Morana Drakulić asistent

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti
Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

e-pošta : morana@ufri.hr

Obrazovanje

- Prva sušačka hrvatska gimnazija
- profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Studij hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci
- Interdisciplinarni doktorski studij Humanistika in družboslovje – Didaktika tujih jezikov Filozofski fakultet u Ljubljani
- Program cjeloživotnog obrazovanja - UniSTAT1:Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize (bodovna vrijednost 2 ECTS) Tehnički fakultet u Rijeci-IT Akademija, Udruga Universitas
- doktor znanosti Interdisciplinarni doktorski studij Humanistika in družboslovje – Didaktika tujih jezikov Filozofski fakultet u Ljubljani
- program cjeloživotnog obrazovanja - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje (bodovna vrijednost 10 ECTS) Filozofski fakultet u Rijeci
- Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT2: Osnove analize varijance i regresijske analize (bodovna vrijednost 2 ECTS) Tehnički fakultet u Rijeci, IT Akademija

Radno iskustvo

- profesor engleskog jezika izvođenje nastave engleskog jezika u nižim i višim razredima osnovne škole
- vanjski suradnik • izvođenje nastave predavanja i vježbi na kolegijima Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Učiteljski studij te Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljski fakultet u Rijeci
- asistent izvođenje nastave vježbi na kolegijima Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Učiteljski studij te Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljski fakultet u Rijeci
- postdoktorand izvođenje nastave vježbi na kolegijima Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Učiteljski studij te  Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljski fakultet u Rijeci

Članstva

- HUPE - Croatian Association of Teachers of English

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Engleski jezik 1
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Engleski jezik 2
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Engleski jezik
Prediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Engleski jezik u predškolskom odgoju
Prediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Integrirane jezične vještine
Prediplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Individualne razlike u učenju stranog jezika
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
postdoktorand
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Drakulić Morana
Exploring the Relationship between Students’ Perceptions of the Language Teacher and the Development of Foreign Language Learning Motivation
Theory and Practice in Language Studies 9 (4) 364-370

Q3

2. Drakulić Morana
Wishes and Realities: The Comparison of Students' Perspectives on Good and Actual English Language Teacher Competences and Characteristics
International Journal of English Language Teaching 7(1) 87-99

A1

3. Krstović Jasna, Drakulić Morana
Did Cinderella Arrive at the Ball? Implications of Contemporary European Education Policies on the Prospects of Early Childhood Education and Care
International Journal of Humanities Social Sciences and Education 6 40-49

A1

4. Drakulić Morana
Young Learners’ Perceptions on Effective Foreign Language Teacher Characteristics – A Qualitative Study from Croatia
M. Orel & S. Jurjevič (Eds.). International Conference EDUvision 2018: 'Modern Approaches toTeaching the Coming Generations' 1 284-300

A2

5. Drakulić Morana
Age Differences in Students' Perceptions of Their Primary School English Language Teacher (abstract)
Zbornik radova sa znanstvene konferencije '10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges’, Učiteljski fakultet u Rijeci

6. Drakulić Morana
The 'Unforgettable' Experience of Foreign Language Anxiety
Journal of Education, Culture and Society 1 125-128 http://nowadays.home.pl/JECS/data/documents/JECS=202015=20=281=29=20120-128.pdf

A1

7. Drakulić Morana
Foreign Language Teacher Competences as Perceived by English Languaage and Literature Students
Journal of education, Culture and Society 1 158-166 http://nowadays.home.pl/JECS/data/documents/JECS=201=282013=29=20158-165.pdf

A1

8. Vidović Ester, Drakulić Morana
Poučavanje koncepta jednine I monožine imenica u nastavi engleskoga jezika u ranoj dobi
Međunarodni znanstveni skup "Suvremene strategije učenja i poučavanja'' 2 943-957

A2

9. Čepić Renata, Vujičić Lidija, Drakulić Morana
Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia
Proceedings of ICERI 2010 Conference 164-172

A1

10. Vidović Ester, Krstović Morana
Kratke narativne vrste u udžbenicima engleskoga jezika za osnovnu školu
3. specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika 3 1 401-409

A2

11. Krstović Morana
Učitelj školi po mjeri učenika
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Cjeloživotno učenje za održivi razvoj 2 251-256

A2

12. Drakulić Morana
Razvoj metakognitivnih strategija u učenju engleskoga kao stranoga jezika
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Dijete i jezik danas – dijete i tekst 1

A2

Pozvana predavanja

1. Drakulić Morana
Young Learners’ Perceptions on Effective Foreign Language Teacher Characteristics – A Qualitative Study from Croatia
Ljubljana - 28.11.2018.

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. - - Erasmus koordinator
Učiteljski fakultet