Prof. dr. sc. Petar Veić

Pravni fakultet Katedra za kazneno postupovno pravo

Obrazovanje

- diplomirani pravnik Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- pravosudni ispit
- mr. sc. poslijedimplomski studij kaznenog prava PRavni fakultet Sveučilišta u Ljubljani
- dr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- policijski službenik
- sudački vježbenik Općinski i Okružni sud u Zagrebu
- predavač Srednja policijska škola u Zagrebu
- predavač i sveučilišni nastavnik Visoka policijska škola u Zagrebu
- sveučilišni nastavnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Kazneno postupovno pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Kriminalistika

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Prekršajno pravoNorma sati:

Izdavaštvo

- Kriminalistika. Knjiga 1


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334761
Financiranje: Golden marketing-Tehnička knjiga
- Prekršajno pravo - Opći dio


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=398172
Financiranje: Narodne novine
- Kazneno postupovno pravo


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455228
Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kazneno postupovno pravo


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562094
Financiranje: Dušević i Kršovnik d.o.o.
- Kriminalistika


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=678089
Financiranje: Pravni fakultet
- Kriminalistika. Knjiga 2


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679673
Financiranje: Dušević & Kršovnik d.o.o.
- Prekršajno pravo, Opći dio, II izmjenjeno i dopunjeno izdanje


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679713
Financiranje: Narodne Novine d.o.o.
- Kazneno postupovno pravo, knjiga prva


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=683712
Financiranje: Dušević & Kršovnik
- Kazneno postupovno pravo


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722785
Financiranje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Veić, Petar ; Martinović, Igor
Izazovi policijskog postupanja u otkrivanju i dokazivanju računalnog kriminala
404-423 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811014

2. Veić, Petar ; Nađ, Ivan
Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici
Kriminalističke teme, Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 1-2 59-70 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761085

3. Veić, Petar
Tranzicija prekršajnog prava
677-694 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=468014

4. Veić, Petar ; Cajner Mraović, Irena
Police Training and Education: The Croatian Perspective
Police Practice and Research: An International Journal 5 137-148 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815877

Znanstvene knjige

1.
Gluščić, Stjepan ; Veić, Petar
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761088
2.
Veić, Petar
Dokazna vrijednost tehničkih snimki nastalih video nadzorom javnih površina
Matulović, Miomir ; Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722798
3.
Veić, Petar
Prekršajni zakon, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Dušević & Kršovnik - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=683364
4.
Pavišić, Berislav ; Veić, Petar
Zbirka kaznenih zakona
Dušević & Kršovnik - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=683755
5.
Huzjan, Boris ; Veić, Petar
Glava XX, b) Cestovne prometne nesreće
Pavičić, Marijan Dušević & Kršovnik d.o.o. - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=590436
6.
Veić, Petar ; Učur, Marinko Đ.
Komentar Zakona o privatnim detektivima
Naklada d.o.o. - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679728
7.
Gluščić, Stjepan ; Veić, Petar
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Narodne novine - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=468019
8.
Pavišić, Berislav ; Grozdanić, Velinka ; Veić, Petar
Komentar kaznenog zakona
Narodne novine - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=335273
9.
Pavišić, Berislav ; Grozdanić, Velinka ; Veić, Petar
Komentar kaznenog zakona
Narodne novine - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=335273
10.
Veić, Petar ; Pavišić, Berislav ; Grozdanić, Velinka
Komentar uz članke 49.-88., 90. - 134., 188.-258., 260.-262., 274-351.
Grubić, Vesna Narodne novine - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353749
11.
Pavišić, Berislav ; Veić, Petar ; Trbojević, Milana ; Vukov, Filip
Kazneni zakoni, 2. izdanje
Golden marketing - Tehnička knjiga - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=283335
12.
Bakić-Tomić, Ljubica ; Grubišić-Ilić, Mirjana ; Cajner-Mraović, Irena ; Dujmović, Zvonimir ; Gluščić, Stjepan ; Ivanušec, Dražen ; Ivanda, Stipe ; Veić, Petar
Policijski priručnik : temeljne ovlasti policije
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=190412
13.
Veić, Petar
Zakonita uporaba sredstava prisile kao razlog isključenja protupravnosti
MUP - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905564
14.
Pavišić, Berislav ; Vučković, Milojko ; Veić, Petar ; Radolović, Aldo
Zakon o kaznenom postupku : s komentarom, literaturom i sudskom praksom
MUP Republike Hrvatske, Policijska akademija - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34925

Pozvana predavanja

1. Veić, Petar ; Ljubin, Tajana ; Brnetić, Damir
Policijska uporaba sredstava prisile
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447093
2. Veić, Petar ; Ljubin, Tajana ; Brnetić, Damir
Policijska uporaba sredstava prisile
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447111
3. Veić, Petar
Legal Status of the Offender Caught in the Act According to the Law on Misdemeanors of the Republic of Croatia
Priština/Kosovo
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415220
4. Veić, Petar
Sredstva policijske prisile (komparativna analiza)
Subotica, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679671

Kongresna priopćenja

1.
Petar Veić, Tadija Bubalović, Igor Martinović
Iskaz svjedoka i njegova dokazna vrijednost u kontekstu stalnih izmjena Zakona o kaznenom postupku Europeizacija kaznenog prava i zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku Split
2.
Petar Veić, Igor Martinović
Izazovi policijskog postupanja u otkrivanju i dokazivanju računalnog kriminala Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu Zagreb
3.
PEtar veić
Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici XIV dani kriminalističkih nauka Sarajevo
4.
Petar Veić
Storage, processing and preservation of data obtained vy DNA analysis in criminal databases Criminalistics/Criminal Investigation in Europe - State of the Art and Challenges for the Future Ljubljana
5.
Petar Veić
Sredstva policijske prisile (komparativna analiza) First International Scientific Conference Legal Challenges at the Beginning of 21st Century Subotica
6.
Petar Veić
Legal status of the offender caught in the act according to the Law on Misdemeanors of the Republic of Croatia International conference on the occasion of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights Priština
7.
Petar Veić
Habeas corpus ed autori di reato non imputabili nella legislazione processuale penale croata Convegno "Giornate Italo-Croate di diritto e procedura penale" Bergamo

Znanstveni projekti

1. -
Sigurnost građana u lokalnoj zajednici (115-1152437-2435); voditelj projekta; MZOS; ;

Stručna djelatnost