Senka Tomljanović dipl. politolog


prostorija : Ured ravnatelja
e-pošta : stomljan@svkri.hr
mobitel : 098 19 09 388

Nagrade i priznanja

5.12.2013. Spomenica kao znak priznanja i zahvalnosti zbog doprinosa utkanoga u razvitak i djelovanje Sveučilišta u Rijeci od njegova utemeljenja do danas.

Članstva

1.1.2013. - Ocjenjivački odbor za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vasna Špac; Alisa Martek; Andrija Nenadić; Senka Tomljanović; Tamara Krajna
Status i pravni položaj knjižnica i knjižničara : stanje u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama = Status and legal status of the libraries and the librarians : state in the special and the academic libraries
Knjižnice : kamo i kako dalje? : zbornik radova / 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. svibnja 2011. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. 79-99 - 2013. http://e-library.svkri.hr/repository/other/articles/EAGC000001.pdf

Pozvana predavanja

1. Senka Tomljanović
Međunarodne smjernice i model obveznog primjerka Republike Hrvatske
Pula - 4.12.2013. http://e-library.svkri.hr/repository/other/lectures/EAGA000006.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Senka Tomljanović
Uloga matične službe Sveučilišne knjižnice Rijeka u izgradnji knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci 2002.-2014. Pozvano izlaganje 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Lovran - 13.5.2015. https://www.dropbox.com/home/Radovi?preview=2016+Mati%C4%8Dna.pdf

Stručna djelatnost