Doc.dr.sc. Ana Pošćić

Pravni fakultet Katedra za europsko pravo

ORCID
Researcher ID
Researchgate

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

10.2.2009. - doktor znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2000. - 1.1.2004. magistar znanosti poslijediplomski znanstveni studiji "Pravo europskih integracija" Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2000. diplomirani pravnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1994. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

18.7.2018. - izvanredni profesor znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.6.2018. - 18.7.2018. docent znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.5.2009. - 19.6.2013. viši asistent - znanstveni novak obavljanje poslova višeg asistenta - znanstvenog novaka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.1.2001. - 13.5.2009. znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta obavljanje poslova znanstvenog novaka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1.7.2016. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu
1.6.2014. Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

Članstva

21.5.2018. - ICC Hrvatska Komisija za digitalnu ekonomiju (e-poslovanje, IT i telekomunikacije)
1.11.2016. - 15.2.2018. član uredništva Zbornika Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - "Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje"
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - "Unutarnje tržište i temeljne gospodarske slobode"
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - "Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika", "Europsko pravo društva i temeljne gospodarske slobode"
poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društva"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - "Europsko radno i socijalno pravo"
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - "Uvod u pravo europskih integracija", "Temeljne gospodarske slobode", "Europsko radno pravo"
poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih integracija"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - "Uvod u europsko pravo"
Stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - "Europsko pravo I"
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2007. "Europsko pravo"
četverogodišnji diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

18.10.2018. - Pravo na udruživanje potrošača u Republici Hrvatskoj
Zvonimir Nekić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
11.9.2018. - “Obilježja slobode pružanja usluga u Europskoj uniji i slučaj Uber“
Gregor Staadas
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet
10.7.2018. - „Priznavanje stručnih kvalifikacija u Europskoj uniji“
Nikolina Topolko
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2018. - „Pravne posljedice istupanja države članice iz Europske unije s naglaskom na Ujedinjeno Kraljestvo“
Lucija Franka Bukša
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.10.2017. - „Postizanje ravnoteže između slobode pružanja usluga i nužnosti zaštite javnog interesa u području igara na sreću“
Lea Katarina Pilaš
integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2017. - „Prepreke slobodnom kretanju robe u EU“
Martin Milak
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2017. - "Sloboda kretanja kapitala s posebnim osvrtom na praksu Suda EU u pogledu primjene zlatnih dionica"
Natali Talan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.2.2017. - "Ograničenje slobode kretanja robe s osvrtom na zaštitu potrošača kao jedan od razloga opravdanja ograničenja"
Marija Markulin
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2016. - “Stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta”
Filip Matković
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2016. - “Prethodni postupak i učinci presuda pred Sudom EU s pregledom odgovornosti nacionalnih sudova u pružanju pravne zaštite na temelju prava EU”
Dragana Matijević
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2015. - "De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja"
Maja Bačić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2015. - Načelo odgovornosti države članice za štetu zbog povrede prava Europske unije"
Bojana Grbavac
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.5.2015. - "Sloboda pružanja odvjetničkih usluga i osnivanja poslovnog nastana odvjetnika u Europskom pravu"
Melani Vukoja
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.12.2014. - „Sloboda kretanja kapitala s osvrtom na način stjecanja nekretnina na području Eurpske unije“
Reina Zulian
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2014. - „Načelo izravnih učinaka prava EU“
Nikolina Horaček
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2014. - „Horizontalni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja“
Ira Pavić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2014. - „Predatorne cijene u europskom pravu tržišnog natjecanja“
Martina Kancijanić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2014. - „Sloboda poslovnog nastana u EU“
Petra Vaci
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2014. - „Nastanak, razvitak i održivost monetarne unije EU“
Ana Gospić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2014. - „Razvoj sudske prakse nakon predmeta „Keck“u području slobode kretanja robe“
Ivana Majkić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2014. - „Članak 36. UFEU kao temelj opravdanja ograničenja trgovine robom u EU“
Ante Magaš
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2014. - „Politika zaštite okoliša u EU“
Silvija Žužić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

5.11.2018. - 9.11.2018. Business Law, Intellectual property and Antitrust Law / Dret de l’empresa i el mercat

Universitat de Barcelona / Private Law Department

Norma sati: nastavna mobilnost Erasmus+
1.10.2016. - Europsko pravo
preddiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelja predmeta uz prof. dr. sc. Nadu Bodirogu - Vukobrat
Norma sati:
1.1.2013. - "Pravo zaštite potrošača"
poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Norma sati:

Osobni razvoj

26.9.2018. - Doktorska radionica za mentore


Norma sati:
1.12.2016. - Doktorska radionica za mentore (suvoditeljica radionice)


Norma sati:
27.10.2016. - 28.10.2016. seminar "Mentoriranje doktorskih studenata", voditeljice: prof. emerit. Vlasta Vizek Vidović i prof. dr. sc. Antonija Žižak


Norma sati:
24.9.2015. - 25.9.2015. projekt Iurisprudentia Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, seminar za nastavno osoblje u svrhu unapređenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira


Norma sati:

Izdavaštvo

1.4.2014. - "Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača"

Financiranje: Narodne novine
- "Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji"

Financiranje: Školska knjiga

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pošćić, Ana
Primjena prava tržišnog natjecanja u farmaceutskom sektoru
Liber amicorum Aldo Radolović, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću, uredili: Slakoper, Zvonimir, Bukovac Puvača, Maja, Mihelčić, Gabrijela 467-479 - 2018.

2. prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
“Old Economy“ Restrictions in the Digital Market for Services“
InterEULawEast V 169-188 - 2018.

3. Bodiroga –Vukobrat, N., Pošćić, A., Martinović, A.,
Making a Living in the “Gig” Economy: Last Resort or a Reliable Alternative
Europeanization and Globalization, Transnational, European, and National Labour Relations, Flexicurity and New Economy, uredili: Sander, Gerald G., Tomljenović, Vesna, Bodiroga – Vukobrat, Nada, Springer, ---------Heidelberg 4 59-71. - 2018.

4. Pošćić, Ana
Private Enforcement of Competition Law in Croatia – The New Act on Actions for Damages for infringement of Competition Law
Economic and Social Development, 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, uredili: Beros Bozina, Marta, Recker, Nicholas, Kozina, Melita, Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, University of North, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Poland, Book of Proceedings, Rome 1-2 March 2018 1-7. - 2018.

5. Pošćić, Ana
Procedural Aspects of EU State Aid Law
EU and Comparative Law Issues and Challenges, Jean Monnet International Scientific Conference “Procedural aspects of EU law”, issue 1, (e-book), uredili: Dujić, Dunja, Petrašević, Tunjica, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2017. 1 490-501 - 2017. http://www.pravos.unios.hr/-24-03-2017/proceedings

6. Bodiroga –Vukobrat, Nada, Pošćić, Ana, Martinović, Adrijana
Think Globally, Act Regionally: How Europeanisation Enhances Consumer Welfare?
Europeanization and Globalization, New Europe – Old Values?, Reform and Perseverance, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Rodin, Siniša, Sander, Gerald G., Springer, Heidelberg, 2016 volume 1 199-213 - 2016.

7. Bodiroga –Vukobrat, Nada, Pošćić, Ana Martinović, Adrijana
Precarious Times, Precarious Work: Lessons from Flexicurity
Contemporary Developments in International Law. Essays in Honour of Budislav Vukas, uredili Wolfrum, Rüdiger, Seršić, Maja; Šošić, Trpimir M., Brill Nijhoff, Leiden, Boston, 2016. 405-430. - 2016.

8. Pošćić, Ana: Vaci, Petra
Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji (Freedom of Establishment in the European Union)
Hrvatska pravna revija 5 1-14 - 2015.

9. Pošćić, Ana
Gli aiuti di Stato nella Repubblica di Croazia
Italia – Croazia, ordinamenti a confronto, uredili: Cosio, Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja, G. Giappichelli Editore, Torino 57-79 - 2015.

10. Pošćić, Ana
The Court's Jurisprudence on the Free Movement of Goods – the Market Access Approach
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2015, conference proceedings knjiga 2., vol. I 707-714 - 2015.

11. Pošćić, Ana: Vaci, Petra
Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji - primjena pravila u Republici Hrvatskoj (Freedom of Establishment in the European Union - the Application of the Rules in Croatia )
Hrvatska pravna revija 11 7-16 - 2015.

12. Pošćić, Ana, Majkić, Ivana
Razvoj sudske prakse nakon predmeta „Keck“ u području slobode kretanja robe (Case Law Development Following the "Keck " Case in the Area of Free Movement of Goods)
Pravni vjesnik 30 101-132. - 2014.

13. Pošćić, Ana
A New Consumer Rights Directive – Reinforcing or Restating Consumer Rights
Invisible minorities / Unsichtbare Minderheiten, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Sander, Gerald G., Barić, Sanja, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2013., str. 293-320. - 2013.

14. Bodiroga-Vukobrat, Nada; Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana
Setting the trail: Europeanised nationalisation or nationalised Europeanisation in transition countries
Legal Culture in Transition: Supranational and International Law in National Courts, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Rodin, Siniša, Sander, Gerald G., Logos Verlag Berlin, 2013., str. 35-60. - 2013.

15. Pošćić, Ana
Cooperation between the European Commission and the Competition Authorities
Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Sander, Gerald G., Barić, Sanja, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2012., str. 287-310. - 2012.

16. Pošćić, Ana
Utvrđivanje mjerodavnog tržišta proizvoda u okviru članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s naglaskom na odabir potrošača (Establishing the Relevant Product Market within the Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union with Emphasis on Consumer Preferences)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu in honorem Petar Klarić (0350-2058) 62 (2012), 5-6; 1859-1885 - 2012.

17. Pošćić, Ana
Dokazivanje predatornih cijena u europskom pravu tržišnog natjecanja (Proving Predatory Pricing in European Competition Law)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 49 (2012), 3; 553-573 - 2012.

18. Pošćić, Ana
Maksimalna harmonizacija u pravu zaštite potrošača – Prijedlog Direktive o potrošačkim pravima (Maximum Harmonisation in Consumer Protection Law - Proposal for a Directive on Consumer Rights)
Hrvatska pravna revija (1332-8670) XI (2011), 9; 84-97 - 2011.

19. Pošćić, Ana
Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja (Prohibited Agreements in the European Competition Law)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 32 (2011), 1; 319-350 - 2011.

20. Pošćić, Ana
Pravo na poslovni nastan u području javnog zdravlja (praksa Europskog suda) (Freedom of Establishment in the Public Health Area (The Court of Justice Case-law))
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 10 (2010), 6; 100-104 - 2010.

21. Pošćić, Ana
Blagostanje potrošača – krajnji cilj europskog prava tržišnog natjecanja (Consumer Welfare – the Final Goal of European Competition Law)
Zbornik radova Socijalna prava kao temeljna ljudska prava, uredile Bodiroga – Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Zagreb, TIM press, 2010., str. 205-225. - 2010.

22. Pecotić Kaufman, Jasminka; Akšamović, Dubravka; Pošćić, Ana
Strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja (Structural and behavioural measures as preconditions for implementation of concentrations in European and Croatian competition law)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 31 (2010), 2; 969-1017 - 2010.

23. Pošćić, Ana
„Značajni dio zajedničkog tržišta“ kao jedan od uvjeta iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici (A Substantial Part of the Common Market as One of the Conditions in Article 82 of the EC Treaty)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 46 (2009), 4; 781-793 - 2009.

24. Ana Pošćić
Zaštita potrošača i politika tržišnog natjecanja (Consumer Protection and Competition Policy)
doktorska disertacija, Zagreb, Pravni fakultet, 10.02. 2009., 267 str. Voditelj: Petrović, Siniša. - 2009.

25. Pošćić, Ana
Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja (The Notion of Undertaking in the European Competition Law)
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 2; 917-939 - 2008.

26. Pošćić, Ana
Novi pristup u regulaciji prava zaštite potrošača s posebnim osvrtom na Direktivu 2005/29/EZ o nepoštenim poslovnim praksama (The New Approach in Consumer Protection Regulation with Special Emphasis to the Unfair Commercial Practices Directive)
Zbornik radova Socijalno odgovorno gospodarenje – ekonomski i etički aspekti, uredile Bodiroga – Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Zagreb, TIM press, 2008., str. 139-165. - 2008.

27. Pošćić, Ana
Nepoštena klauzula u potrošačkim ugovorima (Unfair Clause in Consumer Contracts)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 43., br. 2/06., str. 165-190. - 2006.

28. Pošćić, Ana
Zaštita potrošača u kontekstu slobode kretanja robe (Consumer Protection in the Context of Free Movement of Goods)
Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu: izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala, uredile Tomljenović, Vesna, Čulinović – Herc, Edita, Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta, 2005., str. 385-415. - 2005.

29. Pošćić, Ana; Laleta, Sandra
Sharing Economy and Workers' Protection
Economics of Digital Transformation, uredili: Drezgić, Saša, Žiković, Saša, Tomljanović, Marko, University of Rijeka, Faculty of Economics and Business 71-86.

30. Pošćić, Ana
Europsko pravo tržišnog natjecanja i ekonomija dijeljenja – odabrana pitanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 237-260

31. Pošćić, Ana
"EU Competition in the Aftermath of Directive 2014/14 and Its Implementation in the Republic of Croatia"
Language and Law, The Role of Language and Translation in EU Competition Law, uredili: Marino, Silvia, Biel, Lucja, Bajčić, Martina, Sosoni, Vilelmini, Springer, Heidelberg, 115-131

32. Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana
"Postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU"
Građansko pravo - sporna pitanja i aktualna sudska praksa - 2018, Zbornik radova 223-251

33. Pošćić, Ana; Bačić, Maja
De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja
Pravo i porezi 72-82

34. Pošćić, Ana
State Aid and Gambling Services
EU Competition and State Aid Rules, Public and Private Enforcement Europeanization and Globalization 3 273-290

35. Bodiroga - Vukobrat, Nada; Pošćić, Ana
The Application of State Aid Rules in the Republic Of Croatia before and after the Accession to the European Union
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2016, conference proceeding knjiga 2., vol. II 487-493

Znanstvene knjige

1. Autor knjige

"Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača"
Narodne novine Zagreb - 2014.
2. koautor
Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Ana Pošćić
"Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji"
Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Školska knjiga Zagreb

Pozvana predavanja

1. izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
Personalizirana medicina u hrvatskom zdravstvenom sustavu, sudjelovanje na 1. kongresu KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem
Rabac - 23.3.2019.
2. prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
"Old Economy“ Restrictions in the Digital Market for Services“ , međunarodna znanstvena konferencija „3rd International Conference in European Company Law and Corporate Governance“
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - 6.12.2018.
3. izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
"Postavljanje prethodnog pitanja Sudu Europske unije", Građansko pravo - sporna pitanja i aktualna sudska praksa - 2018"
Tuheljske toplice - 23.11.2018.
4. doc. dr. sc. Ana Pošćić
“EU Competition Law after the Directive 2014/104 and its implementation in Croatia” – međunarodna znanstvena konferencija “News on Public and Private Enforcement of EU Law”, u okviru “Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law”
Como, Italija - 3.11.2017.
5. doc. dr. sc. Pošćić, Ana
Procedural Aspects of EU State Aid Law” – sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj Jean Monnet konferenciji “Procedural aspects of EU law”
Osijek - 7.4.2017. http://www.pravos.unios.hr/katedra-za-europsko-pravo/conference-programme
6. doc. dr. sc. Ana Pošćić; prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat
„Državne potpore uslugama igara na sreću", Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU-a: Odnos javnopravne i privatnopravne provedbe”
Rovinj, Hrvatska - 9.4.2015. http://ps4konferencija.law.hr/
7. dr. sc. Ana Pošćić
„Strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja“ - znanstvena konferencija „Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici“
Ekonomski fakultet u Zagrebu - 8.12.2009. https://sites.google.com/site/konferencijakoncentracije/home
8. mr. sc. Ana Pošćić
„Consumer Welfare u okviru prava tržišnog natjecanja EU“ - međunarodni Jean Monnet znanstveni skup „Socijalna prava kao temeljna ljudska prava"
Pravni fakultet Rijeka
9. doc. dr. sc. Pošćić, Ana
“Upgrading the Single Market - the Role of the Sharing Economy”, 3rd International Conference Legal Reform and EU Enlargement – Transfer of Experiences “Digital Single Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives”
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=20555
10. dr. sc. Ana Pošćić
„Omogućavanje pristupa infrastrukturi ključne tehnologije kod uvjetno dopuštenih koncentracija“ - međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“
Opatja
11. dr. sc. Pošćić, Ana
„Omogućavanje pristupa infrastrukturi ključne tehnologije kod uvjetno dopuštenih koncentracija“ - međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“
Opatija
12. dr. sc. Ana Pošćić
„Uredba Vijeća br. 1/2003 o provedbi pravila o tržišnom natjecanju - iskustva novih država članica“ međunarodna znanstvena konferencija „Pravna kultura u tranziciji - Supranacionalno i međunarodno pravo pred nacionalnim sudovima”
Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija
13. dr. sc. Ana Pošćić
„Nacrt Direktive o pravima potrošača - Osnaživanje ili potvrđivanje prava potrošača“ - međunarodni Jean Monnet znanstveni skup „Nevidljive manjine“
Pravni fakultet u Rijeci
14. dr. sc. Ana Pošćić
„Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja“ - Sedamnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo - obveze - postupak“
Poreč
15. mr. sc. Ana Pošćić
„Zaštita potrošača i nepoštena poslovna praksa“ - međunarodni znanstveni skup „Socijalno odgovorno gospodarenje“
Pravni fakultet Rijeka
16. prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović
“Employees representation and the sustainable company”, 2nd International Conference “Legal and Economic Aspects of Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies”
Ekonomski fakultet u Zagrebu http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=16816
17. mr. sc. Ana Pošćić
„Zaštita potrošača u kontekstu slobode kretanja robe“ - međunarodni znanstveni skup „Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu, Izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala"
Opatija
18. dr. sc. Ana Pošćić
„Suradnja između Europske komisije i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja“ - međunarodni Jean Monnet znanstveni skup „Regulatorne agencije“
Pravni fakultet u Rijeci

Kongresna priopćenja

1.
izv. prof. dr. sc. Pošćić, Ana
Europsko pravo tržišnog natjecanja i ekonomija dijeljenja¸ 25. Savjetovanju pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak) Poreč - 11.4.2019.
2.
izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
“Legal Framework for Personalized Medicine in Croatia“ 28. Simpozij „Personalized Medicine – Research Diagnostic: Indicator or Information“. Rijeka - 13.11.2018.
3.
prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
“Izazovi liberalizacije tržišta usluga – pet godina članstva u EU“, Godišnji znanstveni skup Akademije pravnih znanosti „Hrvatska u Europskoj uniji – pet godina poslije" Rijeka - 26.10.2018.
4.
izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić
"Primjena prava tržišnog natjecanja u farmaceutskom sektoru“ "Izazovi zaštite subjektivnih građanskih prava – Liber amicorum Aldo Radolović“ Rijeka - 3.10.2018.
5.
doc. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović
“Servitization and platform industries” međunarodna znanstvena konferencija “ Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills“. Rijeka - 25.5.2018. http://www.pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/labourmarket18.pdf
6.
doc. dr. sc. Ana Pošćić, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta
"Sharing Economy and Workers’ Protection” međunarodna znanstvena konferencija “Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS" Opatija - 3.5.2018. http://www.edt-conference.com/
7.
doc. dr. sc. Pošćić, Ana
“Recent EU Developments on the Reverse Payment Settlements in the European Pharmaceutical Market” 21st Symposium “Personalized Medicine: Basic and Social Aspects Challenges for social security systems” Rijeka - 21.11.2017. http://excellence.com.hr/Opatija/w/wp-content/uploads/2017/11/21.-simpozij-finalno.pdf
8.
doc. dr. sc. Pošćić, Ana
“The Sharing Economy: Challenges and Opportunities for the Single Market” međunarodna znanstvena konferencija „Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada”, Pravni fakultet u Rijeci - 12.5.2017. http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/fleksinora2017.pdf
9.
prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, doc. dr. sc. Ana Pošćić, dr. sc. Adrijana Martinović
“Fleksigurnost u tranzicijskim zemljama: pravne dileme“ međunarodna znanstvena konferencija „Fleksigurnost i novi oblici rada – Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava” Pravni fakultet u Rijeci - 22.4.2016. http://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/fleksigurnostprogram.pdf
10.
doc. dr. sc. Pošćić, Ana
“Antitrust issues in the European pharmaceutical market – the latest developments” 17. Simpozij “Comprehensive Approach to Personalized Medicine – Medical Legal and Economic Implications for Croatian Healthcare System” Rijeka / Opatija - 1.1.2016. http://excellence.com.hr/exce_activity/17th-symposium-comprehensive-approach-to-personalized-medicine-medical-legal-and-economic-implications-for-croatian-healthcare-system/
11.
doc. dr. sc. Pošćić, Ana
"EU Competition Policy in the Pharmaceutical Industry" International Scientific Conference “Personalized medicine: Determination of normative criteria in law and economy in the light of the new knowledge” Rijeka / Opatija - 1.1.2015. http://excellence.com.hr/exce_activity/international-conference-personalized-medicine-determination-of-normative-criteria-in-law-and-economy-in-the-light-of-new-knowledge/
12.
doc. dr. sc. Ana Pošćić, dr. sc. Adrijana Martinović
“Market access approach and the free movement of goods in the EU” međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija “Envisioning a new social model for Europe – the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)” Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija - 17.10.2014.
13.
prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, doc. dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović
“Reasons behind the Increasingly Economic and Decreasingly Social Nature of the ECJ Decisions in the Last Decade” međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija “Social Rights and Social Policy: in Pursuit of a New European Social Paradigm" u suradnji s Max Planck Institutom za socijalno pravo i socijalnu politiku, München Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija - 1.1.2013. http://excellence.com.hr/exce_activity/333/
14.
prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović
“New Values in Europe? The Challanges of Convergence between EU Company Law and Labour Law Directives" 3. međunarodna znanstvena konferencija „Legal Culture in Transition - New Europe - Old Values? Reform and Perseverance” Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija - 1.1.2013. http://excellence.com.hr/exce_activity/legal-culture-in-transition-new-europe-old-values-reform-and-perseverance/
15.
prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović
“Flexicurity in Recession" 2nd International Scientific Conference “Globalization and Europeanization 2012: Legal Culture in Transition – Transnational / European / National Labour Relations” Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija - 1.1.2012.
16.
dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović
„Tržišno natjecanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu“ međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija „Prekogranično pružanje zdravstvenih usluga“ Pravni fakultet u Rijeci - 1.1.2012. http://excellence.com.hr/exce_activity/international-jean-monnet-conference-cross-border-healthcare/

Znanstveni projekti

1. 28.6.2018. -
“Education4Progress: Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching” ; član znanstvenog odbora; Western Balkans Fund (WBF); ;
2. 1.9.2016. -
Erasmus + Jean Monnet modul „Pravo socijalne sigurnosti“ međunarodni znanstveni projekt u okviru programa Lifelong Learning Programme Europske komisije (Grant Agreement for an Action, Project Number 574674-EPP-1-2016-1-HR-E); član istraživačkog tima; Europska komisija; ;
3. 1.1.2015. -
Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost: „Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava)” – UIP-2014-09-9377, pod vodstvom doc. dr. sc. Sandre Laleta; član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 1.1.2014. -
Potpore istraživanju: Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja pod vodstvom prof. dr. sc. Nade Bodiroga - Vukobrat; član istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ;
5. 1.1.2014. -
„Perspektive održivosti socijalne države: prema transformaciji sustava socijalne sigurnosti za pojedince u personaliziranoj medicini“, šifra projekta: O-3070-2014, pod vodstvom prof. dr. sc. Nade Bodiroga-Vukobrat; član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost; ;
6. 1.1.2010. -
Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence (Jean - Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti) u okviru Lifelong Learning Programme Europske komisije (Grant Agreement for an Action, Project Number 176697-LLP-1-2010-HR-AJM-PO); znanstvena suradnica; Europska komisija; ;
7. 1.1.2007. - 1.1.2013.
„Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova“ (šifra 115-1151212-2368), pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Tomljenović ; suradnik na projektu - znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ;
8. 1.1.2001. - 1.1.2006.
„Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama“ (šifra 0115010), pod vodstvom prof. dr. sc. Petra Simonettia ; suradnik na projektu - znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Znanstveni skupovi

1. 12.10.2016. - 13.10.2012.
međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija „Prekogranično pružanje zdravstvenih usluga“ Pravni fakultet u Rijeci zajedno s prof. dr. sc. Nadom Bodirogom - Vukobrat i Adrijanom Martinović voditelj konferencije

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Urednička knjiga: Zbirka presuda Europskog suda (izbor recentne prakse), uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Đerđa Dario, Pošćić, Ana, Zagreb, Inženjerski biro, 2011.

Recenzije

1. 2017. recenzent radova predanih za objavu u Pravnom vijesniku Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2. 2014. Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, zbornik radova, uredila: doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman
3. 2006. recenzent radova predanih na objavljivanje u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. recenzent radova predanih za objavu u Godišnjaku Akademije pravnih znanosti Hrvatske
5. recenzent radova predanih za objavu u Zborniku s International Scientific Conference: EU and Member States – legal and economic issues (ECLIC) - Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
6. recenzent radova predanih za objavu u Zagrebačkoj pravnoj reviji

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 12.12.2014. - „Kako iskoristiti potencijale unutarnjeg tržišta EU“ u suradnji s Ministarstvom gospodarstva
seminar
Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija
2. 13.5.2010. - „Sloboda kretanja robe i zaštita potrošača“
javna izlaganja „Prednosti pristupanja Europskoj uniji“
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 12.3.2019. - - član
Povjerenstvo za dopdjelu Rektorove nagrade za studentski/znanstveni/umjetnički rad
2. - -