Anita Zovko

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

mobitel : 098 328 867

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.1994. - Doktor društveno-humanističkih znanosti Pedagogija Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1989. - Magistar društveno-humanističkih znanosti, odgojne znanosti, pedagogija Pedagogija Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1989. diplomirani pedagog Pedagogija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.1986. - Redovni profesor iz znanstvenog polja odgojih znanosti, područje društvenih znanosti Izvođenje nastave na preddiplomskom jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedagogije iz kolegija Didaktika, Didaktička dokimologija, Andragogija, Obrazovanja odraslih u međunarodnom kontekstu. Nositeljica izbornog modula na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedagogije (Obrazovanje odraslih, Domska pedagogija). Sudjelovanje u realizaciji poslijediplomskog znanstvenog studija pedagogije s obveznim kolegijima, te na doktorskom studiju pedagogije. Realizacija nastave iz kolegija Didaktika u pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika. Publikacija knjiga i znanstvenih radova. Aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu. Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

5.12.2006. Priznanje Hrvatskog andragoškog društva za doprinos na unapređivanju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u prigodi 10 godina rada Hrvatskog andragoškog društva
Nagrada ˝Ivan Filipović˝ za promicanje pedagoške teorije i prakse
Godišnja nagrada grada Rijeke za područje obrazovanja odraslih

Članstva

1.5.2017. - Matični odbor za područje društvenih znanosti- polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije
1.10.2016. - fokus skupina zadužena za prijedlog zakona o obrazovanju odraslih
1.12.2015. - 10.10.2016. Ekspertna skupina MZOS za pračenje i planiranje strategije obrazovanja odraslih
1.10.2015. - EPALE zajednica (e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi)
1.1.2007. - Član Vijeća za obrazovanje odraslih
1.1.2004. - Član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za obrazovanje odraslih
1.1.2002. - 1.1.2006. Predsjednica programskog vijeća Hrvatskog andragoškog društva
1.1.2002. - 1.1.2006. Odbor za školstvo, znanost i tehnologiju Primorsko-goranske županije
1.1.2000. - Povjerenstvo za dodjelu nagrade za životno djelo ˝Ivan Filipović˝
1.1.1997. - Stručna skupina za programe učeničkih domova
- Članica ISCAE- International Society for Comparative Adult Education
- Hrvatsko andragoško društvo
- Pedagogijsko društvo
- Hrvatski književni pedagoški zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2015. - Pedagogija treće životne dobi
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: izborni kolegij
1.10.2014. - Domska pedagogija
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: izborni kolegij
1.10.1998. - Didaktička dokimologija
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.1998. - Obrazovanje odraslih u međunarodnom kontekstu
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: izborni kolegij
1.10.1998. - Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: izborni kolegij
1.10.1995. - Didaktika
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.10.1995. - Andragogija
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

15.12.2016. - Kvaliteta života bivših štićenika dječjeg doma po izlasku iz institucionalne skrbi
Kolarić Iva
Pedagogija
Filozofski fakultet u RIjeci
6.10.2016. - Uloga odgajatelja u formiranju domske kulture
Guštin Dijana
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
2.9.2016. - Spremnost nastavnika i stručnih suradnika osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji za didaktičko-metodičku prilagodbu darovitim učenicima
Mužić Lucija
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
2.9.2016. - Stavovi nastavnika osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji o didaktičko-metodičkoj prilagodbi za učenike s oštećenjem sluha
Šokić Marina
Pedagogija
Filozofski fakultet u RIjeci
14.7.2016. - Terenska nastava u nastavi geografije
Vinković Marica
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
11.7.2016. - Odgojna uloga vjerskih zajednica mladih
Polegubić Filip
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
10.7.2016. - Kvaliteta života osoba treće životne dobi
Kuzma Dajana
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
5.7.2016. - Komunikacija i suradnički odnos kao čimbenici kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada
Dragičević Mirjana
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Uloga medija u nastavnom procesu
Suzana Knežević
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2013. - Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj
Tomislav Bucić
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2013. - Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
Nensi Jurković
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2013. - Stanje i perspektiva obrazovanja odsraslih u Hrvatskoj
Dragana Petrović
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2013. - Cjeloživotno obrazovanje i nezaposlenost u Karlovačkoj županiji
Nina Rapo
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj
Barbara Skočilić
Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Netradicionalne nastavne metode
Melisa Haliti
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Važnost kurikuluma u obrazovanju
Maja Jakić
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Ocjenjivanje i problemi ocjenjivanja u hrvatskom osnovnom školstvu
Inka Turković
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
16.4.2012. - Vrste nastave
Maja Dević
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.2.2012. - Komparativna analiza zakonodavnih odredbi u obrazovanju odraslih u zemljama Europske unije
Dalibor Fak
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
23.1.2012. - Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj kao čimbenik razvitka
Irena Mikac
Diplosmi studij pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
6.12.2011. - Ocjenjivanje učenika u odgojno-obrazovnom procesu
Maja Bažević
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
6.12.2011. - Obrazovanje odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu: Engleska, Wales, Sjeverna Irska i Škotska
Iva Sutil
Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Ocjenjivanje u školi - ključan pedagoški problem
Zlatka Gregorović
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Školsko ocjenjivanje
Suzana Knežević
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
11.7.2011. - Različiti programi za roditelje u Hrvatskoj i svijetu kao dio cjeloživotnog učenja
Marina Bijonda
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
24.2.2011. - Uloga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - područna služba Gospić u obrazovanju odraslih
Hajdar Mujačić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
19.11.2010. - Neformalno obrazovanje odraslih u Osijeku i Rijeci
Sanja Simel
Diplomski/integrirani studij
Fiozofski fakultet u Osijeku
12.10.2010. - Strategija obrazovanja odraslih u sklopu cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj
Stella Lampret
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
4.10.2010. - Obrazovanje odraslih i gospodarska kriza
Nikolina Pajnić
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
4.10.2010. - Suvremene nastavne metode
Natalia Protulipac
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2010. - Andragoške institucije u Primorsko-goranskoj županiji
Lara Godec
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
8.7.2010. - (Ne)pismenost u svijetu i Hrvatskoj
Rino Negovetić
Dodiplomski studij pedagogije i filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.5.2010. - Obrazovanje odraslih na Malti
Vanja Valčić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
12.3.2010. - Primjena E-learninga u vojnoj izobrazbi - učenje na daljinu
Goran Karlović
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
7.12.2009. - Obrazovanje odraslih u Crnoj Gori
Romana Đukes
Dodiplomski studij pedagogije i filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.10.2009. - Oblici rada u nastavi
Maja Blažević
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.10.2009. - Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj
Maja Dević
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.10.2009. - Komparativna analiza obrazovanja odraslih u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Admira Iljazi
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.10.2009. - Funkcija odgajatelja u učeničkom domu
Irena Mikac
Preddiplomski studij pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2009. - Komparacija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj
Maja Smolčić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.2009. - Uloga, zadaća i djelatnosti Agencije za obrazovanje odraslih
Petra Naranđa
Dodiplomski studij pedagogije i filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
23.6.2009. - Obrazovni i andragoški sustav u Japanu
Morana Endrighetti
Dodiplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
23.6.2009. - Obrazovanje odraslih i informacijska tehnologija
Nikola Kać
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
26.1.2009. - Važnost informatičke pismenosti u andragoškom obrazovanju
Iva Baldo
Dodiplomski studij pedagogije i filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.10.2008. - Značaj UNESCO-a za obrazovanje odraslih
Koraljka Savić
Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.10.2008. - Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj s naglaskom na Istarsku županiju
Renata Zahtila
Dodiplomski studij pedagoije i hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2008. - Pismenost i obrazovanje u Republici Hrvatskoj
Lada Vižintin
Dodiplomski studij povijesti i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
13.5.2008. - Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u 21. stoljeću
Ana Ražov
Dodiplomski studij povijesti i pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.5.2008. - Značaj pučkog otvorenog učilišta Gospić i Otočac za razvoj obrazovanja u Lici
Ante Hrvoj
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
18.2.2008. - Analiza suvremenih nastavnih metoda iz perspektive hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda
Anamarija Pogorelec
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
28.11.2007. - Razredno ozračje u nastavnom procesu
Josipa Andrušić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2007. - Perspektive e-učenja u obrazovanju odraslih
Bosiljka Jurjević
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
26.6.2007. - Didaktičke mogućnosti primjene nastavne metode demonstracije u Hrvatskoj vojsci
Saša Čače
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
9.1.2007. - Informatička pismenost odraslih kao nužnost suvremene pismenosti modernog svijeta
Valentina Komes
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
10.3.2006. - Obrazovanje odraslih u Mađarskoj
Koraljka Mimica
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
21.11.2005. - Pismenost i obrazovanje odraslih u svijetu i Hrvatskoj
Darko Janjatović
Dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
21.11.2005. - Ustroj centra za pružanje edukacijske potpore nezaposlenim osobama
Dalibor Lukša
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
6.12.2004. - Obrazovanje odraslih u Sloveniji
Jasna Kalčić
Dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2004. - Nastavak, razvoj i perspektive andragoških studija
Davorka Čolović
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.2004. - Motivacija u obrazovanju odraslih
Valerija Kovačić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.2004. - Dom učenika Sušak
Daniela Anđelić
Dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.1.2004. - Organizacijski oblici rada u vojsci
Dejan Nagy
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
16.12.2003. - Obrazovanje odraslih u zemljama tranzicije
Uroš Šuljić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2003. - Komparacija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj na primjeru Rijeke i Goeteborga
Svemirka Miočić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
10.10.2003. - Obrazovanje odraslih na daljinu putem Interneta
Sabina Vojvodić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2003. - Komparativni prikaz obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj
Ornela Klevisser-Tomašić
Dodiplomski studij hrvatskoj jezika i književnosti/Njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2003. - Informatika u prvom razredu osnovne škole i korelacija s drugim predmetima
Vladimir Šavle
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
24.6.2003. - Vojska kao profesija
Siniša Badovinac
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
24.6.2003. - Osobine nastavnika i vrednovanje učenika u osnovnoj školi
Snježana Carević
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
3.6.2003. - uloga interneta u obrazovanju
Josip Milinković
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
4.4.2003. - Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj
Robert Jambrešić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
21.3.2003. - Stavovi vojnika o osobinama časnika i dočasnika
Zdenko Babić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
7.3.2003. - Razvoj andragoške znanosti
Mladen Ćoza
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2002. - Uloga i značaj pučkih otvorenih učilišta na obrazovanje odraslih
Katarina Bevandić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2002. - Organizacijski oblici obrazovanja odraslih u različitim zemljama
Petra Babić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
22.5.2002. - Obrazovanje edukatora u zdravstvu
Miljenka Zulle
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
28.1.2002. - Permanentno obrazovanje časnika
Dražen Komadina
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
28.1.2002. - Metode rada s vojnicima
Goran Nekić
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
17.12.2001. - Organizacija učenja u učeničkom domu
Romana Martinović-Štimac
Dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
18.12.2000. - Obrazovanje na daljinu
Tina Pirjevac
Diplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2000. - Organizacija slobodnog vremena u domovima za djecu
Gordana Vidas
Dodiplomski studij pedagogije i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
29.6.2000. - Povijest odgoja odraslih u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata do danas
Mirjana Bilić
Dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Kompetencije andragoga
Andrea Lukajić
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Metode i pristupi poučavanja engleskog jezika
Barbara Vardić
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Odgoj za dijalog, zajedništvo i altruizam iz perspektive franjevačke duhovnosti
Filip Polegubić
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Didaktički modeli nastave za odrasle
Mia Matković
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Doprinos poznatih andragoga utemeljenju i razvoju andragogije
Paola Grubica
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Humor u nastavi
Rebeka Pavlović
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Sveučilište za treću životnu dob
Valentina Gorše
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

-Norma sati:
-Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Didaktika

Fakultet Prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Mostaru
voditelj
Norma sati:
- Didaktika

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu- područni odjel Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Didaktika

Integrirani sveučilišni učiteljski studij u Puli
voditelj
Norma sati:
- Didaktička dokimologija

Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Zovko, Anita; VUkobratović, Jelena
Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena
3. međunarodne znanstvene konferencije "Izazovi i perspektive pomagačkih profesija" 1 - 2018.

2. Zloković, Jasminka; Zovko, Anita
Nasilje maloljetne djece nad roditeljima- socijalni i pedagoško-andragoški problem
Zbornik radova III. međunarodno znanstvene konferencije "Ne nasilju- jedinstven društveni odgovor" 1 44-52 - 2018.

A1

3. Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
Pedagoški i andragoški aspekti odnosa između djece i prema ostarelim roditeljima
Zbornik radova sa 10. međunarodne interdisciplinarne stručno-znanstvene konferencije "Horizonti" 2018 55-62 - 2018.

A1

4. Vasilj, Mario; Zovko, Anita
Kompetencije odgajatelja u učeničkom domu
"Suvremena pitanja" - časopis za prosvjetu i kulturu, BIH, Mostar XII 19-29 - 2017. http://www.ceeol.com

A1

5. Mario Vasilj; Anita Zovko; Jelena Vukobratović
Potencijali e-učenja za unapređenje modela poučavanja odraslih
Časopis Inovacije u nastavi; Učiteljski fakultet u Beogradu 30 82-98 - 2017.

A1

6. Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Vrcelj, S., Kušić, S., Vignjević, B., Spasenović, V.
Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005
Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies 68 (134) - 2017.

A1

7. Vrcelj, S., Kušić, S., Cikač, T.
Odnos srednjoškolaca prema školskom uspjehu
planirana objava rada u indeksiranom časopisu - 2017.

8. Kušić, S., Vrcelj, S.
In Search for the Pedagogy (Studies) Identity: The Croatian Context
Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies 68 (134) 52-67 - 2017.

A1

9. Kušić, S., Vrcelj S., Zovko, A.
Odrasli u visokoškolskom obrazovanju
rad/poglavlje u knjizi koja će biti tiskana tijekom 2017.godine 15 - 2017.

10. The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages
Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.
planirana objava rada u indeksiranom časopisu - 2017.

11. Anita Zovko, Jelena Vukobratović
Percepcija starenja i društveno medijska slika o starima
Andragoške studije (Andragogical Studies) 111-124 - 2017.

A1

12. Vukobratović, Jelena; Vrcelj, Sofija; Zovko, Anita
Kulturalni kontekst škole i drugih oblika institucionalnog obrazovanja
Zbornik radova III. međunarodne znanstvene konferencije "Pedagogija, obrazovanje i nastava" održane u Mostaru 1 953-969 - 2017.

A1

13. Zovko, Anita; Vasilj, Mario; Marčeta, Ana-Marija
Stavovi nastavnika o cjeloživotnom učenju
Zbornik radova III. međunarodne znanstvene konferencije održane u Mostaru pod nazivom "Pedagogija, obrazovanje i nastava" 1 49-57 - 2017.

A1

14. Lapat, G., Martinko, J., Dijanošić, B.
Osobna korist od obrazovanja odraslih – studija slučaja
Zbornik radova 7. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih - „Komu treba obrazovanje odraslih?“ 153-159 - 2016.

A1

15. Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S
The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages
Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences - 2016.

16. Herceg, J., Klapan, A., Tot, D
Developed Communication in Native Language as a Prerequisite For The Quality of Lifelong Learning
- 2016.

17. Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.
Andragogical competencies – a case study of Croatia
CEPS - Center for Educational Policy Studies Journal - 2016.

18. Vrcelj, S., Kušić, S.
U potrazi za identitetom (studija) pedagogije - iz perspektive Bolonjskog procesa u Hrvatskoj
Sodobna pedagogika - 2016.

19. Tot, Daria; Kušić, Siniša; Klapan, Anita
Planning and Programming Continuous Professional Teacher Training: Experiences in Croatia.
Global Journal on Humanites & Social Sciences - Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier (radovi indeksirani u Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index - Web of Science) 1 134-140 - 2015.

Q1
WOS

20. Klapan, A., Šaravanja,M., Mašić, M.
Mostar university students' selfassessment of lifelong learning competences
Andragoška spoznanja (Andragogical perspectives) 2015 79-93 - 2015.

A1

21. Klapan, A., Knapić, I., Klapan, L.
Suvremena obrazovna tehnologija u nastavi
rad je pozitivno recenziran i prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova "Nastava i znanost u vremenu i prostoru" - 2015.

22. Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.
Competencies for working with adults-an example of andragogues in Croatia
rad je pozitivno recenziran i prihvaćen za objavljivanje u Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier (radovi indeksirani u Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index - Web of Science) - 2015.

Q1
WOS

23. Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A
Adults and “knowledge society”
E. Juhász, V. Tomášová, E. Petlák (eds.), The Social Role of Adult Education in Central Europe (Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa) 83-93 - 2015.

24. Antea Čilić, Anita Klapan, Maja Prnić
Teachers' competences for educational work, in Journal of Transdisciplinary studies „Epiphany“ - speciall issue Education, Culture and Identity
New trends and challenges of today's Europe 8 219-226 - 2015.

25. Gilbert Hofman, Anita Klapan, Tanja Persoglio
Upravljanje karijerom u fizioterapiji, posebno izdanje časopisa Hrvatskog zbora fizioterapeuta „Fizioterapija temeljna na dokazima“
Radovi sa međunarodnog kongresa održanog u Opatiji od 19.-22.11. 2015 158-161 - 2015.

26. Anita Klapan, Nikolina Čerkez, Tina Vekić
Izostajanje učenika s nastve
Tematski zbornik VI. međunarodno naučno-stručne konferencije ,,Unapređenje kvalitete života djece i mladih" 19.21.06.2015., Ohrid, Makedonija - 2015.

27. Ivana Knapić, Anita Zovko, Leo Klapan
Suvremena obrazovna tehnologija u nastavi
Teaching and science in times and space 297-312 - 2015.

28. Kušić, Siniša; Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita
Adults and “knowledge society”.
Scientific studies "The social Role of adult education in Central Europe", ed. Juhasz E.; Tamašova V.; Petlak E., (Department of Adult Education of the Institute of Education Sciences, Faculty of Humanities, University of Debrecen; Association for the Development of Adult Education (FFE); Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom, Debrecen, 1-4 October 2014.) 83-94 - 2014.

29. Klapan, Anita; Herceg, Jadranka
Jezično-komunikacijska kompetencija nastavnika, kao ključna kompetencija u provedbi programa obrazovanja odraslih.
Ključne kompetencije u obrazovanju odraslih (Zbornik radova 6. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih) - 2014.

30. Kušić, Siniša; Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita
(Ne)obrazovni i (ne)odgojni ishodi obrazovanja
Pedagogija, obrazovanje i nastava – Svezak 1. (Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-23. ožujka 2013.). - 2014.

31. Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Knowledge Society and the (de)stabilization of families.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier (radovi indeksirani u Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index - Web of Science) 159 1-808 - 2014.

Q1
WOS

32. Klapan, Anita
Die andragogische Tatigkeit der Volkshochschule vom Beginn des Zweiten Weltkrieges bis zur Autonomie Kroatiens( Adult Education Activity of People's University from the Beginning of Second World War until the Independence of Croatia )
Verband Österreichischer Volkshochschulen, Pädagogische Arbeits - und Forschungsstelle (PAF) - 2002.

33. Klapan, Anita
Obrazovanje edukatora( Education of adult educators )
Obrazovanje odraslih - ključ za XXI. stoljeće / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2004. 89-97.

34. Klapan, Anita
Studentska vizija cjeloživotnog učenja( Student's vision of the lifelong learning )
Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2002. 205-217.

35. Klapan, Anita
Obrazovne potrebe odraslih - ključno pitanje andragogije( Educational needs of adults- key questions of andragogy )
Obrazovanje odraslih - časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, Sarajevo 1 (2001), 1-3; 79-87

36. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Rolul universitatilor in dezvoltarea teoriei si practicii andragogiei din Croatia( The role of University in the Development of Theory and Practice of Andragogy in Croatia )
Paideia (Ravista de Cultura si Educatie) 1 (2001), 3-4; 59-65

37. Klapan, Anita
Obrazovanje edukatora - ključno pitanje obrazovanja odraslih u Hrvatskoj( Education of adult educators - key question of the adult education in Croatia )
Obrazovanje odraslih - ključ za XXI. stoljeće : zbornik radova 2. međunarodne konferencije "Obrazovanje odraslih - ključ za XXI. stoljeće" / Klapan, Anita ; Matijević Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2004. (ISBN: 953-98811-1-0).

38. Klapan, Anita; Kušić, Siniša; Rogić, Danijela
Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period.
Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih (Andragogic Perspectives) (1318-5160) 18 (2012), 1; 38-54

39. Klapan, Anita
Andragogija na nastavničkim fakultetima u Republici Hrvatskoj( Andragogy at Teacher Training Colleges in the Reppublic Croatia )
Obrazovanje odraslih (1331-7253) 42 (1998); 59-64

40. Klapan, Anita; Lavrnja Ilija
Napredni učiteljski pokret u Hrvatskoj i njegov utjecaj na obrazovanje odraslih
Ethics, Ideals and Ideologies in the History of Adult Education / Nemeth, Balazs ; Poggeler Franz (ur.). - Frankfurt am Main : Peter Lang , 2002. 373-380.

41. Zloković, Jasminka; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
The Media and the commercialization of childhood - marginalization of educational values
Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja (0352-3233) 29 (2011), 41-42; 112-126

42. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja( Adult education in Croatia within the concept of lifelong learning )
Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva / Vrgoč, Hrvoje (ur.). - Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor , 2003. 157-164.

43. Klapan, Anita
Andragogija između teorije i prakse( Andragogy between theory and practice )
Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2002. 166-177.

44. Klapan, Anita; Stilin, Edita; Ružić, Alison
Obrazovanje odraslih i stvaralaštvo( Adult education and creativity )
Nadarjeni-izkoriščen ali prezrt potencial / Blažič, Marijan (ur.). - Novo mesto : Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani , 2003. 260-268.

45. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Actuality of J.A. Komensky's pedagogical ideas about the position of the person being educated in the educational process
De rerum humanarum emendatione consulatio catholica a odkaz Jana Komenskeho pre tretie tisicročie / Dr. Jozef Pšenak ; Dr. Zuzana Buganova (ur.). - Bratislava : Univerzita Komenskeho Bratislava, Slovakia , 2001. 183-188.

46. Klapan, Anita
Tehnologija u obrazovanju odraslih( Technology in Adult Education )
Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija / Vladimir, Rosić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2000. 75-79.

47. Klapan, Anita
Obrazovanje edukatora-pretpostavka za kvalitetu rada u obrazovanju odraslih( Education of Educators- presequisite for good adult Education )
Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozfski fakultet u Rijeci , 1999. 250-256.

48. Purković, Damir; Klapan, Anita
Neprimjerena struktura i organizacija obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno-tehničkom odgojno-obrazovnom području u Republici Hrvatskoj( Inadequate Structure and Organization of Educational Institutions as a Fundamental Obstacle to the Successful Adult Education in the Professional-Technical and Vocational Education in the Republic of Croatia )
Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih (Book of Proceedings of the 5th International Conference) / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , 2011. 157-169 (ISBN: 978-953-55704-4-8).

49. Klapan, Anita; Kušić, Siniša
Obrazovanje odraslih u Švedskoj( Adult Education in Sveden )
Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva (1331-3134) 10 (2006), 1; 23-31

50. Klapan, Anita; Kušić, Siniša; Grubišić, Danijela
Obrazovanje odraslih u Kubi( Adult Education in Cuba )
Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva (1331-3134) 9 (2005), 2; 39-48

51. Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija
Analyse comparative des reseaux institutionneles d'education des adultes en Croatie et en Slovenie( Comparative analysis of the network of adult education institutions in Croatia and Slovenia )
Adult education and development ; Education des adultes et developpment ; Educacion de adultos y desarrollo (0935-8161) 60 (2003), 3; 235-252

52. Klapan, Anita; Redžić, Dragana
Samovrednovanje u funkciji trajnog razvitka učiteljeve kompetentnosti( Self-evaluation as the permanent improvement of teacher competence )
Kompetencije i kompetentnost učitelja - Competences and teacher competence / Babić, Nada (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State University – Ukraine , 2007. 463-470 (ISBN: 978-953-6965-11-3).

53. Klapan, Anita; Ćavar, Jozo; Živčić, Mile
Edukacija edukatora za rad s odraslima( Education of educators working with adults )
Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja - Adult Education for the knowledge economy / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2007. 95-102 (ISBN: 978-953-98811-2-0).

54. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija
Standardizacija obrazovanja( Standardization of education )
Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja - European Dimensions of Reforms in the Educational System / Kamenov, Emil (ur.). - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju u Novom Sadu , 2007. 168-174 (ISBN: 978-86-80271-55-2).

55. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša
Cjeloživotno učenje i održivi razvoj – potreba redizajniranja odgojno-obrazovnih programa( Lifelong learning and sustainable development - need for redesigning of educational programs )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Svezak 1 (Lifelong learning for sustainable development - Issue 1) / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci , 2008. 287-292 (ISBN: 978-953-98445-4-5).

56. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša
Processes of globalizations and education in Croatia
Proceedings of the International Congress CITIZENSHIP(S) - Discourses and Practices CD-ROM / Toldy, Teresa ; Ramos, Cláudia ; Vila Maior, Paulo ; Lira, Sérgio (ur.). - Porto : Universidade Fernando Pessoa , 2007. 129-137 (ISBN: 978-972-8830-97-7).

57. Tot, Daria; Klapan, Anita
Ciljevi stalnog stručnog usavršavanja: mišljenja učitelja( Goals of permanent professional improvement: teachers’ opinions )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 5 (2008), 1; 60-71

58. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša
Standardization of Adult Education in the Republic of Croatia
Andragosˇka spoznanja : Prva slovenska revija za izobrazˇevanje odraslih (Andragogic Perspectives) (1318-5160) 19 (2013), 1; 20-27

59. Klapan, Anita; Pogarčić, Ivan
eLearning in the Third Age
MIPRO 2008, 31st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Proceedings Vol. IV., CE-Computers in Education / Marina Čičin-Šain, Ivana Turčić Prstačić, Ivanka Sluganović, Ivan Uroda (ur.). - Zagreb : Denona , 2008. 264-268 (ISBN: 978-953-233-039-7).

60. Purković, Damir; Klapan, Anita
Neprimjerenost obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno- tehničkom području( Inadequacy of Educational Institutions as a Fundamental Obstacle to the Successful Adult Education in the Professional-Technical and Vocational Education )
Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih - Zbornik radova (2011)

61. Klapan, Anita; Ćavar, Jozo
Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika( Education and training of andragogical trainers )
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 149 (2008), 1; 34-48

62. Klapan, Anita; Rafajac, Branko; Rončević, Nena
Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja( Atitudes of pedagogy students Univeristy of Rijeka towards lifelong learning )
Andragoški glasnik (1331-3134) 23 (2009), 2; 113-132

63. Klapan, Anita; Živčić, Mile
ANDRAGOŠKI POKRETI( ANDRAGOGICAL MOVEMENTS )
Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih (Book of Proceedings of the 5th International Conference) / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , 2011. 170-183 (ISBN: 978-953-55704-4-8).

64. Klapan, Anita; Kušić, Siniša
Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja( Adult education situation and perspectives in Croatia within concept of life-long learning )
Andragogija na početku trećeg milenijuma / Alibabić, Šefika ; Pejatović, Aleksandra (ur.). - Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju , 2007. 161-173 (ISBN: 13 978-86-82019-54-1).

Znanstvene knjige

1. Autor
Turk, M., Kušić, S., Mrnjaus, K., Zloković, J.
Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića
Filozofski fakultet u Rijeci - 2016.
2. Autor
Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup
Filozofski fakultet Rijeka - 2016.
3.
Vrcelj, Sofija
Je li (obrazovni) menadžment muški posao?
Kušić, Siniša Hrvatsko futurološko društvo Rijeka - 2014.
4.

Pedagogija i kultura - teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti( Pedagogy and Culture - theoretical and methodological definition of pedagogical science )
Hrvatsko pedagogijsko društvo - 2013.
5.
Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih 2( International organizations about adult education 2 )
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - 2010.
6. Autor knjige
Bečić, Emira; Ciglenečki, Nedeljko; Ćavar, Jozo; Čulo, Ivan; Klapan, Anita; Tomić, Anita; Matijević, Milan; Miščin, Daniel; Rajić, Višnja; Šarić, Tina; Škegro-Vdović, Matija; Vrcelj, Sofija; Žiljak, Ognjen; Žiljak, Tihomir; Puljiz, Ivana; Živčić, Mile; Šutalo, Ivan
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih.Sv.1 i 2
Puljiz Ivana ; Živčić, Mile ; Šutalo, Ivan Agencija za obrazovanje odraslih ; Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagreb - 2009. http://www.asoo.hr/UserDocsImages/MOOO_1_final.pdf
7.
Klapan, Anita
Teme iz andragogije( Themes from Andragogy )
vlastita naklada - 2004.
8.
Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija
Opće i stručno obrazovanje u konceptu cjeloživotnog učenja
Peter Lang - 2004.
9.
Klapan, Anita
Achievements and Prospects of Adult Education in Croatia
Institut Technologi i Eksploatacji - 2002.
10.
Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Schulische Weiterbildung als Konzept eines lebenslangen lernens( Secondary education in the concept of lifelong learning )
Peter Lang GmbH - 2002.
11.
Klapan, Anita
Die andragogische Tatigkeit der Volkshochschule vom Beginn des Zweiten Weltkrieges bis zur Autonomie Kroatiens( Adult education activity of People's University in the period from the end of the second war to Croatia's independence )
Verband Osterreichischer Volkshochschulen ; Padagogische Arbeits- und Forschungsstelle - 2002.
12.
Klapan, Anita; Pongrac, Silvije; Lavrnja, Ilija
Andragoške teme( Andragogic themes )
osobno izdanje - 2001.
13. Autor knjige
Franz Pöggeler
Lernen im Schülerheim (Grundlagen der Internatspädagogik)
Peter Lang Publishing House Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien - 1999.
14.
Klapan, Anita
Adult Education in Croatia Based on Social Changes
Filozofski fakultet u Rijeci - 1999.
15.


16. autor
Vrcelj, Sofija
Što školu čini školom - teorijski pristupi, koncepti i trendovi
znanstvena monografija u postupku recenzije i lekture

Pozvana predavanja

1. Siniša Kušić
Školstvo u Hrvatskoj: stanje i perspektive
gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Mariboru (Maribor, Slovenija, 21.12.2016.) - 21.12.2016.
2. Sofija Vrcelj
Žene u sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj
gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Mariboru (Maribor, Slovenija, 21.12.2016.) - 21.12.2016.
3. Kušić, Siniša
Primjeri dobre prakse obrazovanja andragoga u Europi: što možemo naučiti od drugih?
2. Međunarodni andragoški simpozij - Profesionalizacija andragoških djelatnika (u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), Biograd na Moru, Hrvatska) http://andragoski-simpozij.weebly.com/prezentacije.html
4. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
A horvatorszagi felnottoktatas1990 toil napjanking( Adult Education in Croatia between 1990 and the present )
5. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Erwachsenenbildung in Kroatien ab 1990.bis heute ( Adult Education in Croiatia from 1990 up to these days )
6. Klapan, Anita
Die Kulture und Bildungsfordernde Andragogische Tatigkeit der "Matrix Croatica" Grundung bis Ende des 19. Jahrhunderts( The Culture and Improving of Education Andragogical Activities "Matrix Croatica " from Foundation to the End of 19th Century )
7. Klapan, Anita
Chrowaacka praktika w ksztalceniu naucczycieli- kompetencje i rozwiazania( The Practice in Teacher Education )
8. Klapan, Anita
Chrowacka praktyka w ksztalceniu nauczycieli-kompetencie i rozwiazania( The practice in teacher Education )
9. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Training Adult Educators for Working with Adult in Croatia
10. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
.Originality and Reality of the Adult Education Thinking of Dr.Jure Turić
11. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
A horvatorszagi felnottoktatas 1990-tol napjainkig.( Adult Education in Croatia betveen 1990 )
12. Klapan, Anita
Die Andragogische Tätigkeit der Pučko sveučilište(Volkshochschule)( Andragogical activity Pučko sveučilište )
13. Lavrnja, Ilija; Klapan Anita
Erwachsenenbildung in Kroatien ab 1990 bis heute( Adult Education in Croiatia from1990 up to this days )
14. Klapan, Anita
Duhovno osiromašenje- problem odgoja( Spiritual impoverishment – education problem )
15. Zloković, Jasminka; Klapan, Anita
Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije( cruelty and violence against children global problem : education to prevention )
16. Klapan, Anita
Chrowacka praktyka w ksztalceniu nauczycieli-kompetencie i rozwiazania( The practice in teacher Education )
17. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
The Development of Adult Education in Croatia, 1820 to 1990.
18. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Transitional Changes and Their Impact on Adult Education in Croatia
19. Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija
Adult Education Based on Social and Professional Needs
20. Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija
The Selektion in Educational Processes and Democracy of Education
21. Klapan, Anita
Trendovi razvoja obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja( Development trends of adult education in Croatia in the concept of lifelong learning )
22. Klapan, Anita
Andragogija između teorije i prakse( Andragogy between theory and practice )
23. Klapan, Anita
Studentska vizija cjeloživotnog učenja( Student's vision of the lifelong learning )
24. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša
Illiteracy in Croatia
25. Klapan, Anita; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Education and globalization processes
26. Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
Homo Zappiensi – kreatori nove škole( Homo Zappiens' – The Creators of New School )
27. Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita
Napredni učiteljski pokret u Hrvatskoj i njegov utjecaj na obrazovanje odraslih

Kongresna priopćenja

1.
Zloković, Jasminka; Zovko, Anita
Nasilje maloljetne djece nad roditeljima- socijalni i pedagoško-andragoški problem plenarno izlaganje 3. međunarodna znanstvena konferencija "Društvene devijacije" Banja Luka - 25.5.2018.
2.
Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena plenarno predavanje 3. međunarodna znanstvena konferencija "Izazovi i perspektive pomagačkih profesija" Bihać - 12.5.2018.
3.
Zloković, Jasminka; zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
Pedagoški i andragoški aspekti odnosa između djece prema ostarjelim roditeljima plenarno izlaganje International Interdisciplinary Scientific Conference "HORIZONS" 2018 Subotica, Srbija - 10.5.2018.
4.
Kušić, Siniša; Zovko, Anita; Vrcelj, Sofija
Andragogical competencies pozvano predavanje New Approachies in Social and Humanities Antalya, Turska - 20.4.2018.
5.
Kušić, Siniša; Zovko, Anita; Vrcelj, Sofija
The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages izlagannje 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER 2017) (Organized by Near East University, University of Kyrenia, Academic World Education and Research Center & Association for Human, Science, Natura, Education and Technology Kyrenia,Cipar - 4.6.2017.
6.
Vasilj, Mario; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
The potentials of e-learning for upgrading a model for teaching adults izlaganje International scientific conference "Problems and dilemmas of teaching and learning theory and practice in formal education" Aranđelovac - 27.5.2017.
7.
Zovko, Anita; Vasilj, Mario; Marčeta, Ana-Marija
Stavovi nastavnika o cjeloživotnom učenju plenarno izlaganje 3 rd International Scientific Conference "Pedagogy, Education and Instruction" Mostar, BIH - 21.10.2016.
8.
Herceg, Jadranka; Zovko, Anita
Programi obrazovanja odraslih kao temelj razvoja sustava osiguranja kvalitete izlaganje u skupini 7 th International conference of adult education "Who needs adult education?" Zagreb/Vodice - 28.9.2016.
9.
Anita Zovko
Cjeloživotno učenje-mit ili realnost?! Predavanje Savjetovanje o aktualnostima u cjeloživotnom učenja Opatija - 1.1.2016.
10.
Siniša Kušić
Obrazovanje odraslih u visokom školstvu: izazovi i perspektive Plenarno predavanje Međunarodno znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“ Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci - 1.1.2016.
11.
Siniša Kušić
Didaktičke odrednice modela i kurikuluma obrazovanja andragoga - komparativna perspektiva predavanje Znanstveno-stručni kolokvij “Stanje i perspektive obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj“ Split, Filozofski fakultet u Splitu - 1.1.2016.
12.
Anita Zovko
The study of pedagogy in Central and South-East Europe sudjelovanje s radom ? International symposium „Between tradition and future challenges Maribor, Slovenija - 23.10.2015.
13.
Klapan, Anita; Kiss, Irena
Utjecaj radnog statusa, razine i vrste obrazovanja na stavove o cjeloživotnom obrazovanju 4. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija "Odgojno-obrazovni i sportski horizonti" Subotica, Srbija - 1.1.2011.
14.
Zloković, Jasminka; Klapan, Anita
Poticanje odgojnih vrijednosti u obitelji i školi - bezvremena razvojna snaga ili globalizacijska fikcija( Encouraging educational values ??in family and school - timeless power development or globalization fiction )
15.
Tot, Daria; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
Planiranje i programiranje stalnog stručnog usavršavanja učitelja( Planning and Programming of a Continual Professional Training )
16.
Klapan, Anita
Kako se školuju andragozi – iskustva odabranih europskih država
17.
Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
(Un)traditional position of men and women in modern society – basis for re-conceptualization of education

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja ; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Obrazovanje odraslih u hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja ; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja ; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
mr. sc. Jozo Ćavar; Doktorat Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika geografije; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; Obrana se planira u akademskoj 2015:/2016. godini;
2. -
Siniša Kušić; KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE KURIKULUMA OBRAZOVANJA ANDRAGOGA U EUROPI; DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE; 23.07.2012.;
3. -
Irena Kiss; Cjeloživotno obrazovanje kao ključni čimbenik zapošljivosti i profesionalnog razvoja; Doktorski studij pedagogije; 10.03.2011.;
4. -
Daria Tor; Samovrednovanje učitelja i kvaliteta nastave ; Doktorski studij pedagogije; 02.07.2009.;

Znanstveni skupovi

1. 25.5.2018. - 27.5.2018.
III. međunarodna znanstvena konferencija "Ne nasilju- jedinstveni društveni odgovor" Banja Luka, BIH pozvani predavač (plenarno izlaganje)
2. 11.5.2018. - 12.5.2018.
10. međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija "Horizonti" 2018. Subotica, Srbija pozvani predavač (plenarno izlaganje)
3. 14.6.2017. - 17.6.2017.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“ Rijeka
4. 14.6.2017. - 17.6.2017.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“. (Organizator: Ustanova za obrazovanje odraslih Dante uz podršku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) Rijeka članica programskog odbora
5. 26.5.2017. - 27.5.2017.
Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“ Aranđelovac, Srbija
6. 26.5.2017. - 27.5.2017.
Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“; (Organizator: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu u suradnji s Instituom za pedagoška istraživanja u Beogardu, Pedagoškim fakultetom Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitoli,Fakultetom za odgojne znanosti, psihologiju i društvene znanosti Sveučilišta „Aurel Vlaicu“ u Aradu (Rumunjska), Pedagoškim fakultetom Sveučilišta u Mariboru (Slovenija), Univerzitetom za obrazovanje nastavnika u Bjenu, Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i Višom pedagoškom školom u Novom Sonču); 26.-27.5.2017. Aranđelovac sudjelovanje sa radom i predavanje
7. 17.5.2017. - 19.5.2017.
5. Međunarodni andragoški simpozij / 5th International andragogical symposium „Modernizacija i internacionalizacija obrazovanja odraslih“ / „Modernization and Internationalization of Adult Education“ Biograd na moru, Hrvatska
8. 17.5.2017. - 19.5.2017.
5. Međunarodni andragoški simpozij / 5th International andragogical symposium „Modernizacija i internacionalizacija obrazovanja odraslih“ / „Modernization and Internationalization of Adult Education“. (Organizator: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) Biograd na Moru sudjelovanje na radionicama
9. 4.5.2017. - 6.5.2017.
6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER 2017) Kyrenia, Cyprus
10. 26.9.2016. - 28.9.2016.
International adult education conference „Who Needs Adult Education?“ Zagreb i Vodice, Hrvatska
11. 26.9.2016. - 28.9.2016.
International adult education conference „Who Needs Adult Education?“. Croatian Andragogy Society Zagreb/Vodice sudjelovanje sa radom i predavanje
12. 30.6.2016. - 2.7.2016.
Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“ Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska član programskog i organizacijskog odbora
13. 3.6.2016. -
Doktorska konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2016. Filozofski fakultet u Rijeci, Hrvatska član programskog i organizacijskog odbora
14. - 28.9.2016.
International adult education conference „Who Needs Adult Education?“ Zagreb i Vodice, Hrvatska Član organizacijskog odbora
15. -

Uredništva časopisa

1. 1.5.2017. - Politehnika Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje Polytechnica- Journal of Technology Education

2. 1.9.2013. - 1.9.2018. Acta Technologica Dubnicae

3. 1.1.2010. - Andragoška spoznanja Revija za izobraževanje in učenje odraslih

4. 1.1.2006. - Andragoški glasnik (časopis Hrvatskog andragoškog društva)


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
15.4.2010. -
IPA komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala
Europska unija  
trener
2.
1.1.2007. - 1.1.2009.
CARDS 2004 - Obrazovanje odraslih
Europska unija   1,5 milijuna eura
članica 2 skupina

Stručna aktivnost

1.
1.1.2007. -
Pročelnica katedre za andragogiju
Filozofski fakultet u Rijeci  
2.
1.1.2004. - 1.1.2006.
Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
Filozofski fakultet u Rijeci  
3.
1.1.1992. - 1.1.1994.
Voditeljica studija pedagogije
Pedagoški fakultet u Rijeci  

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Detalji


Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2011. - članica
Povjerenstvo za recenziju programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci
2. 1.1.2004. - 1.1.2006. - članica
Povjerenstvo za cjeloživotno učenje na Sveučilištu u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.3.2018. - 1.10.2018. - članica Povjerenstva za izradu novog eleborata doktorskog studija pedagogije
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, doktorski studij pedagogije
2. 1.10.2016. - - kao predstavnik vanjskih suradnika članica Fakultetskog vijeća FPMOZ-i
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
3. 1.1.2011. - 22.7.2011. - članica Povjerenstva za izradu doktorskog studija pedagogije
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, doktorski studij pedagogije