Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk

Ekonomski fakultet Ured dekana

prostorija : Ekonomski fakultet, kab. 88
e-pošta : ana.stambuk@efri.hr
telefon : 355-132

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Ana Štambuk - google znalac profil 71 5 2

Obrazovanje

1.1.2006. - Doktor ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Magistar ekonomskih znanosti Informacijski menadžment Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
1.1.1995. - Diplomirani ekonomist Ekonomska kibernetika Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2007. - Docent / Izvanredni profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost; nastavnik na kolegijima: Statistika, Statistička analiza, Statistics, Statistical analysis na preddiplomskom studiju; Ekonomska statistika, Statističke metode za poslovno odlučivanje na diplomskom studiju; Statističke metode, Statističke metode za menadžment u javnom sektoru na poslijediplomskom specijalističkom studiju; Kvantitativne metode, Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi, Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji, Cases of quantitative and qualitative research in business economics na poslijediplomskom doktorskom studiju. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2007. Mlađi asistent / asistent / viši asistent Nastavna i stručna djelatnost; asistent na kolegijima: «Statistika», «Statistička analiza», «Poslovna statistika», «Statistika vanjske trgovine» Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.1997. Stručni suradnik - bez zasnivanja radnog odnosa Nastavna i stručna djelatnost; stručni suradnik na kolegiju: «Statistika», «Poslovna statistika», «Statistika vanjske trgovine» Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1997. Programer Projektiranje i razvoj - programiranje Arbor informatika d.o.o.

Članstva

1.1.2016. - Hrvatsko statističko društvo
1.1.2015. - Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji
Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj
Norma sati:
1.10.2018. - Cases of quantitative and qualitative research in business economics
Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj
Norma sati:
1.10.2018. - Statistika - predsemetar
Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj
Norma sati:
1.10.2016. - Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj
Norma sati:
1.10.2016. - Statističke metode
Upravljanje poslovnim uspjehom
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Statističke metode za poslovno odlučivanje
Poslovna ekonomija - diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Statistical analysis
International Business - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Statistics
International Business - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2009. - Kvantitativne metode
Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj
Norma sati:
1.10.2009. - Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi
Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2014. Statističke metode za poslovno odlučivanje
Poslovna ekonomija - diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Kvantitativne metode
Ekonomija i Poslovna ekonomija - poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Ekonomska statistika
Ekonomija - diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Statistička analiza
Ekonomija i Poslovna ekonomija - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Statistika
Ekonomija i Poslovna ekonomija - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2007. Stručna praksa
Dodiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2006. Upotreba baza podataka i statističkih metoda za analizu vanjske trgovine
Poslijediplomski studij međunarodna razmjena
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2007. Statistika vanjske trgovine
Dodiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2004. Statistika
Dodiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2004. Poslovna statistika
Dodiplomski stručni studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

29.9.2014. - Prva demografska dividenda
Darko Matulin
Ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
29.9.2014. - Tranzicija i fertilitet u zemljama zapadnog Balkana
Vanja Žganec
Ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - Empirijska analiza turističke potražnje s najvećim BDP-om po stanovniku država EU u RH
Sanela Fazlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. - Modeliranje stope rizika od siromaštva u RH
Sandra Ulaković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. - Modeliranje stope rizika od siromaštva u RH
Nikolina Pintur
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2013. - Modeliranje povezanosti inflacije i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Marina Brenko
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2013. - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji
Sanja Brajković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2013. - Empirijsko istraživanje povezanosti kriminala i turizma u Hrvatskoj i mediteranskim zemljama
Edi Furijan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2013. - Pouzdanost makroekonomskih prognoza u RH na primjeru BDP-a, inflacije, osobne potrošnje i investicija od 2006. do 2012.
Sanja Matijević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2013. - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Slovačkoj
Anita Andrić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza prijevoza putnika i robe zračnim prijevozom
Mateja Cindrić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza proizvodnje jabuka u RH od 2001. do 2011.
Nikola Kos
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza financijskih pokazatelja poduzeća Hrvatske šume d.o.o.
Tea Trivunović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza proizvodnje vina i grožđa u Republici Hrvatskoj
Ivona Vrljić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza odobrenih kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci D.D. u razdoblju 2003-2012 godine
Mirjana Komšo
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2013. - Stavovi studenata Ekonomskog fakulteta Rijeka o njihovom budućem zapošljavanju
Antonija Vine
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza poslovanja Erste banke d.d
Ani Titlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza poslovanja "HEP-a"
Vedrana Žgaljardić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza poslovanja "HEP-a"
Vedrana Žgaljardić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza vanjskotrgovinske bilance Hrvatske
Rade Vurdelja
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza proizvodnje bresaka i nektarina u razdoblju od 2002 do 2011 godine
Marija Parašćak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza prozvodnje i potrošnje u RH
Dario Mitar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza preferencija potrošača pri odabiru prehrambenih proizvoda
Maja Nanić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza ulaganja u istraživanje i razvoj (EU-27 i RH)
Martina Turkalj
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza poslovanja Privredne banke Zagreb d.d
Martina Zec
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza kretanja cijena stanova u RH
Edi Kamenar
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Završni rad
Statistička analiza prijevoza putnika i robe u pomorskom prijevozu RH
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza dolazaka i noćenja turista u kupališna mjesta
Ivana Jurić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Modeliranje dugoročne povezanosti potrošnje dohotka u Republici Hrvatskoj i Republici Češkoj u razdoblju od 2000. do 2012. godine
Andrea Ljubotina
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Empirijska analiza čimbenika turističke potražnje iz država s najvećim brojem turista u Republici Hrvatskoj
Divna Pedić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Statistička analiza bruto inozemnog duga RH i duga države u razdoblju 2002.-2011. godine
Arijan Kolombo
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Analiza osobne potrošnje u RH
Marina Kalić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.4.2013. - Istraživanje zadovoljstva klijenata u hotelu Phoenix u Zagrebu
Ines Škunca
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Statistička analiza dolazaka i noćenja turista u primorska mjesta u RH u razdoblju od 2002 do 2011 godine
Helena Žalik
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Statistička analiza razvoja turizma u Republici Hrvatskoj
Dražen Biličić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Statistička analiza telekomunikacijskih usluga u RH 2002. - 2011.
Darko Malenica
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Statistička analiza zaposlenosti u o pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
Sanja Matak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Statistička analiza zaposlenih na području Bjelovarsko- bilogorske županije u razdoblju od 2000. do 2010. godine
Marija Vladić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Statistička analiza proizvodnje i potrošnje prirodnog plina u RH od 2000. - 2009. god.
Maja Brus
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2012. - Statistička analiza nezaposlenosti u Sisačko - moslavačkoj županiji
Natalija Antić Bjelac
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2012. - Statistička analiza ukupne potrošnje energije u Republici Hrvatskoj
Ana Iskra
Poslovna ekonomija

20.9.2012. - Statistička analiza ribarstva u Republici Hrvatskoj
Antonija Ćurić
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Statistička analiza investicija u RH od 2000. do 2010. godine
Hrvoje Rumič
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Statistička anliza uvoza i izvoza u Primorsko - goranskoj županiji
Iva Latin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza distribucije kredita banaka stanovništvu 2002-2011 u RH
Ankica Malnar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza stanovništva Ličko-senjske županije
Antonio Burić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Analiza statističkih pokazatelja siromaštva u Republici Hrvatskoj
Tamara Burzan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza kretanja turizma u Novom Vinodolskom (2002.-2011.)
Gordan Butković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza proizvodnje primarne energije u Republici Hrvatskoj
Ana Ćosić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička anliza proizvodnje i potrošnje sirove nafte u Republici Hrvatskoj od 2000 do 2009 godine
Tomislav Lukić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza kretanja posjetitelja kazališta u Republici Hrvatskoj
Petra Krmpotić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2012. - Statistička analiza stanovništva Splitsko- dalmatinske županije za razdoblje od 2001. do 2011. godine
Sonja Jagetić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.7.2012. - Statistička analiza prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine
Saša Alebić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.7.2012. - Statistička analiza korisnika mirovina u područnoj službi HZMO u Bjelovaru
Sonja Đuračić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2010. - Statistička analiza cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj
Jasna Rešetar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2010. - Demografske karakteristike stanovništva Sisačko-moslavačke županije
Tajana Bojanić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2010. - Ekonomske strukture stanovništva u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji
Andreja Krnjaić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.2010. - Obrazovna struktura stanovništva u Republici Hrvatskoj
Marina Tarandek
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2009. - Statistička analiza prosječnih plaća prema stručnoj spremi i djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Mario Dešić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2015. - Statistička analiza
Osnovni stupanj Programa cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo “Statistička znanja za poduzetnike“ (Modul 4)
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2015. - Statistika
Osnovni stupanj Programa cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo “Statistička znanja za poduzetnike“ (Modul 4)
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2015. - Statističke metode za poslovno odlučivanje
Napredni stupanj Programa cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo “Kvantitativna i statistička znanja za poduzetnike “ (Modul 2)
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Kvantitativne metode istraživanja u turizmu
Kvantitativne metode istraživanja u turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostistiljstvu, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Tečaj korištenja Moodle-a za nastavnike
Tečaj korištenja Moodle-a za nastavnike
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Kvantitativne metode pomoću MS Excela
Kvantitativne metode istraživanja u turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostistiljstvu, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

13.2.2019. - 13.2.2019. Radionica o mentoriranju doktoranata


Norma sati:
6.2.2019. - 20.2.2019. English for Academic Purposes - intensive teacher-training course


Norma sati:
12.9.2018. - 4.10.2018. English for Academic Purposes Part II - teacher training course


Norma sati:
9.7.2018. - 13.7.2018. Practical Introduction to Machine Learning and Data Analytics


Norma sati:
25.6.2018. - 26.6.2018. Statistical methods workshop


Norma sati:
11.6.2018. - 16.6.2018. Advanced Microeconometrics


Norma sati: 25
4.6.2018. - 8.6.2018. Applied Econometric Course - 10th generation / Panel Data Analysis


Norma sati:
27.2.2018. - 4.7.2018. English for Academic Purposes - teacher training course


Norma sati:
27.10.2017. - 27.11.2017. Znanstveni radovi i proces objave – korisni savjeti


Norma sati:
23.6.2017. - 24.6.2017. Statistical methods workshop


Norma sati:
6.3.2017. - 11.3.2017. Advanced Microeconometrics


Norma sati: 22 sata
1.1.2016. - Advanced Econometrics: Single Equation Models (Webinar)


Norma sati:
1.1.2016. - Panel Data Econometrics


Norma sati:
1.1.2016. - Statističke metode za doktorsko istraživanje


Norma sati:
1.1.2016. - Analiza korištenih metoda poučavanja i izvora učenja s naglaskom na načine postizanja ishoda učenja te provjere stečenih ishoda


Norma sati:
1.1.2016. - Introduction to Non-linear Time Series Econometrics


Norma sati:
1.1.2016. - Applied Econometric Course - 8th generation - Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting


Norma sati:
1.1.2015. - Introduction to Univariate Time Series with Stata


Norma sati:
1.1.2015. - Misinterpreting Econometric and Statistical Results


Norma sati:
1.1.2015. - Neuronske mreze za predvidjanje i klasifikaciju


Norma sati:
1.1.2015. - Introduction to Panel Data Using Stata


Norma sati:
1.1.2015. - A doctoral dissertation tutorial


Norma sati:
1.1.2015. - Određivanje skupova ishoda učenja EKONOMIJA preddiplomski i diplomski (po smjerovima)


Norma sati:
1.1.2014. - Market Research Colloquium


Norma sati:
1.1.2014. - Introduction to Multivariate Analysis (PCA - principal component analysis i cluster analysis)


Norma sati:
1.1.2013. - Seminar o ishodima učenja


Norma sati:
1.1.2013. - Stručno usavršavanje visokoškolskih nastavnika


Norma sati:
1.1.2013. - Introduction to Multivariate Analysis


Norma sati:
1.1.2013. - Introduction to Multivariate Analysis


Norma sati:
1.1.2012. - E-tečaj za E-mentore


Norma sati:
1.1.2009. - UniSTAT 3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijatne analize


Norma sati:
1.1.2008. - School of Applied Econometrics


Norma sati:
1.1.2008. - UniSTAT 2: Osnove analize varijance i regresijske analize


Norma sati:
1.1.2008. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
1.1.2008. - Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja


Norma sati:
1.1.2007. - UniSTAT 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati:
1.1.2004. - Tečaj bez alata nema zanata: izrada online tečaj pomoću alata WebCT


Norma sati:
1.1.2004. - Fascilitation of Online Learning


Norma sati:
1.1.2003. - 1846 Microsoft Solutions Framework Essentials


Norma sati:
1.1.1996. - Post-Communist Transition and European Integration Processes


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2009. - Statistička analiza u ekonomiji

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Uporaba statistike u ekonomiji, 2. izdanje

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Upotreba statistike u ekonomiji

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Klun, Maja; Štambuk, Ana; Stare, Janez
How Different Is Opinion About The Tax System Among Citizens And Experts: The Case Of Slovenia
International Journal of Applied Business and Economic Research 14 591-601 - 2016. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1462531136.pdf

Q4
A1

2. Filipović, Ivan; Škalamera-Alilović, Dunja; Štambuk, Ana
Commercial Banking and Personal Indebtedness in Croatia
Economic and Social Development / Jovancai Stakic, Ana ; Kurecic, Petar ; Dobrinic, Damir (ur.). - Belgrade : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia ; University North, Koprivnica, Croatia ; John Naisbitt University, Belgrade, Serbia , 2016. 66-79. 66-79 - 2016.

Q4
A1
WOS

3. Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana
Introduction of a Local Real Estate Tax in Croatia: a Survey of Expert and Public Opinion
Lex localis - Journal of Local Self-Government 14 53-74 - 2016. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.1.53-74%282016%29

Q2
A1
WOS

4. Klun, Maja; Štambuk, Ana
Administrativni stroški : pomemben element davčne politike
lovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb / Slovenian public administration at the crossroads of strategic changes - 2016.

A1

5. Štambuk, Ana ; Tibljaš, Rebeka
Empirical Research of Mountain Tourism Demand in Croatia Using Polynomial Regression Model with Autoregressive Errors
International Journal of Research in Commerce, Economics and Management 6 63-67 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=848572

A1

6. Šimović, Hrvoje ; Blažić, Helena ; Štambuk, Ana
Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 67 185-205 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829963

Q3
A1

7. Štambuk, Ana ; Kelin, Ema ; Jurić, Ivana
A Contribution to Health Tourism Research: the Case of Demand for Thermal Resorts in Croatia
International Journal of Research in Commerce, Economics and Management 6 58-65 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854644

A1

8. Lazović-Pita, Lejla ; Štambuk, Ana
What are the Opinions of Tax Administration Officials Regarding Tax Policy Reforms in Bosnia and Herzegovina?
Journal of Advanced Research in Law and Economics 7 2106-2120 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876204

Q3
A1

9. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana.
Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia
Challenges of Europe: Growth, competitiveness and inequality - 2015.

10. Lazovic-Pita, Lejla; Štambuk, Ana
Professional opinions and Attitudes about tax policy in Bosnia and Herzegovina with the special focus on the Federation of Bosnia and Herzegovina"
The South East European Journal of Economics and Business 10 29-44 - 2015. http://journal.efsa.unsa.ba/index.php/see/article/view/332/80

Q4
A1
WOS

11. Klun, Maja; Štambuk, Ana
Davčni strokovnjaki in njihovo mnenje o davčni politiki v Sloveniji
Slovenski javni sektor na razpotju strateških sprememb: zbornik prispevkov / XXII. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, 24.-25. september 2015 / Aristovnik ; Aleksander (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za upravo - 2015.

A1

12. Klun, Maja; Štambuk, Ana
Tax experts’ opinion on the tax system in Slovenia
eJournal of Tax Research 13 784-798 - 2015. https://www.business.unsw.edu.au/research-site/publications-site/ejournaloftaxresearch-site/Documents/05_KlunStambuk_Tax%20experts%20opinion%20on%20the%20tax%20system%20in%20Slovenia.pdf

Q3
A1

13. Cerović, Ljerka; Arbula Blecich, Andrea; Štambuk, Ana
Relevant Areas and Indicators of Quality in Higher Education Institutions: Evaluating the System of Higher Education in Economics
Management: Journal of Contemporary Management Issues 19 89-116 - 2014. http://www.efst.hr/management/Vol19No2-2014/6-Cerovic.pdf

Q2
A1

14. Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana
Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH: anketa poreznih stručnjaka( The role of social policy in tax policy of the Republic of Croatia: a survey of tax experts )
Revija za socijalnu politiku 21 327-360 - 2014. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/1216/1274

Q3
A1
WOS

15. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey
TAX REFORMS: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES, CONFERENCE PROCEEDINGS 121-147 - 2014. http://www.ijf.hr/download_file.php?file=tax_reform_proceedings.pdf

16. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey
Financial Theory and Practice 38 405-439 - 2014. http://www.fintp.hr/upload/files/ftp/2014/4/simovic_blazic_stambuk.pdf

A1

17. Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja
A Contribution to E-Tourism Demand Modelling
Informatologia 46 343-352 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=167070

A1

18. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Što porezni stručnjaci misle o poreznom sustavu i poreznoj politici u Hrvatskoj?( Professional opinions about tax policy and tax system in Croatia )
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske (1330-0903) 22 (2013), 12; 31-37 22 31-37 - 2013.

19. Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja
An Insight Into the Internet Usage Evolution - a Quantitative Approach
Book of Manuscripts, Society and Technology 2012 - Dr. Juraj Plenković / Plenković, Mario ; Mustić, Daria (ur.). - Zagreb : International Federation of Communication Associations - IFCA ; Croatian Communication Association - CCA , 2012. 136-150 - 2012.

20. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Depopulacija i starenje stanovništva kao prijetnja gospodarskom razvoju( Depopulation and the aging of the population as a threat to economic development )
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj 55-66 - 2012.

A2

21.
Večparametrski hierarhični model ocene kakovosti hotelskih storitev( Multi-Parametric Hierarchical Model of Hotel Services Quality Estimation )
- 2012.

22. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Cohort Analysis of Female Employment in Croatia
50 Years of European Union – L'Union Éuropéenne a 50 Ans 167-176 - 2008.

A1

23. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Low Fertility and Population Ageing in Croatia
L'europe élargie et ses défis : Les actes du séminaire européen / Gjurovska, Mileva (ur.). - Skopje : Ss. Cyril and Methodius University in Skopje ; Centre d'etudes sur le developpement international et les mouvements economiques et sociaux (CEDIMES) - Paris , 2008. 426-438 (ISBN: 978-608-4508-11-3). 426-438 - 2008.

A1

24. Štambuk, Ana
A Demometric Analysis of the Croatian Population
Austrian Journal of Statistics 36 73-86 - 2007.

25. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Cohort Analysis of Female Employment in Croatia
International Conference Economic Integration, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, Faculty of Economics , 2007. - 2007.

26.
Demometrijsko modeliranje stanovništva u funkciji strategijskog upravljanja makroekonomskim agregatima Hrvatske( Demometric population modeling in function of strategic management of macroeconomic aggregates of Croatia )
- 2006.

27. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Population dynamics and fertility declines in Croatia
5th International Conference on Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet - 2005.

A1

28. Štambuk, Ana
Model neuralne mreže za predviđanje zadovoljstva gosta( A Neural Network Model for Guest Satisfaction Forecasting )
Proceedings A of the 5th International Multi– Conference Information Society, Intelligent Systems, Data Minig and Data Warehousing / Bohanec, Marko ; Gams, Matjaž ; Grobelnik, Marko ; Mladenič Dunja (ur.). - Ljubljana : Inštitut "Jožef Stefan", Ljubljana 66-69 - 2002.

A1

29. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Demografske odrednice pučanstva Primorsko-goranske županije( Demographic Determinants of Population in the County of Primorje and Gorski Kotar )
Zbornik radova - Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka 1 1-17 - 1995.

A1

Znanstvene knjige

1.
Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana
Uporaba statistike u ekonomiji, 2. izdanje( Statistics for Economics, 2nd Edition )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2009.
2.
Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana
Statistička analiza u ekonomiji( Statistical analysis for Economics )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2009.
3.
Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana
Upotreba statistike u ekonomiji( Statistics for Economics )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2007.

Pozvana predavanja

1. Štambuk, Ana; Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje
Primjena PLS-SEM modela u analizi porezne politike
Rijeka - 22.4.2016.

Kongresna priopćenja

1.
Štambuk, Ana ; Blažić, Helena
Eastern Croatian Taxpayers’ Perceptions of ohe Tax System Prezentacija 6. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croati - Vision and Growth Osijek - 25.5.2017.
2.
Filipović, Ivan; Škalamera-Alilović, Dunja; Štambuk, Ana
Commercial Banking and Personal Indebtedness in Croatia Prezentacija 14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Beograd - 1.1.2016.
3.
Klun, Maja; Stare, Janez; Štambuk, Ana
Citizens and experts: how different is their opinion on the tax system in Slovenia Prezentacija International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2015” Istambul, Turska - 23.10.2015.
4.
Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia Prezentacija 11th International conference “Challenges of Europe” Split, Hvar - 28.5.2015.
5.
Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey Prezentacija TAX REFORMS: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES Zagreb - 20.6.2014. http://www.ijf.hr/download_file.php?file=tax_reform_proceedings.pdf
6.
Štambuk, Ana
A Demometric Analysis of the Croatian Population
7.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Modeliranje strukture stanovništva u Hrvatskoj Lesliejevim matričnim modelom( Modelling of the Population Structure in Croatia by Means of Leslie’s Matrix Model )
8.
Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja
A Contribution to E-Tourism Demand Modelling
9.
Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja
An Insight Into the Internet Usage Evolution - a Quantitative Approach
10.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Low Fertility and Population Ageing in Croatia
11.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Population dynamics and fertility declines in Croatia
12.
Štambuk, Ana
Model neuralne mreže za predviđanje zadovoljstva gosta( A Neural Network Model for Guest Satisfaction Forecasting )
13.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Cohort Analysis of Female Employment in Croatia

Znanstveni projekti

1. 28.11.2017. -
Ekonomski učinci demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj; Voditeljica istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ; https://www.efri.uniri.hr/hr/novi_znanstveni_projekti_uniri_2017/760/200
2. 1.10.2016. - 1.10.2018.
Prognoziranje i analiziranje turističke ponude i potražnje u republici hrvatskoj primjenom kvantitativnih metoda; Članica istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ; https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-5-16
3. 1.1.2015. -
ECONQUAL-Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije; Članica istraživačkog tima; EU; ;
4. 1.1.2015. -
Održivost javnih financija i učinkovitost fiskalne politike (Sustainability of public finance and efficiency of fiscal policy) DP079 – 2015; ; Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb); ;
5. 1.6.2014. -
Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia; Istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.efri.uniri.hr/hr/znanstveni-projekti-hrzz
6. 12.3.2014. -
Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva; Članica proširenog istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ; http://www.efri.uniri.hr/hr/blazic-13.02.1.2.02
7. 12.3.2014. -
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske ; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; http://www.efri.uniri.hr/hr/karaman_aksentijevic-13.02.1.2.04
8. 1.1.1997. -
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske; Istraživač; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1&progID=325&projID=1686
9. -
UPRAVALJANJE RIZICIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI; Članica istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ;
10. -
Primjena digitalnog marketinga i reakcije potrošača; Članica istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 24.4.2017. -
Josipa Akalović Antić; Doktorat ; ; ;
2. -
Anita Zelić; Doktorat ; ; ;
3. -
Toni Milun; Doktorat ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 24.5.2018. - 26.5.2018.
7. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth Osijek, Hrvatska
2. 11.5.2018. - 13.5.2018.
The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World (EBEEC 2018) Varšava, Poljska
3. 10.5.2018. - 11.5.2018.
2nd International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO'18 Opatija, Hrvatska
4. 25.5.2017. - 27.5.2017.
6. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth Osijek, Hrvatska
5. 13.5.2016. - 14.5.2016.
4th International Scientific Conference on Economic and Social Development Beograd, Srbija
6. 22.4.2016. - 22.4.2016.
XV. Interkatedarski skup katedri za financije Rijeka, Hrvatska
7. 22.10.2015. - 23.10.2015.
International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities-2015” Istambul, Turska
8. 24.9.2015. - 25.9.2015.
XXII. Dnevi slovenske uprave Ljubljana, Slovenija
9. 6.7.2015. - 6.7.2015.
Reforms towards more decentralized governments and related problems of substantial effects on fiscal consolidation efforts Rijeka, Hrvatska
10. 27.5.2015. - 29.5.2015.
11th International conference “Challenges of Europe” Split – Hvar, Hrvatska
11. 20.4.2014. - 20.4.2014.
Tax Reforms: Experiences and Perspectives Zagreb, Hrvatska
12. 28.6.2012. - 30.6.2012.
Society and Technology 2012-Dr. Juraj Plenković - 2 rada Lovran, Hrvatska
13. 18.4.2007. - 21.4.2007.
6th International Conference «Economic Integrations, Competition and Cooperation» Opatija, Hrvatska
14. 4.11.2005. - 6.11.2005.
10th Young Statisticians Meeting Seggau, Austrija
15. 22.4.2005. - 23.4.2005.
Vth International Conference "Economic integrations, Competition and Cooperation" Lovran, Hrvatska
16. 14.10.2002. - 18.10.2002.
5th International Multi – Conference Information Society, Intelligent Systems, Data Minig and Data Warehousing Ljubljana, Slovenija

Uredništva časopisa

1. 8.6.2017. - 30.6.2018. International Journal of Research in Commerce & Management
http://ijrcm.org.in/commerce/index.php
2. 8.6.2017. - 30.6.2018. International Journal of Research in Commerce, Economics & Management
http://ijrcm.org.in/cem/index.php
3. 8.6.2017. - 30.6.2018. International Journal of Research in Computer Application & Management
http://ijrcm.org.in/comapp/index.php
4. 8.6.2017. - 30.6.2018. International Journal of Research in Commerce, IT & Management
http://ijrcm.org.in/it/index.php
5. - Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics
https://www.hsd-stat.hr/en/crebss_en/croatian_review_of_economic_business_and_social_statistics_crebss/

Recenzije

1. 2016. Croatian Operational Research Review - 2 rada
2. 2015. 3rd International Scientific Conference SUSTAINABLE TOURISM, ECONOMIC DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE (TOSEE)- 3 rada
3. 2015. Zbornik Veleučilišta u Rijeci
4. 2014. Zbornik Veleučilišta u Rijeci
5. Croatian Operational Research Review
6. Ekonomska misao i praksa
7. 2nd International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO'18
8. Tourism and Hospitality Industry 2018 - Trends and Challenges
9. Tourism and Hospitality Management
10. Jurun, E. & Jurun, Z. (ur.) (2017) Poslovna statistika s primjerima u Microsoft Excelu. Split. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.
11. Tourism and Hospitality Management
12. UDEKOM - Balkan

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Suradnici u učenju
Sveučilište u Rijeci i Microsoft  
Članica radne grupe
2.
1.1.2003. - 1.1.2005.
Mladi u poduzetništvu
Svučilište u Rijeci i Primorsko-goranska županija  
Članica projektnog tima
3.
1.1.2001. - 1.1.2002.
Strategija gospodarskog razvoja Grada Rijeke
The Urban Institute, Američka agencija za međunarodni razvitak-USAID  
Članica radne skupine za planiranje gospodarskog razvoja - podsukupine za razvoj jedinstvene informatičke infrastrukture

Stručna aktivnost

1.
1.1.2002. -
Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije 2001.
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ured za statistiku   Članica uredničkog odbora

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2019. - - Predsjednica odbora
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Odbor za razvoj učenja na daljinu
2. 1.10.2016. - - Pročelnica katedre
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku
3. 1.1.2013. - - Članica odbora
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Odbor za razvoj učenja na daljinu
4. 1.1.2013. - - Bilateralni koordinator Erasmus-ugovora za "Al.I.Cuza" University of Iasi, Romania Faculty of Economics and Business Administration
Ekonomski fakultet Rijeka
5. 1.1.2010. - - Tajnica katedre
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku
6. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Članica odbora
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Odbor za kvalitetu
7. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Pročelnica katedre
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - Članica povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij
2. 1.1.2008. - - Članica povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za implementaciju e-učenja
3. 1.1.2008. - - Povjerenica
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Povjerenica za e-učenje