Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju

e-pošta : tanja.grubic@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
googe scholar
ORCID
Researchgate
ResearchID

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2015. doktor znanosti Poslijediplomski Doktorski studij Biomedicina Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. doktor medicine Dodiplomski studij-opća medicina Medicinski fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

4.11.2019. - Specijalizant Kliničke mikrobiologije Specijalističko usavršavanje Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju, KBC Rijeka
1.11.2017. - Docent Znanstvene aktivnosti i vođenje nastave iz fiziologije,imunologije, neurofiziologije i patofiziologije (vježbe, seminari i predavanja) za sve sveučilišne i stručne smjerove Zavod za fiziologiju i imunologiju, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2015. - poslijedoktorandica Znanstvene aktivnosti i vođenje nastave iz fiziologije,imunologije, neurofiziologije i patofiziologije (vježbe i seminari) za sve sveučilišne i stručne smjerove Zavod za fiziologiju i imunologiju, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2008. - 1.1.2015. znanstveni novak/asistent Znanstvene aktivnosti i vođenje nastave iz fiziologije,imunologije, neurofiziologije i patofiziologije (vježbe i seminari) za sve sveučilišne i stručne smjerove Zavod za fiziologiju i imunologiju, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2007. - 1.1.2008. liječnik pripravnik Pripravnički staž za doktora medicine KBC Rijeka

Nagrade i priznanja

Veliki doprinos na projektu HRANAFINA - Hrvatske zaklade za znanost (priznanje za posebno značajan doprinos izgradnji i popularizaciji hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja)

Članstva

1.1.2014. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.2008. - Hrvatsko društvo fiziologa
1.1.2008. - Hrvatska liječnička komora
- HDBMB - Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Fiziologija - izvanredni studij
Stručni studij Sestrinstvo

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Fizioterapija

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija II
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom - izvanredni studij
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Imunologija - izvanredni studij
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija - redovni studij
Stručni studij Sestrinstvo

suradnik
Norma sati:
- Patofiziologija - redovni studij
Stručni studij Sestrinstvo

VODITELJ
Norma sati:
- Patofiziologija - izvanredni studij
Stručni studij Sestrinstvo

VODITELJ
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Izvanredni stručni studij Primaljstva

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Radiološka tehnologija

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija II
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija s patofiziologijom
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Imunologija
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

suradnik
Norma sati:
- Imunologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

suradnik
Norma sati:
- Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Utjecaj vježbanja na adultnu neurogenezu i tijek kliničke slike u eksperimentalnom modelu multiple skleroze
Kornelija Turković
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Usporedba indeksa tjelesne mase i načina prehrane između studenata Fizioterapije i Opće medicine Sveučilišta u Rijeci
Natali Ružić
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Odnos indeksa tjelesne mase i navika tjelovježbe između studenata stručnog studija Fizioterapije i Opće medicine u Rijeci
Kristina Klasan
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj vježbanja na kvalitetu života u oboljelih od multiple skleroze
Matea Babić
Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Odnos fizičke ograničenosti i kvalitete života u oboljelih od multiple skleroze
Sara Frank
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj umora i tjelesne boli na emocionalno zdravlje u oboljelih od multiple skleroze
Katarina Zoretić Kanjir
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Kineziterapijski pristup kod oboljelih od osteoporoze
Marta Turkalj
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Procjena uspješnosti protetičke rehabilitacije osoba s amputacijom donjeg uda
Dunja Mršić
Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Učinkovitost liječenja bola terapijom udarnog vala
Jan Nemrava
Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- Uloga dekongestivne terapije u smanjenju limfnog edema kod pacijentica nakon mastektomije
Tomislav Perica
Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija - Sveučilište u Rijeci
- KOMPARATIVNA ANALIZA SAMOPROCJENE KVALITETE ŽIVOTA DJECE OBOLJELE OD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA LIJEČENIH NA KLINICI ZA PEDIJATRIJU KBC- a RIJEKA I UČENIKA ISTE ŽIVOTNE DOBI OŠ KANTRIDA
Marcel Bukarica
Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
- VJEŽBANJE I KVALITETA ŽIVOTA ŽENA S OSTEOPOROZOM
Barbara Zoretić-Kanjir
Preddiplomski stručni studij fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
- UTJECAJ SPORTA NA UMOR U ŠKOLSKOJ DOBI
Marija Majetić
Preddiplomski stručni studij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija
- Utjecaj vježbanja na kvalitetu spavanja i svakodnevnog života kod oboljelih od multiple skleroze
Zrinka Trope
Diplomski sveučilišni studij fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
- Utjecaj vježbanja na fizički bol i glavobolju kod oboljelih od multiple skleroze
Natali Ružić
Diplomski sveučilišni studij fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
- EDUCIRANOST VJEŽBAČA U TERETANI O MOGUĆIM OZLJEDAMA I ŠTETNOSTI SUPSTANCI ZA POVEĆANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI
Kristina Klasan
Sveučilišni diplomski studij fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
- POVEZANOST FIZIČKE NEAKTIVNOSTI I VITAMINA D S ANKSIOZNO-DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM I UMOROM
Sandro Brnić
Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
- POVEZANOST FIZIČKE NEAKTIVNOSTI, PREHRANE I VITAMINA D S GLAVOBOLJAMA
Diana Khalaf
Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
- UTJECAJ VJEŽBANJA NA UMOR I ANKSIOZNO-DEPRESIVNI POREMEĆAJ KOD OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
Valentina Ahel
Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
- Translokacija prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) u skeletnim mišićima u eksperimentalnom autoimunosnom encefalomijelitisu
Andrea Ujević
Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Osobni razvoj

1.1.2014. - Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama, kategorija 3


Norma sati:

Izdavaštvo

14.10.2019. - Autor i grafički urednik Udžbenika "Priručnik za vježbe iz Neurofiziologije"

Financiranje:
1.1.2019. - Autor i grafički urednik Udžbenika "Neurophysiology Practicals Handbook"

Financiranje:
1.1.2018. - Autor poglavlja "Cirkulacijski šok" Udžbenika "Vježbe iz fiziologije i patofiziologije II"

Financiranje:
1.1.2018. - Practicals for Physiology and Pathophysiology II

Financiranje:
1.1.2015. - Anatomski pojmovnik s hrvatsko-englesko-latinskim rječnikom

Financiranje: Naklada Slap
1.1.2015. - Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom

Financiranje: Naklada Slap

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tanja Grubić Kezele, Dunja Mršić, Endi Radović, Ariana Fužinac-Smojver
Evaluation of prosthetic rehabilitation success in patients with lower limb amputation
Stručni članak - 2019. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=323503

Exc

2. Tanja Grubić Kezele; Matea Babić; Tamara Kauzlarić-Živković; Tamara Gulić
Combined upper limb and breathing exercise programme for pain management in ambulatory and non-ambulatory multiple sclerosis individuals: part II analyses from feasibility study
Neurological sciences - 2019. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10072-019-04046-4

Q2
WOS

3. Tanja Grubić Kezele
Cryptozoospermia after treatment with clomiphene citrate following long-term use of intramuscular testosterone undecanoate depot injection (Nebido®).
Hormone molecular biology and clinical investigation - 2019. https://doi.org/10.1515/hmbci-2018-0078

Q1

4. Tanja Grubić Kezele, Matea Babić, Dinko Štimac
Exploring the feasibility of a mild and short 4-week combined upper limb and breathing exercise program as a possible home base program to decrease fatigue and improve quality of life in ambulatory and non-ambulatory multiple sclerosis individuals
Neurological Sciences - 2019. https://rdcu.be/bhvvs

Q2
WOS

5. Ćurko-Cofek, Božena; Grubić Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna
Hepcidin and metallothioneins as molecular base for sex-dependent differences in clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis in chronic iron overload
Hipoteza Medical hypotheses (0306-9877) 107 (2017), 2017; 51-54 107 51-54 - 2018.

Q3

6. Hrvoje Jakovac, Tanja Grubic´ Kezele and Biserka Radošević-Stašić
Expression Profiles of Metallothionein I/II and Megalin in Cuprizone Model of De- and Remyelination
Neuroscience 69-86 - 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30025861

Q1

7. Tanja Grubić Kezele, Ariana Fužinac-Smojver, Katarina Zoretić, Sara Frank
Determination of the levels of fatigue, pain, functional independence and quality of life in people with multiple sclerosis (MS) compared to non-MS individuals: use of standard psychometric tests on a small number of subjects
Stručni rad (Medicina Fluminensis) 54 210-216 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=291966

Q3

8. Grubić Kezele, Tanja; Fužinac-Smojver, Ariana; Ćurko-Cofek, Božena; Jakovac, Hrvoje; Turković, Kornelija
Adult neurogenesis – accent on subgranular and subventricular zone in mammals
Pregledni članak (Medicina Fluminensis) 53 136-146 - 2017.

Q3

9. Hrvoje Jakovac, Tanja Grubić Kezele, Sandra Šućurović, Biserka Mulac-Jeričević, Biserka Radošević-Stašić
OSTEOPONTIN–METALLOTHIONEIN I/II INTERACTIONS IN EXPERIMENTAL AUTOIMMUNUNE ENCEPHALOMYELITIS
Neuroscience (Elsevier) 350 133-145 - 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452217301781?via%3Dihub

Q1
WOS

10. Ćurko-Cofek, Božena; Grubić Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac- Latas, Vesna
Chronic iron overload induces gender-dependent changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis
Neurotoxicology (0161-813X) 17 (2016); 1-12 - 2016. http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Chronic iron overload induces gender-dependent changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis&btnG=

Q1

11. Tanja Grubić Kezele
Izražaj stresnih bjelančevina metalotioneina i glikoproteina 96 u štakorskih sojeva različite sklonosti za razvoj eksperimentalnog autoimunosnog encefalomijelitisa
DOKTORSKA DISERTACIJA 160 - 2015.

12. Tanja Grubić Kezele
Hrvatsko nazivlje u medicini
Stručni članak (Medix- stručni časopis) 229-231 - 2013.

13. Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka.
Metallothionein I+II as an early sing of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
Current Aging Science (1874-6098) 6 (2013), 1; 37-44 - 2013. Metallothionein I+II as an early sing of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats

Q2

14. Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Rukavina, Daniel; Radošević-Stašić, Biserka.
Endoplasmic reticulum resident heat shock protein-gp96 as morphogenetic and immunoregulatory factor in syngeneic pregnancy
Histology and histopathology (0213-3911) 28 (2013), 10; 1285-1298 - 2013. https://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Endoplasmic%20reticulum%20resident%20heat%20shock%20protein-gp96%20as%20morphogenetic%20and%20immunoregulatory%20factor%20in%20syngeneic%20pregnancy&btnG=

Q1

15. Grubić-Kezele, Tanja; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Čanadi-Jurešić, Gordana; Barac-Latas, Vesna; Milin Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothioneins I/II Expression in Rat Strains with Genetically Different Susceptibility to Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
NEUROIMMUNOMODULATION (1021-7401) 20 (2013), 3; 152-163 http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Metallothioneins I/II Expression in Rat Strains with Genetically Different Susceptibility to Experimental Autoimmune Encephalomyelitis&btnG=

Q3

16. Grubić-Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic expression of metallothionein I/II, glycoprotein 96, IL-6, and TGF-beta in rat strains with different susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis
Clinical & developmental immunology (1740-2522) (2013) https://www.hindawi.com/journals/jir/2013/750406/

Q2

17. Grubić Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Radošević-Stašić, Biserka
Hippocampal expressions of metallothionein I/II and glycoprotein 96 in EAE-prone and EAE-resistant strains of rats.
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY (7891-3523) May 13 (2016); 11780-11786 http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Hippocampal expressions of metallothionein I/II and glycoprotein 96 in EAE-prone and EAE-resistant strains of rats.&btnG=

Q1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja "Iron"
Grubić Kezele, Tanja
Trace Elements and Minerals in Health and Longevity
Znanstvena knjiga (11 poglavlja) DOI: 10.1007/978-3-030-03742-0 Marco Malavolta; Eugenio Mocchegiani Springer International Publishing Springer Nature Switzerland AG - 2018. https://www.springer.com/us/book/9783030037413#aboutAuthors

Pozvana predavanja

1. Tanja Grubić Kezele
Multipla skleroza, vježbanje i neuroplastičnost
3. Interdisciplinarni stručni simpozij In health - Pristup neurološkom bolesniku,Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka - 1.6.2018. https://www.facebook.com/simpozijFZSa/

Kongresna priopćenja

1.
Tamara Kauzlarić-Živković, Tatjana Kehler, Sandro Brnić, Diana Khalaf, Tanja Grubić Kezele
ASSOCIATION BETWEEN PLASMA VITAMIN D LEVEL, PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEADACHES IN PHYSIOTHERAPY STUDENTS IN RIJEKA - A PILOT STUDY Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 25.9.2019.
2.
Tanja Grubić Kezele, Tatjana Kehler, Tamara Kauzlarić-Živković, Sandro Brnić, Diana Khalaf
ASSOCIATION BETWEEN PLASMA VITAMIN D LEVEL AND PHYSICAL ACTIVITY, PSYCHOLOGICAL STATUS AND FATIGUE IN PHYSIOTHERAPY STUDENTS IN RIJEKA - A PILOT STUDY Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 25.9.2019.
3.
Jasminka Giacometti, Tanja Grubić-Kezele, Tamara Šoić-Vranić, Damir Muhvić, Snježana Bajek, Marina Nikolić, Andrea Ujević
SKELETAL MUSCLE IN EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS (EAE) Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 25.9.2019.
4.
Jasminka Giacometti, Tamara Šoić-Vranić, Snježana Bajek, Tanja Grubić-Kezele, Damir Muhvić, Marina Nikolić
OLIVE LEAF POLYPHENOLS (OLP) AS STIMULATORS OF GLUT4 EXPRESSION AND TRANSLOCATION IN THE SKELETAL MUSCLE IN DIABETIC RATS Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology HDBMB2019 - CROSSROADS IN LIFE SCIENCES Lovran, Croatia - 25.9.2019.
5.
Dejan Gvoić, Dinko Štimac, Ariana Fužinac-Smojver, Tanja Grubić Kezele
Epidemiological Analysis of Operated Intracranial Aneurysms at The Department of Neurosurgery of Clinical Hospital Center Rijeka poster 8. studentski kongres neuroznanosti - Neuri Rijeka, Hrvatska - 27.4.2019.
6.
Valentina Ahel, Natali Ružić, Zrinka Trope, Ariana Fužinac-Smojver; Tamara Kauzlarić-Živković, Tanja Grubić Kezele
The impact of exercise on pain, headache, quality of sleep and life in individuals with multiple sclerosis Poster 8. studentski kongres neuroznanosti - Neuri Rijeka, Hrvatska - 27.4.2019.
7.
Tanja Grubić Kezele, Sandra Šućurović, Gordana Blagojević Zagorac, Hrvoje Jakovac, Biserka Mulac-Jeričević and Radošević Stašić
Hippocampal expression of heat shock protein Gp96, CD91 and TLR2 during experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Usmena prezentacija The 12th symposium of the Croatian Physiological Society with international participation Rijeka - 28.9.2018.
8.
Tanja Grubić Kezele, Biserka Radošević Stašić, Vesna Barac-Latas, Nada Starčević Čizmarević, Smiljana Ristić, Božena Ćurko-Cofek.
Gender-related differences in hepcidin and metallothionein I/// expression in spinal cord or iron-overloaded EAE rats Usmena prezentacija The 12th symposium of the Croatian Physiological Society with international participation Rijeka - 28.9.2018.
9.
Hrvoje Jakovac, Tanja Grubić Kezele, Biserka Radošević-Stašić
MT-I/II interacts with megalin receptor providing survival signals via AKT-1 phosphorilation during cuprizone induced demyelination Poster The 12th symposium of the Croatian Physiological Society with international participation Rijeka - 28.9.2018.
10.
Katarina Zoretić Kanjir, Sara Frank, Tanja Grubić Kezele, Ariana Fužinac-Smojver.
Utjecaj umora i tjelesne boli na emocionalno zdravlje u oboljelih od multiple skleroze sažetak; Usmena prezentacija 3. Interdisciplinarni stručni simpozij In health - Pristup neurološkom bolesniku Rijeka - 1.6.2018. http://www.fzsri.uniri.hr/hr/naslovnica/34-hr/naslovnica/635-interdisciplinarni-simpozij-fakulteta-zdravstvenih-studija-inhealth.html
11.
Sara Frank, Katarina Zoretić Kanjir, Tanja Grubić Kezele, Ariana Fužinac-Smojver.
Odnos fizičke ograničenosti i kvalitete života u oboljelih od multiple skleroze Sažetak; Usmena prezentacija 3. Interdisciplinarni stručni simpozij In health - Pristup neurološkom bolesniku Rijeka - 1.6.2018. https://www.fzsri.uniri.hr/files/Obavijesti-Naslovnica/received_10214631417451266.png
12.
Marta Turkalj, Tanja Grubić Kezele, Ariana Fužinac-Smojver.
Neuromuskularni simptomi i čimbenici rizika u oboljelih od osteoporoze Sažetak; Usmena prezentacija 3. Interdisciplinarni stručni simpozij In health - Pristup neurološkom pacijentu. Rijeka - 1.6.2018. https://www.fzsri.uniri.hr/files/Obavijesti-Naslovnica/received_10214631417451266.png
13.
Jakovac H, Grubić Kezele T, Radošević-Stašić B
Expression profile of metallothionein I+II and megalin in cuprizone model of demyelination poster 2. Regional Congress of the Physiological Societies AND 4. Congress of Croatian Physiological Society Dubrovnik - 24.9.2017. http://hdf.mef.hr/images/stories/congress/dubrovnik_2017_program.pdf
14.
Grubić Kezele T, Turković K, Jakovac H
The impact of exercise on adult neurogenesis and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis poster 2. Regional Congress of the Physiological Societies AND 4. Congress of Croatian Physiological Society Dubrovnik - 21.9.2017. http://hdf.mef.hr/images/stories/congress/dubrovnik_2017_program.pdf
15.
Jakovac, Hrvoje; Grubić Kezele, Tanja; Tota, Marin; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothionein I/II and megalin expressions in cuprizone model of multiple scerosis Sažetak; e-poster The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig, Njemačka - 1.1.2016.
16.
Grubić Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Radošević-Stašić, Biserka
Hippocampal expression of cytokines, metallothionein I/II and glycoprotein 96 in animal models of multiple sclerosis: Impact on adult neurogenesis Sažetak; e-poster The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig, Njemačka - 1.1.2016.
17.
Ćurko-Cofek, Božena; Grubić-Kezele, Tanja; Marinić, Jelena; Tota, Marin; Starčević Čizmarević, Nada; Milin, Čedomila; Ristić, Smiljana; Radošević-Stašić, Biserka; Barac-Latas, Vesna
Chronic iron overload induces gender-specific changes in iron homeostasis, lipid peroxidation and clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis Sažetak; e-poster The 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig, Njemačka - 1.1.2016.
18.
Lemaić, Milena; Dujmić, Marina; Jakovac, Hrvoje; Grubić Kezele, Tanja; Radošević-Stašić, Biserka
Increased expression of metallothionein I+II in tissues of aged mice. Poster prezentacija HDF Rijeka Rijeka - 1.1.2014.
19.
Orešković Majda; Rudančić Tina; Ljiljak Dejan; Grubić Kezele Tanja; Jakovac Hrvoje
Metallothioneins expression and labile zinc content in spermatozoa of fertile males and subfertile patients with oligoasthenoteratozoospermia. Poster prezentacija HDF Rijeka Rijeka - 1.1.2014.
20.
Tanja Grubić Kezele, Gordana Blagojević Zagorac, Hrvoje Jakovac, Robert Domitrović, Biserka Radošević-Stašić.
Hippocampal expression of metallothioneins I+II, gp96 and cytokines in rat strains with different susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis. Poster i usmena prezentacija HID Krk, Hrvatska - 1.1.2014.
21.
Grubić-Kezele Tanja; Blagojević Zagorac Gordana; Jakovac Hrvoje; Domitrović Robert; Radošević-Stašić Biserka.
Hepatic metallothioneins I+II, gp96, IL-6 and TGF-beta as potential regulators of strain-dependent susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis in rats Usmena prezentacija Drugi kongres srednje-europskih društava za imunologiju i alergologiju. Opatija, Hrvatska - 1.1.2013.
22.
Jakovac, Hrvoje; Grubić-Kezele, Tanja; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Barac-Latas, Vesna; Radošević-Stašić, Biserka
Osteopontin as early marker of developing experimenal autoimmune encephalomyelitis in rats Poster prezentacija Osmi međunarodni kongres Međunarodnog društva za neuroimunomodulaciju (ISNIM). Dresden, Njemačka - 1.1.2011.
23.
Grubić-Kezele T, Jakovac H, Tota M, Čanadi-Jurešić G, Barac-Latas V, Milin Č, Radošević-Stašić B.
Metallothioneins I and II expression in rat strains with genetically different susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis. Poster prezentacija Osmi međunarodni kongres Međunarodnog društva za neuroimunomodulaciju (ISNIM) Dresden, Njemačka - 1.1.2011.
24.
Matija Vuglač, Tatjana Kehler, Ariana Fužinac-Smojver, Tanja Grubić Kezele
Correlation between sun exposure and fish consummation and plasma vitamine D level in physiotherapy students in Rijeka poster „Prehrana i klinička dijetoterapija“ s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka http://prehrana.foss.hr/
25.
Tanja Grubić Kezele, Valentina Ahel, Natali Ružić, Zrinka Trope, Tamara Kauzlarić-Živkocić, Ariana Fužinac-Smojver.
The Effect of Exercise on Fatigue and Anxiety-Depressive Disorder in Patient with multiple Sclerosis poster 13th Annual Symposium of Croatian Physiological Society with International Participation “Homeostasis – from cell to the organism” Osijek
26.
Grubić Kezele Tanja, Babić Matea, Smojver-Fužinac Ariana, Kehler Tatjana
The effect of combined upper limb and breathing exercise program on physical and cognitive independence in everyday life in individuals with multile sclerosis poster Nacionalni kongres fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim djelovanjem Crikvenica
27.
Radošević-Stašić, Biserka; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Mrakovčić-Šutić, Ines; Barac-Latas, Vesna.
Morphogenetic and immunoregulatory roleS of endoplasmic reticulum resident heat shock protein gp96.
28.
Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothioneins I+II expression and tissue metals kinetics during chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
29.
Jakovac, Hrvoje; Marin, Tota; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Upregulation of hepatic metallothioneins as early sign of developing chronic relapsing autoimmune encephalomyelitis in rats
30.
Grubić-Kezele, Tanja; Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Distribution of labile zinc and metallothioneins I+II in preclical phase of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
31.
Jakovac, Hrvoje; Tota, Marin; Grebić, Damir; Marinić, Jelena; Broznić, Dalibor; Grubić Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
Hepatic metallothioneins expression and tissue metals kinetics in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
32.
Jakovac, Hrvoje; Grubić-Kezele, Tanja; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Barac-Latas, Vesna; Radošević-Stašić, Biseka
Upregulation of osteopontin during the presymptomatic stage of chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
33.
Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Grubić-Kezele, Tanja; Barac-Latas, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka
Expression pattern of the endoplasmic reticulum stress protein gp96 during chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis in rats
34.
Tota, Marin; Broznić, Dalibor; Grubić-Kezele, Tanja; Jakovac, Hrvoje; Barac-Latas, Vesna; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka
DISTRIBUTION OF TISSUE METALS IN THE BRAIN OF RAT STRAINS WITH GENETICALLY DIFFERENT SUSCEPTIBILITY TO EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS
35.
Jakovac, Hrvoje; Grubić Kezele, Tanja; Valić, Maja; Valić, Zoran; Kukolja-Taradi, Sunčana; Vodanović, Marin
Balancing language imbalances in physiological terminology Poster prezentacija HDF Rijeka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2020. - 31.12.2024.
Hrvatska zaklada za znanost - Drugi krug: (1. recenzent ocjena A; 2. recenzent: ocjena C).; Voditelj; ; ;
2. 25.2.2019. -
Kvaliteta života u oboljelih od autoimunih i neautoimunih bolesti lokomotornog sustava; Voditelj; UNIRI potpora Sveučilište u Rijeci; ;
3. 25.2.2019. -
Fenolni spojevi promiču translokaciju prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) i poboljšavaju potrošnju glukoze u tkivima; Suradnik; UNIRI potpora Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.10.2018. - 5.2.2019.
Impact of Exercise on "Invisible" Symptoms and Quality of Life in Multiple Sclerosis Individuals (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03768830) Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet; Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija; Voditelj; ; ; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03768830
5. 19.6.2017. - 28.8.2017.
The Impact of Exercise Training on Living Quality in Multiple Sclerosis Individuals (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03222596) Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet; Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija ; Voditelj; ; ; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03222596
6. 1.1.2014. -
Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina i metalotioneina; 13.06.1.1.16.; voditelj prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić.; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
7. 1.1.2014. -
Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom“; 13.06.2.2.58.; voditelj doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
8. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje; 07.01/46; voditelj doc. dr. sc. Marin Vodanović.; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
9. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Morfogenetska svojstva stresnih proteina gp96 i metalotioneina; 062- 0621341-1337; voditelj prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 14.1.2019. -
Tamara Kauzlarić-Živković; Doktorat ; Biomedicina; ;

Uredništva časopisa

1. -

2. - Clinical Neurology and Neuroscience (CNN)

3. - International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology

4. - International Physical Medicine & Rehabilitation Journal

Recenzije

1. 2019. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
2. 2019. Nutritients (MDPI
3. 2019. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
4. 2019. Medical Science Monitor
5. 2019. Medicina (MDPI)
6. 2019. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
7. 2019. Journal of Neurology & Stroke
8. 2019. Medicina (MDPI)
9. 2019. Cells (MDPI)
10. 2019. Journal of Neurology & Stroke
11. 2019. Medical Science Monitor
12. 2019. Cells (MDPI)
13. 2019. NEUS - Journal of Neurological Sciences
14. 2019. NEUS - Journal of Neurological Sciences
15. 2019. Neurological sciences (NEUS)
16. 2019. Behavioral Sciences (MDPI)
17. 2019. Journal of Medicine and Life
18. 2019. IJMS - International Journal of Molecular Sciences (MDPI)
19. 2019. MOJ Anatomy & Physiology Journal
20. 2019. Biomedicines Journal (MDPI)
21. 2019. NEUS - Neurological Sciences
22. 2019. AMC - Acta Medica Croatica
23. 2019. IJSEM - International Journal of Sports and Exercise Medicine
24. 2019. AMC - Acta Medica Croatica
25. 2019. Journal of Pathophysiology
26. 2019. JCM - Journal of Clinical Medicine (MDPI)
27. 2018. Journal of Pathophysiology
28. 2018. Journal of Pathophysiology
29. 2018. NEUS - Neurological Sciences
30. 2018. AMC - Acta Medica Croatica
31. 2018. JNSK - Journal of Neurology & Stroke
32. 2018. MRC - Medical Research Council (recenzija znanstvenog projekta)
33. 2017. AMC - Acta Medica Croatica

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2018. - 5.2.2019.
Impact of Exercise on "Invisible" Symptoms and Quality of Life in Multiple Sclerosis Individuals (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03768830)
 
Voditej
2.
19.6.2017. - 28.8.2017.
The Impact of Exercise Training on Living Quality in Multiple Sclerosis Individuals (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03222596)
 
Voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.6.2018. -
Pozvano predavanje na 3. interdisciplinarnom stručnom studentskom simpoziju: Multipla skleroza, vježbanje i neuroplastičnst
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci  

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 23.9.2013. - Priznanje za posebno značajan doprinos izgradnji i popularizaciji hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja
HRZZ
Zagreb

Volonterstvo

1. 1.1.2012. - Volonter suradnik na projektu Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje - HRANAFINA
Rijeka, Zagreb
2. - Volonter voditelj projektaThe Impact of Exercise Training on Living Quality in Multiple Sclerosis Individuals (<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03222596">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03222596</a>)
Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet; Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija
3. - Volonter voditelj: projekta Impact of Exercise on "Invisible" Symptoms and Quality of Life in Multiple Sclerosis Individuals (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03768830)
Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet; Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija

Novinski članci

1. 1.1.2013. - Hrvatsko nazivlje u medicini
Medix - medicinski časopis (https://bib.irb.hr/datoteka/791407.Grubi-Kezele_finalni.pdf)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2018. - 1.11.2019. - Ovlaštenik za provedbu sigurnosti rada djelatnika
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
2. 1.3.2014. - 4.10.2019. - Voditelj demonstratora - vođenje, nadzor, usmjeravanje, edukacija
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju