Dorotea Ćorić

Pravni fakultet Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

e-pošta : dcoric
e-pošta : dcoric@pravri.hr
telefon : + 385 51 359 534
e-pošta :

prof. dr. sc. Dorotea Ćorić

Obrazovanje

1.10.1999. - 1.10.2002. Doktorica pravnih znanosti (dr.sc.) Doktorski studij Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
1.10.1989. - 1.10.1992. Magistar pravnih znanosti (mr.sc.) Poslijediplomski studij iz Trgovaškog prava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1979. - 1.10.1984. Diplomirani pravnik Sveučilišni studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
-
-

Radno iskustvo

1.3.2013. - 1.6.2018. redovna profesorica, Predstojnica Katedre za pomorsko i općeprometno pravo znanstveni, nastavni i stručni rad na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić br.6, Rijeka
1.12.2007. - 1.2.2013. izvanredna profesorica, Predstojnica Katedre za pomorsko i općeprometno pravo znanstveni, nastavni i stručni rad na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić br.6, Rijeka
1.10.2002. - 1.12.2007. docent, Predstojnica Katedre za pomorsko i općeprometno pravo znanstveni, nastavni i stručni rad na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakulktet, Hahlić br.6, Rijeka
1.12.1989. - 1.10.2002. znanstveni istraživač znanstveno-istraživački rad u području pomorskog prava i prava mora Jadranski zavod - HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI,Zagreb
1.9.1984. - 1.11.1987. odvjetnički vježbenik građanskopravni sporovi , sporovi iz trgovačkog prava odvjetnički ured Marić, 10000 Zagreb, Šenoina 1
-

Članstva

- Arbitar, Stalno Arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komri
- Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU, Sekcija za privatno pravo
- Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje pravo
- Hrvatsko društvo za transportno pravo (HDTP)
- Hrvatsko društvo za pomorsko pravo (HDPP)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Pomorsko i općeprometno pravo
Prediplomski i diplomski sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Pravo zaštite morskog okoliša
Prediplomski i diplomski sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Pomorsko upravno pravo
Stručni upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Pravo zaštite okoliša
Stručni upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Pravo zaštite morskog okoliša
Specijalistički stručni studij javne uprave
Pravni fakuktet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:
- Europsko pravo zaštite okoliša
Poslijediplomski specijalistički studij
Pravni fakulktet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Osnove financiranja i osiguranja tražbina u brodarstvu
Poslijediplomski specijalistički studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj kolegija
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ćorić, Dorotea
Primjena odredbi Pomorskog zakonika o izvanugovornoj odgovornosti vlasnika broda i brodara na jahte i brodice
Poredbeno pomorsko pravo (PPP) 57 131.-147. - 2017.

2. Ćorić, Dorotea ; Padovan, Adriana Vincenca ; Čičovački, Lukša
PREVENTION OF POLLUTION BY YACHTS’ SEWAGE IN THE PORTS OF NAUTICAL TOURISM – THE LEGAL FRAMEWORK
381-394 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=873093

3. Ćorić, Dorotea
Zaštita morskog okoliša u marinama - hrvatski pravni okvir
135-149 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=911719

4. Ćorić, Dorotea ; Tuhtan Grgić, Iva
The Rights of Persons with Disabilities and Reduced Mobility in the European and Croatian Transport Law
Zbornik radova 2. Međunarodne konferecije transportnog prava i prava osiguranja 485-505 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918321

5. Ćorić, Dorotea
Marine Pollution from seabed activites - Croatian liability regime
Il Diritto Marittimo Vol.1, 47-64 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918384

6. Ćorić, Dorotea
The Meaning and Use of the Term Ship in the Croatian Maritime Legislation
The Ship: An example of Legal Plurification-Qualification, Current Issues in Maritime and Transport Law, Il Diritto Marittimo- Quaderni 3 299-335 - 2016.

7. Ćorić, Dorotea ; Tuhtan Grgić, Iva
Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu: problem izvanugovorne odgovornosti za onečišćenje mora u hrvatskom zakonodavstvu
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 62 113-119 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804039

8. Pijaca, Marija ; Ćorić, Dorotea
Indemnity Clause in Standard Bareboat Charter
309-315 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721047

9. Ćorić, Dorotea ; Šantić, Ivo
Nadzor sigurnosti plovidbe i utvrđivanje prekršajne odgovornosti
Pravni vjesnik 28 79-95 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655155

10. Ćorić, Dorotea
Pravni okvir za suzbijanje piratstva na moru
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 59 50-60 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655159

11. Ćorić, Dorotea
Uvođenje poreza po tonaži broda u pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske
Poredbeno pomorsko pravo 50 75-89 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537052

12. Ćorić, Dorotea
Direktiva o onečišćenju mora s brodova i nadležnosti obalnih država
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 857-965 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=545093

13. Ćorić, Dorotea
Treba li Republika Hrvatska potvrditi Atensku konvenciju iz 2002. godine ?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 917-934 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451438

14. Ćorić, Dorotea
Odgovornost i naknade štete zbog onečišćenja mora i mjesto zakloništa
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 431-450 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338213

15. Ćorić, Dorotea ; Debeljak-Rukavina, Sandra
Zaštita morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 959-974 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403489

16. Ćorić, Dorotea ; Debeljak-Rukavina, Sandra
Odgovornost prijevoznika za štete na robi u međunarodnom i domaćem prijevozu unutarnjim plovnim putovima
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1139-1180 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338205

17. Ćorić, Dorotea
Međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem : najnovije izmjene
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 889-912 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338183

18. Ćorić, Dorotea
Granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji
Poredbeno pomorsko pravo 44 59-67 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=205034

19. Ćorić, Dorotea
Što novo donosi Pomorski zakonik ?
Pomorski zbornik 42 15-32 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=274853

20. Ćorić, Dorotea
Najnovije izmjene međunarodnog sustava građanske odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992.
Poredbeno pomorsko pravo 41 3-12 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=110428

21. Ćorić, Dorotea
Scopic klauzula - novi vid odstupanja od tradicionalnih načela spašavanja
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Supplement 267-274 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=102914

22. Ćorić, Dorotea
Teritorijalna primjena međunarodnog sustava odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine u državama koje nisu proglasile gospodarski pojas
Poredbeno pomorsko pravo = Comparative maritime law 40 71-82 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65433

23. Ćorić, Dorotea
Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja brodskim gorivom, 2001.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 38 435-447 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=102919

24. Ćorić, Dorotea
Pomorska hipoteka 'de lege ferenda'
Pravo u gospodarstvu 37 338-348 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7074

25. Ćorić, Dorotea
Hrvatska treba otkazati Haška pravila: da ili ne ?
Vladavina prava 2 17-26 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=27659

26. Ćorić, Dorotea
Nadzor države luke: izmjena ili dopuna nadzora države zastave
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 33 111.-120. - 1996.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927631

27. Ćorić, Dorotea
Stupanje na snagu Međunarodne konvencije o pripravnosti, reakciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem iz 1990.
Uporedno pomorsko pravo 37 435.-447. - 1995.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927725

28. Ćorić, Dorotea
Treći pokušaj međunarodne unifikacije pravila o pomorskim privilegijima i hipotekama
Pomorski zbornik 1 61.-90- - 1993.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927727

29.


Znanstvene knjige

1.
Ćorić, Dorotea
Onečišćenje mora s brodova : Međunarodna i nacionalna pravna regulativa
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451528
2.
Ćorić, Dorotea
Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Jadranski zavod - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=102910

Pozvana predavanja

1. Ćorić, Dorotea
The Meaning and Use of the Term Ship in the Croatian Maritime Legislation,
Bologna - 1.7.2016.
2. Ćorić, Dorotea
Marine Pollution form Seabed Activities – Croatian Liability Regime,
Portorož - 27.5.2016.
3. Ćorić, Dorotea
Croatian Hydrocarbons' Explotation and Exploration Regulation de lege ferenda
Zagreb - 24.3.2016.
4. Ćorić, Dorotea, Pospišil Miler, Marija
International Regime for HNS Spills Damage Compensation
Opatija - 16.6.2013.
5. Ćorić, Dorotea
The Croatian Legal Framework for the Prevention of Pollution form Ships
Portorož - 18.5.2012.
6. Ćorić, Dorotea
Ilegalna izlijevanja na moru - Hrvatski pravni okvir
Zagreb - 8.9.2008.
7. Ćorić, Dorotea
Pitanja odgovornosti, naknade štete i sankcija za ilegalna izlijevanja ulja s brodova u ZERP-u,
Split - 18.12.2007.
8. Ćorić, Dorotea
Ratification of the Protocol of 2003. to the FUND Convention
Dubrovnik - 22.11.2005.

Kongresna priopćenja

1.
Ćorić, Dorotea, Tuhtan Grgić, Iva
The Rights of Persons with Disabilities and Reduced Mobility in the European and Croatian Transport Law usmeno izlaganje 2nd International Transport and Insurance Law Conference, INTRANSLAW Zagreb Zagreb - 13.10.2017.
2.
Ćorić, Dorotea, Padovan, A.V, Čičovački, L
Prevention of Pollution by Yachts Sewage in the Ports of Nautical Tourism – The Legal Framework usmeno izlaganje 7th International Maritime Science Conference- IMSC, Solin - 20.4.2017.
3.
Ćorić, Dorotea
Protection of the Marine Environment in Marinas – Croatian Legal Framework, usmeno izlaganje IMSLC Modern Challenges of Marine Navigation Split - 30.9.2016.
4.
Ćorić, Dorotea, Pijaca, Marija
Indemnity Clause in Standard Bareboat Charter Barecon 2001 usmeno izlaganje - 6th IMSC 2014, International Maritime Science Conference and International Conference on Transport Science Solin - 28.4.2016.
5.
Ćorić, Dorotea, Tuhtan Grgić, Iva
Croatian Legal Regime on Liability and Damage Compensation for Pollution from Seabed Activities, usmeno izlaganje Conference Croatian Maritime Domain and Seaports Legislation and Other Relevant Topics of Maritime and Transport Law Mali Lošinj - 29.5.2015.
6.
Ćorić, Dorotea
Direktiva EU o proširenje nadležnosti obalnih država. usmeno izlaganje Međunarodni znanstveni skup, Rješavanje sporova u hrvatskom i međunarodnom pravu, Brijuni - 2.6.2011.
7.
Ćorić, Dorotea
Zaštita morskog okoliša u ZERP-u Republike Hrvatske. usmeno izlaganje 1. Međunarodna konferencija o pomorskoj znanosti Split - 11.6.2008.
8.
Ćorić, Dorotea
Liability for Oil Pollution under Croatian Law usmeno izlaganje Port Management and Logistics, Regulation, Liberalisation and Environmental Challenges, Portorož - 26.10.2004.
9.
Ćorić, Dorotea
Amendments to the Croatian Maritime Act of 1994 - Towards further internationalisation, usmeno izlaganje Shipping and Shipbuilding in Croatia - Towards the Millenium Hvar - 28.5.1997.

Znanstveni projekti

1. -
Teorija i praksa pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, međunarodna unifikacija pomorskog prava i kodifikacija prava mora ( šifra -101001; Suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOIS); ;
2. -
Hrvatsko pomorsko zakonodavstvo i međunarodni standardi”, (šifra- 0101030 ); Suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOIS); ;
3. -
Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu EU ( šifra -101-0000000-2440); Suradnica; Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOIS); ;
4. -
Razvoj suvremenog osigurateljnog režima za hrvatske marine – unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša - DELICROMAR; Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost(HZZ); ;
5. -
Koncesije na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije s posebnim osvrtom na vlasničke odnose, posebice postojećih korisnika; Voditeljica; Primorsko-goranska županija; ;
6. -
Regional Cooperation and Marine Pollution in Adriatic Sea, podprojekt „Expert Study on Ship Based Oil Pollution in the Adratic Sea”; Suradnica; Institut Fridtjof Nansen, Oslo; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Sandra Margan; Magisterij Odgovornost za onečišćenje mora opasnim i štetnim tvarima; ; ;
2. -
Mara Barun; Doktorat Odgovornost prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede putnika – međunarodni i nacionalni propisi; ; 2012.;
3. -
Marija Pijaca; Doktorat Ugovor o zakupu broda, obrana; ; 2016.;

Znanstveni skupovi

1. -
Znanstveni skup Pomorsko pravo i pravo mora – interesi Hrvatske, Jadranski zavod - HAZU Zagreb Izlaganje pod nazivom Problem teritorijalne primjene međunarodnog sustava odgovornosti za onečišćenje mora uljem iz 1992.,
2. -
Znanstveni skup povodom 50.obljetnice djelovanja Jadranskog zavoda HAZU Zagreb Izlaganje pod nazivom Stupanje na snagu Međunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja mora uljem iz 1990.godine.
3. -
Znanstveni skup Pomorsko pravo i pravo mora – interesi Hrvatske, Jadranski zavod - HAZU Zagreb Izlaganje pod nazivom Luka skloništa za brodove u nevolji,
4. -
Znanstveni skup Pomorsko pravo i pravo mora - interesi Hrvatske, Jadranski zavod - HAZU Zagreb Izlaganje pod nazivom Međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem – najnovije izmjene.
5. -
Kriminilazacija pomoraca Zadar Izlaganje pod nazivom Europska Direktiva o kažnjavanju za onečišćenje mora s brodova,
6. -
- Znanstveni sku Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora: interesi Republike Hrvatske Zagreb Izlaganje pod nazivom Treba li RH potvrditi Atensku konvenciju iz 2002. godine?
7. -
- XXII. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo-Obveze-Postupak), Poreč Izlaganje pod nazivom Naknada štete u slučaju onečišćenja mora prema odredbama Pomorskog zakonika

Recenzije

1. 2016. -Marija Pijaca, Ugovor o zakupu broda, Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru, Zadar 2016, (znanstvena monografija)
2. 2016. -Dragan Bolanča., Hrvatsko plovidbeno upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu,Split 2016.(sveučilišni udžbenik)
3. 2012. - Hrvatska kaznena jurisdikcija za kaznena djela na moru, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, (znanstvena monografija)
4. 2011. - Radionov, N., Ćapeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I., Europsko prometno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,(znanstvena monografija)