doc. dr. sc. Nataša Erceg prof.

Odjel za fiziku Zavod za ekperimentalnu i primijenjenu fiziku

prostorija : O-108
e-pošta : nerceg@phy.uniri.hr
mobitel :

Google Scholar
ResearcherID
ORCID

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2013. Doktor metodičkih znanosti iz polja fizike Doktorat izvan doktorskog studija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
1.1.2003. - 1.1.2006. Magistar znanosti (Didaktika prirodnih znanosti, usmjerenje fizika) Poslijediplomski znanstveni studij iz didaktike prirodnih znanosti (usmjerenje fizika) Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu
1.1.1992. - 1.1.1998. Profesor matematike i fizike Studij matematike i fizike Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Nastavnik fizike i matematike Fizika i matematika Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
- Viši asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti, grane metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti Praktikum medicinske fizike i biofizike; Vježbe iz Biostatistike; Fizički praktikum (Inženjerstvo i fizika materijala); Vježbe iz Medicinske statistike; Netradicionalni problemi u fizici; Seminar iz metodike nastave fizike; Metodička praksa iz fizike; Edukacijska fizika Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja fizike Osnivanje Laboratorija za elementnu mikroanalizu; Praktikum medicinske fizike i biofizike; Edukacijska fizika Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Učitelj fizike i matematike Fizika i matematika Osnovna škola Gornja Vežica u Rijeci
- Docent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja fizike Netradicionalni problemi u fizici; Metodika nastave fizike I i II; Metodička praksa iz fizike; Edukacijska fizika Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada i priznanje Grada Rijeke za izuzetan rad s učenikom koji je osvojio 3. mjesto na Državnom natjecanju iz fizike školske 2007./2008. godine.
Nagrada za nastavnu izvrsnost na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za fiziku u akademskoj godini 2018./2019.

Članstva

- Alumni klub Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Društvo matematičara i fizičara u Rijeci
- Hrvatsko fizikalno društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika (stari)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Fizički praktikum
Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Biostatistika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Medicinska statistika
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Fizika i biofizika
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Medicinska fizika i biofizika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 150
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika (novi)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika (stari)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Fizika 4
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 32
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

- Konceptualno razumijevanje odabranih pojmova iz optike
Jessica Puž
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Konceptualno razumijevanje odabranih pojmova iz dinamike
Mažda Hdagha
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike
Jessica Puž
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Razvoj konceptualnog testa molekularno-kinetičke teorije tekućina - Preliminarni rezultati istraživanja studentskih miskoncepcija
Klara Grlaš
Diplomski studij Fizika i matematika
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

Cjeloživotno obrazovanje

- Metodika predmeta (Fizika)
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Školsko-nastavna praksa
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Osobni razvoj

20.11.2013. - Financiranje istraživačko-razvojnih projekata iz sredstava EU - Primjeri dobre prakse (radionica)


Norma sati: 6 sati
- Regionalna radionica Važnost karijernog savjetovanja u visokom obrazovanju: Kako odgovoriti na potrebe tržišta rada?


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2015. - 1.1.2016. EU projekt Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Financiranje: MZOŠ RH
1.1.2015. - Unapređenje izvedbenih modusa nastave - Razvoj mjera i postupaka kako bi najmanje 50% kolegija na studijskim programima koristilo napredne alate za e-učenje

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - 1.1.2015. Suradnja visokog i srednjeg obrazovanja kroz obrazovni proces

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - Projekt praćenja uspješnosti studiranja u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima te u informacijsko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim za ova područja

Financiranje: MZOŠ RH
1.1.2009. - Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem (program u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih)

Financiranje: MZOŠ RH
- Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - FizKO

Financiranje: MZO RH

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Erceg, N.; Aviani, I.; Grlaš, K.; Karuza, M.; Mešić, V.
Development of the kinetic molecular theory of liquids concept inventory: Preliminary results on university students' misconceptions
European Journal of Physics

2. Mešić, V.; Neumann, K.; Aviani, I.; Hasoviić, E.; Boone, W.; Erceg, N.; Grubelnik, V.; Sušac, A.; Salibašić Glamočić, Dž.; Karuza, M.; Vidak, A.; Alihodžić, A.; Repnik, R.
Measuring students' conceptual understanding of wave optics: A Rasch modeling approach
Physical Review Physics Education Research 15 010115

3. Vidak, A.; Hasović, E., Erceg, N.; Odžak, S.; Mešić, V.
Teaching about rolling motion: Exploring the effectiveness of an extreme case reasoning approach
Journal of Baltic Science Education 17 511-524

Q2

4. Hasović, E.; Mešić, V.; Erceg, N.
Conceptualizing Rolling Motion Through an Extreme Case Reasoning Approach
The Physics Teacher 55 152-154

Q4

5. Mešić, V.; Mahmutović, S.; Hasović, E.; Erceg, N.
Free-Body Diagrams and Problem Solving in Mechanics: An Example of The Effectiveness of Self-Constructed Representations
European Journal of Physics Education 7 53-67

6. Mešić, V.; Hajder, E.; Neumann, K.; Erceg, N.
Comparing different approaches to visualizing light waves: An experimental study on teaching wave optics
Physical Review Special Topics - Physics Education Research 12 010135

Q2

7. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Glunčić, M.; Žauhar, G.
Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students' misconceptions
Physical Review Physics Education Research 12 020139

Q2

8. Pisk, K.; Kaliman, Z.; Erceg, N.
Wave - particle duality of radiation in Compton scattering
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 235004

Q2

9. Mešić, V.; Dervić, Dž.; Gazibegović-Busuladžić, A.; Salibašić, Dž.; Erceg, N.
Comparing the impact of dynamic and static media on students' learning of one-dimensional kinematics
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11 1119-1140

Q2

10. Aviani, I.; Erceg, N.; Mešić, V.
Drawing and using free body diagrams: Why is it often better not to decompose forces
Physical Review Special Topics - Physics Education Research 11 020137

Q1

11. Erceg, N.; Aviani, I.
Students' understanding of velocity-time graphs and the sources of conceptual difficulties
Croatian Journal of Education 16 43-80

Q4

12. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Kaliman, Z.; Kotnik-Karuza, D.
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion through the use of diagram
Revista Mexicana de Física E 60 75-85

Q4

13. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes
Using photographs to elicit student ideas about physics: The case of an unusual liquid-level phenomenon
Canadian Journal of Physics 92 9-17

Q3

14. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Napredak 154 61-82

15. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes
Probing students' critical thinking processes by presenting ill-defined physics problems
Revista Mexicana de Física E 59 65-76

Q4

16. Marušić, Mirko; Erceg, Nataša; Sliško, Josip
Partially specified physics problems: university students´ attitudes and performance
European Journal of Physics 32 711-722

Q2

17. Erceg, Nataša; Marušić, Mirko; Sliško, Josip
Students’ strategies for solving partially specified physics problems
Revista Mexicana de Física E 57 44-50

Q4

18. Labinac, Velimir; Erceg, Nataša; Kotnik-Karuza, Dubravka
Magnetic field of a cylindrical coil
American Journal of Physics 74 621-627

Q2

Pozvana predavanja

1. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Karuza, M.
Ispitivanje konceptualnog razumijevanja molekularno-kinetičke teorije tekućina
Aleksinac, Srbija, 6. Međunarodna konferencija o nastavi fizike u srednjim školama
2. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Glunčić, M.; Žauhar, G.
Razvoj konceptualnog testa molekularno-kinetičke teorije realnog plina: Preliminarni rezultati i studentske miskoncepcije – korak ka boljoj nastavi
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (Program: Stalno strokovno spopolnjevanje za učitelje fizike – Učenje, poučevanje in doživljanje fizike 2016/2017)
3. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Glunčić, M.; Žauhar, G.
Konceptualni test molekularno-kinetičke teorije plina - suvremeni metodički alat za kreiranje učinkovite nastave fizike
Zadar (XIII. hrvatski simpozij o nastavi fizike)

Kongresna priopćenja

1.
Nataša Erceg, Ivica Aviani, Vanes Mešić, Zoran Kaliman, Dubravka Kotnik-Karuza
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion by use of diagrams Posterska prezentacija GIREP-MPTL 2014 International Conference, Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice Palermo, Italija http://www.unipa.it/girep2014/Program%20and%20Book%20of%20Abstracts_UPD.pdf
2.
N. Erceg
Subotnje jutro uz fiziku – popularizacija fizike kroz učenička laboratorijska istraživanja Predavanje XIV. hrvatski simpozij o nastavi fizike Zadar
3.
N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, Z. Kaliman, D. Kotnik-Karuza
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion by use of diagram Predavanje The 2nd South Eastern European Meeting on Physics Education (SEEMPE) 2015 Ljubljana
4.
N. Erceg, S. Tuhtan
Suvremeni pristup u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja koncepta akceleracije Radionica XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike Zadar
5.
N. Erceg
Kombinirani pristup učenju kinematičkih koncepata Plenarno izlaganje XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike Zadar
6.
N. Erceg, I. Aviani
Strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike Plenarno izlaganje XI. hrvatski simpozij o nastavi fizike Primošten
7.
N. Erceg, J. Sliško
Strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike – rezultati inicijalnog istraživanja Predavanje 7. znanstveni sastanak HFD-a Primošten
8.
N. Erceg , I. Rončević, B. Milotić
Kako se ponaša površina tekućine Predavanje IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike Primošten
9.
G. Žauhar, B. Milotić, N. Erceg, R. Dušević
The beginning of physics teaching in Rijeka Posterska prezentacija Međunarodna znanstvena konferencija GIREP-EPEC Opatija
10.
N. Erceg, D. Kotnik-Karuza
Zeemanov efekt – metodičko oblikovanje eksperimenta Plenarno izlaganje VII. hrvatski simpozij o nastavi fizike Šibenik

Znanstveni projekti

1. -
Fizička svojstva cirkumstelarne tvari simbiotskih zvijezda; Član radne skupine ; Sveučilište u Rijeci; ;
2. -
Eksperiment u konstruiranju fizičkih modela i sadržaja s naglaskom na ključnim eksperimentima iz moderne fizike na Odsjeku za fiziku pri Filozofskom fakultetu u Rijeci; Suradnik; MZT RH; ;
3. -
Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Recenzije

1. Article in journal Physical Review Physics Education Research

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Sažeci i članci u Zborniku radova XIV. hrvatskog simpozija o nastavi fizike, HFD, Zagreb, 2019.; ;
2. - Sažeci i članci u Zborniku radova XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike, HFD, Zagreb, 2017. ; ;
3. - Članci u časopisu Nastava fizike, „Klett“ Izdavačka kuća d.o.o., Beograd, 2017.; ;
4. - Prelovšek - Peroš, S.; Mikuličić, B.; Milotić, B.; Aviani, I.: Otkrivamo fiziku 7, udžbenik fizike za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2013.; ;
5. - Milotić, B.; Mikuličić, B.; Prelovšek - Peroš, S.; Aviani, I.: Otkrivamo fiziku 8, udžbenik za fiziku u osmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2013.; ;
6. - Milotić, B.; Jurdana – Šepić, R.: 101 pokus iz fizike, mehanika i valovi, Školska knjiga, Zagreb, 2011.; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Popularizacijski projekt „Subotnje jutro uz fiziku – popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima
MZO RH   10.681,00 kn
Voditeljica

Stručna aktivnost

1.
-
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Delnicama. Tema: Netradicionalni problemi u fizici
AZOO   Voditelj
2.
-
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika fizike srednjih škola PGŽ i LSŽ u Rijeci. Tema: Laboratorijske vježbe-primjeri
AZOO   Predavač
3.
-
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Sunčani sat
AZOO   Voditelj
4.
-
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika fizike srednjih škola u Rijeci. Tema: Osvrt na Međunarodnu znanstvenu konferenciju GIREP-EPEC
AZOO   Predavač
5.
-
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu učitelja fizike Primorsko-goranske županije u Rijeci te na Stručnom skupu učitelja fizike Istarske županije u Puli. Tema : O teoriji Velikog praska i u osnovnoj školi
AZOO   Predavač
6.
-
Predavanje na Državnom stručnom skupu za nastavnike fizike srednjih škola u Opatiji. Tema: Konceptualno razumijevanje odabranih sadržaja fizike pomoću dijagrama
AZOO   Voditelj
7.
-
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Primjer netradicionalnog pristupa u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja kinematičkih koncepata
AZOO   Voditelj
8.
-
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Konceptualno razumijevanje kinematičkih pojmova
AZOO   Voditelj
9.
-
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Primjer netradicionalnog pristupa u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja kinematičkih koncepata
AZOO   Voditelj
10.
-
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Konceptualno razumijevanje kinematičkih pojmova
AZOO   Voditelj
11.
-
Predavnje (i izrada materijala) na Međužupanijskom stručnom skupu u Rijeci za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike, za učitelje i profesore mentore, te za učitelje i profesore savjetnike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Tema: Polazišne točke za kreiranje učinkovite nastave iz molekularno-kinetičke teorije plinova
AZOO   Voditelj
12.
-
Vođenje stručne rasprave o prijedlozima kurikulanih dokumenata s posebnim naglaskom na prijedlog Nacionalng kurikuluma nastavnog predmeta Fizika na Međužupanijskom stručnom skupu u Rijeci za učitelje i nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.
AZOO   Voditelj
13.
-
Izrada i provedba radionice na Stručnom skupu za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Metodičko oblikovanje istraživačkih pokusa u osnovnoj školi u različitim materijalnim uvjetima
AZOO   Voditelj
14.
-
Izrada i provedba radionice na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Metodičko oblikovanje istraživačkih pokusa u srednjoj školi u različitim materijalnim uvjetima
AZOO   Voditelj
15.
-
Predavanje na Međužupanijskom stručnom skupu u Rijeci za učitelje i nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Tema: Evaluacija testa iz molekularno-kinetičke teorije tekućina
AZOO   Predavač
16.
-

 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Zeemanov efekt – metodičko oblikovanje eksperimenta
Predavanje na Festivalu znanosti
Rijeka
2. - Kako učimo fiziku
Predavanje u sklopu projekta "Sveučilište za 3. dob" na Filozofskom fakultetu
Rijeka
3. - Nestandardni pristup dijagramima sila - put k boljem razumijevanju
Predavanje u Društvu matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. - Izvedba radionice: Znanost na Korzu, Fizika iz kuhinje
Festival znanosti
Rijeka
2. - Sudjelovanje u provedbi manifestacije Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci, tj. u organizaciji i provedbi ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola na Odjelu za fiziku
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Rijeka
3. - Izrada i provedba radionice iz fizike: Zadaci s državnih matura iz fizike. Priprema i izvođenje radionice iz fizike: Interaktivni pokusi
Druga riječka škola fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
4. - Zeemanov efekt – metodičko oblikovanje eksperimenta
Predavanje na Festivalu znanosti
Rijeka
5. - Izrada i provedba radionice iz fizike: Sunčani sat
25. ljetna škola mladih fizičara
Mali Lošinj
6. - 380 godina Gimnazije i poučavanja fizike na riječkom području
Izložba (i prezentacija) postavljena na Zagrebačkom velesajmu u sklopu 32. Hrvatskog salona inovacija – INOVA 2007.
Zagreb
7. - 380 godina Gimnazije i poučavanja fizike na riječkom području
Izložba (i prezentacija) postavljena u Filodramatici te u Izlogu grada Rijeke u sklopu obilježavanja Dana tehničke kulture
Rijeka
8. - Exhibition of old scientific and didactic instruments used in physics teaching
Izložba (i prezentacija) postavljena u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci u sklopu Međunarodne znanstvene konferencije GIREP-EPEC
Rijeka
9. - Izvođenje radionice iz fizike: Čarolija eksperimentiranja u fizičkom praktikumu
Treća riječka škola fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
10. - Organizacija i provedba ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Rijeka
11. - Konceptualno razumijevanje fizikalnih pojmova iz mehanike
Predavanje i radionica u sklopu projekta "Suradnja visokog i srednjeg obrazovanja kroz obrazovni proces" na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
12. - Interaktivna predstava s pokusima, namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi "Mišica u zemlji fizike"
Otvoreni dan Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
13. - Interaktivna predstava s pokusima, namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi, s ciljem popularizacije fizike „Mišica u zemlji fizike“
Otvoreni dan Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
14. - Izrada i provedba radionice iz fizike "Koncepti molekularno-kinetičke teorije plinova"
Četvrta riječka škola fizike
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
15. - Organizacija i provedba ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
16. - Organizacija i vođenje Okruglog stola „Koja je perspektiva studenata Odjela za fiziku?“
Otvoreni dan Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
17. - Organizacija i provedba ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
18. - Interaktivna predstava s pokusima, namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi, s ciljem popularizacije fizike „Mišica u zemlji fizike“
XIII. hrvatski simpozij o nastavi fizike
Zadar
19. - Izrada i provedba laboratorijske vježbe iz termodinamike - Isparavanje vrenjem i kondenzacija
Subotnje jutro uz fiziku - program popularizacije fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
20. - Provedba laboratorijske vježbe iz termodinamike - Isparavanje vrenjem i kondenzacija
Subotnje jutro uz fiziku - program popularizacije fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena učenicima
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
21. - Organizacija i provedba ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Rijeka
22. - Izvedba radionice za darovitu djecu iz Centra za poticanje darovitosti: Pokusi iz fizike za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole
Otvoreni dan Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
23. - Provedba laboratorijske vježbe iz termodinamike - Isparavanje vrenjem i kondenzacija
Subotnje jutro uz fiziku - program popularizacije fizike kroz učenička laboratorijska istraživanja
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
24. - Izrada laboratorijske vježbe iz mehanike - Slobodni pad
Subotnje jutro uz fiziku - program popularizacije fizike kroz učenička laboratorijska istraživanja
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

Volonterstvo

1. 1.2.1999. - Obavljanje poslova vezanih uz nastavni proces OŠ Gornja Vežica
Rijeka

Novinski članci

1. 5.2.2019. - Fiziku predaju čak i profesori povijesti i tjelesnog. Zašto studenti ne idu baš rado u nastavnike?
Novi list
Rijeka
2. 9.12.2015. - Detalji
24 sata
Rijeka

Medijski nastupi

1. 10.1.2016. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Zamjenica pročelnika
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Član
Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
2. - - Član
Povjerenstvo za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci
3. - - Član
Vijeće Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
4. - - Koordinator
Organizirana vršnjačka podrška i podrška nastavnika kroz studij na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
5. - - Član iz redova nastavnog osoblja
Povjerenstvo za projekte Studentskog zbora Odjela za fiziku
6. - - Predsjednica
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
7. - - Član
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
8. - - Voditeljica
Katedra za edukacijsku fiziku na Odjelu za fiziku
9. - - Koordinatorica
Savjet za nastavu i studentska pitanja Odjela za fiziku
10. - - Član
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
11. - -
ECTS koordinator Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
12. - - Član
Kolegij Odjela za fiziku
13. - - Član
Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
14. - - Član
Radna skupina za izradu Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja na Sveučilištu u Rijeci
15. - - Član
Organizacijski odbor Riječke škole fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
16. - - Zamjenica predsjednice
Stegovno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Predsjednik
Organizacijski odbor za Natjecanje iz fizike DMF-a u Rijeci za učenike osnovnih i srednjih škola
2. - - Član
Stručno povjerenstvo za prosudbu pomoćnih nastavnih sredstava iz fizike za srednju školu
3. - - Član
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje nacionalnih ispita iz fizike
4. - - Član
Stručno povjerenstvo za Županijsko natjecanje iz fizike u Primorsko-goranskoj županiji
5. - - Član
Stručno povjerenstvo za Gradsko natjecanje iz fizike u Rijeci
6. - - Voditelj
Međužupanijsko stručno vijeće za nastavnike fizike Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
7. - - Član
Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za predmet fizika, u svojstvu ispitivača metodike
8. - - Član
Stručna radna skupina za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Fiziku
9. - - Član
Upravni odbor Hrvatskog fizikalnog društva
10. - - Član
Programski odbor Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama u Aleksincu
11. - - Član
Organizacijski odbor XII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike
12. - - Član
Organizacijski odbor XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike
13. - - Član
Organizacijski odbor XIV. hrvatskog simpozija o nastavi fizike
14. - - Član
Organizacijski odbor za Natjecanje iz fizike DMF-a u Rijeci za učenike osnovnih i srednjih škola