dr.sc. Milena Sošić

Odjel za matematiku Zavod za matematičku analizu

e-pošta : msosic@math.uniri.hr
prostorija : O-307
mobitel : 098 - 855 - 284
telefon : 051/ 584 - 673
konzultacije : po dogovoru (za svaki kolegij navedeno u izvedbenom planu)

Obrazovanje

30.6.2009. - Doktorica znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje matematika Izvan doktorski studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
6.11.2002. - Magistra iz područja prirodnih znanosti, polje matematika Poslijediplomski studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
10.7.1991. - Profesor matematike i informatike Matematika i informatika Pedagoški fakultet, Sveučilište u Rijeci
12.4.1986. - Suradnik u razrednoj nastavi Odgoj i obrazovanje Školski centar za usmjereno obrazovanje Rovinj

Radno iskustvo

1.9.2018. - Docent Znanstveno istraživanje i održavanje nastave Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
8.7.2009. - 1.9.2018. Suradničko zvanje višeg asistenta Radni poslovi višeg asistenta (znanstveno istraživanje i održavanje nastave) Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.4.2008. - 8.7.2009. Suradničko zvanje asistenta Radni poslovi asistenta (znanstveno istraživanje i održavanje nastave) Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
21.12.2004. - 1.4.2008. Suradničko zvanje asistenta Radni poslovi asistenta (znanstveno istraživanje i održavanje nastave) Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
23.10.1997. - 21.12.2004. Suradničko zvanje mlađeg asistenta Radni poslovi mlađeg asistenta (znanstveno istraživanje i održavanje vježbi) Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
6.9.1992. - 23.10.1997. Profesor matematike i informatike Radni poslovi srednjoškolskog profesora matematike i informatike Srednja škola "Zvane Črnje" Rovinj
1.11.1990. - 26.8.1992. Profesor matematike i informatike Radni poslovi srednjoškolskog profesora matematike i informatike Školski centar za usmjereno obrazovanje Rovinj

Članstva

1.1.2011. - Alumni klub matRi
1.1.1997. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka
1.1.1997. - Seminar iz diferencijalne geometrije (PMF Zagreb)
1.1.1997. - Seminar za kombinatornu i diskretnu matematiku (PMF Zagreb)
1.1.1991. - Hrvatsko matematičko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Diferencijalna geometrija
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 + 30 (dvosemestralni, izborni)
- Diferencijalna geometrija
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60 + 60 (dvosemestralni, izborni)
- Uvod u diferencijalnu geometriju
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
voditelj
Norma sati: 90
- Uvod u diferencijalnu geometriju
Preddiplomski studij: Fizika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
voditelj
Norma sati: 90
- Uvod u diferencijalnu geometriju
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u diferencijalnu geometriju
Preddiplomski studij: Fizika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika 3
Preddiplomski studij: Informatika jednopredmetna
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 60
- Matematika za informatičare 3
Preddiplomski studij: Informatika dvopredmetna
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 60
- Projektivna geometrija
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
voditelj
Norma sati: 60
- Projektivna geometrija
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika za informatičare 1 i 2
Izvanredni studij: Pedagogija - informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u računala
Izvanredni studij: Pedagogija - informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Matematika 3
Razlikovni program politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Matematika 3
Preddiplomski studij: Politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Metrički prostori
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematička analiza 2
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Matematička analiza 3
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Matematička analiza 3
Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematička analiza 2
Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u računala
Pedagogija - informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 + 30 (dvosemestralni)
- Matematika
Razredna nastava
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30 + 30 (dvosemestralni)
- Optimizacija
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Matematika za informatičare 1
Informatika: jednopredmetna i dvopredmetna
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika za informatičare 2
Informatika: jednopredmetna i dvopredmetna
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u diferencijalnu geometriju
Matematika i informatika; Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Modeli geometrije
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika 3
Fizika - politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika 2
Fizika - politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u diferencijalnu geometriju
Matematika i informatika; Matematika i fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
- Diferencijalne jednadžbe
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika 3
Preddiplomski studij: Politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Elementarna matematika 1
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 30
- Matematička analiza 1
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati: 45
- Matematička analiza 1
Preddiplomski studij: Fizika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
suradnik
Norma sati: 45
- Matematika 1
Preddiplomski studij: Informatika - jednopredmetni
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika 2
Preddiplomski studij: Informatika - jednopredmetni
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

18.9.2018. - Persejeve krivulje
Filipa Omazić
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
18.9.2018. - Pasja krivulja
Sara Bekavac
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
16.7.2018. - Krivulje četvrtog reda. Nikomedova konhoida
Valentino Marković
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
11.7.2018. - Steinerova krivulja. Astroida
Jelena Rajter
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
20.9.2017. - Algebarske spirale
Ivana Hudoletnjak
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
20.9.2017. - Sinusoidne spirale
Monika Šipek
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
14.7.2017. - Logaritamska spirala i klotoida
Ivana Majstorović
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
24.9.2015. - Transcendentne krivulje. Kvadratrise: Dinostratova kvadratrisa i kohleoida
Helen Rakas
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
25.9.2014. - Klizne krivulje
Ana Bulić
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
16.9.2014. - Rozete
Tihana Sabo
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
15.7.2013. - Krivulje trećeg reda
Lucija Benac
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
17.9.2012. - Paraboličke i hiperboličke krivulje
Barbara Celinić
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
17.7.2012. - Cikloidne krivulje
Vlasta Dogan Grgurić
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
12.10.2010. - Koordinatizacija projektivne ravnine
Gordana Senić
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
23.9.2009. - Funkcije u polarnom sustavu
Barbara Francetić
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku
1.9.2008. - Konstrukcija evolute za neke ravninske krivulje
Nina Mavrović
Preddiplomski studij: Matematika
Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku

Osobni razvoj

20.11.2010. - 5.2.2011. Osonove tekstualno-procesorskog diva LATEX


Norma sati:
- 12.2.2010. E - učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 72 sata (3 ECTS boda)

Izdavaštvo

1.1.2004. - Repetitorij s riješenim zadacima iz matematike

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Milena Sošić
Some factorization in the twisted group algebra of symmetric groups
Glasnik Matematički 51(71) 1-15 - 2016.

Q3
WOS

2. Milena Sošić
Computation of constants in multiparametric quon algebras. A twisted group algebra approach
Mathematical Communications 22 177-192 - 2016. http://hrcak.srce.hr/185970

Q3
WOS

3. Milena Sošić
A representation of twisted group algebra of symmetric groups on weight subspaces of free associative complex algebra
Mathematical Forum 26 23-48 - 2014.

4. Milena Sošić
Computing constants in some weight subspaces of free associative complex algebra
International Journal of Pure and Applied Mathematics 81 165-190 - 2012.

Q3

Pozvana predavanja

1. Milena Sošić
Računanje konstanti u multiparametarskim quonskim algebrama
Društvo matematičara i fizičara Rijeka - 18.3.2010.
2. Milena Sošić
Bilinearna forma aranžmana hiperravnina
Društvo matematičara i fizičara Rijeka - 3.4.2003.

Kongresna priopćenja

1.
Sošić Milena
The kernel of multidegree operator on generic subspaces of algebra B Predavanje 6th Croatian Mathematical Congress Zagreb, Hrvatska - 16.6.2016.
2.
Sošić Milena
On certain representation of twisted group algebra of symmetric groups on multiparametric quon algebras Predavanje 3rd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications Beč, Austrija - 26.8.2014.
3.
Sošić Milena
Some Identities in the Twisted Group Algebra of Symmetric Groups Predavanje 2nd International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 26.8.2013.
4.
Sošić Milena
Computation of constants in multiparametric algebras of noncommutative polynomials Predavanje 5th Croatian Mathematical Congress Rijeka, Hrvatska - 20.6.2012.
5.
Sošić Milena
Computing Constants in Some Subspaces of free Unital Associative Complex Algebra Poster MATH/CHEM/COMP/2011 Dubrovnik, Hrvatska - 16.6.2011.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Diskretna matematika i primjene; suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
- 29.9.2017.
Pripremni tečaj iz matematike za studente 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija matematike
Odjel za matematiku - Sveučilište u Rijeci   predavač
2.
- 29.9.2016.
Pripremni tečaj iz matematike za studente 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija matematike
Odjel za matematiku - Sveučilište u Rijeci   predavač
3.
- 29.9.2015.
Pripremni tečaj iz matematike za studente 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija politehnike i dvopredmetne informatike
Odjel za matematiku - Sveučilište u Rijeci   predavač
4.
- 26.9.2014.
Pripremni tečaj iz matematike za studente 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija politehnike i dvopredmetne informatike
Odjel za matematiku - Sveučilište u Rijeci   predavač
5.
- 27.9.2013.
Pripremni tečaj iz matematike za studente 1. godine preddiplomskoga sveučilišnoga studija politehnike i dvopredmetne informatike
Odjel za matematiku - Sveučilište u Rijeci   predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 29.8.2017. - Vektori i vektorska funkcija
Ljetna škola matematike
Roč
2. 28.8.2017. - Zašto matematika
Ljetna škola matematike
Roč

Popularizacija znanosti

1. 4.4.2018. -
Popularno predavanje za učenike srednjih škola: "Osnovni pojmovi vjerojatnosti i primjene"; Riječki matematički susreti 2018. - Matematika slučajnosti
Rijeka
2. 31.3.2015. -
Popularno predavanje za učenike srednjih škola: "Polarni koordinatni sustav i primjena"; Riječki matematički susreti 2015. - Izazovi matematičke analize
Rijeka
3. -
Popularna predavanja za učenike srednjih škola: "Grafovi funkcija zadanih parametarskim jednadžbama" i "Grafovi funkcija u polarnom sustavu"; Prezentacija Odjela za matematiku u srednjim školama
Rovinj, Pula, Poreč