DR.SC. Marina Vicelja Matijašić RED.PROF.

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

prostorija : 461
e-pošta : mvicelja@ffri.hr
mobitel : 091-5945422

Google scholar
Researcher ID
Hrvatski znanstveni portal

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia.edu
ORCID
ResearchGate

Obrazovanje

1.1.1999. - Doktor znanosti humanističkih znanosti / povijesti umjetnosti Povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - Magistar humanističkih znanosti/povijesti umjetnosti Povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1986. - Profesor povijesti umjetnosti i engleskoga jezika i književnosti Povijest umjetnosti / Engleski jezik i književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.9.2015. - Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka voditeljica Odsjek za povijest umejtnosti, Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2014. - 22.7.2019. Redoviti profesor Nositelj kolegija na Odsjeku za povijest umjetnosti: Antička ikonografija, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost romanike, Kršćanska ikonografija, Ikonologija, Umjetnost Bizanta, Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti, Razvoj crkvenog svetišta - 400-1400 Filozofski fakultet Rijeka
1.9.2011. - Centar za ikonografske studije voditeljica Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2014. Izvanredni profesor Nositelj kolegija Umjetnost staroga vijeka, umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost romanike, Umjetnost gotike, Kršćanska ikonografija, Ikonologija i niza izbornih kolegija Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2007. Docent Nositelj kolegija Umjetnost antike, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost srednjeg vijeka, Kršćanska ikonografija Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.2000. Znanstveni asistent Asistent i voditelj kolegija Umjetnost srednjeg vijeka i Kršćanska ikonografija, asistent na kolegijima Umjetnost starog vijeka. Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci / Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1991. Asistent Asistent na predmetima Umjetnost srednjega vijeka i Ikonologija na studiju Likovne kulture. Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Redoviti profesor - reizbor Nositelj kolegija na Odsjeku za povijet umjetnosti: Antička ikonografija, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Kršćanska ikonografija, Ikonologija, Umjetnost Bizanta,

Nagrade i priznanja

9.5.2019. Nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti
Zlatna povelja Matice Hrvatske za knjigu Istra i Bizant - neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri
Zlatna medalja L'ordre de Saint Fortunat za postignuća u znanstvenom radu
Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za istaknuti prinos na području povijesti umjetnosti
Medalja Sv. Vida za iznimni znanstveni doprinos na polju kršćanske kulture i umjetnosti

Članstva

1.1.2016. - Hrvatsko društvo za bizantske studije
1.1.2013. - College of Art Association (CAA), SAD
1.1.2012. - Fulbright Alumni klub Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Association of Art Editors
1.1.2003. - Fulbright Alumni Association Croatia
1.1.1992. - Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja
1.1.1990. - Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
1.1.1989. - Hrvatsko arheološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Srednjovjekovno zidno slikarstvo - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2016. - Umjetnost Bizanta i Islama u nastavi likovne umjetnosti - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati:
1.1.2016. - Srednjovjekovno zidno slikarstvo u nastavi likovne umjetnosti - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati:
1.1.2013. - Razvoj crkvenog svetišta - 400. - 1400. - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2011. - Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Kršćanska ikonografija - obvezni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Umjetnost ranoga srednjeg vijeka - obvezni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Ikonologija - obvezni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Antička ikonografija - obvezni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
1.1.2010. - Umjetnost Bizanta i Islama - izborni
Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:
- Terenska nastava
povijest umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

-Gostujući nastavnik

14.10.2019. - 15.11.2019. Storia dell'arte dell'alto medioevo, Iconologia
Storia dell'arte
Universita degli studi di Calabria
gost profesor
Norma sati:
1.7.2019. - 2.7.2019. Medieval art history
Art history - Study abroad program
Boston University, Venezia
gost profesor
Norma sati:
5.2.2019. - 20.2.2019. Iconologia
Storia dell'arte
Papinsko sveučilište Gregoriana i Sveučilište Sapienza, Rim
gost profesor
Norma sati:
4.2.2017. - 22.2.2017. Storia dell'arte dell'alto medioevo, Iconologia
Storia dell'arte
Sveučilište Sapienza Rim
gost profesor
Norma sati:
13.2.2016. - 17.2.2016. Iconology
Art history
The American University of Rome
gostujući predavač
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2002. Christian iconography
Fulbright program
Princeton University
suradnik
Norma sati:
- 12.3.2011. Early Byzantine Art
Art history (doctoral program)
University of Thessaloniki
suradnik
Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2015. - Uvod u ikonologiju

Financiranje: Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2011. - PURITEKA

Financiranje: Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2008. - IKON

Financiranje: Centar za ikonografske studije - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vicelja-Matijašić, Marina
Religious Iconography
The Routledge Companion to Medieval Iconography 221-234 - 2017.

A1
WOS

2. Vicelja-Matijašić M. - Španjol-Pandelo B.
Altarpiece of the Corpus Domini in Venice Revisited
Scripta in honorem Igor Fisković, Filozofski fakultet Zagreb 153-164 - 2016.

A2

3. Vicelja-Matijašić, M.
Riegl i politizacija stila
Radovan Ivančević - zbornik radova znanstveno-stručnog skupa 21-34 - 2016.

A2

4. Vicelja-Matijašić, Marina
Ikoničnost Gospe Tekijske u svjetlu slike Salus Populi Romani
Zbornik međunarodnog skupa posvećenog 300. obljetnici Gospe Tekijske - 2016.

A2

5. Vicelja-Matijašić, Marina
Art as a Means of Transporting the Knowledge of Place
IKON 8 294-295 - 2015.

Q2
A1
WOS

6. Vicelja-Matijašić, Marina
Spolia – relics– sacred space
Jerusalem Elswhere: The German Recension 121-129 - 2014.

A2

7. Vicelja-Matijašić, Marina
Mosaics and Church Decoration: The Cathedral in Poreč
Image and Christianity. Visual Media in the Middle Ages 92-112 - 2014.

A1

8. Vicelja-Matijašić, Marina
From Sanctified Topos to Iconic and Symbolic Model: Two Early Representations of the Holy Sepulchre in Croatia
Visual Constructs of Jerusalem, Brepols Publisher 109-119 - 2014.

A1
WOS

9. Vicelja, Marina - Petrinec, Maja
Croatian ducatum and kingdom at the borders of the empires
The Legacy of Charlemagne 814-2014 297-316 - 2014.

A1

10. Vicelja-Matijašić, Marina
The Aby Warburg’s Fundamental Concept Revised
IKON - journal of iconographic studies 7 331-332 - 2014.

Q2
A1
WOS

11. Vicelja-Matijašić, Marina; Bezić, Ana
Invisible Heritage: (Re)Construction of Historical Topoi in the Urban Structure of Rijeka
Heritage Reinvents Europe. Europae Arheologiae Consilium 151-162 - 2013.

A1

12. Vicelja Matijašić, Marina
The Theotokos in Poreč. Public, Official and Private in the Sixth Century Devotion to Mary
Ars - Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences 46 3-15 - 2013.

Q2
A1
WOS

13. Vicelja-Matijašić, Marina; Podnar, Ivana
Representation of Sovereign and Public Space in Zagreb
IKON - Časopis za ikonografske studije 5 363-372 - 2012.

Q2
A1
WOS

14. Vicelja-Matijašić, Marina
Imago mortis u srednjovjekovnoj umjetnosti Zapadne Europe (Imago Morits in the Medieval Art of Western Europe)
Communio 38 96-112 - 2012.

A1

15. Vicelja-Matijašić, Marina
Branko Fučić i ikonografija - prozorska ruža na portalu župne crkve u Omišlju (Branko Fucic and Iconography - Rose Window of the Parish Church in Omisalj)
"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999) 375-393 - 2011.

A2

16. Vicelja-Matijašić, Marina
Ikonografija Kristova Uzašašća u umjetnosti Zapadnog kršćanstva (Iconography of Ascension of Christ in the Western European Art)
Communio 37 24-31 - 2011.

A1

17. Vicelja-Matijašić, Marina
Sixth-Century Mosaic Fragment from the Side Chapel of Santa Maria Formosa in Pula
Histria antiqua - časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju 18 249-260 - 2009.

A2

18. Vicelja-Matijašić, Marina
Christological Program in the Apse of Basilica Eufrasiana in Poreč
IKON - Časopis za ikonografske studije 1 91-102 - 2008.

Q2
A1
WOS

19. Vicelja, Marina; Goss, Vladimir
Some Observations on the Chapel at Medvedgrad.
Starohrvatska prosvjeta 33 165-185 - 2006.

A2

20. Goss, Vladimir; Vicelja, Marina
Elephant from Bjelovar
Peristil - Zbornik radova za povijest umjetnosti 49 19-26 - 2006.

A2

21. Vicelja, Marina; Goss, Vladimir
Fragments from Daruvar in the City Museum of Bjelovar. Framework for Investigation
Peristil 48 19-32 - 2005.

A2

22. Vicelja, Marina
Byzantium and Istria: Some Aspects of Byzantine Presence in Istria
Acta Histriae; 13 (2005), 1; 185-204 13 185-204 - 2005.

Q2
A1

23. Vicelja, Marina
La croce nella scultura in area bizantina con particolare riferimento all'Istria nei secoli V - IX
Atti del convegno internazionale La Croce, interpretazione ed iconografia II 127-134 - 2004.

A2

24. Vicelja, Marina
Ulomak poklopca sarkofaga iz Arheološkog muzeja u Puli (A fragment of a sarcophagus cover from the Archaeological museum at Pula )
Zbornik Tomislava Marasovića, Split 116-126 - 2003.

A2

25. Vicelja, Marina
The Justinianic Sculpture at Pula: A Reconsideration
Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Suplement 14 1037-1047 - 1998.

A1

26. Vicelja, Marina
Elementi kronološke stratifikacije kamene skulpture u Istri od antike do rane romanike (Elements of the Chronological Stratification of Stone Sculpture in Istria From Classical Antiquity to Early Romanesque)
Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža 297-304 - 1997.

A2

27. Vicelja, Marina
Order and its Interpretation on the Early Medieval Sculpture in Istria. Art and Symbolism
Art and Symbolism in Medieval Europe. International Conference of Medieval Archeology 5 101-106 - 1997.

A2

28. Vicelja, Marina
La scultura dell'alto medioevo nell'Istria meridionale : scelte formali e motivi iconografici (Medieval Sculpture in South Istria)
Atti e memorie della Societa istriana di archeologia e storia patria 45 27-57 - 1995.

A1

29. Vicelja-Matijašić, Marina
Centric Compositional Scheme of the Early Medieval Slabs in Istria
Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije / Kudiš Nina ; Vicelja, Marina (ur.) - Rijeka, Pedagoški fakultet 165-176 - 1993.

A2

Znanstvene knjige

1. urednik
McKitterick Rosamond, Thissen Bert, Monsieur Patrick, Marikova-Kubkova, Jana, Petrinec Maja et al.
Swords, Crowns, Censers and Books. Francia media - Cradles of European Culture
zbornik radova Vicelja-Matijašić, Marina Filozofski fakultet Rijeka - 2015.
2. Autor knjige
Goss, V.
Uvod u kulturnu ekologiju – An Introduction to Cultural Ecology,
Antibarbarus Zagreb - 2014.
3. Autor knjige
Goss V.
Umjetnost i politička korektnost / Art and Political Correctness,
Cepetić, M. Filozofski fakultet Rijeka - 2014.
4. Autor knjige
Vicelja-Matijašić, Marina
Uvod u ikonologiju
sveučilišni udžbenik Iva Brusić/Monika Štitić Filozofski fakultet Rijeka - 2014.
5. Autor knjige
Vicelja-Matijašić, Marina
Ikonologija - kritički prikaz povijesti metode
monografija Filozofski fakultet Rijeka - 2013.
6. Autor knjige
Vicelja-Matijašić, Marina
Istra i Bizant - neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri
monografija L. Blažević-Pajdaš Matica hrvatska Rijeka - 2007.

Pozvana predavanja

1. M. Vicelja-Matijašić
Aby Warburg i razvoj ikonologije
Filozofski fakultet, Zagreb - 24.5.2017.
2. M.Vicelja-Matijašić
Aby Warbug, ikonologija i povijestumjetnosti danas
4. Kongres povjesničara umjetnosti, Zagreb - 25.11.2016.
3. M. Vicelja-Matijašić
Interaktivna karta i problemi rekonstrukcije urbanog tkiva Tarsatike
Filozofski fakultet, Beograd - 7.11.2016.
4. Vicelja, Marina
L'Istria tra le due sponde Adriatiche - mille anni di storia dell'arte.( Istra between the two Adriatic Coasts - Thousand years of Art History. )
5. Vicelja-Matijašić, Marina
Some Aspects of Iconographic Interpretation in the Medieval Art of Rijeka and Its Region

Kongresna priopćenja

1.
Vicelja-Matijašić, Marina
On the Foundations of the Late 19th-Century Researchers predavanje Charlemagne and Early Medieval Europe Aachen (Njemačka) - 8.6.2016.
2.
Vicelja-Matijašić, Marina
Ikoničnost Gospe Tekijske u svjetlu slike Salus Populi Romani izlaganje 300. obljetnica svetišta Gospe Tekijske Petrovaradin - 20.5.2016.
3.
Marina Vicelja-Matijašić, Palma Karković Takalić
Nuove conoscenze dalle recenti ricerche archeologiche a Fiume XIV izlaganje Godišnji znanstveni skup Oko Rijeke i područja gornjeg Jadrana. Nova povijesna istraživanja Filozofski fakultet Rijeka - 19.10.2013.
4.
Marina Vicelja-Matijašić
Spolia – relics– sacred space: ways of recreation, transformation and translation izlaganje Jerusalem Elswhere: The German Recension Warburg Haus, Hamburg - 28.10.2011.
5.
Marina Vicelja-Matijašić
Christ, Cross, Triumph – Word and Image izlaganje Envisioning Christ on the Cross in the Early Medieval West University College Cork, Irska - 1.1.2010.
6.
Marina Vicelja-Matijašić
The Holy Sepulchre: From Sanctified Topos to Iconic and Symbolic Model in Pictorial Representations izlaganje Visual Construct of Jerusalem, International Conference, Hebrew University, Jerusalem - 1.1.2010.
7.
Vicelja-Matijašić, Marina
The Holy House of Nazareth in Trsat and the Medieval Foundation of the Franciscan Sanctuary
8.
Vicelja, Marina
Istria: a case study for the reception of the Byzantine aesthetics in provinces
9.
Vicelja, Marina
Bishop Euphrasius and the Iconographic Program of the Porec Cathedral
10.
Vicelja, Marina
Bizantska Istra i Bizant u Istri
11.
Vicelja-Matijašić, Marina
Recent Iconographic Studies in Croatia
12.
Vicelja, Marina
Venetian Lion : Representation and Perception of Power in North Adriatic Provinces

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
SREBAK - Srednjovjekovna baština Kvarnera; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Francia media - Cradels of European culture; voditelj partnerskog tima; EUA; ;
3. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Srednjovjekovno kiparstvo i slikarstvo Primorsko-goranske županije ; voditelj; MZOS RH; ;
4. 1.1.2003. - 1.1.2007.
Srednjovjekovna kamena skulptura u Istri i na Kvarneru ; voditelj; MZOS RH; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.1999.
Ranosrednjovjekovna skulptura južne Istre, ; voditelj; MZOS RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. -
Nikolina Belošević; Doktorat Kamena liturgijska skulptura pulske biskupije; Povijest umjetnosti / Poslijediplomski doktorski studij Humanističkih znanosti, Sveučilište u Zadru; ;
2. 1.1.2010. -
Petra Predoević; Doktorat Urbanizam srednjovjekovne Rijeke; Povijest umjetnosti / Poslijediplomski doktorski studij Humanističkih znanosti, Sveučilište u Zadru; ;
3. 1.1.2009. - 1.1.2015.
Maja Cepetić; Doktorat Biskupski posjedi Dubrava, Ivanić i Čazma u 12. i 13. st.: teritorijalna organizacija, naselja i spomenici; Medievistika - Sveučilište u Zagrebu; 17.02.2015.;
4. 1.1.2009. - 1.1.2015.
Dano Dujmović; Doktorat Elementi kulturnog krajolika u pisanim izvorima od 11. do kraja 13. stoljeća u međuriječju Save i Drave na području Zagrebačke biskupije; Medievistika - Filozofski fakultet u Zagrebu; 19.02.2015.;
5. 1.1.2009. -
Iva Brusić; Doktorat Serenissima in urbano-politična ikonografija kiparstva na področju severnega Jadrana od 13. do 16. stoletja; Povijest umjetnosti - Filozofska fakulteta u Ljubljani; 07.06.2016.;
6. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Barbara Španjol-Pandelo; Doktorat Umjetnička djelatnost drvorezbara iz porodice Moronzon; Doktorski studij Humanističkih znanosti (povijest umjetnosti), Sveučilište u Zadru; 27.06.2015.;
7. - 26.6.2017.
Danijela Tomić; Doktorat Medicinski elementi u srednjovjekovnoj umjetnosti Istre; Sveučilište u Mostaru; 26.07.2017.;

Znanstveni skupovi

1. 1.6.2017. - 3.6.2017.
Iconoclasm and Iconophilia Filozofski fakultet Rijeka predsjednica organizacijskog odbora
2. 31.5.2016. - 1.6.2012.
Visions Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
3. - 10.9.2016.
Migracije u vizualnoj umjetnosti Beograd, Filozofski fakultet članica organizacijskog odbora
4. - 4.6.2016.
Marian Iconography east and west Rijeka, Filozofski fakultet predsjednica organizacijskog odbora
5. - 19.9.2015.
Crossroads: East and West Cultural contacts, transfers and interchanges between East and West in the Mediterranean Split članica organizacijskog odbora
6. - 13.6.2015.
Icons and Iconology II Clinton - Harvard University, SAD članica organizacijskog odbora
7. - 4.6.2015.
Icons and Iconology Rijeka predsjednica organizacijskog odbora
8. - 19.9.2014.
Decline – Metamorphosis – Rebirth Ljubljana članica organizacijskog odbora
9. - 6.6.2014.
Christian Iconography in Modern and Contemporary Art Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
10. - 31.5.2013.
Iconology Old and New CEU Budimpešta - Sveučilište u Szegedu član organizacijskog odbora
11. - 24.5.2013.
Iconology at the Crossroads Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
12. - 27.5.2011.
Sovereign and Iconography of Power Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
13. - 21.5.2010.
Iconography of Death Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
14. - 22.5.2009.
Franciscan Iconography Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
15. - 24.5.2008.
Animal Symbolism in Christian Art and Literature Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora
16. - 25.5.2007.
Christological Themes - Word and Image in Christian Iconography Filozofski fakultet, Rijeka predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 9 - Ikone i ikonologija / Icons and Iconology Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
2. 1.1.2015. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 8 - Kršćanska ikonografija u modernoj i suvremenoj umjetnosti / Christian Iconography in Modern and Contemporary Art Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
3. 1.1.2014. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 7 - Ikonologija na raskršću / Iconology at the Crossroads Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
4. 1.1.2013. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 6 - Vizije / Visions Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
5. 1.1.2012. - Art and Religion - članica uredništva Katoličko sveučilište Leuven, Belgija

6. 1.1.2012. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 5 - Vladar i ikonografija moći / Sovereign and Iconography of Power Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
7. 1.1.2011. - Communio Članica uredništva

8. 1.1.2011. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 4 - Ikonografija smrti / Iconography of Death Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
9. 1.1.2010. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 3 Franjevačka ikonografija / Franciscan Iconography Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
10. 1.1.2009. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 2 Simbolizam životinja u umjetnosti Glavna urednica
www.ikon.ffri.hr
11. 1.1.2008. - IKON - Časopis za ikonografske studije br. 1 - Kristološke teme – riječ i slika u kršćanskoj ikonografiji Glavna urednica
ikon.ffri.hr
12. - IKON - časopis za ikonografske studije br. 10 - Marijanska ikonografija na istoku i zapadu / Marian iconography east and west
www.ikon.ffri.hr

Recenzije

1. 2013. Tine Germ, Staronizozemsko slikarstvo – od Jana van Eycka do Hieroymusa Boscha, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana; znanstvena knjiga
2. 2012. V. P. Goss, Uvod u kulturnu ekologiju, izdanje Antibarbarus, Zagreb; znanstvena knjiga

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2014. - 1.3.2015.
Peti dan povijesti umjetnosti - Fotografija (27.03.2015.)
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke/Grad Rijeka   5.000,00
voditelj
2.
1.12.2010. - 1.3.2011.
Prvi Dan povijesti umjetnosti - 08.04.2011.
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke/Grad Rijeka   15.000,00 kn
voditelj
3.
- 1.3.2016.
Šesti Dan povijesti umjetnosti u Rijeci - Problemi današnje arhitektonske prakse (18.03.2016.)
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke/Grad Rijeka   5.000
voditelj
4.
- 1.5.2014.
Četvrti Dan povijesti umjetnosti u Rijeci - Od muzeja prema društvu (30.05.2014.)
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke/Grad Rijeka   7.000,00
voditelj
5.
- 1.4.2013.
Treći Dan povijesti umjetnosti u Rijeci - Suvremena umjetnost u javnom prostoru (19.04.2013.)
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke/Grad Rijeka   10.000
voditelj
6.
- 1.4.2012.
Drugi Dan povijest umjetnosti u Rijeci (20.04.2012.) - Mozaik
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke/Grad Rijeka   10.000 kn
voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.1.2001. - 1.1.2013.
Dan povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet Rijeka - Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke  

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 13.4.2016. - I bi svjetlost - simbolika svjetlosti u likovnim umjetnostima
Fesival znanosti
Rijeka

Intervjui

1. 2.6.2017. - Jedanaesti međunarodni skup ikonografskih studija
U vizualnom kodu
Hrvatski radio, 3. program
2. 1.6.2016. - Deseti međunarodni skup ikonografskih studija
Kretanje točke
Hrvatski radio, 1. program
3. - Izložba o arheološkoj baštini Tarsatike
Hrvatski radio
Radio Rijeka

Medijski nastupi

1. 10.6.2016. - Nagrada medalja sv. Vida
HRT
Zagreb
2. 5.6.2016. - Deseti međunarodni skup ikonografskih studija
HRT - 1. program
Zagreb
3. 3.6.2016. - Deseti međunarodni skup ikonografskih studija
Hrvatski radio - Kretanje točke
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2011. - - Voditeljica centra
Filozofski fakultet - Centar za ikonografske studije
2. 1.1.2009. - 1.1.2011. - Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Filozofski fakultet
3. 1.1.2006. - 1.1.2009. - Pročelnica odsjeka
Filozofski fakultet - Odsjek za povijest umjetnosti

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2015. - - predsjednica
Filozofski fakultet - Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
2. 1.1.2012. - 1.1.2015. - član
Filozofski fakultet - Povjerenstvo za poslijediplomske studije
3. - - član
Povjerenstvo za izradu programa doktorskog studija

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 22.5.2017. - - članica
Hrvatska zaklada za znanost - panel za vrednovanje projektnih prijedloga
2. 26.4.2017. - - članica
Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti
3. 1.2.2016. - - član
MZOS/NSK - Povjerenstvo za elektroničke baze
4. 1.10.2015. - - predsjednica
Filozofski fakultet - Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
5. 1.6.2015. - 1.9.2015. - članica odbora za humanističke znanosti
AZVO - stručno povjerenstvo za provedbu postupka vrednovanja pristiglih prijava za osnivanje Znanstvenih centara izvrsnosti
6. 1.1.2014. - - članica Vijeća
Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke, Rijeka
7. 1.1.2013. - - članica Vijeća
Upravno vijeće Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb
8. 1.1.2010. - - član
Grad Rijeka - Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke
9. 1.1.2007. - 1.1.2011. - član
Grad Rijeka - Kulturno vijeće za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost