Dr.sc. Nada Krapić izvanredni profesor

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 363
e-pošta : nkrapic@ffri.hr
mobitel : 0915815208

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 375 (250) 7 (7) 7 (7)
Orcid
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2005. doktorica znanosti za područje psihologije poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Filozofska fakulteta, Ljubljana
1.1.1994. - 1.1.2000. magistra psihologije poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Filozofska fakulteta, Ljubljana
1.1.1984. - 1.1.1990. diplomirani psiholog, profesor diplomski studij iz psihologije Pedagoški fakultet, Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2001. - izvanredni profesor održavanje nastave, rad u znanstveno istraživačkim projektima, sudjelovanje u aktivnostima Odsjeka za psihologiju, suradnja sa zajednicom Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.1999. - 1.1.2001. producent u marketingu produkcija promidžbenih video materijala lokalna TV postaja Kanal Ri
1.1.1995. - 1.1.1999. voditeljica odjela za tržišna istraživanja osmišljavanje, organizacija i koordinacija istraživačkih projekata Marketinška agencija Sagena
1.1.1994. - 1.1.1995. psiholog u okviru osnovnoškolske stručne službe rad s nadarenom i djecom s poteškoćama, testiranje zrelosti za školu Osnovne škole na talijanskom jeziku, Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1994. psiholog u okviru Medicine rada psihološka dijagnostika i prognostika Dom zdravlja Opatija
1.1.1992. - 1.1.1993. psiholog u okviru Medicine rada psihološka dijagnostika i prognostika Dom zdravlja željezničara Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u psihologiju radaNorma sati: 60
- Psihologija radaNorma sati: 75
- Povijest psihologijeNorma sati: 60
- Psihologijski pravci i sustaviNorma sati: 60
- Psihologija u marketinguNorma sati: 82.5
- Psihologija upravljanja ljudskim potencijalimaNorma sati: 82.5

Mentor u završnim radovima

30.9.2013. - Neke determinante prihvaćanja inovacija u domeni novih mobilnih tehnologija
Davor Jakšić


13.9.2012. - Povezanost crta ličnosti i subjektivne financijske deprivacije s percipiranim tjelesnim simptomima nezaposlenih osoba
Ivana Lovrić


10.11.2011. - Odnos crta ličnosti i stavova prema radu s raspoloženjima i tjelesnim simtomima
Andrea Vucelić


16.11.2010. - Ličnost i stavovi prema radu kao prediktori nekih kontraproduktivnih radnih ponašanja i namjera napuštanja organizacije
Iva Popić


13.7.2010. - Ličnost i motivacija kao prediktori organizacijskog građanskog ponašanja
Ivana Špodnjak


30.6.2010. - Sličnosti i razlike u uzorcima povezanosti sposobnosti i crta ličnosti s komponentama radnog izvođenja procijenjenim od strane različitih procjenjivača
Sanja Viduka


23.12.2009. - Odnos crta ličnosti, stresnosti na radnom mjestu i stilova suočavanja sa stresom s profesionalnim sagorijevanjem
Helena Ferenčević


11.2.2009. - Crte ličnosti i zadovoljstvo poslom kao prediktori organizacijskog građanskog ponašanja
Marta Lončar


3.12.2008. - Odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i organizacijskih stavova s komponentama radnog izvođenja
Boris Pilepić


10.10.2008. - Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s organizacijskim građanskim ponašanjem
Sanda Pletikosić


11.7.2008. - Odnos organizacijske kulture i motivacije s organizacijskim stavovima
Sanja Mazor


22.11.2007. - Odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i motivacije s tjelesnim simptomima
Diana Bevanda


11.9.2007. - Povezanost sposobnosti i crta ličnosti petofaktorskog modela s komponentama radnog izvođenja
Lucija Modrušan


18.5.2006. - Crte ličnosti, socijalna podrška i zadovoljstvo poslom kao prediktori tjelesnih simptoma
Bojana Ćoso


17.5.2006. - Crte ličnosti kao prediktori zadovoljstva poslom, organizacijske odanosti i zaokupljenosti poslom
Tea Lerga


6.2.2006. - Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom u odnosu na spol, dob, radni staž i obrazovanje
Toni ErdfeldZnanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Krapić Nada; Kardum Igor; Barić Sanja
Efekti kongruentnosti osobnih i organizacijskih vrijednosti na odanost organizaciji.
Psihologijske teme Vol. 27 291-309 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=299935

2. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kalebić-Maglica, Barbara
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence - implications for health education

3. Krapić, Nada; Kuljanić, Patricija
Inteligencija, crte ličnosti i profesionalni interesi kao prediktori školskog postignuća
Psihologijske teme Vol. 26 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=272451

4. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada
Efekti i mehanizmi djelovanja čvrstoće ličnosti na zdravlje
Psihologijske teme Vol. 25 499-517 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250123

5. Krapić, Nada; Barić, Sanja
Osobne i organizacijske radne vrijednosti kao prediktori odanosti organizaciji
Psihologijske teme Vol. 25 479-498 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250138

6. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents
Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities 63-72

7. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada
Lokus kontrole i tjelesno zdravlje
Klinička psihologija Vol. 9 271-292

8. Krapić, N., Hudek-Knežević, J. & Kardum, I.
Stress in Adolescence: Effects on Development. In: James D. Wright (Ed.)
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Oxford: Elsevier Vol. 23 562-569

9. Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum Igor
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning
Proceedings of the Sixth International Congress on Social Science and Humanities 130-139

10. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna; Krapic, Nada
The structure of hardiness, its measurement invariance across gender and relationships with personality traits and mental health outcomes
Psihologijske teme Vol. 21 487-507 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140680

11. Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada
Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.
Croatian medical journal Vol. 52 538-549 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106427

12. Krapić, Nada; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina
Odnos crta ličnosti i stavova prema radu i organizaciji s odgovornim organizacijskim ponašanjem (The Relationship between Personality Traits, Attitudes towards the Organization and Organizatonal Citizenship Behavior)
Psihologijske teme Vol. 20 319-336 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110130

13. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kalebić Maglica, Barbara
Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje (Organizational stress and work attitudes as predictors of health outcomes: A prospective study)
Društvena istraživanja Vol. 18 129-149 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58422

14. Kardum, Igor; Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna
Antecedents and consequences of agentic and communal stressful life events in early adolescence
Psihologijske teme Vol. 17 133-153 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51661

15. Krapić, Nada; Kardum, Igor; Kristofić, Barbara
Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima (Relationship Between Personality Traits, Intelligence and Vocational Interests)
Psihologijske teme Vol. 17 75-91 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51656

16. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Krapić, Nada
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i raspoloženja (Relations between dimensions of the five-factor model of personality and mood)
Društvena istraživanja Vol. 16 135-156 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=29508

17. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
HIV-transmission knowledge, five-factor personality traits and psychopathy as determinats of risky sexual behaviors
Review of psychology Vol. 14 139-152 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40332

18. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić Nada; Kardum, Igor
Burnout in dispositional context: The role of personality traits, social support and coping styles
Review of Psychology Vol. 13 65-73 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=26896

19. Krapić, Nada; Sušanj, Zoran; Ćoso, Bojana
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (Personality traits and organizational attitudes as predictors of physical symptoms)
Psihologijske teme Vol. 15 81-100 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19513

20. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Rajter, Linda
Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara (Relationship between emotional control, perceived stress at work and professional burnout in hospital nurses)
Psihologijske teme Vol. 14 41-54 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19537

21. Krapić, Nada
Dimenzije ličnosti petofaktorskog modela i radno ponašanje (Five-factor personality traits and work behavior)
Psihologijske teme Vol. 14 39-56 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7868

22. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti (The relation between adjective and questionnaire measures of the five factor model of personality dimensions)
Psihologijske teme Vol. 13 33-46 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19470

23. Krapić, Nada; Kardum, Igor
Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata: konstrukcija i validacija upitnika (Coping with stress in adolescents: Construction and validation of coping inventory)
Društvena istraživanja Vol. 67 825-846 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30240

24. Kardum, Igor; Krapić, Nada
Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence
Personality and individual differences Vol. 30 503-515

25. Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata (Coping with stress by children and adolescents)
Psihologijske teme Vol. 10 3-33

Kongresna priopćenja

1.
Kadrun, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kalebić Maglica, Barbara
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education. The International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning Budapest, Hungary - 5.7.2017.
2.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kalebić Maglica, Barbara
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education The International Academic Conference on Learning and E-learning Budapest, Hungary - 4.7.2017.
3.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents. The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities Prague, Czech Republik - 31.12.2016.
4.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities Prague, Czech Republik - 30.12.2016.
5.
Kalebić Maglica, Barbara; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons. 18th European Conference in Personality Timsoara, Romania - 20.7.2016.
6.
Kalebić Maglica, Barbara; Hudek-Knežević Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons 18th European Conference in Personality Timsoara, Romania - 19.7.2016.
7.
Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning The Sixt International Congress on Social Sciences and Humanities Vienna, Austria - 2.12.2015.
8.
Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning. The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities Vienna - 2.12.2015.
9.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada
Five-factor personality traits as predictor of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children Youth mental health: from continuity of psychopathology to continuity of care Venice, Italy - 17.12.2014.
10.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venice, Italy - 16.11.2014.
11.
Kristofich-Ambruš, Barbara; Krapić, Nada
Dizajn i provedba centra za procjenu kompetencija za rukovođenje kod perspektivnih zaposlenika 3. konferencija Psihologija za gospodarstvenike Rijeka - 18.2.2014.
12.
Kristofich-Ambruš, Barbara; Krapić, Nada; Bratko, Denis
Konstruktna validacija upitnika tamne trijade (SD3) 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 7.11.2013.
13.
Kristofich-Ambruš, Barbara; Krapić, Nada; Bratko, Denis
Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 6.11.2013.
14.
Kristofić-Ambruš, Barbara; Letina, Srebrenka; Krapić, Nada
Poveznice Belbinovog upitnika timskih uloga s petfaktorskim modelom ličnosti (Relationship of Belbin team role questionnaire with big five model of personality) 21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 11.4.2013.
15.
Kristofić, Barbara; Letina, Srebrenka; Krapić Nada
Poveznice Belbinovog upitnika timskih uloga s Petofaktorskim modelom ličnosti 21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 11.4.2013.
16.
Letina, Srebrenka; Kristofić, Barbara; Krapić, Nada
Konstruktna validacija skale sržnih vjerovanja o sebi (Construct validation of Core Self-Evaluations Scale) 20. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 7.4.2011.
17.
Krapić, Nada; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina
Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s organizacijskim građanskim ponašanjem (The Relationship between Personality Traits, Attitudes towards the organization and organizational citizenship behavior) XVII. dani psihologije u Zadru Zadar - 27.5.2010.
18.
Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada
Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa, Italy - 23.9.2009.
19.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kalebić Maglica, Barbara
Organizational stress, job involvement and job commitment as predictors of subjective health outcome in hospital nurses: A prospective study 4. European conference on positive psychology Opatija - 1.7.2008.
20.
Krapić, Nada; Sušanj, Zoran; Ćoso, Bojana
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (Personality traits and job and organizational attitudes as predictors of physical symptoms) 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Vodice - 25.10.2006.
21.
Krapić, Nada; Kristofić, Barbara
Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima (Relationship between personality traits, intelligence and vocational interests) XV. dani psihologije u Zadru Zadar - 25.5.2006.
22.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kardum, Igor
Burnout in nurses: The role of personality traits, social support and coping styles 7th Alps-Adria Conference on Psychology Zadar - 2.6.2005.
23.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Odnos između emocionalne kontrole, percepcije stresa i sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara (Relationship between emotional control, perceived stress and burnout in hospital nurses) 11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane - 23.10.2003.
24.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Izloženost i reaktivnost na stresne događaje kao medijatori i/ili moderatori efekata ličnosti na ishode (Exposure and reactivity to stressful events as mediators and/or moderators of the effects of personality on outcomes) XIII. dani psihologije u Zadru Zadar - 23.5.2002.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Educa human resources feedback tool for employees, organizational scanning and further organizational improvement; voditeljica projekta; Eureka, intergovernmental organisation for market-driven industrial research and development; ;
2. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Contemporary Contributions in Work and Organizational Psychology
http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/en/articles_2012_21_3.htm

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2005. - 1.1.2008.
Zdravstvena ponašanja građana grada Rijeke
Odjel grada Rijeke za zdravstvo i socijalnu skrb   suradnik u istraživanjima
2.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Urban jungle - hrvatska edukativna računalna igrica za mlade
Hrvatski autoklub   suradnik pri izradi edukativnog materijala i recenzent
3.
1.1.2002. - 1.1.2006.
Potrebe i problemi mladih u PGŽ
Udruga Korak ispred   voditeljica istraživanja