Danijela Blanuša Trošelj asistent

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

mobitel :
e-pošta : danijelabt@ufri.hr
prostorija : 384

Google Scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
academia.edu

Obrazovanje

18.12.2008. - Diplomirana učiteljica razredne nastave Razredna nastava Učiteljski fakultet u Rijeci
18.4.2005. - Odgajatelj predškolske djece Predškolski odgoj Visoka učiteljska škola u Rijeci
- Doktorica znanosti Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smjer Predšolska pedagogika Pedagoški fakultet, Sveučilite u Ljubljani

Radno iskustvo

1.1.2011. - asistentica Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2011. Odgajatelj predškolske djece Dječji vrtić Zlatna ribica i Dječji vrtić Rijeka
- Poslijedoktorandica Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci
Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za postignut izvrstan uspjeh tijekom stručnog studija Predškolski odgoj (Visoka učiteljska škola u Rijeci) za ak. god. 2001./2002.; 2002./2003. i 2003./2004

Članstva

- Centar za Psihodramu
- OMEP Hrvatska
- Alumni klub Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, zamjenica predsjednice
- MENSA Hrvatska
- Centar za poticanje darovitosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2012. - Istraživačko spoznajni integrirani kurikulum I
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2012. Obiteljska pedagogija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2010. - Partnerstvo s roditeljima
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2010. - Profesionalne kompetencije odgajatelja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2009. - Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Istraživačko spoznajni integrirani kurikulum II
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, preddiplomski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

- Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)

Filozofski fakultet u Rijeci
polaznik
Norma sati: 8 ECTSa
- Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
polaznik
Norma sati: 24
- Program cjeloživotnog obrazovanja „UniStat 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize"
Tehnički fakultet u Rijeci

polaznik
Norma sati: 2 ECTSa

Gostujući nastavnik

- predavanje "Profesionalna etika odgajatelja"
Predškolska vzgoja, 2.stopnja
Pedagoška fakulteta v Ljubljani
predavač
Norma sati: 2

Osobni razvoj

1.5.2016. - 30.5.2016. Program cjeloživotnog obrazovanja: Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I


Norma sati: 24 sata
2.12.2015. - Sodelovanje in podpora izobraževanju nadarjenih


Norma sati: 4,5 sati
5.3.2015. - NTC sustav učenja


Norma sati: 3 sata
17.12.2013. - Uloga standarda kvalifikacije za učitelje u razvoju učiteljske profesije i primjeri dobre prakse u području njihovog razvoja i primjene


Norma sati:
8.11.2013. - Unlock your secondary students' potential


Norma sati: 2 sata
10.4.2013. - Zahtjevno dijete 1


Norma sati: 3 sata
22.11.2012. - 23.11.2012. Kako osmisliti i napisati projekt za programe Europske unije


Norma sati:
1.9.2012. - 30.9.2012. Program cjeloživotnog obrazovanja: UniStat 3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijatne analize


Norma sati: 2 ECTS-a
9.6.2012. - Terapeutsko pripovijedanje


Norma sati: 9,5 sati
8.6.2012. - Snaga i ljekovita moć priče


Norma sati: 3,5 sati
1.6.2012. - 1.7.2012. Program cjeloživotnog obrazovanja: UniStat 2: Osnove analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 2 ECTS-a
1.5.2012. - 30.5.2012. Program cjeloživotnog obrazovanja: UniStat 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 2 ECTS-a
27.2.2012. - Promijenjeno djetinjstvo - utjecaj na dijete, obitelj, odgojitelje


Norma sati: 6 sati
21.5.2011. - Kurikulum predškolskog odgoja


Norma sati:
1.1.2007. - Korak po korak


Norma sati:
- 8.6.2017. Program cjeloživotnog obrazovanja: Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS-a
- Pravo u svakodnevici


Norma sati: 40 sati
- Psihodramski psihoterapeut


Norma sati: 4 godišnji studij

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Pozvana predavanja

1. Blanuša Trošelj, Danijela i Arrigoni , Jasna
Potencijalno darovita djeca i njihove obitelji na prijelazu iz vrtića u školu.Plenarno izlaganje. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika“.
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru

Kongresna priopćenja

1.
Blanuša Trošelj, Danijela i Frković Lenac, Linda
Muškarci u odgajateljskoj profesiji – Motivi i iskustva na početku njihova profesionalnoga razvoja predavanje 10. međunarodna konferencija „Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Europi“, Tema: Institucijsko djetinjstvo – izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja Rijeka - 26.5.2017.
2.
Frković Lenac, Linda i Blanuša Trošelj, Danijela
Utjecaj muških odgajatelja na kulturu djetinjstva Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem „Suvremeni pogledi na kulturu djetinjstva“ Filozofski fakultet u Splitu, Split - 18.5.2017.
3.
Skočić Mihić, Sanja., Blanuša Trošelj, Danijela i Mikelić, Kristina
Kompetencije odgajatelja za etičko postupanje i savjetovanje roditelja: kvalitativna studija 16.međunarodni znanstveni skup Dani Mate Demarina 2017. „Društveno humanističke odrednice obrazovanja“ Sveučilište u Puli Juraj Dobrila, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Pula - 27.4.2017.
4.
Blanuša Trošelj, Danijela, Skočić Mihić, Sanja i Zoričić, Tihana
Odgajateljevo poznavanje i korištenje problemskih slikovnica predavanje Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Dijete, knjiga i novi mediji“ Filozofski fakultet u Splitu, Split - 22.9.2016.
5.
Blanuša Trošelj, Danijela ; Arrigoni, Jasna
Potencijalno darovita djeca i njihove obitelji na prijelazu iz vrtića u školu Pozvano Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika Zadar, Hrvatska - 26.2.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868398
6.
Blanuša Trošelj, Danijela
Toys that survive oral presentation 66th OMEP World Conference "Children's Cultural Worlds" University College Cork, Ireland - 1.1.2014.
7.
Blanuša Trošelj, Danijela i Srića, Suzana
TV u slobodnoj igri djece predavanje Europska konferencija OMEP-a 2013. „Igra u ranom djetinjstvu” Zagreb - 8.5.2013.
8.
Blanuša Trošelj, Danijela
Profesionalac u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju Predavanje Kultura odgojno-obrazovnih institucija Varaždin, Hrvatska - 5.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660190
9.
Blanuša Trošelj, Danijela
Tko smo? Hrvatski profesionalac u EU predavanje Stručni skup „Promijenjeno djetinjstvo-utjecaj na dijete, obitelj, odgojitelji“ Zagreb - 27.2.2012.
10.
Blanuša Trošelj, Danijela
Profesionalac u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju predavanje 1.međunarodni stručni skup “Kultura odgojno-obrazovnih institucija" Varaždin - 1.1.2012.
11.
Blanuša Trošelj, Danijela
Profesionalna etika odgojitelja djece rane i predškolske dobi predavanje Znanstveni kolokvij „Kompetencije suvremenog učitelja i odgojitelja-izazov za promjene“ Split - 1.1.2012.
12.
Blanuša, Danijela; Glujić, Marina
Utjecaj novog modela učenja-brzog čitanja i pamćenja-na cjeloživotni razvoj radionica Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice - 1.5.2008.
13.
Arrigoni, Jasna; Blanuša, Danijela
Pripremanje budućih učitelja u Republici Hrvatskoj za rad s darovitom djecom Izlaganje 17.konferencija Svjetskog savjeta za darovitu i talentiranu djecu University of Warwick, Velika Britanija - 5.8.2007.

Znanstveni projekti

1. -
"Kultura odgojno obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja"; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/project/istrazivanje_vujicic

Znanstveni skupovi

1. 19.6.2017. - 24.6.2017.
69th OMEP World Assembly and International Conference Opatija, Hrvatska Član Organizacijskog odbora
2. 26.5.2017. - 27.5.2017.
10.Međunarodna konferencija : Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Europi Učiteljski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor
3. 8.5.2013. - 11.5.2013.
Europska konferencija OMEP-a 2013. "Igra u ranom djetinjstvu" Zagreb Član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. - 1.generacija Sveučilišnog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2012). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Centar za istraživanje djetinjstva.

Recenzije

1. Book of Abstracts of 10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe
2. Play and Playing in Early Childhood. International scientific and professional conference. OMEP.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.9.2014. -
Stručno usavršavanje odgajatelja "Razvoj kompetencija djece rane i predškolske dobi: uloga informacijsko-komunikacijskih medija"
AZOO   voditelj-predavač
2.
1.1.2012. -
Stručno usavršavanje odgajatelja "Profesionalna etika i etički kodeks odgajatelja"
AZOO   voditelj-predavač
3.
1.1.2012. -
Članstvo u Udruzi
OMEP Hrvatska (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire)   Član
4.
1.1.2007. -
Članstvo u Udruzi "Centar za poticanje darovitosti"
Centar za poticanje darovitosti   Upravni odbor
5.
-
Izdavanje časopisa Odgojno obrazovne teme
Sveučilište u Riijeci, Učiteljski fakultet   Izvršna urednica Časopisa

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Aktivno sudjelovanje u tribini "Interdisciplinarni pristup poticanju samoregulacije učenja: uloga nastavnika i stručnih suradnika u školama"
7. Tjedan psihologije u Hrvatskoj
Rijeka

Volonterstvo

1. 1.1.2013. - Ljetne radionice za darovitu djecu KLIK
Centar za poticanje darovitosti
2. 1.1.2009. - Radionica za emocionalno opismenjavanje djece
Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić"
3. - Rad s djecom
Savjetovalište za zlostavljanu i zanemarivanu djecu "TIĆ"
4. - Radionica za poticanje razvoja darovite djece "Bistići"
Dječji vrtić Rijeka
5. - Rad s djecom
Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran
6. - Volonterski staž
Dječji vrtić Rijeka