doc.dr. sc. Renata Sam Palmić


e-pošta : rsam_palm@uniri.hr
prostorija : 477

doc. dr. sc. Renata Sam Palmić

Obrazovanje

- doktor znanosti glazbena pedagogija Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
- magistar znanosti glazbena teorija i metodika Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
- profesor glazbene pedagogije glazbena pedagogija Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani

Radno iskustvo

-
- docent Izvođenje nastave iz predmeta Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I i II, Glazbena umjetnost, Folklorna glazba, Glazbeno pismo. Učiteljski fakultet u Rijeci
- profesor visoke škole u trajnom zvanju Izvođenje nastave iz predmeta, Metodika glazbene kulture I, II i III, Glazbeno pismo, Izvannastavne glazbene aktivnosti, Dječje glazbeno stvaralaštvo, Odgoj glazbenom komunikacijom, Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji. Učiteljski fakultet u Rijeci
- profesor visoke škole Izvođenje nastave iz predmeta, Metodika glazbene kulture I, II i III,, Glazbeno pismo, Odgoj glazbenom komunikacijom, Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji. Visoka učiteljska škola u Rijeci
- viši predavač Izvođenje nastave iz predmeta, Glazbena kultura s metodikom I, II i III, Sviranje, Solfeggio, Glazbeni oblici i Harmonija u pojačanom predmetu Glazbena kultura. Visoka učiteljska škola u Rijeci
- predavač Izvođenje nastave iz predmeta, Glazbena kultura s metodikom, I, II i iIII, SViranje. Filozofski fakultet u Rijeci
- asistent s magisterijem Izvođenje nastave iz predmeta, metodičke vježbe iz Metodike glazbene kulture, Sviranje. Filozofski fakultet u Rijeci
- asistent Izvođenje nastave iz predmeta Sviranje i Teorije glazbe. Pedagoški fakultet u Rijeci

Članstva

- EAS, European Association for Music in Schools, Leuven, Belgium

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II
Rani i predškoslki odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena umjetnost
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Folklorna glazba
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbeno pismo
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena kultura
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbeno pismo
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena umjetnost
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena umjetnost
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena metodika u integriranom kurikulumu I
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena metodika u integriranom kurikulumu II
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Folklorna glazba
Rani ipredškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Folklorna glazba
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbeno pismo
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Izvannastavne glazbene aktivnosti
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Dječje glazbeno stvaralaštvo
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Metodika glazbene kulture I, II i III
Rani predškolski odgoj
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Glazbena metodika u integriranom kulrikulumu I
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Odgoj glazbenom komunikacijom
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski studij
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
- Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
Nositelj/Izvođač
Norma sati:
-Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Glazba i darovito dijete
Nikolina Vojnović
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Zavičajna glazba Istre u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Matea Rabar
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Glazba i dijete s teškoćama u razvoju
Željka Devčić
Preddiplomski Predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Glazbena odgojno-obrazovna odgovornost odgajatelja
Nina Radolović
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Glazba i razvoj emocionalne inteligencije u predškolskom odgoju i obrazovanju
Tihana Novosel
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Razvoj emocionalne inteligencije na primjeru slušanja glazbe
Anja Martinac
Preddiplomski Predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Glazbeni svijet djeteta - izazov za odgajatelja
Matea Kulundžić
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Učitelj u globalnoj kulturi na primatu tradicijske glazbe - predrasude i stereotipi
Nevena Žegarac
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Zavičajna glazba: spomenar ili dobra praksa glazbenog odgojno-obrazovnog rada u integriranom predškolskom odgojno-obrazovnom kurikulu
Antonija Pešut
preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Zavičajna glazba moga kraja - Istra
Mikela Matić
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Zavičajni glazbeni identitet i izvannastavne glazbene aktivnosti s obzirom na glazbu požeškog kraja
Iva Flajsig
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
- Glazbenom slikovnicom i glazbenom pričom prema percepciji instrumentalne glazbe
Matea Crnković
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Struktura i oblik glazbe u razvoju glazbenog osjećaja djeteta
Karin Tijan
Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Wolfgang Amadeus Mozart u dječjem vrtiću
Ana Dundović
Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski studij
- Glazba i drugi mediji u dječjoj percepciji
Danijela Varda Mečev
Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet
- Slušanje glazbe u integrativnom glazbenom kurikulumu predškolskog odgoja i obrazovanja
Nela Dundović
Diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Renata Sam Palmić
Tradicijska glazba u udžbenicima glazbene kulture u zbilji multikulturalne osnovne škole
Časopis Školski vjesnik 64 309-324

2. Renata Sam Palmić
Traditional Music as Co-construct of Intercultural Music Education
Journal of Contemporary Educational  Studies/ Časopis Sodobna pedagogika UDK: 37.015.31:7 60-76/96-111

3. Renata Sam Palmić
Tragom zavičajnih napjeva u osnovnoškolskom glazbenom kurikulu do interkulturalnosti
Časopis Školski vjesnik 62 559-572

4. Renata Sam Palmić
Glazbena ljestvica, sukonstrukt interkulturalnog glazbenog odgoja i obrazovanja s posebnim obzirom na istarsku ljestvicu.
Časopis Magistra Iadertina UDK: 371.3:78 53-63

5. Renata Sam Palmić
Native Music, the Multicultural Society and Primary School Education.
InBook: MusicandMusicEducationwithintheContextofSocio-CulturalChanges, (Eds.) NesrinKalyoncu, DeryaErice, MetinAkyuz.Bolu-Turkey. 415-424

6. Renata Sam Palmić
Glazbena baština otoka Krka u odgoju djeteta.
Časopis Magistra Iadertina UDK: 371.3:78 85-99

7. Renata Sam Palmić, Gordana Ercegovac Jagnjić
Učenje za održivi razvoj - imanentnost zavičajne kulture: glazbeni pogled.
Uzelac, V., Vujičić, L. (ur.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci UDK 504.064:374.7 374.7:504.064 159-165

8. Gordana Ercegovac Jagnjić, Renata Sam Palmić
Cjeloživotno glazbeno učenje - izazov suvremenog obrazovanja.
U: Uzelac, V., Vujičić, L. (ur.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, UDK 504.064:374.7 374.7:504.064 85-92

9. Renata Sam Palmić
Zavičajna glazbena riznica paradigma identiteta.
Zavičajna baština, HNOS i kurikulum, Ur.: Nenad Kambi.Književni krug, Split, Biblioteka posebna izdanja, 97-105

10. Renata Sam Palmić
Profesionalna etika u glazbeno-kulturnom općem obrazovanju
Deontologija učitelja, (ur.) Kadum Vladimir. Pula.Međunarodni znanstveno-stručni skup.SveučilišteJurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja UDK 371.12:174>(063) 365-376

11. Renata Sam Palmić
"Mantinjada domaćemu kraju" bogatstvo i raznolikost zavičajne glazbene kulture u odgoju kulture komuniciranja.
Zavičajnost, globalizacija i škola, (ur.) Sanja Vrcić-Mataija, Vesna Grahovac-Pražić. Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Gospiću UDK 371.3: 787.4 269-279.

12. Vinka Uzelac, Aleksandra Pejčić, Renata Sam Palmić, Dunja Anđić
TheModern Childhood Within The Context Of Education For Sustainable Development. (Abstract)
ChildrenandYouthinEmergingandTransformingSocieties,World Congress: Childhoods 2005 Oslo / Stafseng, O., Backe-Hansen, E. i dr. (ur.). Oslo, Norveška : Universityof Oslo, Norway, 314

13. Renata Sam Palmić, Maja Verdonik
Glazbena slikovnica, alternativa u medijskom odgoju
Zbornik radova Mednarodnog znanstvenog simpozija Mediji v izobraževanju/Media in Education, Collection of Scientific Papers, (ur.) Marijan Blažič. 445-448

14. Renata Sam Palmić
Emocija za darovite/Emotion for thegifted one
Nadarjeni izkoriščen ali prezrt potencial/ The Gifted - an Exploited or Neglected Potential, Collection of scientific papers, (ur.) Marjan Blažič. Novo mesto 444-448

15. Renata Sam Palmić
Glazbeno-likovna komunikacija - moguća odgojna stvarnost
Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja, (ur.) Smiljana Paragvaj, Lidija Vujičić, Tanja Ujčić. Opatija, 79-83

16. Renata Sam Palmić
Estetska komunikacija u nastavi glazbene kulture.
Modeli obrazovanja nastavnika. Zbornik sažetaka. Pedagoški fakultet. Rijeka, 55

Znanstvene knjige

1.
Grozdana Jurišić, Renata Sam Palmić
Brojalica, snažni glazbeni poticaj
Sveučilišni priručnik Franjo Butorac Adamić, Rijeka Rijeka - 2002.
2.
Renata Sam
Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta
Sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Rijeci Ksenija Žgaljić Glosa, Rijeka Rijeka - 1998.
3.
Renata Sam
Ivan pl. Zajc, Novomu proljeću, djevojačke zborne skladbe.
Naučna biblioteka Rijeka Vlasta Hrvatin Izdavački centar Rijeka (ICR) Rijeka - 1994.
4.
Renata Sam
Sviramo uz pjesmu
Priručnik za odgajatelje i učitelje Vladimir Rosić Glosa, Rijeka Rijeka - 1992.

Znanstveni projekti

1. -
«Hrvatska glazbena baština u  Rijeci» (MZT, 6-04-136) sa samostalnim zadatkom «Ivan pl. Zajc, djevojačke zborske skladbe; suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
2. -
«Sistem obrazovanja nastavnika» (MZT, 1.10.01.11.) sa samostalnim zadatkom «Estetska komunikacija u funkciji obrazovanja nastavnika glazbene kulture», ; suradnik-istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes, 18th International EAS Congress, Bolu, Turkey sudjelovanje radom
2. -
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Učiteljski fakultet u Rijeci. Plitvice, Hrvatska, Plitvice
3. -
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Učiteljski fakultet u Rijeci. Plitvice, Hrvatska Plitvice
4. -
Drugi međunarodni znanstveno-stručni skup , Zavičajna baština - HNOS i kurikulum, Imotski, Hrvatska Imotski
5. -
Znanstvena konferencija «Učitelji i odgojitelji u svijetlu novih studijskih programa», Zadar, Sveučilište u Zadru, Stručni Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelje predškolske djece, Zadar
6. -
Okrugli stol MIPRO skupa u Opatiji, Iskustva u provođenju Bolonjskog procesa Opatija, Hrvatska
7. -
Pedagoški seminar za odgojitelje i učitelje u organizaciji Pedagoškog instituta Sombathely, Mađarska, Sombathely, Hungary
8. -
Znanstveno-stručni skup Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja, Opatija Opatija. Hrvatska
9. -
Savjetovanje Modeli obrazovanja nastavnika. Pedagoški fakultet u Rijeci Rijeka
10. -
Skup «Učitelj, jučer, danas, sutra», Zagreb Zagreb
11. -
Znanstveno-stručni skup «Problemi odgojno-obrazovnog područja jezika i umjetnosti i osposobljavanje nastavnika. Pedagoški fakultet Rijeka Rijeka

Recenzije

1. 2017. TRADICIJSKA GLAZBA SREDNJOEUROPSKIH DRŽAVA I INTERKULTURALNI ODGOJ U OSNOVNOŠKOLSKOJ NASTAVI GLAZBE
2. 2017. Acquiring the Content of Music Subject in Primary School from the Pupils' Perspective
3. 2015. Knjiga Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima, sveučilišni udžbenik, Sveučilite u Zagrebu, Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis
4. Recenzije u časopisima: Školski vjesnik, Život i škola, Magistra Iadertina

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - ; ;

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Voditeljica studija Predškolski odgoj
Pedagoški fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
2. - - Pročelnica Odsjeka za predškolski odgoj
Visoka učiteljska škola u Rijeci
3. - - Prodekanica za nastavu
Visoka učiteljska škola u Rijeci