dr. sc. Anastazija Vlastelić docent

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

e-pošta : avlastelic@uniri.hr
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet (F-615)
prostorija : F-606
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakutet; F-606

ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 1 1 0
Hrvatska znanstvena bibliografija

Obrazovanje

1.1.2001. - 1.1.2012. doktor znanosti Poslijediplomski magistarski i Poslijediplomski doktorski studij kroatistike – hrvatski jezik Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1995. - 1.1.2000. profesor hrvatskoga jezika i književnosti Studij hrvatskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1995. zdravstveno-laboratorijski tehničar Smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar Medicinska škola u Rijeci

Radno iskustvo

28.12.2015. - docent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2015. - 27.12.2015. vanjski suradnik Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.4.2012. - 1.3.2015. poslijedoktorand - viši asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2001. - 1.8.2012. učitelj hrvatskoga jezika - izvođenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada s učenicima te obavljanje poslova koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada Osnovna škola "Grivica", Rijeka
1.10.2001. - 1.4.2012. znanstveni novak - asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2012. - Hrvatsko filološko društvo
1.1.2002. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
1.1.2002. - Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2013. - Sintaktostilistika
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni; Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti-knjižničarski smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2012. - Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - dvopredmetni studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.2012. - Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.3.2012. - Osnove jezične kulture
diplomski studij - nastavnički modul (nekroatisti)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2010. - 1.1.2011. Osnove jezične kulture
diplomski studij - nastavnički modul (nekroatisti)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2009. - Metodologija jezičnih istraživanja
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2009. - Povijesna sintaksa
Diplomski studij hrvatskoga jezik i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2008. - 1.2.2009. Hrvatski standardni jezik 20. stoljeća
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.3.2008. - 1.9.2008. Hrvatski jezik II
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.3.2008. - 1.9.2008. Povijest hrvatskoga jezika
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2007. - 1.2.2008. Hrvatski jezik I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2005. - 1.9.2012. Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2005. - 1.9.2012. Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - dvopredmetni studij
Flilozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2005. - 1.10.2006. Hrvatski standardni jezik - Sintaksa
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2005. - Jezik reklama
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni; Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti-knjižničarski smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2001. - 1.1.2004. Hrvatski jezik
diplomski studiji (nekroatisti)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5

Mentor u završnim radovima

1.9.2014. - Sintaktičke značajke propovijedi fra Emerika Pavića
Maja Pranjić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2014. - Pogodbene rečenice u administrativnom stilu
Dajana Grgurić
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2014. - Prilog analizi oporuka Kotarskoga suda Kastav s početka 20. stoljeća
Matea Kosić
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2014. - Kontrastivna hrvatsko-engleska analiza turističkih promotivnihmaterijala (sumentor: doc. dr. sc. Branka Drljača Margić)
Tanja Kurilić
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2013. - Atribucija u "Homelijama" Šime Starčevića
Josipa Popčević
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Apozicija i sročnost u hrvatskome standardnome jeziku
Ana Pantaler
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Predikatni proširak u hrvatskome standardnom jeziku
Ivana Sudan
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti te engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Sintaktičke značajke franjevačke koine u djelima fra Lovre Šitovića
Mirna Ćavar
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i knjževnosti
Filozofski fakulte Sveučilišta u Rijeci
1.9.2013. - Sintaktičke značajke u rukopisnoj blagajničkoj knjizi Datja i prijatja (sumentor: izv. prof. dr. Sanja Zubčić)
Petra Vodarić
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2012. - Kontrastivna englesko-hrvatska analiza na sintaktičkoj razini
Josipa Kovačević
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2012. - Automatizirani red riječi u hrvatskom standardnom jeziku
Maja Budimir
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2011. - Obavezni atributi i njihov opis u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika
Ivana Vojtek
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2010. - Atribucija u hrvatskom i engleskom jeziku (sumentor: prof. dr. Diana Stolac)
Mario Jandri
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2009. - Pogodbene rečenice (pregled po gramatikama hrvatskoga standardnoga jezika)
Sandra Oštrić
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2009. - Noam Avram Chomsky i generativno-transformacijska gramatika
Maja Arnautović
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - Instrumental hrvatskoga jezika
Marija Raos
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2008. - Apozicija u suvremenim udžbenicima hrvatskoga jezika (sumentor: prof. dr. sc. Diana Stolac)
Martina Osredek
Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- 1.6.2011. Vježbe iz redakture i lekture
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 6
- 1.6.2010. Vježbe iz redakture i lekture
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 6

Osobni razvoj

1.3.2019. - 1.3.2019. Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi


Norma sati: 5 sati
27.4.2017. - 28.4.2017. radionica za urednike znanstvenih časopisa iz područja društveno-humanističkih znanosti


Norma sati:
1.10.2015. - 30.4.2016. Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku


Norma sati: 30 sati (1 ECTS)
1.10.2014. - Specifične teškoće učena - disleksija i ADHD


Norma sati:
1.9.2014. - Kako pokrenuti znanstveni časopis: do ideje do e-časopisa


Norma sati:
1.2.2011. - Upravljanje projektima i MS Project


Norma sati: 20 sati
1.2.2011. - E-učenje u nastavnom procesu (sučelje MUDRI)


Norma sati:
1.2.2006. - 1.6.2006. Program inicijalnoga osposobljavanja nastavnika u visokom školstvu


Norma sati: 2 ECTS boda
1.11.2002. - 1.12.2002. Prozor u višemedijski svijet (stolne videokonferencije i internetski prijenosi)


Norma sati: 12 sati
1.11.2002. - Postanite web majstor/ica


Norma sati: 12 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vlastelić, Anastazija ; Galunić, Ivana
SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF THE ADAPTATION OF CAR COMMERCIALS TO THE SOUTH SLAVIC MARKET
357-365 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=960026

2. Vlastelić, Anastazija
VRIJEDNI PRILOZI JEZIKOSLOVNE BOSNISTIKE
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 29 143-148 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904011

3. Holjevac, Sanja; Vlastelić, Anastazija
"Kvaderna kapitula lovranskoga" kao izvor za istraživanje hrvatske jezične povijesti ("Kvaderna kapitula lovranskoga" as a source for researching the history of Croatian language )
Zbornik Lovranšćine (knjiga 3) knjiga 3 77-98 - 2014.

4. Vlastelić, Anastazija
OPIS ATRIBUTA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA OD POČETAKA DO KRAJA 19. STOLJEĆA (DESCRIPTION OF ATTRIBUTES IN THE CROATIAN GRAMMAR BOOKS FROM THE BEGINNINGS TO THE END OF THE 19TH CENTURY ) - doktorska disertacija
- 2012.

5. Vlastelić, Anastazija
Sročnost u hrvatskome jeziku u gramatici fra Lovre Šitovića Ljubušaka (Congruency in the grammar book by fra Lovro Šitović Ljubušak) - poglavlje u knjizi
U službi jezika (zbornik u čast Ivi Lukežić) - 2007.

6. Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija
Makedonsko-hrvatski rečnik na Konstantin Miladinov( Macedonian-Croatian Dictionary by Konstantin Miladinov )
Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski (zbornik na trudovi 2) / Vasil Tocinovski (ur.). - Skopje : Institut za makedonsku literaturu , 2009. 301-313 (ISBN: 978-9989-886-79-9).

7. Vlastelić, Anastazija
Atribucija u prozi i stihu fra Lovre Šitovića( The attributive in the prose and verse of Fr. Lovro Šitović )
Zbornik o Lovri Šitoviću - Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Lovro Šitović i njegovo doba", Šibenik - Skradin 8. - 9. svibnja 2008. / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2009. 145-153 (ISBN: 978-953-6682-81-2).

8. Vlastelić, Anastazija
Atributi u "Planinama" Petra Zoranića( Attribution in the novel "Planine" by Petar Zoranić )
Zadarski filološki dani II. (zbornik radova) / Divna Mrdeža Antonina (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2009. 183-192 (ISBN: 978-953-7237-530).

9. Vlastelić, Anastazija; Stolac, Diana
Bilješke uz čitanje Zlatovićeva Vukodlaka i župnika( Notes to the reading Zlatović´s The Vampire and the Parish Priest )
Zbornik o Stjepanu Zlatoviću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2008. 79-94 (ISBN: 978-953-6682-78-2).

10. Vlastelić, Anastazija
Sintaktičke i stilističke značajke Baćićeva diskursa( Syntactical and stylistic characteristics of Baćić´s discourse )
Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 267-278 (ISBN: 978-953-6682-74-4).

11. Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija
Sintaksa u Parčićevoj gramatici hrvatskoga jezika iz 1873. godine (Syntax in the Grammar of Croatian Language Written by Parčić in 1873)
Fluminensia (0353-4642) 17 (2005), 1; 1-11

A2

12. Vlastelić, Anastazija
BUDI SIT, OSTANI FIT! Analiza reklamnoga diskursa na primjeru reklama za tzv. zdrave prehrambene proizvode( BE FULL, STAY FIT! Analysis of advertising discourse on the basis of advertisements for so called healthy foodstuffs )
Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.). - Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona , 2013. 452-463.

13. Morić Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija
O pojavama u hrvatskoj sintaksi na prijelomu tisućljeća( On syntactic features in Croatian language on the turn of the millenium )
Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa, Knjiga I. i II. / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2012. 473-483 (ISBN: 978-953-6104-83-3).

14. Vlastelić, Anastazija
O jeziku poezije fra Augustina Draginića - Šaške( The language of poetry written by Franciscan Augustin Draginić – Šaška )
Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli / Durić, Dejan (ur.). - Rijeka – Korčula : Filozofski kakultet u Rijeci i Gradska knjižnica Ivan Vidali, Korčula , 2013. 209-220 (ISBN: 978-953-6104-96-6).

15. Vlastelić, Anastazija; Morić-Mohorovičić, Borana
Mate Zoričić - franjevački pisac 18. stoljeća( Mate Zoričić - Franciscan writer from 18th century )
Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2012. 117-130 (ISBN: 978-953-7823-08-5).

16. Vlastelić, Anastazija
Parčićevo sintaktičko nazivlje (u kontekstu sintaktičkoga nazivlja hrvatskih gramatika druge polovice 19. stoljeća) (Parčić's syntactic terminology (in the context of syntactic terminology of Croatian grammars in the second half of the 19th century) )
Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (0449-363X) 56 (2011); 159-175

A1

17. Vlastelić, Anastazija; Vrbanec, Sanja
Btw, tnx što me lajkaš! Lol :) Istraživanje utjecaja medija na rječnik hrvatskih studenata( Btw, tnx što me lajkaš! Lol :) Research on the media impact on the vocabulary of Croatian students )
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga 18. - 20, travnja 2013. u Dubrovniku / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka (ur.). - Zagreb : Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2014. 177-194 (ISBN: 978-953-7963-10-1).

18. Vlastelić, Anastazija
O Stvoritelju moj, Božanstveni goste! koliko sam zadužan tebi… Komunikacijske funkcije vokativa u Pribogoljubnim bavljenjima za slišati svetu misu fra Petra Bakule( O Stvoritelju moj, Božanstveni goste! koliko sam zadužan tebi… The communicative function of the vocativ case in Pribogoljubna bavljenja za slišati svetu misu by Fra Petar Bakula )
Opus fra Petra Bakule / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2013. 301-311 (ISBN: 978-953-7823-14-6).

19. Vlastelić, Anastazija
Razmišljanja o apoziciji( Thoughts on Apposition )
Sintaktičke kategorije / Kuna, Branko (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku , 2007. 271-282 (ISBN: 978-953-6456-76-5).

20. Vlastelić, Anastazija; Stolac, Diana
Talijanizmi u reklamnom diskursu( Italianisms in the commercial discourse )
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli (1331-7830) 9 (2011); 248-257

21. Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija
Poslovice u reklamama( Proverb in advertising )
PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VII / Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiři ; Kolberová, Urszula (ur.). - Ostrava : Ostravská univerzita, Flozofická fakulta , 2014. 33-40 (ISBN: 978-80-7464-704-8).

22. Vlastelić, Anastazija
ŠTO MUŠKARCI ŽELE... REKLAMNE STRATEGIJE (NA PRIMJERU REKLAMIRANJA PROIZVODA NAMIJENJENIH MUŠKARCIMA)( WHAT MEN WANT... ADVERTISING STRATEGIES (ON THE EXAMPLE OF PRODUCTS FOR MEN) )
Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie / Patráš, Vladimír (ur.). - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum , 2014. 103-115 (ISBN: 978-80-557-0731-0).

23. Morić Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija
Sintaksa u hrvatskim jezičnim savjetnicima 20. i 21. stoljeća( Syntax in the Croatian linguistic advisots of the 20th and 21st century )
BOSANSKOHERCEGOVAČKI SLAVISTIČKI KONGRES Zbornik radova (knjiga 1) / Halilović, Senahid ; Omerović, Mirela (ur.). - Sarajevo : Slavistički komitet, Sarajevo , 2012. 517-525.

24. Vlastelić, Anastazija
O SINTAKTIČKOJ KATEGORIJI ATRIBUTU U ŠIME STARČEVIĆA( Attributional features of Homelie written by Šime Starčević )
Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću / Vrcić-Mataija, Sanja ; Grahovac-Pražić, Vesna (ur.). - Zadar - Gospić : Sveučilište u Zadru - Odjel za nastavničke studije u Gospiću , 2014. 287-296 (ISBN: 978-953-331-064-0).

Znanstvene knjige

1.

JEZIK I NJEGOVI UČINCI
Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=960023
2.
Vlastelić, Anastazija
O VEBEROVOJ SINTAKSI PRIDJEVA: JE LI HRABRI ZRINSKI HRABAR, A ALEKSANDAR VELIKI VELIK?
Košutar, Petra ; Kovačić, Mislav Ibis grafika, Zagreb - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953342
3.
Morić-Mohorovičić, Borana ; Vlastelić, Anastazija
Morfološko nazivlje u gramatikama i rječnicima Dragutina Antuna Parčića
Stolac, Diana Biblioteka časopisa Fluminensia - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953340
4.
Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija
METODOLOŠKI IZAZOVI SUVREMENIH ISTRAŽIVANJA POVIJESNE SINTAKSE HRVATSKOGA JEZIKA
Genis, René ; de Haard, Eric ; Lučić, Radovan Uitgeverij Pegasus - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=910025
5.
Stolac, Diana ; Luzer, Josip ; Halonja, Antun ; Lewis, Kristian ; Marinčić, Entoni ; Morić-Mohorovičić, Borana ; Pritchard, Boris ; Vlastelić, Anastazija
Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853708
6. Autor knjige
Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija
Jezik reklama (The language of advertising)
monografija Šikić, Anita Hrvatska sveučilišna naklada ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Zagreb - Rijeka - 2014.
7.
Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija
Jezik reklama( The language of advertising )
Hrvatska sveučilišna naklada ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.

Pozvana predavanja

1. Udruga studenata povijesti "Malleus"
Kako napisati seminar?
Rijeka - 1.11.2014.
2. Udruga studenata kroatistike "Idiom" u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (projekt: "Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine")
Sročnost u hrvatskom jeziku
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 1.11.2014.
3. Udruga studenata kroatistike "Idiom" u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (projekt: "Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine")
Citiranje i parafraziranje u studentskim radovima
Rijeka - 1.11.2013.
4. Vlastelić, Anastazija
Zemlja i ljudi (iz kostrenskih zemljišnih knjiga) (The land ad the people (from land registers in Kostrena))
Znanstveni skup "Život, kultura i povijest Kostrene", Kostrena - 4.5.2007.
5. Vlastelić, Anastazija
O jeziku poezije fra Augustina Draginića - Šaške (The language of poetry written by Franciscan Augustin Draginić – Šaška )
Znanstveni skup Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli; Korčula, Hrvatska
6. Anastazija Vlastelić
- Komunikacijski tekstovi u nastavi Hrvatskoga jezika, izlaganje: Reklama kao neknjiževni tekst
Zadar i Šibenik
7. Vlastelić, Anastazija
PRINOS ŠIME STARČEVIĆA STANDARDIZACIJI HRVATSKE SINTAKSE (CONTRIBUTION OF ŠIME STARČEVIĆ TO STANDARDIZATION OF CROATIAN SYNTAX )
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 9; Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
Šime Demo, Diana Stolac, Anastazija Vlastelić
Word order phenomena in Latin-Croatian language contact predavanje DSSL 3 - Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax The Department of Slavonic Studies, University of Salzburg, Austria u suradnji s The Department of Slavonic Studies, Innsbruck University, Austria;
2.
Vlastelić, Anastazija ; Galunić, Ivana
SOCIOLINGVISTIČKA ANALIZA PRILAGODBE AUTOMOBILSKIH REKLAMA JUŽNOSLAVENSKOM TRŽIŠTU Predavanje na 9. medzinárodna vedecka konferencia o komunikácii SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE Banská Bystrica, Slovačka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766396
3.
Vlastelić, Anastazija
Atribucijske značajke "Homelija" Šime Starčevića( Attributional features of "Homelie" written by Šime Starčević )
4.
Vlastelić, Anastazija; Galunić, Ivana
SOCIOLINGVISTIČKA ANALIZA PRILAGODBE AUTOMOBILSKIH REKLAMA JUŽNOSLAVENSKOM TRŽIŠTU( SOCIOLINGUSTIC ANALYSIS OF ADJUSTMENTS AUTOMOTIVE ADVERTISING AT SOUTH SLAVICS MARKET )
5.
Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija; Stolac, Dunja
IDEMO SE IGRATI! REKLAME ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI( IDEMO SE IGRATI! ADVERTISING FOR PRESCHOOL CHILDREN )
6.
Horvat Vlastelić, Anastazija
Atribucija u romanima Gorana Tribusona( Attribution in the Novels Written by Goran Tribuson )
7.
Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija
Slavenski genitiv kao problem kontrastivnih sintaktičkih opisa( Genitive of Negation as a Problem in Contrastive Syntactic Descriptions )
8.
Vlastelić, Anastazija; Čunović, Nika
"Ženski i muški jezik" u hrvatskim reklamnim porukama( "Female and male language" in Croatian advertisements )
9.
Lukšić, Ivana; Pranjić, Maja; Vlastelić, Anastazija
SINTAKTIČKE ZNAČAJKE FRANJEVAČKE KOINE U DJELIMA FRA EMERIKA (MIRKA) PAVIĆA( SYNTACTIC FEATURES OF FRANCISCAN KOINE IN LITERARY WORKS BY FR EMERIK (MIRKO) PAVIĆ )
10.
Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija
METODOLOŠKI IZAZOVI SUVREMENIH ISTRAŽIVANJA POVIJESNE SINTAKSE HRVATSKOGA JEZIKA( METHODOLOGICAL CHALLENGES OF CONTEMPORARY RESEARCH ON HISTORICAL SYNTAX OF THE CROATIAN LANGUAGE )

Znanstveni projekti

1. 1.12.2015. -
Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch; suradnica; Ministarstvo školstva, znanosti, istraživanja i sporta te Akademija znanosti Republike Slovačke ; ; VEGA: 1/0179/15
2. 1.1.2009. - 1.1.2010.
STRUNA - Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje; suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://edu.pfri.hr/hbn/
3. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Povijest hrvatske sintakse (009-2263053-0916); znanstveni novak; MZOŠ; ;
4. 1.1.2001. - 1.1.2005.
Povijest hrvatske sintakse (0009015); znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.10.2007. - 1.12.2008.
Riječki filološki dani 8 (2008.) Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora Riječki filološki dani 8
2. 1.10.2005. - 1.12.2006.
Riječki filološki dani 7 (2006.) Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora Riječki filološki dani 7

Recenzije

1. Multikodna komunikacija (Neda Pintarić, Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.)( Multicod comunnication )
2. Institutiones linguae Illyricae / Osnove ilirskoga jezika( Institutiones linguae Illyricae / Croatian Grammar )
3. Multikodna komunikacija (Neda Pintarić, Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.)( Multicod comunnication )
4. Nova ricsoslovica iliricska( Nova ricsoslovica iliricska (New Croatian Grammar) )
5. Biser iz ostavštine Rapske biskupije( Splendor from the legacy of Rab diocese )
6. Pogled u strukturu hrvatske gramatike( The structure of Croatian Grammar )
7. O pasivu u hrvatskom jeziku( About Passive in Croatian Language )
8. Kategorija brojivosti (Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.),( Grammatical cathegory of number )
9. Pogled u strukturu hrvatske gramatike( The structure of Croatian Grammar )
10. Nova ricsoslovica iliricska( Nova ricsoslovica iliricska (New Croatian Grammar) )
11. O pasivu u hrvatskom jeziku( About Passive in Croatian Language )
12. SVE NA SLAVU KRALJA PREVIŠNJEGA( LIFE AND LITERARY WORKS OF FATHER EMERIK (MIRKO) PAVIĆ )
13. Biser iz ostavštine Rapske biskupije( Splendor from the legacy of Rab diocese )
14. Kategorija brojivosti (Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.),( Grammatical cathegory of number )
15. Institutiones linguae Illyricae / Osnove ilirskoga jezika( Institutiones linguae Illyricae / Croatian Grammar )
16. Multikodna komunikacija (Neda Pintarić, Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.)( Multicod comunnication )

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.11.2014. - 1.7.2015.
FFRI Port
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (u sklopu prijave Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020.)   -
koordinator
2.
1.11.2014. -
Kako pričati Grad
Grad Rijeka (u sklopu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020.)   -
voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.3.2017. - 1.5.2018.
Jezik i njegovi učinci (Language and its effects)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   suurednica zbornika
2.
1.3.2016. - 1.5.2017.
JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA ( LANGUAGE IN RESEARCH AND TEACHING )
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   suurednica zbornika (436 str.)
3.
1.10.2013. - 1.2.2014.
Mrežne stranice časopisa Fluminensia
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   osmišljavanje i realiiziranje projekta izrade mrežnih stranica (uz prof. dr. sc. Silvanu Vranić i dr. sc. Sašu Potočnjak)
4.
1.10.2013. - 1.12.2013.
Godišnjak Tehničkoga fakulteta u Rijeci (ak. god. 2012./2013.) (Rijeka, 2013.), 204 str.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   lektor teksta na hrvatskom jeziku
5.
1.10.2013. -
Uredništvo Fluminensije: časopisa za filološka istraživanja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   izvršna urednica
6.
1.9.2013. - 1.11.2013.
Monografija Sveučilišta u Rijeci u povodu 40. obljetnice Sveučilišta i 380. godišnjice visokoškolskog obrazovanja u Rijeci (Rijeka, 2013.), 215 str.
Sveučilište u Rijeci   korektor
7.
1.10.2012. - 1.9.2013.
Uredništvo Fluminensije: časopisa za filološka istraživanja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   tajnica Uredništva
8.
1.2.2010. - 1.6.2010.
e-udžbenik; Mladenka Tkalčić: Biološka psihologija (Rijeka, 2010.), 302 str.
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   lektor
9.
1.9.2009. - 1.4.2010.
Vlasta Juretić: Na putu do svjetlosti (Čavle, 2010.), 261 str.
Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine   lektor
10.
1.3.2009. - 1.8.2009.
Vladimir Provči: Rusinska kuća i domaćinstvo (Rijeka, 2009.), 40 str.
Društvo Rusina i Ukrajinaca Rijeka   lektor
11.
1.2.2009. - 1.8.2009.
Rajka Jurdana-Šepić: Povijest fizike (Rijeka, 2009.), 204 str.
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci   lektor
12.
1.10.2008. - 1.10.2010.
Lektura službenih dokumenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   lektor
13.
1.11.2006. - 1.11.2008.
Uredništvo Zbornika Riječki filološki dani 7, Rijeka, 2008. (898 str.)
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   tajnica Uredništva
14.
1.1.2005. - 1.1.2012.
Festival znanosti u Hrvatskoj
Organizacijski odbor Festivala znanosti   lektor
15.
1.11.2004. - 1.11.2006.
Uredništvo Zbornika Riječki filološki dani 6, Rijeka, 2006. (628 str.)
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   tajnica Uredništva
16.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Uredništvo zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Jezik u društvenoj interakciji, Zagreb – Rijeka, 2005. (578 str.)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   tajnica Uredništva
17.
1.1.2004. -
Uredništvo Psihologijskih tema Odsjeka za psihilogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   lektor
18.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Uredništvo zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zagreb – Rijeka, 2004. (528 str.)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   tajnica Uredništva
19.
1.1.2002. - 1.1.2003.
Uredništvo zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zagreb – Rijeka, 2003. (804 str.)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku   tajnica Uredništva
20.
- 1.4.2015.
Frstival znanosti 2015.
Festival znanosti Rijeka   lektor materijala za tisak i mrežne stranice
21.
- 1.10.2014.
knjiga; Jasminka Zloković, Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima (Rijeka, 2014.); 188 str.
Odsjek za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci   lektor
22.
- 1.6.2014.
Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020.
Sveučilište u Rijeci   lektor hrvatskoga teksta
23.
- 1.4.2014.
Festival znanosti 2014.
Festival znanosti Rijeka   lektor materijala za tisak i mrežne stranice
24.
- 1.3.2014.
Studentski vodič za brucošice i brucoše Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci   lektor
25.
-
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (aktiv u Rijeci)   voditeljica

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.4.2007. - Detalji
radionica u sklopu Festivala znanosti 2007.
srednje škole i gimnazije u Rijeci
2. 1.4.2006. - Detalji
radionica u sklopu Festivala znanosti 2006.
srednje škole i gimnazije u Rijeci
3. 1.4.2005. - Detalji
radionica u sklopu Festivala znanosti 2005.
srednje škole i gimnazije u Rijeci
4. 1.4.2005. - Detalji
radionica u sklopu Festivala znanosti 2005.
srednje škole i gimnazije u Rijeci

Intervjui

1. 18.10.2016. - Jezik reklama, 4. dio
Hrvatski radio – 1. program
emisija Jezik i predrasude
2. 11.10.2016. - Jezik reklama, 3. dio
Hrvatski radio – 1. program
emisija Jezik i predrasude
3. 4.10.2016. - Jezik reklama, 2. dio
Hrvatski radio – 1. program
emisija Jezik i predrasude
4. 27.9.2016. - Jezik reklama, 1. dio
Hrvatski radio – 1. program
emisija Jezik i predrasude
5. 15.2.2015. - Detalji
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 7.6.2014. - Detalji
Glas Slavonije
Osijek

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 12.10.2016. - - član Vijeća
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“
2. - 1.5.2014. - član povjerenstva
Baccalaureada 2014. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. - - član povjerenstva za lektorsku ocjenu nastavnoga materijala
Povjerenstvo za procjenu pristiglih prijava na Natječaj za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u protekloj akademskoj godini
4. - - tajnica
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.10.2016. - 30.9.2017. - član
AZOO - Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskog jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini
2. 1.10.2015. - 30.9.2016. - član
AZOO - Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskog jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini
3. 1.1.2011. - - član
Vijeće roditelja Osnovne škole Bakar (Grad Bakar)
4. - 1.12.2006. - član ocjenjivačkoga suda
Stručno-ocjenjivački sud za provedbu postupka odabira najboljih prijedloga imena sportsko-plivačkoga kompleksa na Kantridi (Rijeka)