dr.sc. Sofija Vrcelj redovita profesorica u trajnom znanju

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : F-316
e-pošta : svrcelj@ffri.hr
mobitel : 098 424 836

Google scholar

Obrazovanje

1.1.1981. - 1.1.1994. diplomirani pedagog:magistar znanosti, doktorat znanosti pedagogija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

26.3.1987. - asistent, docent 1996, izvanredni profesor 2001, redovni profesor trajno zvanje 2011. realizacija nastave seminara i vježbi iz kolegija Opća pedagogija, Komparativna pedagogija i školska. Nositelj kolegija na diplomskom i prediplomskom studiju; suradnik na znanstveno istraživačkom projektu; glavni istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Pedagoški fakultet u Rijeci;

Nagrade i priznanja

11.12.2011. Državna nagrada za znanost "Ivan Filipović"

Članstva

1.1.2009. - Matični odbor za područje društvenih znanosti polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije;

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Feministička pedagogija
svi programi na filozofskom fakultetu (c segment)
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Školska pedagogija
Pedagogija, jednopredmetni i dvopredmetni,
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2005. - Komparativna pedagogija
Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

19.11.2013. - Izostajanje učenika s nastave
Ivana Galešić
Dodiplomski studij hrvatskoj jezika i književnosti i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - Uloga i značaj školskog pedagoga: perspektiva učenika, nastavnika i pedagoga
Magdalena Pavičić
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
24.5.2013. - Afirmacija žena: od borbe za pravo glasa do znanstvenog rada u SAD-u
Mirna Ključariček
Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Ravnateljice odgojno-obrazovnih ustanova
Sonja Jurhan Pleše
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Religije Afrike i njihov utjecaj na obrazovanje
Tania Mulc
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2012. - Savjetovanje u časopisima za žene
Lara Čubrilo
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.6.2012. - Budućnost škole
Tamara Nenadić
Diplomski studij povijesti i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
16.4.2012. - Odrastanje žena u tradicionalnim albanskim, bosansko-hercegovačkim i hrvatskim obiteljima
Admira Iljazi
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
10.4.2012. - Obrazovanje i društveni uspjeh
Silvija Levak
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.2.2012. - Društveni mediji i obrazovanje
Marina Dadić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
25.1.2012. - Vojne škole u Republici Hrvatskoj
Vjenceslav Matić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
23.1.2012. - Školska djeca i Internet
Nikola Asić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2011. - Uloga žena u tradicijskim ritualima
Tea Juretić
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2011. - Montessori pedagogija
Matea Ćorluka
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2011. - Spolni stereotipi i predrasude u obrazovanju
Nina Vračević
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
22.3.2011. - Obrazovni sustav Kanade
Lea Černjul
Dodiplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
4.10.2010. - Spolni stereotipovi u obrazovanju
Petra Berlot
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2010. - Obrazovanje žena u Irskoj
Dolores Mataija
Dodiplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
7.12.2009. - Feministička pedagogija
Ivana Lorković
Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
7.12.2009. - Odgoj, obrazovanje i društveni položaj žena u Indiji
Petra Zobić
Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
12.10.2009. - Komparativni prikaz irskog i hrvatskog sustava visokog obrazovanja
Silvija Levak
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.10.2009. - Obrazovanje žena u Švedskoj
Nina Vračević
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
23.6.2009. - Školski sustav Savezne Republike Njemačke - razvoj od početka do današnje krize
Mateja Žalar
Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
25.5.2009. - Obrazovanje djevojčica u Njemačkoj
Nikoleta Pejić
Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
9.2.2009. - Spolni stereotipi u obrazovanju
Valentina Benić-Škarjak
Dodiplomski studij hrvatskoj jezika i književnosti i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2008. - Obrazovni sustav u Japanu nakon 2. svjetskog rata
Sanja Boljunčić
Dodiplomski studij povijesti i njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
26.6.2007. - Obrazovanje žena u Japanu
Mirelda Jedžić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
30.5.2007. - Škola - jedan od izvora poteškoća učenika
Neva Brnić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
12.3.2007. - Promjene školskih ustanova s obzirom na tehnologiju
Igor Jelinić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
28.2.2007. - Savjetodavni rad školskog pedagoga
Jasna Sandalj
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
19.12.2006. - Razredno ozračje kao čimbenik uspješne škole
Ljupka Pavat
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
11.7.2006. - Savjeti za mlade u mas-medijima
Marko Rogić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
11.7.2006. - Razvoj školstva i učiteljske profesije u čabarskom kraju
Ivana Lazički
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
14.12.2005. - Program prevencije zlouporabe droge i obrazovne potrebe odgojno-obrazovnih ustanova
Mila Hero
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
14.11.2005. - Uloga nastavnika i školskih pedagoga u otkrivanju i identifikaciji darovitih učenika
Adriana Licardo
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
24.5.2004. - Odgojno-obrazovno ozračje - čimbenik kvaltete nastave
Siniša Kušić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
10.3.2004. - Waldorfska škola - škola za 21. stoljeće
Zlatko Čavić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
21.1.2004. - Promjene u sustavu osnovnog školstva
Anita Dominis
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
16.1.2004. - Utjecaj škole na razvoj prijateljstva kod učenika
Mihaela Kosić
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
7.11.2003. - Privatne škole u Hrvatskoj
Martina Šegota
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
10.10.2003. - Utjecaji vršnjačkih grupa na srednjoškolske učenike
Marinko Žuža
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2003. - Osnovna škola Kozala
Bojana Smoković
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
24.6.2003. - Obrazovanje žena
Olivera Malinar
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
9.12.2002. - Agresivnost (nasilje) u školi
Nevena Lenđel
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
8.7.2002. - Utjecaj obitelji na školski uspjeh djeteta
Željka Kukić
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2001. - Školski sustav Velike Britanije
Rahela Roksandić
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
8.12.2000. - Obrazovanje učitelja
Silvija Hviždalek
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
11.5.2000. - Razvoj školstva u čabranskom kraju
Tatjana Turk
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
29.3.2000. - Pedagoški aspekti isključenja učenika iz škole
Dijana Mlinar
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

10.10.2011. - Komparativna pedagogija
Likovna pedagogija
Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
2.2.2001. - Šolsko svetovalno delo
pedagogika
Pedagoška fakulteta v Mariboru
voditelj
Norma sati: 180

Osobni razvoj

1.1.2011. - e učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3
- program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika INIOS


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Vrcelj, S., Kušić, S., Vignjević, B., Spasenović, V. (2017
Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005.
Journal of Contemporary Educational Studies 68 27-39 - 2017.

2. Herceg, J., Vrcelj, S., Zovko, A.
Nacionalni standardi za andragoške radnike u skladu sa zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske, str.356-364
International Scientific Conference „Global and Local Perspectives of Pedagogy“. Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku .356-364 - 2016.

3. Sofija Vrcelj
IZAZOVI KOJIMA SU PEDAGOZI IZLOŽENI U SAVJETODAVNOM RADU - GLOBALIZACIJSKI KONTEKST I (ANTI)VRIJEDNOSTI
Školski Vjesnik 65 59-74 - 2016.

A1

4. Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.
The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages
Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences - 2016.

5. Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.
Andragogical competencies – a case study of Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal - 2016.

6. Vrcelj, S., Kušić, S.
U potrazi za identitetom (studija) pedagogije - iz perspektive Bolonjskog procesa u Hrvatskoj
Sodobna pedagogika - 2016.

7. Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Klapan
Adults and “knowledge society”
The Social Role of Adult Education in Central Europe (Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa) 83-93 - 2015.

8. Klara Skubic Ermenc, Vera Spasenovic, Nataša Vujisic-Živkovic, Sofija Vrcelj, Nikolay Popov
Comparative Pedagogy in Slavonic South East European Countries
International Perspectives on Education and Society. Publisher: Emerald Group Publishing Limited (1479-3679) 20 (2013), 5; 191-220

9. Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Rizična ponašanja djece i mladih( Risk Behaviour in Children and Young People )
Odgojne znanosti (1846-1204) 12 (2010), 1; 197-213

10. Vrcelj, Sofija
The Education System of Croatia

11. Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis (0582-2351) 47 (2010), 1; 57-70

12. Vrcelj, Sofija
Private education in Croatia - a new paradigm of quality or a promoter of high-class society?
Didactica Slovenica, Pedagoška obzorja, 1, str. 103-112. (ISSN0353-1392) 1 (2005); 103-112

13. Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Pedagoški vidiki razvoja in spodbujanja odgovornosti( Educational Aspects of developing and Encouraging Responsibility )
Pedagoška obzorja = Didactica slovenica : revija za didaktiko in metodiko (0353-1392) 1 (2004), 1; 38-52

14. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija
Gender Stereotypes in education Case Study: Croatia
Scientia Paedagogica Experimentalis (05822351) XXXIX (2002), 2; 245-258

15. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija
The Future of the school and Lifelong Education
Scientia Paedagogica Experimentalis (0582-2351) XXXVII (2000), 1; 121-129

16. Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
Homo Zappiensi – kreatori nove škole( Homo Zappiens' – The Creators of New School )
Buduća škola - Škola budućnosti (?????? ????? – ????? ??????????) ; 2. dio / Potkonjak, Nikola (ur.). - Beograd : Srpska akademija obrazovanja , 2009. 751-763 (ISBN: 978-86-907495-3-9).

17. Vrcelj, Sofija
Žena u društvu i odgoj za toleranciju( Women in Society and Training for Tolerance )
Obrazovanje za tolerantnost ; pristupi, koncepcije i rješenja / Klapan, A. Vrcelj, S. (ur.). - Rijeka : Pedagošli fakultet u Rijeci , 1996. 203-211.

18. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija
Standardizacija obrazovanja( Standardization of education )
Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja - European Dimensions of Reforms in the Educational System / Kamenov, Emil (ur.). - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju u Novom Sadu , 2007. 168-174 (ISBN: 978-86-80271-55-2).

19. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša
Standardization of Adult Education in the Republic of Croatia
Andragosˇka spoznanja : Prva slovenska revija za izobrazˇevanje odraslih (Andragogic Perspectives) (1318-5160) 19 (2013), 1; 20-27

20. Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Djelovanje obitelji i škole na promociji prosocijalnih ponašanja djece i mladih( The influence of parents and schools on promoting of prosocial behavior of children and youth )
Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja : knjiga sažetaka

Znanstvene knjige

1.
Vrcelj, Sofija
ŠTO ŠKOLU ČINI ŠKOLOM-teorijski pristupi,koncepti i trendovi
monografija Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2018.
2.
Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup
Filozofski fakultet Rijeka - 2016.
3. autor
Sofija Vrcelj
Je li( obrazovni) menadžment muški posao ?
znanstvena monografija Siniša Kušić. Hrvatsko futurološko društvo Rijeka - 2014.
4.
Vrcelj, Sofija; Mušanović Marko.
Kome još (ne)treba feministička pedagogija?!( "Who doesn’t need feminist pedagogy yet?!” )
Hrvatsko futurološko društvo - 2011.
5.
Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih 2( International organizations about adult education 2 )
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - 2010.
6.
Vrcelj, Sofija; Mušanović, Marko
Prema pedagoškoj futurologiji( Towards the Futurology of Education )
HPKZ, Graftrade - 2001.
7.
Vrcelj, Sofija
Školska pedagogija( School pedagogy )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2000.
8.
Vrcelj, Sofija
Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha( Continuity of Pupil School Results )
Pedagoški fakultet u Rijeci - 1996.
9.
Vrcelj, Sofija
Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha( Continuity of Pupil School Results )
Pedagoški fakultet u Rijeci - 1996.

Pozvana predavanja

1. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija
Prihodnost šole temelječa na informacijski paradigmi( The Future of School Based on the Information Paradigm )
2. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Pleasantness and unpleasantness in school environment - the children"s perspectives
3. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Emocionalna pismenost učitelja i razvoj nadarene djece u školi( Emotional literacy of Teachers and the development of gifted children in a school setting )
4. Vrcelj, Sofija
Mikroistraživački pristupi u komparativnoj pedagogiji( Micro-research approaches in comparative education )
5. Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata
Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.( adult education and praxis in Croatia (1958-1990) )
6. Vrcelj, Sofija; Kovačević, Sonja; Šupak, Ana
Education - way to (in)equality of genders
7. Ban, Ana; Vrcelj, Sofija
Kako prepoznati darovitog učenika?( HOW TO IDENTIFY GIFTED STUDENT? )
8. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša
Illiteracy in Croatia
9. Klapan, Anita; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Education and globalization processes
10. Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Učitelji i roditelji kao promotori učenja i odgovornog ponašanja kod djece( Teachers and parents as promoters of learning and responsible behavior in children )
11. Vrcelj, Sofija; Mušanović, Marko
Reforme školstva : jesu li moguće promjene škole?( School reform : are changes in the School System possible? )
12. Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata
Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.( adult education and praxis in Croatia (1958-1990) )
13. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija
Ways of Changing The Educational System
14. Vrcelj, Sofija
Teaching and education lead to a better status for women- a reality or a dream?

Kongresna priopćenja

1.
Ban, Ana; Vrcelj, Sofija
Kako prepoznati darovitog učenika?( HOW TO IDENTIFY GIFTED STUDENT? )
2.
Vrcelj, Sofija
(Ne)mogućnost djelovanja škole na razvoj(nost) učenika( The possiblities and limitations of the effect of school on the development of students )
3.
Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
4.
Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
(Un)traditional position of men and women in modern society – basis for re-conceptualization of education

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. -
Obrazovanje žena u svijetu promjena ; glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Znanstveni skupovi

1. - 7.9.2007.
XIII World Congress - Living Together Education and Intercultural Dialogue Sarajevo Group Convenors

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Iskanja

Recenzije

1. 2011. Žužić, Slavica "Zašto učenici izostaju s nastave" , Gimnazija i strukovna škola Jurja dobrile, Pazin.
2. 2010. Mušanović, M. Vasilj, M., Kovačević, S. Vježbe iz didaktike, HFD: Rijeka.
3. 2008. Mrnjaus, K. Pedagoška promišljanja o vrijednostima, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka.
4. 2007. Valenčić-Zuljan, M., Vogrinec, J., Bizjak, C., Krištof, Z. Izzivi mentorstva, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
5. 2005. Joško Barbir "Drugo lice jednine " Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka.

Stručna djelatnost