Prof.dr. Neda Vitezić

Ekonomski fakultet Katedra za ekonomiku poduzeća

e-pošta : nevit@efri.hr

Prof. dr. sc. Neda Vitezić, Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2005. - Grant Cleveland State University-Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs
1.1.2003. - Grant Cleveland State University-Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, Unger Center for Local Government Leadership
1.1.1999. - Alpen Adria Scholarship University of Klagenfurt-Department of Strategic Management and Controlling
1.1.1995. - CEEPUS program Budapest University of Economic Sciences
1.1.1995. - Croatia mentor program, USAID University of Kentucky, Gatton College of Business & Economics
1.1.1993. - Dr.sc Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1979. - 1.1.1984. Mr.sc. Organizacija i upravljanje Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1972. - 1.1.1976. Dipl.oec. Pomorstvo i saobraćaj Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2007. - redoviti profesor u trajnom zvanju Po Bolonjskom sustavu predaje na trećoj godini prediplomskog studija svim smjerovima predmet «Analiza i planiranje», te na diplomskom studiju predmete «Revizija» i «Kontroling» Voditelj znanstveno istraživačkog projekata Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Korporativno upravljanje i poslovna uspješnost» ( od 2006 do 2010). Gostujući profesor u Sloveniji, Velikoj Britaniji,USA, Voditelj PSS Kontroling- predaje predmete Kontroling i korporativno upravljanje i Interna revizija i kontroling Na doktorskom studiju sunositelj predmeta Teorija poduzeća i samostalno Analiza društevno odgovornog poslovanja Koncem 2008 osnovala Udrugu hrvatskih kontrolera pri Ekonomskom fakultetu Rijeka Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2007. redoviti profesor -Nositelj kolegija na dodiplomskom studiju Revizija,Analiza poslovanja poduzeća i na poslijediplomskom znanstvenom studiju Menadžment Kontroling, na poslijediplomskom znanstvenom studiju «Javna administracija (danas poslijediplomski specijalistički studij «Menadžment u javnom sektoru») predmet Analiza poslovanja u javnom sektoru. - U šk. godini 2006/07. pokrenula je i voditelj je poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija «Kontroling» Voditelj je znanstveno istraživačkih projekata Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja pod nazivom »Strategijsko i operativno upravljanje poduzećem» (od 2002 do 2006) Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2005. Prorektor za financije i poslovne odnose financijsko poslovanje, suradnja s gospodarstvom Veleučilište u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2003. Izvanredni profesor Izvođenje nastave za predmet Analiza i revizija poslovanja i Financijska analiza i revizija. Voditelj međunarodne suradnje Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1998. docent Izvođenje nastave (predavanja i vježbe) za predmet Kontrola, revizija i analiza i kasnije Analiza i revizija poslovanja. Prodekan za nastavu Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1993. Rukovoditelj Odjela informativno analitičkih poslova Rukovođenje odjelom od 19 zaposlenih- izrada analiza, bonitetnih informacija i ostalog za svih 19 općina u okviru Zajednice općina Rijka, izvještavanje nadležnih tijela izvrše vlasti ....... Služba društvenog knjigovodstva Podružnica Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1993. asistent Asistent na predmetu Ekonomska analiza poslovanja u kumulativnom radnom odnosu ( 1 sat) Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1982. - 1.1.1990. Viši analitičar Izrada analiza i informacija za područje Zajednice općina Rijeka Služba društvenog knjigovodstva
1.1.1978. - 1.1.1982. analitičar Izrada analiza i informacija za područje općine Opatija, Čabar, Vrbovsko, Rab... Služba društvenog knjigovodstva Podružnica Rijeka
1.1.1977. - 1.1.1978. Referent visoke spreme Pripravnik Služba društvenog knjigovodstva

Nagrade i priznanja

Priznanje za uspješno obranjenu doktorsku disretaciju iz područja računovodstva i poslovnih financija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, na osnovi natječaja u 1994.
Nagrađen rad (the best paper on session) na međunarodnoj konferenciji Clute Institute New Orleans
Nagrađen rad (the best paper) na međunarodnoj konferenciji Clute Institute Dublin

Članstva

1.1.2009. - Udruga hrvatskih kontrolera
1.1.1998. - Udruga "Hrvatski računovođa"
1.1.1998. - Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika-sekcija Internih revizora
1.1.1994. - Hrvatska udruga revizora, danas-Hrvatska revizorska komora
- Hrvatsko društvo ekonomista
- Znanstveno društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - 1.1.2011. Kontroling i društvena odgovornost
Diplomski studij
UDG Podgorica, Crna Gora

Norma sati:
1.1.2008. - Analiza društvene odgovornosti u javnom sektoru
Doktorski studij
Fakultet za javnu upravu Ljubljana

Norma sati:
1.1.2008. - Teorija poduzeća, Analiza društveno odgovornog poslovanja
Doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 24
1.1.2006. - Kontroling i korporativno upravljanje
Poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 90
1.1.2006. - Interna revizija i kontroling
Poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 30
1.1.2006. - Analiza poslovanja u javnom sektoru
Poslijediplomski specijalistički studij "Javna administracija" i "menadžment u javnom sektoru"
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2001. - Revizija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 60
1.1.2001. - Analiza i planiranje
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 180
1.1.2001. - Business Analysis and Planning
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 60
1.1.2001. - Kontroling
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Norma sati: 90

Gostujući nastavnik

1.1.2012. - Management Accounting, Master Course
Ljubljana Summer School
University of Ljubljana
suradnik
Norma sati: 12
1.1.2012. - Accounting
Master in Accounting
Drury University, Breech School of Business Administration
suradnik
Norma sati: 10
1.1.2011. - Management Accounting, Master Course
Ljubljana Summer School
University of Ljubljana
suradnik
Norma sati: 12
1.1.2008. - Accounting and Auditing
Accounting
Drury University, Breech School of Business Administration
suradnik
Norma sati: 12
1.1.2006. - 1.1.2009. Performance analysis and Controlling
Master in Accounting
The University of Greenwich, London
suradnik
Norma sati: 20
1.1.1996. - 1.1.2010. Revizija majhnih podjetij
MBA "Poslovodenje in organiziranje" Temelji finančnega managementa
Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor
suradnik
Norma sati: 10 NS
- Economics and performance analysis
Master study programme- Administration
Faculty of Administratin UNiversity of Ljubljana
suradnik
Norma sati: 10
- Controlling and Corporate Social Responsibility
Postgraduate study "Entrepreneurial economy"
UDG-University of Donja Gorica Faculty of International Economy,Finance and Business, Podgorica Montenegro
voditelj
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petrlić, Antonija ; Grčić Fabić, Mirjana ; Vitezić, Neda
Reporting System Adjustment for the Purpose of Measuring the Efficiency of Public Health Services
660-669 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=942418

2. Vitezić, Neda ; Setnikar Cankar, Stanka ; Janković, Suzana
Innovative Approach to Efficiency Measurement Using the DEABSC Method in the Public Health Service of Croatia
1-13 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903441

3. Vitezić, Neda ; Petrlić, Antonija
Kontroling u javnom sektoru
Računovodstvo, revizija i financije, Prilog proračun i proračunski korisnici 5 36-40 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=873574

4. Setnikar Cankar, Stanka ; Vitezić, Neda
Analiza organizacije regulacije zdravstva in mednarodna primerjava
255-273 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854785

5. Setnikar Cankar, Stanka ; Vitezić, Neda
Analiza organizacije regulacije zdravstva in mednarodna primerjava
255-273 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854785

6. Vitezić, Neda ; Vuko, Tina ; Perić, Hrvoje
Determinante revizijskih naknada u Republici Hrvatskoj
Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Posebno izdanje 373-390 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881153

7. Vitezić, Neda ; Šegota, Alemka ; Setnikar Cankar, Stanka
Measuring the efficiency of public health services by DEA
International Public Administration Review 14 27-48 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854788

8. Vitezić, Neda ; Vitezić, Vanja
A Conceptual Model of Linkage Between Innovation Management and Controlling in the Sustainable Environment
Journal of Applied Business Research 31 175-184 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=710605

9. Vitezić, N., Vitezić, V.
A Conceptual Model of Linkage Between Innovation Management and Controlling in the Sustainable Environment - Rad u postupku objavljivanja
Journal of Applied Business Research - 2014.

A1

10. Vitezić, Neda ; Lovrić, Ljiljana ; Kučan, Marta
Comparative analysis of price dynamics of original and generic simvastatine and atorvastatine and the discount factor applicable in the Croatia.
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju 50 55-55 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=627594

11. Vitezić, Neda ; Lovrić, Ljiljana ; Kučan, Marta
Comparative analysis of price dynamics of original and generic simvastatine and atorvastatine and the discount factor applicable in the Croatia.
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju 50 55-55 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=627594

12. Vitezić, Neda
Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta
Računovodstvo, revizija i financije 1aa 133-138 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612912

13. Vitezić, Neda ; Vuko, Tina ; Mörec, Barbara
Does financial performance have an impact on corporate sustainability and CSR disclosure - a case of Croatian companies
Journal of Business Management 5 48-55 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599166

14. Vitezić, Neda
Povezanost društveno odgovornog i efikasnog poslovanja u hrvatskim poduzećima
153-171 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613354

15. Vitezić, Neda
Correlation between social responsibility and efficient performance in Croatian enterprises
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu 29 423-442 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612095

WOS

16. Vitezić, Neda
Corporate Reputation and Social Responsibility : an Analysis of Large Companies in Croatia
International business and economics research journal 10 85-96 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=591167

17. Vitezić, Neda ; Vuko Tina
Audit report and assurance engagement – Croatian experience
910-919 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454852

18. Vitezić, Neda
A Measurement system of Corporate Social Responsibility in the Pharmaceutical Industry of the Region.
International Journal of Management & Information Systems (IJMIS) 14 57-78 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612907

19. Vitezić, Neda
Discount method in drug prices determination and cost-effectiveness assessment
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju 48 35-35 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523777

20. Vitezić, Neda
Corporate sustainability and Triple Bottom Line: Croatian experience
Int.J.Trade and Global Markets 3 68-81 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=437893

21. Vitezić, Neda
Učinkovitost modela prognoziranja poslovnih poremećaja
39-53 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430388

22. Vitezić, Neda
Corporate social responsibilty measurement in the pharmaceutical industry of the Region
Pharmaca 47 33-55 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470892

23. Vitezić, Neda
Corporate social responsibilty measurement in the pharmaceutical industry of the Region
Pharmaca 47 33-55 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470892

24. Vitezić, Neda
Društvena odgovornost-čimbenik dugoročne održivosti poduzeća
13-26 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=327988

25. Vitezić, Neda
Beneficial effects of public sector performance measurement
Uprava 5 7-27 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=308756

26. Vitezić, Neda
Corporate governance in an emerging economy and its impact on enterprise performance : The Case of Croatia
The European Journal of Management and Public Policy 5 35-50 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295981

27. Vitezić, Neda ; Knez-Riedl, Jožica
The Use of Financial and Non-Financial Measures in Decision-Making Process of Enterprises Performance in a Transition Economy
57-60 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216406

28. Vitezić, Neda
Does privatization in transitional countries influence enterprise efficiency growth: A case of Croatia and Slovenia
International business and economics research journal 4 27-36 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=191555

29. Vitezić, Neda
The Impact of Privatization on Enterprises Efficiency Growth in Transitional Economies: A Case of Croatia and Slovenia
Article 218 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=149398

30. Vitezić, Neda
Ownership Structure and Performance Measurement in Transitional Economy:A Case of Croatia
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170560

31. Vitezić, Neda
Ownership Structure and Performance Measurement in Transitional Economy:A Case of Croatia
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=170560

32. Vitezić, Neda
Detaljno ispitivanje sudionika u poslovnim odnosima
Računovodstvo, revizija i financije 4 57-63 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=149402

33. Vitezić, Neda
Weaknesses of Governance/Management in Transition Economies and Their Impact to the Economic Growth: A Case of Croatia
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115522

34. Vitezić, Neda ; Tearney, Michael G
New Challenges for Performance Evaluation of Enterprises in Transition: A Case Study of Croatia and Slovenia
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115511

35. Vitezić, Neda ; Tearney, Michael G
New Challenges for Performance Evaluation of Enterprises in Transition: A Case Study of Croatia and Slovenia
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115511

36. Vitezić, Neda ; Knez-Riedl Jožica
The assessment of the creditworthness of an enterprise in the knowledge economy
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115504

37. Vitezić, Neda
Upravljačka uloga interne revizije i kontrolinga
Računovodstvo, revizija i financije 12 47-54 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92606

38. Vitezić, Neda
Interna revizija i kontroling - istoznačnosti i različitosti
53-69 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92697

39. Vitezić, Neda ; Tearney, Michael
The growth of small business: A study of it`s development in Croatia and Slovenia
2814-2827 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92643

40. Vitezić, Neda
The scorecard approach of translating business strategy into appropriate actions
696-700 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=54456

41. Tearney, M., Vitezić, N.
Dijagnosticiranje financijske krize pomoću cash-flow modela
Zbornik radova Ekonomski fakultet Rijeka 14 49-68 - 1996.

42. Neda Vitezić
Mala poduzeća i revizija
Zbornik radova ( atti del Convegno) Ekonomski fakultet Rijeka i Facolta di Economia e Commercio Trieste 12 155-170 - 1994.

43. Vitezić, Neda
Controlling i kriza poduzeća
Zbornik radova Ekonomski fakultet Rijeka 12 159-169 - 1994.

44. Neda Vitezić
Interna kontrola i revizija u funkciji managementa
Zbornik Ekonomskog fakulteta Rijeka 141-151 - 1993.

45. Neda Vitezić
Značaj metoda utvrđivanja "cash-flow" za solventnost poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka 357-368 - 1992.

46. Neda Vitezić
Efikasnost poslovanja i stupanj unovčivosti sredstava
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka 257-268 - 1991.

47. Vitezić, Neda
Razgraničenje pojmova vezanih za financijsko računovodstveni nadzor
Zbornik radova Ekonomski fakultet Rijeka 8 - 1990.

48. Neda Vitezić
Mjerenje likvidnosti kao podloga za analizu
Ekonomski fakultet Rijeka Zbornik radova br.7, 1989. 299-308 - 1989.

49. Vitezić, Neda
Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta( Fraud prevention as component task of internal auditor and management )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 1aa (2012), 3; 133-138

50. Vitezić, Neda; Vuko, Tina; Mörec, Barbara
Does financial performance have an impact on corporate sustainability and CSR disclosure - a case of Croatian companies
Journal of Business Management (1691-5348) 5 (2012); 48-55

51. Vitezić, Neda
Corporate Reputation and Social Responsibility: An Analysis of Large Companies in Croatia
International Business & Economics Research Journal (1535-0754) 10 (2011), 8; 85-96

52. Vitezić, Neda
Correlation between social responsibility and efficient performance in Croatian enterprises
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 29 (2011), 2; 423-442

53. Vitezić, Neda
Corporate sustainability and Triple Bottom Line: Croatian experience
Int.J.Trade and Global Markets (1742-7541) 3 (2010), 1; 68-81

54. Vitezić, Neda
A Measurement system of Corporate Social Responsibility in the Pharmaceutical Industry of the Region.
International Journal of Management & Information Systems (IJMIS) (1546-5748) 14 (2010), 5; 57-78

55. Vitezić, Neda
Beneficial effects of public sector performance measurement
Uprava (1581-7555) 5 (2007), 2; 7-27

56. Vitezić, Neda
Corporate governance in an emerging economy and its impact on enterprise performance : The Case of Croatia
The European Journal of Management and Public Policy (1726-6475) 5 (2006), 1; 35-50

57. Vitezić, Neda
Does privatization in transitional countries influence enterprise efficiency growth: A case of Croatia and Slovenia
International business and economics research journal (1535-0754) 4 (2005), 2; 27-36

58. Vitezić, Neda
Detaljno ispitivanje sudionika u poslovnim odnosima( Due Diligence )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 4 (2004); 57-63

59. Vitezić, Neda
Upravljačka uloga interne revizije i kontrolinga( The managerial role of internal audit and controlling )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 12 (2002), 4; 47-54

60. Vitezić, Neda
Analiza poslovanja za potrebe financiranja malih poduzeća( Business Operations Analysis for Purpose of Financy Small Entrepreneurs )
Računovodstvo, revizija i financije 9 (1999), 3; 69-75

61. Erickson, Michael; Prohaska, Zdenko; Vahčić, Aleš; Vitezić, Neda
Capital structures of Small and Medium-Sized Firms in Transitional Economies
Zbornik radova - Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka (1330-6308) 13 (1995), 2; 273-284

62. Vitezić, Neda
Učinkovitost modela prognoziranja poslovnih poremećaja( Efficiency of business failure prediction models )
Zbornik referatov XXIV. posvetovanja društva računovodij. finančnikov in revizorjev MariborMaribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor , 2009. 39-53.

63. Vitezić, Neda
Društvena odgovornost-čimbenik dugoročne održivosti poduzeća( Social responsibility- A factor of long- term enterprise sustainability )
Socijalno odgovorno gospodarenje / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.). - Zagreb : Tim press , 2008. 13-26 (ISBN: 978-953-7177-25-6).

64. Vitezić, Neda; Knez-Riedl, Jožica
The Use of Financial and Non-Financial Measures in Decision-Making Process of Enterprises Performance in a Transition Economy
Enterprise in Transition - Sixth International Conference on Enterprise in Transition Proceedings:CD ROM with full papers / Crnjak-Karanović, Biljana (ur.). - Split : University of Split, Faculty of Economics , 2005. 57-60.

65. Vitezić, Neda
Redizajniranje interne revizije kao posljedica ekonomske krize( Internal audit redisign as a consequence of economic crisis )
Interna revizija i kontrola, 12. savjetovanje / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb-Poreč : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2009. 19-35 (ISBN: 978-953-277-033-9).

66. Vitezić, Neda
Interaktivni odnos računovodstva, kontrolinga i internog nadzora( Interactive relationship between accounting, controlling and internal supervision )
Računovodstvo i porezi u sadašnjim uvjetima poslovanja / Habek, Mladen (ur.). - Zagreb :

67. Vitezić, Neda
Interna revizija i prepoznavanje poslovnog rizika ( Internal auditing and recognizing of business risk )
Interna revizija i kontrola / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2000. 41-56.

68. Vitezić, Neda
Uloga interne revizije u kontekstu društvene odgovornosti poduzeća( The Role of Internal Audit in Corporate Social Responsibility Context )
Interna revizija i kontrola / Gulin, Danimir (ur.). - Zagreb-Poreč : Hrvatska Zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb , 2007. 151-161 (ISBN: 978-953-277-000-1).

69. Vitezić, Neda
Predviđanja stečaja i indikatori ranog upozorenja( Bankruptcy prediction and indicators of early warning )
Financijsko restrukturiranje profitnog i neprofitnog sektora u Hrvatskoj / Tadijančević, Stjepan ; Cota, Bogomil (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2006. 195-203.

70. Vitezić, Neda
Kontroling u okruženju korporativnog upravljanja- organizacijska i metodološka rješenja( Controlling in the environment of corporate governance- organizational and methodological solutions )
Računovodstvo i kontroling u postizanju uspješnosti poslovanja / Habek, Mladen (ur.). - Zagreb : Hrvatski računovođa , 2006. 27-47.

71. Vitezić, Neda
Interna revizija u javnoj upravi( Internal audit in the Public sector )
Zbornik referatov XX. posvetovanja društva računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor / Knez-Riedl, Jožica ; Čokelec, Stanko ; Hauptman, Lidija ; Kokotec-Novak, Majda ; Korošec, Bojana ; Lutar-Skerbinjek, Andreja ; Radek, Zdenka: Recek-Pavlvcič, Suzana ; Robnik, Lidija ; Vadnjal, Anton (ur.). - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor , 2005. 198-209.

72. Vitezić, Neda
Interna revizija i ocjena učinkovitosti javnog sektora( Internal audit and efficiency assesment )
VIII. savjetovanje: Interna revizija i kontrola / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2005. 117-128.

73. Vitezić, Neda
Mjerenje učinkovitosti javnog sektora primjenom Balanced Scorecard-a modela( Balanced Scorecard in Public Sector )
XXXIX. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

74. Vitezić, Neda
Skrbni pregled komitenta (Due Diligence)( Due Diligence )
Zbornik referatov XVIII. posvetovanja društva računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor / Knez-Riedl, Jožica ; Čokelec, Stanko ; Kokotec-Novak, Majda ; Korošec, Bojana ; Lutar-Skerbinjek, Andreja ; Robnik, Lidija ; Skok, Peter ; Vadnjal, Anton (ur.). - Maribor : Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor , 2003. 146-157.

75. Vitezić, Neda
Interna revizija u bankama i financijskim institucijama - realne mogućnosti i stvarna ograničenja( Internal Audit in Banks and Financial Institutions - Real possibilities and limitations )
V. Savjetovanje Interna revizija i kontrola / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2002. 79-94.

76. Vitezić, Neda
Specifičnosti revizije malih i srednje velikih poduzetnika( Specificities of the Audit of Small and Medium-Sized Enterprises )
Poduzetništvo, financije i računovodstvo -Hrvatska, kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji- / Habek, Mladen (ur.). - Zagreb - Rovinj : Hrvatski računovođa , 2002. 101-116.

77. Vitezić, Neda
Analitički postupci u eksternoj reviziji( Analytical Porcedures in External Auditing )
Zbornik radova 5. savjetovanja Aktualnosti u reviziji / Spremić, Ivo (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga revizora , 2002. 95-116.

78. Vitezić, Neda
Izvješće internog revizora u okviru ocjene kvalitete poslovanja( Internal auditor report and quality performance assesment )
Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima / Tadijančević, Stjepan (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2001. 337-349.

79. Vitezić, Neda
Uloga i zadaci odbora za reviziju u poduzeću( The role of assigments of Audit Committee in an enterprise )
Interna revizija i kontrola / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2001. 73-88.

80. Vitezić, Neda
Korporativno upravljanje i eksterna revizija u kontekstu novog Međunarodnog revizijskog standarda 260( Corporate management and external audit )
Aktualnosti u reviziji / Spremić, Ivo (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga revizora , 2001. 57-72.

81. Vitezić, Neda
Planiranje interne revizije( Internal auditing planning )
Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima / Tadijančević, Stjepan ; Vašiček, Davor (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 2000. 264-279.

82. Vitezić, Neda
Revizorovo ispitivanje i izvješćivanje kod povezanih usluga( Related services and auditors' investigation and reporting )
Povezanost revizije i računovodstva / Spremić, Ivo (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga revizora , 2000. 127-147.

83. Vitezić, Neda
Interna kontrola u bankama i financijskim institucijama( Internal control in banks and financial institutions )
Računovodstvo, revizija i financije u suvremenim gospodarskim uvjetima / Winter, Vera ; Vašiček, Davor (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 1999. 274-289.

84. Vitezić, Neda
Uloga internih revizora u sprečavanju prijevara i pogrešaka( The role of internal auditors in prevention of fraud and errors )
Interna revizija i kontrola / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 1999. 207-223.

85. Vitezić, Neda
Sustav nadzora u funkciji gospodarskog razvitka Republike Hrvatske
Interna revizija i kontrola / Žager, Lajoš (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika , 1998. 7-25.

86. Vitezić, Neda
Posebnosti analize v majhnih podjetik( Particularitis of Analxsis of Small Enterprises )
Portorož : Zveza ekonomistov Slovenije , 1998. 00-00.

87. Vitezić, Neda; Tearney, Michael
The efficiency of small enterpsises and their impact on economic development: a case of Croatian and Slovenian enterprises
Enterprise in transitionSplit : University of Split, Faculty of economics Split , 1999. 538-542.

88. Vitezić, Neda
Interna revizija u funkciji sprječavanja prevara( Interna revizija u funkciji sprječavanja prevara )

89. Vitezić, Neda
Non financial reporting - a measure of corporate reputation?

90. Vitezić, Neda ; Petrlić, Antonija ; Lebefromm, Uwe
From analytic to predictive digital performance measurement - A new challenge for controlling
1-11
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937326

91. Vitezić, Neda ; Petrlić, Antonija ; Lebefromm, Uwe
From analytic to predictive digital performance measurement - A new challenge for controlling
1-11
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937326

Znanstvene knjige

1.
Popović, Žarko; Vitezić, Neda
Revizija i analiza - instrumenti uspješnog donošenja poslovnih odluka( Auditing and Analysis-instruments of successful decision making )
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - 2009.
2.
Vitezić, Neda
Uravnoteženo mjerenje uspješnosti poslovanja javnog sektora( Balanced Performance Measurement of the Public Sector )
Ekonomski fakultet Sveučilišta ; Cleveland : Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs - 2004.
3.
Vitezić, Neda; Popović, Žarko
Revizija i analiza: instrumenti uspješnog donošenja poslovnih odluka( Auditing and analysis )
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika - 2000.

Pozvana predavanja

1. Vitezić, Neda
Revizija na temelju uzorka( Sampling in Auditing )
2. Tintor, Janko; Vitezić, Neda
Some Limitations of Organisational Changes
3. Vitezić, Neda
Funkcioniranje eksternog nadzora u Republici Hrvatskoj( Functioning of External Supervision in Croatia )

Kongresna priopćenja

1.
Vitezić, Neda ; Petrlić, Antonija
An analytical-predictive model for measuring the efficiency and effectiveness of public health services Predavanje The 2018 Clute International Conferences Barcelona, International Academic Conference on Business (IACB) Barcelona, Španjolska - 7.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=944783
2.
Vitezić, Neda ; Petrlić, Antonija
Integrirano izvještavanje - koncept i utjecaj na uspješnost hrvatskih poduzeća Predavanje Računovodstvo i menadžment - RiM, 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija Opatija, Hrvatska - 22.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=893826
3.
Vitezić, Neda; Lovrić, Ljiljana; Kučan, Marta
Comparative analysis of price dynamics of original and generic simvastatine and atorvastatine and the discount factor applicable in the Croatia. Uloga farmakoekonomike u zemljama u razvoju, 25. - 27. travnja 2013., Brijuni, Hrvatska Brijuni, Hrvatska - 1.1.2013.
4.
Vitezić, Neda
Discount method in drug prices determination and cost-effectiveness assessment Drugi hrvatski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj, Hrvatska - 6.4.2011.
5.
Vitezić, Neda
Corporate social responsibilty measurement in the pharmaceutical industry of the Region Prvi hrvatski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska - 23.4.2010.
6.
Vitezić, Vanja; Vitezić, Neda
Innovation Management and Controlling in the Sustainable Environment- Croatian Experience

Znanstveni projekti

1. 19.5.2015. - 18.10.2019.
Model mjerenja efikasnosti javnozdravstvenih usluga; Voditelj; HRZZ; 295.891,93; https://www.efri.uniri.hr/hr/vitezic-ip-2014-09-8235
2. 1.1.2010. -
Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena; Suradnik; ; ;
3. 1.1.2006. - 1.1.2010.
Korporativno upravljanje i poslovna uspješnost; Voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; 37.000,00;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Strateško i operativno upravljanje poduzeća; Voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
5. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Menadžment i poduzetništvo; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
6. -
Menadžment u funkciji poduzetničke ekonomije; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
22.11.2010. -
Skup: Osiguranje kvalitete interne revizije, Interna revizija – razvoj i izazovi
Stručni skup, Podgorica, Crna Gora   U radu se razlaže uloga interne revizije u uvjetima korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja, potrebno znanje, stručnost vještine internog revizora te konačno standardi koji nalažu internu i eksternu ocjenu kvalitete interne revizije
2.
- 9.11.2009.
Stručno savjetovanje eksternih revizora
Hrvatska revizorska komora, Stručno savjetovanje, Opatija, Hrvatska   Izazovi i prilike eksterne revizije u uvjetima ekonomske globalne krize

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.1998. - 1.1.2005. - Prorektor za financije i poslovne odnose
Veleučilište u Rijeci
2. 1.1.1994. - 1.1.1996. - prodekan za nastavu
Ekonomski fakultet Rijeka

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.1990. - 1.1.1993. - Rukovodilac Odjela informativn-analitičkih poslova
Služba društvenog knjigovodstva Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2005. - 1.1.2010. - Šef katedre za ekonomiku poduzetništva
Ekonomski fakultet Rijeka
2. 1.1.1996. - 1.1.2000. - Predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju
Ekonomski fakultet Rijeka

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Predsjednik Komisije za certifikat "ovlašteni eksterni revizor"
Hrvatska revizorska komora