Prof. dr. sc. Eduard Kunštek

Pravni fakultet Katedra za građansko postupovno pravo

e-pošta : ekunstek@pravri.hr
telefon : 359 600

CROSBI Profil

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 12 2 0

Obrazovanje

1.1.2001. - Doktor znanosti Pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1987. - Magistar znanosti Pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
1.1.1983. - Diplomirani pravnik Pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

Radno iskustvo

1.1.1998. - Dekan, Redoviti profesor, predstojnik Zavoda za mirenje znanost i obrazovanje - pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1998. Član uprave trgovina i turizam Multimat, Umag
1.1.1989. - 1.1.1992. asistent znanost i obrazovanje - pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
1.1.1983. - 1.1.1989. asistent-istraživač savjetovanje - investicije u poljoprivredi AIPK Istraživačko razvojni institut, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Članstva

- Član Državnog sudbenog vijeća
- Predsjednik Povjerenstva Fonda Aleksandar Abramov
- Član Management Board-a Southe east European Law Schools Network (SEELS mreže)
- Član Senata Sveučilišta u Rijeci
- Član Državnoodvjetničkog vijeća
- Član Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Rijeci
- Član Odbora za proračun
- Član Povjerenstva Ministarstva pravoduđa za izradu Nacrta zakona o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
- Međunarodni savjetnik Projekta Američkog Pravnog instituta (ALI) / UNIDROIT (Načela transnacionalnog građanskog postupka)
- Arbitar pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore i izmiritelj pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore
- Član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Građansko procesno pravo Europske unije
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Elektronički dokazi u sudskim postupcima
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2010. - Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci / Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2009. - Izvanparnično, ovršno i javnobilježničko pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2008. - Uredsko poslovanje i korespondencija
Stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2008. - Imovinske tražbine u kaznenom postupku
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci / Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.1998. - Građansko postupovno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2013. - Građansko procesno pravo
Poslijediplomski doktorski studij - Smjer Građanskopravnih znanosti
Pravni fakultet u Mostaru
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Građansko procesno pravo EU
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
sunositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2011. - Medicinsko građansko procesno pravo
Poslijediplomski specijalistički studij Medicinsko pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
nastavnik
Norma sati:
1.1.2009. -

Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru
nastavnik
Norma sati:
1.1.2009. - Medicinsko građansko procesno pravo
Poslijediplomski specijalistički studij Medicinsko pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
nastavnik
Norma sati:
1.1.2007. -

Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru
predavač
Norma sati:
1.1.2007. -

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
nastavnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Babić, Marko ; Kunštek, Eduard
Neke dvojbe u primjeni Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : pravna narav roka za pokretanje postupka / odnos prema Ugovoru Republike Hrvatske i Svete Stolice o gospodarskim pitanjima
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 71-102
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840245

2. Babić, Marko ; Kunštek, Eduard
Marginalije uz projekt Novele Zakona o parničnom postupku 2016.
Zbornik radova s II. Međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična postignuća" 373-387
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841700

3. Babić, Marko ; Kunštek, Eduard
Rok za pokretanje postupka – prijepor o njegovu računanju
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijec 36 423-434
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842820

4. Kunštek, Eduard ; Puljko, Vjekoslav
Recognition and Enforcement of Foreign Temporary Measures
JURA - A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja 19 51-61
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721364

5. Kunštek, Eduard
Recognition and Enforcement of Arbitral Interim Measures in Croatia - de lege lata and de lege ferenda
Croatian arbitration yearbook 18 35-42
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=735275

6. Kunštek, Eduard
Priznanje i ovrha privremenih mjera donesenih u arbitražnom postupku
Pravo u gospodarstvu 50 865-874
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562028

7. Kunštek, Eduard
Compulsory Arbitration in Croatia
Croatian arbitration yearbook 17 77-91
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562037

8. Kunštek, Eduard
Prisilne arbitraže u hrvatskom pravu
Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu 49 1079-1094
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562144

9. Kunštek, Eduard ; Bodul, Dejan
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne osobnosti - podružnice inozemnih pravnih osoba
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 171-185
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455252

10. Kunštek, Eduard
Dispute Settlement Provisions in Croatian BITs - Unresolvced Questions
Croatian arbitration yearbook 16 267.-281.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455242

11. Kunštek, Eduard
Rješavanje sporova prema dvostranim ugovorima o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koje je sklopila RH - otvorena pitanja
Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu 47 1267-1284
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721735

12. Kunštek, Eduard
Procedural Effects of the Most Favourable National Clause in BIT on ICSID Arbitration
Croatian arbitration yearbook 15 97-111
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418537

13. Kunštek, Eduard ; Bodul, Dejan
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom - problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 29 317-334
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353572

14. Kunštek , Eduard
Procesni učinci klauzule najpovlaštenije nacije u dvostranim ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja na ICSID arbitražu
Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu 47 230-245
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=355057

15. Kunštek, Eduard
Ovlaštenja arbitražnog suda ICSID za odgodu ovrhe pravorijeka
Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu 46 91-101
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353358

16. Kunštek, Eduard
Authority of ICSID Arbitral Tribunals to Order a Stay of Enforcement of Arbitral Awards
Croatian Arbitration Yearbook 14 75-89
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353238

17. Kunštek, Eduard
Pretpostavke za izdavanje potvrde o Europskom ovršnom nalogu
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 441-439
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353483

18. Kunštek, Eduard
Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava: neka otvorena pitanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 423-441
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418455

19. Kunštek, Eduard
Arbitral Decision on Interim Measures - Certain Unresolved Doubts,
Croatian arbitration yearbook 13 123-131
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418343

20. Kunštek, Eduard
Učinci pravorijeka
Pravo u gospodarstvu: časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu 44 127-144
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418493

21. Kunštek ; Eduard
Effects of the Arbitral Award
Croatian arbitration yearbook 12 187-203
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721717

22. Kunštek, Eduard
Prijenos prava vlasništva radi osiguranja tražbina prema novelama Ovršnog zakona 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 365-381
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=182206

23. Kunštek, Eduard
Exclusivity of the ICSID's jurisdiction?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 22 111-175
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418398

24. Kunštek, Eduard
Transnacionalna pravila građanskog postupka: Nacrt od 1. travnja 1999. godine
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 21. 351.-399.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65042

25. Kunštek, Eduard
Položaj vjerovnika prema Ovršnom zakonu nakon njegova noveliranja 1999. godine
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20. 715.-736.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65124

Znanstvene knjige

1. Koautor poglavlja
Kunda, Ivana ; Kunštek, Eduard
Potential Jurisdictional Bases for BringingCorporate-Related Human Rights Abuse Cases before Croatian Courts (str. 93.-126.)
South Eastern Europe and the European Union – Legal Aspects Bungenberg, Marc ; Giegerich, Thomas ; Koevski, Goran Verlag Alma Mater Saarbrücken, Njemačka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840240
2. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Glava XI. Imovinskopravni zahtjev
Komentar Zakona o kaznenom postupku Pavišić, Berislav Templar-book Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843133
3. Koautor
Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard; Veić, Petar; Bubalović, Tadija
Kazneno postupovno pravo
Kazneno postupovno pravo (udžbenik) - 6. izdanje Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
4. Autor poglavlja/Urednik

Kazneno pravo, kazneno postupovno pravo i kriminalistika - zbornik radova povodom 70. godina života Berislava Pavišića
Kazneno pravo, kazneno postupovno pravo i kriminalistika - zbornik radova povodom 70. godina života Berislava Pavišića (zbornik) Matulović, Miomir ; Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842803
5. Autor poglavlja i urednik
Kunštek, Eduard
Sporedni (akcesorni) predmeti kaznenog postupka, imovinskopravni zahtjev, prejudicijelna pitanja (str. 65.-68.)
Kazneno postupovno pravo Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721761
6. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Actio civilis u kaznenom postupku (str. 269.-279.)
Kazneno pravo, kazneno postupovno pravo i kriminalistika - zbornik radova povodom 70. godina života Berislava Pavišića Eduard, Kunštek ; Matulović, Miomir Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721768
7. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Privremene mjere u Uredbi Brisel I
Europsko građansko procesno pravo – izabrane teme Garašić, Jasnica Narodne novine Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=735253
8. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Glava XI. Imovinskopravni zahtjev
Komentar Zakona o kaznenom postupku - drugo izdanje Pavišić, Berislav Dušević & Kršovnik Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843128
9. Urednik i autor poglavlja
Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard
Kazneno postupovno pravo, knjiga druga (str. 197.-456.)
Kazneno postupovno pravo, knjiga druga (udžbenik) - 5. izdanje Kunštek, Eduard Dušević & Kršovnik Rijeka
10. Koautor
Pavišić, Berislav; Kunštek, Eduard; Veić, Petar, Bubalović, Tadija
Kazneno postupovno pravo (točke 146.-149., 874.-880., 886.-891.)
Kazneno postupovno pravo (udžbenik) - 3. izdanje Pavišić, Berislav i suradnici Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
11. Koautor
Pavišić, Berislav ; Kunštek, Eduard
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem s bilješkama, stvarnim kazalom i prilozima
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem s bilješkama, stvarnim kazalom i prilozima (monografija) Pavišić, Berislav ; Kunštek, Eduard Dušević i Kršovnik d.o.o. Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=561990
12. koautor poglavlja
Pavišić, Berislav ; Kunštek, Eduard
Tranzicije evropskih krivičnih postupaka (str. 551.-577.)
Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije, stanje i perspektive - Zbornik radova Jovanović, Mila i dr. Niš Niš
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562172
13. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Dostava u građanskim i trgovačkim stvarima- Srbija i Hrvatska (str. 211.-241.)
Pravo Republike Srbije i Pravo Evropske unije - stanje i perspektive Stojanović, Nataša ; Golubović, Srđan Centar za publikacije Pravnog fakulteta Niš
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562167
14. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Actio civilis u kaznenom postupku - prijedlog novele (str. 201.-217.)
Decenium moztanicense Pavišić, Berislav Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Biblioteka Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353614
15. koautor poglavlja
Kunštek, Eduard ; Pavišić, Berislav
International Electronic evidence - Croatia (str. 127.-147.)
International electronic evidence Mason, Stephen British Institute of International and Comparative law
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455045
16. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Sale and lease back i fiducijarni prijenos (str. 365.-374.)
Bankovni i financijski ugovori Slakoper, Zvonimir Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353552
17. Koautor
Kunštek, Eduard; Vuković, Đuro
Međunarodno građansko postupovno pravo, 2. izd.
Međunarodno građansko postupovno pravo (udžbenik) Zgombić&Partneri Zagreb
18. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Glava XI. i XXX.
Komentar Zakona o kaznenom postupku Pavišić, Berislav Naklada Žagar Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843197
19. Autor poglavlja
Hofmanski, Piotr ; Kunštek, Eduard
Criminal procedure system of Poland (str. 215.-239.)
Transition of criminal procedure systems Pavišić, Berislav (ed.) Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842818
20. Koautor poglavlja
Turava, Merab ; Pavišić, Berislav ; Kunštek, Eduard
Criminal procedure system of Georgia (str. 61.-97.)
Transition of criminal procedure systems Pavišić, Berislav (ed.) Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842814
21. Koautor poglavlja
Ginter, Jan ; Kunštek, Eduard
Criminal procedure system of Republic of Estonia (str. 27.-61.)
Transition of criminal procedure systems Pavišić, Berislav (ed.) Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842815
22. Koautor poglavlja
Margineanu, Iurie ; Pavišić, Berislav ; Kunštek, Eduard
Criminal procedure system of the Republic of Moldova (str. 201.-2015.)
Transition of criminal procedure systems Pavišić, Berislav (ed.) Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842817
23. Koautzor poglavlja
Sahiti, Ejub ; Muarti, Rexhep ; Kunštek, Eduard
Criminal procedure system of Kosovo (str. 125.-147.)
Transition of criminal procedure systems Pavišić, Berislav (ed.) Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842816
24. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Glava XI. i XXXIII.
Komentar Zakona o kaznenom postupku Pavišić, Berislav Naklada Žagar Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843145
25. Autor
Kunštek, Eduard
Arbitražna nadležnost ICSID
Arbitražna nadležnost ICSID (monografija) Matulović, Miomir Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418368
26. Autor poglavlja
Kunštek, Eduard
Glava XI. i XXX.
Komentar Zakona o kaznenom postupku - III. izdanje Pavišić, Berislav Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843138

Pozvana predavanja

1. Babić, Marko; Kunštek, Eduard.
Marginalije uz projekt Novele Zakona o parničnom postupku 2016. sa II. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća
Split, Hrvatska - 22.10.2016.
2. Kunštek, Eduard
Europski ovršni naslov na skupu Otvorena pitanja europskog građanskog procesnog prava
Opatija, Hrvatska - 30.10.2014.
3. Kunštek, Eduard
Compensation of Damages for Unlawful Deprivation of Liberty na skupu Universal Declaration of Human Rights: the Case of Kosova
Priština, Kosovo - 24.10.2008.
4. Kunštek, Eduard
Privremene mjere i Brisel I uredba na skupu Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu
Zagreb, Hrvatska
5. Kunštek, Eduard; Hajtnik, Tatjana
Authenticity of documents, their delivery to the court and their preserving in longer period na skupu Dimensions of Evidence in European civil procedure
Maribor, Slovenija
6. Kunštek, Eduard
Neke dvojbe u pogledu primjene Uredbe o europskom ovršnom naslovu na skupu Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća
Split, Hrvatska
7. Kunštek, Eduard
Service of Judicial and Extrajudical Documents in Civil and Commercial Matters na skupu Access to Civil Justice - Cross-border Civil Proceedings in the EU
Maribor, Slovenija https://www.youtube.com/watch?v=-cjtKuAfJWg
8. Kunštek, Eduard
Preliminary and Protective Measures in EU Law na skupu Access to civil justice Simplification of Debt Collection in the EU
Maribor, Slovenija

Kongresna priopćenja

1.
Kunštek, Eduard
Neke dvojbe u primjeni Zakona o naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine izlaganje Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč
2.
Kunštek, Eduard
Unificirani europski građanski postupci izlaganje XIV. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” Neum
3.
Kunštek, Eduard
Critical approach to the system of legal remedies in Croatian civil enforcement izlaganje 24th Conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions Portorož, Slovenija
4.
Kunštek, Eduard
Materijalnopravni i procesnopravni rokovi izlaganje Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč
5.

Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a, Odnos javnopravne i privatnopravne provedbe Rovinj
6.
Kunštek, Eduard
Prekogranični propisi o dostavi izlaganje Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč
7.
Kunštek, Eduard
Europski ovršni nalog izlaganje Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč
8.
Kunštek, Eduard
Ovrha na imovini jedinica lokalne samouprave izlaganje Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)" Poreč
9.
Kunštek, Eduard
Europski ovršni nalog izlaganje Hrvatska odvjetnička komora 2012. Zagreb
10.
Kunštek, Eduard
Privremene mjere i Brisel I Uredba izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu 2012. (Pravosudna akademija) Zagreb
11.
Kunštek, Eduard
Postupak oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč
12.
Kunštek, Eduard
Service in Civil and Commercial Matters izlaganje Međunarodni znanstveni skup “Acces to Civil Justice” Maribor
13.
Kunštek, Eduard
Zadužnica izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč
14.
Kunštek, Eduard
Preliminary and Protective Measures in EU Law izlaganje Međunarodni znanstveni skup “Acces to Civil Justice” Maribor
15.
Kunštek, Eduard
Priznanje i ovrha privremenih mjera donesenih u arbitražnom postupku izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK, 2010. (18. HDAM) Zagreb
16.
Kunštek, Eduard
Stranačka sposobnost entiteta bez pravne sposobnosti – podružnice inozemnih pravnih osoba izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč
17.
Kunštek, Eduard
Mjere osiguranja imovinsko pravnog zahtjeva i oduzimanja imovinske koristi edukacija Uvod u novi Zakon o kaznenom postupku (edukacija za praktičare - VSRH) Zagreb
18.
Kunštek, Eduard
Dostava u građanskim ili trgovačkim stvarima – Srbija i Hrvatska izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija, Pravo Republike Srbije i pravo EU – stanje i perspektive Niš, Srbija
19.
Kunštek, Eduard
Prisilne arbitraže u hrvatskom pravu izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK 2009. (17. HDAM) Zagreb
20.
Kunštek, Eduard
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom – problem pravne prirode rokova za njihovo pokretanje Izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč
21.
Kunštek, Eduard, Pavišić, Berislav
International Electronic Evidence - Croatia Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i British Institute of International and Comparative Law, Međunarodni seminar o digitalnim dokazima Lovran
22.
Kunštek, Eduard
Compensation of Damages for Unlawful Deprivation of Liberty – ICTY and ICC case izlaganje International Conference on occasion of the 60 th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Prishtina, 23-24 October, 2008), „Universal declaration of Human Rights: the case of Kosovo“ Priština, Kosovo
23.
Kunštek, Eduard
Rješavanje sporova po Sporazumima o zaštiti stranih ulaganja kojih je stranka Republika Hrvatska izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK 2008. (16. HDAM) Zagreb
24.
Kunštek, Eduard
International Electronic Evidence - Croatia Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i British Institute of International and Comparative Law - istraživački program digitalnih dokaza, Međunarodni seminar o digitalnim dokazima - Županijski sud u Vukovaru i Klub sudaca Vukovar Vukovar
25.
Kunštek, Eduard
Procesni učinci klauzule najpovlaštenije nacije u dvostranim ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja na ICISD arbitražu izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK 2007. (15. HDAM) Zagreb
26.
Kunštek, Eduard
Prvostupanjske presude u građanskom postupku izlaganje Savjetovanje: Council of Europe, Sarajevo Office – Canadian International Development Agency) Gračanica, Bosna i Hercegovina
27.
Kunštek, Eduard
Ovlaštenja arbitražnog suda ICSID za odgodu pravorijeka izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK 2006. (14. HDAM) Zagreb
28.
Kunštek, Eduard
Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava – neka otvorena pitanja izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč
29.
Kunštek, Eduard
Položaj stranaka u ovršnom postupku i postupku osiguranja nakon novele hrvatskog Ovršnog zakona 2005. godine izlaganje 5th Regional Symposium „Enforcement Procedure“,GTZ – Njemačka Mostar, Bosna i Hercegovina
30.
Kunštek, Eduard
Odgovornost za štetu za radnje čuvara i zaštitara izlaganje Savjetovanje „Pravni položaj nositelja privatne zaštite" Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.
Kunštek, Eduard
Arbitražna odluka o osiguranju privremenom mjerom – neka otvorena pitanja izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK 2005. (13 HDAM) Zagreb
32.
Kunštek, Eduard
Prava i obaveze stanara i upravitelja zgrada izlaganje ELSA, Rijeka Rijeka
33.
Kunštek, Eduard
Javne nabave izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč, Hrvatska
34.
Kunštek, Eduard
Učinci pravorijeka izlaganje Stalno izbrano sudište pri HGK 2004. (12 HDAM) Zagreb
35.
Kunštek, Eduard
Prijenos prava vlasništva radi osiguranja tražbina prema novelama Ovršnog zakona 2003. izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč, Hrvatska
36.
Kunštek, Eduard
Postupak za naknadu štete i ostvarivanje drugih prava neosnovano osuđenih i neutemeljeno uhićenih osoba izlaganje Skup Hrvatske udruge sudaca Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
37.
Kunštek, Eduard
Odgovornost države za štetu koju počini sudac u obnašanju svoje dužnosti (poredbeni prikaz) izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč, Hrvatska
38.
Kunštek, Eduard
Transnacionalna pravila građanskog postupka izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč, Hrvatska
39.
Kunštek, Eduard
Habeas Corpus en la America Latina izlaganje «Habeas Corpus» (Berislav Pavišić, Nicole Duarte Martin, Davide Bertaccini) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
40.
Kunštek, Eduard
Položaj vjerovnika prema Ovršnom zakonu nakon njegova noveliranja 1999. godine izlaganje Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - obveze - postupak" Poreč, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65255

Znanstveni projekti

1. 1.2.2016. - 1.2.2018.
Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast; voditelj partnerske institucije; Europska komisija - justice program; ; http://www.acj.si/en/pres-biare
2. 15.10.2015. - 15.10.2017.
EU Training Judiciary on Brussels II a Regulation: from South to East ; Voditelj partnerske institucije; Europska komisija - Justice program; ; http://brussels2family.eu/
3. 1.1.2015. -
SEELS Network Database; voditelj; SEELS mreža; 22.733,50 EUR; https://seels.pravri.uniri.hr/
4. 15.9.2014. - 15.9.2016.
Business & Human Rights Challenges for Cross Border Litigation in the European Union; voditelj partnerske institucije; Europska komisija - Justice program; ; http://humanrightsinbusiness.eu/
5. 1.1.2013. - 1.1.2016.
Projekt uklanjanja arhitektonskih barijera na Sveučilištu u Rijeci i sastavnicama; voditelj; Programski ugovori - Sveučilište u Rijeci; 1.228.112,82kn;
6. -
Problematika priznanja privremenih i zaštitnih mjera; voditelj za Republiku Hrvatsku; MZOS (sufinanciranje - bilateralni hrvatsko-slovenski projekt); ;
7. -
Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije; istraživač; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
8. -
Europski i hrvatski sudski postupci i ljudska prava; istraživač; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
9. -
Ovrha pomorskih tereta i hipoteka; istraživač; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

Mentorstvo doktorandima

1. -
Katarina Knol Radoja; Doktorat Pretpostavke dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na određene pravne subjekte; Doktorski studij pravo; 2015.;
2. -
Dejan Bodul; Doktorat Potrošački stečaj u poredbenom pravu i mogućnost njegove recepcije u Republici Hrvatskoj; Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo; 27.5.2013.;

Znanstveni skupovi

1. 21.10.2016. - 22.10.2016.
II. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća” – Marginalije uz projekt novele Zakona o parničnom postupku Split, Hrvatska izlagač
2. 17.6.2016. - 19.6.2016.
XIV. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” Neum, BiH izlagač
3. 19.5.2016. - 21.5.2016.
24th Conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions Portorož, Slovenija izlagač
4. 13.4.2016. - 17.4.2016.
Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč izlagač
5. 15.4.2015. - 17.4.2015.
Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč izlagač
6. 9.4.2015. - 10.4.2015.
Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a, Odnos javnopravne i privatnopravne provedbe, Hrvatska udruga za poredbeno pravo Rovinj izlagač
7. 9.4.2014. - 11.4.2014.
Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč izlagač
8. 17.4.2013. - 19.4.2013.
Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti: vlasništvo-obveze-postupak" Poreč izlagač
9. 27.9.2012. - 28.9.2012.
Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu 2012. (Pravosudna akademija) Zagreb izlagač
10. 18.4.2012. - 20.4.2012.
Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)" Poreč izlagač
11. 17.11.2011. - 18.11.2011.
Međunarodni znanstveni skup “Acces to Civil Justice” Maribor izlagač
12. 7.4.2011. - 8.4.2011.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
13. 2.12.2010. - 3.12.2010.
Stalno izbrano sudište pri HGK, 2010. (18. HDAM) Zagreb izlagač
14. 23.9.2010. - 24.9.2010.
Međunarodni znanstveni skup “Acces to Civil Justice” Maribor izlagač
15. 15.4.2010. - 16.4.2010.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
16. 3.12.2009. - 4.12.2009.
Stalno izbrano sudište pri HGK 2009. (17. HDAM) Zagreb izlagač
17. 16.4.2009. - 18.4.2009.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
18. 11.12.2008. - 12.12.2008.
Stalno izbrano sudište pri HGK 2008. (16. HDAM) Zagreb izlagač
19. 23.10.2008. - 24.10.2008.
International Conference on occasion of the 60 th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (Prishtina, 23-24 October, 2008), „Universal declaration of Human Rights: the case of Kosovo“ Priština, Kosovo Izlagač
20. 11.9.2008. - 12.9.2008.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i British Institute of International and Comparative Law - istraživački program digitalnih dokaza, Međunarodni seminar o digitalnim dokazima - Županijski sud u Vukovaru i Klub sudaca Vukovar Vukovar izlagač
21. 10.4.2008. - 12.4.2008.
Savjetovanje "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
22. 30.11.2006. - 1.12.2006.
Stalno izbrano sudište pri HGK 2006. (14. HDAM) Zagreb izlagač
23. 6.4.2006. - 8.4.2006.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
24. 1.12.2005. - 2.12.2005.
Stalno izbrano sudište pri HGK 2005. (13 HDAM) Zagreb izlagač
25. 7.4.2005. - 9.4.2005.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
26. 2.12.2004. - 4.12.2004.
Stalno izbrano sudište pri HGK 2004. (12 HDAM) Zagreb izlagač
27. 1.4.2004. - 3.4.2004.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
28. 4.4.2001. - 6.4.2001.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
29. 4.5.2000. - 5.5.2000.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-Obveze-Postupak" Poreč izlagač
30. 30.9.1999. - 1.10.1999.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo - Obveze - Postupak" Poreč izlagač
31. - 19.5.2009.
Međunarodna znanstvena konferencija, Pravo Republike Srbije i pravo EU – stanje i perspektive Niš. Srbija izlagač
32. - 3.12.2005.
Savjetovanje „Pravni položaj nositelja privatne zaštite" Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci izlagač
33. -
«Habeas Corpus», Berislav Pavišić, Nicole Duarte Martin, Davide Bertaccini Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci izlagač
34. -
Skup Hrvatske udruge sudaca Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci izlagač
35. -
ELSA Rijeka, 2005. Rijeka izlagač
36. -
Savjetovanje: Council of Europe, Sarajevo Office – Canadian International Development Agency) Gračanica izlagač
37. -
5th Regional Symposium „Enforcement Procedure“,GTZ – Njemačka Mostar izlagač
38. -
Stalno izbrano sudište pri HGK 2007. (15. HDAM) Zagreb izlagač
39. -
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i British Institute of International and Comparative Law, Međunarodni seminar o digitalnim dokazima Lovran izlagač
40. -
Uvod u novi Zakon o kaznenom postupku (edukacija za praktičare - VSRH) Zagreb predavač
41. -
Hrvatska odvjetnička komora 2012. Zagreb izlagač

Uredništva časopisa

1. 1.1.2006. - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/zbornik.html

Recenzije

1. Neke aktualne građanskopravne dimenzije kaznenog prava i kaznenog sudovanja – ustavnopravni aspekti, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. Pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pravično suđenje, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. Uvjeti dopuštenosti pokretanja postupka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. Arbitraža i medijacija u sportu, Pravni vjesnik
5. Kvaziarbitraže s osvrtom na pravila FIDIC-a, Pravni Vjesnik
6. Recenzija udžbenika „Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji“ autora prof. dr. sc. Hane Horak, doc. dr. sc. Kosjenke Dumančić, doc. dr. sc. Ane Pošćić
7. Recenzija udžbenika „Procesno-pravni aspekti prava EU“, Tunjica Petrašević, Igor Vuletić (ur.)
8. Prijava tražbina stranih vjerovnika prema Europskoj uredbi o insolvencijskim postupcima, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
9. Strani jezik u parničnom postupku s posebnim osvrtom na troškove prevođenja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
10. Postupak prethodnog odlučivanja pred europskim sudom – problemi i moguća rješenja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
11. Od mirenja do medijacije u obiteljskim sporovima – usklađivanje hrvatskog obiteljskog zakonodavstva o mirnom rješavanju obiteljskih sporova s pravom EU, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
12. Ustavnopravni aspekti određivanja naknade za potpuno izvlaštenje, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
13. Povreda konvencijskog prava na mirno uživanje vlasništva, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
14. Reorganizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u Sloveniji, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
15. Pravni lekovi protiv rešenja kojim se dopušta izvršenje na osnovu verodostojne isprave doneto od javnog bilježnika, ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA: „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“
16. Prilog raspravi o normativnoj konvergenciji europskoga latinskog javnog bilježništva, ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA: „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“
17. Privremene mjere u europskim građanskim parničnim postupcima, ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA: „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“
18. Treba li nam Protokol broj 16. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda?, Pravni fakultet Split
19. Svrsishodnost arbitrabilnosti obiteljskopravnih sporova s posebnim naglaskom na sporove proizašle iz razvoda braka, Pravni vjesnik
20. Komentar Ovršnog zakona (autorica Gabrijela Mihelčić u suradnji s Damirom Kontrecom), Organizator Zagreb
21. Imovinsko pravni zahtjev prema okrivljeniku odgovornoj osobi kada je kaznenim djelima pribavio imovinsku korist za pravnu osobu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
22. Nepotpuno izvlaštenje i upisi u zemljišne knjige – propisi i praksa, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
23. Autoritet i sud, Zagrebačka pravna revija
24. Suprotnost javnom poretku kao razlog za poništaj pravorijeka, Zagrebačka pravna revija
25. Kaznena i stegovna (disciplinska) odgovornost sudaca, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
26. Instrumenti zaštite kolektivnih interesa i prava u hrvatskom pravu. Između stvarne potrebe za jačanjem vladavine prava i efikasnog pravosuđa te mogućih nesnalaženja, Godišnjak akademije pravnih znanosti Hrvatske
27. Analiza predloženih izmjena i dopuna studijskog programa „Specijalistički diplomski stručni upravni studij“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
28. Osobitosti prvostupanjskih postupaka u paternitetskim parnicama, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
29. O zastari i prekluziji kod paulijanske tužbe, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
30. Oštećenje vjerovnika i bračna stečevina u novoj ustavnosudskoj analizi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
31. Recenzija Zbornika radova s Međunarodne znanstvene konferencije "Suvremeni pravni izazovi: EU - Mađarska - Hrvatska"
32. Recenzija knjige "osiguranje u praksi - odabrani radovi" autora Berislava Matijevića
33. Vrhovni sud u Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj, Republici Sloveniji i Austriji, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
34. Revizija u svjetlu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku (ZPP/03) i na njima utemeljenoj praksi, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
35. Zaštita prava vlasništva na suđenje u razumnom roku u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na problem okončanih predmeta, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
36. Pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim postupcima (de lege lata i de lege ferenda), Pravnik, časopis za pravna i društvena pitanja
37. Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
38. Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnog plana, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2016. -
Ciklus "Europsko građansko procesno pravo" - Sudska nadležnost, priznanje i ovrha odluka u građanskim, trgovačkim i nasljednim stvarima u EU, Rijeka, siječanj i ožujak 2016. - Unificirani europski građanski postupci, Split, veljača 2016. - Unificirani europski građanski postupci, Osijek, ožujak 2016., - Unificirani europski građanski postupci, Varaždin, ožujak/travanj 2016.
Pravosudna akademija i Vrhovni sud   Voditelj radionica
2.
1.1.2006. - 1.1.2007.
- Novela Ovršnog zakona s posebnim osvrtom na ovrhu na pokretninama (2006.) - Dostava u inozemstvo (2007.)
Ministarstvo pravosuđa   stručnjak
3.
1.1.2003. -
CARDS program 2003. - Nastavak suvremenih tehnika poučavanja i primjena na razvijenom obrazovnom materijalu (2006.) - Međunarodna pravna pomoć s posebnim osvrtom na Haške konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata i izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima (2007.)
Pravosudna akademija   Hrvatski stručnjak
4.
1.1.2001. -
Sudjelovanje u CARDS programu 2001. - Dostava u građanskom postupku (2004.) - Tehnika pisanja prvostupanjskih presuda u građanskom postupku (2005.) - Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine (2005.) - Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva (2005.)
Pravosudna akademija   hrvatski stručnjak

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2011. - Service of Judicial and Extrajudical Documents in Civil and Commercial Matters
Access to Civil Justice - Cross-border Civil Proceedings in the EU
Maribor, Slovenija

Intervjui

1. 1.10.2013. - RITV Emisija 247 (https://www.youtube.com/watch?v=Eh1oBWT9HoY)
Televizija
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2011. - - Dekan
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.10.2008. - 30.9.2011. - Prodekan za poslovne odnose
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 12.11.2004. - - Predstojnik Zavoda za mirenje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2003. - - Šef Katedre za građansko postupovno pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2016. - Član Odbora za proračun
Sveučilište u Rijeci
2. - - Predsjednik Fonda Aleksandar Abramov
Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - član
Management Board South East European Law School Network (SEELS)
2. 1.1.2011. - 1.1.2015. - član
Državnoodvjetničko vijeće
3. 1.1.2010. - - Član Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Ministarstvo pravosuđa