doc. dr. sc. Maja Opašić

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

prostorija : U-473
e-pošta : mopasic@uniri.hr
konzultacije : ponedjeljkom od 11. 30 do 12.15 i srijedom od 10 do 10.45

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 77 5 2
UNIRI javni profil

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2013. Doktorica znanosti Poslijediplomski doktorski studij kroatistike Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. Profesor hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti Dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2016. - docent Učiteljski fakultet u RIjeci
12.11.2013. - 30.6.2016. poslijedoktorand Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2013. znanstveni novak Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2012. - Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić"
1.1.2011. - Matica hrvatska
1.1.2008. - 1.1.2013. Hrvatski slavistički odbor
1.1.2008. - 1.1.2012. Riječka kroatistička škola (zamjenica voditeljice)
1.1.2008. - Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

5.3.2018. - Pisano stvaralaštvo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2016. - Metodika hrvatskoga jezika II
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2016. - Metodika hrvatskoga jezika III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 120
1.1.2016. - Kultura govorenja i pisanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - preddiplomski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 120
1.1.2016. - Jezična komunikacija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2013. - 1.1.2015. Uvod u frazeologiju
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2012. - 1.1.2015. Frazeološka istraživanja
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2015. Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika (jednopredmetni)
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2015. Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika (dvopredmetni)
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2007. - 1.1.2015. Teorija jezika
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2015. Teorija jezika
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2007. - 1.1.2015. Semantika
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2007. - 1.1.2012. Frazeologija
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

1.3.2018. - 19.9.2018. Jezična kultura odgajatelja
Lea Šestan
Preddiplomski sveučilišni studij „Rani i predškolski odgoj i obrazovanje“
Učiteljski fakultet
1.3.2018. - 18.9.2018. Okomita višejezičnost djece predškolske dobi
Martina Paro
Preddiplomski sveučilišni studij „Rani i predškolski odgoj i obrazovanje“
Učiteljski fakultet
1.3.2018. - 18.9.2018. : Čitalačka motivacija i strategije za poticanje čitanja u razrednoj nastavi
Nikolina Antić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet
1.3.2018. - 17.7.2018. Važnost čitanja i pripovijedanja u radu s djecom rane i predškolske dobi iz perspektive odgajatelja
Vivien Skladany
Preddiplomski sveučilišni studij „Rani i predškolski odgoj i obrazovanje“
Učiteljski fakultet
1.3.2018. - 17.7.2018. Čitateljski klubovi kao izvannastavna i izvanškolska aktivnost
Anamarija FIštrović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet
1.3.2018. - 17.7.2018. Stvaralačko pisanje u razrednoj nastavi
Dorotheja Grgić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet
14.9.2017. - 14.9.2017. Čitanje i pripovijedanje priča i bajki u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Mattea Lenzovich
Preddiplomski sveučilišni studij „Rani i predškolski odgoj i obrazovanje“
Učiteljski fakultet u Rijeci
6.3.2017. - 21.9.2017. Priča koja pomaže u nastavi i izvannastavnim aktivnostima u primarnom obrazovanju
Lucija Bravarić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet u RIjeci
6.3.2017. - 21.9.2017. Poučavanje čitanju i nastava čitanja u primarnom obrazovanju
Ivona Kukuljan
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet u Rijeci
6.3.2017. - 21.9.2017. Stvaralaštvo Zvonimira Baloga u nastavi književnosti, jezika i jezičnoga izražavanja
Nikolina Stojković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni „Učiteljski studij“
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Frazemi u reklamama
Elena Belec
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Hrvatski frazemi sa sastavnicom iz semantičkoga polja hrane
Ivona Milotić
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Frazemi u romanima „Prosjaci i sinovi“ i „Vječno nasmijano nebo“ Ivana Raosa
Marija Mitar
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2014. - Općeeuropski frazemi u hrvatskome jeziku
Jasenka Šeremet
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2014. - Hungarizmi i turcizmi kao sastavnice hrvatskih frazema
Dijana Fumić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2014. - Natječaji za nove riječi kao odraz jezičnoga purizma
Marta Blašković
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2014. - Biblijski frazemi u aktualnoj upotrebi hrvatskih govornika
Klara Šarčević
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2014. - Status paronima u hrvatskim jednojezičnim rječnicima
Leonarda Vorih
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - Strane riječi u javnoj upotrebi
Ivona Šiprak
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Hrvatski i poljski frazemi sa sastavnicom glava
Sandra Jukić
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Hrvatski i engleski frazemi s odrednicom spola
Josipa Kovačević
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Vlastita imena u frazemima hrvatskoga jezika
Ana Sudec
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - Stavovi mladih prema zamjenama za posuđenice
Snežana Bosnić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa somatskom sastavnicom
Dunja Zoričić
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2012. Vježbe iz redakture i lekture
Primijenjeni tečaj za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10

Gostujući nastavnik

26.11.2018. - 30.11.2018. Jezične vježbe

Sveučilište u Udinama
predavač
Norma sati: 8
1.2.2016. - 1.6.2016. Hrvatski jezik u praksi II

Katedra za slavensku filologiju Sveučilišta Komenskog u Bratislavi
nositelj kolegija - predavač
Norma sati: 60
- 27.2.2015.

Sveučilište u Udinama, Odjel za strane jezike i književnosti
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

17.11.2018. - Edukativna radionica „Slikovnice kao alat za rad u odgojnim strukama i pomagačkim profesijama“ – radionica: „Crveno stablo“


Norma sati: 8
6.4.2018. - 7.4.2018. Seminar „Terapeutsko pripovijedanje priča: Priče znaju put“ (voditeljica Susan Perrow)


Norma sati: 16
3.4.2018. - 4.4.2018. Seminar „Važnost bajki i umijeće pripovijedanja“ (voditeljica Jasna Held)


Norma sati: 16
6.5.2017. - Edukativna radionica „Slikovnice kao alat za rad u odgojnim strukama i pomagačkim profesijama“ – 3. radionica: „Ema spava negdje drugdje“


Norma sati: 8
25.2.2017. - Edukativna radionica „Slikovnice kao alat za rad u odgojnim strukama i pomagačkim profesijama“ – 2. radionica: „Ukuhane jabuke“


Norma sati: 8
26.11.2016. - Edukativna radionica „Slikovnice kao alat za rad u odgojnim strukama i pomagačkim profesijama“ – 1. radionica: „Velika tvornica riječi“


Norma sati: 8
27.6.2016. - 13.7.2011. Seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture


Norma sati:
1.4.2016. - 15.10.2016. Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice - program cjeloživotnog učenja


Norma sati: 84 SATA/15 ECTS
2.6.2015. - Savjetovanje posvećeno inicijalnom i kontinuiranom obrazovanju nastavnika (u organizaciji Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologija MZOS-a)


Norma sati: 5
22.5.2015. - Language documentation workshop / Radionica jezičnoga dokumentiranja (voditelj radionice Peter Austin)


Norma sati: 4
1.1.2015. - Menadžment volontera za organizacije civilnoga društva u području socijalnih usluga i Sustav kvalitete za volonterske programe


Norma sati: 21
29.10.2014. - Edukativna radionica za nastavno, stručno i administrativno osoblje UNIRI "Specifične teškoće učenja - disleksija i ADHD"


Norma sati: 7
17.3.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (radionica o učenju i poučavanju stručnih predmeta na engleskom jeziku)


Norma sati:
1.1.2011. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 12 sati
1.1.2008. - Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inojezičnoga


Norma sati:
- 31.8.2014. Ljetna škola stranih jezika (Bovec, SLovenija) - talijanski jezik


Norma sati: 3 ECTS-a
- 18.7.2013. Ljetna škola znanstvene komunikacije


Norma sati: 4 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Maja Opašić i Nina Spicijarić Paškvan
A comparison of the phraseological description of the emotion of anger in Croatian and Hungarian
Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive)Psychologie Phraseology and (naive) psychology ??????????? ? (???????) ?????????? / Będkowska-Kopczyk, Agnieszka ; Pfandl, Heinrich - Hamburg : Verlag Dr. Kovač 227-239 - 2018.

2. Maja Opašić
Hrvatski i slovački frazemi sa sastavnicom iz semantičkoga polja glazbe
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 563-585 - 2016. https://hrcak.srce.hr/rasprave-ihjj

Q2
A1

3. Opašić, Maja; Spicijarić Paškvan, Nina
Status hungarizama u Velikom rječniku hrvatskoga jezika Vladimira Anića
Od početaka do danas - 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukács, István - Budimpešta : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 129-148 - 2016.

4. Ivana Nežić i Maja Opašić
Prilog semantičkoj analizi frazema govora Brovinja
Šesti Hrvatski slavistički kongres - Zbornik radova / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa, Vidović Bolt, Ivana - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo 365-375 - 2016.

5. Maja Opašić
Biblizam Juda u hrvatskome jeziku
Juda Iškariotski i slavenska kultura, Alma, Beograd, ur. D. Ajdačić 39-51 - 2016.

6. Opašić, Maja; Kovačević, Josipa
Croatian and English Gender-Marked Phrasemes
New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies Proceedings of the International Conference “Language as a Constitutive Element of a Gendered Society - Developments, Perspectives, and Possibilities in the Slavonic Languages”(Innsbruck, 1-4 October 2014) / Scheller-Boltz, Dennis - Harrassowitz Verlag · Wiesbaden : Harrassowitz Verlag · Wiesbaden 149-164 - 2015.

7. Opašić, Maja
Zoonimske sastavnice u biblizmima hrvatskoga i pojedinih jezika
Životinje u frazeološkom ruhu / Vidović Bolt, Ivana (ur.). - Zagreb : - 2014.

A2

8. Maja Opašić
Mogućnosti deonimizacije i apelativizacije biblijskih onima u hrvatskome jeziku
Riječki filološki dani 9 - Zbornik radova 501-510 - 2014.

A2

9. Maja Opašić
Svijet glazbe u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji
Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii 6 245-257 - 2014.

A1

10. Maja Opašić i Mirjana Crnić Novosel
Prilog konstrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom
Zbornik IV. međunarodnoga skupa Makedonsko-hrvatske književne, jezične i kulturne veze 281-296 - 2014.

A1

11. Maja Opašić
Biblijski onimi u hrvatskom jeziku
Folia onomastica Croatica 23 185-208 - 2014. https://hrcak.srce.hr/folia-onomastica

Q3
A1

12. Opašić, Maja
Prilog analizi paremiološkoga blaga fra Petra bakule( Contribution to the analysis of paremiology treasure of Petar Bakula )
Zbornik o Petru Bakuli / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2013. 335-347 (ISBN: 978-953-7823-14-6). 335-348 - 2013.

A2

13. Drljača Margić, Branka; Opašić, Maja
Phraseological Calques of Latin Origin in Croatian and English
Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt/Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact / Fabčić, Melanija ; Fiedler, Sabine ; Szerszunowicz, Joanna (ur.). - Budapest, Kansas, Maribor, Praha : Zora , 2013. 65-74 (ISBN: 9789616930031). 65-74 - 2013.

A1

14. Maja Opašić
Biblizmi u hrvatskome jeziku( Biblical expressions in the Croatian language )
doktorska disertacija - 2013.

15. Turk, Marija; Opašić, Maja; Spicijarić, Nina;
Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji
Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Jospia Jerneja (1909.-2005.) 269-282. - 2012.

A2

16. Opašić, Maja; Spicijarić-Paškvan, Nina;
Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema
Suvremena lingvistika 37 57-85 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=104973

Q4
A1

17. Opašić, Maja;
Prilog analizi kategorije vremena i prostora u hrvatskoj frazeologiji
LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 65-87 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118408

18. Opašić, Maja; Gregorović, Maja
Smrt u hrvatskoj frazeologiji( Death in Croatian phraseology )
Croatica et Slavica Iadertina 55-72. - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96818

A2

19. Bunk, Ana; Opašić, Maja
Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku( Contrastive Analysis of Phrasemes Containing Zoonymic Components in the Croatian and Czech Languages )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 237-250 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101354

A1

20. Opašić, Maja; Spicijarić, Nina;
Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 22 121-136 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=89393

A1

21. Turk, Marija; Opašić, Maja;
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku
Kroatologija 1 300-315 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90678

22. Opašić, Maja;
Hrvatski i talijanski frazemi: podudarnosti i razlike
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 8 549-557 - 2008. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299414

A2

23. Turk, Marija; Opašić, Maja;
Linguistic borrowing and Purism in the Croatian Language
Suvremena lingvistika 65 73-88 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=61106

A1

24. Turk, Marija; Opašić, Maja;
Supostavna raščlamba frazema
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 20 19-31 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=43123

A1

25. Macan, Željka; Opašić, Maja
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku( Phrasemes with number seven and nine in Croatian and German )
A la croate: Sborník vybraných příspevků z konference Setkání mladých kroatistů 2010. / Villnow Komarkova, Jana (ur.). - Brno : Tribun EU , 2010. 101-108 (ISBN: 978-80-7399-142-5).

26. Turk, Marija; Opašić, Maja
O prihvatljivosti i prihvaćenosti zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku( The eligibility and acceptance of substitutes for loanwords in the Croatian language )
A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada , 2013. 173-186 (ISBN: 978-953-169-258-8).

27. Macan, Željka; Opašić, Maja
Predloženice u natječajima za nove riječi časopisa Jezik( Neologisms in Contests for new words of journal Jezik )
Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2012. 453-462 (ISBN: 978-953-6104-83-3).

A2

28. Opašić, Maja
OPĆEEUROPSKI FRAZEMI HRVATSKOGA JEZIKA U „RJEČNIKU STRANIH RIJEČI“ BRATOLJUBA KLAIĆA( Common European phrasemes in Croatian found in B. Klaić's Dictionary of Foreign Words )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1331-6745) 40 (2014), 2; 411-434

29. Opašić, Maja; Čunović, Nika; Fumić, Mateja
Bogatstvo i siromaštvo u hrvatskoj frazeologiji( Wealth and poverty in Croatian phrasemes )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 26 (2014), 2; 91-103

30. Turk, Marija; Opašić, Maja; Spicijarić Paškvan, Nina
Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira( Žarko Muljačić's Contributions to Contact Linguistics )
Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Županović Filipin, Nada ; Kovačić, Vinko (ur.). - Zagreb : FF-Press , 2014. 91-98 (ISBN: 978-953-175-539-9).

Pozvana predavanja

1. Tamara Milovanović i Maja Opašić
Program "Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Knatrida" - primejr dobre prakse volontiranja u zdravstvenoj ustanovi
Rijeka - 20.5.2016.
2. Maja Opašić i Ana Pantaler
Paronimi u hrvatskome jeziku - Slično, a različito
Filozofski fakultet u Rijeci - 21.11.2014.
3. Maja Opašić i Ana Pantaler
Paronimi u hrvatskome jeziku - Slično, a različito
Rijeka - 29.11.2013.

Kongresna priopćenja

1.
Jasna Bićanić i Maja Opašić
Korektivna povratna informacija u poučavanju materinskoga jezika referat Center for Language Research Conference 2018 (CLARC2018), Rijeka - 8.6.2018.
2.
Jasna Bićanić i Maja Opašić
Pogreške u pisanim radovima iz perspektive učenika referat Dijete i jezik danas Osijek, Hrvatska - 1.12.2017.
3.
Maja Opašić i Nina Spicijarić Paškvan
Hrvatski i mađarski frazemi s bojom kao sastavnicom referat Slovanske jazyky, literatury a kultury v konttaktoch Bratislava, Slovačka - 28.9.2017.
4.
Maja Opašić i Anastazija Vlastelić
"Volim svoju kunu držati na oku!": jezični identitet i reklama (na primejru frazema, poslovica i izreka) referat CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka - 4.6.2016.
5.
Opašić, Maja; Spicijarić Paškvan, Nina
A comparison of the phraseological description of the emotion of anger in Croatian and Hungarian referat Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive)Psychologie Phraseology and (naive) psychology ??????????? ? (???????) ?????????? Graz, Austria - 10.4.2016.
6.
Maja Opašić i Nina Spicijarić Paškvan
Status hungarizama u hrvatskom standardnom jeziku predavanje Od početaka do danas. 120 godina budimpeštanske kroatistike Budimpešta, Mađarska - 3.12.2014.
7.
Maja Opašić
Općeeuropski frazemi hrvatskoga jezika u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića referat Znanstveni skup „Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić“ Zagreb, Hrvatska - 1.1.2014.
8.
Maja Opašić
Svijet glazbe u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji referat Međunarodna konferencija Hudobné motívy vo frazeológii, Bratislava, Slovačka - 1.1.2014.
9.
Maja Opašić
Zoonimske sastavnice u biblizmima hrvatskoga i drugih jezika referat Animalistički frazemi u slavenskim jezicima Zagreb, Hrvatska - 1.1.2014.
10.
Ivana Nežić i Maja Opašić
Semantička analiza frazema govora Brovinja referat Šesti hrvatski slavsitički kongres Vukovar i Vinkovci, Hrvatska - 1.1.2014.
11.
Maja Opašić i Josipa Kovačević
Hrvatski i engleski frazemi s odrednicom spola referat Međunarodna konferencija Sprache als konstituierendes Element einer gegenderten Gesellschaft Innsbruck, Austrija - 1.1.2014.
12.
Maja Opašić i Mirjana Crnić Novosel
Pilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom referat IV. međunarodni znanstveni skup Makedonsko-hrvatske književne, kulturne i jezične veze Ohrid, Makedonija - 1.1.2013.
13.
Marija Turk i Maja Opašić
Prihvatljivost i prihvaćenost zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku referat XV. međunarodni slavistički kongres Minsk, Bjelorusija - 1.1.2013.
14.
Marija Turk, Maja Opašić, Nina Spicijarić Paškvan
Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira referat Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića Zagreb - 15.11.2012.
15.
Maja Opašić
Paremiološko blago fra Petra Bakule referat Znanstveni skup Opus fra Petra Bakule, Mostar, BIH - 17.5.2012.
16.
Maja Opašić i Branka Drljača Margić
Phraseological calques of latin origin in Croatian and English referat Phraseology and Culture, Međunarodna konferencija Europskoga frazeološkog društva Maribor, Slovenija - 1.1.2012.
17.
Maja Opašić
Mogućnosti deonimizacije i apelativizacije biblijskih onima u hrvatskome jeziku referat Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 9 Rijeka - 1.1.2012.
18.
Maja Opašić i Željka Macan
Frazemi s brojevnom sastavnicom u hrvatskome i njemačkome jeziku referat Konferencija mladih kroatista Brno, Češka - 13.4.2010.
19.
Maja Opašić i Željka Macan
Posuđenice i njihove zamjene u časopisu Jezik referat Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka - 1.1.2010.
20.
Maja Opašić i Nina Spicijarić
Ruka kao sastavnica hrvatskih i talijanskih frazema referat III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb - 1.1.2010.
21.
Marija Turk, Maja Opašić
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku referat Prva međunarodna kroatološka konferencija Zagreb - 1.1.2010.
22.
Maja Opašić
Prvi koraci - O vremenu i prostoru u hrvatskoj frazeologiji referat XXIII. međunarodni godišnji skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Osijek - 22.5.2009.
23.
Maja Opašić
Konceptualna analiza frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku referat V. konferencija mladih slavista Prag, Češka - 1.1.2009.
24.
Marija Turk, Maja Opašić i Nina Spicijarić
Boje u hrvatskoj, njemačkoj i talijanskoj frazeologiji referat Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja Zagreb - 1.1.2009.
25.
Maja Opašić
Hrvatsko-talijanski frazemi: podudarnosti i razlike referat Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI 8 Rijeka - 1.1.2008.
26.
Marija Turk, Maja Opašić
Poredbeni opis frazema u hrvatskome i drugim jezicima referat II. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb - 1.1.2007.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; suradnik - poslijedoktorand; Sveučilište u Rijeci; 35.000,000;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. - 1.1.2013.
XV. međunarodni slavistički kongres Minsk, Bjelorusija tajnica Organizacijskog odbora za Hrvatsku
2. 1.1.2008. - 1.1.2010.
Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka tajnica Organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2015. Recenzije radova za Zbornik Šestoga hrvatskog slavističkog kongresa - objava u tijeku
2. 2014. Recenzija rada "Prikaz antroponimske građe u Gramatici hrvatskoga jezika Josipa Silića i Ive Pranjkovića" za Zbornik radova Međunarodne studentske konferencije "Jezik u (ne)književnim djelima", Rijeka

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida
Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić  
članica projektnoga tima i provoditeljica edukacije

Stručna aktivnost

1.
15.10.2016. -
koordinatorica za volonterstvo
Učiteljski fakultet u Rijeci  
2.
1.9.2013. - 1.11.2014.
ECTS-koordinatorica za jednopredmetni studij na Odsjeku za kroatistiku
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   ECTS-koordinatorica za jednopredmetni studij na Odsjeku za kroatistiku
3.
1.9.2013. -
ERASMUS-koordinatorica
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci  
4.
1.1.2011. - 1.1.2013.
A tko tamo ide? Hrvatski prinosi XV. međunarodnom slavističkom kongresu
Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva   supriređivač zbornika
5.
1.1.2010. - 1.1.2012.
Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa
Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva   tajnica Uredništva
6.
1.1.2008. - 1.1.2012.
Fluminensia - Časopis za filološka istraživanja
Filozofski fakultet u Rijeci   tajnica i članica Uredništva

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.1.2013. - Program Baby fitness u sklopu UNICEF-ova projekta Prve tri su najvažnije
Dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić - podružnica Rijeka
2. 1.1.2012. - Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida
Udruga Portić, Rijeka
3. 6.12.2010. - Sveučilištarci volontiraju
Rijeka

Intervjui

1. 22.12.2014. - Detalji
Europski portal za mlade
Hrvatska

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član
Odbor za kvalitetu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u RIjeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 12.9.2017. - - član, ispitivač metodike
Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita učitelja razredne nastave