Prof. dr. Nela Vlahinić Lenz

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

prostorija : 59/III
e-pošta : nela@efri.hr
mobitel :

ResearcherID
ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 201 8 7
Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

Obrazovanje

1.1.1998. - doktor znanosti Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1989. - 1.1.1993. magistar znanosti Svetovno gospodarstvo i mednarodni ekonomski odnosi Ekonomski fakultet Ljubljana
1.1.1984. - 1.1.1988. diplomirani ekonomist Vanjska trgovina Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2012. - redoviti profesor u trajnom zvanju - pročelnik Katedre za teorijsku ekonomiju - voditelj znanstvenog projekta «Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora» kojeg financira MZOS RH - voditelj Poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora - član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta u Zagrebu - član Programskog odbora Međunarodnog poslovnog foruma «Perspektive» - nositelj kolegija na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju na EFRI - gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani - predavač na Međunarodnoj ljetnoj školi «International Environment and European Integration» - gost predavač na doktorskom studiju Menadžment održivg razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji te na poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. redoviti profesor - pročelnik Katedre za teorijsku ekonomiju - voditelj znanstvenog projekta «Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora» kojeg financira MZOS RH - voditelj Poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora - član Upravnog vijeća Ekonomskog instituta u Zagrebu - član Programskog odbora Međunarodnog poslovnog foruma «Perspektive» - nositelj kolegija na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju na EFRI - gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani - predavač na Međunarodnoj ljetnoj školi «International Environment and European Integration» - član Programskog odbora 6. međunarodne konferencije «Economic integrations, competition and cooperation» Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2007. izvanredni profesor - nositelj kolegija na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom specijalističkom studiju u Rijeci i Zagrebu te na doktorskom studiju - 2005. izabrana u gostujućeg profesora na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani - predsjednik Programskog odbora i voditelj Međunarodne ljetne škole «International Environment and European Integration» - predavač na Međunarodnoj ljetnoj školi «International Environment and European Integration» - voditelj znanstvenog projekta «Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora» kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH - istraživač na nekoliko znanstvenih projekata - član Programskog odbora 5. i 6. međunarodne konferencije «Economic integrations, competition and cooperation» u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, University of Antwerpen – Jean Monnet Centre of Excellence i CEDIMES Paris Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2003. docent - Predavanja i seminari na dodiplomskom studiju, na kolegijima «Ekonomika i politika međunarodne razmjene» i «Upravljanje obalnim razvojem Mediterana» - predavanja na poslijediplomskom znanstvenom studijiu Ekonomskog fakulteta u Rijeci «Menadžment», kolegij «Međunarodne ekonomske strategije - istraživač na znanstvenom projektu «Gospodarski sustav Europske unije i prilagodba Republike Hrvatske» - tajnik Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1999. asistent - izvođenje seminara na dodiplomskom studiju, na kolegijima «Međunarodna ekonomija», «Ekonomika i politika međunarodne razmjene» i «Upravljanje obalnim razvojem Mediterana» - istraživač na znanstvenom projektu «Ekonomsko-financijski aspekt poduzeća» - istraživač na na projektu "Male države v procesih transformacije mednarodne skupnosti" pri Centru za mednarodne odnose u Ljubljani, kojeg je financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Slovenije - tajnik Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju - voditelj Riječke poslovne škole tijekom 1995. godine - voditelj obveznih stručnih praksi za studente u razdoblju 1995.-1997. Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1993. mladi istraživač - izvođenje seminara na dodiplomskom studiju, na kolegijima «Međunarodna ekonomija», «Ekonomika i politika međunarodne razmjene Hrvatske» i «Ekonomika Mediterana» - istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Strategija dugoročnog razvoja Općine Crikvenica Ekonomski fakultet u Rijeci

Članstva

10.10.2018. - 11.10.2018. Predsjednik Programskog odbora MBA Alumni konferencije Suvremeni izazovi u energetici
28.8.2017. - Institute of Energy for South-East Europe (IENE), Greece
1.1.2007. - Udruga za razvoj visokog školstva Universitas
1.1.2006. - Povjerenstvo za evaluaciju poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Rijeci
1.1.2006. - Povjerenstvo za izradu Pravilnika o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2006. Povjerenstvo za izradu Pravilnika o studiranju na Sveučilištu u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2005. Povjerenstvo za bibliotečnu djelatnost na Sveučilištu u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2006. Povjerenstvo za uvođenje ECTS bodovnog sustava na Sveučilištu u Rijeci
- Predsjednik Programskog odbora Poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora
- Journal of Energy, International Program Committe, HRO CIGRE, Croatia
- International Council on Large Electric Systems - CIGRÉ
- World Energy Council, Croatian Committee (HED)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Macroeconomics 1 i Macroeconomics 2
Preddiplomski studij, smjer International trade
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Regionalno tržište energije i jugoistočna Europa
Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Ekonomika i politika energetike
Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Ekonomija energetike
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2008. - Makroekonomske teorije i politike
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2005. - Makroekonomija 1 i Makroekonomija 2
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2005. - Napredna makroekonomija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

30.9.2013. - Položaj BRIC zemalja u svjetskom gospodarstvu
Martina Pribanić
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - Izvoz Republike Hrvatske kao strategija hrvatskog gospodarstva
Mikela Vukorepa
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Investicije u energetski sektor Republike Hrvatske i ekonomski rast
Marin Blažević
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Struktura investicija u Republici Hrvatskoj i novim zemljama članicama Europske unije
Karolina Martan
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Hrvatska i izlazak iz recesije-kojim putem krenuti?
Goran Brodarac
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Trgovinska politika RH prije i nakon priključivanja EU
Anamaria Brajdić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.9.2013. - Kretanje proračunskog deficita i javnog duga RH
Viktorija Ljubanović
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci- NC Karlovac
13.9.2013. - Konkurentnost hrvatskog izvoza na tržištu jugoistočne Europe
Branimir Kuruc
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
11.9.2013. - Stanje hrvatskog realnog sektora- kako pokrenuti hrvatsko gospodarstvo ?
Marina Jovanović
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
11.9.2013. - Potencijali korištenja biomase u Republici Hrvatskoj
Kristijan Vidović
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
9.9.2013. - Uloga i značaj globalnih multinacionalnih kompanija u naftnom sektoru
Ivan Domić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
10.7.2013. - Potencijali razvoja vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj
Benjamin Mrakovčić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
24.9.2012. - Nezaposlenost i razvijenost tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Hrvoje Zeman
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Monetarna politika u Republici Hrvatskoj nakon 2000. godine
Ljiljana Ninić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Državna potrošnja u Europskoj uniji
Mirela Pavličić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Strategija energetskog razvitka u RH
Danijela Jkičić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci- NC Karlovac
21.9.2012. - Uzroci i posljedice gospodarske krize u RH
Tijana Šafar Vujić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci- NC Karlovac
21.9.2012. - Ekonomika zemalja u razvoju
Željko Lovrić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Nezaposlenost i razvijenost tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Antonija Zorić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Industrijska politika u funkciji unapređenja konkurentnosti RH
Marin Kružić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
10.9.2012. - Tečaj kune i izvozna konkurentnost hrvatskog gospodarstva
Rafaela Beletić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
16.7.2012. - Naftni sektor u Republici Hrvatskoj
Sanja Mijatović
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
29.6.2012. - Konkurentnost RH kao nove članice EU
Ivanka Trpčić-Stipetić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
23.4.2012. - Potencijali korištenja obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj
Andrej Lovrečić
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
22.3.2012. - Učinkovitost monetarne politike u Republici Hrvatskoj
Maja Milenković
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.10.2011. - Obnovljivi izvori energije u EU i RH
Tatjana Bokun
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci- NC Karlovac
26.9.2011. - Kretanje vanjskog duga u Republici Hrvatskoj
Lari Zahtila
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
26.9.2011. - Razvoj klastera u Republici Hrvatskoj
Ana Škoda
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
20.9.2011. - Čimbenici ekonomskog rasta i tehnološki napredak u ekonomskoj teoriji
Jadranka Mohorovičić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
19.9.2011. - Energetska politika Europske unije i položaj Republike Hrvatske
Dominik Klemenčić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
19.9.2011. - Strukturne reforme i gospodarski rast i razvoj RH
Nila Butina
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
19.9.2011. - Ljudski resursi i znanje- činitelji ekonomskog rasta u RH
Kristina Badžoka
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
15.9.2011. - Fiksni VS fluktuirajući tečajevi
Nataša Dobrijević
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.9.2011. - Energetska učinkovitost : primjer Hrvatske
Tamara Kečan
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.9.2011. - Nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Diana Veršić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.9.2011. - Vanjskotrgovinska politika RH i stanje vanjskotrgovinske bilance- uzroci i posljedice
Mateja Lilek
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
11.7.2011. - Vanjski dug RH : Analiza stanja i perspektive
Matija Trupković
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
11.7.2011. - Bruto domaći proizvod kao mjera istinskog blagostanja- točno ili netočno
Igor Trbović
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
11.7.2011. - Ljudski kapital u funkciji unapređenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Sandro Božanić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
4.7.2011. - Obnovljivi izvori energije kao alternativa konvecionalnima
Martina Mikulčić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
4.7.2011. - Elektroenergetski sektor Republike Hrvatske- od monopola do uvođenja konkurencije
Ana Sakač
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
27.6.2011. - Monetarna politika u Hrvatskoj u vrijeme recesije
Iva Mataković
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
20.6.2011. - Kretanje bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske i perspektive rasta
Nina Blašković
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
26.4.2011. - Liberalizacija energetskog tržišta Europske unije
Valerija Piljek
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
21.3.2011. - Implikacije ulaska RH u EU na energetski sektor
Marija Ljevar
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
15.2.2011. - Uzroci svjetskih kriza
Andreja Maradin
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
24.1.2011. - Energetska kriza i položaj Republike Hrvatske
Robert Đurišić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
20.10.2010. - Energetska kriza i položaj RH
Marina Kuželka
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
20.10.2010. - Obnovljivi izvori energije i mogućnosti Republike Hrvatske
Kristijan Begović
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
29.9.2010. - Razvijenost klastera u Republici Hrvatskoj
Sandra Ipša
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Utjecaj energetskog sektora na stanje okoliša
Dejan Kovač
opća ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
13.9.2010. - Nafta i njeni makroekonomski učinci
Denis Babić
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
6.9.2010. - Uloga energije u ekonomskom rastu Republike Hrvatske
Maja Angjal
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
12.7.2010. - Energetska kriza i Republika Hrvatska
Ema Kelin
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
28.6.2010. - Energetski potencijal u Republici Hrvatskoj
Kristijan Rukavina
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
- Znanje kao ekonomski resurs
Domagoj Klanjac
poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Makroekonomija 1
Razlikovni program za upis na diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Napredna makroekonomija
Razlikovni program za upis na poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2007. - Strategije konkurentnosti malih zemalja
Poslijediplomski specijalistički studij Analiza konkurentnosti
Ekonomski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Razvoj i analiza svjetskih tržišta
Poslijediplomski studij Međunarodna ekonomija
Ekonomski fakultet u Ljubljani
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2010. - Priprema podataka uz osnove deskriptivne i interencijalne analize


Norma sati:
1.1.2010. - Osnove analize varijance i regresijske analize


Norma sati:
1.1.2010. - Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijatne analize


Norma sati:
1.1.2007. - Primjena statističkih postupaka u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika


Norma sati:
1.1.2006. - Regional Workshop on WTO Matters for University Professors and Academics from Western Balkans Countries


Norma sati:
1.1.1995. - CEEPUS stipendija


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jakovac Pavle, Vlahinić Lenz Nela, Žiković Saša
Macroeconomic impacts of electricity generation on Croatian real GDP: causality analysis
Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2, Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer International Publishing 209-230 - 2016. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-27573-4_14

2. Nela Vlahinić Lenz, Ivana Grgurev
Energy poverty in Croatia: New insights
Proceedings of The 7th Multidisciplinary Academic Conference 2016 / Vopava, J., Douda, V., Kratochvil, R., Konecki, M. (ur.). - Prag : MAC Prague Consulting Ltd 201-209 - 2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818777

3. Nela Vlahinić Lenz, Ivana Gregurev
Assessment of energy poverty in new EU Member States: The Case of Bulgaria, Croatia and Romania
Izlaganje rada na konferenciji "3rd International Conference Management , Accounting , Banking , Economics and Business Research", Phuket, 3.-4. ožujak 2016. - 2016.

4. Pavle Jakovac, Nela Vlahinić Lenz
Uloga energije s aspekta ekonomske teorije
Ekonomski prgled 66 527-557 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=221359

Q2

5. Nela Vlahinić Lenz, Vedran Prša
Growth potential of energy sector reforms: New evidence on EU and Southeast European countries by exploring impact on electricity generation
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci 33 275-297 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220601

Q2

6. Nela Vlahinić Lenz, Andrea Rosanda, Pavle Jakovac
Electricity sector in Southeast Europe: challenges of European integration
Proceedings of ADVED15 - International Conference on Advances in Education and Social Sciences / Uslu, Ferit (ur.). - Istanbul : International Organization Center of Academic Research (OCERINT) 666-674 - 2015. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782414

7. Nela Vlahinić Lenz
Economic effects of electricity sector reforms: the case of Southeast European countries
izlaganje rada na konferenciji „Challenges of Europe – 2015“, Hvar, Hrvatska, 27.-29.05.2015. - 2015. http://www.efst.unist.hr/eitconf/Programme.pdf

8. Pavle Jakovac, Goran Majstrović, Nela Vlahinić Lenz
Dosadašnji učinci liberalizacije elektroenergetskog sektora EU i očekivanja od Energetske unije
12. savjetovanje HRO CIGRÉ / Filipović-Grčić, Božidar (ur.). - Zagreb : Hrvatski ogranak CIGRÉ 1-10 - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787012

9. Nela Vlahinić Lenz, Saša Žiković
Institutional Reforms and Regulatory Quality: The Case of Energy Sector in South-East Europe
Izlaganje rada na konferenciji Second WINIR Conference, Rio de Janeiro, 10-13. 09. 2015 - 2015. http://winir.org/?page=past_events&side=winir_2015&sub=programme

10. Nela Vlahinić Lenz
Makroekonomski značaj energetskog sektora: globalna i hrvatska perspektiva
Gostujuće predavanje na temu na Sveučilištu u Zadru, Odjelu za ekonomiju, 25.05.2015. - 2015. http://www.unizd.hr/ekonomija/Obavijesti/View/tabid/3901/articleType/ArticleView/articleId/7035/Gostujuce-predavanje_prof-dr-sc-Nela-Vlahinic-Lenz.aspx

11. Nela Vlahinić
Uloga energetskog sektora u ekonomskom rastu Republike Hrvatke: Izazovi i perspektive
Konkurentnost, ekonomski rast i blagostanje 88-105 - 2014. http://www.efos.unios.hr/konkurentnost-ekonomski-rast-i-blagostanje/wp-content/uploads/sites/378/2014/10/Zbornik_IFK_2014_konacni.pdf

A1

12. Nela Vlahinić
Energy Market Reforms in Croatia: Challenges and Perspectives
International scientific publications: Economy and Business 8 111-123 - 2014. http://www.scientific-publications.net/get/1000007/1409338538494986.pdf

A1

13. Nela Vlahinić Lenz, Andrea Rosanda
Energy projects in Southeast Europe: Financing Posbibilities and Perspectives
Journal of International Business and Economics 2 187-208. - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN%20Croatian%20Scientific%20B..&rad=754622

A1

14. Nela Vlahinić, Pavle Jakovac
Revisiting the energy consumption-growth nexus for Croatia: New evidence from a multivariate framework
Contemporary Economics 8 435-452. - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=EN%20Croatian%20Scientific%20B..&rad=747724 http://we.vizja.pl/en/issues/volume/8/issue/4#art382 http://bib.irb.hr/datoteka/747724.Vlahinic_Jakovac_-_rad_u_Contemporary_Economics.pdf

Q3

15. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Šegota, Alemka
Total-factor energy efficiency in the EU countries
Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics (1331-8004) 30 (2012), 2; 247-265

16. Vlahinić-Dizdarević, Nela
Restrukturiranje i liberalizacija tržišta električne energije: Gdje je Hrvatska?( Restructuring and Liberalization of Electricity Market: Where is Croatia? )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 1 (2011), 7; 99-104

17. Žiković, Saša; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Similarities between Expected Shortfall and Value at Risk: Application to Energy Markets
International journal of management cases (1741-6264) 13 (2011), 3; 386-399

18. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Jakovac, Pavle
Regulatorna kvaliteta i reforme u elektroenergetskom sektoru tranzicijskih zemalja( Regulatory quality and electricity sector reforms in transition countries )
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja (0537-6645) 58 (2010), 5921; 1-3

19. Žiković, Saša; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Oil Consumption and Economic Growth Interdependence in Small European Countries
Ekonomska istraživanja/Economic research (1331-677X) 24 (2011), 3; 15-32

20. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Uršić, Vesna
Drvno-prerađivački kompleks u Republici Hrvatskoj: SWOT matrica i projekcije rasta( Forest-based industries in Republic of Croatia: SWOT matrix and growth projections )
Poslovna izvrsnost (1846-3355) 4 (2010), 1; 63-82

21. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Galović, Tomislav
Macroeconomic context of economic reforms in electricity sector of transition countries
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business (1331-8004) 25 (2007), 2; 347-371

22. Blažić, Helena; Vlahinić-Dizdarević, Nela
FDI Determinants in Southeast European Countries with Special Reference to Tax Incentives
Economic Studies (0205-3292) XV (2006), 3; 34-57

23. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Negovetić, Morena
Mjere ekonomske politike u funkciji poticanja morskog ribarstva Republike Hrvatske( Economic policy measures aimed to stimulate see fishing in the Republic of Croatia )
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 19 (2006), 1; 65-77

24. Vlahinić-Dizdarević, Nela
Free Trade Area in Southeast Europe: Growth Potentials and Implications for Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 22 (2004), 1; 21-38

25. Škuflić, Lorena; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Koliko je hrvatska robna razmjena intra-industrijska?( How much of the Croatian foreign trade is of an intra-industry type? )
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 55 (2004), 9-10; 727-751

26. Škuflić, Lorena; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Koncept nove ekonomije i značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj( The Concept of the New Economy and the Role of Information and Communication Technology in the Republic of Croatia )
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 1 (2003), 5-6; 460-479

27. Škuflić, Lorena; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Hoće li liberalizacija trgovinske politike Europske unije prema zemljama Jugoistočne Europe utjecati na značajniji rast njihova izvoza?( Will trade policy liberalization of the European Union towards East European countries influence more distinctive growth exports? )
Ekonomski pregled (0424-7558) 52 (2001), 1-2; str. 79-100

28. Vlahinić-Dizdarević, Nela
Characteristics of trade liberalisation in Central and Southeast European countries
EMERGO - Journal of Transforming Economies and Societies (1233-3115) 7 (2000), 2; 69-80

29. Vlahinić-Dizdarević, Nela
Male zemlje u tradicionalnoj teoriji međunarodne razmjene( Small countries in the classic international trade theory )
Naše gospodarstvo (0547-3101) 1 (1997), 3-4; 228-241

30. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Žiković, Saša
The role of energy in economic growth: The case of Croatia
The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of Economics and Business (1331-8004) 28 (2010), 1; 35-60

31. Kandžija, Vinko; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Enlarged CEFTA: Economic Impact on Southeast European Countries
Studia i prace kolegium zarzadzania i finansow (1234-8872) I (2008); 62-81

32. Kandžija, Vinko; Vlahinić-Dizdarević Nela; Zekić, Zdravko
Enlarged CEFTA: Economic Impacts on Southeast European Countries
Les Cahiers du CEDIMES - Publication semestrielle de l'Institut CEDIMES (1764-4267) 1 (2007), 2; 25-39

33. Strahinja, Dušan; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Threats to Coastal Areas and Management: Urbanization and Tourism in the Adriatic
Public Enterprise (0351-3564) 16 (1998), 3-4; 377-386

34. Vlahinić, Nela
Uloga energetskog sektora u ekonomskom rastu Republike Hrvatke: Izazovi i perspektive( The role of energy sector in economic growth of Croatia: Challenges and perspectives )
Konkurentnost, ekonomski rast i blagostanje / Cini, Vladimir ; Borozan, Đula ; Ferenčak, Ivan (ur.). - Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku , 2014. 88-105 (ISBN: 953-253-128-2).

35. Vlahinić, Nela
Energy Market Reforms in Croatia: Challenges and Perspectives
International scientific publications: Economy and Business (1313-2555) 8 (2014);

36. Pavle Jakovac, Nela Vlahinić Lenz
Energija i ekonomija u Republici Hrvatskoj: makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije
E-knjiga - rukopis odobren od strane Povjerenstva za izdavačku djelatnost EFRI i UNIRI te je u postupku objave

Znanstvene knjige

1. Koautor
Jakovac, Pavle, Vlahinić Lenz, Nela
Energija i ekonomija u Republici Hrvatskoj: makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije
Znanstvena monografija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2017.
2. poglavlje u knjizi
Jakovac, Pavle; Vlahinić Lenz, Nela; Žiković, Saša
Macroeconomic Impacts of Electricity Generation on Croatian Real GDP: Causality Analysis
Entrepreneurship, Business and Economics - Vol. 2 Huseyin Bilgin, Mehmet ; Danis, Hakan Springer International London - 2016.
3. poglavlje u knjizi
Nela Vlahinić
Energy Market Liberalization in the EU: Quo Vadis, Croatia?
''New Europe - Old Values? Reform and Perseverance'' Bodiroga-Vukobrat, Nada, Rodin, Siniša, Sander, Gerald Springer International London - 2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762232
4. znanstvena monografija
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Žiković, Saša
Ekonomija energetskog sektora: izabrane teme( Energy economics: Selected chapters )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
5. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela
The Effects of Privatization in Electricity Sector: The Case of Southeast European Countries
Öffentliche Daseinsvorsorge in Deutschland und Ostmitteleuropa zwischen Daseinsvorsorge und Wettbewerb Gerald G. Sander/Lubos Tichy Verlag Dr. Kovac Stuttgart - 2011.
6. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Jakovac, Pavle
The Impact of Requlatory Quality on Electricity Sector Reforms: The Case of Transition Countries
Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics Nada Bodiroga-Vukobrat/Gerald G. Sander/Sanja Baric Verlag Dr. Kovac Stuttgart - 2011.
7. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela: Host, Alen; Galović, Tomislav
The genesis of EU electricity market opening: Liberalization effects and obstacles
Economic integrations, competition and cooperation Kandžija, Vinko/Kumar, Andrej Faculty of Economics University of Rijeka Rijeka - 2010.
8. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Preconditions and impacts of regional electricity market in Southeast Europe
Economic integrations, competition and cooperation Kandžija, Vinko/Kumar, Andrej Faculty of Economics University of Rijeka Rijeka - 2010.
9. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Freetrade Area in Southeast Europe: Potentials and Reality
Die Europäische Union und Südosteuropa: Herausforderungen und Chancen Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. Verlag Dr. Kovač Hamburg - 2009.
10. poglavlje u knjizi
Kandžija, Vinko; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Position de la Croatie dans l’ Europe du sud-est: convergence ou divergence?
50 YEARS OF EUROPEAN UNION Kandžija, Vinko/Kumar, Andrej Grafid d.o.o. Banja Luka - 2008.
11. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Ekonomski integracijski procesi i zona slobodne trgovine na jugoistoku Europe
Prekogranična i regionalna suradnja Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2007.
12. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Blažić, Helena
Investment Effects of Regional Trade Agreements in Southeastern Europe
Economic integration prospects and dilemmas Kandžija, Vinko/Kumar, Andrej University of Ljubljana, Faculty of Economics Ljubljana - 2007.
13. znanstvena monografija
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Makroekonomska pozicija Hrvatske na jugoistoku Europe : trgovinski, investicijski i razvojni učinci( Macroeconomic position of Croatia in Southeast Europe : Trade, investment and growth impacts )
Ekonomski fakultet Sveučilišta - 2006.
14. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Countries in Transition and Their Trade Policies in the Framework of EU Enlargement
Economic System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia andžija ; Biljan-August ; Gabrovec Mei ; Kumar ; Bernard ; Svetličić Faculty of Economics ; Facolta di Economia Rijeka, Trieste - 1999.
15. poglavlje u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Effects of Accession and Small Countries: Croatian Adjustment to EU
Economic System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia Kandžija ; Kumar ; Palankai ; Karaman Aksentijević ; Gabrovec Mei Faculty of Economics ; Facolta di Economia Rijeka, Trieste - 1997.

Pozvana predavanja

1. Vlahinić-Dizdarević, Nela
The impact of regulatory quality on electricity sector reforms: The case of transition countries
Pravni fakultet u Rijeci - 1.10.2010. Jean Monnet Chair Conference „Regulatory agencies”
2. Vlahinić-Dizdarević, Nela
Economic integration processes and free trade area in the Southeast Europe
Pravni fakultet u Rijeci - 1.10.2006. međunarodni znanstveni skup Cross-country and regional cooperation
3. Vlahinić-Dizdarević, Nela
International trade and international trade policy of Republic of Croatia
World Legal Systems Lawyers' Association, Opatija - 1.6.2003.
4. Vlahinić-Dizdarević, Nela
Regional Electricity Market and Free Trade Area in Southeast Europe: Position of Croatia
Ekonomski fakultet u Rijeci

Kongresna priopćenja

1.
Nela Vlahinić
Economic effects of energy sector reforms: the case of Croatia ppt prezentacija i oralno izlaganje Envisioning a new social model for Europe – the economic crisis aftermath Opatija - 17.10.2014. http://excellence.com.hr/exce_activity/international-conference-envisioning-a-new-social-model-for-europe-the-economic-crisis-aftermath-lessons-from-transition/
2.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Buterin, Vesna; Žagar, Andrea
The External Debt Sustainability in Southeast European Countries: The Analysis of Debt Indicators
3.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Buterin, Vesna; Žagar, Andrea
The External Debt Sustainability in Southeast European Countries: The Analysis of Debt Indicators
4.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Šegota, Alemka
The Southeast European Regional Electricity Market within the Framework of European Electricity Market Liberalisation
5.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Radulović, Duško
Energy Efficiency and Urban Energy Management: The Case of the City of Rijeka
6.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Žiković, Saša
Institutional Capacity and Regional Electricity Market in Southeast Europe
7.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Prša, Vedran
Quality of Governance and Electricity Reforms: The Case of Energy Community in Southeast Europe
8.
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Preconditions and Impacts of Regional Electricity Market in Southeast Europe
9.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Host, Alen; Galović, Tomislav
The Genesis of EU Electricity Market Opening: Liberalization Effects and Obstacles
10.
Reić, Zlatan; Vlahinić-Dizdarević, Nela
Globalization and Croatian Foreign Trade
11.
Vlahinić-Dizdarević, Nela
The results of macroeconomic stabilization in Southeast European countries: Some empirical evidence
12.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Biljan-August, Maja
FDI Performance and Determinants in Southeast European Countries : Evidence from Cross-Country Data
13.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Blažić, Helena
The Investment Effects of PTAs in Southeast Europe
14.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Šegota, Alemka
Cross-Country Comparison of Trade Performance through Relative Efficiency Assessing: The Case of Transition Countries
15.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Kušić, Siniša
Regional Trade Agreement in Southeast Europe: A Force for Convergence?
16.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Škuflić, Lorena
Static and Dynamic Effects of Trade Integration in Southeast European Countries
17.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Škuflić, Lorena
Some Trade Aspects of the New Economy: The Case of Transition Countries
18.
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Trade Policies in South-Eastern Countries in the Framework of EU Accession
19.
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Trade Integration of Southeast European Countries into Wider Europe
20.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Škuflić, Lorena
Competitiveness of CEECs in a globalized world: their trade patterns and comparative advantages
21.
Strahinja, Dušan; Vlahinić-Dizdarević, Nela; Počuča, Milojka
Sea Traffic and Environmental Protection in the Mediterranean
22.
Vlahinić-Dizdarević, Nela
Trade Orientation and Export Growth in the Mediterranean Countries
23.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Strahinja, Dušan
Trade Openness and Export Performances in Countries in Transition

Znanstveni projekti

1. -
Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora; Voditelj; MZOS; ;
2. -
Economic effects of electricity sector reforms; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
3. -
Economic and social effects of energy sector reforms on sustainable economic growth; voditelj; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Vedran Prša; Doktorat EKONOMSKI UČINCI REFORMI ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA NA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U EUROPSKOJ UNIJI I ODABRANIM ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE; Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije; 23.04.2015.;
2. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Pavle Jakovac; Doktorat Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva; Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije; 15.09.2014.;
3. -
Tanja Fatur Šikić; Doktorat Utjecaj potrošnje energije na ekonomski rast u razvijenim i post-tranzicijskim zemlja Europske Unije; Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije; disertacija u tijeku;

Stručna djelatnost