dr. sc. Marijan Bradanović izv. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za povijest umjetnosti

e-pošta : mbradanovic@ffri.hr
prostorija : 459
e-pošta : bradanovicm@gmail.com
e-pošta : mbradanovic@uniri.hr
e-pošta : marijanbradanovic6@gmail.com

CROSBI
Google Scholar
ResearcherID
academia.edu

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID

Obrazovanje

1.1.2007. - dr. sc. Sveučilište u Zadru
1.1.2005. - mr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15.9.1992. - 31.1.2007. prof. povijesti i diplomirani pov. umjetnosti Dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti Filozofski fakultet u Zadru

Radno iskustvo

1.1.2014. - izvanredni profesor Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. docent Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2008. asistent, viši asistent Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.2007. konzervator-konzervator viši savjetnik za nepokretna i pokretna kulturna dobra Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci

Članstva

1.11.2014. - 31.1.2018. Predsjednik Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke
27.9.2012. - 31.12.2013. Član Društva konzervatora Hrvatske
1.2.2012. - 17.5.2013. Predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra
1.1.2011. - 31.12.2018. Hrvatski naciolni odbor ICOMOS-a
1.1.2006. - 1.9.2012. Dopredsjednik Kulturnog vijeća za zaštitu kulturnih dobara Grada Rijeke
1.1.2005. - 31.12.2008. Član Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

10.10.2016. - Hrvatska urbana baština
Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti
voditelj
Norma sati: 15+30
- Baština kao izvor za društveni razvoj
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+30
- Kamena skulptura 15. i 16. stoljeća duž istočne obale Jadrana
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+30
- Osnove arhitekture
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+15
- Osnove zaštite kulturne baštine
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+15
- Arhitektura na istočnoj obali Jadrana od 1400. do 1800. godine
Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+30
- Metodologija analize i dokumentiranja kulturnog dobra
Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+15
- Problemi zaštite i očuvanja urbanističke baštine u regiji
Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+30
- Povijest zaštite kulturnih dobara
Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+30

Mentor u završnim radovima

27.10.2018. - 27.10.2018. Urbanizam i arhitektura grada Pule od 13. do 17. st.: od grada -komune do grada duhova
Mauro Bortoletto
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
26.10.2018. - 20.10.2018. Renesansna sakralna arhitektura Istre
Paola Peršić
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - nastavnički smjer (60, diplomski, redovni)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
24.10.2018. - 30.10.2018. Urbanistički razvoj Rovinja do konca 18. stoljeća
Daijel Čukac
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)
Filozofski fakultet u Rijeci
20.10.2018. - 21.10.2018. Sakralna arhitektura čabarskog kraja u 18. i 19. stoljeću
Dejan Troha
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - nastavnički smjer (60, diplomski, redovni)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
18.10.2018. - 19.10.2018. Utjecaj turizma na kulturnu baštinu obalnih regija Republike Hrvatske
Hrvoje Skočić
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
7.10.2018. - 14.10.2018. Profana arhitektura grada Varaždina u 17. i 18. stoljeću
Jelena Petković
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2018. - 28.10.2018. Stambena arhitektura grada Raba u 15. st. i prvoj polovini 16. st.
Natalia Beg
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2018. - 29.9.2018. Gotička sakralna arhitektura sjeverozapadne Hrvatske
Anita Huzjak
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski) 1
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2018. - 18.9.2018. Sakralna arhitektura 17. i 18. stoljeća u Istri
Marina Pilar
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2017. - 20.9.2017. Razvoj i perspektive muzeja Đakovštine
Anja Bijelić
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2016. - 15.9.2016. Fortifikacijska arhitektura na području sjeverne Hrvatske od 16. do 18. stoljeća
Simona Košnjak
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 21.9.2015. Renesansna sakralna arhitektura u Istri
Lucija Krizmanić
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 21.9.2015. Profana barokna arhitektura u Dubrovniku
Maja Mirković
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 21.9.2015. Palača šećerane u Rijeci
Suzana Šebelja Colnar
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 21.9.2015. Knežev dvor, Divona i javna arhitektura grada Duborvnika u 15. i 16. stoljeću
Karmen Čelica Vlahutin
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 21.9.2015. Palača šećerane u Rijeci
Ana Žarković
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 18.9.2015. Kamena skulptura Senja od 1390. do 1550. godine
Dorothea Dumančić
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 15.9.2015. Sakralna arhitektura Istre u 18. stoljeću
Paola Peršić
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2014. - 12.9.2014. Urbanizam i arhitektura grada Varaždina u 17. i 18. stoljeću
Jelena Petković
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - 1.6.2012. Kašteli na području Pazinske knežije u kasnom srednjem i ranom novom vijeku
Milotić Andrea
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2013. - 25.9.2013. Ladanjska arhitektura na prostoru Dubrovačke Republike
Nika Vuksanović
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučište u Rijeci, Filozofski fakultet
31.1.2013. - 31.10.2018. Urbanistički razvoj i arhitektura Labina pod vlašću Mletačke Republike (1420.-1797.)
Brenčić Nina
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2012. - 1.7.2014. Lansirna stanica unutar kompleksa tvornice "Torpedo" u Rijeci i prijedlozi njezine obnove
Barković Boris
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2012. - 6.10.2018. Graditeljska baština Kastva
Teklić Ana-Marija
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2012. - 4.10.2018. Konzervatorski zahvati na nepokretnim kulturnim dobrima u riječkom predjelu Dolac
Barković Renata
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2012. - 1.3.2012. Graditeljska baština Kraljevice
Herceg Sabrina
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2012. - 4.11.2015. Urbanistički razvoj Pazina od početka 16. do konca 19. stoljeća
Zidarić Maja
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2012. - 21.9.2012. Graditeljska baština Novalje
Marko Badurina
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
1.2.2012. - 20.9.2013. Šibenska katedrala
Iva Gamilec
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
15.12.2011. - 14.10.2018. Kamena skulptura 15. i 16. stoljeća na gornjojadranskim otocima
Braut Ivan
Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2011. - 21.9.2012. Urbanizam grada Karlovca do polovine 19. st.
Nina Skorupan
Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bradanović, Marijan
Nekoliko primjera baštine kasnoga srednjovjekovlja Rijeke i Kvarnera za profesora Vežića
Ars Adriatica 7 113-128 - 2017. https://www.bib.irb.hr/928645

A1

2. Bradanović, Marijan
Još jednom o širenju renesansne skulpture na Kvarneru
Ars Adriatica 6 121-138 - 2016.

A1

3. Bradanović, Marijan
Arhitektonska baština franjevaca trećoredaca na Kvarnerskim otocima (1. dio)
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 48 103-122 - 2016.

A1

4. Bradanović, Marijan
O nekima od nepovratno izgubljenih i jednom pronađenom rapskom spomeniku
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 40 69-80 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928666

5. Bradanović, Marijan; Braut, Ivan
La cappella Frangipane della cattedrale di Veglia
Hortus artium medievalium 21 421-429 - 2015.

A1
Q2

6. Bradanović, Marijan
Franjevačka graditeljska aktivnost Kvarneru u Hrvatskom primorju i njegovu zaleđu tijekom 15. i 16. stoljeća
Nastanak zapadnohrvatske franjevačke pokrajine Bosne-Hrvatske prije 500 godina 77-90 - 2015.

7. Bradanović, Marijan
O nekim specifičnostima zaštite spomenika u Istri polovicom 20. stoljeća i ranim naporima u zaštiti vizura istarskih naselja
Začetki spomeniške službe v Istri-Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria- Počeci konzervatorske službe u Istri, serija: HISTRIA COLLOQUIM IV 225-242 - 2015.

8. Bradanović, Marijan
O Omišlju kao ključu otoka Krka
Zbornik u čast Katice Ivanišević 323-335 - 2015.

9. Bakašun, Vjekoslav; Bradanović, Marijan; Lakošeljac, Danijela; Mićović, Vladimir
Karantene u luci Rijeka 1722.-1965.
3.Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem - 2015.

10. Bradanović, Marijan, Ciković, Danijel
Crkva sv. Lovre izvan krčkih gradskih zidina
Krčki zbornik 70 21-60 - 2014.

11. Bradanović, Marijan; Ciković, Danijel
The Church of St. Lawrence Outside the Town Walls of Krk
Hortus artium medievalium: journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 19 183-196. - 2013.

A1
Q1

12. Bradanović, Marijan
Prilog poznavanju stambenog graditeljstva 15. i 16. stoljeća na sjevernom Jadranu
Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti 56 71-80 - 2013.

A2

13. Bradanović, Marijan
Razvitak naselja na kvarnerskim otocima – primjer Dobrinja
Ars Adriatica 2 139-156 - 2012.

A1

14. Bradanović, Marijan
Prilozi poznavanju lovranske skultpure
Zbornik Lovranšćine 2 163-171 - 2012.

15. Bradanović, Marijan
Bočne apside crkve sv. Agate na starom novigradskom groblju
Dijalozi s baštinom 2012 - znanstveni skup povodom Svjetskog dana baštine - 2012.

16. Bradanović, Marijan
Rab i recepcija renesanse u arhitekturi i skulpturi na sjevernom Jadranu
Rapski zbornik 2 451-459 - 2012.

17. Bradanović, Marijan ; Šaina, Toni
Ladanjska palača grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada (istraživanje, valorizacija, smjernice za obnovu)
- 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615589

18. Bradanović, Marijan ; Huić, Irma
Vrbnik, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Kulturno-povijesna valorizacija s prijedlogom uređenja
- 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531662

19. Bradanović, Marijan
Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse
"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i dijelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) - 2011.

20. Bradanović, Marijan
Detaljne konzervatorske analize istarskih naselja nekoć i sad
Začetki spomeniške službe v Istri / Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria / Počeci kouzervatorske službe u Istri - Mednarodna znanstvena konferenca "ZAČETKI SPOMENIŠKE SLUŽBE V ISTRI", Študijski dan o istrski kulturni dediščini - 2011.

21. Bradanović, Marijan
Sakralna baština Gorskoga kotara
Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica 3 36-40 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789780

22. Bradanović, Marijan
Sakkralna baština čabarskog kraja
Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica 68 62-68 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787881

23. Bradanović, Marijan
Sakralna baština otoka Krka
Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica 66 38-43 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787880

24. Bradanović, Marijan
Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernog Jadrana
Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti - Knjiga sažetaka 27-28 - 2010.

25. Bradanović, Marijan
Naselja Istre i sjeverno-jadranskih otoka u svjetlu Katastra Franje I.
3. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti - Knjiga sažetaka - 2010.

26. Bradanović, Marijan
Palača Dominis u Rabu
Rijeka, godina 16. sv. I., Znanstveni skup Marko Antun De Dominis (U povodu 450. obljetnice rođenja) 16 - 2010.

27. Bradanović, Marijan
Graditeljstvo Lovrana u kasnom srednjem i ranijem novom vijeku
Zbornik Lovranšćine 1 Zbornik Lovranšćine - 2010.

28. Bradanović, Marijan ; Jakovčić, Jugo
Dajla, konzervatorska podloga revitalizacije
- 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615582

29. Bradanović, Marijan
Pregled dostojan značaja teme
- 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609528

30. Bradanović, Marijan
Konzervatorske uspomene. Jedan zaštitni zahvat na novigradskim zidinama
Ivi Maroeviću baštinici u spomen, serija: Spomenice Odsjeka za informacijske znanosti 2 - 2009.

31. Bradanović, Marijan; Jakovčić, Jugo; Oštrić, Radovan
Dajla
Sic ars deprenditur arte Zbornik u čast Vladmira Markovića 81-102 - 2009.

32. Bradanović, Marijan
Arhitektonski razvoj Kršana
Annales: anali za istrske in mediteranske študije 19 89-108 - 2009.

A1

33. Bradanović, Marijan
Pavlinski samostan Bl. Dj. Marije na Čepićkom jezeru
Pićanska biskupija i Pićanština, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. - 2008.

34. Bradanović, Marijan
Prvi krčki renesansni klesari
Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2003. i 2004. godine. VII. Dani Cvita Fiskovića - Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske - 2008.

35. Barada, Martina ; Bradanović, Marijan ; Krizmanić, Damir
Konzervatorska podloga Prostornog plana uređenja općine Grožnjan
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615584

36. Bradanović, Marijan
Romaničke crkve (hrvatske) Istre
- 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609530

37. Bradanović, Marijan
Zbirka "Pietro Nobile" Državnog arhiva u Rijeci kao izvor za proučavanje izgleda istarskih naselja početkom XIX. stoljeća
Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia 17 291-304. - 2007.

A1

38. Bradanović, Marijan ; Glavočić, Daina
Graditeljska baština
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609529

39. Bradanović, Marijan
Nekoliko primjera ladanja mletačke i austrijske Istre
Kultura ladanja : zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2001. i 2002. godine 183-194 - 2006.

40. Bradanović, Marijan
Marginalije uz povijest izgradnje naših najstarijih svjetionika
Luke istočnog Jadrana - Zbornik Pomorskog muzeja Orebić - 2006.

41. Bradanović, Marijan
Riječka luka kroz povijest izgradnje lazareta
Luke istočnog Jadrana - Zbornik Pomorskog muzeja Orebić 245-278 - 2006.

42. Bradanović, Marijan ; Sobota-Matejčić, Gordana
Vrbnik, Sakralna zbirka Desetinec
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615587

43. Bradanović, Marijan ; Sobota-Matejčić, Gordana
Sakralna zbirka Desetinec, Vrbnik
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609559

44. Bradanović, Marijan ; Malnar, Željko
O gradnji svetišta i njegovom uređenju
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609537

45. Bradanović, Marijan ; Tomašić, Daniela
Zaštita kulturnih dobara
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609536

46. Bradanović, Marijan
Umag
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609534

47. Bradanović, Marijan ; Matijašić, Robert
Radovani
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609533

48. Bradanović, Marijan
Kastav
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609532

49. Bradanović, Marijan
Buje
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609531

50. Bradanović, Marijan
Brseč
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607271

51. Bradanović, Marijan
Istočnojadranski svjetionici (postanak, korijeni oblikovanja)
1. međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice Tvornice torpedo u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine 491-499 - 2005.

52. Bradanović, Marijan
Dajla, Konzervatorska podloga detaljnog plana uređenja
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615830

53. Bradanović, Marijan ; Sabalić, Damir
Inventar zbirke ulomaka galerije “Lapidarij” u Omišlju
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615795

54. Bradanović, Marijan ; Rizner, Mija ; Sabalić, Damir
Konzervatorska podloga za prostorni plan uređenja općine Omišalj
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615794

55. Bradanović, Marijan ; Ziherl, Jerica
Novigradske gradske zidine
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615585

56. Bradanović, Marijan
Quelques exemples de sculptures Vénitiennes du XIV siécle (Trecento) dans le Kvarner
Hortus artium medievalium: journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 10 247-252. - 2004.

A1
Q4

57. Bradanović, Marijan
Šesterostrana kruna cisterne krčkog providura Angela Gradeniga
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 40 239-254. - 2004.

A1

58. Bradanović, Marijan
Zaštita kulturnih dobara na području Primorsko- goranske županije i neki problemi s kojima se konzervatori susreću u radu na poslovima zaštite urbanih i ruralnih naselja
Zbornik revitalizacija kulturno-povijesnih cjelina u Primorsko-goranskoj županiji na primjeru grada Kastva 36-40 - 2004.

59. Bradanović, Marijan ; Nefat, Nataša ; Barada, Martina ; Krizmanić, Damir
Plomin, detaljna podloga za uređenje povijesne jezgre
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615793

60. Bradanović, Marijan
Najstarija riječka lučka skladišta
Novi Kamov 8 46-61 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609542

61. Bradanović, Marijan
Najstarija riječka lučka skladišta
Novi Kamov 8 46-61 - 2003.

62. Bradanović, Marijan ; Barada, Martina
Grad Kršan
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615791

63. Bradanović, Marijan
Buje, konzervatorska podloga za prostorni plan općine
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615786

64. Bradanović, Marijan
Kulturno-povijesna zbirka Lapidarij, Omišalj
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609557

65. Bradanović, Marijan
Stancija grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada
Novigrad - Cittanova: 599-1999. zbornik radova Međunarodni znanstveni skup Novigrad-Cittanova 599- 1999 127-133 - 2002.

66. Bradanović, Marijan
Crkva sv. Agate u Novigradu nakon konzervatorskih istraživanja
Novigrad - Cittanova: 599-1999. zbornik radova Međunarodni znanstveni skup Novigrad-Cittanova 599- 1999. 88-97 - 2002.

67. Bradanović, Marijan
Skica povijesnog urbanističko-arhitektonskog razvoja Vrbnika
900 godina Vrbnika – u povodu 900. obljetnice prvoga spomena Vrbnika (1100. – 2000) 51-66. - 2002.

68. Bradanović, Marijan
Umag, konzervatorska podloga za prostorni plan općine
- 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615790

69. Bradanović, Marijan
Konzervatorska studija urbanog prostora Omišlja
- 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615785

70. Bradanović, Marijan
Tradicija, osnutak i djelovanje konzervatorske službe u Rijeci
Sveti Vid : Zbornik 6 127-146 - 2001.

71. Bradanović, Marijan
Nekoliko naglasaka riječke industrijske tradicije
Grad za 21. stoljeće, Prvi hrvatski simpozij o preobrazbi industrijskog nasljeđa u novu urbano- pejsažnu scenografiju 181-193 - 2001.

72. Bradanović, Marijan
Riječki lazareti
Riječka luka: povijest-izgradnja-promet 89-106 - 2001.

73. Bradanović, Marijan ; Starac, Ranko
Konzervatorska studija prostora općine Mošćenička Draga
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615778

74. Bradanović, Marijan
Konzervatorska studija urbanog prostora Lovrana – povijesna jezgra
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615777

75. Bradanović, Marijan
Konzervatorska studija urbanog prostora Lovrana – šire područje naselja
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615776

76. Bradanović, Marijan ; Novak, Nino
Konzervatorska studija urbanog prostora Belog na otoku Cresu
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615772

77. Bradanović, Marijan ; Starac, Ranko
Konzervatorska studija prostora općine Dobrinj
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615771

78. Bradanović, Marijan
Il lazzaretto di S. Francesco a S. Martino (Martinšćica)
Atti - Centro di ricerche storiche Rovigno 30 487-512. - 2000.

79. Bradanović, Marijan
Konzervatorska studija prostorne cjeline Tramuntane na otoku Cresu
- 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615588

80. Bradanović, Marijan ; Labus, Nenad ; Gržeta, Dušanka ; Krizmanić, Damir
Proširenje groblja u Novom Vinodolskom, konzervatorska studija
- 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615581

81. Bradanović, Marijan
Il lazzaretto fiumano di S. Carlo Borromeo
Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno 29 93-128 - 1999.

82. Bradanović, Marijan
Viaggio artistico attraverso l'Istria di Pietro Nobile
Archeografo Triestino 59 83-119. - 1999.

83. Bradanović, Marijan
Sljedbenik "Majstora iz Kranja" u službi Serenissime
Acta Bullearum I. Povijesno umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Crkve Majke Milosrđa u Bujama Međunarodni znanstveni skup: Povijesno-umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Crkve Majke Milosrđa u Bujama Mjesto i datum: Buje, Hrvatska, 26-28. 09. 1997 85-92. - 1999.

84. Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Krizmanić, Attilio ; Krizmanić, Damir ; Matejčić, Ivan
Konzervatorska podloga za povijesnu jezgru Vrbnika
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615579

85. Bradanović, Marijan ; Grgić, Danko
Krčke gradske zidine (inicijalni konzervatorski elaborat)
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615578

86. Bradanović, Marijan ; Grigić, Danko
Novigrad-Karpinjan, kulturno povijesna valorizacija ladanjske palače Rigo
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615577

87. Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Gržeta, Dušanka ; Krizmanić, Damir
Konzervatorska podloga za povijesnu jezgru Kastva
- 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615575

88. Bradanović, Marijan ; Grgić, Dino
Krk, Vela placa, Renesansno krunište cisterne
- 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615574

89. Bradanović, Marijan ; Novak, Nino
Kulturno-povijesni spomenici Sušačke Drage
- 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615573

90. Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Gržeta, Dušanka ; Juretić, Dorica ; Krizmanić, Damir
Grad Rijeka – konzervatorska dokumentacija – Kalvarija
- 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615564

91. Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Juretić, Dorica ; Krizmanić, Damir
Grad Rijeka – konzervatorska dokumentacija – Pećine
- 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615563

92. Bradanović, Marijan ; Grce, Tanja
Uređenje prostora Crekvine u Kastvu - inicijalni konzervatorski program
- 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615561

93. Bradanović, Marijan ; Gržeta, Dušanka ; Novak, Nino
Punta Križa, Kulturno – povijesna obilježja prostora. Konzervatorska podloga za prostorni plan
- 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615560

94. Bradanović, Marijan ; Novak, Nino
Crkva sv. Agate u Novigradu
- 1992.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615559

95. Bradanović, Marijan ; Novak, Nino ; D. Stojanović
Crkva sv. Prima i Felicijana u Cirkotima pokraj Završja. Program obnove
- 1992.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615556

96. Bradanović, Marijan
Graditeljstvo Vinodola u doba pavlina
Czriquenicza 1412 - život i umjetnost Vinodola u doba pavlina 61-80

97. Bradanović, Marijan
Novi kaštel Lupoglav
Zbornik Općine Lupoglav XI. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine 5

Znanstvene knjige

1.
Bradanović, Marijan, Krmac, Dean
Savudrijski prototip iz 1818. godine/Il prototipo di Salvore del 1818.
Radić, Danka Plovput d.o.o., Hrvatski pomorski muzej Split - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959930
2.
Nefat, Nataša ; Bradanović, Marijan
Arhitektura
Orbanić, Elvis Župa sv. Mihovila Arkanđela Žminj - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928791
3.
Bradanović, Marijan
Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea
Krmac, Dean Humanistično društvo Histria - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801776
4.
Bradanović, Marijan
Prilozi problematici istraživanja gotičke arhitekture na sjevernom Jadranu
Kovačić, Đurđa, Petrinović, Marina Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928768
5. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Otok Krk u srednjem vijeku
Milošević, Ante Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split - 2016.
6. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Grad Krk u srednjem vijeku
Milošević, Ante Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split - 2016.
7. autor popratnog kataloga
Bradanovič, Marijan
Pietro Nobile. Viaggio artistico attraverso l'Istria. Motivi istriani di inizio Ottocento
Krmac, Dean Humanistično društvo Histria Koper/Capodistria - 2016.
8. autor poglavlja u knjizi
Bradanović, Marijan
Viaggio artistico attraverso l' Istria
Krmac, Dean Humanistično društvo Histria Koper - 2016.
9. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Vrbnik - grad, ljudi i spomenici
Stefanović, Ljubo, Šikić, Anita Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb - 2015.
10. suurednik , monografije, mentor studentskih radova, kustos izložbe
Stiller, Adolph; Žic, Anamarija; Filčić, Renata; Gotal, Mirela; Smoljan, Marko; Skansi, Luka; Bradanović, Marijan
Kroatische Inseln ; Baukultur über Jahrhunderte
Bradanović, Marijan ; Skansi, Luka ; Stiller, Adolph Müry Salzmann Verlag Wien - 2015.
11.
Bradanović, Marijan
Rab i recepcija renesanse u arhitekturi i skulpturi na sjevernom Jadranu
Andrić, J. ; Lončarić, R. Ogranak Matica orvatska - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658057
12.
Bradanović, Marijan
Graditeljstvo Vinodola u doba pavlina
Kudiš, Nina Muzej Grada Crikvenice - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615535
13. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea
Histria Editiones Koper - 2012.
14. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea
Krmac, Dean Histria Editiones Koper - 2012.
15. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Istra – Urbana povijesna središta / Urbana zgodovinska središča
Istarska županija Pula - 2011.
16. Autor poglavlja u knjizi
Bradanović, Marijan; Fachin, Niki; Gallo, Christian; Lay, Vladimir; Milotić, Ivan; Zupanc, Ivan
Oprtalj / Portole
Općina Oprtalj Oprtalj - 2009.
17.
Bradanović, Marijan
Urbana Istra: Mletačka graditeljska baština
Darovec, Darko ; Panjek, Aleksandar ; Petra Kavrečič Založba Annales - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609526
18. autor poglavlja u knjizi
Bradanović, Marijan et. al.
Srce istre, Putevi kulturne baštine - Il Cuore dell’Istria, Itinerari culturali nel patrimonio istriano
Darovec, Darko ; Panjek, Aleksandar ; Petra Kavrečič Založba Annales Koper - 2007.
19.
Bradanović, Marijan
Zaštita kulturnih dobara na području Primorsko- goranske županije i neki problemi s kojima se konzervatori susreću u radu na poslovima zaštite urbanih i ruralnih naselja
Štimac, Miroslav Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609540
20.
Bradanović, Marijan
Programska orijentacija
Mišković, Davor et. al. Drugo more - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609543
21.
Bradanović, Marijan ; Hoško, Franjo Emanuel
Marijin Trsat - Svetište Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske i Franjevački samostan na Trsatu
Adamić / Franjevački samostan na Trsatu - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469523
22. Autor knjige
Bradanović, Marijan
Nepoznati Omišalj
Općina Omišalj, Turistička zajednica općine Omišalj Omišalj - 2002.
23. Autor knjige
Bradanović, Marijan; Hoško, Franjo Emanuel
Marijin Trsat - Svetište Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske i Franjevački samostan na Trsatu
Adamić / Franjevački samostan na Trsatu Rijeka - 2002.
24.
Bradanović, Marijan
Riječki lazareti
Dubrović, Ervin Muzej grada Rijeke - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658065
25. Autor poglavlja u knjizi
Glavočić, Daina; Magaš, Olga; Ivančević, Nataša; Palinić, Nana; Rotim-Malvić, Jasna; Juretić, Dorica; Bradanović, Marijan;
Arhitektura secesije u Rijeci: Arhitektura i urbanizam početka 20. stoljeća 1900.-1925.
Arhitektura Rijeke: historicizam - secesija - moderna Moderna galerija Rijeka Rijeka - 1998.
26. Autor poglavlja u knjizi
Bradanović, Marijan; Randić, Saša; Rotim-Malvić, Jasna; Todorović, Jolanda; Turato, Idis
Moderna arhitektura Rijeke
Arhitektura Rijeke: historicizam - secesija - moderna Moderna Galerija Rijeka Rijeka - 1996.

Pozvana predavanja

1.
The fortresses of the Frankopan noble family on the island of Krk –changes during the late middle ages
Poreč, Hrvatska - 26.5.2018. https://www.academia.edu/36700243/A_quarter_of_a_century_of_history_of_medieval_art_in_Europe_between_two_centuries_the_critical_approaches_crossed
2. Bradanović, Marijan
Stancija grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada
Novigrad, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471280
3. Bradanović, Marijan
Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse
Malinska, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=561936
4. Bradanović, Marijan
Sljedbenik "Majstora iz Kranja" u službi Serenissime
Buje, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469493
5. Bradanović, Marijan
Novi kaštel Lupoglav
Lupoglav, Boljun, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471274
6. Bradanović, Marijan
Pavlinski samostan Bl. Dj. Marije na Čepićkom jezeru
Pićan. Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607270
7. Bradanović, Marijan
Nekoliko naglasaka riječke industrijske tradicije
Karlovac, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609525
8. Bradanović, Marijan
Tradicija, osnutak i djelovanje konzervatorske službe u Rijeci
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=354243
9. Bradanović, Marijan
Crkva sv. Agate u Novigradu nakon konzervatorskih istraživanja
Novigrad, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609521
10. Bradanović, Marijan
Skica povijesnog urbanističko-arhitektonskog razvoja Vrbnika
Vrbnik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609522
11. Bradanović, Marijan
Riječka luka kroz povijest izgradnje lazareta
Orebić, Hrvatska, 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469492
12. Bradanović, Marijan
Prvi krčki renesansni klesari
Orebić-Korčula-Trogir-Šibenik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405481

Kongresna priopćenja

1.
Bradanović, Marijan
The fortresses of the Frankopan noble family on the island of Krk –changes during the late middle ages Pozvano 25th IRCLAMA colloquium Poreč, Hrvatska - 27.5.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950548
2.
Bakašun, Vjekoslav ; Bradanović, Marijan ; Lakošeljac, Danijela ; Mićović, Vladimir
Karantene u luci Rijeka 1722.-1965. Predavanje 3.Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 9.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813143
3.
Bradanović, Marijan
Naselja Istre i sjeverno-jadranskih otoka u svjetlu Katastra Franje I. Predavanje 3. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb, Hrvatska - 27.11.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658074
4.
Bradanović, Marijan
Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernog Jadrana Predavanje Međunarodni znanstveni skup "Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti" Split, Hrvatska - 28.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658087
5.
Bradanović, Marijan
Marginalije uz povijest izgradnje naših najstarijih svjetionika Predavanje Luke istočnog Jadrana Orebić, Hrvatska - 11.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469487
6.
Bradanović, Marijan
Nekoliko primjera ladanja mletačke i austrijske Istre Predavanje Znanstveni skup "Dani Cvita Fiskovića : Ladanjska kultura Hrvatske" (5 ; 2001) Orebić - Korčula - Dubrovnik, Hrvatska - 6.10.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313885
7.
Bradanović, Marijan
Palača Dominis u Rabu Predavanje Znanstveni skup Marko Antun De Dominis (U povodu 450. obljetnice rođenja) Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609527
8.
Bradanović, Marijan
Istočnojadranski svjetionici (postanak, korijeni oblikovanja) Predavanje Prva međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice Tvornice torpedo u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609518
9.
Bradanović, Marijan
Bočne apside crkve sv. Agate na starom novigradskom groblju Predavanje Dijalozi s baštinom 2012 - znanstveni skup povodom Svjetskog dana baštine Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658100
10.
Bradanović, Marijan
Prilozi poznavanju lovranske skultpure Predavanje Lovranski stari grad - prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609515
11.
Bradanović, Marijan
Prilozi poznavanju lovranske skultpure Predavanje Lovranski stari grad - prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609515
12.
Bradanović, Marijan
Detaljne konzervatorske analize istarskih naselja nekoć i sad Predavanje Mednarodna znanstvena konferenca "ZAČETKI SPOMENIŠKE SLUŽBE V ISTRI", Študijski dan o istrski kulturni dediščini Koper - Capodistria - Kopar, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658081

Znanstveni projekti

1. 15.6.2014. - 15.6.2018.
Croatian medieval heritage in European context: mobility of artists and transfer of forms, functions and ideas (CROMART); istraživač (voditelj istraživačke grupe za područje Kvarnera); Hrvatska zaklada za znanost; ; http://wp.ffzg.unizg.hr/cromart/
2. 1.1.2007. -
Arhitektura i urbanizam hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja; istraživač; MZOS; ;
3. 1.1.2007. -
Ranokršćanska arhitektura i skulptura u Istri i Dalmaciji; istraživač; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 25.11.2016. - 27.11.2010.
3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb, Mimara autor referata: Naselja Istre i sjevernojadranskih otoka u svjetlu Katastra Franje I.
2. 12.11.2015. -
ISTRA u novom vijeku Arheološki muzej Istre Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca predavanje: Između krilatog lava i dvoglavog orla
3. 17.4.2015. -
Znastveno-stručni skup Dijalozi s baštinom 2015. - Utvrde Rijeka, Filozofski fakultet član znanstvenog i programskog odbora, autor referata: Fortifikacijski spomenici riječke regije
4. 3.12.2014. -
Markov lev z Armerije od Kopra do Trsata – Il Leone marciano dell'Armeria Da Capodistria a Tersatto - Markov lav s Armerije od Kopra do Trsata, Kopar, Humanistično društvo Histria – Comunita degli Italiani „Santorio Santorio“ autor referata: Koparski lav sv. Marka na Trsatu
5. 17.10.2014. -
Međunarodni znanstveni skup - Nasljeđe Serenissime – L'eredita della Serenissima Rijeka, Filozofski faklutet autor referata: Radionica majstora Francesca i širenje renesansne skulpture na Kvarneru
6. 11.9.2014. -
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ 0 500. GODIŠNJICI NASTANKA FRANJEVAČKE POKRAJINE BOSNE HRVATSKE Rijeka, Trsat - Aula Ivana Pavla II. autor referata: Franjevačka graditeljska aktivnost u Hrvatskom primorju i zaleđu tijekom 15. i 16. stoljeća
7. 30.5.2014. -
Znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt autor referata: Još jednom o Pietru Nobileu i klasicizmu na sjevernom Jadranu
8. 29.4.2014. -
Dijalozi s baštinom, znanstveno-stručni skup - Slika spomenika i princip promjene, referat: Slučaj kulturnog dobra „Z-2699“ Rijeka, Filozoski fakultet koautor referata (sa Željkom Bistrovićem)
9. 17.4.2013. -
Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2013., - Prepoznavanje vrijednosti Rijeka, Filozofski fakultet Član organizacijskog i znanstvenog odbora, autor referata O problemu zaštite vizura naselja sjevernog Jadrana
10. 18.4.2012. -
Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2012. Rijeka, Filozofski fakultet, Član organizacijskog i programskog odbora, autor referata Bočne apside crkve sv. Agate na starom novigradskom groblju
11. 18.4.2012. -
Znanstveni skup Dijalozi s baštinom Rijeka, Filozofski fakultet Član programskog i organizacijskog odbora, autor referata Problemi zaštite ladanjske arhitekture - primjer Dajle
12. 2.12.2011. -
Znanstveni skup Slika i riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Rijeka, Filozofski fakultet autor referata: Glagoljska epigrafika i graditeljstvo na Krku u kasnom srednjem i ranom novom vijeku,
13. 10.6.2011. -
Mednarodna znanstvena konferenca - Začetki spomeniške službe v Istri - Študijski dan o istrski kulturni dediščini Koper, Palača Gravisi član organizacijsko-programskog odbora i autor referata Detaljne konzervatorske analize istarskih naselje nekoć i sad
14. - 23.4.2016.
Znanstveno-stručni skup Dijalozi s baštinom 2016. - Fortifikaciijska arhitektura i problemi njezine zaštite Rijeka, Filozofski fakultet, Buzet (Petrapilosa), Draguć, Cerovlje (Posert), Kršan i Plomin Član znanstvenog i organizacijskog odbora, predstavljač izdanja Male bibiloteke Godišnjaka, predstavljač knjige Katekizam zaštite spomenika i autor referata: Fortifikacijski spomenici Kršana
15. - 24.10.2015.
Međunarodni znanstveni skup Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci Rijeka, gradska vijećnica, Filozofski fakultet autor uvodnog predavanja: Arhitektonski sklop nekadašnjeg augustinskog samostana u Rijeci
16. - 10.6.2014.
Znanstveno – stručni skup Radovan Ivančević 1931 – 2004. Gliptoteka HAZU, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb, Gliptoteka HAZU autor referata: Prilozi poznavanju gotičke sakralne arhitekture na sjevernom Jadranu
17. - 6.10.2013.
20. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek - 20 godina istraživanja kasne antike i srednjeg vijeka u Europi Poreč koautor referata (s Ivanom Brautom): Stone Sculpture of the late 14th and early 15th C. in Kvarner area
18. - 7.10.2012.
MAJSTORSKE RADIONICE U UMJETNIČKOJ BAŠTINI HRVATSKE Orebić, autor referata: Renesansne radionice kamene skulpture na Kvarneru - nova zapažanja i atribucije
19. - 29.9.2012.
Međunarodni znanstveni skup Hadriatica 2012., Lučka iskustva u Rijeci i Trstu od 18. do početaka 20. st. Rijeka, Građevinski fakultet Autor referata Riječki lazaret sv. Karla Boromejskog i počeci modernizacije riječke luke u 18. stoljeću
20. - 27.5.2012.
Redovništvo na otocima od 4. do 11. stoljeća, 19. Međunarodni simpozij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i rani srednji vijek Osor koautor referata: The monastic church of St. Lawrence outside of the city walls of Krk
21. - 28.9.2010.
Međunarodni znanstveni skup Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti Split autor referata: Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernog Jadrana

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske

2. 1.1.2003. - AMHA - Acta medico-historica Adriatica; član izdavačkog savjeta


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
25.1.2016. - 15.3.2013.
Izložba „Pietro Nobile. Istarski motivi početkom 19. stoljeća“, Muzejsko galerijski prostor Sveta Srca, Pula
Arheološki muzej Istre  
Koautor stručne koncepcije
2.
9.12.2013. -
Predstavljanje 3. broja časopisa Ars Adriatica
Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti  
predstavljač
3.
1.1.2011. -
Ladanjska palača grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada (istraživanje, valorizacija, smjernice za obnovu), konzervatorski elaborat, Poreč, 2011.
A.B.C.D. d.o.o., Poreč  
koautor konzervatorskog elaborata (s Tonijem Šainom)
4.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Vrbnik, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Kulturno-povijesna valorizacija s prijedlogom uređenja, elaborat
Hrvatski restauratorski zavod  
koautor konzervatorskog elaborata (s Irmom Huić)
5.
1.1.2009. -
Dajla, konzervatorska podloga revitalizacije, elaborat, Poreč, 2011.
A.B.C.D. d.o.o., Poreč  
koautor konzervatorskog elaorata (s Jugom Jakovčićem)
6.
1.1.2007. -
Konzervatorska podloga Prostornog plana uređenja općine Grožnjan, elaborat, Konzervatorski odjel u Puli, Pula, 2007.
Općina Grožnjan  
koautor konzervatorskog elaborata (s Martinom Baradom)
7.
1.1.2003. - 1.1.2005.
Sakralna zbirka Desetinec, Vrbnik, konzervatorski zahvat i postav muzejske zbirke
Župni ured Vrbnik  
koautor (s Gordanom Sobotom-Matejčić)
8.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Prilozi kulturnoj strategiji Rijeke, Rijeka, 2004, autori: Mišković, Davor et al.
Drugo more  
autor poglavlja knjige
9.
1.1.2001. -
Bradanovič, Marijan, Rijeka – turistička magistrala (kulturno-povijesni vodič), Rijeka, 2001.
Turistička zajednica Grada Rijeke Rijeka 2001.  
Autor knjige

Stručna aktivnost

1.
15.6.2014. - 15.6.2018.
Croatian medieval heritage in European context: mobility of artists and transfer of forms, functions and ideas (CROMART); voditelj projekta prof. dr. sc. Miljenko Jurković (Filozofski fakultet u Zagrebu), Hrvatska zaklada za znanost.
Hrvatska zaklada za znanost   suradnik (voditelj istraživačke grupe za područje Kvarnera)

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 17.3.2016. - Kulturna baština na području Općine Omišalj
Kulturna baština i bioraznolikost otoka Krka, stručni skup u organizaciji TZ otoka Krka i Javne ustanove Priroda
Omišalj, općinska vijećnica
2. 31.8.2015. - Frankapani, knezovi Krčki-koliko ih poznajemo
Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 24.9.2014. - Novosti o Rijeci u doba renesanse
O baštini u vijećnici, ciklus javnih predavanja
Rijeka, gradska vijećnica
4. 8.4.2014. - Rijeka u prvoj polovici 18. stoljeća
O baštini u vijećnici, ciklus javnih predavanja
Rijeka, gradska vijećnica
5. 24.9.2013. - Detalji

Pokrajinski muzej Koper
6. 12.7.2012. - Detalji
prezentacija konzervatorsko-restauratorskih radova
Vrbnik

Novinski članci

1. 14.4.2013. - Detalji
Novi List
2. 18.9.2012. - Detalji
Novi List

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.9.2010. - 1.9.2012. - Pročelnik
Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za povijest umjetnosti

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2000. - 1.1.2007. - konzervator viši savjetnik za pokretna i nepokretna kulturna dobra
Uprava za zaštitu kulturne baštine
2. 1.1.1998. - 1.1.2000. - konzervator savjetnik za nepokretna kulturna dobra
Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.2.2016. - 6.11.2018. - član
Knjižnični odbor Knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci