Lea Lazzarich knjiž. savjetnica

Sveučilišna knjižnica Ured ravnatelja

Google Scholar 2017

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 2016 4 1

Obrazovanje

1.1.1996. - 1.1.1997. dipl. knjižničar stručni ispit za knjižničarska zvanja NSK
1.1.1987. - 1.1.1992. prof .hrv.jezika Kroatistika Pedagoški fakultet

Radno iskustvo

1.1.2012. - knjižnična savjetnica Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.2010. - predstojnica Podružnice Kampus Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.2007. - viši knjižničar Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.1.1999. - dipl. knjižničar Sveučilišna knjižnica Rijeka

Nagrade i priznanja

nagrada Eva Verona, za knjižničare do 35 godina
godišnja nagrada Ivan Filipović
strukovna nagrada Ivan Kostrenčić

Članstva

1.1.2014. - 1.1.2015. predsjednica Komisije za upravljanje pri HKD-u
1.1.2013. - predsjednica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke
1.1.2010. - 1.1.2016. Članica Komisije za upravljanje pri HKD-u
1.1.2007. - 1.1.2009. članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću
1.1.2006. - 1.1.2008. predsjednica Komisije za nabavu i međuknjižničnu posudbu pri Hrvatskom knjižničnom društvu
1.1.2004. - 1.1.2010. članica Komisije za zaštitu građe pri HKD-u
1.1.1999. - članica Knjižničarskog društva Rijeka
- članica Savjeta Hrčka (portala časopisa)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - 1.1.2016. Teorija i praksa organizacije informacija
Izvanredni studij Kroatistike s knjižničarstvom
Filozofski fakultet Rijeka
predavač
Norma sati: 30+0+15
1.1.2013. - 1.1.2016. Informacijski izvori i službe
Izvanredni studij Kroatistike s knjižničarstvom
Filozofski fakultet Rijeka
predavač
Norma sati: 15+0+15
1.1.2013. - 1.1.2016. Praksa u knjižničnoj ustanovi
Izvanredni diplomski studij kroatistike s knjižničarstvom
Filozofski fakultet Rijeka
koordinator prakse
Norma sati: 90

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2011. Upravljanje projektima

IT Akademija Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 25

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lea Lazzarich
Uloga podružnice sveučilišne knjižnice u visokoškolskom sustavu
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55 69-78 - 2012. http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/108

Q4
A1

2. Lea Lazzarich
Studij Informacijske kroatistike u Rijeci: putem tradicijskih putokaza
Knjižničar/Knjižničarka 85-93 - 2012.

3. Evgenia Arh, Lea Lazzarich
Korisnički servisi SVKRI
Pančevačko čitalište 9 43-47 - 2010.

4. Lea Lazzarich
Izvori o povijesnim riječkim novinama 1813.-1918.
Libellarium 2 65-79 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5363

A2

5. Lea Lazzarich
Multikulturalnost zavičajnog novinskog fonda
Osvit 80-92 - 2009.

6. Lea Lazzarich
Zagovaranje u knjižnici (vodič u 10 koraka)
8. dani visokoškolskog i specijalnog knjižničarstva (zbornik) 72-76 - 2007.

7. Lea Lazzarich
Povijest tiskane knjige u Rijeci,
Osvit 49-63 - 2006.

8. Evgenia Popović, Lea Lazzarich
Online tečajevi u zemljama EU
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48 56-64 - 2005. http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/89

Q4
A1

9. Lea Lazzarich
Projekt zaštite starih hrvatskih novina
Arhivi, knjižnice, muzeji 113-117 - 2005.

10. Lea Lazzarich
Mogu li web stranice pomoći ili odmoći promidžbi knjižnice?
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46 119-124 - 2003. http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/87

Q4
A1

11. Lea Lazzarich, Juraj Lokmer
Novi život starog kataloga
Arhivi, knjižnice, muzeji 247-249 - 2002.

Pozvana predavanja

1. Lea Lazzarich
Sustavi za otkrivanje plagijata: razlozi i iskustva
Zagreb http://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/dogadjanja/dani-otvorenih-vrata-2016/treci-dan-dei2016/lazzarich-dei2016.pdf

Recenzije

1. 2011. Libellarium
2. 2010. Vjesnik bibliotekara Hrvatske
3. 2010. Senjski zbornik

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2012. -
stekla zvanje knjiž. savjetnica
SVKRI  
2.
1.1.2011. -
predavač na kolegijima Teorija i praksa organizacije informacija i Informacijski izvori i službe, te koodrinator Prakse u knjižničnoj instituciji na studiju Kroatistike s knjižničarstvom
SVKRI  
3.
1.1.2010. -
imenovana predstojnicom SVKRI – Podružnice Kampus (prve podružnice u sustavu visokoškolskih knjižnica u RH)
 
4.
1.1.2010. -
sudionik u izradi studijskog programa diplomskog studija Kroatistika s knjižničarstvom i novinarstvom (predlaganje kolegija u knjižničarskoj jezgri)
SVKRI  
5.
1.1.2009. -
predavač na tečajevima za izradu e-kolegija IT Akademije Sveučilišta u Rijeci (promocija programa integriranih usluga knjižnice na dostupnosti digitalnih sadržaja)
SVKRI  
6.
1.1.2008. - 1.1.2010.
voditeljica projekta Zaštita novina u fondu SVKRI: La Bilancia
SVKRI  
7.
1.1.2007. -
suradnica na projektu Izgradnja povijesne zbirke u SVKRI
SVKRI   odnosi s javnošću
8.
1.1.2007. -
stekla zvanje viši knjižničar
SVKRI  
9.
1.1.2006. - 1.1.2012.
članica organizacijskog odbora Festivala znanosti u Rijeci
 
10.
1.1.2005. -
članica Partners in Learning tima kojim je Sveučilište u partnerstvu s Microsoftom pokrenulo i usustavilo IT Akademiju Sveučilišta u Rijeci
SVKRI  
11.
1.1.1999. - 1.1.2005.
koordinator Carnet za SVKRI
SVKRI  

Javno djelovanje

Uredništvo

1. 1.1.2013. - - web stranice Podružnice Kampus
www.kampus.svkri.uniri.hr
2. 1.1.2013. - - web stranice Podružnice Kampus
www.kampus.svkri.uniri.hr
3. 1.1.2010. - - web stranice SVKRI
www.svkri.uniri.hr