Prof. dr. sc. Robert Mohović dipl. ing., kap. d. plov.

Pomorski fakultet Zavod za nautičke znanosti

e-pošta : mohovic@pfri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Robert Mohović

Obrazovanje

1.1.2002. - Doktor znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1995. Magistar znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - 1.1.1990. Diplomirani inženjer pomorskog prometa - Nautički smjer Studij Nautike - II stupanj Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1988. Inženjer pomorskog prometa - Nautički smjer Studij Nautike - I stupanj Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1984. Tehničar za nautiku Nautički smjer CUO za KUP Bakar (Srednja pomorska škola Bakar)

Radno iskustvo

- Vježbenik palube Poslovi vježbenika palube Jugolinija
- 3. časnik palube Poslovi trećeg časnika palube Jugolinija
- 2. časnik palube Poslovi drugog časnika palube Jugolinija
- Sveučilišni nastavnik Poslovi sveučilišnog nastavnia u zvanjima od stručnog suradnika do redovitog profesora Pomorski fakultet Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za akademsku god. 88./89.
Zlatno jedro na sajmu nautike u Rijeci za dorinos očuvanju brodograditeljske baštine
Nagrada Antun Štifanić Hrvatske turističke zajednice za doprinos u istraživanju i promicanju maritimne baštine i njenu revitalizaciju
Priznjanje TZ Kvarner za promicanje kulturnog turizma temeljenog na pomorskoj baštini

Članstva

- Član uredništva monografije izdane povodom 60-godišnjice Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Član znanstvenog odbora međunarodne konferencije o industrijskoj baštini ( International Conference on Industrial Heritage)- Rijeka
- Član organizacijskog odbora 8. International Symposium on Maritime Health- Rijeka
- Član organizacojskog odbora Prevention of Accidents, Dealing with Emergencies, Coping with Casualties- Opatija
- Glavni urednik i član uredništva Zbornika radova 2. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije: revitalizacija malih povijesnih gradova i njihvoa okruženja u Primorsko-gornaskoj županiji- Mošćenice
- Gost urednik Mošćeničkog zbornika 4
- Glavni urednik i član uredništva Mošćeničkog zbornika
- Član uredništva zbornika radova VI. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini- " Čovijek i industrija"
- Član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Pomorstvo
- Koordinacija Udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre- predsjednik
- Ekomuzej Mošćenička Draga- predsjednik
- Udruga PROTorpedo
- Kadetra Ćakavskog sabora općine Mošćenička Draga- dopredsjednik
- Hrvatska komora inženjera- član upravnog odbora i predsjednik strukovnog razereda inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjeg voda
- Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU- Sekcija za morsko brodarstvo i Sekcija za Hrvatsku pomorsku baštinu- predsjednik
- Asocijacija pomorskih muzeja Mediterana- član skupštine
- Udruga pomorskih kapetana i časnika Sjevernog Jadrana- član izvršnog odbora
- Nautical Institute, Velika Britanija
- Društvo za proučavanje i unaprijeđenje pomorstva Republike Hrvatske, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Terestrička navigacija 1
Nautički studij
PFRI
Stručni suradnik
Norma sati:
- Mornarske vještine
Nautički studij
PFRI
Stručni suradnik
Norma sati:
- Sredstva pomorskog prometa
Nautički studij
PFRI
Stručni suradnik
Norma sati:
- Ukrcaj, iskrcaj i prijevoz tereta
Nautički studij
PFRI
Asistent
Norma sati:
- Tehnika rukovanja brodom
Nautički studij
PFRI
Asistent
Norma sati:
- Tehnika rukovanja brodom
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Docent, Izvanredni profesor, Redoviti profesor
Norma sati:
- Rukovanje teretom 1
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Redoviti profesor
Norma sati:
- Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Izvanredni profesor, Redoviti profesor
Norma sati:
- Povijest pomorstva i navigacije
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Izvanredni profesor, Redoviti profesor
Norma sati:
- Stabilnost broda
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Docent, Izvanredni profesor, Redoviti profesor
Norma sati:
- Nautički turizam
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Izvanredni profesor
Norma sati:
- Maritimno projektiranje luka i plovnih putova
Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa
PFRI
Redoviti profesor
Norma sati:
- Tehnologija prijevoza morem
Studij logistike i menadžmenta u pomorstvu i studij tehnologije i organizacije prometa
PFRI
Redoviti profesor
Norma sati:
- Manevriranje brodom i plovidba
Studij nautike
Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu
Docent
Norma sati:
- Tehnika rukovanja brodom
Odijel za promet i pomorstvo
Sveučilište u Zadru
Izvanredni profesor
Norma sati:
- Stabilnost broda
Odijel za pomorstvo
Sveučilište u Dubrovniku
Redoviti profesor
Norma sati:
- Maritimno projektiranje luka i plovnih putova
Odijel za pomorstvo
Sveučilište u Dubrovniku
Redoviti profesor
Norma sati:
- Tehnika rukovanja brodom
Odijel za pomorstvo
Sveučilište u Zadru
Redoviti profesor
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Razvoj brodogradnje Kvarnera i Istre
Emma Marangoni
NTPP
PFRI
- Analiza načela projektiranja sustava bokobrana
Dajana Mršić
NTPP
PFRI
- Očuvanje i revizalizacija maritimne baštine- analiza primjene dobre prakse
Filip Larma
NTPP
PFRI
- Analiza proračuna poprečne i uzdužne stabilnosti
Hrvoje Itković
NTPP
PFRI
- Lošinjska brodogradnja u 19. stoljeću
Lucija Kučić
NTPP
PFRI
- Maritimno projektiranje luka nautičkog turizma
Ante Komać
NTPP
PFRI
- Tradicijska plovila Istre
Jelena Zenzerović
NTPP
PFRI
- Tehnologija prijevoza drva morem
Lorena Kovačec
LTPP
PFRI
- Utjecaj međudjelovanja broda i okoliša na manevriranje
Josip Valković
NTPP
PFRI
- Manevriranje brodom pomoću tegljača u posebnim slučajevima i izvanrednim okolnostima
Marina Konjić
NTPP
PFRI
- Manevriranje brodovima sa i bez tegljača u svim uvjetima
Marko Šuljić
NTPP
PFRI
- Ljudski faktor i njegov utjecaj na manevriranje brodom
Ira Kovačević
NTPP
PFRI
- Utjecaj sustava propulzije na manevriranje brodom
David Medić
NTPP
PFRI
- Utjecaj prekretnih momenata na stabilnost broda
Petar Jureković
NTPP
PFRI
- Operacije s teretom na brodovima za prijevoz sirove nafte
Daniel Nišević
NTPP
PFRI
- Tehnologija prijevoza ukapljenog prirodnog plina morem
Luka Sorić
NTPP
PFRI
- Određivanje količine tereta na brodu pomoću gaza
Valentino Skorić
NTPP
PFRI
- Međunarodna pravila za izbjegavanja sudara na moru (COLREGs)
Filip Pezić
NTPP
PFRI
- Analiza sustava priveza broda
Filip Juričić
NTPP
PFRI
- Manevriranje i plovidba u ledu
Marko Kuburić
NTPP
PFRI
- Manevriranje brodovima s jednim vijkom
Endi Matković
NTPP
PFRI
- Utjecaj suvremenih porivnika na manevriranje brodom
Dajana Mršić
NTPP
PFRI
- Manevriranje brodovima s ugrađenim sustavom dinamičkog pozicioniranja
Dinko Antić
NTPP
PFRI
- Utjecaj različitih vrsta propulzije na manevriranje broda
Matija Vardijan
NTPP
PFRI
- Tehnologija prijevoza tereta brodovima za rasuti teret
Vanja Biondić
NTPP
PFRI
- Tehnologija prijevoza rasutih tereta morem
Kristijan Dražul
NTPP
PFRI
- Analiza utjecaja vjetra morskih struja i valova na manevriranje broda
Jelena Zenzerović
NTPP
PFRI

Cjeloživotno obrazovanje

- ARPA radar

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg-C 7

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Temeljna sigurnost na brodu- D 2

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajima i korištenje ARPA uređaja- upravljačka razina

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Osnovna osposobljenost za rad na tankerima- D 14

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Osposobljenost za rad na tankerima za ulje- D 15

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove- D 15

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije- D 16

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Rukovanje brzom spasilačkom brodicom- D 18

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Mjere sigurnosti na RO-RO putničkom brodu- D21-22-23, D24-25, D26

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Mjere sigurnosti na putničkom brodu- D21-22-23, D26

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Rad s opasnim teretima- D27

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Ship Simulator and Bridge Teamwork

PFRI
Predavač
Norma sati:
- VLCC Ship Handling and Manouvring Course

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Bridge Team Managment

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Bridge Resource Managment

PFRI
Predavač
Norma sati:
- Certificate of compentence for high speed craft HSC- D30, D31

PFRI
Predavač
Norma sati:
-Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Manevriranje brodom i plovidba
Studij nautike
Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu
Docent
Norma sati:
- Tehnika rukovanja brodom
Odijel za promet i pomorstvo
Sveučilište u Zadru
Izvanredni profesor
Norma sati:
- Stabilnost broda
Odijel za pomorstvo
Sveučilište u Dubrovniku
Redoviti profesor
Norma sati:
- Maritimno projektiranje luka i plovnih putova
Odijel za pomorstvo
Sveučilište u Dubrovniku
Redoviti profesor
Norma sati:
- Tehnika rukovanja brodom
Odijel za pomorstvo
Sveučilište u Zadru
Redoviti profesor
Norma sati:

Osobni razvoj

- Rukovođenje, upravljane posadom i unaprijeđenje timskog rada na brodu- upravljačka razina


Norma sati:
- Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg


Norma sati:
- Electronic Chart Display and Information System


Norma sati:
- Bridge Team Managment


Norma sati:
- Bridge Resource Managment


Norma sati:
- Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti


Norma sati:
- Osnovni program sigurnosne zaštite


Norma sati:
- Temeljna sigurnost na brodu


Norma sati:
- Rad s opasnim teretima


Norma sati:
- Pružanje medicinske skrbi na brodu


Norma sati:
- Pružanje prve medicinske pomoći na brodu


Norma sati:
- Rukovanje brzom spasilačkom brodicom


Norma sati:
- Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice


Norma sati:
- Osnovna osposobljenost za rad na tankerima


Norma sati:
- Upravljanje gašenjem požara


Norma sati:
- GMDSS radioopertaor s općom ovlasti


Norma sati:
- Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove


Norma sati:
- Osposobljensot za rad na tankerima za kemikalije


Norma sati:
- Mjere sigurnosti na RO-RO putničkom brodu


Norma sati:
- Mjere sigurnosti na putničkom brodu


Norma sati:
- Osposobljenost za rad na tankerima za ulje


Norma sati:
- Radiooperator s općom ovlasti


Norma sati:
- Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajima i korištenje ARPA uređaja


Norma sati:
- Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda


Norma sati:
- The Operational Use of Electronic Chart Display and Information System


Norma sati:
- Simulatori broda i skupni rad na zapovjedničkom mostu


Norma sati:
- Izobrazbu za zapovjednika i prvog časnika palubr na velikim brodovima i brodovima s neuobičajnim manevarskim svojstvima


Norma sati:
- Posebna obuka za predavače i članove ispitnih povjerenstava u programima osposobljavanja za poslove sigurnosne zaštite


Norma sati:
- Ship Simulator and Bridge Teamwork


Norma sati:
- VLCC Ship Handling and Manouvering Course


Norma sati:
- TRANSAS NTPro 5000 s Navi-Sailor MFD


Norma sati:
- Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Barić, Mate
Deficiencies in learning COLREGs and new teaching methodology for nautical engineering students and seafarers in lifelong learning programs
Journal of navigation 69 765-776 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826093

WOS

2. Mohović, Đani ; Barić, Mate ; Mohović, Robert
Innovative way of teaching COLREGs
125-130 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825057

3. Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Barić, Mate
IDENTIFYING SKILL GAPS IN THE KNOWLEDGE AND TEACHING OF COLREGs
339-348 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762293

4. Mohović, Đani; Mohović, Robert
Određivanje količine tereta na brodu pomoću gaza (Draft Survey)( Draft Survey )
- 2002.

5. Mohović, Đani; Mohović, Robert; Rudan, Igor
Ship Track and Speed model in Case of Steering Gear Breakdown with Rudder Remaining Fix at non Zero Angle
Brodogradnja (0007-215X) 63 (2012), 2; 117-124

6. Mohović, Robert; Rudan, Igor; Mohović, Đani
PROBLEMS DURING SIMULATOR TRAINING IN SHIP HANDLING EDUCATION
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 26 (2012), 1; 191-199

7. Bielić, Toni; Mohović, Robert; Ivče, Renato
Sociotechnical Model of Ship Organization Effectiveness (Sociotehnički model učinkovitosti organizacije broda)
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 23 (2011), 1; 49-57

8. Bielić, Toni; Vidan, Pero; Mohović, Robert
Podložnost kao bitan čimbenik pomorskih nezgoda
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 24 (2011), 2; 247-260

9. Ivče, Renato; Jurdana, Irena; Mohović, Robert
Determining weight of cargo onboard ship by means of optical fibre technology draft reading
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 23 (2011), 6; 421-429

10. Mohović, Robert; Maglić, Lovro
Metode izračuna dodatnog zagažaja broda i njegovo predviđanje koristeći AIS u VTS službi( Methods of calculating the ship's squat and its prediction using AIS in VTS )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 24 (2010), 2; 229-246

11. Ivče, Renato; Mohović, Robert; Jurdana, Irena
METODE I ANALIZA MJERNIH POSTUPAKA ZA ODREĐIVANJE RAZINE TEKUĆINE U BRODSKIM TANKOVIMA I STONOVIMA( METHODS OF ANALYSIS AND MEASUREMENT PROCEDURES FOR DETERMINING THE LIQUID LEVEL IN THE SHIPS TANKS AND BILGES )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 23 (2009), 2; 635-648

12. Kurtela, Željko; Jelavić, Vedran; Mohović, Robert
Novi pristup terotehnološkoj raščlambi na primjeru prenamjene broda( A New Approach to Terrotechnological Analysis of Vessel Systems on the Example of the Conversion of a Vessel )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 53(2006) (2006), 1-2; 18-28

13. Kurtela, Željko; Jelavić, Vedran; Mohović, Robert
Pristup odabiru metode primarne obrade brodskoga vodenog balasta( An Approach to the Selection of Methods for Ships' Ballast Water Treatment )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 1-2 (2005), 52; 64-74

14. Mohović, Robert; Komadina, Pavao; Mohović, Đani
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija za stanje brod potpuno nakrcan homogenim teretom( Comparative analysis of the transverse stability of ships of different technologies for the condition of the ship fully loaded with homogeneous cargo )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 19 (2005); 207-214

15. Mohović, Robert; Mohović, Đani; Zorović, Dinko
Obilježja valova Jadranskog mora u funkciji sigurnosti i udobnosti pomorskog prometa( Characteristic of the Adriatic Sea waves in the function of safety and comfort of maritime traffic )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 18 (2004); 209-219

16. Zorović, Dinko; Mohović, Robert; Mohović, Đani
Prilog određivanju duljine vjetrovnih valova na Jadranu( Towards determining the length of the wind waves of the Adriatic Sea )
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 50 (2003), 3-4; 145-150

17. Zorović, Dinko; Mohović, Robert; Mohović, Đani
Prilog određivanju odnosa duljine i periode valovlja Jadranskog mora( A Contribution to the Determination of the Relaion between the Length and Period of the Adriatic sea waves )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 16 (2002); 99-104

18. Mohović, Robert
KOMPARATIVNA ANALIZA POPREČNE STABILNOSTI BRODOVA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA ZA STANJE PRAZAN BROD( COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSVERSE STABILITY OF THE DIFFERENT SHIPS TECHNOLOGY FOR LIGHT SHIP CONDITION )
POMORSTVO (1332-0718) 14 (2000); 121-129

19. Mohović, Robert
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija za stanje prazan brod( Comparative analysis of the transverse stability of the different ships technology for light ship condition )
POMORSTVO (1332-0718) 14 (2000); 121-129

20. Komadina, Pavao; Vranić, Duško; Mohović Robert
Komparativna analiza poprečne stabilnosti brodova različitih tehnologija u balastu
Pomorstvo (1332-0718) 13 (1999); 229-236

21. Mohović, Robert
Komparativna analiza utjecaja stupnja nakrcanosti na poprečnu stabilnost brodova za prijevoz kontejnera( Comparative analysis of the influence of the loading conditions on the transverse container ship's stability )
Zbornik radova Pomorskog Fakulteta (1330-0938) 12 (1998); 227-237

22. Mohović, Robert
Komparativna analiza utjecaja stupnja nakrcanosti na poprečnu stabilnost kod brodova za prijevoz rasutog tereta( Comparative analysis of the influence of different loading conditions on the transverse stability by bulk carriers )
Pomorski zbornik (0554-6397) 35 (1997); 87-99

23. Mohović, Robert; Mohović Đani
Prilog metodi određivanja količine tereta na brodu uz pomoć gaza( A contribution to the draft survey method )
Zbornik radova Pomorskog Fakulteta (1330-0938) 11 (1997); 155-173

24. Mohović, Robert; Mohović, Đani
Prilog metodi određivanja količine tereta na brodu uz pomoć gaza( Contribution to the method of determining the amount of cargo on board with Draft Survey )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 11 (1997); 155-173

25. Mohović, Robert
Komparativna analiza utjecaja stupnja nakrcanosti na poprečnu stabilnost kod brodova za prijevoz generalnog tereta( Comparative analysis of influence of different loading condition on the transverse stability by general cargo ships )
Pomorski zbornik (0554-6397) 34 (1996); 265-282

26. Mohović, Robert
Prilog rješavanju problema trimovanja broda ukrcajem/iskrcajem masa( A contribution to the solution of the ship`s trimming problems by the loading and unloading of weights )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 10 (1996); 57-69

27. Mohović, Robert
Trimovanje broda premještanjem masa( Vessel trimming by mass relocation )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 9 (1995); 77-84

28. Mohović, Robert
Tehnika i tehnologija ulova plave ribe( Pelagic fish catching tehnique and technology )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta (1330-0938) 8 (1994); 187-197

29. Mohović, Robert; Ivče, Renato
Mogućnost primjene uređaja za zapis podataka o pomorskom putovanju( Analysis of using the voyage data recorder )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 17 (2003); 121-128

30. Zorović, Dinko; Mohović, Robert; Mohović, Đani
Analiza učinkovitosti manevriranja vrlo brzih plovila( Analysis of the effectiveness of manoeuvering of high-speed craft )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 17 (2003); 111-120

31. Zorović, Dinko; Mohović, Robert; Mohović, Đani
Prilog određivanju odnosa duljine i periode valovlja Jadranskog mora( A Contribution to the Determination of the Relaion between the Length and Period of the Adriatic sea waves )
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies (1332-0718) 16 (2002); 99-104

32. Zorović, Dinko; Mohović, Robert
O obliku hidrokrilnih brodova( The wing shape of hydrofoil crafts )
Pomorstvo : journal of maritime studies (1332-0718) 16 (2001); 133-138

33. Zorović, Dinko; Mohović, Robert; Mohović, Đani
O hipotezi nadsvjetlosne brzine( The hypothesis of superluminal speed )
Pomorski zbornik (0554-6397) 38 (2000); 383-391

34. Komadina, Pavao; Kos, Serđo; Mohović, Robert
Uporaba sustava "ECDIS" kod nekih odabranih korisnika u pomorskoj navigaciji( The selective use of ECDIS system in navigaion at sea )
Naše more (0469-6255) 46 (1999), 1-2; 45-48

35. Mohović, Robert; Mohović, Đani; Zorović, dinko
Obilježja valova Jadranskog mora u funkciji sigurnosti i udobnosti pomorskog prometa( Characteristic )
Pomorstvo (2004)

36. Zec, Damir; Kos, Serđo; Mohović, Robert
High-level management function in MET
Proceedings, 3rd IAMU General Assembly & Congress, Rockport, Maine, USA, 2002.

37. Ivče, Renato; Jurdana, Irena; Mohović, Robert
Method for Improving Container Ship’s Squat Prediction Using Optical Fiber Technology
Proceedings ELMAR 2012 / Božek, Jelena ; Grgić, Mislav (ur.). - Zagreb : ELMAR, Zadar , 2012. 271-274 (ISBN: 978-953-7044-13-8).

38. Zujić, Marijan; Mohović, Robert
An analysis of maneuvering procedures in four-point anchoring and defining the maritime safety measures
Book of Proceedings 4th IMSC / Rosanda, Mulić (ur.). - Split : Faculty of maritime studies Split , 2012. 449-460.

39. Ivce, Renato; Jurdana, Irena; Mohovic, Robert
Vibrations Monitoring on Board Ship with a Fiber Optic Sensors
Elmar 2011 / Jelena Božek ; Mislav Grgić (ur.). - Zadar : ITG, Zagreb , 2011. 165-168 (ISBN: 987-953-7044-12-1).

40. Filjar, Renato; Kos, Serdjo; Mohović, Robert
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM AS A COMPONENT OF NATIONAL INFRASTRUCTURE
Proceedings UN/USA/ESA Moldova Workshop of GNSSKišinjev :

41. Ivče, Renato; Jurdana, Irena; Mohović, Robert
Značaj nadzora rashladnih kontejnera tijekom pomorsko plovidbenog putovanja( Importance of monitoring reefer containers during the sea voyage )
Zbornik 32. Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2009. / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku-MIPRO , 2009. 189-194 (ISBN: 978-953-233-045-8).

42. Mohović, Đani; Mohović, Robert; Ivče, Renato; Zorović, Dinko
Contribution to the craft speed in Coastal areas where swimmer are anticipated

43. Mohović, Robert; Rudan, Igor; Mohović, Đani
IMPORTANCE OF KNOWING THE SHIP MANOUVERING CHARACHTERISTICS IN SIMULATOR TRAINING
INSLC 14Genoa : International Maritime Lectures Association , 2006. .

44. Mohović, Robert; Tomas, Vinko; Šergo, Goran
Development and introduction of the advanced electronics and informatics equipment into the marine technique
10th International Conference on Traffic Science, Transportation and globalization, ICTS 2006., ISBN-10 961-6044-80-6 / Daša Fabjan (ur.). - Portorož - Slovenia :

45. Vranić, Duško; Kos, Serđo; Mohović Robert
Manouvering characteristics of a VLCC matemathical model in ballast condition
Zbornik - Proceedings / Šakić, Željko (ur.). - Zagreb : Korema , 2000. 167-173.

46. Suban, Valter; Marcessi Andrea; Mohović, Robert
Production of a Didaptical Instrument Related with Maritime Education and Training
Zbornik Proceedings / Žitnik, Alojz (ur.). - LJubljana : Formatisk, Ljubljana , 1998. 301-304.

47. Zorović, Dinko; Mohović, Robert; Mohović, Đani; Ivče, Renato
Posibility of chatodic protection of ships hull berthed alongside

48. Mohović, Robert; Mohović, Đani; Zorović, Dinko
Moguće mjere maritimne sigurnosti plovidbe, manevriranja i boravka brodova u omišaljskom naftnom terminalu( Possible measures of safety of navigation, maneuvering, and mooring of the ship's on Omišalj oil terminal )
Kvarner najugroženiji dio Jadranskog i Sredozemnog mora / Žarko Panjković (ur.). - Rijeka : Centar za inovacije i transfer tehnologija Rijeka , 2003. 22-32.

49. Vranić, Duško; Kos, Serđo; Mohović, Robert
Manoeuvering characteristics of a VLCC using mathematical model
Conference on Maritime Education and Training - Proceedings / Zade, Gunther (ur.). - Rijeka : IMLA , 1999. 178-185.

50. Ivče, Renato; Kos, Serđo; Mohović, Robert
Application of Optical Fiber Technology on Ships
Proceedings 8. Opto Tech & Tech - FiberWeek 2010

51. Jurdana, Irena; Ivče, Renato; Mohović, Robert
Primjena svjetlovodnih tehnologija na brodovima( Application of optical fibre technology on vessels )
Fiber Week 2009.

52. Mohović, Robert; Mohović, Đani; Zorović, Dinko
Moguće mjere maritimne sigurnosti plovidbe, manevriranja i boravka brodova u Omišaljskom naftnom terminalu( Possible measures in Maritime Safety of Manuevering and Navigation of Ships in the Omišalj oil Terminal )
KVARNER - najugroženiji dio Jadranskog i Sredozemnog mora / Panjković, Žarko (ur.). - Rijeka : Transfer tehnologije , 2003. 22-33.

Znanstvene knjige

1.
Mohović, Robert; Ivče, Renato; Zorović, Dinko
Održavanje broda( Ship's maintenance )
Pomorski fakultet u Rijeci - 2007.
2.
Badurina, Egon; Frančić, Vlado; Hess, Mirano; Ivče, Renato; Kos, Serđo; Mohović, Đani; Mohović, Robert; Šabalja, Đani; Zorović, Dinko
Standardni pomorsko-komunikacijski izrazi - Međunarodne pomorske organizacije( IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES (IMO SMCP 2001) )
Pomorski fakultet u Rijeci - 2006.
3.
Mohović, Đani; Mohović, Robert
Krcanje u slanim, slankastim i slatkim vodama( Loading in salt, brackish and fresh waters )
Pomorski fakultet u Rijeci - 2002.
4.
Mohović, Đani; Mohović, Robert
Maritimna sigurnost broda pri manevriranju i tijekom boravka broda na mjestu priveza( Maritime safety of the ship when maneuvering and alongside )
Pomorski fakultet u Rijeci - 2002.

Pozvana predavanja

1. Zec, D., Kos, S., Mohović, R.
High- level mangement function in MET 3rd IAMU General Assembly and Congress
Rockport Main, USA - 23.5.2002.

Kongresna priopćenja

1.
Mohović, Đani; Mohović, Robert; Barić, Mate
Innovative Way of Teaching COLREGs BarcelonaTech Barcelona, Španjolska
2.
Mohović, Đani; Mohović, Robert; Barić, Mate
Identifying Skill Gaps in The Knowledge and Teaching of COLREGs Maritime Transport and Logistic Science Portorož, Slovenija
3.
Ivče, Renato; Jurdana Irena, Mohović, Robert
Method for Improving Container Ship's Squat Prediction Using Optical Fiber Technology ELMAR 2012 Zadar, Hrvatska
4.
Zujić, Marijan; Mohović, Robert
An Analysis of Maneuvering Procedures in Four-point Anchoring and defining the Maritime Safety Measures Book of Proceedings 4th IMSC Split, Hrvatska
5.
Ivče, Renato; Jurdana, Irena; Mohović, Robert
Vibrations Monitoring on Board Ship with a Fiber Optic Sensors Elmar 2011 Zagreb, Hrvatska
6.
Filjar, Renato; Kos, Serđo; Mohović, Robert
Global Navigation Satellite System as a Component of National Infrastructure Proceedings UN/USA/ESA Moldava Workshop of GNSS Kišninjev, Moldavija
7.
Ivče, Renato; Kos, Serđo; Mohović Robert
Application of Optical Fiber Technology on Ships FiberWeek 2010.
8.
Ivče, Renato; Jurdana, Irena; Mohović, Robert
Značaj nadzora rashladnih kontejnera tijekom pomorsko plovidbenog putovanja Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2009. Zagreb, Hrvatska
9.
Jurdana, Irena; Ivče, Renato; Mohović, Robert
Primjena svjetlovodnih tehnologija na brodovima FiberWeek 2009.
10.
Mohović, Robert; Rudan, Igor; Mohović, Đani
Importance of Knowing The Ship Manouvering Charachteristics in Simulator Training International Maritime Lectures Association Genova, Italija
11.
Mohović, Robert; Tomas, Vinko; Šergo, Goran
Development and Introduction of The Advanced Electronics and Informatics Equipment Into The Marine Technique 10th International Conference on Traffic Science, Transportation and Globalization Portorož, Slovenija
12.
Mohović, Robert; Mohović, Đani; Zorović, Dinko
Moguće mjere maritimne sigurnosti plovidbe, manevriranja i boravka brodova u omišaljskom naftnom terminalu Kvarner- najugroženiji dio Jadranskog i Sredozemnog mora Rijeka, Hrvatska
13.
Zec, Damir; Kos, Serđo, Mohović, Robert
High-level Managment Function in MET 3rd IAMU General Assembly & Congress Rockport, Maine, SAD
14.
Vranić, Duško; Kos, Serđo; Mohović, Robert
Manouvering Characteristic of a VLCC Matemathical Modell in Balast Condition Zbornik Zagreb, Hrvatsaka
15.
Vranić, Duško; Kos, Serđo; Mohović Robert
Manouvering Characteristic of a VLCC Using Mathematical Model Conference on Maritime Education and Training IMLA 1999. Rijeka, hrvatska
16.
Suban, Valter; Marcessi Andrea; Mohović, Robert
Production of a Didaptical Instrument Related with Maritime Education and Trainig Zbornik Ljubljana, Slovenija
17.
Mohović, Đani; Mohović, Robert; Ivče, Renato; Zorović, Dinko
Contribution to the Craft Speed in Coastal Areas Where Swimmer are Anticipated

Znanstveni projekti

1. 1.10.2016. - 31.3.2019.
Avoiding Collisions at Sea Plus (ACTs+); Istraživač; ; ;
2. 19.5.2015. - 18.9.2016.
Development of qualifications and innovative methods of competence acquisition in Logistics and Maritime transport; Istraživač; European Social Fund; ;
3. 1.9.2014. - 31.8.2016.
TRECVET Core Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels (TCC-SCV); Istraživač; ; ;
4. 1.11.2013. - 31.12.2015.
Avoiding Collisions at Sea (ACTs); Istraživač; ; ;
5. -
Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana - Mala Barka 2; Voditelj/ Istraživač; INTEREG Slovenija Hrvatska; ;
6. -
Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda - Mala Barka; Voditelj/ Istraživač; INTEREG Slovenija Hrvatska; ;
7. -
mGBL mobile Game Based Learning; Istraživač; EU; ;
8. -
NAPAN North Adriatic Ports Network; Istraživač; EU; ;
9. -
STRUNA- "Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja (MARITERM)"; Istraživač; Hrvatska nacionalna zaklada za znanost; ;
10. -
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Hrvatskoj; Istraživač; Ministarstvo znanosti RH; ;
11. -
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša, pomorski prometni tokovi i sustav pomorskog obrazovanja u Hrvatskoj do 2020. godine; Istraživač; Ministarstvo znanosti RH; ;
12. -
Istraživanje koleracije maritimno - transportnih elemenata u pomorskom prometu; Zamjenik voditelja/Istraživač; Ministarstvo znanosti RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Mate Batić; Doktorat Model određivanja širine ograničenih plovnih putova; Poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo/ Nautičke znanosti; ;
2. -
Alvise Chiole; Doktorat Model upravljanja tehnološki specifičnim slučajevima dokovanja u plutajućim dokovima; Poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo/ Nautičke znanosti; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Međunarodno savjetovanje o elektronici u prometu ( International Symposium on Electronics in Traffic)- ISEP Ljubljana Koautor rada i predavač
2. -
Elmar 2011. Zagreb Koautor rada i predavač
3. -
UN/USA/ESA Moldova Workshop of GNSS Kišinjev Koautor rada i predavač
4. -
Međunarodna konferencija u pomorskom obrazovanju ( Conference on Maritime Education and Training) Rijeka - Opatija Koautor rada i predavač
5. -
Međunarodna konferencija o pomorskom obrazovanju (Conference on Maritime Education and Training) Istambul Koautor rada i predavač
6. -
Druga međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka Koautor rada i predavač
7. -
MIPRO 2006. Opatija Koautor rada i predavač
8. -
Međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO 2009. Opatija Koautor rada i predavač
9. -
First International Scientific Conference on Ports and Waterways Split Koautor rada i predavač
10. -
14 th International Navigation Simulator Lecturers Conference Genova Koautor rada i predavač
11. -
Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka Koautor rada i predavač
12. -
3 rd IAMU General Assembly & Congress Rockport, Main Koautor rada i predavač

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Zbornik radova VI. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini Čovijek i industrija

2. 1.1.2009. - Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije: Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihova okruženja u Primorsko-goranskoj županiji( Revitalisation on Historical Small Towns and their Hinterland )

3. 1.1.2007. - Znanstveni časpois Pomorstvo: journal of maritime studies

4. 1.1.2007. - Mošćenički zbornik

5. 1.1.2007. - Mošćenički zbornik br. 4

Recenzije

1. 2016. Methodology of Implementation of "Green Port" Concept Development in the Croatian Sea Ports
2. 2016. Ship System for Natural Gas Liquefaction
3. 2016. Parobodarstvo Rijeke u vrijeme Austro-ugarske monarhiji - Monografija
4. 2015. Slika vrijedi tisuću riječi, a film? Sačuvani zapis o školskome brodu Vila Velebita
5. 2015. Splitsko brodogradilište uoči privatizacije, pogled iznutra
6. 2015. Značaj upotrebe zaštitnih premaza u održavanju trupa broda
7. 2013. Race Multihull Sailboat Equpment Selection by Using AHP Method - A Case Study
8. 2012. Jedan od problema u antičkoj plovidbi Jadranom: smjer vjetra
9. 2011. A Contribution to the Efficiency of Ro-ro Passenger Traffic by Applying Services of Mobile Telecommunication Networks in the Primorsko-goranska county
10. 2009. Atipične zavjetne slike trsatskog svetišta

Stručna djelatnost