PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković prof.

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Vedrana Mikulić Crnković

prof.

Fakultet za matematiku

Zavod za diskretnu matematiku

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

01.11.2003. - 23.02.2009.

doktor matematike

doktorski studij matematike

Sveučilište u Zagrebu

01.10.1998. - 22.09.2003.

profesor matematike i informatike

studij matematike i informatike (nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2019 - danas

izvanredni profesor

nastava i znanstveni rad; predstojnik Zavoda za diskretnu matematiku; voditelj Radne grupe za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

10.05.2016. -

viši znanstveni suradnik

12.11.2009. -

docent

održavanje nastave, predstojnik Zavoda za diskretnu matmatiku (od 2011. godine), Erasmus koordinator, koordinator za međunarodnu suradnju, predstavnik Odjela u Povjerenstvu za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci, predstavnik Odjela u Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, voditelj Radne grupe za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

01.03.2009. - 11.11.2009.

viši asistent

održavanje nastave, predstavnik Odjela u Povjerenstvu za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci, Koordinator za međunarodnu suradnju, održavanje mrežnih stranica Odjela

Odjel za matematiku Sveučlišta u Rijeci

01.04.2008. - 28.02.2009.

asistent

održavanje nastave; predstavnih asistenta u Vijeću; izrada i održavanje mrežnih stranica Odjela

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

03.12.2003. - 31.03.2008.

asistent

održavanje nastave; član Vijeća kao predstavnik asistenata Odsjeka za matematiku i Odsjeka za fiziku; izrada i održavanje mrežnih stranica Odsjeka za matematiku

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

2020.

Mathematical Sciences Sponsorship Fund

2011.

Nagrada za poseban doprinos razvoju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci u 2010./2011. (za kolegij Modeli geometrije na sveučilišnom preddiplomskom studiji matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

2010.

Nagrada za poseban doprinos razvoju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci u 2009./2010. (za kolegij Primjena računala u matematici na sveučilišnom preddiplomskom studiji matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

2009.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2008./2009. u kategoriji znanstveni novak/asistent za području tehničkih i prirodnih znanosti

Članstva

14.03.2011. -

Alumni klub Odjela za matematiku

2009. -

Zlatni rez (član Upravnog odbora od 2014.)

01.10.2008. -

Seminar za konačnu matematiku, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci (tajnik 2008-2017, jedan od voditelja od 2012)

01.11.2003. -

Seminar za geometriju (PMF - Matematički odjel)

01.10.2003. -

Društvo matematičara i fizičara (član Predsjedništva od 2008-2010; Predsjednica 2018-2020)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2014. - 30.09.2017.

Algebra 1

Diplmski studij Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2014. -

Projektivna geometrija

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2013. - 30.09.2014.

Metodika nastave matematike I

Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika

Odjel za matematiku

asistent

01.10.2012. -

Seminar za konačnu matematiku

doktorski studij matematike

sunositelj

01.10.2012. -

Permutacijske grupe

Diplomski studij Diskeretna matematika i primjene

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2011. - 30.09.2013.

Matematika 1

Preddiplomski studij Politehnika

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

01.10.2009. - 30.09.2015.

Primjena računala u matematici

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2009. - 30.09.2010.

Matematika 2

stručni studij građevine

Građevinski fakultet u Rijeci

nositelj

01.10.2009. - 30.09.2010.

Matematika 2

učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

nositelj

01.10.2009. - 30.09.2010.

Seminar 2

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2009. -

Primjena računala u nastavi matematike

Diplomski studiji Matematika i Matematika i informatika

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2009. -

Seminar diplomskog rada

Diplomski studiji Matematika, Matematik i informatika, Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2008. - 30.09.2010.

Seminar završnog rada

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

nositlej

01.10.2008. -

Modeli geometrije

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

nositelj

01.10.2006. - 30.09.2009.

Kombinatorika

informatika

Filozofski fakultet u Rijeci / Odjel za informatiku

asistent

01.10.2004. - 30.09.2008.

Kombinatorika

matematika i informatika

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.10.2004. - 30.09.2007.

Modeli geometrije

matematika i informatika

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.10.2003. - 30.09.2008.

Uvod u numeričku matematiku

matematika i informatika

Filozofski fakultet u Rijeci

asistnet

01.10.2003. - 30.09.2008.

Algebarske strukture

matematika i informatika

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.10.2003. - 30.09.2006.

Matematika 3

Fizika i politehnika

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

2011/2012 - 2017/2018

Teorija kodiranja i kriptografija

Diplomski studiji Diskretna matematika i primjene, Matematika i informarika i Matematika

Odjel za matematiku

nositelj

2008/2009 - 2018/2019

Kombinatorika

Preddiplomski studij Informatika

Odjel za informatiku

nositelj

Mentor u završnim radovima

16.7.2019.

Programiranje u nastavi matematike

Ivana Gložinić

diplomski studija Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

25.09.2018. - 25.09.2018.

BBC micro:bit tehnologija u nastavi matematike

Ana Vrcelj

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

26.09.2017. - 16.09.2017.

Matematički kurikulum baziran na računalima

Ivana Vrban

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

22.09.2017. - 22.09.2017.

Ispitivanje uz pomoć računala u nastavi matematike

Andrea Vukić

diplomski studij Matematika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

10.07.2017. - 10.07.2017.

O konstrukcijama usmjerenih jako regularnih grafova iz grupa

Matea Zubović

diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku

21.10.2016. - 21.10.2016.

Afine transformacije

Marijana Doko

Preddiplomski studij Matematika i frizika

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

28.09.2016. - 28.09.2016.

Ramseyev teorem

Ivana Papac

preddiplomski studij matematike i fizike

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

19.07.2016. - 19.07.2016.

Teorija grupa u nastavi matematike

Marta Medić

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

19.07.2016. - 19.07.2016.

Lenartova sfera u nastavi matematike

Marina Mišura

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

18.07.2016. - 18.07.2016.

Tablet u nastavi matematike

Bernarda Dragin

diplosmi studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

16.07.2016. - 16.07.2016.

Odabir IKT alata u ovisnosti o nastavnom sadržaju

Ana Mihalić

diplomsi studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

24.09.2015. - 24.09.2015.

Presjeci i prodori

Ivana Legac

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

21.07.2015. - 21.07.2015.

Neeuklidske geometrije u dodatnoj nastavi matematike

Danijela Jakovac

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

24.11.2014. - 24.11.2014.

Hadamardove matrice i teorija kodiranja

Andrea Velenčić

diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku

16.09.2014. - 16.09.2014.

Popločavanje hiperboličke ravnine

Marina Mišura

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

16.07.2014. - 16.07.2014.

Interaktivna ploča u nastavi matematike

Arianna Miloš

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

04.09.2013. - 04.09.2013.

Program Maxima i izrada obrazovnih materijala u programu Maxima

Simona Kramar

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

16.07.2013. - 16.07.2013.

Mathieve grupe i teorija kodiranja

Ivona Novak

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku

15.07.2013. - 15.07.2013.

Upotreba programa Excel za rješavanje problema iz matematičke statistike

Martina Vujić

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

18.04.2013. - 18.04.2013.

Izrada interaktivnih obrazovnih materijala programom Cinderella

Tea Katnić

diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

16.10.2012. - 16.10.2012.

E-učenje u nastavi matematike

Lana Malović

diplomski studij Matematik i informatika - nastavnički smjer

Odjel za matematiku

17.07.2012. - 17.07.2012.

Teorija grafova u programskom paketu Mathematica

Marijan Kovačević

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

13.07.2011. - 13.07.2011.

O modelima hiperboličke ravnine

Ivona Novak

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

07.10.2010. - 07.10.2010.

Primjene konačne matematike

Sanja Murk

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

01.07.2010. - 01.07.2010.

Catalanovi brojevi

Ivana Brozović

preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

Gostujući nastavnik

01.10.2014. -

Kombinatorna i diskretna matematika

preddiplomski studij informatike

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

nositelj kolegija

01.10.2009. - 30.09.2017.

Modeli geometrije

preddiplomski studiji matematike, matematika i infomatike, matematika i fizike

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

nositelj kolegija

01.10.2009. - 30.09.2012.

Matematički programski alati

preddiplomski studiji matematike, matematike i infomatike, matematike i fizike

Fakultet prorodosolovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

nositelj kolegija

Osobni razvoj

2015. - 31.12.2015.

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)

Financiranje: 8 ECTS

2008. -

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3 ECTS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019

Block designs and strongly regular graphs admitting a transitive action of the Mathieu group M11

D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob

Australas. J. Combin. - 149–161

Q2 WOS

2018

Transitive combinatorial structures invariant under some subgroups of S(6,2) and related codes

D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob

Atti Accad. Peloritana Pericolanti Cl. Sci. Fis. Mat. Natur.

Q3

2018

On self-orthogonal designs and codes related to Held's simple group

D. Crnković, V. Mikulić Crnković, B. G. Rodrigues

Advances in Mathematics of Communications - 607-628

Q2 WOS

2017

New 3-designs and 2-designs having U(3,3) as an automorphism group

D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob

Discrete Mathematics - 2507-2515

Q1 WOS

2016.

On some transitive combinatorial structures and codes constructed from the symplectic group S(6,2)

Dean Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob

Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing - 119-138

Q3

2014.

On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3,3)

Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Švob, Andrea

Journal of Statistical Planning and Inference - 19-40

Q1 WOS

2013.

Construction of 1-designs from group action

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean

Electronic notes in discrete mathematics - 253-257

Q3

2013.

Unitals, projective planes and other combinatorial structures constructed from the unitary groups U(3, q), q=3, 4, 5, 7

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana

Ars combinatoria - 3-13

Q3 WOS

2012.

Some optimal codes and strongly regular graphs from the linear group L(4, 3)

Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Rodrigues, Bernardo G.

UTILITAS MATHEMATICA - 237-255

Q4 WOS

2011.

On some combinatorial structures constructed from the groups L(3, 5), U(5, 2) and S(6, 2)

Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana

International journal of Combinatorics - 1-12

2011.

Designs, strongly regular graphs and codes constructed from some primitive groups

Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Rodrigues, B. G.

Information Security, Coding Theory and Related Combinatorics, (D. Crnković and V. Tonchev, Eds.), IOS Press, Amsterdam

2010.

Some strongly regular graphs and self-orthogonal codes from the unitary group U(4, 3)

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rodrigues, B. G.

Glasnik matematički - 307-323

Q3 WOS

2008.

Self-orthogonal doubly-even codes from Hadamard matrices of order 48

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana

Advances and Applications in Discrete Mathematics - 159-170

2006.

Block designs and strongly regular graphs constructed from the group U(3, 4)

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana

Glasnik matematički - 41

2006.

Block designs and strongly regular graphs constructed from some linear and unitary groups

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja

Pragmatic Algebra (Ki-Bong Nam et al. Eds.), SAS International Publications, Delhi

2005.

Block Designs and a Strongly Regular Graph Constructed from Linear Groups L(2, 49) and L(2, 32)

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja

Advances in Algebra towards Millenium Problems, Proceedings of 2004 International Conference on Related Subjects to Clay Problems / Ki-Bong Nam et al. (ur.). - Delhi : SAS International Publications - 197-207

2004.

Block designs constructed from the group U(3, 3)

Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja

Journal of applied algebra and discrete structures - 69-81

Znanstvene knjige

2012.

Book of Abstracts: 5th Croatian Mathematical Congress

urednik

Dean Crnković; Vedrana Mikulić Crnković; Sanja Rukavina

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Rijeka

Kongresna priopćenja

01.08.2019.

Weakly self-orthogonal designs and related codes

V. Mikulić Crnković, I. Novak, B. Rodrigues

izlaganje

27th British Combinatorial Conference Birmingham

08.12.2017.

On combinatorial structures constructed from unitary groups U(3,q), q= 3,4,5,7

V. Mikulić Crnković, D. Crnković, A. Švob

izlaganje

5th International Combinatorics Conference Melbourne, Australija

23.06.2017.

On a method of constructing geometric designs

Vedrana Mikulić Crnković, Dean Crnković, Andrea Švob

izlaganje

Hypergraphs, Graphs and Designs Sant'Alessio Siculo, Italija

13.01.2017.

Self-orthogonal designs and codes from Held's group

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo

poster

Workshop on permutation groups: methods and applications Bielefeld, Njemačka

2016.

On some codes invariant under the action of the Held group

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnkoivć, Dean

izlaganje

Šesti hrvatski matematički kongres Zagreb, Hrvatska

2016.

On self-orthogonal codes generated by orbit matrices of 1-designs

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnkoivć, Dean

izlaganje

Network Coding and Designs Dubrovnik, Hrvatska

2015.

On self-orthogonal binary codes invariant under the action of the Held group

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo

izlaganje

Design and Application of Random Network Codes Istanbul, Turska

2015.

On the construction of non-transitive graphs from groups

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean;

izlaganje

8th Slovenian Conference on Graph Theory Kranjska gora, Slovenija

2012.

Construction of 1-designs from group action

Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean

izlaganje

Combinatorics 2012 Perugia, Italija

2008.

Primitive designs constructed from simple groups

Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean

izlaganje

1st Istanbul Design Theory and Combinatorics Conference Istanbul, Turska

2007.

Projective planes and other combinatorial structures constructed from groups U(3, 3), U(3, 4) and U(3, 5)

Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean;

izlaganje

Design Theory of Alex Rosa Bratislava, Slovačka

2005.

Block designs and strongly regular graphs related to the group U(3, 4)

Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja

poster i prezentacija postera

European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications Berlin, Njemačka

2004.

U(3, 3) as block designs and strongly regular graphs

Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja

izlaganje

Treći hrvatski matematički kongres Split, Hrvatska

Mentorstvo doktorandima

01.11.2013. -

Dizajni i kodovi povezani s Mathieovom grupom

Ivona Novak Doktorat

Sveučilišni poslijediplomski studij Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveni skupovi

18.-21.6.2012.

5. hrvatski matematički kongres

Rijeka član Organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

15.03.2018. - 16.03.2018.

First TESI (Trieste Encounters for Science and Innovation) International Meeting

Trieste International Foundation

sudjelovanje

03.05.2017. - 03.05.2017.

predavanje Kakvu poruku poslati ili o teoriji kodiranja

Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike u gimnazijama i strukovnim školama Primorsko-goranske i Ličko-Senjske županije

2017

članak Izložba Imaginary - čarobna matematika (suautori: Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Andrea Švob

Matematika i škola (88)

23.03.2016. - 23.03.2016.

predavanje Upotreba interaktive ploče u obradi sadržaja iz geometrije – primjer

Riječki matematički susreti (Odjel za matematiku)

02.07.2013. - 02.07.2013.

predavanje Ravninske neeuklidske geometrije

Županijski stručni skup za učitelje matematike Primorsko-goranske županije

01.07.2013. - 01.07.2013.

predavanje Ravninske neeuklidske geometrije

Međužupanijski stručni skup za učitelje matematike Ličko-Senjske i Istarske županije

30.11.2012. - 30.11.2012.

predavanje Ravninske neeuklidske geometrije

Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike

19.09.2012. - 20.09.2012.

poster E-učenje na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci (suautor: Sanja Rukavina)

Matematika i IKT (Varaždin)

19.09.2012. - 20.09.2012.

izlaganje Primjeri uporabe LMSa u nastavi matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci (suautora: Sanja Rukavina)

Matematika i IKT (Varaždin)

2012

članak O modelima hiperboličke ravnine (suautor: Ivona Novak)

Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 12 (2007)

06.06.2011. - 06.06.2011.

webinar na temu Matematika u e-okruženju

Centar za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu

2010

poglavlje u knjizi: Zlatni rez

S. Rukavina, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić: Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem, Zlatni rez, Rijeka, 2010.

25.09.2008. - 26.09.2008.

izlaganje Initial experiences with e-courses in Mathematics

EQIBELT (Education Quality Improvement By E-Learning Technology) 6th workshop (Rijeka)

2007

članak Kombinatorički dizajni i najave rukometnih utakmica

Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 12 (2007)

Javno djelovanje

Javna predavanja

17.10.2018.

Neeuklidske geometrije

Sveučilište za 3. dob

Rijeka

19.04.2018.

O geometriji u kojoj pravci nisu pravci

Festival znanosti

Rijeka

09.03.2018.

Primjena računala u nastavi matematike

MIT (Dani matematike, informatike i tehnike)

Sveučilište u Mostaru

25.04.2017.

O nekim primjenama diskretne matematike

Otvoreni dan sveučilišnih odjel Sveučilišta u Rijeci (Festival znanosti)

Rijeka

16.03.2017.

Popločavanje ravnine

MIT (Dani matematike, informatike i tehnike)

Sveučilište u Mostaru, Mostar

22.04.2009.

Zlatni rez

Festival znanosti

Rijeka

2009.

Konstrukcija primitivnih dizajna

kolokvij Splitskog matematičkog društva

Split

2009.

Konstrukcija primitivnih dizajna

kolokvij Društva matematičara i fizičara

Rijeka

2009., 2010., 2011., 2012., 2013.

Zašto studirati matematiku?

Prva sušačka hrvatska gimnazija

Rijeka

Popularizacija znanosti

28.09.2018.

znanstvena postaja Noći istraživača: Tajne šifriranja

voditelj postaje, suautor i izvođač aktivnosti

23.03.2016.

Riječki matematički susreti

organizacija skupa Odjela za matematiku i Alumni kluba matRi

2016

Izložba Imaginary - čarobna matematika

organizacija izložbe Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u surdanji s institutom Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (otvorenje: 19.4.2016.)

2015.-2018.

Natjecanje Tetragon u organizaciji Odjela za biotehnologiju, Odjela za fiziku, Odjela za informatiku i Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

predsjednica Organizacijskog odbora (2015.-2018.)

2015

manifestacija Znanosti i umjetnost na ulici u organizaciji Općine Matulji

sudjelovanje kao izvođač radionica 2015. godine

2014

Dan znanosti u Osnovnoj školi Čavle

sudjelovanje kao izvođač radionica 2014., 2016. i 2018. godine

2013 - danas

Otvoreni dan sveučilišnih odjela

organizacija manifestacije od 2013. godine

2013 - danas

Večer matematike

organizacija manifestacije Odjela za matematiku i Društva matematičara i fizičara (od 2013. godine)

2013 - danas

Festival znanosti

predsjednica Organizacijskog odbora od 2013. godine

2009. - 2014.

Natjecanje iz matematika Društva matematičara i fizičara

predsjednica Natjecateljskog povjerenstva (2009.-2014.)

2008

projekt Upoznajmo svijet kroz matematiku Osnovne škole Kostrena

sudjelovanje u projektu kao izvođač radionica 2008. godine

2007 - 2010

projekt Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem udruge Zlatni rez

sudjelovanje u projektu kao izvođač radionica (2007-2010)

projekt Čarobni dan

suautor i izvođač radionica u okviru projekta Sveučilišta u Rijeci i Dječjeg vrtićem "Đurđice"

Imaginary - čarobne matematematičke projekcije

organizacija izložbe Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u surdanji s institutom Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach i Društvom matematičara i fizičara (otvorenje: 6.12.2018.)

Maj mesec matematike u Beogradu 2018

suautor i izvođač radionice u okviru aktivnosti koju organizira Centra za promociju nauke u saradnji s Matematičkim institutom SANU

Dan darovitih učenika 2018

suautor i izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Udruga Centar za poticanje darovitosti Rijeka, Društvo roditelja darovite djece “Lodur” i Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, u suradnji s brojnim institucijama

Moj laboratorij

suautor i izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Prirodoslovni muzej Rijeka u 2018. godini

Budu i ti šašavi znanstvenik

suautor i izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Prirodoslovni muzej Rijeka u 2018. godini

Zašto studirati matematiku?

popularno predavanje za učenike srednje škole

O nekim primjenam diskretne matematike

popularno predavanje za učenike srednje škole

Šifriraj microbitiom

suautor i izvođač radionice za učenike osnovnih škola

Zašto je Titanic potonuo?

suautor i izvođač radionice za učenike osnovnih škola

Crtamo fraktale za velike i male

suautor i izvođač radionice za predškolce

Matematičke puzzle

suautor i izvođač radionice za predškolce

Fraktalno stablo

suautor i izvođač radionice za 1. razred OŠ

Matematičke puzzle

suautor i izvođač radionice za 1. razred OŠ

Skupovi

suautor i izvođač radionice za 1. razred OŠ

Hiperbolička ravnina

suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Popločavanje ravnine

suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Sferna trigonometrija

suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Geometrija na sferi

suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Ples s grupama

suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Kombinatorika

autor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Grafovi

autor i izvođač radionice za učenike srednjih škola

Zlatni rez

autor i izvođač radionice za učenike osnovnih škola

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2011. -

predstojnik

Odjel za matematiku / Zavod za diskretnu matematiku

Povjerenstva na sveučilištu

2015 - 2019

član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

2012. - 31.12.2017.

član

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

2008. -

član

Povjerenstvo za implementaciju e-učenja

Projekti

Znanstveni projekti

2020-

Kodovi, njihovi konzervatori i pripadne incidencijske strukture (Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture)

voditelj

bilateralni projekt

2019 -

Combinatorial Objects and Codes

istraživač

HRZZ

http://www.math.uniri.hr/~vmikulic/project_hrzz_COCo.htm

2018 -

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

voditelj

Sveučilište u Rijeci

2017. - 31.12.2017.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

voditelj

Sveučilište u Rijeci

2014. - 30.06.2018.

Codes and Related Combinatorial Structures

istraživač

HRZZ

http://www.math.uniri.hr/~vmikulic/project_hrzz.htm

2013-2018

potpora Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

istraživač

Sveučilište u Rijeci

http://www.math.uniri.hr/~vmikulic/projekt_uniri.htm

2007. - 2013.

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

istraživač

MZOS

http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=319-0000000-3037&period=2007

Obrazovni projekti

01.10.2013. - 30.09.2014.

razvoje e-materijala: kolegij Primjena računala u nastavi matematike

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

2013. - 2015.

PROJEKT UNAPREĐENJA IZVEDBENIH MODUSA NASTAVE: Razvoj mjera i postupaka kako bi najmanje 50% kolegija na studijskim programima koristilo napredne alate za e-učenje

Financiranje: Sveučište u Rijeci

Stručni projekti

01.09.2018. -

Techno-Past Techno-Future: European Researchers´ Night“ (TPTF ERN)

Europska unija (Obzor 2020)

koordinator aktivnosti na Odjelu za matematiku i voditelj dviju istraživačkih postaja

18.06.2015. - 18.09.2016.

Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Europska unija (Europskog socijalnog fonda)

suradnik

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2016 - Mladi istraživači

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UMJETNIČKI PROJEKTI 2020
Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2016 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016