Doc. dr. sc. Jasmin Ćelić

Pomorski fakultet Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku

prostorija : 414
e-pošta : cele@pfri.hr
mobitel : 241

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1.
Babić, Željko; Ćelić, Jasmin; Marić, Dušan
Turbo Basic priručnik s riješenim zadacima (Turbo Basic handbook with practical examples)
Pomorski fakultet - 1994.

Kongresna priopćenja

1.
Mandžuka, Sadko ; Ivanjko, Edouard ; Škorput, Pero ; Vujić, Miroslav ; Martin ; Gregurić ; Ćelić, Jasmin
PRIMJENA KOOPERATIVNOG PRISTUPA U UPRAVLJANJU PROMETOM - ISKUSTVA PROJEKTA ICSI Predavanje 6. kongresa o cestama Opatija, Hrvatska - 13.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807172
2.
Bistrović, Miroslav ; Komorčec, Domagoj ; Ćelić, Jasmin
Koncept i tehnologija e-navigacije kao bitan čimbenik unaprjeđenja sigurnosti plovidbe Predavanje XXI. Simpozij Sorta 2014 - teorija i praksa brodogradnje. Baška, otok Krk, Hrvatska. - 4.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718738