prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača

Pravni fakultet Katedra za građansko pravo

prostorija : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51 000 Rijeka, kabinet broj 73
telefon : 051/359 673
e-pošta : maja.bukovac.puvaca@uniri.hr
e-pošta : bukovac@pravri.hr

Obrazovanje

- Suradnik u sredstvima javnog informiranja Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi
- Diplomirani pravnik Diplomski sveučilišni studij Pravo Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Magistar pravnih znanosti iz discipline trgovačkopravnih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Trgovačkog prava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Doktor pravnih znanosti Doktorat Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Radno iskustvo

- Izvanredni profesor
- Docent
- Viši asistent
- Asistent
- Znanstveni novak

Članstva

- Sveučilišno Povjerenstvo „Aleksandar Abramov“
- Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
- Odbor za osiguravanje i unapređivanje sustava kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska udruga za poredbeno pravo
- Zavod za Građansko pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Stvarno i nasljedno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:
- Odštetno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:
- Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:
- Odštetno pravo
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:
- Osnove građanskog prava
Preddiplomski stručni studij – Upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:
- Građanskopravna odgovornost javne uprave
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave:
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:

Izdavaštvo

- Obvezno pravo-posebni dio II-izvanugovorni obvezni odnosi


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757396
Financiranje: Novi informator, d.o.o.
- Obvezno pravo-Opći dio: Sklapanje, promjene i prestanak ugovora


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720689
Financiranje: Novi informator

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mićović, Miodrag ; Bukovac Puvača, Maja
Odgovornost za štetu prouzročenu trećim osobama obavljanjem zakonske revizije
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 157-179 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946973

2. Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela
Odnos zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u Republici Hrvatskoj - ususret predloženim izmjenama Zakona o najmu stanova
Zbornik radova Šesnaesto međunarodno savjetovanje, Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse, Mostar, 22. i 23. lipnja 2018. 16 105-130 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=947158

3. Bukovac Puvača, Maja
Pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog povrede prava osobnosti djeteta
- 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=947164

4. Bukovac Puvača, Maja ; Demark, Armando
Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade
Pravo i porezi 27 50-55 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=947161

5. Bukovac Puvača, Maja
Ekonomski gubitci kao šteta u hrvatskom odštetnom pravu nakon prenošenja Direktive 2014/104/EU
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 397-418 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=873419

6. Bukovac Puvača, Maja ; Žunić Kovačević, Nataša
Tretman nekretnina prema odredbama novoga Zakona o lokalnim porezima
Zbornik radova Petnaestog međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse, Neum, 16., 17. I 18. Lipnja 2017. 1 343-358 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881606

7. Bukovac Puvača, Maja
Neka pitanja zaštite prava osobnosti povodom povreda u medijima
Pravna riječ 13 111-124 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=837960

8. Bukovac Puvača, Maja ; Žunić Kovačević, Nataša
Neke dvojbe o kamatama u poreznom postupku
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse 14 404-414 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827249

9. Bukovac Puvača, Maja
Funkcije pravične novčane naknade u hrvatskom odštetnom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 155-173 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828038

10. Bukovac Puvača, Maja, Mihelčić, Gabrijela, Tuhtan Grgić, Iva
Can Financial Crisis Lead to the Application of the Institute of Changed Circumstances Under Croatian Law?
83-100 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823289

11. Bukovac Puvača, Maja
Deset godina nove koncepcije neimovinske štete
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 157-180 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828041

12. Bukovac Puvača, Maja
Državne naknade žrtvama kaznenih djela u Republici Hrvatskoj
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 333-354 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721329

13. Bukovac Puvača, Maja ; Belanić, Loris
POJEDINI TIPOVI UGOVORA O OSIGURANJU (TROŠKOVA) PRAVNE ZAŠTITE
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 10 261-275 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660310

14. Bukovac Puvača, Maja ; Brkić, Josip
Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao zakupodavci i prodavatelji poslovnoga prostora prema novom Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
Hrvatska pravna revija 12 36-50 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721050

15. Bukovac Puvača, Maja
Neka sporna pitanja iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja 60 13-14 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721805

16. Bukovac Puvača, Maja ; Marić, Matea
Gubitak zahtjeva za izdvajanje bračne stečevine u ostavinskom postupku
Informator : poslovno-pravni magazin 60 8-9 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722232

17. Žunić Kovačević, Nataša ; Bukovac Puvača, Maja
Problem temelja odgovornosti države za štetu prouzročenu nezakonitim i nepravilnim radom njenih tijela
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 271-296 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=555611

18. Bukovac Puvača, Maja ; Brkić, Josip
Novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora - pregled novih rješenja i starih nedorečenosti
Pravo i porezi 20 29-37 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721037

19. Bukovac Puvača, Maja
Zahtjev pravičnosti kao temelj obveze naknade štete bez odgovornosti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 789-808 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721362

20. Bukovac Puvača, Maja ; Belanić, Loris
Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava
Zbornik radova "Sedmo međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse", Neum, 12., 13. i 14. lipnja 2009. god 7 282-296 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=438294

21. Petrić, Silvija ; Bukovac Puvača, Maja
Bitna obilježja i ustavnopravna osnova opcijskog instrumenta europskog ugovornog prava
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 46 513-541 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=465695

22. Bukovac Puvača, Maja
"Sive zone" izvanugovorne odgovornosti : područja moguće primjene pravila o odgovornosti na temelju krivnje i objektivne odgovornosti na štetu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 221-243 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721341

23. Petrić, Silvija ; Bukovac Puvača, Maja
Problem razvojnih rizika kod odgovornosti za neispravan proizvod
Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “ Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” , Neum, 2008. 1 208-223 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=402339

24. Debeljak Rukavina, Sandra ; Bukovac Puvača, Maja
Odgovornost za štete prouzročene zloupotrebom zrakoplova
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 583-616 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=410456

25. Bukovac Puvača, Maja ; Butorac Malnar, Vlatka
Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja
Hrvatska pravna revija 8 32-54 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=685355

26. Bukovac Puvača, Maja ; Butorac, Vlatka
Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja
246-272 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=354029

27. Bukovac Puvača, Maja ; Belanić, Loris
Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu
Zbornik radova „ Peto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ 5 365-403 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=402706

28. Bukovac Puvača, Maja
Uzročna veza kao pretpostavka odgovornosti liječnika za štetu kod "neželjenog rođenja" djeteta s teškim malformacijama
Hrvatska pravna revija VII 10-22 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720963

29. Bukovac Puvača, Maja
Trend proširenja kruga osoba s pravom na novčanu naknadu u poredbenom i našem pravu kao oblik popravljanja neimovinske štete u slučaju smrti bliske osobe
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 511-540 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721351

30. Bukovac Puvača, Maja
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu prouzročenu terorističkim aktom
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 267-306 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721336

31. Bukovac Puvača, Maja
Zaštita kupaca u time-sharing ugovorima prema smjernici 94/47/EC
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 24 311-336 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721365

32. Bukovac Puvača, Maja
Uporaba mjenice u međunarodnom dokumentarnom akreditivu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 21 433-446 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721356

33. Simonetti, Petar ; Bukovac Puvača, Maja ; Žunić Kovačević, Nataša
Sudska praksa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 17 113-205 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721345

Znanstvene knjige

1.
Bukovac Puvača, Maja
Nova EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – pravo na naknadu štete i odgovornost zbog njenog kršenja (čl. 82. Uredbe),
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946993
2.

Bankovni i financijski ugovori
Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela (ur.) ; Slakoper, Zvonimir (opća redakcija) Narodne novine - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905920
3.
Bukovac Puvača, Maja
Odgovornost za štetu koju prouzroči Financijska agencija (FINA)
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827999
4.
Bukovac Puvača, Maja ; Babić, Ana
Ugovor o najmu stana za vrijeme studiranja - položaj studenata kao najmoprimaca
Mihelčić, Gabrijela ; Mišćenić, Emilia ; Hadžimanović, Nataša ; Bodul, Dejan Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827983
5.
Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela
Pitanje naknade za učinjena ulaganja i vraćanje danog kod zakupa poslovnog prostora i najma stana
Slakoper, Zvonimir Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827971
6.
Bukovac Puvača, Maja
Utjecaj pravila o građanskopravnoj odgovornosti revizora na tržišnu utakmicu revizorskih usluga
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720989

Kongresna priopćenja

1.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Odnos zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u Republici Hrvatskoj – ususret predloženim izmjenama Zakona o najmu stanova usmeno izlaganje Šesnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse Mostar - 23.6.2018.
2.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Nova EU Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – pravo na naknadu štete i odgovornost zbog njenog kršenja (čl. 82. Uredbe) usmeno izlaganje Savremeni pravni promet i usluge Kragujevac - 25.5.2018.
3.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača Prof. dr. sc. Miodrag Mićović
Odgovornost za štetu prouzročenu trećim osobama obavljanjem zakonske revizije usmeno izlaganje Savjetovanje Petar Simonetti Vlasništvo-Obveze-Postupak Poreč - 11.4.2018.
4.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Uzročna veza kao pretpostavka odgovornosti liječnika za štetu kod "neželjenog rođenja" djeteta s teškim malformacijama usmeno izlaganje 3. Kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Opatija, Hrvatska - 5.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827989
5.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Ekonomski gubitci kao šteta u hrvatskom odštetnom pravu nakon prenošenja Direktive 2014/104/EU usmeno izlaganje Savjetovanje Petar Simonetti Vlasništvo-Obveze-Postupak Poreč
6.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Funkcije pravične novčane naknade u hrvatskom odštetnom pravu usmeno izlaganje Savjetovanje Petar Simonetti Vlasništvo-Obveze-Postupak Poreč
7.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Odgovornost za štetu koju prouzroči Financijska agencija (FINA) usmeno izlaganje Usluge i uslužna pravila Kragujevac
8.
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača Izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Neke dvojbe o kamatama u poreznom postupku usmeno izlaganje Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i prakse Neum

Stručna djelatnost