Miljana Uzelac bacc.med.lab.diag.

Medicinski fakultet Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju

e-pošta : miljana.uzelac@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
ORCID
RESEARCHER ID

Obrazovanje

1.10.2013. - 21.7.2017. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike Medicinsko laboratorijska dijagnostika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
1.9.1992. - 15.6.1996. Zdravstveno laboratorijski tehničar Zdravstveno laboratorijski tehničar Medicinska škola Rijeka

Radno iskustvo

2.1.2001. - Laborant Zavod zamolekularnu medicinu i biotehnologiju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
2.1.1999. - 31.12.2000. Laborant Zavod za histologiju i embriologiju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
2.1.1996. - 31.12.1998. Laborant Zavod za biologiju i medicinsku genetiku Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2.1.2001. - Molekularna medicina i biotehnologija I
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Suradnik
Norma sati: 600

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. S Šulić, L Panić, M Barkić, M Merćep, M Uzelac, S Volarević
Inactivation of S6 ribosomal protein gene in T lymphocytes activates a p53-dependent checkpoint response
Genes & development 19 3070-3082 - 2005.

Q1

2. Panić, Linda ; Tamarut, Sanda ; Sticker-Jantscheff, Melanie ; Barkić, Martina ; Solter, Davor ; Uzelac, Miljana ; Grabušić, Kristina ; Volarević, Siniša
Ribosomal Protein S6 Gene Haploinsufficiency Is Associated with Activation of a p53-Dependent Checkpoint during Gastrulation
Molecular and cellular biology 26 8880-8891 - 2005.

Q1

Znanstveni projekti

1. 2.11.2017. -
Reproduktivna i regenerativna medicina-istraživanja novih platformi i potencijala, Znanstveni centar izvrsnosti ze reproduktivnu i regenerativnu medicinu; suradnik na projektu; Fond za regionalni razvoj-; Suradnik; MZOŠ; 1.899.922,00 kn;
2. 8.5.2017. -
Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zločudnoj preobrazbi stanica; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; 1.000.000,00;
3. 1.12.2013. - 30.9.2018.
Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; 73.000,00 kn;
4. 1.12.2012. - 1.12.2015.
Uloga ribosomskih proteina L5 i L11 u aktivaciji tumor supresora p53 i patogenezi zloćudnih tumora; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost;; 1.350.000,00 kn;
5. 1.7.2010. - 1.12.2015.
TransMedRi - Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka; Suradnik; EGPOT FP7, European Community ; 2.332.109,20 EUR;;
6. 1.2.2010. - 30.7.2011.
Proizvodnja monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina miša i čovjeka ; Suradnik; MZOŠ, Hrvatski institut za tehnologiju; 1.280.000,00 kn;
7. 1.2.2009. - 1.2.2011.
Regulacija tumor supresora p53 ribosomalnim proteinima u fiziološkim i patološkim uvjetima; Suradnik; Through Knowledge Fund, MZOŠ; 1.430.210,80 kn;
8. 1.1.2009. - 31.12.2013.
Razumijevanje nastajanja tumora povezanih s upalom s ciljem racionalnog stvaranja novih terapeutskih strategija protiv zloćudnih tumora; Suradnik; FP7, SP1- Cooperation, Collaborative project, Large-scale integrating project, European Community; 641.618,91 EUR;
9. 1.1.2007. - 31.12.2013.
Odgovor stanica sisavaca na pogrešku u sintezi ribosoma in vivo; Suradnik; MZOŠ; 1.159.998,43 kn;
10. 28.6.2006. - 28.6.2009.
Proizvodnja monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina miša i čovjeka; Suradnik; MZOŠ; 754.000,00 kn; ;
11. 1.7.2002. - 1.7.2006.
Odnos strukture i funkcije tirozinske fosfataze CD45 (0062071);; Suradnik; MZOŠ; 1.160.000,00 kn;
12. 3.9.2001. - 3.9.2002.
Odnos strukture i funkcije tirozinske fosfataze CD45 (062102; Suradnik; MZOŠ; 60.000,00 kn;
13. 1.1.2001. - 31.3.2004.
The Role of Ribosome Biogenesis in Cell Cycle Progression; Suradnik; Swiss National Science Foundation; 300.000,00 kn;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2011. -
Proizvodnja protutijela protiv BMP-6 i BMP-7
Genera  
Suradnik

Stručna aktivnost

1.
18.6.2018. - 22.6.2018.
Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama, Kategorija B
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu