izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 708
e-pošta : mmatesic@ffri.hr
e-pošta : mihaela.matesic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 132 5 3
Hrvatska znanstvena bibliografija (Mihaela Matešić)
Hrvatska znanstvena bibliografija (projekt: Hrvatski pravopisano-pravogovorni priručnik)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Teorija jezične standardizacije
Diplomski studij Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 52,5
- Osnove jezične kulture
Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 52,5
- Morfologija hrvatskoga standardnog jezika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 105
- Seminar diplomskoga rada
Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 45
- Informatički seminar za kroatiste
Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 45
- Jezični seminar
Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Morfologija hrvatskoga standardnog jezika
Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 105
- Tvorba u hrvatskome standardnom jeziku
Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 105
- Fonologija hrvatskoga književnog/standardnog jezika
Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 67,5
- Fonologija hrvatskoga standardnog jezika
Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 105
- Govorništvo
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 52,5
- Jezična raslojavanja i norme
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 75
- Lektorske vježbe
Hrvatski jezik i književnost (diplomski studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 97,5
- Hrvatski jezik
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola (danas Učiteljski fakultet) u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
- Hrvatski jezik za prevoditelje
Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 25
- Suvremena hrvatska sociolingvistička situacija
Hrvatski jezik i književnost - diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija i predavač
Norma sati: 82,5

Mentor u završnim radovima

5.3.2018. - 15.11.2018. Metodologija jezičnog savjetništva (1964.–1990.)
Jakov Kršovnik
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5.3.2018. - 10.9.2018. Zastupljenost visokoga i niskoga varijeteta hrvatskoga standardnog jezika u javnoj komunikaciji
Marijeta Barlek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
6.3.2017. - 8.9.2017. Kriteriji jezične pravilnosti u normativnim priručnicima suvremenoga hrvatskoga standardnog jezika
Luka Dajak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - Jezični savjetnici
Amra Brkić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Standardološka misao Ljudevita Jonkea
Diana Maras
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika
Sanja Vuković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Pravopisni aspekt stranih riječi u hrvatskome jeziku
Sanela Murica
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Publicistički stil hrvatskoga standardnog jezika
Vedran Iskra
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. -
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku
suradnik
Norma sati: 4,5
1.1.2010. - Lektura u govorenim medijima
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku
suradnik
Norma sati: 4,5
1.1.2010. - Vježbe za lektore i prevodioce
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku
suradnik
Norma sati: 10
1.1.2001. - Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku
suradnik
Norma sati: 4,5

Gostujući nastavnik

18.5.2015. - Odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku

Karl-Franzens-Universität Graz
predavač
Norma sati:
- Lingua e linguistica serbo/croata

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
nositelj predmeta i predavač
Norma sati: 120

Osobni razvoj

5.5.2016. - 17.6.2015. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS-bodova
- 25.2.2016. "Institucijsko istraživanje i učinkovitost institucije" / "Institutional Research and Institutional Effectiveness"


Norma sati:
- 1.7.2009. E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
- 1.6.2006. Tečaj usavršavanja za nastavnike u visokom obrazovanju „INIOS“


Norma sati: 30 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita
Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification
Jezikoslovlje 17 179-206 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841176

2. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor : časopis za fonetiku 32 3-34 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807871

3. Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor : časopis za fonetiku 32 3-34 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807871

4. Matešić, Mihaela ; Marot Kiš, Danijela
Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 27 103-116 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825922

5. Brala-Vukanović, Maja; Matešić, Mihaela
Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet
"Dimenzije značenja", ur. Branimir Belaj. Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2015. 31-61 - 2015.

6. Matešić, Mihaela; Marot Kiš, Danijela
Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 27 103-116 - 2015. http://hrcak.srce.hr/151918

Q3
A1
WOS

7. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor: časopis za fonetiku 32 3-34 - 2015. http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Govor/web-GOVOR_32_1.pdf

Q4
A1

8. Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita
Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani
339-348 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767297

9. Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita
Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani
339-348 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767297

10. Matešić, Mihaela
Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine)
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 349-363 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753775

11. Matešić, Mihaela
Chorwacki język standardowy dla językoznawców i niejęzykoznawców: językowa i stylistyczna specyfika tekstów naukowych
267-279 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767308

12. Matešić, Mihaela
Chorwacki język standardowy dla językoznawców i niejęzykoznawców: językowa i stylistyczna specyfika tekstów naukowych
267-279 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767308

13. Matešić, Mihaela
Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikolsovlje 2 229-243 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194262

Q3
A1

14. Matešić, Mihaela
Pisani akademski diskurs i tradicionalna normativnost
Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi 339-354 - 2014.

15. Matešić, Mihaela; Memišević, Anita
Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani
Parémie národů slovanských VII 339-348 - 2014.

A1

16. Matešić, Mihaela
Chorwacki język standardowy dla językoznawców i niejęzykoznawców: językowa i stylistyczna specyfika tekstów naukowych,
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8 (opis, konfrontacja, przekład) 267-279 - 2014.

A1

17. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša
Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici
"Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću", Srednja Europa i HDPL, Zagreb 23-42 - 2014.

A2

18. Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka
9-24 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399574

19. Matešić, Mihaela
Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika?
22-34 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558725

20. Matešić, Mihaela
Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika?( How does the native speaker of Croatian actually speak? )
Međunarodni suradni znanstveni skup "Prvi, drugi, ini jezik : hrvatsko-makedonske usporedbe" : zbornik radova = Međnarodna sorabotka simpozium "Prv, vtor, drug jazik : hrvatsko-makedonski sporedbi" : zbornik na trudovi / Cvikić, Lidija ; Petroska, Elena (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 2013. 22-34 (ISBN: 978-953-296-071-6). 22-34 - 2013.

A2

21. Matešić, Mihaela
Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika( The usage of language in normative books of Standard Croatian )
- 2013.

A2

22. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka( Prop-words Under a Magnifying Glass: On a Special Type of Discourse Markers )
Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.). - Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona , 2013. 9-24. 9-24 - 2013.

A1

23. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša
"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku( "Who did you call a missus?!" – or a look at a (pragma)linguistic problem in modern Croatian )
Jezik kao informacija / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). - Zagreb : Srednja Europa i HDPL , 2013. 3-23 (ISBN: 978-953-6979-64-6). 3-23 - 2013.

A2

24. Matešić, Mihaela
Wyróżniki normy skodyfikowanej i normy uzualnej we współczesnym chorwackim języku standardowym
Studia Slavica 16 93-103 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611919

25. Matešić, Mihaela
Wyróżniki normy skodyfikowanej i normy uzualnej we współczesnym chorwackim języku standardowym( Characteristics of the codified norm and usage norm in Standard Croatian )
Studia Slavica 16 93-103 - 2012.

A1

26. Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju
Croatica et Slavica Iadertina VII 17-31 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558629

27. Matešić, Mihaela
Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena( The orthography of foreign proper names in Standard Croatian in globalizing processes )
- 2011.

28. Matešić, Mihaela
O sažetku opširno
- - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401189

29. Matešić, Mihaela
Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 2 180-184 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551196

WOS

30. Matešić, Mihaela
Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 2 180-184 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551196

WOS

31. Matešić, Mihaela
Zbornik radova o sintaksi padeža
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost 1 233-237 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558622

32. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)( orthography, orthoepy, Croatian orthography, Serbian orthography )
- 2010.

33. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika( Spelling dictionaries of Croatian, Bosnian and Serbian languages: a structural comparison )
- 2010.

34. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika( Spelling dictionaries of Croatian, Bosnian and Serbian languages: a structural comparison )
- 2009.

35. Matešić, Mihaela
Načelo tradicije u pravopisu( The Principle Of Tradition In Orthography )
- 2009.

36. Matešić, Mihaela
Hrvatska ortoepija između norme i uzusa( Croatian Orthoepy in Between Norm and Usage )
- 2009.

37. Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 1 1-15 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399299

38. Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda
Sveti Vid, Zbornik XIII 1 111-120 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399683

39. Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda
Sveti Vid, Zbornik XIII 1 111-120 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399683

40. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)( Orthoepy and ortographic principles (the examples from Croatian and Serbian orthographic norm) )
- 2008.

41. Matešić, Mihaela
Jat - prilog za leksikografsku natuknicu (Jat - A Contribution for the Lexicographic Entry )
- 2008.

42. Matešić, Mihaela ; Badurina, Lada
Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo
343-356 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227376

43. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Govor na kušnji - Istraživanja govorenog diskursa: zamke i izazovi( Speech under Strain – Research of the spoken discourse: traps and challenges )
- 2007.

44. Matešić, Mihaela;
Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku, doktorska disertacija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb - 2006.

45. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela ; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora
Govor : časopis za fonetiku I 135-150 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=204111

46. Martinčić-Ipšić, Sanda ; Matešić, Mihaela ; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora
Govor : časopis za fonetiku I 135-150 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=204111

47. Matešić, Mihaela; Badurina, Lada
Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo( On motivations of orthographic and orthoepic choices in the Illyrian Movement )
POLSKA I CHORWACJA W EUROPIE ŚRODKOWEJ: Integracja europejska w tradycji i przyszłości / Żurek, Piotr (ur.). - Bielsko-Biała : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH , 2007. 343-356 (ISBN: 978-83-925963-0-1).

48. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara( Theoretical-methodological basis of M. Kušar's work in linguistics )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (2008); 1-15

49. Matešić, Mihaela
Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje( Phonology and orthoepy – definition and demarcation )
Zadarski filološki dani 1 - zbornik radova / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2007. 187-197.

50. Matešić, Mihaela
Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu( Reflection of globalization in the new Croatian orthographic dictionary )
Lice i naličje jezične globalizacije / Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). - Zagreb : Srednja Europa , 2009. 103-110 (ISBN: 978-953-6979-63-9).

51. Matešić, Mihaela
O sažetku opširno( On abstract in detail )
Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2010. (ISBN: 978-953-6104-70-3).

52. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju( Language and Orthography: Theoretically-Methodological Approach to Orthographic Norms )
Croatica et Slavica Iadertina (1845-6839) VII (2011), I; 17-31

A2

53. Matešić, Mihaela
Rudolf Strohal kao dijalektolog( Rudolf Strohal as dialectologist )
Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Tiskara i grafika Žagar , 2000. 197-201.

54. Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela; Ipšić, Ivo
Korpus hrvatskoga govora( Croatian speech corpora )
Govor : časopis za fonetiku (0352-7565) I (2004), 2; 135-150

55. Matešić, Mihaela
Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku( Exclamations in Standard Croatian )
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa riječi filološki dani 5 / Lukežić, Irvin ; Gašparović, Darko ; Bačić-Karković, Danijela ; Badurina Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Kovačević, Marina ; Stolac, Diana ; Vranić, Silvana ; Jurčić Katunar, Cecilija (ur.). - Rijeka :

56. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda( Language Situation in Rijeka: Urban Speech between Language System nad Standard Language )
Sveti Vid, Zbornik XIII (1333-221X) 1 (2008); 111-120

57. Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita
Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732861

58. Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita
Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732861

59. Matešić, Mihaela ; Marot-Kiš, Danijela
Doprinos analize diskursa pragmalingvističkim razmatranjima

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767340

60. Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita
Pragmatika pridjeva u akademskome diskursu: od kvalifikacije do intenzifikacije

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767341

Znanstvene knjige

1.
Brala-Vukanović, Maja ; Matešić, Mihaela
Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet
Belaj, Branimir Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu ; Zagrebačka slavistička škola - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770085
2.

Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi
Stojić, Aneta ; Brala-Vukanović, Marija ; Matešić, Mihaela Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714367
3.

Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi
Stojić, Aneta ; Brala-Vukanović, Marija ; Matešić, Mihaela Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714367
4.
Stojić, Aneta; Brala, Marija M; Matešić, Mihaela;
Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi
- 2014.
5.
Matešić, Mihaela;
Language Norm and Usage in Academic Discourse
- 2014.
6.
Matešić, Mihaela
Pisani akademski diskurs i tradicionalna normativnost
Stojić, Aneta ; Brala-Vukanović, Marija ; Matešić, Mihaela Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714402
7.
Matešić, Mihaela
Pisani akademski diskurs i tradicionalna normativnost
Stojić, Aneta ; Brala-Vukanović, Marija ; Matešić, Mihaela Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714402
8. Urednik knjige
Stojić, Aneta; Brala-Vukanović, Maja; Matešić, Mihaela
Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi
Filozofski fakultet - Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2014.
9.
Matešić, Mihaela
Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika
Kryžan-Stanojević, Barbara Srednja Europa - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659327
10.
Matešić, Mihaela
Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika
Kryžan-Stanojević, Barbara Srednja Europa - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659327
11.
Matešić, Mihaela
Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena
Barbara, Kryžan-Stanojević Srednja Europa - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517695
12.
Matešić, Mihaela
Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena
Barbara, Kryžan-Stanojević Srednja Europa - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517695
13.

Eugenio Coseriu: Teorija jezika i opća lingvistika
Matešić, Mihaela ; Silić, Josip Disput - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558023
14. Urednik knjige
Ur. Mihaela Matešić i Josip Silić
Eugenio Coseriu: Teorija jezika i opća lingvistika( Eugenio Coseriu: Theory of Language and General Linguistics )
Disput Zagreb - 2011.
15.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika
Tošović, Branko, Wonisch, Arno Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Izvor - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472935
16.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)
Tošović, Branko ; Wonisch, Arno Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz ; Izvor - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472934
17.
Matešić, Mihaela
Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu
Kryžan-Stanojević, Barbara Srednja Europa - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450294
18.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika
Tošović, Branko LIT Verlag - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399651
19.
Matešić, Mihaela
Načelo tradicije u pravopisu
Granić, Jagoda HDPL - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399650
20.
Matešić, Mihaela
Hrvatska ortoepija između norme i uzusa
Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip Disput - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399644
21.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)
Tošović, Branko LIT Verlag - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399665
22.
Matešić, Mihaela
Jat – prilog za leksikografsku natuknicu
Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana Filozofski fakultet u Rijeci - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399658
23.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Govor na kušnji - Istraživanja govorenog diskursa: zamke i izazovi
Vranić, Silvana Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330960

Pozvana predavanja

1. Mihaela Matešić
„Ortoepija hrvatskoga standardnog jezika iz perspektive varijeteta“, u sklopu znanstvenog ciklusa predavanja „Zadarska lingvistička srida“ u organizaciji Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru
Sveučilište u Zadru, Zadar - 25.11.2015.
2. Matešić, Mihaela
Odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku
Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Sprachwissenschaft - 18.5.2015.
3. Matešić, Mihaela
„Varijetetnost hrvatskoga standarda: iz diglosijske perspektive D. Kalogjere“ - organizacija rasprave u okviru Radne grupe za dvojezičnost, voditeljice dr. sc. Tihane Kraš
Centra za jezična istraživanja pri Filozofskome fakultetu u Rijeci - 4.5.2015.
4. Matešić, Mihaela
„Suvremeni izazovi u hrvatskoj ortoepiji“, pozvano predavanje za nastavnike osnovnih i srednjih škola u organizaciji AZOO
Karlovac - 8.1.2015.
5. Matešić, Mihaela
Umijeće govorenja, pozvano predavanje u okviru projekta „Opismeni me do Nove godine“ Udruge studenata kroatistike „Idiom“
Filozofski fakultet u Rijeci - 14.11.2014.
6. Mihaela Matešić
Pojam tradicije u suvremenome hrvatskom pravopisnom normiranju
Sveučilište u Puli, Odsjek za kroatistiku - 17.5.2012.
7. Lada Badurina i Mihaela Matešić
Croatian and Serbian: linguistic and sociolinguistic aspects
University College London – School of Slavonic and East European Studies - 1.12.2006.
8. Matešić, Mihaela
„„Govoreni diskurs u nastavi“, pozvano predavanje u organizaciji AZVO za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika
Pula
9. Matešić, Mihaela
„Pojam pravopisnoga minimalnog para“, pozvano predavanje u okviru stručnoga skupa "Lingua croata e cultura della traduzione/Dan hrvatskog jezika i kulture prevođenja"
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT)/Department of Legal, Language, Translation and Interpreting Studies (IUSLIT), Sveučilište u Trstu, Italija
10. Matešić, Mihaela
Kohezivnost teksta ostvarena leksičkim sponama: tekstni konektori i modalne riječi (Cohesion of the text achieved by lexical elements: junctive and modal expressions)
11. Matešić, Mihaela;
Cohesion of the text achieved by lexical elements: junctive and modal expressions
12. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
Mr and Mrs from opposition into apposition-on the pragmatics of addressing in Croatian.
13. Matešić, Mihaela;
Who is the native speaker of the Croatian Language?

Kongresna priopćenja

1.
Matešić, Mihaela; Ramadanović, Ermina
Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana: stara metodološka pitanja i novi izazovi konferencijsko priopćenje Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Filozofski fakultet, Rijeka - 1.1.2016.
2.
Mihaela Matešić i Ana Meštrović
Statistika kontinuante nekadašnjega glasa jata u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku konferencijsko priopćenje međunarodni znanstveni skup Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, HDPL Filozofski fakultet, Rijeka - 1.1.2016.
3.
Matešić, Mihaela i Memišević, Anita
Pragmatika pridjeva u akademskome diskursu: od kvalifikacije do intenzifikacije konferencijsko priopćenje 39. „5. hrvatski sintaktički dani“ Osijek - 1.1.2015.
4.
Memišević, Anita; Matešić Mihaela
A cognitive syntactico–semantic analysis of the Croatian verbal prefix uz– konferencijsko priopćenje The 10th annual meeting of the Slavic Linguistic Society (SLS) Slavisches Institut, Universität Heidelberg - 1.1.2015.
5.
Memišević, Anita; Matešić, Mihaela
Uljudnost na djelu: invokacijske i pozdravne formule u akademskome i administrativnome diskursu konferencijsko priopćenje Međunarodni znanstveni skup „Prevođenje i višejezičnost“ Pula - 1.1.2015.
6.
Martinović, Blaženka; Matešić, Mihaela
U potrazi za kompetentnim govornikom konferencijsko priopćenje Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo - 1.1.2015.
7.
Matešić, Mihaela; Marot-Kiš, Danijela
Doprinos analize diskursa pragmalingvističkim razmatranjima: O jednome tipu uljudnosti u govorenome diskursu konferencijsko priopćenje 38. 29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja" Zadar - 1.1.2015.
8.
Matešić, Mihaela; Marot-Kiš, Danijela
Doprinos analize teksta i diskursa pragmalingvističkim razmatranjima: O jednome tipu uljudnosti u govorenome diskursu predavanje 29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja" Zadar, Hrvatska - 1.1.2015. www.hdpl.hr
9.
Memišević, Anita; Matešić, Mihaela
'Pardon my English': usage and meanings of select English words and phrases in Croatian konferencijsko priopćenje 1. konferencija Centra za jezična istraživanja Rijeka - 1.1.2015.
10.
Matešić, Mihaela
O strategijama uljudnosti u akademskome diskursu Predavanje Riječki filološki dani 10 Rijeka, Hrvatska - 29.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741979
11.
Matešić, Mihaela
O strategijama uljudnosti u akademskome diskursu Predavanje Riječki filološki dani 10 Rijeka, Hrvatska - 29.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741979
12.
Memišević, Anita ; Matešić, Mihaela
'Pardon my English': usage and meanings of select English words and phrases in Croatian Predavanje 35. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, XXVIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Zagreb, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695730
13.
Matešić, Mihaela
Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine Predavanje Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić Zagreb, Hrvatska - 7.3.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732873
14.
Mihaela Matešić
Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine) Konferencijsko priopćenje Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić Zagreb - 1.1.2014.
15.
Matešić, Mihaela
Tekst i kontekst u metodologiji suvremenih hrvatskih pravopisnih priručnika predavanje Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. (Opis, konfrontacja, przekład) Wroclav, Poljska - 1.1.2014.
16.
Matešić, Mihaela
O strategijama uljudnosti u akademskome diskursu predavanje Riječki filološki dani 10 Rijeka - 1.1.2014.
17.
Anita Memišević i Mihaela Matešić
'Pardon my English': usage and meanings of select English words and phrases in Croatian konferencijsko priopćenje Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja - XXVIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Zagreb - 1.1.2014.
18.
Mihaela Matešić; Anita Memišević
Interteksutalnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani usmeno Paremie narodu slovanskych VII - "Paremie včera a dnes" Ostrava, Češka Republika - 1.1.2014. http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/paremie/program-cz.pdf
19.
Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša
Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici Predavanje Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku Dubrovnik, Hrvatska - 20.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679775
20.
Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša
Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici Predavanje Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku Dubrovnik, Hrvatska - 20.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679775
21.
Mihaela Matešić i Maša Plešković
Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici Konferencijsko priopćenje Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Dubrovnik - 1.1.2013.
22.
Matešić, Mihaela
Pravopis i tradicija: teorijsko-metodološki pristup jednome normativnom načelu u suvremenoj hrvatskoj pravopisnoj normi i praksi Predavanje Riječki filološki dani 9 Rijeka, Hrvatska - 24.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679960
23.
Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša
"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku Predavanje Jezik i informacija - Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Zagreb, Hrvatska - 13.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659345
24.
Mihaela Matešić
Konferencijsko priopćenje XI Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład” Wroclaw, Poljska - 1.1.2012.
25.
Mihaela Matešić
Pravopis i tradicija: teorijsko-metodološki pristup jednome normativnom načelu u suvremenoj hrvatskoj pravopisnoj normi i praksi Konferencijsko priopćenje Riječki filološki dani 9 Rijeka - 1.1.2012.
26.
Mihaela Matešić i Maša Plešković
"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku Konferencijsko priopćenje Jezik kao informacija, XXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Zagreb - 1.1.2012.
27.
Mihaela Matešić
Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika Konferencijsko priopćenje Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata Zagreb - 1.1.2011.
28.
Mihaela Matešić
Značajke kodificirane norme i uporabne norme u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku Konferencijsko priopćenje Międzynarodowa konferencja naukowa: Norma i antinorma w wielkich i małych językach współczesnej Slavii Opole, Poljska - 1.1.2011.
29.
Mihaela Matešić
Stavovi Vladimira Anića o normiranju hrvatskoga jezika Konferencijsko priopćenje Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka - 1.1.2010.
30.
Mihaela Matešić
Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika? Konferencijsko priopćenje Međunarodni znanstveni skup "Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko makedonske usporedbe" Skoplje, Makedonija - 1.1.2010.
31.
Mihaela Matešić
Metodološki problemi pri određivanju ortoepske vrijednosti kontinuante nekadašnjega glasa jata u hrvatskome standardnom jeziku Konferencijsko priopćenje Njegoševi dani 3, Međunarodni naučni skup Nikšić, Crna Gora - 1.1.2010.
32.
Mihaela Matešić
O infinitivu u hrvatskome standardnom jeziku Konferencijsko priopćenje 3. međunarodni znanstveni skup "Hrvatski sintaktički dani" Osijek - 1.1.2010.
33.
Mihaela Matešić
O uzusu i normi s gledišta gramatike Konferencijsko priopćenje Njegoševi dani 2 Cetinje, Crna Gora - 1.1.2009.
34.
Mihaela Matešić
Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena Konferencijsko priopćenje Inovacije u slavenskim jezicima, znanstveni skup u okviru projekta MZOS Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura – jezični i kulturni identitet Zagreb - 1.1.2009.
35.
Mihaela Matešić
O sažetku opširno Konferencijsko priopćenje Riječki filološki dani 8 Rijeka - 1.1.2008.
36.
Mihaela Matešić
Stilistika padeža u hrvatskome jeziku Konferencijsko priopćenje Drugi međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani Osijek - 1.1.2008.
37.
Martinčić–Ipšić, Sanda ; Grzybek, Peter ; Mačutek, Jan ; Matešić, Mihaela
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech Predavanje 6. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Croatia - 8.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=357927
38.
Mihaela Matešić
Konferencijsko priopćenje VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Istraživanja govora“, Zageb - 1.1.2007.
39.
Sanda Martinčić–Ipšić, Peter Grzybek, Jan Mačutek, Mihaela Matešić
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech Konferencijsko priopćenje VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Istraživanja govora“, Zagreb - 1.1.2007.
40.
Mihaela Matešić
Načelo tradicije u pravopisu Konferencijsko priopćenje Jezična politika i jezična stvarnost – Međunarodno savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split - 1.1.2007.
41.
Mihaela Matešić i Monika Dumanovsky
Konferencijsko priopćenje Znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb - 1.1.2007.
42.
Mihaela Matešić
Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu Konferencijsko priopćenje Znanstveni skup Lice i naličje jezične globalizacije Zagreb - 1.1.2007.
43.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda. Konferencijsko priopćenje Znanstveni skup Sveti Vid Rijeka - 1.1.2007.
44.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) Konferencijsko priopćenje Međunarodni simpozij Fonetsko fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika Graz, Austrija - 1.1.2007.
45.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju Predavanje Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin-Čakovec, Hrvatska - 8.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=410899
46.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju Poster Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin-Čakovec - 8.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=273855
47.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju Konferencijsko priopćenje Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin - Čakovec - 1.1.2006.
48.
Mihaela Matešić
Jat – prilog za leksikografsku natuknicu Konferencijsko priopćenje Riječki filološki dani 7 Rijeka - 1.1.2006.
49.
Mihaela Matešić
Pravopisni minimalni par Konferencijsko priopćenje VIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, Mađarska - 1.1.2006.
50.
Matešić, Mihaela
Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje Predavanje Zadarski filološki dani Zadar, Hrvatska - 21.5.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221983
51.
Mihaela Matešić
Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje Konferencijsko priopćenje Zadarski filološki dani 1 Zadar - 1.1.2005.
52.
Mihaela Matešić i Lada Badurina
Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo Konferencijsko priopćenje Međunarodna konferencija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: Integracja europejska w tradycji i przyszłości Bielsko Biała - 1.1.2005.
53.
Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela
O tekstnim konektorima Predavanje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Hrvatska - 20.11.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227360
54.
Mihaela Matešić
Ortoepski podaci u hrvatskim neortoepskim priručnicima Konferencijsko priopćenje VII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, Mađarska - 1.1.2004.
55.
Mihaela Matešić
Semantika uzvika (uvodne napomene) Konferencijsko priopćenje Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike – znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split - 1.1.2004.
56.
Mihaela Matešić
O nekim načinima nastanka uzvika u hrvatskome jeziku Konferencijsko priopćenje Hrvatski filološki skup (međunarodni slavistički simpozij) Opatija - 1.1.2004.
57.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
O tekstnim konektorima Konferencijsko priopćenje Riječki filološki dani 6 Rijeka - 1.1.2004.
58.
Mihaela Matešić
Konferencijsko priopćenje Znanstveni skup Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o štokavskome narječju Zagreb - 1.1.2004.
59.
Matešić, Mihaela
Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku Predavanje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (5 ; 2002) Rijeka, Hrvatska - 16.11.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177803
60.
Mihaela Matešić
Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku Konferencijsko priopćenje Riječki filološki dani 5 Rijeka - 1.1.2002.
61.
Matešić, Mihaela
Rudolf Strohal kao dijalektolog Ostalo Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Hrvatska - 5.12.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=59647
62.
Mihaela Matešić
Rudolf Strohal kao dijalektolog Konferencijsko priopćenje Riječki filološki dani 3 Rijeka - 1.1.1998.
63.
Matešić, Mihaela; Pletikos Olof, Elenmari
Intonacija u hrvatskome jeziku na primjeru upitnih rečenica s upitnom riječi konferencijsko priopćenje Istraživanja govora Zagreb, Hrvatska
64.
Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša
Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku Predavanje 5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603577
65.
Matešić, Mihaela; Memišević, Anita; Brala-Vukanović, Maja
Pragmatics and semantics of the verb "misliti" konferencijsko priopćenje Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik i njegovi učinci“ Rijeka, Hrvatska
66.
Memišević, Anita; Matešić, Mihaela, Brala-Vukanović, Maja
Od prototipnih značenja do metaforičkih ekstenzija: glagoli iz semantičkoga polja „pisanje“ i „slikanje“ konferencijsko priopćenje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 11 Rijeka, Hrvatska
67.
Matešić, Mihaela; Marot-Kiš, Danijela;
Contribution of text and discourse analysis to pragmalinguistics: On a type of politeness in spoken discourse
68.
Memišević, Anita; Matešić, Mihaela;
'Pardon my English': usage and meanings of select English words and phrases in Croatian
69.
Matešić, Mihaela;
Vladimir Anić On Standardization Of The Croatian Language
70.
Matešić, Mihaela;
On Infinitive in Standard Croatian
71.
Matešić, Mihaela;
The methodological problems of defining of the orthoepic value of the continuant of the old language “jat” in Standard Croatian
72.
Matešić, Mihaela;
On usage and norm in terms of grammar
73.
Martinčić–Ipšić, Sanda; Grzybek, Peter; Mačutek, Jan; Matešić, Mihaela;
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech
74.
Badurina, Lada; Matešić, Mihaela;
Language ang Orthography: Theory and Methodology of Creating the Orthographic Norm
75.
Matešić, Mihaela;
The orthographic minimal pair
76.
Matešić, Mihaela;
Semantics of exclamations (an introduction)
77.
Matešić, Mihaela;
Orthoepic annotations in normative books of standard Croatian
78.
Matešić, Mihaela;
On some ways of forming exclamations in Croatian
79.
Memišević, Anita; Matešić, Mihaela
Empty prefixes in Croatian: Busting a myth konferencijsko priopćenje Cognitive Linguistics UK-CLC Conference2016 Bangor, United Kingdom
80.
Matešić, Mihaela
Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu Predavanje Lice i naličje jezične globalizacije Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=335131
81.
Marić, Mirna; Matešić, Mihaela
Od literarnog teksta do igrokaza i opere: tragovima glazbenih djela nadahnutih književnim opusom Ivane Brlić Mažuranić konferencijsko priopćenje 47. Međunarodni znanstveni skup Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb, Hrvatska
82.
Memišević, Anita; Matešić, Mihaela;
Empty prefixes in Croatian: Busting a myth

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik – voditelj prof. emeritus Josip Silić; suradnica; MZOS; ;
2. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika - voditeljica prof. dr. sc. Lada Badurina; suradnica; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura – jezični i kulturni identitet (br. projekta: 130-1301044-1043; voditeljica prof. dr. sc. Barbara Kryžan-Stanojević); suradnica; MZOS; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2009.
Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (voditelj prof. dr. Branko Tošović); suradnica; Wissenschaftsfonds, FWF; br. P19158-G03 (Republika Austrija); ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Čakavsko narječje; sjeverozapadni i središnji čakavski dijalekti (br. projekta: 0009014; voditeljica prof. dr. sc. Iva Lukežić); suradnica; MZOŠ; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Komunikacija čovjek–stroj (broj projekta 0009012, voditelj prof. dr. sc. Ivo Ipšić); suradnica; MZOŠ; ;
7. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnom čakavskom arealu, br. projekta 009004, voditeljica prof. em. Iva Lukežić; suradnica; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 12.5.2017. - 12.5.2017.
Okrugli stol "Hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama" Split, Hrvatska sudionik okrugloga stola
2. 4.5.2017. - 6.5.2017.
31. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i njegovi učinci" Rijeka, Hrvatska član Programskoga odbora i Organizacijskoga odbora
3. 3.5.2017. - 3.5.2017.
2. simpozij SCIMETH: Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici Rijeka predsjednica Organizacijskog odbora
4. 8.3.2017. - 9.3.2017.
Mapiranje kulture sjećanja i tranzicijske pravde uz pomoć digitalnih metoda: tekst, slika i geoprostor" Rijeka sudionik radionice
5. 11.5.2016. -
1. simpozij SCIMETH: Metodologija znanstvenih istraživanja - statistika u filološkim istraživanjima Filozofski fakultet, Rijeka predsjednica Organizacijskoga odbora
6. - 5.6.2016.
Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Filozofski fakultet, Rijeka predsjednica Programskoga i organizacijskoga odbora
7. - 14.5.2016.
30. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja" Filozofski fakultet, Rijeka član Programskoga odbora
8. - 26.4.2015.
29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja" Zadar član Programskoga odbora
9. - 27.4.2014.
28. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja" Zagreb član Programskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2010. - Lahor - časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

Recenzije

1. 2013. Dijalog s hrvatskim i slovenskim jezikom, književnošću i kulturom
2. 2012. ZNANSTVENI PRINOSI ZAGREBAČKE SLAVISTIČKE ŠKOLE
3. 2011. Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa
4. 2010. The Linguistics of the Suprasyntactic Relations
5. 2010. Proceedings on the case syntax
6. 2008. ŽIVOT, SMRT I USKRSNUĆE JEZIKA, Claude Hagege, ZAUSTAVITI IZUMIRANJE JEZIKA (Disput, Zagreb, 2005.)
7. 2007. PREGLED HRVATSKIH GRAMATIKA I POGLED U NJIH, Sanda Ham, POVIJEST HRVATSKIH GRAMATlKA (Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2006.)
8. 2006. GRAMATIKA JEZIČNE SUVREMENOSTI, Josip Silić i Ivo Pranjković, GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA (za gimnazije i visoka učilišta),(Školska knjiga, Zagreb 2005.)
9. 2006. Dictionary of Loan-Words from the Turkish Language
10. 2006. Rječnik posuđenica iz turskoga jezika
11. 2006. The contemporary language in grammar
12. 2005. Milan Nosić: Loanwords from turkish (a dictionary)
13. Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa( The Linguistics of the Suprasyntactic Relations )
14. Zbornik radova o sintaksi padeža( Proceedings on the case syntax )

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
18.6.2015. - 18.9.2016.
UNAPRORI (Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci)
Sveučilište u Rijeci   2.279.275,05 kuna
članica Radne skupine za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju u sklopu UNAPRORI projekta
2.
14.11.2014. -
"Opismeni me prije Nove godine"
Udruga studenata kroatistike "Idiom"  
pozvani predavač
3.
1.7.2014. -
Definiranje pravila za akreditiranje internacionalnih diplomskih studija - projekt u sklopu programskih ugovora Sveučilišta u Rijeci i MZOS Republike Hrvatske, voditeljice projekta: izv. prof. dr. sc. Barbara Karleuša i prof. dr. sc. Anica Trp
Sveučilište u Rijeci  
član radne skupine
4.
1.11.2013. -
"Opismeni me prije Nove godine!"
Udruga studenata kroatistike "Idiom"  
pozvani predavač
5.
1.7.2013. - 1.11.2013.
Izrada izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
suradnica i suautorica teksta
6.
- 23.8.2014.
Projekt priznavanja izvannastavnih aktivnosti kroz ECTS-bodove (projekt na temelju programskih ugovora Sveučilišta u Rijeci i MZOS Republike Hrvatske)
Sveučilište u Rijeci  
lektorica: lektura Priručnika autorice prof. dr. sc. Božane Knežević: „Model planiranja, organiziranja i priznavanja izvannastavnih aktivnosti kroz ECTS-bodove“

Stručna aktivnost

1.
4.5.2017. - 6.5.2017.
predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a „Jezik i njegovi učinci“ (4–6. svibnja 2017, Rijeka): Uncovering English Medium Instruction, Peter Lang, 2017. (autorice: Branka drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   predstavljač
2.
4.5.2017. - 6.5.2017.
predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a „Jezik i njegovi učinci“ (4–6. svibnja 2017, Rijeka): Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2017. (autori: Branimir Belaj i Goran Tanacković Faletar)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   predstavljač
3.
12.5.2016. -
predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja" (12–14. svibnja 2016, Rijeka): Eksperimentalne metode u istraživanjima usvajanja drugoga jezika, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2015 (autorice: Tihana Kraš i Maja Miličević)
Filozofski fakultet u Rijeci   predstavljač
4.
12.5.2016. -
predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja" (12–14. svibnja 2016, Rijeka): Praktični vodič kroz mišljenje i značenje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016. (autor: Ray Jackendoff, prevela Anita Peti-Stantić)
Filozofski fakultet u Rijeci   predstavljač
5.
23.10.2014. -
predstavljanje knjige Nives Opačić "Novi jezični putokazi"
Filozofski fakultet u Rijeci   predstavljač
6.
29.8.2014. -
pozvano predavanje i radionica na Županijskome stručnom aktivu za nastavnike osnovnih škola Primorsko-goranske županije "Govoreni diskurs" (Rijeka)
AZOO   pozvani predavač
7.
28.8.2014. -
pozvano predavanje na Županijskome stručnom aktivu za nastavnike osnovnih škola Primorsko-goranske županije "Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome standardnom jeziku" (Rijeka)
AZOO   pozvani predavač
8.
18.1.2014. -
pozvano predavanje na stručnom savjetovanju "Susret fonoloških sustava" (Zagreb)
Hrvatsko filološko društvo   pozvani predavač
9.
10.1.2014. -
pozvano predavanje na Županijskome stručnom vijeću učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika: "O metodologiji suvremenih hrvatskih pravopisnih priručnika" (Karlovac)
AZOO   pozvani predavač
10.
1.1.2014. -
pozvano predavanje "Pojam pravopisnoga minimalnog para" na stručnome skupu "Lingua croata e cultura della traduzione"/"Dan hrvatskog jezika i kulture prevođenja" (Trst)
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT)/Department of Legal, Language, Translation and Interpreting Studies (IUSLIT), Universita degli Studi di Trieste   pozvani predavač
11.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci   suautorica programa, voditeljica programa, predavačica
12.
1.9.2004. -
Predavanje na Županijskome stručnom aktivu za nastavnike srednjih škola Istarske i Primorsko-goranske županije "Nepromjenjive riječi u hrvatskome standardnom jeziku"
MZOŠ   predavač
13.
1.1.1998. -
Lektorira znanstvene knjige, sveučilišne udžbenike te doktorske radove znanstvenika Sveučilišta u Rijeci (iz područja psihologije, pedagogije, filozofije, književnosti, teologije, ekonomije, hotelijerstva i turizma, medicine, strojarstva i elektrotehnike), kao i pravne dokumente za potrebe Sveučilišta u Rijeci
  lektor
14.
- 1.1.2015.
pozvano predavanje: „Pojam visokoga i niskog varijeteta u hrvatskome standardnom jeziku (s naglaskom na pravogovorni plan)“, VII. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika „Kultura govorenja i slušanja“, Opatija
AZOO   pozvani predavač
15.
-
Članica Državnoga povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje   jezični recenzent

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2006. - Detalji
Javno predstavljanje "Gramatike hrvatskoga jezika" autora Josipa Silića i Ive Pranjkovića
Gradska vijećnica, Rijeka

Volonterstvo

1. 10.12.2010. - Sudjelovanje u akciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Sveučilištarci volontiraju"
Prihvatilište za beskućnike, Rijeka
2. 4.12.2009. - Sudjelovanje u akciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Sveučilištarci volontiraju"
Osnovna škola "Pećine", Rijeka

Intervjui

1. 1.12.2015. - Prevoditi na hrvatski
Podlistak "Universitas"
Split

Medijski nastupi

1. 1.9.2012. - Emisija "Jezik i predrasude", urednica Irena Plejić-Premec
Hrvatski radio, obrazovni program
Zagreb
2. 1.3.2007. - Detalji
Hrvatska televizija (studio Rijeka)
Rijeka
3. 1.1.2004. - Detalji
Hrvatski radio
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 3.10.2011. - 30.9.2015. - Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2011. - - članica Stručnoga vijeća Centra za studije
Sveučilište u Rijeci
3. 1.1.2011. - - Voditeljica Primijenjenoga tečaja hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku
4. 1.1.2008. - 1.1.2011. - Predstojnica Katedre za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku
5. 1.1.2006. - 1.1.2008. - ECTS-koordinatorica
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 21.7.2015. - - članica Povjerenstva; predsjednica Povjerenstva u prvoj godini rada Povjerenstva
Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa
2. 17.7.2012. - 17.7.2015. - Predsjednica
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa
3. - 1.11.2013. - suradnica i suautorica teksta
Sveučilište u Rijeci / Radno tijelo za izradu "Izdavačkoga standarda Sveučilišta u Rijeci"

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - članica Povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje / Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2013/2014
2. - - članica Povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje / Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2014/2015
3. - - članica Povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje/ Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2015/2016