Hrvatska - 1.1.2011.
27.
Cerović, Ljerka; Simić, Marko; Maravić, Vedrana
Gas cartels on the EU energy market: The case of E.ON and GDF SUEZ Usmena prezentacija 9th International Symposium “Economy & Business: Economic Development and Growth" Sunny Beach. Bugarska - 2.9.2010.
28.
Cerović, Ljerka; Maravić, Vedrana; Mihoković, Aleksandar
Microsoft – Anti Trust Case Usmena prezentacija 33rd International Convention MIPRO 2010: Computers in education Opatija, Republika Hrvatska - 25.5.2010.
29.
Cerović, Ljerka; Stašić, Sandra; Galović, Tomislav
Contemporary Demand Theory and Ethical Consumer Usmena prezentacija 8th International Symposium “Economy & Business: Economic Development and Growth” Sunny Beach, Bugarska - 1.9.2009.
30.
Cerović, Ljerka; Donadić, Marko; Galović, Tomislav
Liberalization of EU Gas Sector: Impacts and Perspectives of Future Development Usmena prezentacija th International Conference „Economic Integrations, Competition and Cooperation" Opatija, Hrvatska - 2.4.2009.
31.
Cerović, Ljerka; Mudrić, Sanja; Gerbin Ani
Corporate social responsibility in the food industry with an overview of the Republic of Croatia Usmena prezentacija 7th International Symposium "Economy & Business: Economic Development and Growth Sunny Beach, Bugarska - 3.9.2008. http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2008.html
32.
Cerović, Ljerka; Crnković-Stumpf, Branka; Uhač, Borka
Significance of Clusters in the Process of Connecting Small and Medium Companies in Croatia Usmena prezentacija 6th International Symposium "Economy & Business : Economic Development and Growth" Sunny Beach, Bugarska - 10.9.2007. http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2007.html
33.
Cerović, Ljerka; Uroda, Ivan; Vujasinović, Violeta
Education of the participants of the electronic banking in the Erste & Steiermärkische bank Inc., Rijeka system of social responsibility Usmena prezentacija Savjetovanje Računala u obrazovanju MIPRO Opatija, Republika Hrvatska - 22.5.2007.
34.
Cerović, Ljerka; Ilijašić Mišić, Ivana
Croatian Innovation Policy Regarding the European Commission Framework Programmes Usmena prezentacija 6th International Conference „Economic Integrations, Competition and Cooperation“ Opatija, Republika Hrvatska - 19.4.2007.
35.
Cerović, Ljerka; Jurić, Đurđica; Mudrić, Sanja
Scientific Contribution of the Holistic Concepts of Benedikt Kotruljević to the European and Global Economic Thought Usmena prezentacija 5th International Conference “History: From Ancient to Modern” Atena, Grčka - 1.1.2007. http://www.atiner.gr/docs/2012HIS-INTRO.pdf
36.
Cerović, Ljerka
Ocjena kvalitete informacija financijskih izvješća inozemnih društava razvijenog tržišta kapitala i društava Republike Hrvatske( Quality assessment of financial statements' information for foreign companies quoted on developed capital markets and for Croatian companies ) Usmena prezentacija Savjetovanje "Računovodstvo kao podrška poslovnoj izvrsnosti" Bol na Braču, Republika Hrvatska - 1.1.2007.
37.
Cerović, Ljerka; Crnković Stumpf, Branka
Manipulation of the Company's Performance Reports Information and the Question of the Function Holder's Ethics Usmena prezentacija 4th International Scientific Conference on Management, Economics and Business Development in the New European Conditions Brno, Republika Češka - 1.1.2006.
38.
Cerović, Ljerka; Mrša, Josipa; Stanković, Sanjin
Mathematical Model for Evaluating the Quality of Company's Performance Reports Usmena prezentacija 4th International Scientific Conference on Management, Economics and Business Development in the New European Conditions Brno, Češka - 1.1.2006.
39.
Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Basic Prerequisites for Development of Entrepreneurship in Republic of Croatia Usmena prezentacija Human Development in the EU Accession Countries Riga, Latvia - 1.1.2003.
40.
Cerović, Ljerka
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja - MSFli uz međunarodne računovodstvene standarde - MRSeve (International Financial Reporting Standards - IFRS's beside International Accounting Standards -IAS's) Usmena prezentacija Savjetovanje Poduzetništvo, financije i računovodstvo - Hrvatska, kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji Rovinj, Hrvatska - 1.1.2002.
41.
Cerović, Ljerka; Mrša, Josipa
The Just In Time Inventory Policy Effects on Company's Financial Statements Usmena prezentacija International Scientific Conference MicroCAD 2002 Miskolc, Mađarska - 1.1.2002.
42.
Cerović, Ljerka
Učinci JIT politike zaliha u financijskim izvješćima (The "Just in Time" Effects of Inventories Policy in Financial Statements) Usmena prezentacija Međunarodno savjetovanje Hrvatska - pridružena članica Europske unije: razvoj gospodarstva, računovodstva i financija Zagreb; Brijuni, Republika Hrvatska - 1.1.2001.
43.
Mrša, Josipa; Crnković-Stumpf, Branka; Cerović, Ljerka
Adoption of calculating company's current assets for data processing Usmena prezentacija International Computer Science Conference MicroCAD' 2000 Miskolc, Mađarska - 1.1.2000.

Znanstveni projekti

1. 12.3.2014. -
Koncepti i metode troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske; Suradnik; projekt Sveučilišta u Rijeci, 12.3.2014., br. 13.02.1.2.09, voditelj: prof. dr. Mira Dimitrić; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske; Suradnik; projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 081-0811272-1276, voditelj: prof. dr. Mira Dimitrić; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora; Suradnik; projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 081-0361557-1455, voditelj: prof. dr. Nela Vlahinić Dizdarević; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Financiranje malih i srednjih poduzeća; Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
5. 1.1.1995. - 1.1.1996.
Eliminiranje efekata inflacije računovodstvenim metodama i financijskom politikom poduzeća; Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Dario Maradin; Doktorat Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije; Ekonomija i poslovna ekonomija; 16.7.2015.;
2. 1.1.2012. - 1.1.2014.
Nikolina Dukić; Doktorat Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zdravstvene zaštite; Ekonomija i poslovna ekonomija; 19.11.2014.;

Znanstveni skupovi

1. 18.5.2017. - 19.5.2017.
ICESoS: International Conference on Economic and Social Studies Sarajevo, Bosna i Hercegovina član recenzentskog odbora
2. 8.10.2016. - 8.10.2016.
ICON BEST: International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism Skoplje, Makedonija član znanstvenog odbora
3. 21.4.2016. - 22.4.2016.
ICESoS: International Conference on Economic and Social Studies Sarajevo, Bosna i Hercegovina član recenzentskog odbora
4. 9.10.2015. - 11.10.2015.
ICON BEST: International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism Skoplje, Makedonija član znanstvenog odbora
5. 11.12.2013. - 13.12.2013.
International Workshop on Business 2013 Jeju Island, Korea član uredničkog odbora
6. 4.10.2013. - 6.10.2013.
ICON BEST: International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism Skoplje, Makedonija član znanstvenog odbora
7. 1.1.2011. - 1.1.2018.
RiM: Računovodstvo i menadžment Zagreb, Hrvatska član recezentskog odbora
8. 20.5.2010. - 22.5.2010.
Upravljanje likvidnošću Opatija, Hrvatska član znanstveno-stručnog povjerenstva
9. 28.5.2009. - 30.5.2009.
Financije i računovodstvo u razvoju poduzetništva Šibenik, Hrvatska član znanstveno-stručnog povjerenstva
10. 26.5.2008. - 28.5.2008.
Računovodstvo i porezi u sadašnjim uvjetima poslovanja Šibenik, Hrvatska član znanstveno-stručnog povjerenstva
11. 1.1.2008. - 1.1.2018.
Economy & Business: Economic Development and Growth Sunny Beach Resort, Bugarska član uredničkog odbora
12. 17.5.2007. - 19.5.2007.
Računovodstvo kao podrška poslovnoj izvrsnosti Bol, Hrvatska član znanstveno-stručnog povjerenstva
13. 6.5.2004. - 8.5.2004.
Menadžersko računovodstvo u funkciji razvoja trgovačkog društva Poreč, Hrvatska član znanstveno-stručnog povjerenstva
14. 4.10.2001. - 6.10.2001.
Hrvatska - pridruženi član Europske Unije Brijuni, Hrvatska član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Član recenzentskog odbora međunarodnog časopisa „Business and Economic Horizons" - BEH», izdavač Prague Development Center - PRADEC, Prag, Češka Republika, ISSN 1804-5006 (Online), ISSN 1804-1205 (Print)

2. 1.1.2011. - Član recenzentskog odbora zbornika radova međunarodne znanstvene i stručne konferencije „Accounting and Management – A&M“, izdavač „Croatian Accountant“, Independent Association of Accountants, Tax Advisors and Experts in Finance, Zagreb, ISBN 978-953-7828-15-8

3. 1.1.2007. - Član uredničkog odbora e-rubrike „Studentski radovi“, Ekonomski fakultet u Rijeci, ISSN 1846-4556

4. 1.1.2007. - Član uredničkog odbora međunarodnog e-časopisa „Journal of International Scientific Publications: Economy & Business“, izdavač Science & Education Foundation and Info Invest, Bourgas, ISSN 1313-2555

5. 1.1.2006. - Član uredničkog odbora međunarodnog e-časopisa „Journal of International Research Publications: Economy & Business“, izdavač Science & Education Foundation, Bourgas, ISSN 1313-8006

Recenzije

1. 2017. Recenzija članka „Sustainable Energy Management in Local Governments: Building Resilience through Transformation and Adaptation Energy Policy
2. 2016. Recenzija članka „Root Barriers Management in Development of Renewable Energy Resources in Iran: An Intelligent System Approach"
3. 2016. Recenzija članka „Važnost etike u obrazovanju i utjecaj na ponašanje profesionalnih računovođa"
4. 2016. Recenzija članka „Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva"
5. 2015. Recenzija članka „Trendovi u vrijednosnoj važnosti računovodstvenih informacija: empirijska analiza za korporacije sa Zagrebačke burze"
6. 2014. Recenzija članka „Motivi i posljedice upotrebe kreativnog računovodstva u privrednim društvima u BiH"
7. 2014. Recenzija članka „Eksterna revizija izvještaja o održivosti"
8. 2014. Recenzija članka „Fitting the fleet and the service to the see market demand future of small European airlines"
9. 2014. Recenzija članka „Agency Theory and Franchising: A Literature Review"
10. 2014. Recenzija članka „Značaj obrazovanja na tržištu rada prema ekonomskoj teoriji"
11. 2013. Recenzija članka „Međuovisnost zastupljenosti problema u planiranju kapaciteta i profitabilnost i konkurentnosti proizvodnih poduzeća“
12. 2013. Recenzija članka „Istraživanje stavova menadžera o izvještavanju poduzeća o utjecajima na okoliš"
13. 2012. Recenzija članka „Kvaliteta obrazovne usluge – slučaj Ekonomskog fakulteta u Osijeku“
14. 2012. Recenzija članka „Information challenges to Cost accounting in global settings“
15. 2012. Recenzija članka „E-learning as a tool for improving ICT knowledge of university teachers“
16. 2012. Recenzija članka „Istraživanje očekivanja i zadovoljstva studenata diplomskog studija smjera marketing“
17. 2012. Recenzija članka „Transfer pricing model based on multiple-factor transfer pricing model using the transactional net margin method“
18. 2011. Recenzija članka „Koncentracija u trgovini na veliko i malo u Srbiji“
19. 2011. Recenzija znanstvene knjige „Mikroekonomija – menadžerski pristup“
20. 2010. Recenzija znanstvene knjige „Ekonomika prometne industrije“
21. 2010. Recenzija znanstvene knjige „Metrika marketinga“
22. 2010. Recenzija članka „Effects of corporate diversification on its performance: the case of Croatian non-life insurance industry“
23. 2009. Recenzija članka „Tourism Education and the Internet: Benefits, Challenges and Opportunities“
24. 2009. Recenzija članka „Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika“
25. 2008. Recenzija članka „Integrating different approaches to teaching transport branch economics by using E-learning“
26. 2008. Recenzija članka „Effective knowledge transfer inside the multinational companies“
27. 2008. Recenzija članka „Problem racionalne odluke o izvornom efikasnom miksu inputa u proizvodnji“
28. 2007. Recenzija članka „The Quality Augmentation of Labor in the Perspective of the Knowledge Society“
29. 2006. Recenzija članka „Features of Accounts Manipulations in Croatia“

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2017. -
„Prijedlog kriterija Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu“
Općina Kostrena  
Suradnik
2.
1.1.2005. -
Analiza gospodarskog stanja Primorsko goranske županije
PGŽ  
Suradnik na projektu
3.
1.1.2004. -
Prijedlog modela organizacije obavljanja komunalnih djelatnosti u gradu Bakru
Grad Bakar  
Suradnik na projektu
4.
1.1.2002. -
Financijsko knjigovodstveno vještačenje u pravnoj stvari tužitelja Slavica d.d. u stečaju Rijeka protiv tuženika Dubrovačka banka d.d. Dubrovnik
Trgovački sud Rijeka  
Suradnik na projektu
5.
1.1.1998. -
Financiranje programa djelatnosti kulture grada Rijeke
Grad Rijeka  
Suradnik na projektu

Javno djelovanje

Intervjui

1. 18.10.2017. - Prilog: „Naša Kostrena“
Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 4.10.2016. - - Pročelnik katedre za teorijsku eknomiju
Ekonomski fakultet u Rijeci
2. 4.10.2010. - 28.9.2015. - Predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
Ekonomski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 4.10.2016. - - Pročelnik katedre
Ekonomski fakultet u Rijeci / Katedra za teorijsku ekonomiju
2. 27.4.2015. - - Član Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
3. 27.2.2013. - - Član Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
4. 15.11.2010. - 28.9.2015. - Predsjednik
Ekonomski fakultet u Rijeci / Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ekonomskog fakulteta u Rijeci
5. 4.10.2010. - 18.2.2017. - Član
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2007. - - Član
Savjetodavni ured za studente Ekonomskog fakulteta u Rijeci
7. 1.1.2007. - - Član
Organizacijski odbor Jean Monnet ljetne škole «International Environment and European Integration», Ekonomski fakultet u Rijeci
8. 1.1.2007. - - Član uredničkog odbora
E-rubrika „Studentski radovi“, Ekonomski fakultet u Rijeci, ISSN 1846-4556
9. 1.1.2006. - - Član
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas" Rijeka
10. 1.1.2005. - - Član
Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci „ALUMNI EFRI" Rijeka

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 19.7.2017. - - Predsjednica odbora
Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva općine Kostrene
2. 22.10.2014. - - Predsjednik suda časti
Udruga „Hrvatski računovođa“ Zagreb