izv. prof. dr. sc. Renata Čepić

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti
Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

e-pošta : renata.cepic@uniri.hr
mobitel :
prostorija : 374

Thompson Reuters WOS-Researcher ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Elsevier-Scopus 26 3
Google Schoolar 87 6 4

Obrazovanje

23.6.2009. - Doktorica znanosti Izvandoktorski studij na Odsjeku za pedagogiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
28.11.1997. - Magistar znanosti Poslijedipomski znanstveni magistarski studij Pedagoški/Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.1990. - Diplomirani pedagog - profesor Sveučilišni studij pedagogije Pedagoški/Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

19.12.2017. - Izvanredni profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grane opća pedagogija Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet
19.12.2016. - Viši znanstveni suradnik Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  (19. prosinca 2016.), znanstveno područje društvenih znanosti – polje pedagogija) Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1992. - 3.7.2001. Mladi istraživač; Mlađi asistent; Asistent Mladi istraživač od 1992 do 1997; Mlađi asistent 1997 do 1998; Asistent 1998 do 2001; Sveučilišna nastava i znanstvena istraživanja / Područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti Pedagoški / Filozofski fakultet u Rijeci 1992 do 2001
- Asistent visoke škole; Viši predavač; Znanstveni suradnik; Docent -Asistent visoke škole /3.07.2001./ područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti; -Viši predavač /2.11.2006./ područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana sustavna pedagogija; -Znanstveni suradnik /8.07.2011./ znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogije; -Znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta /24.10.2011./područje društvenih znanosti, polje pedagogije, grana opće pedagogije Visoka učiteljska škola / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1992 godine: Prva nagrada Sveučilišta u Rijeci za najbolji pismeni rad

Članstva

- International Study Association on Teachers and Teaching
- Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
- Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD)
- Hrvatsko andragoško društvo (HAD)
- European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
- Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Kontinuirani profesionalni razvoj andragoških djelatnika
Poslijediplomski doktorski studij Pedagogije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Prredavač
Norma sati:
1.1.2006. - Opća pedagogija, Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja,Metodologija pedagogijskih istraživanja, Iskustveno učenje
Preddiplomski studij RPOO, integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Teorije odgoja; Metodologija izrade diplomskog rada ;Metodologija istraživanja u odgoju i Seminar diplomskog rada;Teorije odgoja i Osnove pedagoške metodologije
Studij razredne nastave s pojačanim predmetima – tjelesna kultura, glazbena kultura i likovna kultura; stručni studij Predškolski odgoj
Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.2001. Andragogija; Teorije odgoja i obrazovanja, Opća pedagogija, Obiteljski odgoj i curriculum predškolske edukacije te Komparativna pedagogija
dvopredmetni studij Pedagogija-informatika, Pedagogija + slobodne kombinacije, te dvopredmetni studij u fiksnim kombinacijama Matematika-fizika i Matematika-informatika
Pedagoški/Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kontinuirano profesionalno obrazovanje, Vođenje i upravljanje, Metodologija kvalitativnih istraživanja, Izrada projekta, Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada.
Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

26.1.2012. - Kvaliteta i (samo)vrednovanje u odgoju i obrazovanju
Matina Mulc
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Skočić Mihić, Sanja ; Čepić, Renata
The role of personality and professional development in Croatian elementary school teachers' experience and competencies in the work with gifted children
1111-1118 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956639

2. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Šimunić, Željka
AUTONOMY AND READINESS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT: HOW DO PRESCHOOL TEACHERS PERCEIVE THEM?
1319-1327 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956646

3. Skočić Mihić, Sanja ; Filipašić, Maja ; Brašnić, Ljiljana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Značajke potencijalno darovite predškolske djece – studija slučaja
113-132 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858197

4. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are There Any Differences in Personality Traits and Life Satisfaction Between Future Preschool and Primary School Teachers?
Journal of Research in Childhood Education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867616

5. Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara
Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja 65 11-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

6. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja
Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice
- 2015.

7. Vlah, Nataša ; Jančec, Lucija ; Čepić, Renata
Teachers' Attitudes towards Behaviour Patterns in Social Conflicts in Primorsko-Goranska County in Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 5 109-124 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800700

WOS

8. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Svetić, Ana
Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada( The continuing professional development of teachers as a necessary prerequisite for innovative educational work )
- 2014.

9. Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Čepić, Renata
Preschool Teacher Identity
- 2014.

10. Čepić, Renata
Cjeloživotno učenje i etičke dimenzije profesionalne prakse: izazovi i dileme
- 2012.

11.
Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.( Faculty of teacher education University of Rijeka Scientific Contribution from 1998 to 2010 )
- 2010.

12.
Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.( Faculty of teacher education University of Rijeka Scientific Contribution from 1998 to 2010 )
- 2010.

13. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Cjeloživotno učenje i organizacije koje uče za održivu budućnost: izazovi i pitanja( Lifelong Learning and Learning Organizations for a Sustainable Future: Challenges and Issues )
- 2008.

14. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Development Trends in Teacher Training within the Context of Lifelong learning: The Experience of Croatia
- 2005.

15. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči( The Conceptualization of Teacher Education: Meeting the Challenges of the Learning Society )
- 2005.

16. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Pismenost odraslih i globalizacija: Pitanja i izazovi u obrazovanju odraslih
- 2004.

17. Čepić, Renata;
The Social–historical Conditionality of the Constitution and Activities of Croatian People’s and Workers’ Universities
Ethics, Ideals and Ideologies in the History of Adult Education - 2002.

18. Čepić, Renata
Adult Basic Education and Literacy – Development, Problems and Tendencies
- 1999.

19.
Pismenost odraslih u društvenom kontekstu( Adult Literacy in the Social Context )
- 1997.

20. Pongrac, Silvije; Čepić, Renata
National Reports - Croatia
- 1996.

21. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES (1913-9020) 8 (2015), 2; 8-20

22. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Through Lifelong Learning and Learning Organizations towards Sustainable Future
International Journal of Innovation and Learning ((1471-8197)) 10 (2011), 2; 195-213

23. Čepić, Renata
Razvoj infrastrukture kontinuiranog učenja i stvaranja znanja: višestruke perspektive( Development of continuous learning infrastructure and knowledge creation: multiple perspectives )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 6 (2009), 1-2; 163-178

24. Čepić, Renata
Izazovi i otvorena pitanja koncepta organizacije koja uči( Challenges and open questions of learning organisation concept )
Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.). - (Zagreb) : Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb , 2007. (136)-(142) (ISBN: 978-953-99167-1-6).

25. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči
Stanje i perspektive obrazovanja nastavnika / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju , 2005.Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka , 2005. 50-59..

26. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice

27. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Istraživačko - razvojna dimenzija profesionalne kompetencije učitelja( The Research-developmental Dimension of Teachers Professional Competencies )
Dijete i djetinjstvo: teorija i praksa predškolskoga odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Visoka učiteljska škola u Osijeku , 2003. 214-227.

28. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Integracija cjeloživotnog učenja u hrvatske ustanove za obrazovanje učitelja: neka aktualna pitanja
CD ROM/Abstract Book/Becoming Teachers in a Learning Organisation: meeting the challenges of the Learning Society / Borg, Mark ; Bezzina, Christopher ; Pace, Paul ; Sultana, Ronald (ur.). - Malta : University of Malta, Faculty of Education , 2003. 1-16.

29. Čepić, Renata
Ciljevi obrazovanja odraslih s gledišta promijenjene uloge pojedinca u 21. stoljeću
Adult Education at the Beginning of the 21st Century - Theoretical and Practical Contexts / Sapia-Drewniak, Eleonora ; Jasiński, Zenon ; Bednarczyk, Henryk (ur.). - Opole-Radom-Bonn : University of Opole, Institute for Terotechnology in Radom, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, Higher School of Management and Administration in Opole , 2002. 77-85.

30. Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata
Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.( adult education and praxis in Croatia (1958-1990) )
Von Zeitenwende zu Zeitnwende (Erwachsenenbildung von 1939 bis 1989 / Wilhelm, Filla ; Gruber, Elke, Jurij, Jug. (ur.). - Wien : Verband Oesterreichischer Volkshohschulen , 2002. 112-119.

31. Čepić, Renata; Vrcelj, Sofija
A felnottek iskolajanakhozzajarulasa a horvatorszagi andragogia elmeletehez es gyakorlatahoz az 1958 es 1990 kozotti idoszakban( The contribution of the school of andragogy to andragogical theory and practice in Croatia from 1958 to 1990 )
A felnottoktatas tortenete Kozep-Europaban / Wilhem, Filla ; Gruber, Elke ; Hinzen, Heribert ; Jug, Jurij (ur.). - Budapest, Mađarska : IIZ/DVV- Budapest , 2000. 85-92.

32. Čepić, Renata
Die berufliche Entwicklung kroatischer Lehrerinnen im Zuge gesellschaftlicher und beruflicher Veranderungen Mitte des 19.bis Antang des 20.Jahrhunderts( Professional development of Croatian women teachers during social and professional chanhes in the middle of the 19th and the beginning of the 20th century )
Erwachsenenbildung in der Aufklarung / Filla, Wilhelm ; Gruber, Elke, Jug, Jurij (ur.). - Wien : Promedia , 1996. 147 -152.

33. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Initial teacher training in in Croatia in the system of system reforms-policy and practice
/ Lidia Turner Marti ; Anne Hickling -Hudson (ur.). -

34. Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) (1848-5650) (2015)

35. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice
/ Eeva Siirala - LLine Editorial Manager ; Johanna Laitinen - Conference Secretary (ur.). -

36. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja( Creative learning as a path for children's well-being: implications for (pre)school teachers' pedagogy and practice )
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Researching Paradigms of Childhood and Education / Opić, Siniša ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Teacher Education University of Zagreb , 2015. 324-335 (ISBN: 978-953-7210-82-3).

37. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Kalin, Jana
Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions
Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens / Popov, Nikolay, Wolhuter, Charl, Ermenc, Klara, Hilton, Gillian, Ogunleye, James, Chigisheva, Oksana (Eds.) (ur.). - Sofia : Bulgarian Comparative Education Society (BCES Conference Books, Vol. 12.) , 2014. 185-192 (ISBN: 978-954-92908-4-4).

38. Tatalović Vorkapić, Sanja; Čepić, Renata; Mulc, Matina
The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia
Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens / Popov, Nikolay, Wolhuter, Charl, Ermenc, Klara, Hilton, Gillian, Ogunleye, James, Chigisheva, Oksana (Eds.) (ur.). - Sofia : Bulgarian Comparative Education Society (BCES Conference Books, Vol. 12.) , 2014. 461-468 (ISBN: 978-954-92908-4-4).

39. Čepić, Renata; Vujičić, Lidija; Drakulić, Morana
Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia
Proceedings of ICERI2010 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ed.) (ur.). - Valencia : IATED. , 2010. 164-172 (ISBN: 978-84-614-2439-9).

40. Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Pejić Papak, Petra
Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experience
Proceedings of EDULEARN10 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ur.). - Valencia : IATED , 2010. 242-250 (ISBN: 978-84-613-9386-2).

41. Čepić, Renata; Krstović, Jasna
Cjeloživotnim učenjem i organizacijama koje uče prema održivoj budućnosti
Creativity, Innovation and Management / Šušteršič, J.(Programme Chair) (ur.). - Koper (Slovenia), Sousse (Tunisia) : Faculty of Management Koper, University of Primorska (Slovenia), Euro-Mediterranean University (EMUNI, Slovenia) ; University of Sousse (Tunisia) , 2009. (ISBN: 978-961-266-048-2).

42. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Kompetencijski pristup kao pretpostavka planiranja i razvoja studijskih programa/kurikuluma( Competence approach as assumption for planning and developing studing programs/curriculum )
Kompetencije i kompetentnost učitelja / (Babić, Nada) (ur.). - (Osijek) : (Sveučilište Josipa Jurja Strosmmayera, Učiteljski fakultet u Osijeku, Hrvatska, Kherson State University Kherson, Ukraine , 2007. (83)-(90) (ISBN: 978-953-6965-11-3).

43. Čepić, Renata
Osposobljavanje i daljnje obrazovanje andragoga - U potrazi za djelotvornijim rješenjima ( Training and Continuing Education of Adult Educators - A Search for More Efficacious Solutions )
The Teacher as a Contributor to Quality in education / Dr.sc.Vladimir Rosić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 1999. 426 -434.

44. Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata
Die andragogischen Tatigkeiten der Schule fur offentliche Gesundheit in Kroatien zwischen zwei Weltkriegen( Adult Education Activities of the Public Health School in Croatia between the two World Wars )
On the History of Adult Education in Central Europe / Bezenšek, Jana ; Jurij, Jug ; Lipnik, Jože (ur.). - Moderna organizacija, Kranj , 1997. 1-12.

45. Čepić, Renata
Prema cjeloživotnom učenju: uloga formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih( Towards a Lifelong Learning: The Role of Formal, Nonformal and Informal Adult Education )
Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2002. 115-120.

46. Čepić, Renata
Značajke kvalitete komuniciranja u obrazovanju odraslih( Significance of communication quality in adult education )
The Quality in Education and Teaching / dr.sc.Vladimir Rosić (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci , 1998. 194 -200.

47. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development
22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe

48. Krstović, Jasna; Čepić, Renata
Initial Teacher Training in Croatia in the Context of System Reforms– Policy and Practice
/ Lidia Turner Martí ; Anne Hickling-Hudson (ur.). -

Znanstvene knjige

1.

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije
Čepić, Renata i Kalin, Jana Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881894
2.
Čepić, Renata ; Kalin, Jana
Uvod /Znanstvena monografija Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije
Čepić, Renata ; Kalin, Jana Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881908
3.
Kalin, Jana ; Čepić, Renata
Zaključna razmatranja / Znanstvena monografija Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije
Kalin, Jana ; Čepić, Renata Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881909
4.
Čepić, Renata ; Kalin, Jana ; Šteh, Barbara
Profesionalni razvoj učitelja: kontekst, perspektive i izazovi.
Čepić, Renata ; Kalin, Jana Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881910
5.
Šteh, Barbara ; Kalin, Jana ; Čepić, Renata
Status učitelja i učiteljske profesije: pogledi iznutra
Čepić, Renata ; Kalin, Jana Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881911
6.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Future teachers’ personality, creative learning and academic success – How much their relationship is matter in contemporary educational context?
Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881660
7.
Šteh, Barbara ; Kalin, Jana ; Čepić, Renata
Perspectives of teachers on the reputation of their profession in society
Mena, Juanjo ; García-Valcárcel, Ana ; García-Penalvo, Francisco José ; Martin del Pozo, Marta Universidad de Salamanca - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959483
8.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Mašić, Marijeta
Myths about creativity: how do student teachers perceive creativity?
Katarina Aškerc, Slavko Cvetek, Viktorija Florjančič, Manja Klemenčič, Barica Marentič Požarnik, Sonja Rutar Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881904
9.
Čepić, R., Pliško-Seferagić, L.
Poticanje razvoja infrastrukture kontinuiranog učenja: izazov za odgajatelje
Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva Dječji vrtić Medulin i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824883
10.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice
Grušovnik, Tomaž Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766033
11.
Čepić, Renata ; Požgaj, Željka
Višedimenzionalni aspekti upravljanja promjenama u vrtiću kao organizaciji koja uči
Hicela Ivon ; Branimir Mendeš Filozofski fakultet u Splitu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800705
12.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Svetić, Ana
Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada
Hozjan Dejan Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Ludus - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699576
13.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata
Preschool teacher identitiy
Breen, Paul IGI Global - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699561
14.

1. generacija Sveučilišnpg diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija (Urednici) Krstović, Jasna ; Čepić, Renata ; Blanuša Trošelj, Danijela (Uredništvo) Centar za istraživanje djetinjstva, Učiteljski fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881924
15.
Čepić, Renata
Cjeloživotno učenje i etičke dimenzije profesionalne prakse: izazovi i dileme
Posavec, Koraljka ; Sablić, Marija Hrvatsko pedagogijsko društvio - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619779
16.

Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.
Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Lazzarich, Marinko Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502729
17.
Čepić, Renata ; Krstović, Jasna
Cjeloživotno učenje i organizacije koje uče za održivu budućnost: izazovi i pitanja
Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403225
18.
Krstović, Jasna ; Čepić, Renata
Development Trends in Teacher Training within the Context of Lifelong learning: The Experience of Croatia
Švec, Š. ; Potočárová, M. Univerzita Komenského Bratislava - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=269226
19.
Krstović, Jasna ; Čepić, Renata
Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči
Rosić , Vladimir Odsjek za pedagogiju - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=270620
20.
Čepić, Renata ; Krstović, Jasna
Pismenost odraslih i globalizacija: Pitanja i izazovi u obrazovanju odraslih
(Hake, Barry ; Van Gent Bastiaan ; Katus, József) Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171553
21.
Čepić, Renata
Društveno-povijesna uvjetovanost konstituiranja i djelovanja narodnih i radničkih sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Németh, Balázs ; Pöggeler, Franz PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123733
22.
Čepić, Renata
Adult Basic Education and Literacy – Development, Problems and Tendencies
Pongrac, Silvije (ed.) Faculty of Philosophy in Rijeka - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=554498
23.
Pongrac, Silvije ; Čepić, Renata
National Reports - Croatia
Jelenc, Zoran ; Emeršić, Branka Slovene AdultEducation Centre - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21664

Pozvana predavanja

1. Krstović, Jasna ; Čepić, Renata
Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči
Rijeka, Hrvatska, - 20.10.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=219971
2. Čepić, Renata ; Vrcelj, Sofija
A felnottek iskolajanakhozzajarulasa a horvatorszagi andragogia elmeletehez es gyakorlatahoz az 1958 es 1990 kozotti idoszakban
Debrecen, Mađarska - 2.7.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=50881
3. Čepić, Renata
Ciljevi obrazovanja odraslih s gledišta promijenjene uloge pojedinca u 21. stoljeću
Kamień Śląski, Poland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123806
4. Vrcelj, Sofija ; Čepić, Renata
Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.
Rogaška Slatina, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=141809
5. Krstović, Jasna ; Čepić, Renata
Integracija cjeloživotnog učenja u hrvatske ustanove za obrazovanje učitelja: neka aktualna pitanja
Malta
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=126231
6. Čepić, Renata ; Krstović, Jasna
Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice
Helsinki, Finland
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176344
7. Kalin, Jana ; Čepić, Renata ; Šteh, Barbara
Status of Teachers and the Teaching Profession: A Study of Elementary School Teachers’ Perspectives
Borovets, Bulgaria
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881917
8. Čepić, Renata ; Mašić, Marijeta
Initial and Continuing Professional Development of Adult Educators from an Educational - Policy Perspective: Rethinking from Croatia
Sofija, Bugarska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824891
9. Čepić, Renata ; Mašić, Marijeta
Initial and Continuing Professional Development of Adult Educators from an Educational - Policy Perspective: Rethinking from Croatia
Sofija, Bugarska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824891
10. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Brajdić, Tihana
Implicit definitions of preschool teachers about creativity: Can qualitative research inspire the preschool practice?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881914
11. Čepić, Renata
Die berufliche Entwicklung kroatischer Lehrerinnen im Zuge gesellschaftlicher und beruflicher Veranderungen Mitte des 19.bis Antang des 20.Jahrhunderts
Brdo kod Kranja, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21854
12. Krstović, Jasna ; Čepić, Renata
Istraživačko - razvojna dimenzija profesionalne kompetencije učitelja
Osijek, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123862
13. Čepić, Renata
Izazovi i otvorena pitanja koncepta organizacije koja uči
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341212

Kongresna priopćenja

1.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina
Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives Ostalo 69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska - 24.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919
2.
Čepić, Renata
Suvremeni profesionalni razvoj učitelja: implikacije za istraživanja i praksu Pozvano 10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges/Institucijsko djetinjstvo Rijeka, Croatia - 27.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881918
3.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster 22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
4.
Krstović, Jasna ; Čepić, Renata
Initial Teacher Training in Croatia in the Context of System Reforms– Policy and Practice Pozvano Education and Social Justice Havana, Cuba - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171786
5.
Čepić, Renata ; Krstović, Jasna
Initial teacher training in in Croatia in the system of system reforms-policy and practice Pozvano Education and Social Justice Havana, Cuba - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176421
6.
Čepić, Renata ; Krstović, Jasna
Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice Pozvano Doing Right, Doing Better -Ethics in Lifelong Learning Helsinki, Finska - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171830
7.
Čepić, Renata
Prema cjeloživotnom učenju: uloga formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih Predavanje Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Lovran, Hrvatska - 14.2.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123895

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije; voditelj projekta; Inicijalna potpora za mlađe istraživače, Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Daljnje obrazovanje odgajatelja i učitelja za okoliš; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
4. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj temeljeno na društvenim promjenama; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
5. 1.1.1992. - 1.1.1996.
Modeli obrazovanja odraslih u sklopu društvenih i profesionalnih promjena; znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 26.3.2015. -
Valentina Martan; ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz pedagogije ; ;
2. 17.4.2014. -
Marijeta Mašić; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz pedagogije; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Adult Education in the Period of Transition, Ljubljana, Andragoški centar Republike Slovenije, 10.-11. March 1995.
2. -
Adult Education in Central Europe, Brdo, 10.-13. July 1995.
3. -
The Third Domains of Literacy Conference: Multi-literacies: The Shape of the New Landscape of Communication, , Institute of Education, London, 7th-8th September 1996.
4. -
3rd International Symposium On the History of Adult Education in Central Europe, , Rogaška Slatina, 2nd - 5th July 1997.
5. -
IV. Internationale Symposium: Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentral-Europa, Debrecen, 2.-4. 7. 1998.
6. -
International Conference: The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides, Palacký University Olomouc, Philosophical Faculty Olomouc, Czech Republic, September 3-5, 1998.
7. -
Conference of International Society for Comparative Adult Education (ISCAE), Radovljica, September 10-12, 1998.
8. -
European Conference on Educational Research (ECER 98), Conference of The European Educational Research Association (EERA), Faculty of Education, University of Ljubljana, 17-20 September 1998, Ljubljana, Slovenia.
9. -
5th International Symposium: On the History of Adult Education in the Central Europe, June 30-July 3, 1999., Zreče, Slovenia.
10. -
International Seminar: The Strategic Bases for the Development of Learning Society, 25-28 November 1999, Tallinn, Estonia.
11. -
VI. Symposium: Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa, Erwachsenenbildung in Zentraleuropa an Universitäten und Forschungseinrichtungen - Entwicklung, Veränderungen und Perspektiven, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs – Pécsvárad (Ungarn), 02. 07.- 05. 07. 2000.
12. -
8th International Conference on the History of Adult Education: Ethics, Ideals and Ideologies in the History of Adult Education, University of Pécs, Institute of Adult Education, Pécs (Hungary), 20.-24. 08. 2000.
13. -
7. Symposium zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa: Grenzüberschreitende Erwachsenenbildung: Geschichte – Gegenwart - Zukunft, Bildungshaus Schloß Retzhof, Leitring/Leibnitz (Österreich/Steiermark). Veranstalter des Symposiums: Bildungshaus Schloß Retzhof, Verband Österreichischer Volkshochschulen, Universität Graz, Abteilung Weiterbildung, 28. Juni bis 1 July 2001.
14. -
Megunarodni pedagoški sredbi: Učitelot na 21-ot vek, Bitola – Ohrid, Pedagoški fakultet Bitola, 23 – 26 Maj 2002.
15. -
International Conference: Tasks of adult education at the beginning of 21st century. Theory and practice (Zadania oświaty doroslych na początku XXI wieku. Teoria i praktyka., Opole (Poland), Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, 30. 06. – 02. 07. 2002.
16. -
9th International Conference on the History of Adult Education: Globalisation and Adult Education – Past and Present, Leiden University (The Netherlands), 28 – 31 August 2002.
17. -
8th Annual Conference: Becoming Teachers in a Learning Organisation: meeting the challenges of the Learning Society, Malta, Association for Teacher Education in Europe, 24-27 August 2003.
18. -
International Scientific Conference: Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku, Univerzita Komenského Bratislava, Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, 22. – 23. september 2003.
19. -
XII World Congress on Comparative Education Societies: Education and Social Justice, Teacher Education and Teaching Professions, Havana, Cuba, Association of Cuban Pedagogues (ACP/APC), The World Council of Comparative Education Societies (WCCES), Conference Center of Havana, Cuba, October 25-29, 2004.
20. -
Seventh International LlinE Conference: Doing Better, Doing Right – Ethics in Lifelong Learning, Helsinki, Finland, KVS Foundation, June, 17-19, 2004.
21. -
33th Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Teacher Education, Facing the Intercultural Dialogue, 23 – 27 August 2008, Vrije Universiteit Brussel.
22. -
10th Management International Conference (MIC 2009): Creativity, Innovation and Management, Organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, Euro-Mediterranean University, and University of Sousse, Sousse, Tunisia, 25–28 November 2009.
23. -
XIV World Congress of Comparative Education Societies: Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, Istanbul, 14-18 June 2010.
24. -
EDULEARN10 / International Conference on Education and New Learning Technologies (IATED), Barcelona, Spain – 5th-7th july, 2010.
25. -
ICERI 2010/ International Conference of Education, Research and Innovation (IATED), Madrid, Spain – 15th-17th November, 2010.
26. -
10. mednarodni znanstveni sestanek Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško Fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz Užica (Srbija), 10. in 11. aprila 2014 v Kopru.
27. -
Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 conference: “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”,15 - 17 May 2014, Zagreb, Croatia.
28. -
XII BCES Annual International Conference, 15 - 20 June 2014, Nessebar, Bulgaria.
29. -
IV. Simpozij/4th Symposium Nastava i škola za net generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi (School for Net-generation: Internal Reform of Primary and Secondary School Education, 13th – 15th April 2015/ Opatija, Croatia.
30. -
11. mednarodni znanstveni sestanek Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško Fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz Užica (Srbija), Vzgojno-izobraževalne paradigme/Educational Paradigms/16. in 17. aprila 2015 v Kopru.
31. -
International Academic Conference, London organized by the International Institute of Social and Economic Sciences, 25.-28.08.2015, London, United Kingdom.
32. -
International conference on QUALITY OF UNIVERSITY TEACHING AND LEARNING, April 6, 2016, Brdo pri Kranju, Slovenia.
33. -
13th ICIE conference: Conference Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, Rijeka – Croatia, May 18 – 21, 2016
34. -
XIV Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Sofia, Bulgaria, 14 - 17 June 2016.
35. -
Conference Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology , Rijeka – Croatia, May 18 - 21
36. -
2nd International Scientific Conference on Adult Education “Developing and Understanding Professional Identity of Adult Educators”) Rijeka, 14.6.2017. – 17.6.2017.
37. -
International Conference (OMEP), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future, 19 – 24 June 2017 Croatia, Opatija.

Recenzije

1. • Za Treću Međunarodnu konferenciju o naprednim i sustavnim istraživanjima ECNSI “Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja”. Zbornik radova međunarodne konferencije održane u Zadru 2009. u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2. •International Journal of Management in Education (1)
3. • Školski vjesnik“ – časopis za pedagoška i školska pitanja (2)
4. •Journal of Global Research in Education and Social Science (1)
5. •Recenzija rada Znanstvena konferencija „ Dijete, igra, stvaralaštvo“ ( prosinac 2015.) (1)
6. Recenzije 7 sažetaka radova International Conference (OMEP), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future, 19 – 24 June 2017 Croatia, Opatija.
7. Part 3: Chapter Evaluation _IGI Global
8. Recenzije sažetaka radova za 10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe, Date: May 26th – 27th, 2017.

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - - član Radne skupine za priznavanje prethodnog učenja
- Član povjerenstva pri Sveučilištu u Rijeci (član Radne skupine za priznavanje prethodnog učenja (2008.-) / (Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o imenovanju od 19. 12. 2008.)
2. 1.1.2007. - 1.1.2008. - član Radne skupine za uspostavljanje sustava za cjeloživotno učenje
- Član povjerenstva pri Sveučilištu u Rijeci (član Radne skupine za uspostavljanje sustava za cjeloživotno učenje (2007.-2008.) / (Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o imenovanju od 6. 11. 2007.)