Prof.dr.sc. Brigita Tićac dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju

Google Scholar
Brigita Tićac

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

1.1.1997. - Doktor biomedicinskih znanosti, polje Medicine / Diploma o doktoratu znanosti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1989. - 1.1.1994. Specijalist Medicinske mikrobiologije s parazitologijom / Uvjerenje o specijalističkom ispitu iz Medicinske mikrobiologije s parazitologijom Specijalizacija iz medicinske mikrobiologije Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva; Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
1.1.1989. - 1.1.1990. Postdiplomski studij iz medicinske mikrobiologije Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
1.1.1988. - 1.1.1992. Magistar medicinskih znanosti / Diploma o završenom postdiplomskom obrazovanju Postdiplomski studij iz kliničke patofiziologije Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1981. - 1.1.1986. Doktor medicine / Diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi Studij opće medicine Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1979. - 1.1.1981. Sanitarno laboratorijski tehničar / Svjedodžba Sanitarno laboratorijski smjer CUO-za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac" , Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2010. - Izvanredni profesor Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1999. - 1.1.2010. Docent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1998. - Specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije Voditelj Odsjeka za dijagnostiku tuberkuloze (1998.-do danas) Voditelj Odjela za mikrobiologiju i parazitologiju (2003.-2010.) Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka, Primorsko-goranske županije
1.1.1997. - 1.1.1999. Viši asistent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1988. - 1.1.1997. Asistent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.1987. - 1.1.1988. Liječnik opće medicine Dom zdravlja Poreč
1.1.1986. - 1.1.1987. Liječnik opće medicine-pripravnik Dom zdravlja Rijeka

Članstva

1.1.2006. - Hrvatska udruga laboratorijske medicine
1.1.2004. - Akademija medicinskih znanosti hrvatske, Kolegij javnog zdravstva - Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antiobiotike u republici hrvatskoj
1.1.1994. - Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora
1.1.1988. - Hrvatsko mikrobiološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Medicinska mikrobiologija
Preddiplomski studij biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Specijalna mikrobiologija u primaljstvu
Stručni studij primaljstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Opća mikrobiologija
Stručni studij primaljstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2012. Medicinska mikrobiologija
Preddiplomski studij biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Rezistencija na kemoterapeutike
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Parazitizam kao biološka asocijacija
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Imunost pri infekcijama
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - Rezistencija na kemoterapeutike
Poslijediplomski studij Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - Patogeneza zaraznih bolesti
Poslijediplomski studij Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Poslijediplomski studij Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1988. - Mikrobiologija s parazitologijom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1988. - Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1988. - Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- 1.1.2012. Mikrobiologija s parazitologijom i epidemiologijom
Stručni studij primaljstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Patogeneza zaraznih bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Eksperimentalne metode u bakteriologijji
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija hrane
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Stanična mikrobiologija
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Odgovor mikroorganizama na stres
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Živjeti pod mikroskopom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija integrirana s kolegijem Zarazne bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Antibiotici-žrtve vlastitog uspjeha
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Stručna praksa iz kliničke mikrobiologije
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Stručna praksa iz kliničke mikrobiologije
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija vode
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Tuberkuloza - prošlost i sadašnjost
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Budimir, Ana ; Tićac, Brigita ; Rukavina, Tomislav ; Farkaš, Maja ; Kalenić, Smilja
First Report on PVL-Positive Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus of Sccmec Type V, SPA Type T441 in Croatia
Collegium antropologicum 40 133-137 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=463126

2. Budimir, Ana ; Tićac, Brigita ; Rukavina, Tomislav ; Farkaš, Maja ; Kalenić, Smilja
First Report on PVL-Positive Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus of Sccmec Type V, SPA Type T441 in Croatia
Collegium antropologicum 40 133-137 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=463126

3. Jankovic, Mateja ; Sabol, Ivan ; Zmak, Ljiljana ; Jankovic Katalinić, Vera ; Jakopovic, Marko ; Obrovac, Mihaela ; Ticac, Brigita ; Bulat Kardum, Ljiljana ; Grle Popović, Sanja ; Marekovic, Ivana ; Samarzija, Miroslav ; van Ingen, Jakko
Microbiological criteria in non-tuberculous mycobacteria pulmonary disease: a tool for diagnosis and epidemiology
The international journal of tuberculosis and lung disease 20 934-40 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824372

WOS

4. Jankovic, M; Sabol, I; Zmak, L; Jankovic, V Katalinic; Jakopovic, M; Obrovac, M; Ticac, B; Bulat, L Kardum; Grle, S Popovic; Marekovic, I;
Microbiological criteria in non-tuberculous mycobacteria pulmonary disease: a tool for diagnosis and epidemiology
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 20 934-940 - 2016.

5. Pristaš, Irina ; Abram, Maja ; Bubonja Šonje, Marina ; Tićac, Brigita ; Vučković, Darinka ; Tambić Andrašević, Arjana
Bakteriološka dijagnostika infekcija dišnog sustava: smjernice za mikrobiološku dijagnostiku Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=761880

6. Budimir, Ana ; Tićac, Brigita ; Rukavina, Tomislav ; Farkaš, Maja ; Deurenberg, Ruud ; Rijnders, Michelle ; Kalenić, Smilja
First report of PVL-positive SCCmec type V MRSA in Croatia
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=463126

7. Čorak, Davor; Tićac, Brigita; Manestar, Dubravko; Linšak, Željko; Malvić, Goran; Tomić Linšak, Dijana; Čoklo, Mirna;
Tuberculosis in Primorsko-goranska County from 2010 to 2012–an epidemiological view
Medicina Fluminensis 50 206-212 - 2014.

8. Čorak, Davor; Tićac, Brigita; Manestar, Dubravko; Linšak, Željko; Malvić, Goran; Tomić Linšak, Dijana; Čoklo, Mirna;
Tuberculosis in Primorsko-goranska County from 2010 to 2012–an epidemiological view
Medicina Fluminensis 50 206-212 - 2014.

9. Janković, Mateja ; Samaržija, Miroslav ; Sabol, Ivan ; Jakopović, Marko ; Katalinić-Janković, Vera ; Žmak, Ljiljana ; Tićac, Brigita ; Marušić, Ante ; Obrovac, Mihaela ; van Ingen Jakko
Geographical distribution and clinical relevance of non-tuberculous mycobacteria in Croatia
International journal of tuberculosis and lung disease 17 836-841 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=630965

WOS

10. Jankovic, M; Samarzija, M; Sabol, Ivan; Jakopovic, M; Katalinic Jankovic, V; Zmak, L; Ticac, B; Marusic, A; Obrovac, Mihaela; van Ingen, J;
Geographical distribution and clinical relevance of non-tuberculous mycobacteria in Croatia
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 17 836-841 - 2013.

11. Vučković, Darinka ; Gregorović-Kesovija, Palmira ; Brumini, Gordana ; Tićac, Brigita ; Abram, Maja
Epidemiologic Characteristics of Human Campylobacteriosis in the County Primorsko-goranska (Croatia), 2003 - 2007
Collegium Antropologicum 35 847-853 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=442345

WOS

12. Vučković, Darinka; Gregorović-Kesovija, Palmira; Brumini, Gordana; Tićac, Brigita; Abram, Maja;
Epidemiologic Characteristics of Human Campylobacteriosis in the County Primorsko-goranska (Croatia), 2003–2007
Collegium antropologicum 35 847-853 - 2011.

13. Tićac, Brigita ; Tićac, Robert ; Rukavina, Tomislav ; Gregorović-Kesovija, Palmira ; Pedisić, Diana ; Maljevac, Boris ; Starčević, Radan
Microbial colonization of tracheoesophageal voice prostheses (Provox2) following total laryngectomy
European archives of oto-rhino-laryngology 267 1579-1586 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=493271

WOS

14. Tićac, Brigita; Tićac, Robert; Rukavina, Tomislav; Kesovija, Palmira Gregorović; Pedisić, Dijana; Maljevac, Boris; Starčević, Radan;
Microbial colonization of tracheoesophageal voice prostheses (Provox2) following total laryngectomy
European archives of oto-rhino-laryngology 267 1579-1586 - 2010.

15. Tićac, Brigita; Žižić, Igor; Kesovija, Palmira; Farkaš, Maja; Pahor, Đana; Rukavina, Tomislav;
Legionella pneumophila infections in Primorsko-goranska county
Medicina Fluminensis 45 78-86 - 2009.

16. Tićac, Robert; Tićac, Brigita; Maljevac, Boris; Velepić, Marko; Malvić, Goran; Vučković, Darinka; Manestar, Darko;
Rehabilitacija glasa traheoezofagealnim govornim protezama nakon totalne laringektomije
Medicina Fluminensis 45 165-171 - 2009.

17. Janković, Suzana; Tićac, Brigita; Kesovija, Palmira Gregorović; Malatestinić, Giulia;
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva-rad u Primorsko-goranskoj županiji
Hrvatski časopis za javno zdravstvo 5 - 2009.

18. Đurić, Danijel ; Gregorović-Kesovija, Palmira ; Abram, Maja ; Tićac, Brigita ; Vučković, Darinka
Učestalost i sezonska raspodjela izvanbolničke kampilobakterioze u Primorsko– goranskoj županiji (Hrvatska) tijekom 2007. godine
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona 5 79-85 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=372977

19. Farkaš, Maja; Ajman Kustić, Mihaela; Udović-Gobić, Silvana; Volarević, Nilia; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav;
Praćenje osjetljivosti na antibiotike izolata vrste Escherichia coli u razdoblju od 2003. do 2007. u Primorsko-goranskoj županiji
Medicina Fluminensis 44 85-90 - 2008.

20. Janković, Suzana; Malatestinić, Đulija; Tićac, Brigita;
Rak debeloga crijeva, program prevencije i ranog otkrivanja u Primorsko-goranskoj županiji
Medicina Fluminensis 44 307-312 - 2008.

21. Vučković, Darinka; Gregorović-Kesovija, Palmira; Tićac, Brigita; Abram, Maja;
KAMPILOBAKTER KAO UZROČNIK AKUTNE DIJAREIČNE BOLESTI U PRIMORSKO? GORANSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM GODINE 2006.
Medicina Fluminensis 43 72-77 - 2007.

22. Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav;
Serological diagnosis of hepatitis C viral infection-situation in Primorsko-Goranska County
Medicina Fluminensis 43 123-131 - 2007.

23. Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav;
SEROLOŠKA DIJAGNOSTKA HEPATITIS C VIRUSNE INFEKCIJE-STANJE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Medicina Fluminensis 43 123-131 - 2007.

24. Rukavina, Tomislav ; Tićac, Brigita ; Vasiljev, Vanja
IL-10 in Antilipopolysaccharide Immunity Against Systemic Klebsiella Infections
Mediators of Inflammation 69431 1-5 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171014

WOS

25. Miletić, Bojan ; Morović, Miro ; Tomić, Zoran ; Tićac, Brigita
Tuberculous Orchiepididymitis and CNS Complitation
Aktuelle Urologie 37 67-68 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240015

WOS

26. Rukavina, Tomislav; Ticac, Brigita; Vasiljev, Vanja;
IL-10 in antilipopolysaccharide immunity against systemic Klebsiella infections
Mediators of inflammation 2006 - 2006.

27. Rukavina, Tomislav; Ticac, Brigita; Vasiljev, Vanja;
IL-10 in antilipopolysaccharide immunity against systemic Klebsiella infections
Mediators of inflammation 2006 - 2006.

28. Rukavina, Tomislav ; Vasiljev, Vanja ; Tićac, Brigita
Proinflammatory cytokines in antilipopolysaccharide immunity against Klebsiella infections
Mediators of Inflammation 2 88-95 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=168747

WOS

29. Rukavina, Tomislav; Vasiljev, Vanja; Ticac, Brigita;
Proinflammatory cytokines in antilipopolysaccharide immunity against Klebsiella infections
Mediators of inflammation 2005 88-95 - 2005.

30. Katalinić-Janković, Vera ; Obrovac, Mihaela ; Šimunović, Aleksandar ; Balabanić, Blanka ; Payerl-Pal, Marina ; Petanović, Mirna ; Antolović-Požgain A ; Barišić, Z ; Tonkić, M ; Gradiška-Babić, S ; Gilić, V ; Tićac, B ; Vranić-Ladavac, Mirna ; Tkalec-Makovec, Nevenka ; Sokal, A ; Povh, R ; Petak, B
Pokazatelji epidemiološke i bakteriološke situacije tuberkuloze u Hrvatskoj.
- 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=178763

31. Gao, Lian-Yong ; Šuša, Milorad ; Tićac, Brigita ; Abu Kwaik, Yousef
Heterogeneity in intracellular replication and cytopathogenicity of Legionella pneuophila and Legionella micdadei in mammalian and protozoan cells
Microbial pathogenesis 27 273-287 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=44961

WOS

32. Gao, Lian-Yong; Susa, Milorad; Ticac, Brigita; Kwaik, Yousef Abu;
Heterogeneity in intracellular replication and cytopathogenicity of Legionella pneumophila and Legionella micdadei in mammalian and protozoan cells
Microbial pathogenesis 27 273-287 - 1999.

33. Susa, Milorad; Ticac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Doric, Miljenko; Marre, Reinhard;
Legionella pneumophila infection in intratracheally inoculated T cell-depleted or-nondepleted A/J mice
The Journal of Immunology 160 316-321 - 1998.

34. Rukavina, Tomislav ; Tićac, Brigita ; Šuša, Milorad ; Jendrike, Nina ; Jonjić, Stipan ; Lučin, Pero ; Marre, Reinhard ; Dorić, Miljenko ; Trautmann, Matthias
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection
Infection and immunity 65 1754-1760 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4278

WOS

35. Rukavina, Tomislav ; Tićac, Brigita ; Šuša, Milorad ; Jendrike, Nina ; Jonjić, Stipan ; Lučin, Pero ; Marre, Reinhard ; Dorić, Miljenko ; Trautmann, Matthias
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection
Infection and immunity 65 1754-1760 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4278

WOS

36. Rukavina, Tomislav ; Tićac, Brigita ; Šuša, Milorad ; Jendrike, Nina ; Jonjić, Stipan ; Lučin, Pero ; Marre, Reinhard ; Dorić, Miljenko ; Trautmann, Matthias
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection
Infection and immunity 65 1754-1760 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4278

WOS

37. Rukavina, Tomislav ; Tićac, Brigita ; Šuša, Milorad ; Jendrike, Nina ; Jonjić, Stipan ; Lučin, Pero ; Marre, Reinhard ; Dorić, Miljenko ; Trautmann, Matthias
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection
Infection and immunity 65 1754-1760 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4278

WOS

38. Rukavina, Tomislav; Ticac, Brigita; Susa, Milorad; Jendrike, Nina; Jonjíc, Stipan; Lucin, Pero; Marre, Reinhard; Doric, Miljenko; Trautmann, Matthias;
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection.
Infection and immunity 65 1754-1760 - 1997.

39. Janković, Mateja; Samaržija, Miroslav; Sabol, Ivan; Jakopović, Marko; Katalinić-Janković, Vera; Žmak, Ljiljana; Tićac, Brigita; Marušić, Ante; Obrovac, Mihaela; van Ingen Jakko
Geographical distribution and clinical relevance of non-tuberculous mycobacteria in Croatia
The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease (1027-3719) 17 (2013), 6; 836-841

40. Vučković, Darinka; Gregorović-Kesovija, Palmira; Brumini, Gordana; Tićac, Brigita; Abram, Maja
Epidemiologic Characteristics of Human Campylobacteriosis in the County Primorsko-goranska (Croatia), 2003 - 2007
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 3; 847-853

41. Tićac, Brigita; Tićac, Robert; Rukavina, Tomislav; Gregorović-Kesovija, Palmira; Pedisić, Diana; Maljevac, Boris; Starčević, Radan
Microbial colonization of tracheoesophageal voice prostheses (Provox2) following total laryngectomy
European archives of oto-rhino-laryngology (0937-4477) 267 (2010), 10; 1579-1586

42. Tićac, Brigita; Volarević, Nilia; Gregorović-Kesovija, Palmira; Farkaš, Maja; Peruč, Dolores; Udović-Gobić, Silvana; Rukavina, Tomislav
Infekcije mokraćnog sustava uzrokovane enterobakterijama koje proizvode beta laktamaze proširenog spektra (ESBL) u populaciji na području Primorsko-goranske županije, Hrvatska( Urinary Tract infections caused by extended-spectrum ß-lactamase (ESBL) – producing enterobacteria in outpatients from Primorsko–Goranska County, Croatia )
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 7 (2010), 1; 79-82

43. Đurić, Danijel; Gregorović-Kesovija, Palmira; Abram, Maja; Tićac, Brigita; Vučković, Darinka
Učestalost i sezonska raspodjela izvanbolničke kampilobakterioze u Primorsko– goranskoj županiji (Hrvatska) tijekom 2007. godine( Campylobacter prevalence and seasonality in the County primorsko-goranska (Croatia) in the year 2007 )
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 5 (2008), 2; 79-85

44. Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita; Vasiljev, Vanja
IL-10 in Antilipopolysaccharide Immunity Against Systemic Klebsiella Infections
Mediators of Inflammation (0962-9351) 69431 (2006); 1-5

45. Rukavina, Tomislav; Vasiljev, Vanja; Tićac, Brigita
Proinflammatory cytokines in antilipopolysaccharide immunity against Klebsiella infections
Mediators of Inflammation (0962-9351) 2 (2005); 88-95

46. Gao, Lian-Yong; Šuša, Milorad; Tićac, Brigita; Abu Kwaik, Yousef
Heterogeneity in intracellular replication and cytopathogenicity of Legionella pneuophila and Legionella micdadei in mammalian and protozoan cells
Microbial pathogenesis (0882-4010) 27 (1999), 5; 273-287

47. Miletić, Bojan; Morović, Miro; Tomić, Zoran; Tićac, Brigita
Tuberculous Orchiepididymitis and CNS Complitation
Aktuelle Urologie (0001-7868) 37 (2006); 67-68

48. Šuša, Milorad; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Dorić, Miljenko; Marre, Reinhard
Legionella pneumophila infection in intratracheally inoculated T cell-depleted or -nondepleted A/J mice
Journal of immunology (0022-1767) 160 (1998), 1; 316-321

49. Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita; Šuša, Milorad; Jendrike, Nina; Jonjić, Stipan; Lučin, Pero; Marre, Reinhard; Dorić, Miljenko; Trautmann, Matthias
Protective effect of antilipopolysaccharide monoclonal antibody in experimental Klebsiella infection
Infection and immunity (0019-9567) 65 (1997), 5; 1754-1760

Znanstvene knjige

1. Prijevod poglavlja u udžbeniku
Brigita Tićac
Medicinska mikrobiologija Poglavlje 18. Haemophilus, Bordetella, Brucella, Francisella. Poglavlje 22. Legionella, Bartonella, Streptobacillus, Whippleova bolest)
Jawetz, Melnick, Adelberg Medicinska mikrobiologija, dvadeset šesto američko izdanje/prvo hrvatsko izdanje Brooks, Geo; Carroll, Karen; Butel, Janet; Morse, Stephen; MietzneTonkić, Marija ; Dobec, Marinko ; Abram, Majar, Timothy Placebo d.o.o. Split - 2015.
2. Autor
Abram, M., Vučković, D., Tićac, B., Bubonja Šonje, M.
Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Sveučilišni priručnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
3. Autor poglavlja
Abram, Maja; Bressan Leonardo; Bukmir Leonardo; Diminić Lisica Ines; Lukšić, Boris; Ljubotina, Aleksandar; Malnar, Mario; Palčevski, Goran; Popović, Branislava; Radošević Quadranti, Nives; Tićac, Brigita; Vlahović-Palčevski, Vera
Infekcije genitalnog sustava
Smjernice za propisivanje antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;Sveučilišni priručnik Vlahović-Palčevski, V., Abram, M. Trampi d.o.o. Rijeka - 2014.
4. Autor poglavlja u knjizi
Brigita Tićac
Legionela (Legionella)
Medicinska mikrobiologija Smilja Kalenić i sur. Medicinska naklada Zagreb - 2013.

Pozvana predavanja

1. Brigita Tićac
Legioneloza - dijagnostika. "Legionella - najnovije mogućnosti dijagnostike i prevencije" Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, 2014.
Zagreb
2. Brigita Tićac
Otkrivanje osoba s latentnom tuberkulozom – primjena imunodijagnostičkih IGRA (Interferon gamma release assay) testova. Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo, Opatija, 2017.
Opatija
3. Brigita Tićac
LEGIONELLA PNEUMOPHILA - IMMUNOPATHOGENESIS OF INFECTION CROCMID -10th CROATIAN CONGRESS OF CLINICAL MICROBIOLOGY of the Croatian Society of Clinical Microbiology and 7th CROATIAN CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES of the Croatian Society of Infectious Diseases
Rovinj, Croatia
4. Brigita Tićac
Detekcija interferona gama primjenom Quantiferon TB Gold testa u dijagnostici Mycobacterium tuberculosis infekcije. 19. stručni sastanak hrvatskih mikobakteriologa, Zagreb, 2009.
Zagreb, Hrvatska
5. Brigita Tićac
Legionella pneumophila u dijagnostici i znanosti. 2. kongres Hrvatske udruge laboratorijske medicine, Mali Lošinj, 2009.
Mali Lošinj, Hrvatska
6. Brigita Tićac
Laboratorijska dijagnostika influence i drugih respiratornih virusa. HLZ – Podružnica Rijeka, Rijeka, 2008.
Rijeka, Hrvatska
7. Brigita Tićac
Uzimanje i transport uzoraka za mikrobiološku pretragu. HLZ – Podružnica Rijeka, Rijeka, 2008.
Rjeka, Hrvatska
8. Brigita Tićac
Laboratorijska dijagnostika C hepatitisa. HLZ – Podružnica Rijeka, Rijeka, 2008.
Rijeka, Hrvatska
9. Brigita Tićac
Bakteriološka dijagnostika tuberkuloze u NZZJZ Rijeka - Izolacija M.gordonae - mikobakterioza? Sedamnaesti stručni sastanak hrvatskih mikobakteriologa, Zagreb, 2007.
Zagreb, Hrvatska
10. Brigita Tićac
Dijagnostički postupci i rezultati mikrobioloških pretraga u laboratoriju za dijagnostiku tuberkuloze NZZJZ PGŽ. HLZ – Podružnica Rijeka, Rijeka, 2006.
Rijeka, Hrvatska
11. Brigita Tićac
Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze. Simpozij Tuberkuloza nekad i danas, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Rijeka, 2016.
Rijeka
12. Brigita Tićac
Legionella pneumophila – obrambeni mehanizmi i patogeneza infekcije. HLZ – Podružnica Rijeka, Rijeka, 1999.
Rijeka, Hrvatska
13. Brigita Tićac
Izolacija uzročnika tuberkuloze u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Rijeka. I. hrvatski epidemiološki kongres, Split, 1999.
Split, Hrvatska
14. Brigita Tićac
In vitro utjecaj antibiotika na blastičnu transformaciju T-limfocita Zagreb. Terapeutici kao imunomodulatori u infektivnim bolestima, Sekcija za imunologiju infektivnih bolesti Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a, Zagreb, 2011.
Zagreb, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
Brigita Tićac
Otkrivanje osoba s latentnom tuberkulozom – primjena imunodijagnostičkih IGRA (Interferon gamma release assay) testova. Predavanje Hrvatski kongres preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo, Opatija, 2017. Opatija, Hrvatska - 26.5.2017.
2.
Brigita Tićac
Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze Predavanje Simpozij Tuberkuloza nekad i danas, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Rijeka, 2016. Rijeka - 20.9.2016. Crosbi
3.
Peruč, Dolores ; Tićac Brigita ; Gregorović Kesovija Palmira
Antimicrobial resistance of Salmonella Typhimurium strains isolated from stool samples Poster Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance Šibenik, Hrvatska - 24.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=795661
4.
Jakopovic, Marko ; Jankovic Makek, Mateja ; Sabol, Ivan ; Van Ingen, Jakko ; Zmak, Ljiljana ; Katalinic-Jankovic, Vera ; Ticac, Brigita ; Bulat-Kardum, Ljiljana ; Redzepi, Gzim ; Vranic-Ladavac, Mirna ; Samarzija, Miroslav
Stricter microbiological criteria are useful surrogate in estimating the prevalence of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease in Croatia Poster European Respiratory Society International Congress 2015 Amsterdam, Nizozemska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813668
5.
Tićac, Brigita
Legioneloza - dijagnostika Pozvano Legiolela najnovije mogućnosti dijagnostike i prevencije, Seminar Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, 2014. Zagreb, Hrvatska - 7.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762376
6.
Janković, Mateja ; Jakopović, Marko ; Sabol, I ; Zmak, Ljiljana ; Katalinić Janković, Vera, Popović-Grle, Sanja ; Tićac, B ; Redžepi, Gzim ; Bulat Kardum, Lj ; Samaržija, Miroslav
Pulmonary nontuberculous mycobacterial disease in Croatia Poster Thorax 2014 Zagreb, Hrvatska - 1.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720955
7.
Tićac, Brigita ; Tićac, Robert ; Rukavina, Tomislav ; Vučković, Darinka ; Abram, Maja
Biofilm formation on voice prostheses Poster The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases Beograd, Srbija - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730618
8.
Tićac, Brigita
Legionella pneumophila - imunopatogegeza infekcije Pozvano Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije (10 ; 2013) ; Hrvatski kongres o infektivnim bolestima (7 ; 2013) Rovinj, Hrvatska - 25.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664238
9.
Peruč, Dolores; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav;
Serološka dijagnostika hepatitis C virusne infekcije u Primorsko-goranskoj županiji - 1.1.2010.
10.
Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Farkaš, Maja; Peruč, Dolores; Gregorović-Kesovija, Palmira;
Dijagnostika Legionella pneumophila infekcija u Primorsko-goranskoj županiji - 1.1.2010.
11.
Sučić, Neven; Klausberger, Lidija; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav;
Komparacija PCR i VIDAS metode u detekciji klamidije trahomatis - 1.1.2009.
12.
Srđan, Novak; Tićac, Brigita; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Bulat Kardum, Ljiljana; Defranceschi, Mladen; Anić, Felina;
Tuberculosis among patients treated with anti TNF inhibitors prior and after the use of Quantiferon test. - 1.1.2009.
13.
Farkaš, Maja; Tićac, Brigita; Kesovija, Palmira; Rukavina, Tomislav;
Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae isolates - 1.1.2009.
14.
Srđan, Novak ; Tićac, Brigita ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Bulat Kardum, Ljiljana ; Defranceschi, Mladen ; Anić, Felina
Tuberculosis among patients treated with anti TNF inhibitors prior and after the use of Quantiferon test Poster 13. mediteranski reumatološki kongres Cavtat, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459030
15.
Gregorović-Kesovija, Palmira; Vučković, Darinka; Abram, Maja; Tićac, Brigita;
Campylobacter jejuni/coli infekcije u Primorsko-goranskoj županiji - 1.1.2008.
16.
Stojanović, Dražen; Pahor, Đana; Pupić-Bakrač, Marija; Tićac, Brigita; Gregorović-Kesovija, Palmira; Lakošeljac, Danijela; Gorup, Lari; Poljak, Ivica; Pavić, Ivica; Brnčić, Nada;
Importing a transmissible disease into country: a constant threat - 1.1.2005.
17.
Rukavina, Tomislav; Volarević, Nilia; Tićac, Brigita; Gregorović-Kesovija, Palmira;
Učestalost izolacija ESBL producirajućih sojeva vrste Enterobacter cloacae iz izvanbolničkih uzoraka urina - 1.1.2004.
18.
Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav; Gregorović-Kesovija, Palmira; Peruč, Dolores;
Antimikrobna osjetljivost nazofaringealnih izolata vrste Streptococcus pneumoniae na beta-laktamske antibiotike - 1.1.2004.
19.
Tićac, Brigita; Pružinec-Popović, Branka; Rukavina, Tomislav; Gregorović-Kesovija, Palmira; Jonjić, Anto;
Izolacija uzročnika tuberkuloze u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Rijeka - 1.1.1999.
20.
Glažar, Irena; Abram, Maja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Tićac, Brigita; Muhvić Urek, Miranda; Maričić, Domagoj;
Colonisation of oral cavity by Candida species
21.
Srđan, Novak; Tićac, Brigita; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Bulat Kardum, Ljiljana; Defranceschi, Mladen; Anić, Felina
Tuberculosis among patients treated with anti TNF inhibitors prior and after the use of Quantiferon test.
22.
Peruč, Dolores; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav
Serološka dijagnostika hepatitis C virusne infekcije u Primorsko-goranskoj županiji( Serodiagnostics of hepatitis C viral infection in the Primorsko-goranska County )
23.
Klausberger, Lidija; Sučić, Neven; Zvonar, Sandra; Šarar, Gabrijela; Vunderlih, Maja; Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita
Detekcija interferona gama primjenom Quantiferon-TB Gold testa( Detection of interferon gamma by Quantiferon-TB Gold test )
24.
Tićac, Brigita; Gregorović-Kesovija, Palmira; Rukavina, Tomislav
Anti-HCV pozitivitet u Primorsko-goranskoj županiji( Anti-HCV positivity in Primorsko-goranska County )
25.
Klausberger, Lidija; Sučić, Neven; Zvonar, Sandra; Šarar, Gabrijela; Vunderlih, Maja; Rukavina, Tomislav; Tićac, Brigita
Detekcija interferona gama primjenom Quantiferon-TB Gold testa( Detection of interferon gamma by Quantiferon-TB Gold test )
26.
Glažar, Irena; Abram, Maja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Tićac, Brigita; Muhvić Urek Miranda; Maričić, Domagoj
Oral yeast carriage in hospitalized patients under-going anti-cancer therapy
27.
Vranes, Jasmina; Knežević, Jasna; Jarža-Davila, Neda; Drenjančević, Domagoj; Tićac, Brigita; Kukovec, Tamara; Anušić, Maja; Bedenić, Branka
Emergence of a macrolide-resistant serotype 19A pneumococcal strain in two croatian regions
28.
Gregorović-Kesovija, Palmira; Pružinec-Popović, Branka; Lakošeljac, Danijela; Tićac, Brigita; Rukavina Tomislav, Jonjić, Anto
Učestalost pozitvnih bakterioloških i parazitoloških nalaza stolica pri zdravstvenom nadzoru na živežarima( Requency of positive bacteriological and parasitological findings of stool during health control of provision dealers )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Ekološki aspekti legioneloza (Šifra projekta:062-0621273-0952); Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Imunološki aspekti teških Klebsiella infekcija (Šifra projekta:062-0621273-0951); Suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Antilipopolisaharidna imunost na Klebsiella infekcije (Šifra projekta:0062050); Suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Kongenitalna listerioza (Šifra projekta:062027); Suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.1990. - 1.1.1995.
Identifikacija i terapija bakterijskih upala; Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
6. -
Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres ; Suradnik-istraživač; Znanstveni projekti iz državnog proračuna (Potpora Sveučilišta u Rijeci); ;
7. -
Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergijskih bolesti ; Voditelj ; Znanstveni projekti iz državnog proračuna (Potpora Sveučilišta u Rijeci); ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.1998. - 1.1.2010.
Specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Rijeci   Voditelj Odjela za mikrobiologiju i parazitologiju
2.
1.1.1998. -
Specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Rijeci   Voditelj Odsjeka za dijagnostiku tuberkuloze

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Prodekanica za poslovne odnose
Medicinski fakultet u Rijeci