prof. dr. sc. Ante Bukša

Pomorski fakultet Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku

e-pošta : buksa@pfri.hr

Obrazovanje

1.1.2005. - Doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti polja tehnologija prometa i transporta grane pomorski i riječni promet Pomorstvo - Naslov doktorske disertacije je „Modeliranje održavanja brodskog porivnog sustava“, povjerenstvo: prof. dr. sc. Enzo Tireli (presjednik), prof. dr. sc. Ivica Šegulja (mentor i član) i prof. emeritus dr. sc. Špiro Milošević (član). Pomorski fakultet u Rijeci
- 19.12.2016. Magistar znanosti iz tehničke znanstvene oblasti – znanstvenog područja strojarstvo Poslijediplomski studij, smjer Elementi strojeva i mehanički prijenosnici, tema: "Istraživanje raspodjele opterećenja kod zupčanih prijenosa s višestrukim zahvatom", mentor prof. dr. sc. Josip Obsieger. Tehnički fakultet Rijeka
- 7.2.2016. Profesor mehanike i strojarstva Smjer Mehanika i strojarstvo, tema diplomskog rada: "Konstrukcija glavnog prigona kratkohodne blanjalice", mentor prof. dr. sc. Boško Sekulić. Fakultet industrijske pedagogije
-

Radno iskustvo

1.1.2004. - Viši predavač, Profesor visoke škole, Docent, Izv. profesor - vanjski suradnik Grafičko komuniciranje (predavanja),Tehničko crtanje I i II, Tehničko crtanje i dizajn. Filozofski fakultet u Rijeci (Odjel fizike i politehnike, Politehnika, Politehnika i informatika)
1.1.1995. - Asistent (1995), Viši predavač (2001), Profesor visoke škole (2005), Docent (2006), Izv. profesor (2010). Tehnička mehanika I (vježbe), Čvrstoća materijala (vježbe) Mehanika fluida (vježbe), Tehnička mehanika II (vježbe), Grafičke komunikacije (predavanja i vježbe), Čvrstoća materijala (vježbe), Elementi strojeva (predavanja i vježbe), Brodski strojni elementi (predavanja i vježbe), Inženjerska grafika u brodostrojarstvu (predavanja i vježbe), Brodski prijenosnici snage (predavanja i vježbe). Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1997. Predavač - vanjski suradnik Tehnologija metalske struke I (predavanja i vježbe), Fizikalne osnove tehnike (predavanja i vježbe). Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1995. Nastavnik strojarske grupe predmeta Tehničke mehanike, Tehničkog crtanja, Elemenata strojeva, Hidraulika, Instalacije. Centar za usmjereno obrazovanje u građevinarstvu i komunalnoj djelatnosti, Rijeka
1.1.1976. - 1.1.1981. Nastavnik strojarske grupe predmeta Nacrtne geometrije, Tehničke mehanike, Tehničkog crtanja, Elemenata strojeva s osnovama konstruiranja, Hidraulika. Školski centar za optiku, preciznu mehaniku, elektroniku i automatiku "Ruđer Bošković", Zagreb.

Članstva

1.1.2013. - Povjerenstvo za predlaganje završnog rješenja projekta nadogradnje i rekonstrukcije Pomorskog fakulteta u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2013. Predstojnik Zavoda za brodsko strojarstvo i energetiku
1.1.2011. - Povjerenstvo za izradu Pravilnika o ustroju radnih mjesta.
1.1.2011. - Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
1.1.2011. - Voditelj Posebnog programa obrazovanja radi stjecanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
1.1.2010. - Izrada prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju "Pomorstvo".
1.1.2008. - Povjerenstvo za upis pristupnika koji su se prijavili na natječaj za upis u razlikovni program studija
1.1.2006. - 1.1.2008. Predstojnik Zavoda za brodsko strojarstvo i energetiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Brodski prijenosnici snage
Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 75
1.1.2005. - Brodska hidraulika i pneumatika
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Grafičke komunikacije
Tehnologije i organizacije prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2005. - Brodski strojni elementi
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2005. - Tehničko crtanje I
Politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Tehničko crtanje II
Politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Inženjerska grafika u brodostrojarstvu
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Brodska hidraulika i pneumatika
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

24.10.2014. - Kotrljajući ležajevi i njihova primjena u brodskom pogonu
Marin Urem
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
25.9.2014. - Hidraulične pumpe i motori sustava tereta
Matko Baćac
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
25.9.2014. - Hidraulični sustav suvremenog kormilarskog uređaja
Paolo Deželić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
17.9.2014. - Hidraulični sustav brodskog vijka sa zakretnim krilcima
Ervin Jurica
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - Zupčani prijenosi parnih turbina porivnog sustava
Antonio Harašić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - Hidraulični sustav suvremenog kormilarskog uređaja
Luka Pavlica
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
15.11.2012. - Hidraulični sustav brodskog vijka sa zakretnim krilcima proizvođača KAMEWA
Marko Vuksan
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
10.10.2012. - Spojke porivnog sustava brodskog pogona
Donald Valenta
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Suvremeni prijenos kod brodskih porivnih sustava
Vedran Smolčić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Hidraulični sustav brodskog vijka sa zakretnim krilima
Marino Manzoni
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
12.7.2012. - Hidraulični sustav palubne dizalice
Ivan Krajina
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
18.11.2011. - Hidraulični sustav daljinskog upravljanja ventilima
Vladimir Polanović
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Hidraulični sustav upravljanja brodskog vijka sa zakretnim krilima
Oliver Blažan
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Regulacija hidraulične pumpe
Dorian Kostović
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
30.6.2011. - Kvarovi brodskih hidrauličkih sustava i uređaja
Danijel Matić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
20.4.2011. - Hidraulične pumpe i motori sustava tereta tankera za prijevoz nafte
Tomica Komadina
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
21.2.2011. - Hidraulika suvremenog kormilarskog uređaja
Franjo Volarić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2010. - Hidraulične pumpe i motori sustava tereta tankera za prijevoz nafte
Filip Maršanić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2010. - Zupčani prijenos plinskih i parnih turbina porivnog sustava
Emil Linić
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

-


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2009. - Održavanje brodskih sustava

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci, Objavljeno odlukom Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 602-09/09-01/31; Ur. br.: 2170-57-05-09-3.
1.1.2000. - Grafičke komunikacije - zbirka zadataka

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci, Objavljeno odlukom Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, Ur. br.: 2170-57-05-01-3, Klasa: 602-09/01-01/19.
1.1.1998. - Programski zadaci iz grafičkih komunikacija

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Zbirka zadataka iz hidromehanike

Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bukša, A.; Matić D.; Miculinić, R.
Kvarovi hidrauličnih sustava i uređaja brodskog pogona
Pomorstvo 1, 26 str. 201-213. - 2012.

2. Bakalar G., Tomas V., Bukša A.
Monitoring of chemical pollution from the ships in coastal areas
The International Conference on Climate Friendly Transportwill be held in Belgrade - 2011.

3. Bukša A., Miculinić R.
New Method for Adjustment and Design Ship Machinery
14th International Conference on Traffic Science - 2011.

4. Bukša A., Bruk E.
Maintenance Concept Adjustment and Design
1th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management, ICDQM-2010. - 2010.

5. . Bukša A., Šegulja I., Tomas V.
The adjustment of the maintenance approach for improved operability and safety of ship navigation
Promet – Traffic&Transportation 22, 2 pp 95-103. - 2010.

6. Bukša A., Šegulja I., Tomas V.
Ship Machinery Maintenance Concept Adjustment and Design
Strojarstvo 51(3) pp 227-238. - 2009.

7. Šegulja I., Bukša A., Tomas V.
Maintenance Interval Adjustment of Significant Ship Propulsion Components, Promet – Traffic&Transportation
Promet – Traffic&Transportation ,21, 3 pp 175-182. - 2009.

8. Koljesnikov O., Bukša A.
Zupčani prijenosi brodskog porivnog sustava
Pomorstvo 23, 2 str. 515 – 525. - 2009.

9. Bukša A., Martinović D., Vidaković M.
Analiza kvarova dizelskog motora brodskog porivnog sustava
Pomorstvo 23, 2 str. 391 – 404. - 2009.

10. Bukša A., Šegulja I.
Pouzdanost brodskih sustava
Pomorstvo 22, 2 str. 259 – 270. - 2008.

11. Šegulja I., Bukša A.
Održavanje brodskog pogona
Pomorstvo 20, 2 str. 106 – 108. - 2006.

12. Bukša A., Tudor M., Martinović D.
Research of the Failure Incidences in the Diesel-engine Propulsion System
9th International Conference on Traffic Science - 2005.

13. Tireli E., Bukša A., Miculinić R.
Method for Adjustment and Design of the Shi'p Propulsion Maintenance Concept
9th International Conference on Traffic Science - 2005.

14. Tudor, M., Bukša, A., Kralj, P.
Održavanje brodskih sustava
Pomorstvo 18 - 2004.

15. Bukša A., Tudor M., Kralj P.
Analiza kvarova brodskih redundantnih sustava
Pomorstvo 18 - 2004.

16. Tomas V., Baričević H., Bukša A.
Developments up to now ship’s automation and expected improvements
ELMAR '2000 - 2000.

17. Martinović D., Tireli E., - Bukša A.
Operational Considerations for Designing Seawater Self- suction Machinery
4th International Conference on Traffic Science - 2000.

18. Kralj P., - D. Martinović, - Bukša A.
Plinske turbine i kombinirani pogonski sustavi
Pomorstvo 14 - 2000.

19. Bukša A., - Kralj P.
Opterećenje vijenca centralnog zupčanika s vanjskim ozubljenjem kod planetarnih prijenosa u brodskim reduktorima
Pomorstvo god. 13 - 1999.

20. Kralj, P. - Bukša, A. - Martinović, D.
Razvoj brodskih rashladnih sustava - Utjecaj propisa o zaštiti okoliša
Pomorstvo 13 pp. 211-220. - 1999.

21. Bukša A., - Kralj P., - Martinović D.
Opterećenje vijenca centralnog zupčanika s unutrašnjim ozubljenjem kod planetarnih prijenosa u brodskim reduktorima
Naše more 46 str. 96-102. - 1999.

22. Kralj P., - Martinović D., - Bukša A.
Minimization of energy and exergy consumption by application of combined plant on maritimes isolated communities
ELMAR '98 - 1998.

23. Bukša A.
Dizel-motorni porivni sustavi
Zbornik radova Pomorskog fakulteta u Rijeci 12 - 1998.

24. Bukša A.
Izjednačenje opterećenja kod zupčanih prijenosa s višestrukim zahvatom u brodskim reduktorima i njihova konstruktivna rješenja
Zbornik radova Pomorskog fakulteta u Rijeci 10 - 1998.

25. Bukša A.
Istraživanje raspodjele opterećenja kod običnih zupčanih prijenosa s dijeljenjem ili spajanjem snage u brodskim reduktorima
Naše more str. 135-141. - 1997.

26. Bukša A.
Izjednačenje opterećenja kod planetarnih prijenosa i analiza različitih mogućnosti patentnih rješenja
Tehnički vjesnik 2 23-31 - 1995.

27. Bukša A. – Majetić L.
Tehnika spajanja metalnih dijelova lijepljenjem
Zbornik Pedagoškog fakulteta str. 81-88 - 1985.

Znanstveni projekti

1. -
Energetski sustavi broda, alternativna goriva i smanjenje emisija štetnih tvari.; suradnik; Projekt br. 112-1121722-1712 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
2. -
Prihvatljivost porivnog sustava po energiji, sigurnosti, ekologiji i održavanju. ; suradnik; Projekt br. 0112009 Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ;
3. -
Utjecaj zahtjeva zaštite okoliša na energetske sustave broda; suradnik; Projekt br. 112003 Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ;
4. -
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim pomorskim sustavima. ; suradnik; Projekt br. 112-1121722-3314 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
14th International Conference on Traffic Science Portorož, Slovenija New Method for Adjustment and Design Ship Machinery
2. 1.1.2000. -
ELMAR '2000 Zadar Developments up to now ship’s automation and expected improvements
3. 1.1.2000. -
4th International Conference on Traffic Science Portorož, R. Slovenija, 22nd June 2000. Operational Considerations for Designing Seawater Self- suction Machinery
4. 1.1.1998. -
ELMAR '98 Zadar, 1998. Minimization of energy and exergy consumption by application of combined plant on maritimes isolated communities
5. - 17.5.2011.
The International Conference on Climate Friendly Transportwill be held in Belgrade Belgrade, Serbia Monitoring of chemical pollution from the ships in coastal areas
6. - 30.6.2010.
1th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management, ICDQM-2010. Belgrade, Serbia Maintenance Concept Adjustment and Design
7. - 15.11.2005.
9th International Conference on Traffic Science Portorož, Slovenija Method for Adjustment and Design of the Shi'p Propulsion Maintenance Concept
8. - 15.11.2005.
9th International Conference on Traffic Science Portorož, Slovenija Research of the Failure Incidences in the Diesel-engine Propulsion System

Uredništva časopisa

1. 1.1.2007. - Pristupnik je član uredničkog odbora znanstvenog časopisa "Pomorstvo" kojega izdaje Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Recenzije

1. 2015. Radoslav Radonja, Dean Bernečić, Ivica Šegulja, Teaching the 'Crown' of Marine Engineer Knowledge - A case study, International Association of Maritime Universities 16th Annual General Assembly (IAMU AGA2015)..
2. 2014. Recenzent izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo; nositelj Sveučilište u Dubrovniku.
3. 2012. Vladimir Vetma, Zlatan Kulenović, Radovan Antonić, Vinko Tomas, Optimiziranje brodskog vijka s konstantnim usponom, Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research, Vol.26 No.2 Prosinac 2012.
4. 2007. M. TUDOR: Samoodržavanje brodskih sustava Pomorstvo, god. 21, br. 2 (2007), str. 31-38

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2012. - - Predstojnik
Pomorski fakultet u Rijeci, Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku
2. 1.1.2011. - - Voditelj
Pomorski fakultet u Rijeci, Posebni program obrazovanja radi stjecanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim
3. 1.10.2006. - - Predstojnik
Pomorski fakultet u Rijeci, Zavod za brodsko strojarstvo i energetiku