Prof.dr.sc. Ivan Mencer


e-pošta : ivan.mencer@ri.t-com.hr
mobitel : 099/33 55 771
prostorija : Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, soba 40

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google schoolar 71 5 3

Obrazovanje

1.1.2013. - 1.1.2014. Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika: Kvalitetno obrazovanje Ekonomski fakultet u Rijeci u organizaciji centra "Stjepan Matičević" u Zadru.
1.1.2005. - dodatno usavršavanje: Kreiranje specijalističkog poslijediplomskog studija Marketing menadžment Metropolitan Leeds University, Leeds
1.1.2004. - dodatno usavršavanje na području osiguranja kvalitete University College Dublin
1.1.2003. - dodatno usavršavanje u području osiguranja kvalitete National Quality Assurance Bord, Helsinki
1.1.2002. - dodatno usavršavanje na području osiguranja kvalitete Quality assurance Board of Katalonia, Barcelona
1.1.1986. - Dr.sc. Doktorski studij Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1976. - Mr.sc. Magistar ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1966. - 1.1.1970. Dipl.oec. Dodiplosmki studij Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1962. - 1.1.1966. SSS Srednja škola V. zagrebačka gimnazija
1.1.1954. - 1.1.1962. Osnovna škola Osnovna škola Ive Marinkovića Zagreb

Radno iskustvo

1.1.2003. - Redoviti profesor u trajnom izboru Održavanje predavanja redovitim i izvanrednim studentima na kolegijima: Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta, Promocija Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2003. Redoviti profesor Održavanje predavanja na kolegijima: Poslovna politika, Strateški menadžment i Upravljanje kvalitetom. Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1994. - 1.1.1998. Izvanredni profesor Održavanje nastave na kolegijima: Ekonomika poduzeća i Poslovna politika Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1994. Docent Održavanje nastave na kolegijima: Marketing i Ekonomika morskog brodarstva Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1980. - 1.1.1987. Tajnik Skupštine SIZ-a Obrađivanje aktivnosti vezane za srednje i visoko obrazovanje Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja u pomorskom prometu RH
1.1.1975. - 1.1.1987. Znanstveni asistent Održavanje seminarske nastave na kolegijima: Marketing, Ekonomika brodarstva i Organizacija poduzeća Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1972. - 1.1.1975. Mlađi istraživač Područja rada: aktivnosti vezane za industriju, tercijalne djelatnosti, morsko brodarstvo Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Market Research
International Business
Ekonmski fakultet Rijeka
predavač
Norma sati: 30 norma sati
1.1.2014. - Strategic management
International Business
Ekonomski fakultet Rijeka
predavač
Norma sati: 30 norma sati
1.1.2005. - Promocija
Kolegij se izvodi na diplomskom studiju za smjer marketing, ljetni semestar.
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30 sati predavanja
1.1.2005. - Istraživanje tržišta
Koelgij se izvodi na diplomskom studiju na smjerovima marketing kao obavezan kolegij te na smjerovima poduzetništvo i menadžment kao izborni kolegij.
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30 sati predavanja
1.1.2003. - Upravljanje kvalitetom
Kolegij se izvodi na preddiplomskom (smjer marketing) i diplomskom studiju (smjerovi poduzetništvo i menadžment). Kolegij se izvodi u zimskom semestu.
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30 sati predavanja
1.1.2001. - Strateški menadžment
Kolegij se izvodi na preddiplomskom studiju i slušaju ga svi smjerovi u ljetnom semestru.
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30 sati predavanja

Mentor u završnim radovima

16.5.2017. - Kvaliteta i upravljanje kvalitetom na primjeru telekomunikacijskog poduzeća
Bonetić, Antonia
Diplomki studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.5.2017. - SWOT analiza na primjeru velikog trgovačkog poduzeća
Matahlija, Antonio
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.3.2017. - Business intelligence u vodećim poduzećima Hrvatske
Filipović, Kristina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2016. - Sustav upravljanja kvalitetom ISO 90001:2008 i konkurentnost poduzeća
Badanjak, Dora
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Istraživanje utjecaja marke odjeće na lojalnost potrošača
Bunjevčević, Katarina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Primjena Demingovih 14 točaka u turističkom poduzeću
Čekić, Korina
Diplomksi studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Uloga i važnost sustava upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću
Dlaka, Marina
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Promocija i društvene mreže
Maravić, Vesna
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Utjecaj glazbe na proces donošenja odluke o kupnji
Noršić, Sarah
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Utjecaj promocije na posjećenost manifestacije Advent u Zagrebu
Ris, Iva
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Upravljanje kvalitetom u hotelskom poduzeću
Stilin, Tea
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2016. - Doprinos filmske lokacije na razvoj turističke ponude
Žagar, Ana-Marija
Diplomski studij
Ekonsomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Kvaliteta kao izvor konkurentskih prednosti
Kregar, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Upravljanje kvalitetom u građevinskom poduzeću
Mohorović, Mateo
Preddiplomskis tudij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2016. - Konflikti kao prirodna pojava u radnom okruženju
Sertić, Sanja
Preddiplomski studij
Ekonosmki fakultet Rijeka
14.9.2016. - Stilovi vođenja na primjeru Coca-cole i Pepsi
Panić, Kristina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2016. - SWOT analiza zagorske razvojne agencije
Sardelić, Loris
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet
5.9.2016. - Sustav motivacije i nagrađivanja zaposlenika u poduzeću Google
Plenković Raucher, Laura
Preddiplomski studij
Ekonosmki fakultet Rijeka
18.7.2016. - Udruženi marketing u internet oglašavanju i internet prodaji
Vukelić, Petra
Diplomski studij
Ekonosmki fakultet Rijeka
31.5.2016. - Upravljanje marketingom izvansezonskih događanja u funkciji stvaranje marke grada
Košuljandić, Ana
Postdiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.5.2016. - Kreiranje i upravljanje markom urbane sredine
Zekić Kereži
postdiplomski specijalistički rad
Ekonomski fakultet Rijeka
9.5.2016. - Kreiranje i upravljanje markom urbane sredine
Zekić Kereži, Dijana
Postdiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.3.2016. - Stvaranje marke Grada Daruvara
Hohnjec Danko
postiplomski specijalistički rad
Ekonomski fakultet Rijeka
23.12.2015. - Utjecaj čimbenika implementacije strategije na uspješnost poslovanja velikih hrvatskih poduzeća
Valentina Ivančić

Ekonomski fakultat Rijeka
22.9.2015. - Marketinski prsitup oblikovanja turisticke destinacije
Plazibat Milan
Postiplomski specijalsiticki rad
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2015. - Strateški menadžment kliničkog bolničkog centra
Jovanović Marina
Diplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka
21.9.2015. - Istraživanje preferencija stanovništva Primorsko - goranske županije prilikom organizacije godišnjeg odmora
Martan Karolina
Diplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka
21.9.2015. - Utjecaj ekonomskih i društvenih faktora na osamostaljivanje mladih
Mican Kristina
Diplomski studij
Ekonosmki fakultet Rijeka
21.9.2015. - Emocionalna inteligencija u specifičnim oblicima turizma
Radoš Krešimir
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2015. - Utjecaj upravljanja na konkurentnost u poduzeću prehrambene industrije
Sorić Katja
Diplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka
21.9.2015. - Impulzivna kupovina odjevnih predmeta
Skutin Vilijana
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2015. - Utjecaj održavanja sustava upravljanja kvalitetom u Hotelu Bonavia
Zubović Ante
Diplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka
14.9.2015. - SWOT analiza na primjeru hotelijersko - turističkog poduzeća
Zilić Angelo
Preddiplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka
4.9.2015. - Odnosi s javnošću i kreiranje imidža poduzeća
Katalinić Ivan
Postdiplomski specijalistički rad
Ekonosmski fakultet Rijeka
2.9.2015. - Upravljanje kvalitetom u uslužnim djelatnostima
Sladović Maja
Preddiplomski studij
Ekonsomski fakultet Rijeka
14.7.2015. - Problemi prilikom implementacije strategije na primjeru četiri hotelska poduzeća
Juretić Martina
Preddiplomski studij
Ekonsomi fakultet Rijeka
14.7.2015. - Uloga igranog filma u promociji države , regije i grada
Vuković Ines
Diplosmki studij
Ekonsomski fakultet Rijeka
7.7.2015. - Utjecaj interneta na poticanje potrošnje
Car Doris
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2015. - Utjecaj oglašavanja brze hrane na ponašanje potrošača
Pamić Tina
Diplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka
30.6.2015. - Implementacija strategije troškovnog vodstva na primjeru agencije za vjenčanja
Buljat Barbara
Preddiplomski studij
Ekonosmki fakultet Rijeka
30.6.2015. - Utjecaj implementacije ISO 9001:2008 međunarodnog sustava upravljanja kvalitetom na konkurentnost poduzeća
Hršak Podgajski Sanja
Diplomski studij
Ekonosmki fakultet Rijeka
9.2.2015. - Utjecaj strategija integracije na poticaj rasta i razvoja poduzetnika na području Vodnjana
Vitasovic Isabela
Postiplomski specijalsiticki rad
Ekonosmki fakultet Rijeka
22.9.2014. - Impementacija sustava ISO 9001:2008 u poduzeću ''DRVENJAČA'' Fužine
Maja Brajdić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2014. - Utjecaj turističke zajednice na povećanje konkurentnosti crikveničke rivjere
Aida Cigura
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - SWOT analiza na primjeru poduzeća Iveta d.o.o.
Ivan Dizdar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.9.2014. - Uloga strateških saveza u hrvatskom turizmu
Katarina Komadina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.9.2014. - Društveno odgovorno ponašanje Kraš d.d.
Ivana Mlađan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.9.2014. - Upravljanje kvalitetom kao čimbenik konkurentnosti medijske i produkcijske kuće
Aleksandra Zorić Mladenova
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.7.2014. - SWOT analiza na primjeru poduzeća Luxury Istria
Ana Mladenić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Upravljanje kavalitetom u srednjim školama
Đurđica Benić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Proces implementacije strategije u poduzeću maloprerađivačke industrije
Tea Stilin
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2014. - Utjecaj elemenata marketing miksa na povećanje potrošnje kozmetičkih proizvoda
Anamaria Tićak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2014. - Utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na konkurentnost prehrambenih poduzeća u Hrvatskoj
Klara Petričević
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2014. - Istraživanje uzroka ponovljenih dolazaka turista u grad Novi Vinodolski
Gordan Butković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2014. - Certifikati HACCP i HALALkao čimbenik uspjeha u poduzećima prehrambene industrije u Republici Hrvatskoj
Ivana Vasić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.6.2014. - Utjecaj primjene sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i Hazard Analysis and Critical Control points na konkurentnost prehrambenih poduzeća
Daria Modrić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.3.2014. - Upravljanje kvalitetom u poduzeću 3. Maj brodogradilište d.d.
Vjekoslav Jakovčić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.3.2014. - Značaj uvođenja i održavanja Hazard Analysis Critical Control Points u domovima za starije i nemoćne
Nikolina Habijanec
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.10.2013. - Strateško pozicioniranje zdravstvenog i wellnes turizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Emina Mihoci
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.10.2013. - SWOT analiza Neimar S.P. d.o.o.
Sabrina Pašić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena ratnih strategija u strateškom menadžmentu
Vjekoslav Ćalušić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Proučavanje interne i eksterne okoline poduzeća u drvopreraivačkoj industriji
Adela Hribljan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Selekcija i razvoj ljudkish potencijala u poduzeću naftne industrije
Ana Borčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Prisutnost sustava kriznog menadžmenta u hrvatskim poduzećima
Mirna Majcen
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Porterovih pet sila na primjeru trgovačkog poduzeća
Ena Nekić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena Porterovog modela pet konkurentskih sila na primjeru poduzeća CIB COMMERCE d.o.o.
Milena Sirotić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strategija diverzifikacije u poduzeću prehrambene industrije
Slavićek Goran
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strateški menadžment nautičkog turizma u marinama Republike Hrvatske
Dabijel Sokilć
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 na primjeru proizvodnog poduzeća
Andrea Sudan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Primjena Malcolm Baldrige modela u poduzeću građevinske industrije
Iva Sveško
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - SWOT analiza na primjeru poduzeća telekomunikacijske industrije
Nevena Vretenar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Strateški savezi u djelatnosti trgovine Republike Hrvatske
Ines Vuković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2013. - SWOT analiza poduzeća prehrambene industrije
Daniela Žarković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Upravljanje kvalitetom u hotelskoj industriji
Anđela Gogić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - E-mail anketni upitnik
Maja Grozdanić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Razmatranje učinkovitosti i kvalitete usluga Državne uprave na primjeru građevinske inspekcije
Tajana Kralj
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Implementacija HACCP sustava u proizvodnji pekarskih proizvoda
Jelena Dvekar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - OBITELJSKO GOSPODARSTVO U FUNKCIJI RAZVOJA ISTARSKOG RURALNOG TURIZMA
Tamara Mergl Kuzminski
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - UTJECAJ IMPLEMENTACIJE I ODRŽAVNJE SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM PREMA HRN EN ISO 14001:2004 U PODUZEĆIMA METALOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Andreja Mrkus
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2013. - Razvoj proizvoda na primjeru Iphonea
Ivan Vuković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.9.2013. - Upravljanje kvalitetom prema ISO 9001:2008 u poduzeću BINA- ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d.o.o.
Sanja Lakošejac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.9.2013. - PROCESI INTEGRACIJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA ISO 9001:2008 I HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS U PROIZVODNJI SIRA
Antonio Vimer
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - Strateške smjernice obrta temeljem SWOT analize
Maristela Rajkovača
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - UTJECAJ ŠEST SIGME I ISO 9001 NA NEPREKIDNO UNAPREĐENJE RADNIH PROCESA U PODUZEĆU
Matea Marinović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - ISTRAŽIVANJE HRVATSKOG TRŽIŠTA ZBOG PLASMANA ˝ORION˝ ELEKTRIČNE GITARE
Leo Marohnić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.3.2013. - Sustavi kvalitete u poduzećima farmaceutske industrije
Nenad Fućak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.2.2013. - Upravljanje kompenzacijama u funkciji motivacije zaposlenika u poduzeću Vipnet d.o.o.
Matej Kalanj
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.2.2013. - Važnost definiranja misije i ciljeva na primjeru Hrvatske pošte d.d. u procesu strateškog menadžmenta
Marija Dušek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.2.2013. - Menadžment inovacija
Adriana Grubišić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.2.2013. - Strateško usmjerenje poduzeća Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb
Valentina Jandroković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.1.2013. - Analiza eksterne okoline poduzeća
Ivana Zohil
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2013. - MEĐUOVISNOST UNUTARNJE I VANJSKE PROSUDBE I NEPREKIDNOG UNAPREĐENJA RADNIH PROCESA U PODUZEĆU
Robert Škorvaga
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.11.2012. - Značaj upravljanja održavanjem u poduzećima procesne industrije
Srđan Krstelj
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2012. - Metode analize okoline u poduzeću Troha-Dil d.o.o.
Ana Nekić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Impulzivna kupovina
Ana Ančić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Utjecaj tradicije na konkurentnost brodograđevnog poduzeća
Katarina Benac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Specifičnosti promocije u poduzećima gospodarenja otpadom
Nikolina Šumberac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Specifičnosti stvaranja marke proizvoda na farmaceutskom tržištu
Lara Trošt
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Razvojna politika na primjeru poduzeća Istraturist Umag d.d.
Sabina Vuk
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Izbor strategije uvođenja proizvoda u poduzećima drvne industrije
Vedrana Zrinić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Upravljanje kvalitetom prema HRN/EN/ISO 15189:2008 u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju, Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica
Tajana Ćubrić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Istraživanje ruralnog turizma Bjelovarsko-bilogorske županije
Anita Filipović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Utjecaj korištenja interneta u maloprodaji u Republici Hrvatskoj
Tina Mavrović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - SWOT analiza zračne luke Pula
Tina Pamić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - SWOT analiza poduzeća DOK-ING d.o.o.
Martina Stipančić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Kvaliteta i unapređenje konkurentnosti u poduzećima prehrambene industrije
Iris Šimunić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Uloga distribucijskih kanala u izvozu istarskog kamena na rusko i kinesko tržište
Tajana Licul
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Upravljanje konfliktnim situacijama u poduzeću Kvartar d.o.o.
Valnea Nemaz
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Internet kao medij istraživanja tržišta
Tereza Nosić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Promocija kulturne baštine Svetvinčenta u Istri
Dina Otočan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Specifičnosti oglašavanja u maloprodaji
Iva Pavačić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Karakteristike interneta kao medija oglašavanja
Lina Podlogar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Uloga promocijskih aktivnosti u suvremenom hrvatskom bankarstvu
Mikaela Radanović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2012. - Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u Spinu d.o.o.
Tomislav Salopek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.9.2012. - Implementacija strategije na primjeru poduzeća Vason
Tea Rešić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.9.2012. - Utjecaj oglašavanja na ponašanje potrošača
Dražen Volarić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2012. - Upravljanje kvalitetom u hotelima
Elena Škrinjar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Važnost dizajna u procesu kreiranja poruke oglašavanja
Kristina Radulović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Sustav upravljanja kvalitetom u Boxmark Leather d.o.o. Varaždin
Petra Škrlec
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Primjena ISO norme 14001:2004 i standarda OHSAS 18001:2007 u poslovanju poduzeća
Ivana Kruljac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.6.2012. - Aktivnosti oglašavanja i osobne prodaje u cilju promoviranja kamping turizma u Istri
Tamara Mofradin
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.5.2012. - Značaj interne prosudbe na proces stalnog unapređenja
Tanja Begović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.5.2012. - Specifičnosti procesa strateškog menadžmenta u proizvodnim poduzećima aluminijske bravarije
Eni Smoković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.4.2012. - Posebnosti elemenata marketing miksa u građevinskom poduzeću
Majda Kurelić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.4.2012. - Strateško upravljanje na projektu "Rijeka Gateway II"
Helena Đunđek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.4.2012. - Diferencijacija proizvoda ekološkom proizvodnjom
Mišel Sirotić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.3.2012. - Sustav upravljanja hranom u malim i srednjim poduzećima
Nikola Kvakan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.2.2012. - Strateški savezi
Nataša Praštalo
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
13.2.2012. - Temeljne odrednice strateškog menadžmenta na primjeru Komunalca d.o.o. Opatija
Anita Jurić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.1.2012. - Primjena ISO 14001:2004 u sustavu upravljanja kvalitetom u poduzeću TDR d.d. Rovinj
Tomislav Seljan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.1.2012. - Utjecaj strateškog menadžmenta u rješavanju kriznih situacija
Ivana Kresina
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Vizija i misija Financijske agencije d.d. Zagreb
Katarina Bojka
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - SWOT analiza na primjeru hotelijerskog poduzeća
Vedran Starčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Specifičnosti SWOT analize u uslužnom poduzeću
Petar Draščić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Izazovi pri donošenju misije i vizije obrazovnih institucija u Hrvatskoj
Vedran Kijuk
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.12.2011. - Sustav upravljanja nadzora kritičkih procesa u proizvodnji hrane
Ivana Hehet
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.12.2011. - Upravljanje razvojem na primjeru poduzeća TDR d.d.- članici Adris grupe
Kristijan Mohorović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.10.2011. - Odnos oznake sukladnosti sa ISO 9001:2008
Valentina Orbanić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.10.2011. - Unapređenje prodaje u bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
Sandra Šoprek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.10.2011. - Primjena SWOT analize u procesu strateškog menadžmenta
Marijana Pleša
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.10.2011. - Teorija životnog ciklusa proizvoda
Dajana Finderle
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2011. - Komponente strateškog menadžmenta na primjeru poduzeća INA d.d. - Naftaplin Ivanić Grad
Mirna Češković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2011. - Važnost vanjskih utjecaja na mogućnost razvoja poduzeća općine Lupoglav
Samanta Kos
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.9.2011. - Strateško pozicioniranje Koestlina d.d. na međunarodnom tržištu
Ivana Toncer
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2011. - Strateške smjernice poslovanja T-Hrvatskog Telekoma d.d.
Lara Gržinčić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2011. - Unapređenje kvalitete pomoću metode Six Sigma u poduzeću Pliva d.d.
Andrea Ribić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2011. - Stjecanje znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko
Morana Šimundža
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2011. - Integrirani menadžment sustavi u pomorskoj industriji
Maja Kaštelan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2011. - Investicijska politika Zračne luke Split d.o.o.
Kristina Šolić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.9.2011. - Implementacija strategije u poduzeću Dega d.o.o.
Ronald Jurinčić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2011. - Razvojna politika Luke Rijeka d.d.
Neven Lilić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.9.2011. - Procesni pristup animacijske ponude u poduzeću Plava Laguna, Poreč
Kristina Maretić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.9.2011. - Grad Rijeka kao turistička destinacija
Filip Krančić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2011. - Uvođenje sustava kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica u poduzeće Brodokomerc Nova d.d.
Branimir Tomljenović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.9.2011. - SWOT analiza studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Mandino Vujnović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.7.2011. - Menadžment manifestacije
Jelena Vickić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2011. - Odnosi s javnošću u funkciji unapređenja turističkih aktivnosti na primjeru grada kao turističke destinacije
Ana Bobanović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.7.2011. - Upravljanje kvalitetom čimbenik poslovnog uspjeha
Ana Ivanov
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.7.2011. - Utjecaj promocije u procesu stvaranja prepoznatljivosti hrvatske turističke destinacije na međunarodnom turističkom tržištu
Mihaela Kepe
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.7.2011. - Integracija sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti
Nenad Mrzlečki
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.7.2011. - Uloga i značaj osobne prodaje u osiguranju
Sanja Požega
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2011. - Ljudski kapital i budućnost INE
Mateja Bjelobradić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Strateške smjernice Sveučilišta u Zadru
Josip Bakmaz
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Promocija u ulozi razvoja nautičkog turizma
Mirta Bošnjak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Specifičnosti razvoja proizvoda i promocije u poduzeću Žigante
Doris Trutanić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Upravljanje kvalitetom u ugostiteljstvu
Marija Pleše
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - SWOT analiza poduzeća Jadranka d.d.
Robert Škorvaga
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2011. - Standardizacija usluge na benzinskim postajama INA-e u funkciji stvaranja prepoznatljivosti poduzeća
Nada Tirić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2011. - Promocija turističke ponude grada Poreča putem Interneta
Josipa Hodak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2011. - Promocija u ulozi jačanja konkurencije na domaćem tržištu
Diana Kevrić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2011. - Strategija diverzifikacije u bankama
Katarina Novačić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.6.2011. - Oglašavanje turističkog poduzeća u funkciji povećanja prodaje kamping usluge
Daria Toljanić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.6.2011. - Promocija proizvoda upotrebom gerila kampanja
Petra Balent
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.6.2011. - Specifičnosti menadžmenta obiteljskog posla
Krešimir Mance
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.6.2011. - Specifičnost promocije u poduzeću mesne industrije
Nermina Terzić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.5.2011. - SWOT analiza općine Fužine
Maja Glad
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.5.2011. - Značajke promocije u razvoju turističke destinacije
Anja Havić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.5.2011. - Utvrđivanje elemenata marketing miksa sira
Tomislav Madunić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
16.5.2011. - Stvaranje regionalne marke destinacije – Daruvarska vinska cesta
Dominika Petrula
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
26.4.2011. - Izgradnja sportskih objekata u funkciji poboljšanja kvalitete života građana grada Rijeke
Martina Brala
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.2.2011. - Istraživanje tržišta i Internet
Danijela Glavić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.2.2011. - Osobna prodaja kao strateška odrednica poslovanja poduzeća "Maico" d.o.o.
Ines Kostanjevec
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.2.2011. - SWOT analiza tvornice trikotaže Neda Senj d.o.o.
Maja Devčić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.2.2011. - Radničko dioničarstvo na primjeru Tankerske plovidbe d.d.
Andrej Fric
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.2.2011. - Upravljanje kvalitetom i ostvarivanje konkurentske prednosti u poduzećima konditorske industrije u Republici Hrvatskoj
Dalibor Čavić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.1.2011. - Marketinški kanali u funkciji povećanja prodaje
Milan Cvitković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Sustav upravljanja kvalitetom u Srednjoj školi Korčula, Korčula
Marijana Matić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Model generičkih konkurentskih strategija na primjeru poduzeća Iveta d.o.o.
Stipan Šimunović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.11.2010. - SWOT analiza hotela Neboder
Jasmina Ždralić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.11.2010. - Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom
Davorin Megerle
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.11.2010. - Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u 3. Maj Brodogradilište d.d.
Silvija Blažić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.11.2010. - Proces strateškog menadžmenta "Hrvatske šume" d.o.o.
Dijana Mikašinović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.10.2010. - Industrijski dizajn u funkciji unapređenja konkurentnosti na tržištu namještaja
Ina Marinović
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
15.10.2010. - Strateško upravljanje kvalitetom u hrvatskoj brodogradnji
Robert Strahinja
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2010. - Društveno korisničko učenje
Denisa Mujević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2010. - Razlike u stilovima vođenja između muškaraca i žene
Željka Stašić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2010. - Strateško pozicioniranje Mercedes Benza na hrvatskom tržištu
Šime Tolja
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2010. - Stvaranje marke proizvoda- izgradnja marke NIVEA među mladom populacijom
Ines Strmečki
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2010. - Učinkovitost komuniciranja u kriznim situacijama s osnova medijske javnosti
Barbara Udovičić Papeš
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2010. - Zadovoljstvo klijenta i portfolio proizvoda
Linda Zanketić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2010. - Društvena odgovornost KBC Rijeka- postupanje sa medicinskim otpadom
Sanja Rogović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.10.2010. - Osobna prodaja- ključ uspjeha prodaje osiguranja
Matea Klapan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.10.2010. - Istraživanje tržišta u funkciji unapređenja korištenja sportskog objekta
Martina Babić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.10.2010. - Istraživanje tržišta u funkciji efikasnosti promocijskih aktivnosti
Barbara Čop
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.10.2010. - Utjecaj etičkih vrijesnosti na kreiranje promocije
Marko Ćirak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.10.2010. - Društvena odgovornost poduzeća
Marina Lucijanić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Značaj prikrivenog oglašavanja korištenjem poduzeća filmske industrije
Kristina Karamarko
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Osobna prodaja u funkciji unapređenja prodaje u farmaceutskom poduzeću
Vedrana Baraba
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Promocija u političkoj kampanji
Mladen Jović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Istraživanje tržišta eko-hrane u Primorko- goranskoj županiji
Marijana Rede
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Značaj i uloga osobne prodaje na rast poslovnog uspjeha
Ivan Ljevar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Interno auditiranje sustava upravljanja kvalitetom
Stefania Petris
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2010. - Mjerenje učinkovitosti oglašavanja hotelskog poduzeća
Slađana Stanković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.6.2010. - Marketing u turizmu Bjelovarsko- bilogorske županije
Maja Vrbanec
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
15.6.2010. - Strateško pozicioniranje daruvarskih toplica
Matko Veseli
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.6.2010. - Strategija obrazovanja ljudskih potencijala u INA-industrija nafte
Suzana Drača
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.6.2010. - Razvoj proizvoda
Ines Dunatov
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.3.2010. - Osvrt na obrazovanje kadrova u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb
Jasmina Dedić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.3.2010. - Uloga menadžmenta u javnom sektoru na primjeru poduzeća INA d.d.
Božena Zekić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
24.3.2010. - LAURUM OP d.o.o.- održiva konkurentska prednost na tržištu SAD-a
Bosiljka Krepnik
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.3.2010. - Specifičnosti određivanja elemenata marketing miksa u poduzećima mesne industrije u Republici Hrvatskoj
Anita Rendulić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
22.2.2010. - Upravljanje kriznim situacijama hotelskog poduzeća Jadran d.d. Crikvenica
Ivana Bartulac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.2.2010. - Specifičnost strateškog menadžmenta u Jadrankamenu d.d. industriji Jadranskog kamena i mramora, Pučišća
Ivan Prtorić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Komponente strateškog menadžmenta na praktičnom primjeru Kraša
Anita Hamidović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Utjecaj menadžmenta u stvaranju i rješavanju kriznih situacija u tvrtkama
Martina Kalanj
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Upravljanje kvalitetom u poduzeću TŽV Gredelj
Diana Komljenović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Korporativna strategija na praktičnom primjeru u industriji nafte INA d.d.
Anto Lučić Jozak
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Proces razvoja novih proizvoda u poduzeću Ivančica d.o.o.
Mia Juričić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Osvrt na poslovanje poduzeća Google Inc s aspekta sržnih sposobnosti
Ivana Kovač
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća Bakmaz d.o.o.
Tea Oštrić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strateški plan razvoja profesionalnog proizvoda protiv celulita u poduzeću Dermoestetik
Kristina Pavlović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća "Ambalaža" d.o.o. Lanišće
Marina Šverko
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza poduzeća Parkovi plus d.o.o.
Josip Tičić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strateški menadžment srednjeg poduzeća u funkciji razvoja poduzeća "CHROMOS- SVJETLOST" Lužani
Branka Tomašić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Poduzeće Bitt d.o.o.- Strateški plan za usavršavanje i probijanje na domaće tržište
Doris Vretenar
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Sustav upravljanja kvalitetom u hoteljerstvu
Tina Krišković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Tehnički progres u poduzeću Bušamp
Mateja Mihalinac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strategija reorganizacije poslovanja studentskog resorana u svrhu postizanja veće efikasnosti
Andrea Peruško
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Razvoj proizvoda poduzeća SKG-a
Leo Seferagić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Društveno odgovorno poslovanje- Janaf d.d. Zagreb
Marija Tomaić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - SWOT analiza na primjeru grada Zagreba i Zagrebačke županije
Dalia Žbirin
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Uloga istraživanja tržišta u određivanju opsega i strukture promocije
Renato Žužić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.12.2009. - Utjecaj oglašavanja na donošenje odluke o kupnji hrvatskih proizvoda
Vedrana Petrović
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
30.11.2009. - Implementacija strategije kroz model Balanced Scorecard u Holcim Hrvatska d.o.o.
Manuela Blašković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.11.2009. - Utjecaj temeljnih postulata strateškog menadžmenta na razvoj turizma Primorsko-goranske županije
Matija Radović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.11.2009. - Odabir odgovarajuće strategije u uvjetima poslovne krize na primjeru poduzeća "Beti Žakanje d.o.o."
Sanja Gradištanac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.11.2009. - Specifičnosti strateškog menagementa poduzeća regionalnih novina u uvjetima procesa globalizacije
Danijel Starčević
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
16.11.2009. - Značaj i uloga inovacije na tržištu premium automobila
Kristijan Starčević
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
13.11.2009. - Upravljanje markom i sustav velikog poduzeća
Adel Bajramović
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
2.11.2009. - Upravljanje kvalitetom na osnovi temeljnih načela upravljanja kvalitetom
Marijana Egredžija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.10.2009. - Distribucija pitke vode u funkciji razvoja turizma
Jelena Tomljanović
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
30.10.2009. - Marketinška koncepcija poslovnih zona grada Bjelovara
Mirjana Troglić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
26.10.2009. - Primjena strategija rješavanja konflikata u poduzećima
Nermin Suljević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2009. - Planiranje- osnovna funkcija menadžmenta
Marina Hanžek
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2009. - Važnost menadžerske funkcije kadrovanje za razvoj zaposlenika
Doriana Kokot
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2009. - Primjena porterovih pet konkurentskih sila na poduzeću INA d.d.
Branko Kovačević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.9.2009. - Metodologija studije slučaja
Medina Mujević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.9.2009. - Swot analiza poduzeća "Gavranović" d.o.o
Marijanka Paušić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2009. - Utjecaj upravljanja kvalitetom na uspješnost poslovanja
Martina Babić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2009. - Strategija razvoja poduzeća "Istarska tvornica vapna" d.o.o.
Antonio Franković
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2009. - Strateško pozicioniranje "Glas Istre" d.o.o.
David Juričić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2009. - ISO sustav i njegova primjena u proizvodnji tvrtke Euroinox d.o.o. Vrsar
Nenad Štefanić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2009. - Diverzifikacija na primjeru Samsungove korporacije
Raden Mudrić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2009. - Upravljanje ljudskim potencijalima u Podravci
Ivan Veličan
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2009. - Sir u funkciji krasnarskog turizma
Karmina Samaržija
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2009. - Strategija razvoja HGspot-a
Mladen Mikulić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.6.2009. - SWOT analiza poduzeća Marex-gel d.o.o.
Josipa Burčul
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.6.2009. - Balanced scorecard u poduzeću Ericsson Nikola Tesla d.d.
Jasmina Lukunić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.6.2009. - Swot analiza turizma Grada Senja iz perspektive turističke zajednice
Karlo Belavić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.6.2009. - Motivacija
Šime Klanac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.6.2009. - Pestle analiza Grada Buzeta
Ivan Marinac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.6.2009. - Swot analiza turizma Grada Labina
Nikola Petrić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.5.2009. - Swot analiza turizma Grada Rijeke
Martina Kopunović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.5.2009. - Specifičnost marketing miksa hrvatskih vinara
Zoran Srdić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
19.4.2009. - Reinženjering u funkciji unapređenja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Primorsko-goranskoj županiji
Andrija Vitezić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
1.3.2009. - Marketing u funkciji povećanja uspješnosti zrakoplovnih poduzeća
Nataša Marković
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
1.3.2009. - Oblikovanje efikasne strategije marketinga poljskog poduzeća FRoSTA za ulazak na hrvatsko tržište
Martina Tudović
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
26.1.2009. - Primjena swot analize na primjeru turističkog poduzeća
Helena Tacko
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2009. - Marketing miks u procesu razvoja brodice
Marko Host
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
8.12.2008. - Upravljanje markom jedinice lokalne samouprave
Dijana Turk
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
17.11.2008. - Strateški savezi Croatia Airlinesa i Lufthanse
Josipa Petričić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
13.10.2008. - Porterova teorija generičkih strategija na primjeru mobilnog operatera Tomato
Matija Vlah
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2008. - Primjena sustava kvalitete u komunalnom trgovačkom društvu Vodovod Žrnovnica d.o.o.
Ivica Žeravica
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.9.2008. - Priručnik za kvalitetu poduzeća EUROLIFT d.o.o. Rijeka
Amra Fajić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.9.2008. - Etika u menadžmentu
Marko Ćirak
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.7.2008. - Interni benchmarking u funkciji poboljšanja poslovnog procesa u javnoj vodoopskrbi
Dolores Lampe
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2008. - Važnost temeljnih načela u primjeni sustava upravljanja kvalitetom
Mirko Brković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2008. - Maslowljeva hijerarhija potreba
Ivana Majdak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2008. - Razvoj proizvoda na primjeru poduzeća Jadran Galenski Laboratorij
Iva Tomić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.6.2008. - Društvena odgovornost poduzeća s posebnim osvrtom na Holcim Hravtska d.o.o.
Žaneta Relić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.6.2008. - Swot analiza Luke Rijeka
Marisela Benigar Brezac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.6.2008. - Sustav uravnoteženih ciljeva poduzeća P&R Metal d.o.o.
Andrea Šalov
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.6.2008. - Organizacijska kultura Podravke
Sanja Vrapčević
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.4.2008. - Primjena scenarijo metode na RRA Porin d.o.o.
Mirela Radetić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.2.2008. - SWOT analiza poduzeća Modern line d.o.o.
Sanja Bačić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Utjecaj upravljanja kvalitetom na uspješnost poslovanja
Martina Babić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.11.2007. - Spajanje poduzeća Rijekatekstil d.o.o. i Domus d.d.
Ines Tomić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.9.2007. - Organizacijska struktura i strategija poduzeća Allianz d.d.
Petra Poropat
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.7.2007. - E-marketing u hotelijerstvu
Martina Šolić
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2007. - Strateška analiza Maraske d.d. Zadar
Marina Arbanas
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.7.2007. - Konkurentski položaj brodogradilišta Kraljevica d.d.
Tanja Mrvoš
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.6.2007. - SWOT analiza nautičkog turizma u Primorsko-goranskoj županiji
Denis Barać
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.6.2007. - Upravljanje kvalitetom na osnovi temeljnih načela upravljanja kvalitetom
Zoran Atlija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.6.2007. - Upravljanje kvalitetom u poduzeću Metalprodukt, d.d. Šandrovac
Dragoljub Cupan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.1.2007. - Upravljanje promjenama u funkciji povećanja uspješnosti malih i srednjih poduzeća
Ljerka Tomljenović
Magistarski rad
Ekonomski fakultet Rijeka
-- Utjecaj dizajna ambalaže na percepciju i ponašanje potrošača
Denona Sandra
Diplomski studij
Ekonsomki fakultet Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2009. - Strateški menadžment
Specijalistički posljediplomski studij Upravljanje poslovnim uspjehom
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2009. - Upravljanje poslovnim uspjehom (spec. poslj. studij)

Financiranje: Financiranje iz školarina polaznika

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ivančić V., Jelenc L., Mencer, I.
Failing strategy implementations
Neostrategic Management- An International Perspective on Trends and Challenges 95-112 - 2016. 740821

A1

2. Mencer I., Jelenc L., Ivančić V.
Tapping for a brighter growth of croatian enterprises
Ekonomski pregled (rad se nalazi u fazi objavljivanja) - 2015.

A1

3. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
In search of a clearer growth path for Croatian enterprises
Ekonomska misao i praksa 1330-1039) 24 (2015), 2; 597-626 24 597-626 - 2015.

A1

4. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća
Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." 166-201 - 2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655345

A2

5. Mencer, Ivan
Upravljanje kvalitetom na hrvatskim sveučilištima u nastojanjima uključivanja u europski prostor visokog obrazovanja
Kvaliteta, konkurentnost i održivost 133-149 - 2010. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94021

A2

6. Mencer, Ivan
Bolonjska deklaracija kao poticaj približavanja visokog obrazovanja europskih zemalja europskom tržištu rada
Ekonomska politika Hrvatske u 2010., 17. tradicionalno savjetovanje hrvatskog društva ekonomista 247-266 - 2009. 435068

A2

7. Mencer, Ivan
Bolonjska deklaracija kao poticaj približavanja visokog obrazovanja europskih zemalja europskom tržištu rada
15. Tradicionalno savjetovanje ekonomista Hrvatske, Ekonomska politika Hrvatske u 2008. godini 350-394 - 2007. 311341

A2

8. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Evolution of Strategic Management: Toward Strategic Thinking Era
6th International Symposium Economy and Buiness 2007 ; Economy and Business, International Scientific Publication 1 552-564 - 2007. 310084

A2

9. Mencer, Ivan
Vladimir Veselica: Globalizacija i nova ekonomija
Ekonomski pregled : mjesecnik Hrvatskog drustva ekonomista Zagreb 58 9-10; 619-641 - 2007.

10. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
The Influence of the Environmental School of Strategic Management on Croatian Firms in the Primorsko-goranska Country
Proceedings of International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo (ICES 2006) From Transition to Sustaintable Development : The Path to European Integration : proceedingsSarajevo 1-21 - 2006. 260994

A2

11. Mencer, Ivan; Jelenc Lara
Bologna Declaration as a Magic Light for Understanding Ourselves
Proceedings of the 3rd International Conference "An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration"Zagreb 1-23 - 2006. 260215

A2

12. Mencer, Ivan
Promišljanje o gospodarskom razvitku Republike Hrvatske
Zbornik radova Ekonomska politika Hrvatske u 2007. godini, Zagreb 102-127 - 2006. 283615

A2

13. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Postignuti rezultati u društvima nositelja certifikata ISO 9001:2000
Računovodstvo, revizija i financije 15 90-94 - 2005. 240696

A2

14. Mencer, Ivan
Osiguranje kvalitete i visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 56 239-258 - 2005. 220223

A2

15. Mencer, Ivan: Jelenc, Lara
The Process Characteristics from the Perspective of Strategy and Quality in Croatian North Adriatic Water Supply Firms
The Business Review 4 180-190 - 2005. 219726

A1

16. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Strateško promišljanje o hrvatskoj brodogradnji
Zbornik radova XIII Tradicionalno savjetovanje Ekonomska politika Hrvatske u 2006. 473- 504 - 2005. 261006

A2

17. Mencer, Ivan
Osiguranje kvalitete i visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj.
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista 239-258 - 2005.

18. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara.
Postignuti rezultati u društvima nositelja certifikata ISO 9001:2000.
Računovodstvo, revizija i financije 15 90-94 - 2005.

19. Mencer, Ivan: Jelenc, Lara
The Process Characteristics from the Perspective of Strategy and Quality in Croatian North Adriatic Water Supply Firms
The Business Review 4 180-190 - 2005.

20. Mencer, Ivan
Quality management - a way to foster a business
The Business Review, Cambridge 43-53 - 2004. 151606

A1

21. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
About Quality Management in European Higher Education Area
An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage - 2004. 151627

A1

22. Mencer, Ivan
ISO 9001:2000 Protocol of Standards - Maybe the way in lighting our next step and/or the dream route to excellence
Workshop II: Development and implementation of quality assurance system (s) in higher education 65-80 - 2004. 148904

A1

23. Mencer, Ivan
Quality Marketing Tool in Defining an Organizations Strategy
Globalization, Transformation, and Quality of Life:The Proceedings of the 8th International Conference on Marketing and Development 366-381 - 2003. 114524

A2

24. Mencer, Ivan
Individualno upravljanje kvalitetom
Poslovni magazin 1 48-50 - 2003. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94015

25. Mencer, Ivan
Uz talent, vođa tvrtke mora imati puno znanja i sposobnosti
Poslovni magazin 1 46-47 - 2003. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114258

26. Mencer, Ivan
Upravljanje kvalitetom-strategijsko opredjeljenje za tržište Europske unije
Poduzetništvo, financije i računovodstvo-Hrvatska kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji 31-44 - 2002. 94021

A2

27. Mencer, Ivan
Quality and Marketing-the Influences in Defining a Maritime Transport Organizations'Strategy
Zbornik referatov: 5. Mednarodno znanstveno-strokovno posvetovanje o prometni znanosti 188-202 - 2002. 94036

28. Mencer, Ivan; Jelenc, Lara
Kružna putovanja Jadranskim otočjem
Zbornik radova Znanstvenog skupa - Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske 403-412 - 2002. 94029

29. Mencer, Ivan
Potpuno upravljanje kvalitetom:pomodnost, hir ili koncept uspješnijeg poslovanja
Poslovni magazin:prilog časopisu RRIF 10 16-18 - 2002. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=94017

30. Mencer, Ivan
Osiguranje kvalitete-osiguranje strategijske konkurentnosti
Ekonomski pregled 52 1226-1243 - 2001. 88860

A1

31. Mencer, Ivan
Osiguranje kvalitete-izazov sadašnjosti i obveza budućnosti
Zbornik referata za međunarodno savjetovanje Hrvatska-pridružena članica Europske unije, Razvoj gospodarstva, računovodstva i financija 295-311 - 2001. 94019

A2

32. Mencer, Ivan
Marketing kvalitete
Treća hrvatska konferencija o kvaliteti-Zbornik radovaZagreb : Hrvatsko društvo za kvalitetu Zagreb i Informart d.o.o. 90-95 - 2001. 94045

33. Kesić, Blanka; Čišić, Dragan; Mencer, Ivan
Republic of Croatia Maritime Strategy Project-intermediate Results
Conference Proceedings: The international Association of maritime Economists, Annual Conference 2001 397-416 - 2001. 94024

A2

34.
Osiguranje kvalitete-osiguranje strategijske konkurentnosti.
Ekonomski pregled 52 11-12; 1226-1243 - 2001.

35. Mencer, Ivan; Črnjar, Mladen
Prilog gospodarskoj strategiji razvitka Republike Hrvatske - Riječki prometni pravac
Ekonomski pregled 51 1053-1074 - 2000. 66741

A1

36. Mencer, Ivan; Črnjar, Mladen
Prilog gospodarskoj strategiji razvitka Republike Hrvatske - Riječki prometni pravac
Ekonomski pregled 51 9-10; 1053-1074 - 2000.

37. Mencer, Ivan; Frančišković Ivan - Vanja
Značajke svjetskog tržišta morskog brodarstva
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 433-451 - 2000.

38. Mencer, Ivan; Frančiškovi, Ivan-Vanja
Marketinški pristup razvitku lučkih sustava
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 50 1741-1756 - 1999.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Vrdoljak Raguž, Ivona ; Podrug, Najla ; Jelenc, Lara (ur.).
Failing Strategy Implementations - Neostrategic Management- An International Perspective on Trends and Challenges
Springer International Publishing - 2016.
2. Autor knjige

STRATEŠKI MENADŽMENT Upravljanje razvojem poduzeća
TEB Poslovno savjetovanje Zagreb Zagreb - 2012. 548096
3. Autor poglavlja u knjizi
Grbac, Bruno ; Meler, Marcel
Razmišljanja o menadžmentu odrednice : Case study odrednice Kvarner
Marketing u društvu znanja = Marketing in a knowledge based society Ekonomski fakultet ; Hrvatska zajednica udruga za marketing Rijeka - 2008. 310142
4. Autor knjige

Strateški menadžment i poslovna politika
Vitagraf Vitagraf Rijeka - 2003. 154177
5. Urednik knjige
Čišić, Dragan ; Mencer, Ivan
Proceedings of Conferences: Digital Economy, 26th International Convention MIPRO 2003
Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i infomacijske sustave, mikroelektorniku i elektorniku Rijeka - 2003. 284347
6. Autor poglavlja u knjizi

The Republic of Croatia Maritime Transport, a Complex Product in Specific Business Environment
Developing Market Based Resource Strategies for South East Europe Grbac, Bruno ; James H. Martin ; Grbac, Bruno Boler School of Business, Facuty of Economics Rijeka Cleveland, Rijeka - 2001. 94014
7. Autor poglavlja u knjizi

Morsko brodarstvo
Hrvatska u 21. stoljeću-Pomorstvo Kesić, Blanka Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske Zagreb - 2001. 97521
8. Autor poglavlja u knjizi

Operacijske strategije, segmentacija tržišta, dizajniranje merketinškog spleta, pozicioniranje tržišta, R&D strategija, strategija proizvodnje, krivulja iskustva, faze životnog ciklusa proizvod proces, stimulacija strategijskog menadžmenta, strategijski informacijski sustav
Strategijski management Buble , Marin Ekonomski fakultet Split Split - 1997. 609371

Kongresna priopćenja

1.
Mencer, Ivan; Jelenc, Lara; Ivančić, Valentina
Traganje za jasnim putem rasta hrvatskih poduzeća Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014." Zagreb - 1.1.2013.
2.
Mencer, I.; Ivančić, V.; Kaštelan, K.
Croatian higher education institutions and the Bologna process 10 years upon its implementation prezentacija 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia, vision and growth Faculty of Economics Osijek
3.
Mencer, I.
Bolonjska deklaracija kao poticaj približavanja visokog obrazovanja europskih zemalja europskom tržištu rada prezentacija 5. Tradicionalno savjetovanje ekonomista Hrvatske, Ekonomska politika Hrvatske u 2008. godini Inženjerski biro Zagreb
4.
Ivančić, V.; Mencer, I.; Jelenc, L.; Dulčić, Ž.
STRATEGY IMPLEMENTATION - ENVIRONMENT RELATIONSHIP IN LARGE CROATIAN ENTERPRISES prezentacija 12th Internation Conference "Challenges of Europe- Innovative responses for resilient Growth and Competitiveness" Bol na Braču (hotel Elaphusa)

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj) ; voditelj; Sveučilište u Rijeci; 22.000,00;
2. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Osiguranje kvalitete- pretpostavka uspješnog marketinga (0081005); Voditelj (nositelj) projekta; MZOŠ; ;
3. -
Strategija korporacije- sadašnja budućnost, broj (081-0000000-1270); Voditelj (nositelj) projekta; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Loredana Maras; Magisterij ISTRAŽIVANJE SPECIFIČNOSTI PONAŠANJA KUPCA U PROCESIMA PROMIŠLJANJA O MARKETINŠKOJ STRATEGIJI U TRGOVAČKIM CENTRIMA; ; ;
2. 1.1.2016. -
Ana Košuljandić Raguž; Magisterij UPRAVLJANJE MARKETINGOM IZVANSEZONSKIH DOGAĐANJA U FUNKCIJI STVARANJA MARKE GRADA; ; ;
3. 1.1.2015. -
Vesna Sesar; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Rijeci; ;
4. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Valentina Ivančić; Doktorat Utjecaj čimbenika implementacije strategije na uspješnost poslovanja poduzeća; Poslovna ekonomija; 23.12.2015.;
5. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Ivaniš, Marija; Doktorat MEĐUZAVISNOST OSOBNIH VRIJEDNOSTI I ETIČKOGA PONAŠANJA NAJVIŠEGA POSLOVODSTVA S POSLOVANJEM HOTELSKIH PODUZEĆA; Posovna ekonomija; 23.10.2014.;
6. 1.1.2010. -
Šime Vučetić; Doktorat Strategija razvoja konkurentnosti malih hotela Jadranske regije; Poslovna ekonomija; ;
7. -
Domijan-Arneri Ivo; Strateško upravljanje tržišnim rizicima u morskom brodarstvu; ; 03.03.2007.;
8. -
Martinović, Maja; Strateški savezi u funkciji rasta i razvoja farmaceutske industrije u republici Hrvatskoj; ; 25.05.2010.;
9. -
Ivanković, Jadranka; Društveno odgovorna strategija marketinga i konkurentnost poduzeća prehrambene industrije Republike Hrvatske; ; 20.10.2010.;
10. -
Gredičak, Tatjana; Marketinški pristup valorizacije kulturne baštine u funkciji razvoja turizma; ; 03.11.2010.;
11. -
Tadić Plantić, Diana; Upravljanje marketingom i kvalitetom u funkciji razvoja poslovnih sustava Republike Hrvatske; ; 28.06.2011.;
12. -
Jelenc, Lara; The Impact of Strategic Management and Strategic Thinking on the Performance of Croatian Entrepreneurial Practice; ; 28.05.2009.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2002. - Ekonomski pregled

2. - Crno- bijeli svijet (?)!
https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=831491

Recenzije

1. 2013. Recenzent knjige "Izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću", autori knjige: Vrdoljak, Raguž I.; Jelenc, L.; Podrug, N.
2. 2007. Razmišljanja o menadžmentu odrednice:Case study odrednice Kvarner // XX. kogres CROMAR-a Marketing u društvu znanja i suvremenoj poslovnoj stvarnosti : zbornik sažetaka / Grbac, Bruno ; Meler, Marcel (ur.).
3. 2000. Anoniman recenzent za nekoliko knjiga i desetaka članaka ub slijedećim časopisima: - Ekonomski pregled - Suvremena misao i praksa - Hrvatsko društvo menadžera kvalitete

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.3.2014. - INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA; ;
2. 1.2.2014. - POSLOVANJE U MORSKOM BRODARSTVU; ;