doc. dr. sc. Siniša Kušić

Filozofski fakultet Dekanat

prostorija : F-324 / F-218
e-pošta : skusic@ffri.uniri.hr
mobitel : +385 (0)98 176 3446
telefon : +385 (0)51 265 709

Google Scholar
CROSBI - Croatian Scientific Bibliography
ORCID ID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2012. Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, znanstvene grane andragogije Poslijediplomski doktorski studij pedagogije, smjer „Kurikulum suvremenog odgoja i škole“ Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2005. - 1.1.2008. Apsolvent - prijelaz na poslijediplomski doktorski studij pedagogije Poslijediplomski znanstveni magistarski studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2004. Profesor pedagogije i informatike Sveučilišni diplomski studij pedagogije i informatike Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1998. Tehničar za računalstvo Tehničar za računalstvo Elektrotehnička škola, Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1994. Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola Osnovna škola „Kozala“, Rijeka

Radno iskustvo

1.10.2018. - Prodekan za opće poslove Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Docent Nositelj kolegija - Teorije odgoja, Didaktička dokimologija, Obrazovanje odraslih u koncepciji cjeloživotnog učenja, Praktičan rad 2 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
1.8.2012. - 31.12.2014. Znanstveni novak - viši asistent Znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta (asistent na kolegijima Odsjeka za pedagogiju - održavanje nastave na seminarima i vježbama) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
3.1.2005. - 31.7.2012. Znanstveni novak - asistent Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta (asistent na kolegijima Odsjeka za pedagogiju - održavanje nastave na seminarima i vježbama) Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

Nagrade i priznanja

17.5.2016. Dodijeljena Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na temelju rezultata studentskih anketa Filozofskog fakulteta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015. i osobitog doprinosa nastavnom radu sa studentima
5.5.2016. Dodijeljena Zahvalnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za iskazano zadovoljstvo radom nastavnika procijenjeno studentskim evaluacijama tijekom više semestara

Članstva

1.1.2012. - Hrvatsko andragoško društvo (HAD)
1.1.2011. - Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD)
1.1.2007. - Hrvatsko futurološko društvo (HFD)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Obrazovanje i procesni kurikul
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 20 sati predavanja
1.1.2016. - Zajednice učenja i supervizijsko savjetovanje
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 20 sati predavanja
1.1.2015. - Didaktička dokimologija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 95
1.1.2015. - Teorije odgoja
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 120
1.1.2015. - Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 105
1.1.2015. - Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u koncepciji cjeloživotnog učenja
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 20 sati predavanja
1.1.2014. - Praktičan rad II
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 100
1.1.2013. - 1.1.2015. Domska pedagogija
Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2013. - 1.1.2015. Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2012. - 1.1.2015. Komparativna pedagogija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2008. - 1.1.2015. Didaktika
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2008. - 1.1.2015. Andragogija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2008. - 1.1.2015. Didaktička dokimologija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2008. - 1.1.2013. Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja
Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2008. - 1.1.2010. Sustavi i modeli nastave i učenja
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2008. - 1.1.2009. Uvod u didaktiku
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2005. - 1.1.2008. Uvod u andragogiju
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2005. - 1.1.2008. Andragogija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2005. - 1.1.2008. Didaktika
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2005. - 1.1.2008. Sustavi i modeli nastave i učenja
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2005. - 1.1.2008. Didaktička dokimologija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Obrazovanje odraslih u međunarodnom kontekstu
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2005. - 1.1.2007. Didaktika
Sveučilišni dodiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2005. - 1.1.2007. Andragogija
Sveučilišni dodiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2005. - 1.1.2006. Pedagogija profesionalnog obrazovanja
Sveučilišni dodiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5

Mentor u završnim radovima

11.10.2017. - Kompetencije za cjeloživotno učenje kod studenata pedagogije u Hrvatskoj i Poljskoj
Nina Rapo
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2017. - Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika u višim razredima osnovne škole
Julija Trstenjak
Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2017. - Online društvene mreže i slika o sebi
Sara Kuharić
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2017. - Stavovi učitelja i nastavnika o opisnom ocjenjivanju u osnovnoj školi
Mia Veljačić
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2017. - Poimanje prijateljstva na društvenim mrežama iz perspektive učenika srednje škole
Andrea Lach
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.2.2017. - Značaj primijenjenog kazališta za osnaživanje i emancipaciju mladih odraslih osoba
Natali Bosić
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Razredno-nastavno ozračje i komunikacija
Lucija Habulin
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Motivacijski čimbenici u obrazovanju odraslih
Anamarija Vinković
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Analiza programa cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje pedagoških kompetencija u Hrvatskoj i Sloveniji
Matea Štebih
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Zadovoljstvo polaznika programom za stjecanje nastavničkih kompetencija
Ivona Margetić
Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Pretpostavke za razvoj andragoške profesije u Hrvatskoj
Iva Perković
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Uloga i značaj globalizacije u obrazovanju odraslih
Klara Fegeš
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Andragoške koncepcije
Antonija Galina
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - E-učenje u visokom obrazovanju
Dajana Kuzma
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Suvremenost didaktičkih ideja Jan Amosa Komenskog
Mateja Činko
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Komparativno istraživanje sustava obrazovanja odraslih u Rusiji, Nizozemskoj i Finskoj
Nina Posavec
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - Teorijska analiza kompetencija nastavnika
Jana Heder
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.10.2012. - 30.9.2013. Didaktika
Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
suradnik
Norma sati: 5

Gostujući nastavnik

1.1.2015. - 30.9.2017. Didaktička dokimologija
Sveučilišni diplomski studij likovne pedagogije
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2012. - 1.1.2015. Didaktička dokimologija
Sveučilišni diplomski studij likovne pedagogije
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2012. - 1.1.2015. Didaktika
Sveučilišni preddiplomski studij likovne pedagogije
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5

Osobni razvoj

27.10.2016. - 28.10.2016. Radionica „Mentoriranje doktorskih studenata”


Norma sati: 16 sati
1.1.2008. - 1.1.2009. Programa cjeloživotnog obrazovanja "E-učenje u nastavnom procesu"


Norma sati: 3 ECTS boda
1.1.2007. - 1.1.2008. Edukacijska radionica „Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda“


Norma sati:
1.10.2006. - 1.6.2007. E-learning Akademija – smjer E-learning tutoring (završio s pohvalama i stekao certifikat za e-learning tutora)


Norma sati: 1 godina studija (2 semestra)
1.10.2005. - 30.6.2006. Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS)


Norma sati: 30 sati
24.6.2004. - 27.6.2004. Međunarodna andragoška ljetna akademija


Norma sati:
- Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kušić, S., Zovko, A., Vrcelj, S.
Andragogical competencies
The Proceedings & Abstracts of ICONASH 2018 23-28 - 2018.

2. Kušić, S., Vrcelj S., Zovko, A.
Odrasli u visokoškolskom obrazovanju
Rad/poglavlje u knjizi planirano je za objavu tijekom 2018. godine - 2018.

3. Vrcelj, S., Kušić, S., Cikač, T.
Odnos srednjoškolaca prema školskom uspjehu
Acta ladertina 14 (2017) 7-38 - 2017.

4. Kušić, S.
Obrazovanje i kompetencije nastavnika za provedbu kompetencijskog modela osnovnog obrazovanja odraslih
Rad/poglavlje u knjizi - Smjernice za unapređenje osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj (Urednici: Strugar, V., Žiljak, T., Rajić, V., Lapat, G., Kušić, S.) 40-53 - 2017.

5. Kušić, S., Mašić, M., Vrcelj, S.
The presence of andragogical competencies in graduate study programmes of foreign languages
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4 159-165. - 2017. https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i4.2608

A2

6. Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Vrcelj, S., Kušić, S., Vignjević, B., Spasenović, V.
Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005
Sodobna pedagogika/ Journal of Contemporary Educational Studies 68 (134) 146–162. - 2017. http://www.sodobna-pedagogika.net/wp-content/uploads/2017/08/3-steyn-ang.pdf

Q4

7. Kušić, S., Vrcelj, S.
In Search for the Pedagogy (Studies) Identity: The Croatian Context
Sodobna pedagogika/ Journal of Contemporary Educational Studies 68 (134) 126-142 - 2017.

Q4

8. Tot, D., Kušić, S., Klapan, A.
Planning and Programming Continuous Professional Teacher Training: Experiences in Croatia
Global Journal on Humanities and Social Sciences 1 134-140 - 2015.

A1

9. Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.
Adults and “knowledge society”
E. Juhász, V. Tomášová, E. Petlák (eds.), The Social Role of Adult Education in Central Europe (Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa). Hungary, Debrecen: University of Debrecen Department of Andragogy & Association for Development of Adult Education. 83-93 - 2015.

10. Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.
(Ne)obrazovni i (ne)odgojni ishodi obrazovanja
Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M. (ur.): Pedagogija, obrazovanje i nastava – Svezak 1. (Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-23. ožujka 2013.). Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Svezak 1 419-429 - 2014.

11. Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.
Standardization of adult education in the Republic of Croatia
Andragoška spoznanja 19 20-28 - 2013.

A1

12. Klapan, A., Kušić, S., Rogić, D.
Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period
Andragoška spoznanja 18 38-54 - 2012.

A1

13. Kušić, S.
Teorija Petera Jarvisa o cjeloživotnom učenju (prikaz knjige Petera Jarvisa (2009), „Learning to be a person in society“. London and New York: Routledge.)
Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva 15 89-96 - 2011.

14. Zloković, J., Klapan, A., Kušić, S.
The media and the commercialization of childhood – marginalization of educational values
Iskanja – vzgoja in pre-vzgoja 29 112-126 - 2011.

A2

15. Kušić, S.
Školska kultura i odgojno djelovanje škole
priredila Jevtić, B., Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive. Niš: Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu. 254-265 - 2011.

16. Zloković, J., Kušić, S., Tot. D.
Profesionalno usavršavanje učitelja poradi poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba
Magistra Iadertina 5 41-52 - 2010.

A1

17. Kušić, S.
Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebook generacije
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 56 103-125 - 2010.

A1

18. Klapan, A., Kušić, S., Grubišić, D.
Evaluation in the educational and learning processes - Key didactical question
The Journal of Quality in Education (AMAQUEN) 2010 24-33 - 2010.

A1

19. Vrcelj, S., Klapan, A., Kušić, S.
Homo Zappiensi – kreatori nove škole
Potkonjak, N. (ur.), Buduća škola. Beograd: Srpska akademija obrazovanja. Svezak 2 751-763 - 2009.

20. Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.
lliteracy in Croatia
Filla, W., Gruber, E., Muller, G. (ur.), Wissen als Chance: Erwachsenenbildung zwischen beruflicher Qualifizierung und allgemeiner Bildung. VÖV-Publikationen 19. Wien: Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV). VÖV-Publikationen 19 121-130 - 2008.

A1

21. Zloković, J., Kušić, S., Šupak, A.
„Virtualna okolina“ i „progresivni odgoj“ – „nove“ perspektive i prakse
Dečman Dobrnjič, O., Černetič, M., Šetina Čož, M. (ur.), Educational Models in Global Societies - 2008. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj; Društvo vzgojiteljev Slovenije, Ljubljana; Zavod R Slovenije za šolstvo in šoprt, Ljubljana; Department of Education, National Universitiy of Tainan, Tainan, Taiwan, Skupnost dijaških domov Slovenije, Kranj. 28-36 - 2008.

22. Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.
Cjeloživotno učenje i održivi razvoj – potreba redizajniranja odgojno-obrazovnih programa
Uzelac, V. i Vujičić, L. (ur.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Svezak 1. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci. Svezak 1 287-292 - 2008.

23. Kušić, S., Ban, A.
Education of women
Sári, M. (ur.), Regionalisierung – Internationalisierung. Pécs: Universität Pécs Fakultät für Erwachsenenbildung und Personalentwicklung; University of Pécs Faculty of Adult Education and Human Resources Development. 197-208 - 2008.

24. Klapan, A., Kušić, S.
Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja
Alibabić, Š., Pejatović, A. (ur.), Andragogija na početku trećeg milenijuma. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju. 161-173 - 2007.

25. Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.
Processes of globalizations and education in Croatia
Toldy, T., Ramos, C., Vila Maior, P., Lira, S. (ur.), Actas do Congresso Internacional CIDADANIA(S): Discursos e Práticas (Proceedings of the International Congress “CITIZENSHIP(S): Discourses and Practices). CD-ROM. Porto, Portugal: Universidade Fernando Pessoa. 129-137 - 2007.

26. Kušić, S., Zloković, J., Redžić, D.
E-learning i obrazovanje na daljinu - novi pristup obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju
Klapan, A. i Matijević, M. (ur.) Zbornik radova 3. međunarodne konferencije Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo. 123-135 - 2007.

27. Klapan, A., Kušić, S.
Obrazovanje odraslih u Švedskoj
Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva 16 23-32 - 2006.

A2

28. Klapan, A., Kušić, S., Grubišić, D.
Obrazovanje odraslih u Kubi
Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva 15 39-49 - 2005.

A2

29. Kušić, S., Grubišić, D.
Utjecaj TV reklama na djecu – komercijalizacija djetinjstva
Blažič, M. (ur.), Mediji v izobraževanju. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto. 169-174 - 2004.

30.
Popis svih objavljenih znanstvenih radova dostupan na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI.

Znanstvene knjige

1. Autor
Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup
Filozofski fakultet Rijeka - 2016.
2. Urednik
Razni autori (zbornik radova)
Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića
Turk, M., Kušić, S., Mrnjaus, K., Zloković, J. (ur.) Filozofski fakultet Rijeka - 2016.
3. Urednik i korektor
Sofija Vrcelj
Je li (obrazovni) menadžment muški posao?
Siniša Kušić Hrvatsko futurološko društvo Rijeka - 2014.

Pozvana predavanja

1. Siniša Kušić
Školstvo u Hrvatskoj: stanje i perspektive
Filozofski fakultet u Mariboru, Slovenija - 21.12.2016.
2. Siniša Kušić
Obrazovanje odraslih u visokom školstvu: izazovi i perspektive (pozvano plenarno predavanje)
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska - 1.7.2016.
3. Siniša Kušić
Primjeri dobre prakse obrazovanja andragoga u Europi: što možemo naučiti od drugih? (pozvano plenarno predavanje)
Međunarodni andragoški simpozij na temu „Profesionalizacija andragoških djelatnika“ u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Biograd na Moru, Hrvatska - 15.5.2014.

Kongresna priopćenja

1.
Kušić, S., Zovko, A., Vrcelj, S.
Andragogical competencies Usmena PP prezentacija (Kušić, S., Zovko, A., Vrcelj, S.) 1st International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, ICONASH 2018 Antalya, Turska, 20. - 22. travanja 2018. godine - 21.4.2018.
2.
Vrcelj, S., Kušić, S.
Kompetencije pedagoga - od globalnog do lokalnog konteksta djelovanja (Competences of Pedagogues - From Global to Local Activity Context) Usmeno, PP prezentacija (Vrcelj, S. i Kušić, S.) International conference „Studies in Pedagogy - Traces of the Past and Future Prospects Faculty of Arts, Department of Pedagogy, University of Maribor, Maribor, Slovenija, 26.-27. listopada 2017. godine - 27.10.2017.
3.
Kušić, S., Vrcelj, S.
Nastava usmjerena na ishode učenja - Koja je svrha i funkcija nastave i škole? Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Vrcelj, S.) Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“ Aranđelovac, Srbija, 26.-27.5.2017. godine - 26.5.2017.
4.
Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.
The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Vrcelj, S.) 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER 2017) Kyrenia, Cyprus, 4-6 May 2017. godine - 4.5.2017.
5.
Kušić, S.
Emancipacijski koncept vs. Tržišni koncept - rekonceptualizacija obrazovanja odraslih Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) International adult education conference „Who Needs Adult Education?“ Vodice, Hrvatska, 26.-28.9.2016. godine - 26.9.2016.
6.
Kušić, S.
Obrazovanje odraslih u visokom školstvu: izazovi i perspektive Pozvano plenarno izlaganje, PP prezentacija Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“ Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 30.6.-2.7.2016. godine - 1.7.2016.
7.
Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.
The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Mašić, M.) 8th World Conference on Educational Sciences, WCES-2016 Univesity of Alcala, Madrid, Španjolska, 04-06 February 2016. godine - 4.2.2016.
8.
Kušić, S., Vrcelj, S.
Didaktičke odrednice modela i kurikuluma obrazovanja andragoga - komparativna perspektiva Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Znanstveno-stručnom kolokviju “Stanje i perspektive obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj“ Split, Hrvatska, Filozofski fakultet u Splitu, 21. i 22. siječnja 2016. godine - 21.1.2016.
9.
Vrcelj, S., Kušić, S.
U potrazi za identitetom (studija) pedagogije - iz perspektive Bolonjskog procesa u Hrvatskoj Usmeno, PP prezentacija (Vrcelj, S.) International symposium „Between tradition and future challenges: The study of pedagogy in Central and South-East Europe. Maribor, Slovenija, 22-24 October 2015. godine - 22.10.2015.
10.
Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.
Competencies for working with adults – an example of andragogues in Croatia Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) 4th International Conference on Education (IC-ED-2015), “Lifelong Learning” Christian University, St. Petersburg, Rusija, 26-28 June 2015. - 26.6.2015.
11.
Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.
Adults and “knowledge society” Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) 12th symposium “History of Adult Education in Central Europe” Economy, Money, Ethics, Politics, and Adult Education: Europe’s Responsibility Debrecen, Mađarska, 1-4 October 2014. godine - 1.10.2014.
12.
Kušić, S.
Primjeri dobre prakse obrazovanja andragoga u Europi: što možemo naučiti od drugih? Pozvano plenarno izlaganje, PP prezentacija Međunarodni andragoški simpozij na temu „Profesionalizacija andragoških djelatnika“ Biograd na Moru, Hrvatska, 15. i 16. svibnja 2014. godine - 15.5.2014.
13.
Tot, D., Kušić, S., Klapan, A.
Planning and Programming Continuous Professional Teacher Training: Experiences in Croatia Online usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) 3rd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2014) Dubrovnik, Hrvatska, 02.-03. svibanj 2014. godine - 2.5.2014.
14.
Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.
(Ne)obrazovni i (ne)odgojni ishodi obrazovanja Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodna znanstvena konferencija „Pedagogija, obrazovanje i nastava“ Mostar, BiH, 21.-23. ožujka 2013. godine - 21.3.2013.
15.
Kušić, S.
Školska kultura i učenikovo znanje (u okviru radionice: Kurikulumske odrednice kulture osnovne škole) Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Deveti susret pedagoga Hrvatske – Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne ustanove Zadar, Hrvatska, 11.-13. travanj 2011. godine - 11.4.2011.
16.
Kušić, S.
Školska kultura i odgojno djelovanje škole Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodni znanstveni skup „Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive“ Niš, Srbija, Centar za pedagoška istraživanja i Department za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu, 17.-18. rujan 2010. godine - 17.9.2010.
17.
Kušić, S.
Utjecaj masovnih medija na (ne)prevenciju ovisnosti (u okviru radionice: Adolescenske krize u srednjoj školi) Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Osmi susret pedagoga Hrvatske – Kriza odgoja i/ili odgoj u vrijeme krize Osijek, Hrvatska, 19.-21. travanj 2010. godine - 19.4.2010.
18.
Vrcelj, S., Klapan, A., Kušić, S.
(Un)traditional position of men and women in modern society – basis for the re-conceptualization of education Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) The First Malta International Forum on Learning Qawra, Malta, Let Me Learn Centre, University of Malta, 25-27th June 2009. - 25.6.2009.
19.
Turk, M., Kušić, S.
Netradicionalne strategije učenja i poučavanja u neformalnom obrazovanju Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih „Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih” Šibenik, Hrvatska, 29.-31. svibanj 2009. godine - 29.5.2009.
20.
Vrcelj, S., Klapan, A., Kušić, S.
Homo Zappiensi – kreatori nove škole Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Znanstveni skup „Buduća škola” Beograd, Srbija, Srpska akademija obrazovanja, 23.-24. siječanj 2009. godine - 23.1.2009.
21.
Tot, D., Kušić, S., Klapan, A.
Planiranje i programiranje stalnog stručnog usavršavanja učitelja Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodna znanstvena konferencija „Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja“ Mostar, BiH, 16.-18. listopad 2008. godine - 16.10.2008.
22.
Kušić, S., Ban, A.
Education of women Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) X. Symposium "Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa" Regionalisierung – Internationalisierung Pécs, Mađarska, 02.-05.10.2008. godine - 2.10.2008.
23.
Zloković, J., Kušić, S., Šupak, A.
„Virtualna okolina“ i „progresivni odgoj“ – „nove“ perspektive i prakse Usmeno, PP prezentacija (Zloković, J.) II Mednarodni kongres dijaških domov (II International Conference of Boarding School) “Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008” (“Educational Models in Global Societies - 2008”) Ljubljana, Slovenija, 17.-18. travanj 2008. godine - 17.4.2008.
24.
Kušić, S., Zloković, J., Redžić, D.
E-learning i obrazovanje na daljinu - novi pristup obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) III Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja" (u sklopu međunarodne konferencije XXIII. Andragoška škola) Šibenik, Hrvatska, Hrvatsko andragoško društvo, 03.-05. lipanj 2007. godine - 3.6.2007.
25.
Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.
lliteracy in Croatia Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodni simpozij «Wissen als Chance - die Zukunft der Erwachsenenbildung im Alpen-Adria-Raum in Kooperation mit Zentral-, Ost- und Sudosteuropa» Klagenfurt, Austrija, Alpen-Adria Universitat Klagenfurt, 27.-29. rujan 2006. godine - 27.9.2006.
26.
Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.
Processes of globalizations and education in Croatia Usmeno, PP prezentacija (Klapan, A.) Međunarodni znanstveni skup «Citizenship(s): Discourses and Practices» Porto, Portugal, Fernando Pessoa University, 29. lipanj - 01. srpanj 2006. godine - 29.6.2006.
27.
Klapan, A., Kušić, S.
Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodni znanstveni skup "Andragogija na početku trećeg milenijuma" Beograd, Srbija, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, 2. lipanj 2006. godine - 2.6.2006.
28.
Klapan, A., Kušić, S., Rogić, D.
Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period Usmeno, PP prezentacija (Rogić, D.) 10th International Conference on the History of Adult Education, International ESVA Foundation Helsinki, Finska, 08.-11. rujan 2005. godine - 8.9.2005.
29.
Klapan, A., Grubišić, D., Kušić, S.
Evaluation in the educational and learning processes - Key didactical question Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Grubišić, D.) 2éme Congres International de Management de la Qualité dans les Systemes d'Education et de Formation («The assessment, tool of educational and training quality building»), u organizaciji AMAQUEN, World Society for Comparative Education i World Society f Casablanca, Morocco, 20.-22. travnja 2005. godine - 20.4.2005.
30.
Kušić, S.
Utjecaj mass medija na (ne)prevenciju ovisnosti Usmeno, PP prezentacija Međunarodni znanstveno-stručni skup "Škola bez droge", u organizaciji Međunarodnog centra prevencije ovisnosti Višnjan, Hrvatska, 10.-11. prosinca 2004. godine - 10.12.2004.
31.
Kušić, S., Grubišić, D.
Utjecaj TV reklama na djecu – komercijalizacija djetinjstva Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.) Međunarodni znanstveni simpozij "Mediji v izobraževanju" Novo mesto, Slovenija, 07.-08. listopada 2004. godine - 7.10.2004.

Znanstveni projekti

1. 3.1.2018. - 2.1.2023.
Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR); istraživač; Hrvatska zaklada za znanost, UIP 2017-05-2031; 987.239,72 HRK;
2. 1.3.2016. - 1.1.2018.
Društvene promjene i kurikulumi obrazovanja pedagoga (Social changes and university pedagogy curricula) ; voditelj projekta; MZOS, Znanstveno-tehnološka suradnja između Republike Hrvatske i Republike Srbije; ;
3. 1.6.2015. - 30.6.2017.
A comparison of education system transformation within the context of political changes during the period 1985 to 2005 (Research team: Slovenia, Croatia, Serbia, South Africa) - voditelj projekta PhD. Hennie Steyn ; suradnik - istraživač; Faculty of Education Sciences, North-West University (Potchefstroom Campus), South Africa; ;
4. 1.3.2014. -
Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja; suradnik; UNIRI (nastavak istoimenog projekta financiranog od strane MZOS); ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja (009-0000000-2489); suradnik – znanstveni novak; MZOŠ; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?projekt=009-0000000-2489
6. 1.1.2005. - 1.9.2006.
Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja (0009008); suradnik – znanstveni novak; MZOŠ; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?projekt=0009008

Mentorstvo doktorandima

1. 1.3.2017. -
Branka Gotovac; Doktorat Utjecaj projektne nastave na kompetencije studenata iz matematike (Siniša Kušić mentor); Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije; disertacija u izradi;
2. 1.9.2016. -
Sanja Martinko; Doktorat Usporedba primjene različitih metoda poučavanja fizike u odnosu na psihološke karakteristike učenika (Siniša Kušić komentor); Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije; disertacija u izradi;

Znanstveni skupovi

1. 14.6.2017. - 17.6.2017.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“ Rijeka, Hrvatska član programskog odbora
2. 26.5.2017. - 27.5.2017.
Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“ Aranđelovac, Srbija član programskog odbora
3. 19.5.2017. -
Doktorska konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2017 Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora
4. 26.9.2016. - 28.9.2016.
International adult education conference „Who Needs Adult Education?“ Zagreb i Vodice, Hrvatska član organizacijskog odbora
5. 30.6.2016. - 2.7.2016.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“ Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora
6. 3.6.2016. -
Doktorska konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2016 Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora
7. 22.5.2015. -
Doktorska konferencije za studente, voditelje i suradnike poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2015 Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2010. - 1.9.2011.
Sveučilišni program natjecanja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija
Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci  
Izvoditelj projekta (suradnik)

Stručna aktivnost

1.
1.5.2017. -
član stručne skupine za izradu Nacrta prijedloga novog kurikula za osnovno obrazovanje odraslih utemeljenog na konceptu ključnih kompetencija - u okviru Erasmus+ projekt Implementacija EU AGENDE obrazovanja odraslih 2015.-2017. kojeg provodi Odjel za cjeloživotno učenje Ministarstva znanosti i obrazovanja
Odjel za cjeloživotno učenje Ministarstva znanosti i obrazovanja   član stručne skupine
2.
2.3.2017. - 17.3.2017.
Program Curriculum globALE (4. ciklus programa za osposobljavanje andragoških djelatnika)
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb   trener u okviru 1. modula - Uvod u obrazovanje odraslih
3.
16.2.2017. - 24.2.2017.
Program Curriculum globALE (3. ciklus programa za osposobljavanje andragoških djelatnika)
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb   trener u okviru 1. modula - Uvod u obrazovanje odraslih
4.
1.10.2016. -
Fokus skupina o Zakonu o obrazovanju odraslih kojim se predviđa licenciranje za povremene i stalne nastavnike u obrazovanju odraslih i voditelje obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Sv. Martin na Muri)   član fokus skupine
5.
9.12.2015. -
Predavanje na temu "Temeljna dokimološka znanja i alternativne metode vrednovanja učenikovih znanja"
Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja", Buzet   Predavač
6.
20.11.2015. - 28.11.2015.
Program Curriculum globALE (2. ciklus programa za osposobljavanje andragoških djelatnika)
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb   trener u okviru 1. modula - Uvod u obrazovanje odraslih
7.
20.10.2015. -
Predavanje na temu "Temeljna dokimološka znanja i alternativne metode vrednovanja učenikovih znanja"
Osnovna škola "Zamet", Rijeka   Predavač
8.
30.4.2015. -
Predavanja na temu "Temeljna načela i različiti pristupi vrednovanju u nastavnom procesu"
Medicinska škola u Rijeci - Drugi stručni skup međužupanijskog stručnog vijeća za medicinske sestre   Predavač
9.
14.11.2014. -
Radionica na temu "Temeljna dokimološka znanja i alternativne metode vrednovanja učenikovih znanja"
Filozofski fakultet u Rijeci - Stručni skup Unaprjeđenje kvalitete pedagoške prakse   Predavač i voditelj radionice
10.
25.9.2013. -
Predavanje i radionica na temu "Cilj i očekivani ishodi učenja u nastavnom procesu"
Osnovna škola "Turnić", Rijeka   Predavač i voditelj radionice
11.
1.4.2013. - 1.6.2013.
Voditelj Povjerenstva za izradu stručnog mišljenja o Modelu timskog oblika rada u razrednoj nastavi Osnovne škole „Petar Zrinski“ u Čabru
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci   Voditelj Povjerenstva
12.
1.1.2013. -
Recenzent e-kolegija prijavljenih na natječaj za Najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2012./2013. na zahtjev Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci - Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci   recenzent e-kolegija
13.
1.1.2012. -
Recenzent e-kolegija „Europska dimenzija u obrazovanju“ na zahtjev nositeljice kolegija (nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Jasminka Ledić; asistent: Marko Turk, znanstveni novak)
Filozofski fakultet u Rijeci   recenzent e-kolegija
14.
1.1.2007. - 1.6.2007.
Revizija programa E-learning Tutoring (E-learning akademija, Zagreb) - na zahtjev Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet
E-learning akademija, Zagreb   Revizor
15.
24.6.2004. - 27.6.2004.
Radionica „Adult educators competencies“ - Međunarodna andragoška ljetna akademija
Andragoški centar   Jedan od voditelja radionice
16.
1.5.2004. -
Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2004.“
Škola stvaralaštva   Član stručnog tima (pedagog)
17.
1.1.2001. - 1.1.2004.
Osnivač i Predsjednik Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci «JANUS»
Udruga studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci «JANUS»   Osnivač i Predsjednik Udruge

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.4.2016. - 30.4.2018. - voditelj Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Centar za obrazovanje nastavnika
2. 1.1.2016. - 1.1.2017. - član povjerenstva za izmjenu programa preddiplomskog i diplomskog studija pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2016. - - koordinator CEEPUS mreže Pedagogy and Andragogy in South-East Europe (PASEE) na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
4. 1.10.2014. - 1.4.2016. - tajnik Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
5. 1.4.2014. - 1.4.2016. - član Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Centar za obrazovanje nastavnika
6. 1.9.2013. - 1.3.2015. - Koordinator sveučilišnog izvanrednog diplomskog studija pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
7. 1.10.2012. - 1.3.2015. - Koordinator programa cjeloživotnog obrazovanja Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
8. 1.12.2008. - 1.5.2011. - Povjerenik za e-učenje
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9. 1.3.2005. - 1.10.2007. - ECTS koordinator
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.12.2008. - 1.5.2011. - Član Povjerenstva
Povjerenstvo za implementaciju e-učenja pri Sveučilištu u Rijeci