dr. sc. Marina Šimac

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : msimac@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

25.11.2010. - 23.3.2017. Doktor matematike Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu
13.10.2008. - 14.7.2010. Magistra edukacije matematike - summa cum laude Diplomski sveučilišni studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
3.10.2005. - 7.10.2008. Sveučilišna prvostupnica matematike Sveučilišni preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

20.4.2017. - Poslijedoktorand Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.5.2011. - 19.4.2017. Znanstveni novak Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
6.9.2010. - 30.4.2011. Asistent Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Članstva

14.3.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
25.11.2010. - Seminar za konačnu matematiku Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci
25.11.2010. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Kombinatorika
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Matematika s osnovama statistike
Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 40
- Matematika 1
Preddiplomski studij Informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Metodika nastave matematike 2
Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Teorija grafova
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Odabrane teme iz nastave matematike
Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Metodička praksa iz matematike 1
Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
- Metodička praksa iz matematike 2
Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
- Povijest matematike
Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Mjera i integral
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

- 17.9.2018. Neki problemi u kombinatornoj geometriji
Dina Mlacović
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
- 14.7.2014. Fibonaccijevi brojevi
Antonija Kranjec
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

- E-učenje u nastavnom procesu, program cjeloživotnog učenja


Norma sati: 3 ECTS
- Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN


Norma sati: 8 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. D. Crnković, S. Rukavina, M. Šimac
LDPC Codes from µ-Geodetic Graphs Obtained from Block Designs
Graphs and Combinatorics 35 451-469 - 2019.

Kongresna priopćenja

1.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes constructed from cubic symmetric graphs 9th Slovenian International Conference on Graph Theorey - Bled'19 Bled, Slovenia - 25.6.2019.
2.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes constructed from Moore graphs with diameter 2 Colloquium on Combinatorics, KOLKOM 2017 Paderborn, Njemačka - 25.11.2017.
3.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Absorbing sets in the Tanner graphs of LDPC codes derived from geodetic graphs 2016 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 28.6.2016.
4.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes based on $\mu$-geodetic graphs Network Coding and Designs Dubrovnik, Croatia - 7.4.2016.
5.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes based on $\mu$-geodetic graphs obtained from block designs 2015 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 1.7.2015.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2019. -
Combinatorial Objects and Codes; ; HRZZ (Croatian science foundation); ;
2. 1.1.2018. -
Dizajni, kodovi, grafovi i kriptografija - interdisciplinarni pristup analizi diskretnih struktura; ; ; ;
3. 1.7.2014. - 30.6.2018.
Codes and Related Combinatorial Structures; ; HRZZ (Croatian science foundation); ;
4. 1.5.2011. -
Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; ; MZOS; ;

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.3.2018. - LDPC kodovi konstruirani iz µ-geodetskih grafova dobivenih iz blokovnih dizajna
Društvo matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. - Imaginary – čarobna matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Rijeka
2. - Matematička radionica „Matematikom pomozimo pandama“
Festival znanosti
Rijeka
3. - Matematička radionica „Popločavanje ravnine“
Festival znanosti
Rijeka
4. - Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici
Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić"
Matulji
5. - Matematička radionica „Kombinatorne igre“
Festival znanosti
Rijeka