dr. sc. Andrea Švob

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : asvob@math.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 3 1 0

Obrazovanje

1.11.2007. - 21.10.2013. doktor matematike Poslijediplomski doktorski studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.10.2002. - 11.4.2007. profesor matematike i fizike Studij matematike i fizike Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2013. - Viši asistent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.4.2009. - 1.11.2013. Asistent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.11.2007. - 1.4.2009. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016/2017.
24.1.2017. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015., u kategoriji mladi znanstvenici - prirodne i tehničke znanosti.

Članstva

14.3.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - Seminar za konačnu matematiku
1.11.2007. - Seminar za geometriju
1.11.2007. - Društvo matematičara i fizičara

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Maarten De Boeck, Leo Storme, Andrea Švob
The Cameron-Liebler problem for sets
Discrete Mathematics 470-474 - 2016.

Q1
WOS

2. Dean Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob
On some transitive combinatorial structures and codes constructed from the symplectic group S(6,2)
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 119-138 - 2016.

Q3

3. Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Švob, Andrea
On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3,3)
Journal of Statistical Planning and Inference 19-40 - 2014.

Q2
WOS

Kongresna priopćenja

1.
Andrea Švob, Dean Crnković, Vedrana Mikulić Crnković
Construction of designs from the unitary group U(3,3) Poster presentation Workshop on permutation groups: methods and applications Bielefeld, Germany - 13.1.2017.
2.
Švob, Andrea, Boeck, Maarten, Storme, Leo
The Cameron-Liebler problem for sets kratko priopćenje NETCOD16, Network Coding and Designs Dubrovnik, Croatia - 1.4.2016.
3.
Švob, Andrea, Crnković, Dean, Mikulić Crnković, Vedrana
Designs on which the unitary group U(3,3) acts transitively kratko priopćenje DARNEC15, Design and Application of Random Network Codes Istanbul, Turkey - 1.11.2015.
4.
Švob, Andrea, Crnković, Dean, Mikulić Crnković, Vedrana
On some transitive combinatorial structures invariant under some subgroups of S(6,2) kratko priopćenje ALCOMA15, Algebraic combinatorics and applications Kloster Banz, Germany - 1.3.2015.
5.
Švob, Andrea; Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana
On some transitive combinatorial structures and codes constructed from the symplectic group S(6,2) predavanje Colloquium on finite geometry, coding theory and cryptography Ghent University, Ghent, Belgium - 1.11.2014.
6.
Švob, Andrea; Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana
Transitive combinatorial structures constructed from finite groups kratko priopćenje Symmetries of Graphs and Networks IV and 2014 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 1.7.2014.
7.
Švob Andrea; Crnković Dean; Mikulić Crnković Vedrana
Transitive designs constructed from finite groups predavanje Colloquium on Galois geometry Ghent, Belgium - 1.10.2012.
8.
Švob, Andrea; Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana
On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3, 3) kratko priopćenje 5th Croatian Mathematical Congress Rijeka, Croatia - 1.6.2012.
9.
Andrea Švob, Dean Crnković, Sanja Rukavina
New strongly regular graphs from orthogonal groups $O^+(6,2)$ and $O^-(6,2)$ kratko priopćenje Hypergraphs, Graphs and Designs - HyGraDe 2017 Sant' Alessio Siculo, Sicilija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Codes and Related Combinatorial Structures; project associate; HRZZ (Croatian science foundation); ;
2. 1.1.2014. -
Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; project associate; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2011. - 1.1.2016.
COST Action IC1104, Random network coding and designs over GF(q); project associate; Europska unija; ;

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 14.3.2017. - Grafovi i kombinatorički dizajni

Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
2. 1.5.2016. - Pisanje matematičkog teksta alatom LaTeX

Edukacija djelatnika Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. 1.3.2016. - Tri klasična geometrijska problema

Riječki matematički susreti, Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
4. 1.12.2015. - Kako napisati tekst iz matematike pomoću LaTeXa?

Večer matematike, Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
5. 1.4.2014. - Tranzitivni dizajni konstruirani iz konačnih grupa

Društvo matematičara i fizičara, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.9.2016. - Matematička radionica "Šašavi matematički oblici"
Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici, Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji
Matulji
2. - Imaginary – čarobna matematika
Sudjelovanje u osmišljavanju, izvedbi i organizaciji izložbe
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
3. - Matematička radionica "Zaokružimo igru"
Radionica za učenike osnovnih škola u sklopu projekta ''Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem'' udruge Zlatni rez Rijeka
Rijeka
4. - Matematička radionica "Zaokružimo igru"
Festival znanosti
Rijeka