mr.sc. Jelena Parat


prostorija : kabinet 89
mobitel :
e-pošta : jelena.parat@efri.hr

Google Scholar

Obrazovanje

1.12.2001. - 10.5.2006. magistar znanosti Operacijska istraživanja Ekonomski fakultet Zagreb
1.10.1993. - 22.12.1999. diplomirani ekonomist Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2009. - asistent - priprema i održavanje vježbi na kolegijima, konzultacije, rad sa studentima, praćenje ostvarenih rezultata Ekonomski fakultet Rijeka
1.12.2001. - 31.10.2008. znanstveni novak - priprema i održavanje vježbi na kolegijima, konzultacije, rad sa studentima, praćenje ostvarenih rezultata Ekonomski fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2007. - Uvod u modeliranje poslovnog odlučivanja
Preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - Ekonometrija 1
Preddiplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
Diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.10.2007. - Ekonometrija 2
Diplomski studij poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.12.2001. - 30.6.2007. Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.12.2001. - 30.6.2007. Ekonometrija
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

- 24.6.2008. d Econometrics Course


Norma sati:
- E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lovrić, Ljiljana; Kandžija, Vinko; Babić, Jelena
Attractiveness of Central European Transitional Countries for Foreign Investment
- 2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. -
Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU ; istraživač; MZOS; ;
2. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji; znanstveni novak; MZOS; ;