Doc. dr. sc. Andrea Švob

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : asvob@math.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

1.11.2007. - 21.10.2013. doktor matematike Poslijediplomski doktorski studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.10.2002. - 11.4.2007. profesor matematike i fizike Studij matematike i fizike Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

12.10.2017. - Docent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.11.2013. - 11.10.2017. Poslijedoktorand Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.4.2009. - 1.11.2013. Asistent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.11.2007. - 1.4.2009. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016/2017.
24.1.2017. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015., u kategoriji mladi znanstvenici - prirodne i tehničke znanosti.

Članstva

1.10.2017. - Hrvatsko matematičko društvo
14.3.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - Seminar za konačnu matematiku
1.11.2007. - Seminar za geometriju
1.11.2007. - Društvo matematičara i fizičara

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. D. Crnković, R. Egan, A. Švob
Constructing self-orthogonal and Hermitian self-orthogonal codes via weighing matrices and orbit matrice
Finite Fields and Their Applications 55 64-77 - 2019.

Q1
WOS
Exc

2. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
Block designs and strongly regular graphs admitting a transitive action of the Mathieu group M11
Australasian Journal of Combinatorics 73 149-161 - 2019.

Q2
WOS

3. D. Crnković, A. Švob
Transitive t-designs and strongly regular graphs constructed from linear groups L(2,q), q <= 23
International Journal of Group Theory 8 43-64 - 2019.

Q3
WOS

4. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
Transitive combinatorial structures invariant under some subgroups of S(6,2) and related codes
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali A6 15 pages - 2018.

Q3
WOS

5. D. Crnković, S. Rukavina, A. Švob
New strongly regular graphs from orthogonal groups O+(6,2) and O-(6,2)
Discrete Mathematics 341 2723-2728 - 2018.

Q1
WOS

6. D. Crnković, R. Egan, A. Švob
&nbsp;Orbit matrices of Hadamard matrices and related codes, Discrete Math.
Discrete Mathematics 341 1199-1209 - 2018.

Q1
WOS

7. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
New 3-designs and 2-designs having U(3,3) as an automorphism group
Discrete Mathematics 340 2507-2515 - 2017.

Q1
WOS

8. M. De Boeck, L. Storme, A. Švob
The Cameron-Liebler problem for sets
Discrete Mathematics 339 470-474 - 2016.

Q1
WOS

9. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
On some transitive combinatorial structures and codes constructed from the symplectic group S(6,2)
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 97 119-138 - 2016.

Q3

10. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3,3)
Journal of Statistical Planning and Inference 144 19-40 - 2014.

Q1
WOS

Pozvana predavanja

1. A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
On some transitive combinatorial structures and codes constructed from the symplectic group S(6,2)
Gent, Belgija - 7.11.2014.
2. A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
Transitive designs constructed from finite groups
Gent, Belgija - 26.10.2012.

Kongresna priopćenja

1.
A. Švob, D. Crnković, R. Egan
Orbit matrices of Hadamard matrices and related codes Kratko priopćenje Combinatorics 2018 Arco, Italy - 8.6.2018.
2.
A. Švob, D. Crnković
Strongly regular graphs and groups kratko priopćenje Discretaly Rome, Italy - 2.2.2018.
3.
A. Švob, D. Crnković
t-designs and strongly regular graphs constructed from some linear groups kratko priopćenje Colloquium on Combinatorics, Kolkom 2017 Paderborn, Germany - 25.11.2017.
4.
A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
Construction of designs from the unitary group U(3,3) Poster presentation Workshop on permutation groups: methods and applications Bielefeld, Germany - 13.1.2017.
5.
A. Švob, M. Boeck, L. Storme
The Cameron-Liebler problem for sets kratko priopćenje NETCOD16, Network Coding and Designs Dubrovnik, Croatia - 1.4.2016.
6.
A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
Designs on which the unitary group U(3,3) acts transitively kratko priopćenje DARNEC15, Design and Application of Random Network Codes Istanbul, Turkey - 1.11.2015.
7.
A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
On some transitive combinatorial structures invariant under some subgroups of S(6,2) kratko priopćenje ALCOMA15, Algebraic combinatorics and applications Kloster Banz, Germany - 1.3.2015.
8.
A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
Transitive combinatorial structures constructed from finite groups kratko priopćenje Symmetries of Graphs and Networks IV and 2014 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 1.7.2014.
9.
A. Švob, D. Crnković, V. Mikulić Crnković
On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3, 3) kratko priopćenje 5th Croatian Mathematical Congress Rijeka, Croatia - 1.6.2012.
10.
A. Švob, D. Crnković, S. Rukavina
New strongly regular graphs from orthogonal groups $O^+(6,2)$ and $O^-(6,2)$ kratko priopćenje Hypergraphs, Graphs and Designs - HyGraDe 2017 Sant' Alessio Siculo, Sicilija

Znanstveni projekti

1. 1.7.2014. - 30.6.2018.
Codes and Related Combinatorial Structures; project associate; HRZZ (Croatian science foundation); ;
2. 1.1.2014. -
Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; project associate; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2011. - 1.1.2016.
COST Action IC1104, Random network coding and designs over GF(q); project associate; Europska unija; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
D. Bojanić, A. Švob, Dva klasična geometrijska problema, Matka 25, (2016./2017.) br. 99
Stručni rad sa studentom  
2.
-
B. Crnković, D. Dumičić Danilović, V. Mikulić Crnković, A. Švob, Izložba Imaginary - čarobna matematika (Imaginary exhibition - magical mathematics), Matematika i škola (1332-0327) XVIII (2017), 88; 135-139
Stručni rad  
3.
-
K. Jurjak, A. Švob, Program LaTeX - Pisanje matematičkog teksta, 1.dio (Programme LaTeX - How to write mathematical text, 1. part), Matematika i škola (1332-0327) XVIII (2017), 88; 135-139
Stručni rad sa studenticom  
4.
-
K. Jurjak, A. Švob, Program LaTeX - Pisanje matematičkog teksta, 2.dio (Programme LaTeX - How to write mathematical text, 2. part), Matematika i škola (1332-0327) XIX (2017), 92; 91-93
Stručni rad sa studenticom  
5.
-
K. Jurjak, A. Švob, Grafovi u LaTeXu (Graphs in LaTeX), Matematika i škola (1332-0327) XIX (2018), 93; 137-139
Stručni rad sa studenticom  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 14.3.2017. - Grafovi i kombinatorički dizajni

Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
2. 1.5.2016. - Pisanje matematičkog teksta alatom LaTeX

Edukacija djelatnika Građevinskog fakulteta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. 1.3.2016. - Tri klasična geometrijska problema

Riječki matematički susreti, Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
4. 1.12.2015. - Kako napisati tekst iz matematike pomoću LaTeXa?

Večer matematike, Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
5. 1.4.2014. - Tranzitivni dizajni konstruirani iz konačnih grupa

Društvo matematičara i fizičara, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 20.8.2018. - Matematička radionica "Zabavna geometrija"
Radionica za učenike u sklopu Ljetne škole matematike u Roču
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
2. 1.9.2016. - Matematička radionica "Šašavi matematički oblici"
Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici, Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji
Matulji
3. 19.4.2016. - Imaginary – čarobna matematika
Sudjelovanje u osmišljavanju, izvedbi i organizaciji izložbe
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
4. - Matematička radionica "Zaokružimo igru"
Radionica za učenike osnovnih škola u sklopu projekta ''Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem'' udruge Zlatni rez Rijeka
Rijeka
5. - Matematička radionica "Zaokružimo igru"
Festival znanosti
Rijeka