doc.dr.sc. Tea Štimac dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za ginekologiju i opstetriciju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac (scholar) 220 9 8

Obrazovanje

- Laborant Zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera Centar usmjerenog obrazovanja za kadrove u zdravstvu
- Doktor medicine Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Poslijediplomski znanstveni studij „Biomedicina” Medicinski fakultet u Rijeci
- Stručni studij „Biomedicina razvojne dobi” Medicinski fakultet u Rijeci
- Specijalist iz ginekologije i opstetricije Specijalizacija iz ginekologije i opstetricije Klinički bolnički centar Rijeka
- Uži specijalist iz fetalne medicine i opstetricije Subspecijalizacija iz fetalne medicine i opstetricije Klinički bolnički centar Rijeka

Radno iskustvo

- Liječnik pripravnik Ortopedska bolnica Lovran
- Medicinski stručni suradnik Farmaceutska tvrtka Schering AG
- Liječnik, specijalizant iz ginekologije i opstetricije Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo
- Liječnik, specijalist iz ginekologije i opstetricije Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo
- Asistent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinski fakultet u Rijeci
- Docent na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinski fakultet u Rijeci

Članstva

- South – East European Society of Perinatal Medicine, član upravnog odbora
- Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu, podpredsjednik
- Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji, podpredsjednik
- Hrvatsko društvo za debljinu, član
- Hrvatsko društvo za Ginekologiju i opstetriciju, član
- Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore, član
- Hrvatska liječnička komora, član
- Hrvatski liječnički zbor, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Ginekologija i opstetricija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Prenatalna dijagnostika
Poslijediplomski specijalistički studij "Ginekologija i opstetricija"
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Ginekologija i opstetricija
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija
suradnik
Norma sati:
- Kontrola kvalitete u zdravstvu
Sveučilišni diplomski studij sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija
surednik
Norma sati:
- Dijetetika
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo (redovni)
Fakultet zdravstveih studija
suradnik
Norma sati:
- Dijetetika
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo (redovni)
Fakultet zdravstveih studija
suradnik
Norma sati:
- Opstetricija
Izvanredni stručni studij primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija
suradnik
Norma sati:
- Opstetricija
Redovni stručni studij primaljstva
Fakultet zdravstvenih studija
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

-
Jelena Komadina
Fizioterapija

- "Povezanost tjelesne mase majke i djeteta s dojenjem"
Jasmina Manestar
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva - klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija
- "Antenatalna skrb"
Andreja Bedeković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fkalutet u Rijeci
- "Smetnje mokrenja kao posljedice trudnoće i načina poroda"
Ines Drašković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- "Utjecaj pretilosti u trudnoći i njeni ishodi"
Matea Kozar
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- "Analiza razdora maternice u desetgodišnjem periodu u Kliničkom bolničkom centru Rijeka"
Marija Ilić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinksi fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

- Glutenska enteropatija- bolest djece i odraslih
Poslijediplomski znanstveni studij iz biomedicine
Medicinski fakultet u Osijeku
suradnik
Norma sati: