dr. sc. Lidija Vujičić izvanredni profesor

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : 376
e-pošta : lidija.vujicic@ufri.hr
mobitel : 0912658003

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia.edu
CROSBI
Google schoolar
Research ID: J-5091-2016
Researchgate.net
SCOPUS

Obrazovanje

12.6.2007. - Doktorat znanosti Doktorskii studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
18.12.1996. - Magistar znanosti Magistarski studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8.7.1985. - Diplomirani pedagog Studij pedagogije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2005. - sveučilišni nastavnik Pročelnica Odsjeka za predškolski odgoj Prodekanica za osiguranje kvalitete i razvoj studijskih programa Prodekanica za nastavu i studente Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Predstojnica Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet Rijeka
1.1.1985. - 1.1.1994. Stručni suradnik Pedagog Dječji vrtići Pula
- 1.8.2005. Viša savjetnica za predškolski odgoj Odsjek u područnoj jedinici Rijeka u zvanju višeg školskog nadzornika/višeg savjetnika za predškolski odgoj – samostalni izvršitelj sa sjedištem u Puli. Ministarstvo prosvjete i športa RH, Zavod za školstvo
- Dekanica Učiteljski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Novi pristupi u istraživanju predškolskog odgoja
Doktorski studij Suvremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Pedagoški fakultet u Sarajevu
voditelj kolegija
Norma sati: 10
1.1.2012. - Novi pristupi u istraživanju djeteta i djetinjstva u ranom i predškolksom odgoju
Doktorski studij pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2012. - Suvremeni dosezi u istraživanju kulture ustanove ranog i predškolskog odgoja
Doktorski studij pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2012. - Akcijska istraživanja
Doktorski studij pedagogije
Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2010. - Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Studijski program Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2010. - Sukonstrukcija kurikuluma u ranom odgoju i obrazovanju
Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2010. - Refleksivna praksa
Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 70
1.1.2010. - Sukonstrukcija kurikuluma u predškolskom odgoju i obrazovanju
Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2010. - Akcijska istraživanja
Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Dokumentiranje procesa učenja
Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Kultura vrtića
Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 70
1.1.2009. - Istraživačko spoznajni integrirani kurikulm II
Preddiplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Preddiplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Istraživačko spoznajni integrirani kurikulum I
Preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

22.9.2016. - 22.9.2016. Istraživačke aktivnosti u jaslicama: okruženje i uloga odgajatelja
Jasmina Hadela
Sveučilišni diplomski studij RPOO
Učiteljski fakultet Rijeka
1.1.2016. - Podržavanje dječje radoznalosti u jaslicama i uloga odgajatelja
Draženka Antić
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2016. - Istraživačke aktivnosti u mješovitim dobnim skupinama
Kristina Grubišić
Diplomski sveučlišni studij RPOO
UFRI
1.1.2016. - Koncept profesionalnog učenja i građenja kulture vrtića
Kristina Štefanek
Diplomskii sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2016. - Utjecaj socijalnog okruženja na smjer i kvalitetu dječjih interakcija
Tamara Navratil
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2015. - Slika bogatog djeteta: narativna priča
Dina Bančić
Diplomskii sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2015. - Istraživanje s djecom: slušanje, konzultacija, participacija
Marina Bubnić
Diplomski sveučilišni studij
UFRI
1.1.2015. - Razvoj znanstvene pismenosti u vriću: izazov za odgajatelje
Sandra Medica
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2014. - Dokumentiranje: razumijevanje načina na kji djeca razmišljaju i koriste strategije rješavanja problema
Manuela Milohanić
Diploski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2014. - Dječje teorije i istraživački pristup znanstvenom obrzovnju u ranom djetinjstvu
Gabrijela Močibob
Dplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2014. - Mijenjanje kulture vrtića i dokumentiranje odgojno-obrazovng procesa
Unita Precetti
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2014. - Učenje kao (su)konstruiranje znanja u institucijskom kontekstu
Silvano Petz
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2013. - AKTIVNO UČENJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U INSTITUCIJSKOM KONTEKSTU
Adriana Kučić
Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Učenje djece u socijalnoj interakciji - uloga vršnjaka i odraslih
Barbara Letić Mujačić
Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Nacionalni okvirni kurikulum i kompetencije učitelja u razrednoj nastavi
Helena Karabaić
Učieljski studij
UFRI
1.1.2013. - (Samo)refleksivn praktičar: sociokonstruktivističk pristup u obrazovanju odgajatelja
Mirela Jančić
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2013. - Obrazovanje studenata u kontekstu novog pristupa istraživanju kulture vrtića
Katarina Pleše
Diplomski sveučlišni studj RPOO
UFRI
1.1.2012. - RAZVOJ MATEMATIČKE PISMENOSTI U VRTIĆU
Almira Alijević
Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - DJEČJE ISKUSTVO: IMPLIKACIJE NA KURIKULUM SKUPINE I PROCESE POUČAVANJA/UČENJA
Ana Štefanec
Sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Utjecaj kvalitetnog okruženja na rano učenje stranog jezikau institucijskom kontekstu
Vedrana Fućak
Sveučilišni diplomski studij RPOO
UFRI
1.1.2012. - Dijete u ranom i predškolskom odgoju: sukonstruktor kurikuluma, vlastitog učenja i razvoja
Karmen Uljanić
Diplmski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2012. - Istraživanje kao oblik učenja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
Ana Malnar
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2012. - Odgajatelj (samo)refleksivni praktičar i učenje djece u institucijskom kontekstu
Pjerina Maričić
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2012. - Dokumentiranje procesa učenja djeteta i sukonstrukcija kurikuluma u institucijskom kontekstu
Marija Miketek
Diplomski sveučilišni studj RPOO
UFRI
1.1.2012. - Istraživanje i poticanje rane pismenosti djece u institucijskom kontekstu
Snježana Punčikar
Diplomski sveučilišni studij RPOO
UFRI
1.1.2011. - Cjelodnevni odgojno - obrazovni rad u suvremenoj školi
Dijana Pavešić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Suradničko učenje u rzrednoj nastavi
Ivana Ožanić
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
1.1.2011. - Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja
Ivana Kustura
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
1.1.2011. - Projektna nastava u suvremenoj školi
Maja Žeželj
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2011. - Kompetencije učitelja za poticanje kreativnsti i stvaralačkog potencijala učenika
Sanja (Pavlović) Špalj
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2009. - Organizacija prostora, materijala i aktivnosti u Waldorfskom vrtiću
Iva Šonje
Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj
UFRI
1.1.2008. - Stvaranje optimalnih uvjeta za njegu, razvoj i odgoj djece rane dobi u institucijskom kontekstu
Silvija Bendaš
Preddiplomski stručni studij Rani i predškolski
UFRI
1.1.2008. - Integrativni pristup odgojno-obrazovnom procesu u vrtiću s akcentom na ekološke aktivnosti
Ilona Kožljan
Preddplomski stručni studij Preškolskog odgoja
UFRI
1.1.2008. - Istraživačko-spoznajne ktivnsti s djcom predškolske dobi
Mirna Linčić
Preddiplomski stručni studij predškolskog odgoja
UFRI
1.1.2008. - Obrazovanje odgajatelja refleksivng praktičara na primjeru samostalnih aktivnosti studenata treće odine predškolskog odgoja UFRI-a
Katarina Đapć
Preddiplomski stručni studij predškolskog odgoja
UFRI
- Istraživačke aktivnosti u dječjim jaslicama: perspektiva odgajatelja
Marina Kefelja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Kultura vrtića i profesionalni razvoj odgajatelja
Kristina Badurina
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
- Povećanje participacije djece u svakodnevnom životu vrtića - akcijsko istraživanje
Nikolina Blašković
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

22.12.2016. - Profesionalni razvoj odgajatelja
Diplomski studij Predškolski odgoj
Pedagoški fakultet, Sveučilište u Ljubljani
Gostujući nastavnik, tema "Kurikulum i kultura odgojno-obrazovne ustanove"
Norma sati:
19.1.2016. - Profesionalni razvoj skozi kurikul
Diplomski sveučilišni studij predškolskog odgoja
Sveučilište u Ljubljani, Pedagoški fakultet
Gostujući predavač; tema predavanja "Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje: konceptualni okvir za razvoj kulture vrtića"
Norma sati:
10.10.2013. - Predškolska pedagogija
Pedagogija
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsjek za pedagogiju, Katedra za predškolski odgoj
Pozvano gostujuće predavanje studentima pedagogije (FF Beograd), tema "Novi pristupi u istraživanju kulture odgojno-obrazovne ustanove"
Norma sati:
- Metodika odgojno-obrazovnog rada ranog djetinjstva III

Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Gostujući nastavnik
Norma sati:
- Metodologija istraživanja u odgoju I
Učiteljski studij i studij predškolskog odgoja
Sveučilište Juraj Dobrila, Pula, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja
Gostujući nastavnik
Norma sati:
- Istraživanja u odgoju i obrazovanju
Učiteljski studij i studij predškolskog odgoja
Sveučilište Juraj Dobrila, Pula, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja

Norma sati:

Osobni razvoj

5.10.2015. - 7.10.2015. Intensive Seminar „Process-oriented Approach to Quality in Early Childhood Education Assesment Tools for Research“


Norma sati:
22.9.2015. - 25.9.2015. Study visit of the Croatian teacher educators to Finland and Estonia in the context of Erasmus+KA1 Best Practices Benchmarking course


Norma sati: 28
- Seminar „Upravljanje institucijom i strateški menadžment/Institutional Governance and Strategic Management, Sveučilište u Rijeci


Norma sati:
- Certificirani realitetni terapeut


Norma sati:
- Edukacija iz područja Traumatske psihologije


Norma sati: 48 sati
- Edukacija “Žalovanje kod djece”; voditelj Olaf Muller, klinički psiholog iz Norveške


Norma sati:
- Edukacija “Spas”, voditelj Ofra Ayaron, klinički psiholog, obiteljski terapeut iz Izraela


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2015. - Uhvati pokret. Bilješke iz dnevnika odgajateljice refleksivne praktičarke

Financiranje: Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina
Professional Development of Preschool Teachers and Changing the Culture of the Institution of Early Education
Early Child Development and Care, Routledge: Taylor & Francis Group Vol. 187 p. 1-13 - 2017. http://www.tandfonline.com/eprint/5HYupZAVQFxbUHSn7RHn/full

Q3

2. Vujičić, Lidija ; Ivković, Željka ; Boneta, Željko
Encouraging the Development of Scientific Literacy in Early Childhood Institutions: Croatian Experience
Educational and Pedagogical Sciences 10 1485-1495 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814385

WOS

3. Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko
Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia: The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka
- 2015.

A1

4. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame
Croatian Journal of Education (1848-5650) 17 (2015), 1; 49-60 - 2015.

WOS

5. Lidija Vujičić; Sandra Kanjić; Akvilina Čamber Tambolaš
The culture of educational institutions: developing a new paradigm
Obzorja učenja: vzgojno-izobraževalne perspektive 11-25 - 2015.

A1

6. Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko ; Ivković, Željka
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame
Croatian Journal of Education 17 49-60 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758599

WOS

7. Pejić Papak, Petra ; Vujičić, Lidija ; Arrigoni, Jasna
Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences1
Journal of Education & Social Policy 2 20-29 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759739

8. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 5 p. 139-157 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768263

WOS

9. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

10. Vujičić, Lidija
Pripovjedačko putovanje odgajatelja ili osobna refleksija putem fotografije
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 79 6-9 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788053

11. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)
Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

12. Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko ; Ivković, Željka
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame
Croatian Journal of Education 17 49-60 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758599

WOS

13. Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Arrigoni, Jasna
Teachers' Views on the Development of Personal Competences and Pupil Competences: Croatian Experiences1
Journal of Education & Social Policy 2 20-29 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759739

14. Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko ; Ivković, Željka
The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 5 139-157 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768263

WOS

15. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

16. Vujičić, Lidija
Pripovjedačko putovanje odgajatelja ili osobna refleksija putem fotografije
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 79 6-9 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788053

17. Vujičić, Lidija ; Miketek, Marija
Children's Perspective in Play: Documenting the Educational Process
Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 16 (2014 143-159 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=691926

WOS

18. Ivković, Željka ; Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko
Encouraging Scientific Literacy for the Future: Parents' Attitudes
439-450 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695392

19. Vujičić, Lidija
Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću: izazov za odgajatelje
Dijete, vrtić, obitelj 73 p. 8-10 - 2013.

A1

20. Vujičić, Lidija
Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću: izazov za odgajatelje
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 73 8-11 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784054

21. Vujičić, Lidija
Kakvo je naše razumijevanje djeteta?
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu XXIV 17-19 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786632

22. Vujičić, L.; Rusijan Ljuština, V.
Odgajatelj - istraživač osobne prakse u instituciji ranog i predškolskog odgoja: iskustva iz Hrvatske
New Horizonts in Education, Culture and Sports p. 84-90 - 2012.

A2

23. Vujičić, Lidija
Suvremena istraživanja kulture odgojno-obrazovne ustanove: diskurs razvoja čovjeka (Contemporary research of the culture of educational institution: the discourse of human development)
- 2012.

A2

24. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija
Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers
Early years: An international journal of research and development 2 1-12 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

25. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

26. Maričić, Pjerina ; Vujičić, Lidija
Možemo li mijenjajući sebe mijenjati druge?
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 18 p. 16-18 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784050

27. Malnar, Ana; Punčikar, Snježana; Štefanec, Ana; Vujičić, Lidija
Poticajno okruženje: izazov za suradnju i istraživanje djece i odraslih
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 18 4-7 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784049

28. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

29. Vujičić, Lidija
Kultura vrtića – sustav koji se kontinuirano mijenja i uči
Pedagogijska istraživanja 8 231-240 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=550905

WOS

30. Vujičić, Lidija
Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij kao pretpostavka razvoja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu 93-94 13-15 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546163

31. Čepić, Renata; Vujičić, Lidija; Drakulić, Morana
Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia
Proceedings of ICERI2010 Conference 164-172 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504110

32. Vujičić, Lidija
Kultura organizacije
Menadžment 2010. Zbornik radova s međunarodne konferencije, Kruševac, Srbija p. 271-277 - 2010.

A2

33. Lepičnik-Vodopivec, Jurka ; Vujičić, Lidija
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES: THE EDUCATOR AS A REFLECTIVE PRACTITIONER IN TERTIARY EDUCATION
SCIENTIA PAEDAGOGICA EXPERIMENTALIS 47 111-131 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546122

34. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Pejić Papak, Petra
Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experience
242-250 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503595

35. Čepić, Renata ; Vujičić, Lidija ; Drakulić, Morana
Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia
164-172 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504110

36. Vujičić, Lidija; Đapić, Katarina
Obrazovanje odgajatelja refleksivnog praktičara u kontekstu integracijskog pristupa kao načela rada s djecom rane i predškolske dobi.
Interdisciplinarni pristup učenju put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. 253-271. - 2009.

A1

37. Vujičić, L.
Razvoj istraživačke kulture odgojno-obrazovne ustanove iz perspektive cjeloživotnog učenja.
Pedagogija i društvo znanja sv. 1. 423-430 - 2008.

A2

38. Vujičić, Lidija
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj iz perspektive kulture odgojno-obrazovne ustanove (Lifelong learning for sustainable development from the perspective of culture of educational institutions)
1 125-131 - 2008.

A2

39. Vujičić, Lidija
Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta promjena odgojno-obrazovne prakse
Pedagogijska istraživanja 5 120-7-120-22 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408383

40. Vujičić, Lidija
Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta promjena odgojno-obrazovne prakse
Pedagogijska istraživanja 5 120-7-120-22 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408383

41. Vujičić, Lidija
Kultura odgojno-obrazovne ustanove i stručno usavršavanje učitelja (Culture of educational institutions and teacher professional training)
Magistra Iadertina (1846-3606) 2 (2007), 2 p. 91-106 - 2007.

A1

42. Vujičić, Lidija
Kultura odgojno-obrazovne ustanove i stručno usavršavanje učitelja
Magistra Iadertina 2 91-106 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=329696

43. Vujičić, Lidija
Mijenjanje odgojno-obrazovne prakse - put ka kvalitetnim promjenama u odgoju i obrazovanju
Informatologia 40 229-233 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=329675

44. Vujičić, Lidija
Razvoj praktične kompetencije učitelja – put ka istraživanju i unapređivanju vlastite prakse
Kompetencije i kompetentnost učitelja 157-162 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341890

45. Vujičić, Lidija
Razvoj praktične kompetencije učitelja– put ka istraživanju i unapređivanju vlastite prakse
157-163 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341890

46. Vujičić, L.
Stručno usavršavanje odgajatelja usmjereno k stvaranju vrtića – profesionalne zajednice koja uči
Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja p. 14-18 - 2003.

A2

47. Miljak, Arjana ; Vujičić, Lidija ; Slunjski, Edita
Stvaranje gradbene teorije na osnovi istraživanja odgojne prakse u dječjim vrtićima Hrvatske
203-208 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=477873

48. Miljak, Arjana ; Vujičić, Lidija ; Slunjski, Edita
Stvaranje gradbene teorije na osnovi istraživanja odgojne prakse u dječjim vrtićima Hrvatske
Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja 203-208 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=477873

49. Miljak, Arjana; Vujičić, Lidija
Mijenjanje kulture predškolske ustanove putem akcijskog istraživanja.
Didaktički in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja. - 2000.

A2

50. Vujičić, Lidija
Razvoj stručne kompetencije odgajatelja i kvaliteta življenja u vrtiću.
Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju. p. 441-447 - 1999.

A2

51. Vujičić, Lidija
Likovni izraz u integrativnom programu
Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja p. 17-21 - 1999.

A2

52. Miljak, Arjana; Vujičić, Lidija
Konstruktivistička paradigma u odgoju i obrazovanju.
Napredak 139 282-289. - 1998.

A1

53. Fućak, V.; Vujičić, L.
Međuvršnjačka podrška u učenju stranog jezika: epizode iz vrtića
Dijete, vrtić, obitelj Vol. 18 p. 22-24

54. Vujičić, Lidija
Mijenjanje odgojno-obrazovne prakse - put ka kvalitetnim promjenama u odgoju i obrazovanju (Changing educational practice - way to qualitative changes in education)
Informatologia (1330-0067) 40 (2007), 3; 229-233

Q4

55. Vujičić, Lidija
«Pedagoško istraživanje» kao značajna karakteristika novog profesionalizma učitelja/odgajatelja ('Pedagogical research' as an important characteristic of new pre-school/lower primary teacher professionalism)
Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja / Bacalja, Robert (ur.). - Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010. 139-152 (ISBN: 978-953-7237-40-0).

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra
Critical-Reflective Model in the Educational Process
Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood Vujičić, L.; Holz, O., Duh, M., & Michielsen, M. (Eds.) LIT VERLAG Zurich - 2017.
2. Urednik knjige

Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood: an Educational Perspective
Vujičić, Lidija; Holz, Oliver; Duh, Matjaž; Michielsen, Melissa (Eds.) LIT VERLAG Zurich - 2017.
3. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina
Profesionalni razvoj odgajatelja - izazov za pedagoga
Zbornik u čast Stjepana Staničića "Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga" Marko Turk (ur.) Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017.
4. Autor knjige
Vujičić, Lidija i suradnici
Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Centar za istraživanje djetinjstva - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814378
5. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra
RECONCEPTUALIZATION OF STUDY PROGRAMMES AND THE PARADIGM SHIFT: DO WE UNDERSTAND THE CONCEPTS OF LEARNING OUTCOMES AND COMPETENCIES?
Current Trends in Higher Education in Europe (Aktuelle Entwicklungstendenzen im europäischen Hochschulwesen) Holz, Oliver; Aleksandrovich, Maria; Zoglowek, Herbert (Eds.) LIT VERLAG Berlin - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820702
6. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Kurikulum i kultura vrtića: od implementacije do istraživanja ili obrnuto
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Tatković, Nevenka; Radetić-Paić, Mirjana; Blažević, Iva (ur.) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Pula - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814377
7. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko
Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: analiza iskustava studiranja prve generacije sveučilišnog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci
Kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja- izazov za promjene Ivon, Hicela; Mendeš, Branimir (ur.) Filozofski fakultet u Splitu Split - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796159
8. Urednik knjige
Ravnić, Morena
Uhvati pokret: Bilješke iz dnevnika odgajateljice refleksivne praktičarke
Vujičić, Lidija (ur.) Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakuteta Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761281
9. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Kanjić, Sandra; Čamber Tambolaš, Akvilina
THE CULTURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS: DEVELOPING A NEW PARADIGM
Obzorja učenja: Vzgojno-izobraževalne perspektive Grušovnik, Tomaž (Ed.) Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Koper, Slovenia - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758694
10. Autor poglavlja u knjizi
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko
Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia: The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka
New Voices in Higher Education Research and Scholarship Ribeiro, Filipa M.; Politis, Yurgos; Culum, Bojana (Eds.) IGI Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758604
11. Autor poglavlja u knjizi
Ivković, Željka; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko
Encouraging Scientific Literacy for the Future: Parents' Attitudes
Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju Hozjan, Dejan (ur.) Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Koper, Slovenia - 2014.
12. Autor poglavlja u knjizi
Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Čepić, Renata
Preschool teacher Identitiy
Cases on Teacher Identity, Diversity, and Cognition in Higher Education Breen, Paul (Ed.) IGI Global Hershey - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699561
13. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Researching and Changing Kindergarten Culture and the Quality of Educational Practice
Contemporary Issues of Education Quality Despotović, Miomir; Hebib, Emina (Eds.) Faculty of Philosophy University of Belgrade, Serbia; Institute for Pedagogy and Andragogy, Serbia; Faculty of Adult Education and HRD, University of Pecs, Hungary Beograd - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689720
14. Urednik knjige
Došen-Dobud, A.
Slike iz povijesti predškolskog odgoja
Mendeš, Branimir; Jakir, Aleksandar; Vujičić, Lidija (ur.) Učiteljski fakultet u Rijeci; Filozofski fakultet u Splitu Rijeka - Split - 2013.
15. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Kultura participacije: i(u)istraživanje(istraživanju) odgojno-obrazovne prakse
Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja - izazov za promjene Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.) Nomen Nostrum Mundić d.o.o. Split - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610559
16. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Suvremena istraživanja kulture odgojno-obrazovne ustanove: diskurs razvoja čovjeka
Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti; Svezak 1 Hrvatić, Neven; Klapan, Anita (ur.) Hrvatsko pedagogijsko društvo Zagreb - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610875
17. Urednik knjige

Prva generacija Sveučilišnog diplomskog studija rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Boneta, Željko; Vujičić, Lidija (ur.) Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.
18. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko
Istraživanje odgojno-obrazovne prakse: dominantna strategija profesionalnog razvoja odgajatelja
Suvremeni tokovi u ranom odgoju: znanstvena monografija Pehlić, Izet; Vejo, Edina; Hasanagić, Anela (ur.) Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Zenica - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613312
19. Autor knjige
Vujičić, Lidija
Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove
Mali profesor ; Sveučilište u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530858
20. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Novi pristup istraživanju kulture vrtića
Nove paradigme ranog odgoja Maleš, Dubravka (ur.) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju Zagreb - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514416
21. Urednik knjige
Vujičić, L., Čepić, R., Lazzarich, M.
Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.( Faculty of teacher education University of Rijeka Scientific Contribution from 1998 to 2010 )
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2010. www.ufri.hr
22. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija ; Đapić, Katarina
Obrazovanje odgajatelja refleksivnog praktičara u kontekstu integracijskog pristupa kao načela rada s djecom rane i predškolske dobi
Interdisciplinarni pristup učenju put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta Vujičić, Lidija ; Duh, Matjaž (ur.) Zambelli Rijeka - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438135
23.

Interdisciplinarni pristup učenju: put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta
Vujičić, Lidija ; Duh, Matjaž Grafika Zambelli - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=453799
24. Urednik knjige
Uzelac, V., Vujičić, L
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Sv. 2.
Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka - 2008. www.ufri.hr
25. Urednik knjige
Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Sv. 3.
Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka - 2008. www.ufri.hr
26. Urednik knjige
Uzelac, V., Vujičić, L.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Sv.1
Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka - 2008. www.ufri.hr
27.

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj = Lifelong learning for sustainable development
Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=453815
28.
Vujičić, Lidija
Razvoj istraživačke kulture odgojno-obrazovne ustanove iz perspektive cjeloživotnog učenja
Cindrić, Mijo ; Domović, Vlatka ; Matijević, Milan Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408421
29.
Vujičić, Lidija
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj iz perspektive kulture odgojno-obrazovne ustanove
Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408403
30.
Vujičić, Lidija
Research and Improvement of One's own Practice – Way to Development of Teachers'/preschool teachers' Practical Competence.
Ire na Žogla University of Latvia Press - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408336
31. Urednik


4. Dani predškolskog odgoja Istarske županije; CD format Vujičić, Lidija - 2005.
32. Urednik


Vodič izložbom: Sto jezika djece – izložba jaslica i dječjih vrtića općine Reggio Emilia, Italia. Vujičić, L. Pula, Se la va, str. 24. - 2004.
33.

Vrtić u skladu s dječjom prirodom "Dječja kuća"
Miljak, Arjana ; Vujičić, Lidija PU Dječji vrtići i jaslice "Neven" Rovinj - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=462988
34.

Vrtić kao dječja kuća: Odgajatelji Istre odgajateljima na zajedničkom putu odrastanja s djecom
Miljak, Arjana ; Vujičić, Lidija Dječji vrtići i jaslice "Radost" - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=463020
35. Urednik knjige

Pedeset godina predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, str. 250
Došen-Dobud, A., Đoković, M., Lončar, Z., Pincan, Z., Vujičić, L. Pula: DV Pula - 1997.
36. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija

Pedagogija: Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, svezak II. Previšić, V.; Šoljan, N. N.; Hrvatić, N. Hrvatsko peadgogijsko društvo Zagreb
37. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Cjeloživotnim učenjem odgajatelja u vrtiću – korak bliže djetetu
Cjeloživotnim učenjem korak bliže djetetu Arko-Tomaić, V. (ur.) Dječji vrtić Rijeka Rijeka
38. Autor poglavlja u knjizi
Vujičić, Lidija
Razvoj stručne kompetencije odgajatelja i kvaliteta življenja u vrtiću
Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju. Drugi međunarodni znanstveni kolokvij Rosić, V. (ur.) Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

1. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Contemporary Challenges and Preschool Teachers' Education: Perspective at Faculty of Teacher Education in Rijeka" - 69th OMEP World Assembly and Conference "Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future"
Opatija, Croatia - 19.6.2017.
2. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Institucijsko djetinjstvo: izazovi u istraživanju kulture odgojno-obrazovne ustanove" (objavljen sažetak) - 10. međunarodna konferencija "Current Trends in Higher Education in Europe", Topic: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges
Rijeka, Učiteljski fakultet - 26.5.2017.
3. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj" u organizaciji UNICEF-a, Centra za interaktivnu pedagogiju, Instituta za pedagogiju i andragogiju, Katedre za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Beogradu
Beograd - 23.5.2017.
4. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja" - Stručni skup za odgajatelje i stručne suradnike dječjih vrtića Grada Zagreba
Zagreb - 6.6.2016.
5. Vujičić, Lidija; Krstović, Jasna
"Perspektive razvoja odgajateljske profesije u kontekstu primjene Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"; 5. Međunarodni stručni i znanstveni skup Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive
Osijek - 3.6.2016.
6. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje „Kurikulum – upoznavanje s dokumentom i implementacija kurikuluma“ (po pozivu Društva psihologa Primorsko-goranske županije)
- 31.5.2016.
7. Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina
Pozvano predavanje "Kultura vrtića i oblikovanje kurikuluma: izazov za promjene" - Prezentacija rezultata istraživanja unutar projekta „Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja“- Sveučilišta u Rijeci (project number [13.10.2.2.01]; Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse Dječjeg vrtića Rijeka
Učiteljski fakultet u Rijeci - 8.4.2016.
8. Vujičić, Lidija
Kultura vrtića referentni okvir za razvoj kurikuluma 21. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja Mirisi djetinjstva – Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja- teorijski okvir i implementacija u praksi
Makarska - 12.11.2015.
9. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Nacionalni kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje: konceptualni okvir za razvoj dječjih potencijala" na stručnom skupu za odgojno-obrazovne djelatnike iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Split - 18.6.2015.
10. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko
Standardi kvalifikacija i unapređivanja kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja
Zagreb, Vlada RH - 10.6.2015.
11. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje" na državnom stručnom skupu za ravnatelje
Pula - 23.4.2015.
12. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Kurikulum: konceptualni okvir za razvoj dječjih potencijala" u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Rijeka, Učiteljski fakultet - 25.3.2015.
13. Lidija Vujičić, Roberta Lakošeljac
La prospettiva del bambino nel gioco: artista e scienziato
Firenze - 4.10.2013.
14. Vujičić, Lidija
Seminar za promovirane mentore odgajatelje i učitelje razredne nastave: Organizacija i vođenje stručnog skupa (plenarno izlaganje, radionica)
Novi Vinodolski
15. Vujičić, Lidija
Plenarno izlaganje "Uloga stručnih suradnika u ostvarivanju pripravničkog staža odgajatelja/stručnog suradnika"
Dječji vrtić Crikvenica
16. Vujičić, Lidija
Plenarno predavanje "Osnove kurikuluma stručnog usavršavanja odgajatelja mentora pripravniku i studentu predškolskog odgoja"
Rijeka
17. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Različite pedagoške koncepcije u predškolskom odgoju", Dani dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik, Dječji vrtić Dubrovnik
18. Vujičić, Lidija; Ivković, Željka; Boneta, Željko
Encouraging the Development of Scientific Literacy in Early Childhood Institutions: Croatian Experience 68. ICEET 2016: 18 th International Conference on Education and Educational Technology/Inernational Scientific Research and Experimental Development
Berlin
19. Vujičić, L., Krstović, J.
Scientific Litercy in Kindergartens: Experinces from Croatia 67th OMEP Confernece: Early Childhood Pathways to Sustainability,
Washington DC
20. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Cjeloživotno obrazovanje – razvoj i izobrazba", Dani dječjih vrtića Dubrovnik
Dubrovnik
21. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno izlaganje "Stvaralaštvo djece i odgajatelja", Dani dječjih vrtića Dubrovnik
Dubrovnik
22. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Zašto činim to što činim: kultura ustanove iz perspektive djeteta i odgajatelja" na državnom stručnom skupu za odagajatelje predškolske djece "Inovacije, istraživanja, izazovi u ranome i predškolskome odgoju i obrazovanju"
Brijuni
23. Lidija Vujičić
Istraživanje i mijenjanje kulture vrtića - izazov za odgajatelje, stručne suradnike i ravnatelje
Rijeka-Pula
24. Vujičić, Lidija
Tematsko izlaganje: "Nove paradigme ranog odgoja" - Znanstveni kolokvij u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu Odsjeka za pedagogiju „Kurikulum suvremenog odgoja i škole“
Brijuni
25. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Pedagozi – stručni suradnici u inovacijskom vrtiću i školi", Hrvatski pedagoško-književni zbor
Lovran
26. Vujičić, Lidija
Savjetovanje: Kurikulum i odgajatelj (pozvano plenarno izlaganje)
Pula
27. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Vrtić u skladu s dječjom prirodom „Dječja kuća“, Dani predškolskog odgoja Istarske županije
Rovinj
28. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno izlaganje "Kraći programi u dječjem vrtiću", Dani dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik
29. Vujičić, Lidija
Plenarno izlaganje "Centar za istraživanje djetinjstva: izazov za profesionalni razvoj" - Znanstvena konferencija „Perspektive obrazovnih politika u visokom obrazovanju-pogled na europsku dimenziju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“
Učiteljski fakultet, Rijeka
30. Vujičić, Lidija
Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu „Čakavsko narječje u interakciji“
Čakavska kuća Žminj
31. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Inicijalno obrazovanje studenata u kontekstu novog pristupa istraživanju kulture odgojno-obrazovne ustanove" (objavljen sažetak) - Međunarodni znanstveno-stručni skup "Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja - mogućnosti i izazovi"
Sisak
32. Vujičić, L.
Pozvano predavanje za odgajatelje mentore za ostvarivanje programa uvođenja u samostalan rad i polaganje stručnog ispita odgajatelja pripravnika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju u Zagrebu, DV Izvor 8. ožujka 2012. Tema: Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta promjena odgojno-obrazovne prakse.
Zagreb
33. Vujičić, L.
Pozvano predavanje za odgajatelje i stručne suradnike DV Radost Jastrebarsko „Istraživanje kulture vrtića: koliko poznajemo vlastitu kulturu vrtića, prema čemu je određujemo?“ 28. ožujka 2012. godine.
Jastrebarsko
34. Vujičić, L.
Pozvano predavanje za ravnatelje, stručne suradnike, odgajatelje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održano 17. svibnja 2012. u Novigradu. Tema: Dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa kao instrument za slušanje, promatranje, razumijevanje procesa učenja djece rane dobi – pedagoški forum za djecu, odgajatelje, roditelje.
Novigrad
35. Vujičić, L.
Pozvano predavanje za stručne suradnike dječjih vrtića Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održano 4. listopada i 28. studenog 2012. Tema: Suvremeni trendovi profesionalnog razvoja stručnih suradnika: istraživačka i refleksivna kompetencija u mijenjanju kulture odgojno-obrazovne ustanove MODUL 1 I MODUL 2.
Rijeka
36. Vujičić, L.
Pozvano predavanje "Istraživanje kulture ustanove" na stručno-znanstvenom skupu „Mirisi djetinjstva“: Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja - put prema unaprjeđivanju kvalitete, Split 14.-16. studenog 2012.
Split
37. Vujičić, L.
Pozvano predavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Mentorstvo: sveobuhvatan pristup profesionalnom razvoju u procesu stažiranja pripravnika, Rijeka, 11.2.2012. i Pazin, 20.2.2012.
Rijeka; Pazin
38. Vujičić, L.
Pozvano predavanje za stručne suradnike pedagoge Umrežavanje rada pedagoga u dječjim vrtićima kao pretpostavka istraživanja i širenja inovacija u odgojno-obrazovnoj praksi za stručne suradnike Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održano 18. travnja 2012. u DV Malešnica Tema: Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta promjena odgojno-obrazovne prakse.
Zagreb
39. Vujičić, L.
Pozvano predavanje na stručnom skupu za ravnatelje dječjih vrtića pod nazivom „Kultura vrtića“ održanog u Kastvu 17. lipnja 2011. po pozivu Udruge ravnatelja dječjih vrtića Primorsko-goranske županije
Kastav
40. Vujičić, L.
Istraživanje kulture vrtića -Deveti susret pedagoga Hrvatske „Pedagog kreator kurikulma i kulture odgojno-obrazovne ustanove“
Zadar
41. Vujičić, L.
Pozvano predavanje na stručnom skupu pod nazivom Razvijanje profesionalnih kompetencija stručnih suradnika u dječjim vrtićima, održanog u Zagrebu 16. lipnja 2011. po pozivu Agencije za odgoj i obrazovanje iz Zagreba s temom predavanja „Novi pristup istraživanju i stvaranju kulture dječjeg vrtića“
Zagreb
42. Vujičić, L.
Pozvano predavanje na stručnom skupu u organizaciji udruge odgajatelja „Krijesnice“ u Čakovcu 14. listopada 2011. Tema: Istraživanje kulture vrtića
Čakovec
43. Vujičić, L.
Pozvano predavanje na državnom stručnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova: Tema skupa: Razvijanje profesionalnih kompetencija ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću – Nove paradigme ranog odgoja Vodice 7.-9. studenog 2011. Predavanje: Novi pristup istraživanju kulture vrtića; Radionica: Ravnatelj-istraživač svoje kulture vrtića; Vođenje okruglog stola: Profesionalne kompetencije odgajatelja i nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Vodice
44. Vujičić, L.
Pozvano predavanje na stručnom skupu „Kurikulum predškolskog odgoja“ u organizaciji Školske knjige i pod pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora u Zagrebu 21. svibnja 2011. Sveučilišni studij: odgovor na promijenjenu ulogu odgajatelja
Zagreb; Rijeka
45. Vujičić, L.
Pozvano predavanje na stručnom skupu djelatnika u ranom i predškolskom odgoju pod nazivom „Kada i kako igra postaje učenje“?! u organizaciji izdavačke kuće „Profil“ i pokroviteljstva Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Učiteljskog fakulteta u Rijeci (21. rujna 2011. u Zagrebu – Muzej suvremene umjetnosti Grada Zagreba; i 26. rujna 2011. u Rijeci zgradi Kampusa Sveučilišta u Rijeci)
Zagreb - Rijeka
46. Vujičić,L., Čepić, R., Papak-Pejić, P.
Affirmation of the Concept of New Professionalism in Education of Preschool Teachers: Croatian Experiences (izlaganje, objavljen rad).
Barcelona
47. Vujičić, L.
„Dani dječjih vrtića Grada Zagreba – Dijete – istraživač u vrtiću“, Zagreb 17. – 18. svibnja 2010. “Istraživanje kulture vrtića“
Zagreb; Rijeka
48. Vujičić, L.
Temeljna polazišta okvirnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i njegovo pozicioniranje u prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (plenarna video rasprava, objavljena na mrežnim stranicma HAZU)
Rijeka www.hazu.hr
49. Vujičić, Lidija; Đapić, Katarina
Obrazovanje odgajatelja refleksivnog praktičara u kontekstu integracijskog pristupa kao načela rada s djecom rane i predškolske dobi (Education of Early Childhood Educators – Reflexive Practitioners in the Context of an Integrated Approach as a Principle of Working with Young and Preschool Children )
50. Vujičić, Lidija
Razvoj praktične kompetencije učitelja/odgajatelja; put ka istraživanju i unapređivanju vlastite prakse (The development of a practical competence of a teacher; a way to the research and professional improvement)
Osijek
51. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno izlaganje "Samovrednovanje rada ravnatelja", Državni skup za ravnatelje dječjih vrtića Republike Hrvatske
Opatija
52. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno izlaganje "Reggio pedagogija i komparacija s postignućima odgojno-obrazovne prakse u vrtićima Hrvatske", Dani predškolskog odgoja Istarske županije
Pula
53. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje "Kurikulum i kultura vrtića: od implementacije do istraživanja ili obrnuto“ 65. Međunarodni stručno-znanstveni skup / International Professional and Scinetific Conference „Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgajatelja / Contemporary Working Models in Kindergartens and Educators' Competences
Medulin
54. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Temeljna polazišta okvirnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i njegovo pozicioniranje u prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi" (plenarna video rasprava, objavljena na mrežnim stranicama HAZU); Predvisokoškolsko obrazovanje: Hrvatski kvalifikacijski okvir, naukovna osnova i izobrazba nastavnika i učitelja u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odbora za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima i rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske
Rijeka (videokonferencija)
55. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno izlaganje "Vrtić kao dječja kuća broj 2"
Poreč
56. Vujičić, Lidija
"Vrtić u skladu s dječjom prirodom i stvaranje organizacije koja uči" (pozvano plenarno predavanje, objavljeni rad) - 10. međunarodni dani predškolskog odgoja „Mirisi djetinjstva“
Split
57. Vujičić, Lidija
Pozvano predavanje "Il dopo Reggio Children: riflessioni e esperienze" - XXIX. Seminario di aggiornamento didattico per le educatrici delle scuole dell'infanzia
Pula
58. Vujičić, Lidija
Pozvano plenarno predavanje „Dijete u kretanju“, Dani dječjih vrtića Grada Zagreba
Zagreb
59.
Pozvano plenarno predavanje "Prostor koji odgaja", Dani dječjih vrtića Grada Zagreba
Zagreb

Kongresna priopćenja

1.
Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina
STRUCTURAL DIMENSIONS OF THE CULTURE OF THE INSTITUTION OF EARLY EDUCATION: ENSURING THE WELL-BEING OF CHILD; Review of psychology: international journal of croatian psychological association. 2016, Vol. 23 No. 1-2; str. 63 12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) University of Rijeka; Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka - 29.9.2016.
2.
Vujičić, Lidija; Kanjić, Sandra; Čamber Tambolaš, Akvilina
THE CULTURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS: DEVELOPING A NEW PARADIGM Plenarno uvodno predavanje The 11th International Conference: Educational Paradigms Kopar - 16.4.2015.
3.
Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka
Upoznavanje djece rane i predškolske dobi s prirodnim znanostima - pomicanje granica i otklanjanje predrasuda?(Introducing science to the children of early and preschool age - pushing the boundaries and eliminating the prejudice?) plenarno 16. riječki dani (bio)etike Rijeka, Medicinski fakultet - 9.5.2014.
4.
Lidija Vujičić, Željko Boneta, Željka Ivković
SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD AND PRESCHOOL TEACHER PROFESSION Plenarno Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. DANI MATE DEMARINA Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja Topusko, - 1.1.2014.
5.
Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education - Croatian Experiences plenarni TEPE 2014 Conference "Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice" Zagreb - 1.1.2014.
6.
Boneta, Željko; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka
Feminizacija učiteljske profesije – motivi studentskog odabira učiteljske profesije plenarni Stoljeća zadarskog školstva Zadar - 21.11.2013.
7.
Boneta, Željko; Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. (From semi-profession to the profession? Starting of graduate studies and the status of the kindergarten teacher profession in Croatian society) plenarno Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju - standardi i efekti Učiteljski fakultet, Beograd - 11.10.2013.
8.
Vujičić, Lidija; Lakošeljac, Roberta
La prospettiva del bambino nel gioco: artista e scienziato plenarno Il bello, i bambini, Miro' e l'arte Contemporanea Empoli, Italija - 4.10.2013.
9.
Lidija Vujičić, Jasna Krstović
The Centre for Childhood Research poster prezentacija Today's Children, Tomorrow's World, Turning Points? Dublin, Ireland - 1.1.2013.
10.
Vujičić, Lidija; Uljanić, Karmen
Can documenting the education and learning process change educational kindergarten practice? 15-17 October, 2012, Opatija, Croatia Predavanje i radionica Međunarodna konferencija ISSA-DECET „Co-Constructing Professional Learning: Pathwayas towards Quality, Equity, and Respect for Diversity in ECEC“, Opatija - 1.1.2012. http://issa-decet2012.com.hr/followup.php
11.
Vujičić, Lidija; Vesna Rusijan Ljuština
Odgajatelj - istraživač osobne prakse u instituciji ranog i predškolskog odgoja: iskustva iz Hrvatske( Preschool teacher – a researched of ones’s own practice in the institution of early and preschool education: Croatian experiences) plenarni New Horizonts in Education, Culture and Sports. Subotica - 1.1.2012.
12.
Vujičić, Lidija
Suvremena istraživanja kulture odgojno-obrazovne ustanove: diskurs razvoja čovjeka (Contemporary research of the culture of educational institution: the discourse of human development) Hrvatsko pedagogijsko društvo Opatija - 1.1.2012.
13.
Vujičić, Lidija
Kultura organizacije (Organization Culture) plenarni Menadžment 2010 Kruševac - 1.1.2010.
14.
Čepić, Renata; Vujičić, Lidija; Drakulić, Morana
Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia plenarni ICERI2010 Madrid - 1.1.2010.
15.
Vujčić, Lidija
Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta odgojno obrazovne prakse (Culture of educational institutions and quality of educational practice) plenarno Kongres pedagoga Hrvatske Zagreb - 1.1.2007.
16.
Anđić, Dunja; Vujičić, Lidija
Teacher education and professional improvement for environment and sustainable development in the aura of the Croatian national education standard plenarni Going for Growth? School, Community, Economy, Nation Oxford - 1.1.2007.
17.
Vujičić, Lidija
„Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: kvalitativna analiza iskustava prve generacije sveučilišnog diplomskog studija u Rijeci“ (prezentacija rezultata istraživanja) Znanstveni kolokvij „Kompetencije suvremenog učitelja i odgojitelja – izazov za promjene“ Filozofski fakultet Split
18.
Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina
PROFESIONALNI RAZVOJ ODGAJATELJA I MIJENJANJE KULTURE USTANOVE RANOG ODGOJA International Scientific Conference: Global and Local Perspectives of Pedagogy; Department of Pedagogy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Croatia; Faculty of Child and Adult Education, University of Debrecen, Hungary; Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek
19.
Vujičić, Lidija; Pejić Papak, Petra
Kritičko-refleksivni model u odgoju i obrazovanju: stavovi učitelja i odgajatelja (Critical-reflective Model in Education: the Attitudes of Teachers and Educators) 10th International Conference "Current Trends in Higher Education in Europe"; topic: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges; Faculty of Teacher Education in Rijeka, University of Rijeka, Croatia
20.
Vujičić, Lidija; Uljanić, Karmen
Can documenting the education and learning process change educational kindergarten practice? Međunarodna konferencija ISSA-DECET "Co-constructing Professional Learning: Pathways torwards Quality, Equity, and Respect for Diversity in ECEC" Opatija, Croatia
21.
Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka
Projektne aktivnosti i poticanje kritičkog mišljenja: istraživanje stavova učitelja 11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti "Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost"; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poreč, Croatia
22.
Miljak, Arjana; Vujičić, Lidija; Slunjski, Edita
Stvaranje gradbene teorije na osnovi istraživanja odgojne prakse u dječjim vrtićima Hrvatske( Creation of a grounded theory on the basis of research on educational practices in Croatian kindergartens )
23.
Vujičić, Lidija
Mijenjanje odgojno-obrazovne prakse – put ka kvalitetnim promjenama u odgoju i obrazovanju (Changing educational practice – way to qualitative changes in education)

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik (su)konstrukcije znanja [13.10.2.2.01], Sveučilište u Rijeci; Voditelj projekta; MZOS; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Nove paradigme ranog odgoja (130-1301761-1772); glavni istraživač prof.dr.sc. Dubravka Maleš; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja (009-2271694-1326); glavni istraživač prof. dr.sc. Jasna Krstović; Suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; ;
4. -
Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja; Voditelj projekta; MZOS; ;
5. -
Međunarodni projekt „Reggio u Hrvatskoj“ “Sto jezika djece” ; Voditeljica projekta; ; ;
6. -
“Projekt psihosocijalne pomoći predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgajateljima"; Suradnik - lokalni supervizor za Istarsku županiju; UNICEF, Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo; ;
7. -
Projekt “Odgoj za mir i toleranciju”; Suradnik; UNICEF i Ministarstvo prosvjete i športa; ;
8. -
Projekt Obrazovanje za sve - program ocjene 2000. godine (UNESCO) u dijelu Skrb i razvoj u ranom djetinjstvu; Suradnik; Ministarstvo prosvjete i športa; ;
9. -
ERASMUS+, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; Strategic Partnerships for higher education, Modernisation, Education and Human Rights (2016-2019); Švedska, Hrvatska, Portugal; ; ; ;
10. -
Projekt Fakulteta za defektologiju sveučilišta u Zagrebu: “Pojavni oblici poremećaja u ponašanju djece u predškolskim ustanovama i uvjeti života u obitelji”; Suradnik; ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Akvilina Čamber Tambolaš; Doktorat ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka, Odsjek za pedagogiju; ;
2. -
Sandra Kanjić; Doktorat ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka, Odsjek za pedagogiju; ;

Znanstveni skupovi

1. 19.6.2017. - 24.6.2017.
69th OMEP World Assembly and Conference "Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future"; Pozvano plenarno predavanje "Contemporary Challenges and Preschool Teachers' Education: Perspective at Faculty of Teacher Education in Rijeka" Opatija, Croatia Izlagač; Članica Znanstvenog odbora
2. 26.5.2017. - 27.5.2017.
10th International Conference "Current Trends in Higher Education in Europe"; topic: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges; Faculty of Teacher Education in Rijeka, University of Rijeka, Croatia Izlagač; Predsjednica znanstvenog odbora
3. 23.5.2017. -
Ključne dimenzije razvoja kvalitete u predškolskom vaspitanju i obrazovanju - Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja; Centar za interaktivnu pedagogiju, UNICEF; Pozvano plenarno predavanje "Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj" Beograd, Srbija Izlagač
4. 21.4.2017. - 24.4.2017.
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja - mogućnosti i izazovi"; Pozvano plenarno predavanje "Inicijalno obrazovanje studenata u kontekstu novog pristupa istraživanju kulture odgojno-obrazovne ustanove" Sisak, Croatia Izlagač
5. 27.10.2016. - 28.10.2016.
International Scientific Conference Global and Local Perspectives of Pedagogy; Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina: Profesionalni razvoj odgajatelja i mijenjanje kulture ustanove ranog odgoja; University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences, Osijek, Croatia Izlagač
6. 12.10.2016. - 14.10.2016.
11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti "Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost"; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Pejić Papak, Petra; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka: Projektne aktivnosti i poticanje kritičkog mišljenja: istraživanje stavova učitelja; Poreč, Croatia Izlagač
7. 29.9.2016. - 1.10.2016.
12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) - Vujičić, Lidija; Čamber Tambolaš, Akvilina: Structural dimensions of the culture of the institution of early education: Ensuring the well-being of child; University of Rijeka; Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka, Croatia Izlagač
8. 3.6.2016. - 4.6.2016.
5. Međunarodni stručni i znanstveni skup Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive, u organizaciji Dječjeg vrtića Osijek i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek Osijek Član organizacijskog odbora
9. 26.10.2012. - 27.10.2012.
Znanstvena konferencija „Perspektive obrazovnih politika u visokom obrazovanju-pogled na europsku dimenziju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Učiteljski fakultet u Rijeci Izlagač; Član organizacijskog i programskog odbora
10. 29.8.2012. - 1.9.2012.
EECERA - 22 th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Annual Conference „Pre-Birth To Three: Identities, Learning, Diversities" Porto, Portugal Sudjelovanje kao član EECERA-e
11. 13.5.2011. - 14.5.2011.
Međunarodna interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija "Odgojno-obrazovni i sportski horizonti" - Vujičić, Lidija "Odgajatelj - istraživač osobne prakse u instituciji ranog i predškolskog odgoja: iskustva iz Hrvatske" Subotica, Srbija Izlagač
12. 14.6.2010. - 18.6.2010.
XIV World Congress of Comparative Education Society; Krstović, J.; Čepić, R.; Vujičić, L. "The Competent Approach as a New Paradigm in Planning and Developing Contemporary Curriculums: Dilemmas and Open Questions" Istambul, Turska Izlagač
13. 12.10.2009. - 14.10.2009.
Međunarodni stručno-znanstveni skup „Integracijski pristup kao načelo u radu s djecom predškolske dobi“ Opatija Član organizacijskog i programskog odbora
14. 16.10.2008. - 18.10.2008.
49. Međunarodna znanstvena konferencija "Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja", u organizaciji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (BiH), Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog pedagogijskog društva; Izlaganje "Rani odgoj i obrazovanje u institucijskom kontekstu" Mostar, BiH Izlagač; Moderator skupine
15. 21.5.2008. - 23.5.2008.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice Član programskog odbora
16. 12.10.2006. - 13.10.2006.
Međunarodni znanstveno-stručni skup „Rehabilitacija – stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom" Rijeka Izlagač (objavljen sažetak)
17. 23.11.2005. - 26.11.2005.
Seminario „L'identita' della scuola dell' infanzia“, Comune di Pistoia Assessorato all' Educazione e Formazione, Universita' popolare di Trieste Trieste, Italija Sudjelovanje po pozivu
18. 20.10.2005. - 22.10.2005.
Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droga“ Split Izlagač (objavljen sažetak)
19. 24.2.2004. - 28.2.2004.
Internacionalna konferencija “Crossing Boundaries” Reggio Emilia, Italia Sudionik
20. 7.4.2003. - 8.4.2003.
Prvi susret pedagoga Hrvatske: Pedagog-stručni suradnik u suvremenom menagementu odgoja i obrazovanja Opatija Moderatorica u skupini za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
21. 24.5.2002. - 25.5.2002.
Međunarodna konferencija o obrazovanju, u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa i Vijeća Europe Zagreb Sudjelovanje po pozivu
22. 7.5.2001. - 19.5.2001.
Druga europska konferencija realitetne teorije i teorije izbora Zagreb Sudionik
23. 27.10.2000. - 29.10.2000.
Prvi međunarodni skup prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole Rijeka Sudionik
24. 21.10.1999. - 23.10.1999.
Stručno znanstveni skup "Ekologija - korak bliže djetetu", Rijeka (pozvano plenarno izlaganje, objavljen rad) Rijeka Izlagač
25. 5.6.1998. - 6.6.1998.
Dani predškolskog odgoja Istarske županije: Vrtić kao dječja kuća (pozvano plenarno predavanje, objavljen rad) Pula Izlagač
26. 4.5.1997. - 7.5.1997.
European Reality Therapy and Choice Theory Conference Portorož-Slovenia Sudionik
27. 8.3.1994. - 18.3.1994.
„Helping the Helpers“ u organizaciji Carmel Institute for Social Studies i UNICEF-a Israel Sudjelovanje po pozivu
28. -
Dani predškolskog odgoja Istarske županije Član organizacijskog i programskog odbora
29. -
Korak bliže djetetu – inovacijski pristupi Rijeka Član organizacijskog i programskog odbora
30. -
Međunarodni stručno-znanstveni skup: Likovni izraz u integrativnom programu Opatija Član organizacijskog i programskog odbora
31. -
Cjeloživotnim učenjem korak bliže djetetu Rijeka Član organizacijskog i programskog odbora
32. -
Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja Opatija Član organizacijskog i programskog odbora
33. -
Međunarodna konferencija u organizaciji međunarodnog „Step by step“ projekta, Instituta Otvoreno društvo Vilnius, Litva Sudjelovanje po pozivu
34. -
Međunarodni „Step by step“ projekt, Institut Otvoreno društvo Brač Sudjelovanje po pozivu

Patenti

1. 2012. Vujičić, Lidija
Centar za istraživanje djetinjstva( The Centre for Childhood Research )
dijete, djetinjstvo, istraživanje, rani i predškolski odgoj, primarno obrzovanje( child, childhood, early and preschool education, primary school education )

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Nova perspektiva za odgajatelje, gošća urednica tematskog broja časopisa "Dijete, vrtić, obitelj".

Recenzije

1. 2016. Recenzija knjige „Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica“, autorica Jurka Lepičnik Vodopivec Maja Hmelak, izdavač Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta (lipanj, 2016).
2. 2015. Recenzent u međunarodnim časopisima: Reflective practices; The New Educator; Journal of Teacher Education; Early Child Development and Care
3. 2015. Recenzent knjige autorice Dragane Pavlović Breneselović: Gde stanuje kvalitet. Knjiga 2. Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
4. 2015. Recenzent knjige autorice Arjane Miljak: Razvojni kurikulum ranog odgoja: Model Izvor II. Priručnik za odgajatelje i stručni tim u vrtićima
5. 2014. Recenzet u domaćim časopisima: Školski vijesnik i Život i škola
6. 2014. Recenzent radova za Međunarodni znanstveno stručni simpozij 14. Dani Mate Demarina "Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja" u organizaciji Učiteljskog fakulteta iz Zagreba;
7. 2012. Recenzent Priručnika za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u izdanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
8. Recenzija radova 69. svjetske konferencije OMEP u Opatiji od 19.-24. 06. 2017. godine „Odnosi u ranom djetinjstvu: temelj održive budućnosti“
9. Krušelj, J., Tudić Dokman, A. (2011). Figo istražuje svijet oko sebe
10. Recenzije didaktičkog materijala i priručnika za odgajatelje u izdanju izdavačke kuće Profil iz Zagreba (2011)
11. Jelušič, V. (2011). Figo uči čitati (radni listovi) + priručnik za odgajatelje dobitnik zlatne medalje i nagrade za najbolje edukativno izdanje za predškolski odgoj nagrađena od Europskog udruženja izdavača, Međunarodne organizacije za istraživanje udžbenika i Frankfurtskog sajma knjiga (listopad, 2011)
12. Bežen, S. (2011). Figo uči pisati
13. Balić-Šimrak, A., Unušić, I. (2011). Figo stvara - radna mapa za likovno izražavanje
14. Recenzent Zbornika radova: Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja, Opatija 2003
15. Recenzent knjige autora Jendrašić – Mandrak, D. (2003). Izgubljeno more. Đurđevac: Matica hrvatska, Ogranak Đurđevac
16. Recenzent Zbornika radova "Cjeloživotnim učenjem korak bliže djetetu", Rijeka, 2002.
17. Recenzent knjige autorice Pejčić, A. (2002). Igre za male i velike. Rijeka, Visoka učiteljska škola u Rijeci
18. Recenzent Zbornika radova (međunarodni): Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja, Opatija, 1999.
19. Recenzent Zbornika radova: Ekologija - korak bliže djetetu, Rijeka, 1999.
20. Recenzent programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci
21. Recenzija programa specijalističkog diplomskog studija Predškolskog odgoja Sveučilišta u Splitu
22. Recenzija dva znanstvena rada za časopis International Journal of Modern Education Forum

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
19.6.2015. - 18.7.2016.
„Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“ (EU projekt)
ESF- MZOS  
voditeljica skupine za RPOO
2.
1.1.2013. - 1.1.2015.
Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja
IPA Kmponenta IV- Razvoj ljudskih resusa   336.345,14EUR
Članica radne skupine
3.
-
Projekt za osnivanje stručno razvojnog centra za Istarsku županiju u Dječjem vrtiću “Centar” (Punta)
Ministarstvo kulture i prosvjete  
Autorica projekta; Rukovoditelj ekperimentalnog programa 1993.-1995.

Stručna aktivnost

1.
1.1.2014. -
Radionica: Standard kvalifikacija za učitelje: ishodi učenja i način utvrđivanja
IPA Komponenta IV - razvoj ljudskih potencijala   Voditelj radionice
2.
21.3.2007. - 23.3.2007.
Skupna rasprava u sekciji "Vrednovanje u ranom odgoju"- Peti susret pedagoga Hrvatske: Vrednovanje rada učenika, nastavnika i ustanova u odgoju i obrazovanju, Opatija
  Voditelj
3.
13.10.2005. - 15.10.2005.
U suradnji s Udrugom ravnatelja Istarske županije organizacija Programa stručnog usavršavanja za grupu odgajatelja i učitelja iz Švedske
 
4.
-
Formiranje, organizacija i vođenje prvih povjerenstava za polaganje državnih stručnih ispita za odgajatelje i učitelje na hrvatskom i talijanskom jeziku na području Republike Hrvatske
 
5.
-
Ciklus radionica za roditelje “Pomozimo im rasti” u trajanju od 25 sati (Grad Rovinj)
  Voditelj radionica
6.
-
Programi stručnog usavršavanja odgajatelja i stručnih timova u okviru Projekta „Vrtić u skladu s dječjom prirodom“
Zavod za školstvo   Organizator i voditelj programa stručnog usavršavanja

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Detalji

2. - Pozvano plenarno predavanje "Novi pristup istraživanju kulture vrtića"
Državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Vodice
3. - Vujičić, L. (1998). Današnja djeca - sutrašnji svijet. U: Bakša, S. (ur.). Umjetnici i djeca. Pula: Dječji vrtić Dado – Štinjan, str. 2

4. - Vujičić, L. (1998). Moj prijatelj Crnac, U: Ravnić,M. (ur.). Projekt Moj prijatelj Crnac. Pula: Dječji vrtić Maslačak, str. 2.

5. - Vujičić, L. (1996). Ekologija u vrtiću. U: Kalčić, M. (ur.). Prikaz projekta Ekologija u vrtiću. Pula: Dječji vrtići Pula, str.2.

6. - Vujičić, L. (1997). Ekologija u vrtiću II. U: Kalčić, M. (ur.). Prikaz projekta Ekologija u vrtiću II. Pula, Dječji vrtići Pula, str. 2.

7. - Vujičić, L. Uz katalog izložbe “Pamtimo povijest i kulturne običaje”, Pula, 1993. 1994. 1995. (Projekt AMI, Pedagoški fakultet u Puli, Dječji vrtići Pula)

8. - Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060
Učiteljski fakultet u Rijeci

Medijski nastupi

1. 29.3.2017. - Sudjelovanje u emisiji "Učionica" Kanal Ri, "Obrazovanje učitelja i odgajatelja"
Televizija - Kanal Ri https://www.youtube.com/watch?v=S9auMhj575I
Rijeka
2. 12.6.2014. - Sudjelovanje u emisiji "Društvena mreža" Odjela Znanost i obrazovanje, HRT
Televizija - HRT http://www.hrt.hr/enz/drustvena-mreza/
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - 30.9.2019. - Dekanica
Učiteljski fakultet/ Uprava fakulteta
2. 7.4.2014. - 7.4.2017. - Predstojnica Centra
Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2013. - 30.9.2016. - Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Učiteljski fakultet Uprava fakulteta
4. 1.1.2012. - 1.1.2013. - Prodekanica za nastavu i studenete
Učiteljski fakultet Uprava fakulteta
5. 1.1.2009. - 1.1.2012. - Prodekanica za razvoj i osiguravanje kvalitete
Učiteljski fakultet Uprava fakulteta
6. 1.1.2006. - 1.1.2009. - Pročelnica
Učiteljski fakultet u Rijeci Odsjek za predškolski odgoj

Povjerenstva na sveučilištu

1. 22.7.2015. - - Članica Povjerenstva za izradu programa cjeloživotnog obrazovanja iz područja edukacije i rehabilitacije, Sveučilišta u Rijeci
2. 24.6.2010. - - Recenzent programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci
Imenovanje recenzenta programa cjeloživotnog učenja
3. 1.1.2006. - 1.1.2009. - Koordinator za međunarodne projekte
Centar za znanost Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 20.11.2015. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava zapošljavanja u RH na radnome mjestu odgajatelja u dječjem vrtiću (MZOS)
2. 9.5.2015. - - Član stručne radne skupine
Stručna radna skupina za izradu prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
3. 1.1.2013. - 1.1.2014. - Članica povjerenstva
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RHStručno povjerenstvo za izradu Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje
4. 1.1.2013. - - Članica radne grupe
Nacionalno operativno tijelo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologijeČlanica tematske radne grupe za rani i predškolski odgoj
5. 1.1.2013. - - Članica radne grupe
Nacionalno operativno tijelo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Članica tematske radne grupe za strategiju razvoja učiteljskih kompetencija
6. 1.1.2008. - - Članica radne skupine
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športaRadna skupina za izradu Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje