Velimir Labinac viši predavač

Odjel za fiziku Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku

e-pošta : vlabinac@phy.uniri.hr

Obrazovanje

1.1.1989. - 1.1.1995. Profesor matematike i fizike Dodiplomski studij Matematika i fizika Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za fiziku

Radno iskustvo

1.1.2012. - Viši predavač Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
1.1.2007. - 1.1.2012. Predavač Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
1.1.1999. - 1.1.2007. Stručni suradnik Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za fiziku
1.1.1996. - 1.1.1999. Znanstveni novak Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za fiziku

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada i stipendija

Članstva

1.1.2005. - American Association of Physics Teachers
1.1.1996. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Kvantna fizika i primjene
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: V:30
1.1.2014. - Fizika čvrstog stanja I
Diplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:15 V:30
1.1.2014. - Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:45
1.1.2014. - Osnove kvantne mehanike
Diplomski studij Fizika i matematika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: V:45
1.1.2013. - Fizika III: valovi i optika
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: V:30
1.1.2013. - Programski paket Mathematica
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: P:15 V:15
1.1.2013. - Napredna elektrodinamika
Diplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:15 V:15
1.1.2013. - Napredna kvantna mehanika
Diplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:15 V:30
1.1.2012. - Obrada eksperimentalnih podataka u fizici
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: P:15 V:15
1.1.2012. - Matematičke metode fizike I
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: P:30 V:30
1.1.2012. - Seminar iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: S:30
1.1.2012. - Elektrodinamika
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: V:45
1.1.2012. - Fizika čvrstog stanja
Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:15 V:15
1.1.2012. - Kvantna mehanika
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: V:45
1.1.2011. - 1.1.2012. Matematičke metode fizike II
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: V:30
1.1.2011. - Osnove informatike
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: P:15 V:15
1.1.2011. - Osnove matematike
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: P:15 V:15
1.1.2011. - Teorijska fizika i primjene I
Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:15 V:15
1.1.2011. - Teorijska fizika i primjene II
Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:15

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - Linearni površinski valovi na vodi
Ivan Pribanić
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2013. - Elektronski plin u metalima
Martina Dragičević
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2012. - Pogled na fiziku izvan učionice
Marija Zoretić
Diplomski studij Fizika i informatika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2012. - Nastava fizike kroz sadržaje iz biofizike
Kristina Benčić
Diplomski studij Fizika i informatika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2012. - Optičke iluzije
Ivana Blaškan
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2012. - Fizika tsunamija
Jelena Korenić
Diplomski studij Fizika i informatika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2011. - Iskorištavanje energije Sunca pomoću fotonaponskih ćelija
Vedrana Novokmet
Diplomski studij Fizika i politehnika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2010. - Aurora borealis
Ana Bolobicchio
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2009. - Ogib svjetlosti
Kristina Benčić
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2009. - Principi i primjene akustike
Jelena Korenić
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
1.1.2009. - Ultrazvuk u medicinskoj fizici
Marija Zoretić
Preddiplomski studij Fizika
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2014. - Aktivno učenje prirodoslovlja
Specijalizirani program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: S:6
1.1.2012. - Odabrana poglavlja matematičkih metoda fizike
Razlikovni program za na upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala
Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: P:6 V:10

Izdavaštvo

1.1.2008. - Jurdana-Šepić R., Labinac V, Žuvić Butorac M., Sušac A. (Eds.), Frontiers of Physics Education – Selected Contributions

Financiranje: Udruga Zlatni rez, Rijeka
1.1.2007. - Jurdana-Šepić R., Labinac V, Žuvić Butorac M., Sušac A. (Eds.), Frontiers of Physics Education – Book of Abstracts

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Riješeni zadaci iz elektrostatike i magnetostatike

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Gradshteyn I. S., Ryzhik I. M., Table of Integrals, Series and Products, 6th ed.

Financiranje: Academic Press, New York

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Labinac, Velimir; Jusup, Marko; Legović, Tarzan;
Stationary points of the rigid body kinetic energy and the principal axes of inertia
American Journal of Physics 81 750-753 - 2013.

2. Labinac, Velimir; Jusup, Marko; Legovic, Tarzan; Spiric, Ljubomir;
Networks of capacitors in a dc circuit
International journal of electrical engineering education 46 333-342 - 2009.

3. Labinac, Velimir; Jusup, Marko; Legović, Tarzan;
Vektorski potencijal točkastog izvora svjetlosti blizu savršenog zrcala
Šesti znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva - 2009.

4. Labinac, Velimir; Milotić, Branka; Pranjić Petrović, Tatjana; Jelovica Badovinac, Ivana;
Natjecanje iz fizike u organizaciji Društva matematičara i fizičara Rijeka
IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Interaktivna nastava fizike - 2009.

5. Labinac, Velimir; Jusup, Marko; Legović, Tarzan;
Razumijevanje i matematička razrada metode slika
Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike - 2009.

6. Jelovica Badovinac, Ivana; Orlić, Nada; Labinac, Velimir; Kaliman, Zoran;
Entropija i interdisciplinarnost
8. hrvatski simpozij o nastavi fizike - 2007.

7. Labinac, Velimir; Erceg, Nataša; Kotnik-Karuza, Dubravka;
Magnetic field of a cylindrical coil
American journal of physics 74 621 - 2006.

8. Orlić, Nada; Kaliman, Zoran; Labinac, Velimir;
Demonstracije eksponencijalnih zakona u različitim područjima fizike
Sedmi simpozij o nastavi fizike HFD - 2005.

9. Labinac, Velimir; Legović, Tarzan;
Dva zadatka o tajanstvenim mjehurićima
6. simpozij o nastavi fizike HFD" Istraživačka i problemski usmjerena nastava fizike" - 2003.

10. Milotić, Branka; Labinac, Velimir; Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka;
Konstruktivistički pristup učenju fizike u praktikumskoj nastavi
Treći znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva, Zagreb, prosinac - 2001.

11. Kaliman, Zoran; Labinac, Velimir; Pernjak, Tomislav; Orlić, Nada; Jelovica Badovinac, Ivana;
Tvrdi disk kao Atwoodov padostroj
Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike