izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas

Pravni fakultet Katedra za povijest prava i države

e-pošta : bvukas@pravri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas CITATI H-INDEX I10-INDEX

Obrazovanje

1.10.2002. - 13.6.2006. Dr.sc. Doktorski rad izvan doktorskog studija - povijest prava i države Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1998. - 6.11.2002. Mr. sc. Poslijediplomski magistarski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1994. - 29.4.1998. Diplomirani pravnik - dipl. iur. Diplomski četverogodišnji studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2017. - 16.11.2017. Član međunarodnog Vijeća Doktorskog studija Sveučilišta u Sieni Prema planu i programu Doktorskog studija Sveučilišta u Sieni član je međunarodnog Vijeća. Sveučilište u Sieni
18.7.2012. - 16.11.2017. Izvnredni profesor Poslovi izvanrednog profesora na Katedri za povijest prava i države Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2011. - 30.9.2017. Prodekan za međunarodnu suradnju Obavlja poslove prodekana za međunarodnu suradnju, prema Statutu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dužnost prodekana obavlja u dva mandata. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2010. - 23.2.2012. Vanjsku sutadnik Predaje pri Doktorskoj školi Sveučilišta J .J. Strossmayer u Osijeku (gdje je i mentor doktorandu) kolegij Povijest europskih integracija. . Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
1.4.2009. - 1.4.2013. Član Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - 30.9.2011. Vanjski suradnik Od ak. god. 2007./2008. do 2010./2011. bio je vanjski suradnik u nastavi pri Stručnom upravnom studiju – Otočac, Veleučilištu «Nikola Tesla» u Gospiću. Na navedenom stučnom studiju nositelj je kolegija Povijest prava i države. Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću, Stručni studij javne uprave u Otočcu
13.12.2007. - 18.7.2012. Docent Sunositelj je kolegija „Povijest prava i države“ na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju pravo, kao i na Stručnom upravnom studiju na Katedri za povijest prava i države Pravnog fakulteta u Rijeci. Sudjeluje u nastavi i na izbornim predmetima „Suvremena povijest pravnih i političkih institucija“. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.11.2002. - 13.12.2007. Znanstveni novak - Viši asistent Od 2002. je raspoređen na projekt «Osobitosti maloljetničke delinkvencije prije, tijekom i nakon rata» (šifra 0115016) glavnog istraživača prof. dr. sc. Mladena Singera. Status asistenta (znanstvenog novaka) izabran je 2004. godine uz mentorstvo prof. dr. sc. Željka Bartulovića Uz rad na projektu valja istaknuti suradnju na Katedri za povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – kolegij Opća povijest prava i države, s mentoricom prof. dr. sc. Nedom Engelsfeld. Obavlja dužnosti asistenta i na kolegiju Povijest prava i države, te Suvremena povijest pravnih i političkih institucija Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1999. - 6.11.2002. Znanstveni novak Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci zaposlen je od 1999. kao znanstveni novak na znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije RH «Državna pripadnost broda» (šifra 115001) glavnog istraživača prof. dr. sc. Berislava Pavišića do 2002. godine..Uz rad na projektu valja istaknuti suradnju na Katedri za povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – kolegij Opća povijest prava i države, s mentoricom prof. dr. sc. Nedom Engelsfeld. Na spomenutom kolegiju obavljao je poslove mlađeg asistenta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.7.2017. - Član Uredništva časopisa "Visegrad Journal on Human Rights"
1.7.2017. - Vijeće Doktorskog studija Sveučiišta u Sieni
28.2.2017. - Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima Vlade Republike Hrvatske
1.4.2015. - Član Povjerenstva za praćenje, provođenje i donošenje novih zakonskih propisa pri Upravnom odboru Hrvatskog saveza slijepih
1.4.2015. - Član Programskog odbora časopisa Santander Art and Culture Law Review u Bigosczu – Poljska
5.2.2015. - Gradski i i županijski odbor za promociju vrijednosti antifašizma.
21.6.2013. - Član Uredništva Zbornika radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću - Bosna i Hecegovina
1.4.2013. - 1.4.2013. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
1.3.2013. - Član Hrvatske udruge za poredbeno pravo
1.10.2012. - Savjet za studenste s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra
1.2.2010. - Član Akademije pravnih znanosti Hrvatske
2.10.2000. - Nacionalni odbor za povijesne znanosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2010. - Povijest europskih integracija
Specijalistički poslijediplomski studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 150
13.12.2007. - Povijest prava i države
Ingegrirani preddiplomski i diplomski studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati: 300
13.12.2007. - Povijest prava i države
Stručni upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati: 300
13.12.2007. - Suvremena povijest pravnih i političkih institucija
Diplomski integrirani studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj
Norma sati: 300

Mentor u završnim radovima

1.3.2017. - 14.9.2017. Prvi višestranački demokratski izbori u Republici Hrvatskoj 1990. i odjeci u Istri prema napisima Glasa Istre
Marijana Kauka
Stručni upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2016. - 15.7.2016. Upravne reforme u RH 1993. g. i prvi odjeci u Novom listu
Karla Grdinić
Stručni upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2013. - 5.7.2013. Uloga Svete Stolice u međunarodnom priznanju Republike Hrvatske
Monika Turković
Integrirani Diplomski preddiplomski i diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2011. - 15.5.2011. Wiimarska republika
Ivan Šugar
Diplomski studij prava - četverogodišnji program
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

2.5.2016. - 7.5.2016. Suvremena povijest
Studij Povijesti
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczy
ERASMUS Predavanja
Norma sati: 4
2.5.2016. - 7.5.2016. Pravo zaštite kulturnih dobara
Stručni upravni studij
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczy
ERASMUS Pozvana predavanja
Norma sati: 4
15.4.2014. - 15.4.2014. Corso di Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo (SPA-SID), Dirrito publico Comparato, Diritto Costituzionale dei paesi Post-Socialisti
Intergirani preddiplomski - diplomski studij pravo
Sveučilište u Genovi - Italija
Pozvani predavač
Norma sati: 6
7.4.2014. - 11.4.2014. „Storia dell diritto medioevale e moderno“
Integrirani preddiplmski i diplomski studij pravo
Sveučilište u Camerinu - Italija
ERASMUS MOBILNOST - Nastavnik
Norma sati: 16

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vukas, Budislav ; Matić, Ines
Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilisticˇkoj pravnoj basˇtini i povijesti prava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 251-266 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826689

2. Vukas, Budislav, ml., Matić, Ines
Znanstveni doprinosi prof. Dr. Sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i povijesti prava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 251-266 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824265

3. Vukas, Budislav, ml., Matić, Ines
Znanstveni doprinosi prof. Dr. Sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i povijesti prava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 251-266 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824265

4. Vukas, Budislav, ml., Matić, Ines
Znanstveni doprinosi prof. Dr. Sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i povijesti prava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 251-266 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824265

5. Vukas, Budislav ; Peročević, Katarina
The process of the establishment of the independence of the Republic of Croatia and the foundation of their national policy in culture and art
Santander Art and Culture Law Review 2 221-244 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824259

6. Vukas, Budislav, ml.
Zasjedanje prvog višestranačkog hrvatskog sabora (30. svibanj 1990.) - početni impulsi "drugog putovanja" Republike Hrvatske prema Europskoj uniji
Zbornik radova - Trenutni izazovi i perspektive 2 183-218 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722270

7. Vukas, Budislav, ml.
Pravnopovijesne reference u ustavnim preambulama država srednje i jugoistočne Europe u postkomunističkom razdoblju
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63 1233-1255 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722279

8. Fabijanić Gagro, Sandra ; Vukas, Budislav
The Path of the Former Yugoslav Countries to the European Union: From Integration to Disintegration and Back
Maastricht Journal of European and Comparative Law 19 300-316 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584802

9. Vukas, Budislav, ml.
Pravnopovijesne pretpostavke tzv. "Jadranskog mira" ("Pax Adriatica") - doprinos srednjoeuropskoj stabilnosti
Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije: "Bosna i Hercegovina i Euro-atlantske integracije - trenutni izazovi i perspektive" 1 125-135 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722300

10. Vukas, Budislav
The Process of the Establishment of the Independence of the Republic of Croatia from the Perspective of International Law
Review of Croatian History 7 11-35 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722303

11. Vukas, Budislav ; Fabijanić Gagro, Sandra
Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država sljednica SFRJ
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 577-612 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531242

12. Vukas, Budislav, ml.
Talijanska okupacijska politika u Istri i Kastavštini u drugoj polovici 1918. godine - pravni aspekti"
Zbornik Kastavštine 19 71-89 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722328

13. Žunić Kovačević, Nataša ; Vukas, Budislav, ml.
O proračunskom načelu prethodnog odobrenja u djelu Stjepana Radića
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 1 161-174 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722311

14. Fabijanić Gagro, Sandra ; Vukas, Budislav
Pravna priroda i politička pozadina oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 1159-2000 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491990

15. Budislav Vukas, ml.
Neki primjeri kršenja međunarodnog prava talijanskih okupacijskih vlasti na području Zapadne Hrvatske i Kastavštine u razdoblju od 1941.-1943.
Zbornik Kastavštine XVI. 29-49 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904647

16. Budislav Vukas, ml.
Neki primjeri kršenja međunarodnog prava talijanskih okupacijskih vlasti na području Zapadne Hrvatske i Kastavštine u razdoblju od 1941.-1943.
Zbornik Kastavštine XVI. 29-49 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904647

17. Budislav Vukas, ml.
Neki primjeri kršenja međunarodnog prava talijanskih okupacijskih vlasti na području Zapadne Hrvatske i Kastavštine u razdoblju od 1941.-1943.
Zbornik Kastavštine XVI. 29-49 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904647

18. Vukas, Budislav
Tršćanska kriza u prijelomnom vremenu prve polovice 50-ih godina XX. stoljeća, Diplomatsko- političko i državnopravno razmatranje
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1017-1065 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904652

19. Vukas Budislav ml.
Glavne odrednice državnopravnog položaja Istre i Vološćanskog područja od 1943.-1947
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 2-3 105-124 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905392

20. Vukas, Budislav
Prijedlozi i nacrti konfederalizacije Jugoslavije 1990./91. - posljednji pokušaji "spašavanja" zajedničke družave
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 761-805 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904653

21. Vukas Budislav, ml.
Diplomatski prijepori o Istri 1945. godine
Mošćenički zbornik 2 73-88 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905402

22. Vukas Budislav, ml.
Diplomatski prijepori o Istri 1945. godine
Mošćenički zbornik 2 73-88 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905402

23. Vukas, Budislav, ml., Jurić, Dionis, Pošćić, Ana
Novi europski ustav
Riječki teološki časopis 12 337-366 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729013

24. Vukas Budislav ml.
Pariška mirovna konferencija (1946.) i razgraničenje između Italije i Jugoslavije s osobitim osvrtom na prostor Mošćenica
Mošćenički zbornik 1 97-111 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905398

Znanstvene knjige

1.
Budislav Vukas, ml.
Hrvatska državnost - pravnopovijesne prosudbe
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904611
2.
Vukas Budislav, ml.
The Role of Provisions on Human Rights Protection in Constructing the Croatian-Italian (formerly Yugoslav- Italian) Relations
Wolfrum, Rüdiger, Seršić Maja, Šošić, Trpimir, M. Brill Nijhoff - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824257
3.
Vukas, Budislav, ml.
"Pax Adriatica" - New Features of the Croatian (Slovenian) - Italian Relations Aimed at Shaping the Coexitence Identity (Legal and Historical Context)
Scorl, Konrad ; Sander, Gerald G. Verlag Dr. Kovač - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722322
4.
Vukas, Budislav, ml.
The Free Teritory of Trieste as a Subject of International Law
Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir M. Martinus Nijhoff Publishers - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722331
5.
Sander, Gerald G. ; Vukas, Budislav, ml.
Kroatiens steiniger Weg in die Europäische Union
Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. Verlag Dr. Kovač - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722342
6.
Budislav Vukas, ml.
Osimski sporazumi i hrvatsko-talijanski odnosi - pravnopovijesni pogled
Zavod za kaznene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904619
7.
Jurić, Dionis ; Vukas, Budislav
Nastanak Code Civila i njegov utjecaj na pravne sustave drugih država
Ledić, Dragutin Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720972

Kongresna priopćenja

1.
Budislav Vukas, ml. Andrea Roknić Bežanić
Historical and legal analysis of Provisions on Human Rights Protection in Custructing Yugoslav-Italian Relations 1947. – 1975.“ Usmeno „Human Rights yesturday and today – origin and importance of Human Rights and their protection in Legal Theory and Practice, Banska Bystrica - 15.3.2017.
2.
Budislav Vukas, ml. Andrea Roknić Bežanić
Poslijeratni položaj istarskog svećenstva – saveznici ili mučenici – (povijesna i pravna razmatranja), Usmeni 5. Kongres hrvatskih povjesničara: „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“, Zadar - 5.10.2016.
3.
Budislav Vukas, ml.
„Croatian Contribution to the Constitutional historiography in the period of 2000. – 2015.“, Usmeni Constituional History 2000.–2015. - In Memoriam prof. Stanislaw Placa (1927.–2006.)“, Jagiellanian University in Krakow Faculty of Law and Administration, - 15.9.2016.
4.
Budislav Vukas, ml. Ines Matić
„Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i povijesti prava“ Usmeno XXII. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti – vlasništvo, obveze, postupak“ Poreč - Pravni fakultete Sveučiišta u Rijeci - 13.4.2016.
5.
Budislav Vukas
"Doprinosi pravne povijesti u proučavanju manjinske problematike s osvrtom na zapadnohrvatska i slovenska iskustva)„ Usmeno Okrugli stol „Predstavljanje Inštituta za narodnostna vprešanja iz Ljubljane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci povodom 90 godina postojanja“, Rijeka - 21.12.2015.
6.
Budislav Vukas
„Presupposti storico giuridici per la creazione delle relazioni italo-croate contemporranee“ – uvodno pozvano izlaganje uz predstavljanje knjige „Italia e Croazia – Ordinamenti e confronti – a cura di R Cosio, A. Sgroi, V. Smokvina, G., Gappichelli Editore, Torino“ Usmeno predstavljanje knjige „Italia e Croazia – Ordinamenti e confronti – a cura di R Cosio, A. Sgroi, V. Smokvina, G., Gappichelli Editore, Torino Rijeka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet Centar izvrsnosti u Opatiji, Generalni konzulat Talijanske republike u Rijeci, - 6.11.2015.
7.
Budislav Vukas, ml. Maja Polić
„Hrvatski oproštaj sa socijalizmom – ustavni amandmani iz lipnja i srpnja 1990 – pravnopovijesni i politički odjeci“ Usmeno „Socijalizam na klupi – izgradnja i razgradnja, Pula - Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, - 1.10.2015.
8.
Budislav Vukas, ml.
„O hrvatskoj državnosti i institucionalnim reformama bana Ivana Mažuranića u nekim pogledima riječke javnosti“ Usmeno „Ivan Mažuranić – život i djelo“ Novi Vinodolski - u organizaciji Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Grada Novog Vinodolskog - 23.1.2015.
9.
Budisslav Vukas, Željko Bartulović
„Pravnopovijesni temelji hrvatske državnosti i pitanje državnih granica“ Usmeno Multidisciplinarni znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: „Istočna Hrvatska u Domovinskom ratu – iskustva, spoznaje, posljedice“, Osijek - Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku – Odjel za kulturologiju, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ – područni centar Osijek, Ogranak Matice Hrvatske u Osijeku, - 4.12.2014.
10.
Budislav Vukas, ml. Željko Bartulović
„Državnopravni odjeci banovanja Ivana Mažuranića na području Sušaka-Rijeke“, Usmeno „Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme Zagreb - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, - 5.11.2014.

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.11.2015. - „Presupposti storico giuridici per la creazione delle relazioni italo-croate contemporranee“
Predstavljanje knjige „Italia e Croazia – Ordinamenti e confronti – a cura di R Cosio, A. Sgroi, V. Smokvina, G., Gappichelli Editore, Torino“
Pravni fakultt Sveučiišta u Rijeci
2. 15.12.2014. - Predstavljanje knjige „Tamna strana Marsa – Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat Filopa Hamršaka
Predstavljanje knjige
Rijeka - u organizaciji Zavoda za povijesne i društvene znanosti Rijeka – s područnoj jedinicom u Puli HAZU, Pravnog fakulteta u Rijeci i Povijesnog društva Rijeka
3. 5.1.2012. - „Ivan Mažuranić – državnopravno značenje reformi u europskom kontekstu“,
Obilježavanje Dana Grada Novog Vinodolskog
Novi Vinodolski - Hrvatski centar za ljudska prava i Grad Novi Vinodolski
4. 9.12.2010. - „Ljudska prava u hrvatskoj pravnoj baštini“
Međunarodnog dana ljudskih prava i 11. godišnjice smrti Franje Tuđmana, prvog predsjednika Republike Hrvatske, u organizaciji Hrvatskog viteškog društva „Eugen Kvaternik“
Rijeka - Franjevački samostan na Trsatu
5. 16.3.2010. - Pad Berlinskog zida i njegove posljedice
Tribina - Katedra Ivana Pavla II
Rijeka - Franjevački samostan na Trsatu
6. 11.2.2009. - Jjudska prava u izvorima međunarodnog prava i hrvatskoj pravnoj tradiciji“
Tribina Matice Hrvatske – ogranak Rijeka i Družba Braće Hrvatskoga zmaja – Riječko-bakarski stol
Rijeka